sensör ve benzeri algılayıcı sistemlerin iş kazalarının önlenmesi ve

Click here to load reader

Post on 23-Jan-2017

229 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • T.C.

  ALIMA VE SOSYAL GVENLK BAKANLII

  SALII VE GVENL GENEL MDRL

  SENSR VE BENZER ALGILAYICI SSTEMLERN

  KAZALARININ NLENMES VE

  GVENLNN SALANMASI AMACI LE

  KULLANILMASI

  Tuna ORUL

  ( Sal ve Gvenlii Uzmanlk Tezi/Aratrma)

  ANKARA-2014

 • T.C.

  ALIMA VE SOSYAL GVENLK BAKANLII

  SALII VE GVENL GENEL MDRL

  SENSR VE BENZER ALGILAYICI SSTEMLERN

  KAZALARININ NLENMES VE

  GVENLNN SALANMASI AMACI LE

  KULLANILMASI

  Tuna ORUL

  ( Sal ve Gvenlii Uzmanlk Tezi/Aratrma)

  Tez Danman

  Burak YASUN

  ANKARA-2014

 • T.C.

  alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl

  sal ve Gvenlii Genel Mdrl

  O N A Y

  alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl, Sal ve Gvenlii Genel Mdrl

  Sal ve Gvenlii Uzman Yardmcs Tuna ORUL, Sal ve Gvenlii Uzman

  Burak YASUN danmanlnda tez bal Sensr ve Benzeri Alglayc Sistemlerin

  Kazalarnn nlenmesi ve Gvenliinin Salanmas Amac ile Kullanlmas olarak teslim

  edilen bu tezin tez savunma snav ..../..../2014 tarihinde yaplarak aadaki jri yeleri

  tarafndan Sal ve Gvenlii Uzmanlk Tezi olarak kabul edilmitir.

  mza

  Unvan Ad Soyad

  JR BAKANI

  mza mza

  Unvan Ad Soyad Unvan Ad Soyad

  YE YE

  mza mza

  Unvan Ad Soyad Unvan Ad Soyad

  YE YE

  Yukardaki imzalarn ad geen kiilere ait olduunu onaylarm.

  Kasm ZER

  SGGM Genel Mdr

 • i

  TEEKKR

  Tez almalarm ve i sal ve gvenlii alanndaki almalarm boyunca deerli

  yardm ve katklaryla beni ynlendiren bata Genel Mdrm Sayn Kasm ZER olmak zere

  Sal ve Gvenlii Genel Mdr Yardmclar Sayn smail GERM, Sayn H. Nurdan Rana

  GVEN ve Sayn Ahmet ETNe; Sayn SGM Mdr Halil POLATa ve sayn tez

  danmanm Burak YASUNa; manevi desteklerinden dolay tm alma arkadalarma

  teekkr bir bor bilirim.

 • ii

  ZET

  ORUL, Tuna

  Sensr ve Benzeri Alglayc Sistemlerin Kazalarnn nlenmesi ve

  Gvenliinin Salanmas Amac ile Kullanlmas

  alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl, Sal ve Gvenlii Enstits Mdrl

  Sal ve Gvenlii Uzmanlk Tezi/Aratrmas

  Ankara, 2014

  Sensr ve Benzeri Alglayc Sistemlerin Kazalarnn nlenmesi ve Gvenliinin

  Salanmas Amac ile Kullanlmas konulu tez almas kapsamnda, makinelerde ve otomasyon

  sistemlerde karlalan hareketli makine paralarnn neden olduu i kazalar ve bu i kazalarna neden

  olan riskler aratrlmtr. Aratrma kapsamnda, alanlar bu risklere kar korumak amacyla

  kullanlan sensr ve benzeri alglayclar ieren elektronik koruyucu ekipmanlar incelenmitir.

  Elektronik koruyucu ekipmanlarn kurulumu, kullanm, teknik zellikleri iin getirilen

  gereksinimler ile ilgili olarak ulusal ve uluslararas standartlar aratrlmtr. Literatr taramasnn

  ardndan bu standartlarn gereksinimleri erevesinde gerekletirilen uygulamalar aratrlarak iyi

  uygulama rnekleri sunulmutur.

