sepuluh sahabat yang dijanjikan masuk syurga

Download Sepuluh Sahabat Yang Dijanjikan Masuk Syurga

Post on 31-Dec-2015

40 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sahabat

TRANSCRIPT

Sepuluh Sahabat Yang Dijanjikan Masuk Syurga

1. Saiyyidina Abu Bakar As Siddiq r.a.Khalifah Pertama, Teman Setia Yang Banyak Berkorban2. Saiyyidina Umar Al Khattab r.a.Khalifah Kedua, Pintar Membezakan Antara Haq dan Batil3. Saiyyidina Uthman bin Affan r.a.Khalifah Ketiga, Keperibadian Yang Sampai Malaikat Berasa Malu4. Saiyyidina Ali bin Abi Talib r.a.Khalifah Keempat, Singa Allah Yang Dimuliakan Wajahnya Oleh Allah5. Saiyyidina Talhah bin Ubaidillah r.a.Shahid Yang Hidup6. Saiyyidina Zubair bin Al Awwam r.a.Perajurit Allah Pengiring Rasulullah7. Abdul Rahman bin Auf r.a.Orang Yang Berniaga Dengan Allah8. Saiyyidina Saad bin Abi Waqas r.a.Pelempar Panah Pertama Pada Jalan Allah9. Saiyyidina Ubaidah Amir bin Al Jarrah r.a.Orang Kepercayaan Ummat Ini10. Saiyyidina Said bin Zaid r.a.Seorang Kekasih Kepada Allah PengasihSumber Rujukan:Sepuluh Yang Dijamin Masuk Syurga - susunan Syed Ahmad Semaihttp://traditionalislam.freeservers.com/10_sahabat_shurga.htmKenali 10 Sahabat Yang Dijanjikan Syurga7 Jul 2012at19:42Motivasi6 comments

