sera yapım tekniği

of 36 /36
HAZIRLAYAN Şahin DOĞAN

Author: jolene

Post on 06-Jan-2016

85 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sera Yapım Tekniği. HAZIRLAYAN Şahin DOĞAN. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • HAZIRLAYAN

  ahin DOAN

 • lkemizde, artan nfusun yeterince beslenebilmesi ve iyi bir gelir dzeyine ulaabilmesi retimin arttrlmasna baldr. Bu da sanayilemeyle birlikte tarm sektrndeki gelimelerle mmkndr. Gnmzde, toprak, hava, su kirlilii ve bunlarn giderek tkenmesi, tarmn da gerilemesine neden olmakta, buna bal olarak salksz ve kalitesiz retim artmaktadr. Ayrca dnya pazarlarnn besin maddelerine olan talebi retimimizin de d pazarlara ynelmesini zorunlu klmaktadr. Bu yzden tarmsal retimin arttrlmas ve gelitirilmesi iin bir takm nlemler alnmas gerekir. Bu nlemlerden birisi de lkemiz iklim koullarnda, kaliteli ve srekli retimi mmkn kld iin sera iletmeciliidir. Seralar genel anlamda iklimle ilgili evre koullarna bal kalnmadan btn bir yl boyunca, ekonomik olarak taze sebze ve iek yetitirme olanaklarnn yaratld yaplar olarak tanmlanmaktadr . Trk Standartlar Enstitsnn belirlemi olduu Sera Standartlarnda ise sera; iklimle ilgili evre koullarna tamamen veya ksmen bal kalmadan, gerektiinde; scaklk, nem, k ve havalandrma gibi faktrler kontrol altnda tutularak btn yl boyunca eitli kltr bitkileri ile bunlarn tohum, fide ve fidanlarn retmek, bitkilerini saklamak, sergilemek amacyla cam, plastik vb. k geirebilen maddelerle kaplanarak deiik ekillerde ina edilen yksek sistemde bir rt alt yetitiricilii yaps olarak tanmlanr.

 • Srekli gelimekte olan Dnyamzda, seraclk evresel boyutta ele alnmas gereken ok nemli bir tarmsal faaliyettir. lkemiz 200 bin dekardan fazla sera alanna sahiptir. Seralarn en fazla kimyasal kullanlan tarmsal faaliyetlerin banda geldii dnlecek olursa, seracln evresel boyutunun nedenli nemli olduu ortaya kmaktadr. Bilinsizce yaplan seraclk, kullanlan ila ve kimyasal gbreler nedeniyle byk oranda toprak kirliliine ve dolaysyla su kirliliine sebep olmaktadr.Genel anlamda herhangi bir plan ve proje kapsamnda, gerekli statik ve mukavemet hesaplar yaplmadan, demirci ustalar tarafndan ina edilmeye allan seralarda yap elemanlarnn seimi ve projelendirilmesinde de ok byk hatalar yaplmaktadr. Seray daha ucuza mal etmek amacyla mhendislik bilgilerini gz nne almadan, projesiz olarak kurulan seralar gereksiz malzeme kaybna ve uzun vadede daha byk masraflara ve zararlara neden olmaktadr.

 • Serada Bitki Yetitirmenin Yararlar Yetitirme devresi uzatlarak, yl iinde yetitirilen kltr bitkisi saysnn artmas yannda , belirli alanlardan yaralanma olanaklar da artar. Pazara srekli mal karma olana vardr. Birim alandan yksek verim almann yannda rn nitelii de ykselir. Tarmsal iletmelerde grlen mevsimlik i gc kullanm sera ile dzenli ve srekli hale getirilir. Serann retimi iin gerekli olan materyallerin imalat iin yeni sanayi kollar ortaya kar

 • rtalt yetitiricilii olduka geni kapsaml ve evre koullarnn olumsuz etkisini ksmen veya tamamen ortadan kaldrarak bitkisel retim yapmaya yarayan alak veya yksek sistemler olarak tanmlanabilir. rtalt yetitiriciliini drt ayr snfta inceleyebiliriz.