  Sensr ve benzeri alglayc sistemleri ieren elektronik koruyucu ekipmanlarn, makinelerin

  tehlikeli hareketlerinden kaynaklanan risklere ve risk seviyelerinin azaltlmas ve ortadan kaldrlmasna

  etkisini gzlemlemek iin makinelerde aamal risk deerlendirmesi almas gerekletirilmitir.

  Risk deerlendirmesinin birinci aamasnda, makinelerde bulunan elektronik koruyucu donanmlar

  devre d braklarak risk seviyeleri tespit edilmi ve elde edilen sonular, ikinci aamada elektronik

  koruyucu donanmlarn devreye alnarak gerekletirilen risk deerlendirmesi sonular ile

  karlatrlmtr.Risk deerlendirmesinin nc aamasnda ise mevcut elektronik koruyucu

  donanmlardan kalan artk riskler deerlendirilmi, sensr ve benzeri alglayclar ieren elektronik

  koruyucu ekipmanlarn ilgili standartlarn gereksinimlerine uygun olarak kullanlmasnn makinelerdeki

  risklere etkisi ortaya konulmutur.

  Bu alma sonucunda, elektronik koruyucu donanmlarn makinelerdeki ve otomasyon

  sistemde kullanlan robotlarn bulunduu alanlardaki tehlikelerden kaynaklanan olumsuz etkilerin

  byk lde engellendii grlmtr. Elektronik koruyucu ekipmanlarn standartlarn

  gereksinimlerine uygun olarak kullanldnda koruyucu zelliklerini daha iyi saladklar grlmtr.

  Anahtar Kelimeler: gvenlii, makine gvenlii, elektronik alglaycl koruyucu ekipman,

  sensr, lazer perde, lazer tarayc

 • iii

  ABSTRACT

  ORUL, Tuna

  Use of Sensor-Based Systems to Protect Occupational Accidents and

  Provide Occupational Safety

  Ministry of Labour and Social Security, Centre Directorate of Occupational Health and Safety

  Expertise Thesis/Research

  Ankara, 2014

  In the scope of this thesis entitled Use of Sensor-Based Systems for the purpose of Preventing

  Occupational Accidents and Maintaining Occupational Safety, occupational accidents resulted from

  moving machine parts which are seen in labors working with machines and automation systems in the

  industrial working areas and risks that cause these accidents are studied. Electrosensitive protective

  equipment composed of sensors and sensor-based systems for the purpose of protecting the employees

  against these risks are examined.

  National and international standards in relation to the stipulated requirements regarding

  establishment, using and technical specification of electrosensitive protective equipment are studied.

  Good application examples in terms of the requirements stipulated by these standards after the literature

  research are studied and presented.

  The 3-step risk assessment was carried out for machines, to observe the effects of

  electrosensitive protective equipment against risk level of risks that are caused from moving machine

  parts. At the first step, electrosensitive protective equipment were deactivated and then risks and risk

  levels were determined. At the second step, these protective equipment are activated and then, risks and

  risk levels were determined and compared to the previous results. At the third step of the assessment,

  residual risks are determined.

  As a results of this study, it is seen that the most of the negative effects of hazards in machines

  and working areas around robot arm, are minimized by using electrosensitive protective equipment.

  Also it is seen that when electrosensitive protective equipment used in accordance with the requirements

  of the standard, it provides better protection.

  Keywords: Occupational safety, machine safety, electro-sensitive protective equipment, sensor,