Tahukah anda siapakah yang dijanjikan Allah untuk masuk syurga?Berikut adalah 10 sahabat nabi yang telah dijajnikan syurga oleh Allah.1. Abu Bakar As-Siddiq ra.Beliau adalah khalifah pertama sesudah wafatnya Rasulullah Saw. Selain itu Abu bakar juga merupakan laki-laki pertama yang masuk Islam, pengorbanan dan keberanian beliau tercatat dalam sejarah, bahkan juga didalam Quran sebagaimana berikut :Jikalau tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seseorang dari dua orang (Rasulullah dan Abu Bakar) ketika keduanya berada dalam gua, diwaktu dia berkata kepada temannya:Janganlah berduka cita, sesungguhya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Surah At-Taubah ayat ke-40)Abu Bakar Siddiq meninggal dalam umur 63 tahun, daripada beliau diriwayatkan 142 hadits.2. Umar Bin Al-Khattab ra.Beliau adalah khalifah kedua sesudah Abu Bakar, dan termasuk salah seorang yang sangat dikasihi oleh Nabi Muhammad Saw semasa hidupnya. Sebelum memeluk Islam, Beliau merupakan musuh yang paling ditakuti oleh kaum Muslimin. Namun semenjak ia bersyahadah dihadapan Rasul (tahun keenam sesudah Muhammad saw diangkat sebagai Nabi Allah), ia menjadi salah satu benteng Islam yang mampu menyurutkan perlawanan kaum Quraish terhadap diri Nabi dan sahabat. Dijaman kekhalifaannya, Islam berkembang seluas-luasnya dari Timur hingga ke Barat, kerajaan Parsi dan Rom Timur dapat ditaklukkannya dalam waktu hanya satu tahun. Beliau meninggal dalam umur 64 tahun karena dibunuh, dikuburkan berdekatan dengan Abu Bakar dan Rasulullah dibekas rumah Aisyah yang sekarang terletak didalam masjid Nabawi di Madinah.3. Usman Bin Affan ra.Khalifah ketiga setelah wafatnya Umar, pada pemerintahannyalah seluruh tulisan-tulisan wahyu yang pernah dicatat oleh sahabat semasa Rasul hidup dikumpulkan, kemudian disusun menurut susunan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Saw sehingga menjadi sebuah kitab (suci) sebagaimana yang kita dapati sekarang. Beliau meninggal dalam umur 82 tahun (ada yang meriwayatkan 88 tahun) dan dikuburkan di Baqi.4. Ali Bin Abi Talib ra.Merupakan khalifah keempat, beliau terkenal dengan siasat perang dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Selain Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib juga terkenal keberaniannya didalam peperangan. Beliau sudah mengikuti Rasulullah sejak kecil dan hidup bersama Beliau sampai Rasul diangkat menjadi Nabi hingga wafatnya. Ali Bin Abi Thalib meninggal dalam umur 64 tahun dan dikuburkan di Koufah, Irak sekarang.5. Thalhah Bin Abdullah ra.Masuk Islam dengan perantaraan Abu Bakar Siddiq ra, selalu aktif disetiap peperangan selain Perang Badar. Didalam perang Uhud, beliaulah yang mempertahankan Rasulullah Saw sehingga terhindar dari mata pedang musuh, sehingga putus jari-jari beliau. Thalhah Bin Abdullah gugur dalam Perang Jamal dimasa pemerintahan Ali Bin Abi Thalib dalam usia 64 tahun, dan dimakamkan di Basrah.6. Zubair Bin AwaamMemeluk Islam juga karena Abu Bakar Siddiq ra, ikut berhijrah sebanyak dua kali ke Habasyah dan mengikuti semua peperangan. Beliau pun gugur dalam perang Jamal dan dikuburkan di Basrah pada umur 64 tahun.7. Saad bin Abi WaqqasMengikuti Islam sejak umur 17 tahun dan mengikuti seluruh peperangan, pernah ditawan musuh lalu ditebus oleh Rasulullah dengan ke-2 ibu bapaknya sendiri sewaktu perang Uhud. Meninggal dalam usia 70 (ada yang meriwayatkan 82 tahun) dan dikuburkan di Baqi.8. Said Bin ZaidSudah Islam sejak kecilnya, mengikuti semua peperangan kecuali Perang Badar. Beliau bersama Thalhah Bin Abdullah pernah diperintahkan oleh rasul untuk memata-matai gerakan musuh (Quraish). Meninggal dalam usia 70 tahun dikuburkan di Baqi.9. Abdurrahman Bin AufMemeluk Islam sejak kecilnya melalui Abu Bakar Siddiq dan mengikuti semua peperangan bersama Rasul. Turut berhijrah ke Habasyah sebanyak 2 kali. Meninggal pada umur 72 tahun (ada yang meriwayatkan 75 tahun), dimakamkan di baqi.10. Abu Ubaidillah Bin JarrahMasuk Islam bersama Usman bin Mathuun, turut berhijrah ke Habasyah pada periode kedua dan mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Saw. Meninggal pada tahun 18 H di urdun (Syam) karena penyakit pes, dan dimakamkan di Urdun yang sampai saat ini masih sering diziarahi oleh kaum Muslimin.Itulah 10 sahabat baginda yang dijanjikan Allah dengan syurga. Iman dan Amal mereka sangat hebat sehingga mendapat ganjaran yang tinggi daripada Allah sejak mereka hidup lagi. Kita semua pasti mahu ke syurga kerana di sana terdapat infiniti keindahan dan kesenangan. Akhirat itu pasti. Mari tingkatkan amal dan iman untuk menghadapi akhirat.http://penpatah.blogspot.com/2012/07/kenali-10-sahabat-yang-dijanjikan.htmlSAIDINA ALI BIN ABI TALIBKRWPosted onMay 4, 2011by irfanirsyad1 Vote

