seps İ s tanimlama - ep İ dem İ yoloj İ

Click here to load reader

Post on 30-Dec-2015

37 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SEPS İ S TANIMLAMA - EP İ DEM İ YOLOJ İ. Prof. Dr. Murat Sungur Erciyes Ü niversitesi T ı p Fak ü ltesi İç Hastal ı klar ı ABD. Yo ğ un Bak ı m Bilim Dal ı. SIRS - SEPSİS. Bir enfeksiyon bölgesinin klinik kanıtı Hipotermi (38.3 o F) Taşikardi (>90 vuru/dak) - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • SEPSS TANIMLAMA - EPDEMYOLOJProf. Dr. Murat SungurErciyes niversitesi Tp Fakltesi Hastalklar ABD. Youn Bakm Bilim Dal

  **

 • SIRS - SEPSSBir enfeksiyon blgesinin klinik kantHipotermi (38.3 oF)Taikardi (>90 vuru/dak)Takipne (>20 kez/dak) veya PaCO2 12000) veya lkopeni (< 4000) veya band formu >% 10

  SIRSR C Bone Chest 1992;101;1644-1655

 • AIR SEPSS SEPTK OKAr SepsisOrgan disfonksiyonu veya hipoperfzyon

  Septik okSKB < 90 mmHg veya 45 mmHg bazale gre d. R C Bone. Chest 1992;101;1644-1655

 • (Chest 1992; 101:1644-55)

 • TRAVMA HASTALARINDA SIRS SEPSIS AGIR SEPSIS SEPTIK SOK KRITERLERIMuckart, David J. J. Crit Care Med 1997; 25:1789-1795

  Chart1

  9.2

  9.2

  13.1

  63.7

  Mortalite

  Sheet1

  MortaliteAPACHE IISD

  SIRS9.27.954.3

  Sepsis9.28.074.1

  Agir Sepsis13.19.613.6

  Septik Sok63.713.735.5

  Sheet1

  Mortalite

  Sheet2

  Sheet3

  Chart3

  7.954.3

  8.074.1

  9.613.6

  13.735.5

  APACHE II

  Sheet1

  MortaliteAPACHE IISD

  SIRS9.27.954.3

  Sepsis9.28.074.1

  Agir Sepsis13.19.613.6

  Septik Sok63.713.735.5

  Sheet1

  Mortalite

  Sheet2

  4.3

  4.1

  3.6

  5.5

  APACHE II

  Sheet3

  Chart4

  0.640.6

  0.860.7

  1.080.9

  2.650.7

  Organ Disfonksiyonu

  Sheet1

  MortaliteAPACHE IISDOrgan Disfonksiyonu

  SIRS9.27.954.30.640.6

  Sepsis9.28.074.10.860.7

  Agir Sepsis13.19.613.61.080.9

  Septik Sok63.713.735.52.650.7

  Sheet1

  0.6

  0.7

  0.9

  0.7

  Organ Disfonksiyonu

  Sheet2

  Sheet3

 • TANIMLAMAENFEKSYONMKROORGANZMASEPSSKONAKI YANITI**

 • **AYNI KONAKCI YANITI !!!

 • HASTA SEPTK GRNYOREnfeksiyon varm ?Enfeksiyon kantlanmEnfeksiyon KukuluEnfeksiyon Olas deilSENARYO 1Vincent, Jean-Louis. Dear SIRS, I'm sorry to say that I don't like you. Crit Care Med. 1997;25:372-4

 • Kltrde reme varHasta Septikmi ?HayrEvetSENARYO 2KolonizasyonEnfeksiyonVincent, Jean-Louis. Dear SIRS, I'm sorry to say that I don't like you. Crit Care Med. 1997;25:372-4

 • Bu consensus statement son sz sylememektedir. Yeni kriterlerin mkemmel olmadn kabul etmemiz gerek. rnein bu kriterlere gre alma yaplm bir ila yararl bulunabilirken farkli kriterler kullanldgnda baarsz bulunabilebilir. SIRS hakkinda daha ok ey rendikce kriterleri deitirmeliyiz.

  Roger C. Bone, M.D., F.C.C.PChicago

 • SEPSIS INSIDANSIN Engl J Med 2003;348:1546-54.Crit Care Med 2001; 29:13031310

  Grafik1

  1332468

  2220659

  2697472

  4068819

  Septik hasta says

  Sayfa1

  1979-19841332468

  1985-19892220659

  1990-19942697472

  1995-2004068819

  Sayfa1

  Septik hasta says

  Sayfa2

  Sayfa3

 • YOUN BAKIMDA SEPSS ENFEKSYON ALANIAngus DC. Crit Care Med 2001; 29:13031310

  Grafik1

  44

  8.6

  17.3

  9.1

  2.2

  6.6

  0.8

  0.6

  10.8

  Sayfa1

  Akciger44

  Abdomen8.6

  Bakteriyemi17.3

  Uriner9.1

  Alete bal2.2

  Cerrahi alan, yara6.6

  SSS0.8

  Endokardit0.6

  Diger10.8

  Sayfa1

  Sayfa2

  Sayfa3

 • SEPSS NSDANSI CNSYETE ve IRKLARA GREN Engl J Med 2003;348:1546-54.