  laser curtain, laser scanner

 • iv

  NDEKLER

  KABUL VE ONAY SAYFASI

  TEEKKR

  ZET ii

  ABSTRACT iii

  NDEKLER iv

  SMGE VE KISALTMALAR vi

  GR VE AMA 1

  GENEL BLGLER 10

  MAKNELERDE KAZASI STATSTKLER 10

  MEVZUAT 13

  MEKANK TEHLKELER, TEHLKEL HAREKETLER VE ETKLER 17

  SENSR TABANLI ELEKTRONK KORUYUCU EKPMANLAR 24

  Y UYGULAMA RNEKLER 34

  GERE VE YNTEM 36

  ALIMANIN YAPILDII YERLERNN TANITIMI 36

  ALIMANIN TP VE EVREN 38

  ALIMANIN N DENEMES 39

  ARATIRMANIN NSAN GC 39

  KULLANILAN METOT VE STANDARTLAR 39

  MAKNALARDA RSK DEERLENDRMES VE RSK AZALTIMI 40

 • v

  ELEKTRONK KORUYUCU EKPMANLARIN KURULUMU N TEMEL

  GEREKSNMLER 48

  BULGULAR 52

  TARTIMA 67

  SONULAR 71

  KAYNAKLAR 73

  RESMLEMELER LSTES 75

  ZGEM 84

  EKLER 87

  EK 1. TS EN ISO 12100 STANDARDINA GRE RSK DEERLENDRMES VE

  RSK AZALTIMI 87

  EK 2. MAKNELERDE RSK DEERLENDRMES SAHA KAYIT FORMU 100

  EK 3. HESAP PROGRAMI 103

  EK 4. RSK DEERLENDRMES SONULARI 105

 • vi

  SMGE VE KISALTMALAR

  SMGELER

  KISALTMALAR

  Sembol Tanm Birim

  T Sistemin durma performans sn.

  S Minimum mesafe mm

  C hlal mesafesi mm

  t1 Koruyucu ekipmann reaksiyon an sn

  t2 Makinenin durma an sn

  K Yaklam hz parametresi mm/sn

  d Sensr alglama kapasitesi mm

  ANSI Amerikan Ulusal Standart Enstits

  AOPD Aktif Opto-Elektronik Koruyucu Cihazlar

  EC Avrupa Komisyonu

  EN Avrupa Standard

  ESPE Elektronik Alglaycl Koruyucu Ekipman

  FOPS Den Nesnelere Kar Koruma Yaplar

 • vii

  IEC Uluslararas Elektroteknik Komisyonu

  SG Sal ve Gvenlii

  SGM Sal ve Gvenlii Enstits Mdrl

  ISO Uluslararas Standart Organizasyonu

  O Kaza Olasl

  OSHA Amerikan Mesleki Salk ve Gvenlik daresi

  RS Risk Seviyesi

  SGK Sosyal Gvenlik Kurumu

  Kaza iddeti

  ROPS - TOPS Devrilmeye Kar Koruyucu Yaplar

  TS Trk Standard

  VBPD Grsel Tabanl Koruyucu Cihazlar

 • 8

  GR VE AMA

  18-19. yy.da ortaya kan Sanayi Devrimi, dier adyla Endstri Devrimi bir anlamda

  buhar gcyle alan makinelerin, makinelemi endstriyi ortaya karmasna dayanmaktadr.

  Sonraki dnemlerde de elektrik gcnn kullanlmaya balanmas ile endstri ve makineleme

  byk bir ivme kazanmtr. O dnemde, artan retim, makineleme ve byyen endstri ok

  byk igc ihtiyac dourmutur. ocuk alanlar oalm ve alanlar byk retim

  alanlarnda i saati kavram olmakszn altrlmaya balanmtr. Bunun yan sra

  makinelemi endstri ve yeni makineler alanlar iin bilinmeyen tehlikeleri de beraberinde

  getirmitir.

  retkenlik, kazan ve verimin n planda olduu bu dnemde, alanlarn gvenlii

  nemsenmemitir. alanlarn gvenlii zaman getike nem kazanmaya ve bu sayede

  makinelemenin getirdii tehlikelerden alanlar korumak iin yntemler gelitirilmeye

  balanmtr. Bu amala sabit muhafazalar kullanlmaya balanmtr. Sabit muhafazalarn

  verimi ve retkenlii etkilemesi, mhendisleri yeni yollar aramaya itmitir. zellikle

  elektroniin yaygnlamas ile birlikte alanlarn makinelerin tehlikeli hareketlerinden

  korunmas iin yeni zmler aranmaya balanmtr. Tarihsel olarak kullanlan ilk elektronik

  koruyucu ekipman olan ift elle kontrol sistemi, 1952 ylnda bir pres makinesinde kullanlm

  ve bu sistemin patenti bu tarihte alnmtr.