BIOGRAFISaidina Ali Abi Thalib KaramaAllahu Wajhah (KRW) (Arab: ) ialah khalifah terakhir Islam daripada Khulafa al-Rasyidin. Beliau juga ialah sepupu dan menantu Nabi Muhammad s.a.w. selepas mengahwini anak perempuan Rasulullah s.a.w. iaitu Fatimah.Saidina Ali KRW dilahirkan di Makkah pada tahun 598M. Bapa Saidina Ali KRW, Abu Talib ialah pembesar puak Quraisy dan juga ialah bapa saudara Nabi Muhammad s.a.w.. Semasa Nabi Muhammad s.a.w. menerima wahyu daripada Allah s.w.t., beliau merupakan kanak-kanak pertama memeluk Islam.Ali dilahirkan dari ibu yang bernama Fatimah binti Asad, dimana Asad merupakan anak dari Hasyim, sehingga menjadikan Ali, merupakan keturunan Hasyim dari sisi bapa dan ibu. KelahiranAli bin Abi Thalibbanyak memberi hiburan kepada Nabi SAW kerana beliau tidak punya anak laki-laki. Uzur dan faqirnya keluarga Abu Thalib memberi kesempatan bagi Nabi SAW bersama isteri beliau Khadijah untuk mengasuh Ali dan menjadikannya putra angkat. Ini secara tidak langsung, membalas jasa Abu Thalib yang telah mengasuh Nabi sejak beliau kecil hingga dewasa, Sejak kecil lagi, Ali sudah bersama dengan Nabi Muhammad s.a.w.PERBEZAAN PANDANGAN MENGENAI PERIBADI SAIDINA ALISyiahSyiah berpendapat bahwa Ali adalah khalifah yang berhak menggantikan Nabi Muhammad, dan sudah ditunjuk oleh Beliau atas perintah Allah di Ghadir Khum. Syiah meninggikan kedudukan Ali atas Sahabat Nabi yang lain, seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab.Syiah selalu menambahkan namaAli bin Abi ThalibdenganAlayhi Salam(AS) atausemoga Allah melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan.SunniSebagian Sunni yaitu mereka yang menjadi anggota Bani Umayyah dan para pendukungnya memandang Ali sama dengan Sahabat Nabi yang lain. Sunni menambahkan nama Ali denganRadhiyallahu Anhu(RA) atausemoga Allah melimpahkan Ridha (ke-suka-an)nya. Tambahan ini sama sebagaimana yang juga diberikan kepada Sahabat Nabi yang lain.SufiSufi menambahkan namaAli bin Abi ThalibdenganKarramallahu Wajhah(KRW) atausemoga Allah me-mulia-kan wajahnya. Doa kaum Sufi ini sangat unik, berdasar riwayat bahwa beliau tidak suka menggunakan wajahnya untuk melihat hal-hal buruk bahkan yang kurang sopan sekalipun. Dibuktikan dalam sebagian riwayat bahwa beliau tidak suka memandang ke bawah bila sedang berhubungan intim dengan istri. Sedangkan riwayat-riwayat lain menyebutkan dalam banyak pertempuran (duel-tanding), bila pakaian musuh terbuka bagian bawah terkena sobekan pedang beliau, maka Ali enggan meneruskan duel hingga musuhnya lebih dulu memperbaiki pakaiannya.Ali bin Abi Thalibdianggap oleh kaum Sufi sebagai Imam dalam ilmu al-hikmah (divine wisdom) dan futuwwah (spiritual warriorship). Dari beliau munculah cabang-cabang tarekat (thoriqoh) atauspiritual-brotherhood. Hampir seluruh pendiri tarekat Sufi, adalah keturunan beliau sesuai dengan catatan nasab yang resmi mereka miliki. Seperti pada tarekat Qadiriyah dengan pendirinya Syekh Abdul Qadir Jaelani, yang merupakan keturunan langsung dari Ali melalui anaknya Hasan bin Ali seperti yang tercantum dalam kitab manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani (karya Syekh Jafar Barzanji) dan banyak kitab-kitab lainnya.MEMELUK ISLAMBeliau telah memeluk Islam ketika berumur 8 tahun dan merupakan kanak-kanak yang mula-mula sekali memeluk Islam. Setengah riwayat menyatakan bahawa beliaulah yang paling dahulu Islam dari Saiyidina Abu Bakar Al-Siddiq R.A. Saiyidina Ali Bin Abu Talib termasuk ahli keluarga Rasulullah S.A.W. sendiri kerana beliau adalah anak saudara baginda yang membesar dalam asuhan dan pemeliharaan Nabi S.A.W. Saiyidina Ali R.A. dilahirkan dalam Kaabah, kiblat yang menjadi kerinduan ummat Islam. Mula-mula yang dilihatnya ialah Muhammad S.A.W. dan Siti Khadijah sedang sembahyang. Ketika beliau ditanyakan kenapa memeluk Islam tanpa lebih dahulu mendapat izin ayahnya, Ali R.A. menjawab,Apa perlunya aku bermesyuarah dengan ayah demi untuk mengabdi kepada Allah?KETIKA REMAJAAbu Talib, b