  Yzeysel rtler: rt alt yetitiriciliinde mallama, yzeysel rtler, yastklar eklinde yaplan ve ksa veya uzun sre bitkilerin stn kapatan ayrca tm tarmsal ilemlerin dardan yapld sistemlerdir.Alak Tneller: Yerden ykseklii 1 metreye kadar olan bu rtler havalar snnca ve bitkiler belirli ykseklie ulanca kaldrlr. Tarmsal ilemlerin hepsi rt dndan yaplr.Yksek Tneller: rtalt yetitiriciliinde insann ierisine rahata girebilecei tarmsal mekanizasyona olanak salayan ancak stma ve havalandrma sistemleri olmayan dar ve yarm daire kesitli yaplardr. Seralar: Tm iklim elemanlarnn denetimine olanak salayacak yaplardr.

 • ALAK TNEL

 • YKSEK TNELYksek tneller alak tnellerle seralar arsnda gei ekli olarak ortaya kmaktadr. Yksek tnellerin yararl yn hemen btn yl kullanma olanann olmasdr. Bunlarn kapsnn olmas ve havalandrma nedeniyle bitkiler iin iyi bir ortam salarlar. Ayrca stma ve yamurlama sulamada yksek tnellerde yaplabilir.

 • SERALARSeralarn snflandrlmas:Byklklerine Gre SeralarByk seralar 1000 m2 boy:50-100 m arasOrta seralar 100-1000m2 arasnda boylar 25-50 m arasKk seralar 100m2 den kk boylar 2-20 m arasKurulu ekillerine Gre SeralarHoby seralarAratrma seralarBlok seralarYksek teknolojili seralar

 • Scaklklarna Gre SeralarScak seralar 20-24 oCIlk Seralar 10-20 oCSouk seralar (stma yaplmaz lman blgelerde)

  at ekillerine Gre SeralarBasit atlBeik atlYuvarlak atl

 • YKSEK TEKNOLOJL SERALARSEBZE RETM SERALARI

  -Kontroll retime uygun teknoloji Yksek hacim, yksek konfor-Otomatik iklim Bol k, yksek fotosentez-Yksek verim, yksek standart-Yksek ihracat kalitesi-Yksek havalanma oran-yi yaltm enerji tasarrufu-Dengeli nem kontrol -retim mevsimini planlama olana-Minimum hastalk riski-Virssz yetitirme ortam

 • niversiteler ve AratrmaEnstitleri iin tam donanml Aratrma ve Deneme Seralar- retim istasyonlar iin zel amal seralar-Vakflar, zel dareler ve kurumlar iin Demonstrasyon ve Eitim SeralarARATIRMA SERALARI

 • HOB SERALARI-Evlerde, Villalarda, yazlklarda kurulabilir-Oteller iin iek bakm seralar-Teraslarda, Verandalarda kurulabilecek-Amatr Sebze ve iek yetitiricilii iin

 • BLOK SERALAR

 • RZGAR YK : 100-120 kg/m2KAR YK : 25-50 kg/m2BTK YK : 15 kg/m2AKSESUAR YK : 7 kg7m2

 • ATI EKLLERNE GRE SERALAR

 • > ok dengeli

 • Sera Planlama lkeleriBireysel bir serann taban alannn 500-600 m2 den kk olmamas ve geniliinin de 9-12 m arasnda olmas nerilir.Seraclk iletmelerinde uygulanabilecek en uygun at genilii cam rtl seralarda 9-12 m plastik rtllerde ise 6-9 m arasnda olmas nerilir.Sera uzunluu tarm iilii asndan 30-60 m arsnda olmas gerekir.Sera atsnn eiminin gne nlar kaybn azaltmak amacyla artrlmas sakncaldr.Seralarn uzun ekseninin dou-bat ynnde yerletirilmesi kn gne enerjisinden yaralanmay artrr.,

 • Sera iindeki bitki sralarnn kuzey-gney ynnde dzenlenmesi btn bitkilerin eit gne ndan faydalanmasn salayacaktr.

  Rzgardan korunma amal sera evresinde yapay rzgar kranlar oluturulmal zamanla bunlar yerini aalarn oluturduu rzgar kranlara devretmelidir.Kar yalar gz nnde bulundurularak serann statik ve mukavemet hesaplar iyi yaplmaldr.Sera iinin dzenlemesinde bitkilerin yerletirilmeleri ve alma ilevselliine dikkat edilmelidir.