  Verimliliin ve retimin halen nemini koruduu gnmzde bu faktrleri etkilemeden

  alanlar tehlikelerden koruma almalar devam etmektedir. Bu amala, cep telefonlarndan

  buzdolaplarna, otomobillerden savunma sanayine kadar birok alanda kullanlan sensr

  teknolojisi, i gvenlii alannda da kullanlmaya balanm ve sabit muhafazalarn, kapaklarn

 • 9

  yerini tezimde detaylarn anlatacam elektronik alglaycl koruyucu ekipmanlar almaya

  balamtr.

  lkemizde i kazalarnn byk ounluunun meydana geldii sektrler, inaat, maden

  ve metal sektrdr. Sosyal Gvenlik Kurumunun 2012 yl istatistik verilerine bakldnda bu

  sektrde meydana gelen i kazalar, toplam i kazalarnn % 42,5ini oluturmaktadr [1].

  Ayn yln istatistiki verilerine bakldnda, imalat sektrlerinde meydana gelen i kazalarnn

  oran % 53,2 olarak karmza kmaktadr [1]. Bu durumda lkemizde meydana gelen i

  kazalarnn yarsndan fazlasnn makinelemenin yaygn olduu imalat faaliyetleri srasnda

  meydana geldii grlmektedir.

  Bu almann amac, lkemizde meydana gelen i kazalarnn yarsndan fazlasnn

  meydana geldii imalat sektrnde, i kazalarnn en byk sebeplerinden olan makineleme

  ve otomasyon sisteminin tehlikelerinden korunmak amacyla kullanlan sensr ve benzeri

  alglayclar ieren elektronik koruyucu ekipmanlarn i gvenliinin salanmasndaki nemini

  ve makinelerden kaynaklanan kazalarn nlenmesindeki etkisini ortaya koymaktr.

 • 10

  GENEL BLGLER

  MAKNELERDE KAZASI STATSTKLER

  ekil 1de gsterilen, Sosyal Gvenlik Kurumunun yaynlam olduu Kazas ve

  Meslek Hastalklar statistiklerinden faydalanlarak oluturulan veriler incelendiinde,

  makinelerin sebep olduu i kazas saysnn, her yl meydana gelen toplam i kazas saysnn

  yaklak %15i olduu grlmektedir. 2012 ylnda bu oran %18lere kadar ykselmektedir.

  Yzde erisine bakldnda dorudan makinelerin sebep olduu i kazas saylarnn orannn

  2010dan gnmze artt grlmektedir.

  ekil 1. Makinelerin Sebep Olduu Kazas Saylar [1]

  80602

  72963

  64316 6290369227

  74871

  11686 10377 9685 7601 926113401

  14,50 14,2215,06

  12,0813,38

  17,90

  0,00

  2,00

  4,00

  6,00

  8,00

  10,00

  12,00

  14,00

  16,00

  18,00

  20,00

  0

  10000

  20000

  30000

  40000

  50000

  60000

  70000

  80000

  90000

  2007 2008 2009 2010 2011 2012

  Yllk Toplam Kazas Makinelerin Sebep Olduu Kazalar %

 • 11

  Makinelerin sebep olduu kazalarn yan sra SGKnn istatistik verileri incelendiinde

  farkl nedenlerle oluan kazalarn da aslnda makineler ile balantl olduu grlmektedir.

  rnein, sabit bir mekan ile hareket eden cisimler arasna skma, den cisimlerin dnda

  hareket eden cisimlerin arpmas (uan krk ve paracklar), cismin sktrmas gibi nedenlerle

  meydana gelen i kazalarnn makineler ile balantl kazalar olma olasl vardr. ekil 2 ve

  ekil 3te makineler ile balantl olmas muhtemel dier farkl nedenlerle meydana gelen i

  kazalar ile ilgili veriler gsterilmektedir.