 • IRK ve CNSYETN MORTALTE ZERNE ETKSWong MD. Public Health Rep. 2006;12:746-54Major nedenlere bagl rk/etnisite ve cinsiyete gre yllk lm potasiyelleri (1000 kii bana)

 • SEPSS MIKROBYOLOJK AJAN SIKLIKLARIMartin SG. N Engl J Med 2003;348:1546-54Alberti C. Intensive Care Med (2002) 28:108121

  Grafik1

  38.652.1

  47.837.6

  10.44.6

  24.54.7

  Alberti C

  Martin GS

  % enfeksiyon etkeni

  Sayfa1

  Alberti CMartin GS

  Gr (+)38.652.1

  Gr (-)47.837.6

  Fungal10.44.6

  Polimik24.54.7

  Sayfa1

  Alberti C

  Martin GS

  % enfeksiyon etkeni

  Sayfa2

  Sayfa3

 • SEPSS MIKROBYOLOJK AJAN SIKLIKLARI YILLARA GRE DEMMartin SG. N Engl J Med 2003;348:1546-54

 • SEPSSTE ORGAN YETMEZLMartin SG. N Engl J Med 2003;348:1546-54.Angus DC. Crit Care Med 2001; 29:13031310

  Grafik1

  66.40

  24.673.6

  7.120.7

  1.94.1

  41

  Martin SG

  Angus DC

  Sayfa1

  Martin SGAngus DC

  066.4

  124.673.6

  27.120.7

  31.94.1

  41

  Sayfa1

  Martin SG

  Angus DC

  Sayfa2

  Sayfa3

 • SEPSiS SOFA SKORU CDDYET MORTALTE LKSJess Blanco.Critical Care Vol 12 No 6

 • SESPSSE EN SIK ELK EDEN DURUMLARKOAHKanser Diabetes mellitus Alkolizm KKYBakln bozuk olmasKBYKaracier sirozuHematolojik malignitelerla bamll AIDS veya HIV pozitifKT

 • Short Form-36Fiziksel salkFiziksel fonksiyonFiziksel rolArlarGenel salkMental salkCanllkSosyal fonksiyonDuygusal fonksiyonAkl sal

 • Crit Care Med 2000; 28: 35993605

  Chart2

  4872

  4568

  6668

  6064

  4759

  6681

  7679

  7076

  Sepsis

  Toplum (ABD)

  SF-36 Skoru

  Sheet1

  SepsisToplum (ABD)

  Fiziksel fonksiyon4872

  Fiziksel rol4568

  Agri6668

  Genel saglik6064

  Canlilik4759

  Sosyal fonksiyon6681

  Dugusal rol7679

  Akil sagligi7076

  Sheet1

  Sepsis

  Toplum (ABD)

  SF-36 Skoru

  Sheet2

  Sheet3

 • SEPSSTE KAYNAK KULLANIMI ABD - 8 AKADEMK MERKEZ 1 yl boyunca 8 hastanede hem YB hem YB dnda dzensiz aralklarla veri toplanarak sepsis tans ile hastaneye yatan hastalar belirlendi1028 sepsis tansSepsis hastalarDier tm hastalarCerrahi 519 (46.1) 123,305 (49.6)Cancer 43 (5.4) 16,600 (6.7)Transplant35 (3.3) 2,104 (0.9)AIDS 37 (5.2) 2,226 (0.9)Other 241 (23.4) 88,910 (35.7)Infect Control Hosp Epidemiol. 2003;24:62-70

 • SEPSSTE KAYNAK KULLANIMI ABD - 8 AKADEMK MERKEZ Infect Control Hosp Epidemiol. 2003;24:62-70

  Sa kalanlarlenlerSepsisDierSepsisDierHKS (gn)29,66,924,417,2Maaliyet ($)93,01216,052121,94566,175

  Grafik1

  27.2

  7.2

  HKS

  Gn

  HKS

  Sayfa1

  SepsisDier tm hastalar

  HKS27.27.2

  Maaliyet13052917298

  Sayfa1

  0

  0

  HKS

  Gn

  Sayfa2

  Sayfa3

  Grafik2

  130529

  17298

  Maaliyet

  $

  Maaliyet

  Sayfa1

  SepsisDier tm hastalar

  Maaliyet13052917298

  Sayfa1

  0

  0

  Maaliyet

  $

  Sayfa2

  Sayfa3

 • SEPSS SA KALIMN Engl J Med 2003;348:1546-54.Crit Care Med 2001; 29:13031310

 • Youn bakmda sepsis hastalar MortaliteIntensive Care Med (2002) 28:108121ABDCritical Care Vol 12 No 6AVRUPA

 • SEPSS ORGAN DSFONKSYON SAYISINA GRE MORTALTECritical Care Vol 12 No 6

 • GEN POLMORFZM VE SEPSS SIKLII ve MORTALTES LKSTLR 4 polimorfizmiTLR 2 polimorfizmi ....Staph enfeksiyonlar ?TNF 2 alleli polimorfizmi... Artm sepsis skl ve mortalitesiIL-1Ra A2 polimorfizmi... Artm sepsis sklPAI-1 4G/5G polimofizmi....Sepsiste artm mortaliteLin MT. Crit Care Med 2004; 32:569 579

 • ZETToplumda her yl 1000 kiiden 2.4 3 kiide grlrTm Hastaneye yatislarin % 2 sidir% 50 60 yogun bakim gereksinimiTum YB yatislarinin % 10 uEn sik Gr iken Gr + on plana cikiyorFungal sepsis artiyorMortalite azalmaktadir ve yaklisik % 20 dirIrklar ve kadin erkek arasinda ciddi farklar vardirGen polimorfizmi bunun muhtemele nedeni olabilir

 • TEEKKRLER