  Otomatik hareket eden robot kollar, malzeme ve rnleri otomatik olarak tayan

  tatlar ve benzeri makinelerin kullanld otomasyon sistemlerde, skma nedeni ile meydana

  gelen i kazalar yaygn olarak karmza kmaktadr. ekil 2de hareket eden cisimlerin

  arasna skma, sabit bir mekan ile hareket eden cismin arasna skma, cismin

  sktrmas nedenleri ile meydana gelen i kazalar ile ilgili veriler gsterilmektedir. ekil 2

  incelendiinde 2008 ylnda yukarda bahsedilen iki sebeple meydana gelen i kazalar her yl

  meydana gelen toplam i kazas saysnn yaklak %7sini oluturduu ancak bu orann

  gnmze doru azalma eiliminde olduu ve 2012 ylnda %5lere geriledii grlmektedir.

  zellikle sensr teknolojisinin endstriyel ve gvenlik uygulamalarnda yaygnlamas bu

  sebeple meydana gelen kazalarn nlenmesinde nemli bir etken olacaktr.

  ekil 2. Skma nedeni ile meydana gelen i kazalar (Hareketli-hareketli ve hareketli-

  sabit mekan arasna skma) [1]

  80602

  72963

  64316 6290369227

  74871

  4170 4823 3884 4105 4283 3997

  5,17

  6,61

  6,046,53

  6,19

  5,34

  0,00

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00

  7,00

  0

  10000

  20000

  30000

  40000

  50000

  60000

  70000

  80000

  90000

  2007 2008 2009 2010 2011 2012

  Yllk Toplam Kazas Skma nedeni ile meydana gelen kazalar %

 • 12

  ekil 3. Kesici-batc bir aletin ve uan nesnelerin sebep olduu i kazalar [1]

  Uan paralarn sebep olduu i kazalar zellikle makinelerde ok sk rastlanan bir

  durumdur. Krlan bak veya dili paras, ilenen maddeden kopan paralar ve apaklar ciddi

  i kazalarna sebep olabilmektedir. Yine makinelerin kesici ve batc aksamlar i kazasna

  sebep olan dier unsurlardandr. ekil 3te bu sebeplerle meydana gelen i kazalar ile ilgili

  veriler gsterilmektedir.

  ekil 1-3de gsterilen veriler incelendiinde makineler ve makineler ile balantl

  sebeplerle meydana gelen i kazalarnn says her yl meydana gelen i kazalarnn saysnn

  yaklak %30-35ini oluturmaktadr.

  2008 ve 2009 yllarnda alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl, Tefti Kurulu

  Bakanl i mfettilerince yaplan teftilerin neticesinde makinelerin sebep olduu kaza

  oranlar ekil 4de gsterilmitir. ekil incelendiinde tefti edilen kazalarn 2008 ylnda

  %35ini, 2009 ylnda %19unu makinelerin sebep olduu i kazalarnn oluturduu

  grlmektedir.

  80602

  72963

  64316 62903

  6922774871

  10506 9019 7313 8919 8895 7360

  13,0312,36

  11,37

  14,18

  12,85

  9,83

  0,00

  2,00

  4,00

  6,00

  8,00

  10,00

  12,00

  14,00

  16,00

  0

  10000

  20000

  30000

  40000

  50000

  60000

  70000

  80000

  90000

  2007 2008 2009 2010 2011 2012

  Yllk Toplam Kazas Kesici-batc alet ve uan nesnelerin sebep olduu %

 • 13

  ekil 4. Tefti Kurulu Bakanl Tarafndan ncelenen Makinelerin Sebep Olduu

  Kazas ve Toplam ncelenen Kazas Saylar [2]

  MEVZUAT

  lkemiz Mevzuat

  Avrupa Birlii uyum srecinde Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birlii Konseyi

  Direktiflerinin lkemiz mevzuatna uyumlatrldn grmekteyiz. Bu srete SG alannda

  89/391/EC Avrupa Birlii ereve Direktifi dahil bir ok direktifin lkemiz mevzuatna

  uyumlatrlm ve yrrle konulmutur.

  30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazetede yaymlanarak yrrle giren 6331 Sayl

  Sal ve Gvenlii Kanunu ve bu kanun kapsamnda yrrle giren ynetmelikler lkemizin

  SG alanndaki mevzuatn oluturmaktadr.

  Tez konusu olan sensr ve benzeri elektronik koruyucu ekipmanlar, kullanm alanlar

  bakmndan direkt olarak makine emniyeti ile ilgili olduundan lkemiz mevzuatnda bu konu

  ile ilgili Makine Emniyeti Ynetmelii ve Ekipmanlarnn Kullanmnda Salk ve

  Gvenlik artlar Ynetmelii bulunmaktadr.

  1. 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu:

  Kanun, iyerlerinde i sal ve gvenlii salanmas ve mevcut salk ve gvenlik

  artlarnn iyiletirilmesi iin iveren ve alanlarn grev, yetki, sorumluluk, hak ve

  ykmllklerini dzenlemektedir [3].

 • 14

  2. Ekipmanlarnn Kullanmnda Salk ve Gvenlik artlar Ynetmelii

  (2009/104/AT):

  Ekipmanlarnn Kullanmnda Salk ve Gvenlik artlar Ynetmelii 11/2/2004

  tarihli 25370 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yrrle girmitir. Bu ynetmelik

  30/12/1989 tarihli ve 89/655/EEC sayl, 5/12/1995 tarihli ve 95/63/EC sayl, 27/6/2001 tarihli

  ve 2001/45/EC sayl Avrupa Birlii Direktifleri esas alnarak 6331 Sayl Sal ve

  Gvenlii Kanununun 30 ve 31 inci maddelerine dayanarak hazrlanmtr.

  Ynetmeliin amac iyerinde i ekipmanlarnn kullanm ile ilgili salk ve gvenlik

  ynnden uyulmas gerekli asgari artlar belirtmektedir [4].

  Ynetmeliin ikinci blmnde iverenin i ekipmanlar ile ilgili kurallar, i

  ekipmannn kontrol, zel risk tayan i ekipmanlar, i sal ve ergonomi, alanlarn

  bilgilendirilmesi ve alanlarn eitimi ile ilgili ykmllkleri yer almaktadr.

  Ynetmeliin 5. maddesine gre iveren iyerinde kullanlacak i ekipmannn

  yaplacak ie uygun olmas ve bu ekipmann alanlarn salk ve gvenliine zarar vermemesi

  iin gerekli tm tedbirleri almakla ykmldr [4].

  Ynetmeliin 6. maddesinde ise i ekipmanlarnn kullanmnda uyulmas gereken

  asgari kurallar ynetmelik ekine alnarak ayrntl olarak aklanmtr.

  ekipmanlarnn hareketli paralarndan kaynaklanan kazalarn nlenmesine ynelik

  EK-1 Madde 2.8 nemlidir. yerlerinde i ekipmanlarnn hareketli paralarnn neden olduu

  kazalarn nlenmesi iin iverence alnmas gereken tedbirlerin banda alanlarn hareketli

  paralarla mekanik temas riskinin nlenmesi gelmektedir [5].

  Madde 2.8de bahsi geen koruyucular ve korunma donanmlar hem mekanik

  koruyucular hem de elektronik koruyucu ekipmanlar ve sistemlerini kapsamaktadr.

  Ynetmeliin i ekipmanlarnn kullanm ile ilgili hususlarn belirtildii ikinci ekine

  gre, i ekipmanlar, bunlar kullananlara ve dier alanlara en az risk oluturacak ekilde

  yerletirilir, kurulur ve kullanlr. Bu amala, i ekipmannn hareketli ksmlar ile evresinde

  bulunan sabit veya hareketli ksmlar arasnda yeterli mesafe bulundurulur [4].

 • 15

  Ayn ekte belirtilen baka bir hususa gre ise kendinden hareketli i ekipmannn

  alma alannda, grevli olmayan alanlarn bulunmasn nleyecek gerekli dzenleme

  yaplr. Ancak iin gerei olarak bu alanda alan bulunmas zorunlu ise, bu alanlarn i

  ekipman nedeniyle zarar grmesini nleyecek uygun tedbirler alnr [4].

  3. Makine Emniyeti Ynetmelii (2006/42/AT):

  Makine Emniyeti Ynetmelii 3/3/2009 tarihli Resmi Gazetede yaymlanarak

  29/12/2009 tarihinde yrrle girmitir. Bu ynetmelik 2006/42/EC sayl Avrupa Birlii

  direktifin paralel olarak hazrlanmtr.

  Ynetmeliin amac, makinelerin, usulne uygun ekilde kurulduunda, bakm

  yapldnda ve kendinden beklenen amalar dorultusunda kullanldnda, insan salna ve

  gvenliine ve durumuna gre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz

  edilmelerini ve hizmete sunulmalarn teminen, tasarm ve imalat aamasnda uyulmas gereken

  temel emniyet artlar ile takip edilmesi gereken uygunluk deerlendirme prosedrlerini ve

  uygunluk deerlendirmesi yapacak onaylanm kurulularn grevlendirilmesinde dikkate

  alnacak asgari kriterleri belirlemektir [6]. Bu kriterlerin en nemlisi Piyasaya Arz, Piyasa

  Gzetim ve Denetimi balkl 5. Maddesinde dzenlenmitir.

  Ynetmelik koruyucu ekipmanlar (cihazlar) emniyet aksamlar ad altnda emniyet

  aksamlarn; Bir gvenlik ilevini yapan, bamsz bir ekilde piyasaya arz edilen,

  arzalanmas ve/veya hatal almas durumunda kiilerin gvenliini tehlikeye sokan,

  makinalarn ilevini yerine getirmek iin gerekli olmayan veya makinann ilevini yerine

  getiren normal aksamn yedei olarak kullanlabilecek aksamn ifade eder. eklinde

  tanmlamtr ve emniyet aksamlar ile ilgili liste ynetmelikte EK-Vde verilmitir [6].

  Emniyet aksamlar gsterge listesine gre:

  1. Kiilerin varln alglamak amacyla tasarmlanm koruyucu tertibatlar,

  2. Gvenlik ilevlerini salamak amal mantk niteleri,

  3. Makinann almas srasnda, kiileri makinann hareketli paralarndan

  korumak amacyla tasarmlanm mahfazalar ve koruyucu tertibatlar,

  4. ift el kumanda tertibatlar da bu ynetmeliin gerekliliklerini yerine

  getirmelidir [6].

  Ynetmeliin maddelerinden anlald zere makinelerin piyasaya arz edilmeden nce

  temel salk ve gvenlik kriterlerini tayor olmas gerekmektedir. Bunun yan sra uygunluk

 • 16

  deerlendirme ilemlerinin uygulanm olmas gerekmektedir. te yandan Bilim, Sanayi ve

  Teknoloji Bakanl tarafndan ynetmelik hkmlerinin uygulanmasna ynelik piyasa

  gzetimi ve denetimi yaplmas suretiyle de ynetmelik hkmlerinin herhangi birinin yerine

  getirilmemesi veya yanl uygulanlmas durumunda retilecek makineye ait CE iareti

  konulamayaca gibi, retilmi makinenin piyasadan toplanmas ve gerektiinde dier idari

  yaptrmlar da sz konusu olmaktadr.

  Ulusal ve Uluslar Aras Standartlar

  alanlarn makinelerden ve makinelerden kaynakl tehlikeli hareketlerden korunmas,

  makinelerin gvenliinin salanmas ile ilgili olarak ISO tarafndan yaymlanan uluslararas

  standartlar mevcuttur. Bu standartlar kapsamlar asndan tip A, tip B ve tip C olarak snfta

  incelenirler ve ekil 5te gsterilen yapya sahiptirler.

  ekil 5. Makine gvenlii ile ilgili Avrupa Standartlarnn yaps [7]

  Tip-A Standartlar (temel gvenlik standartlar): Makinelere uygulanabilecek genel

  hususlar ve tasarm iin temel konsept ve prensipleri veren standartlardr.

  Tip-B Standartlar (Belirli bir tre ait gvenlik standartlar): Belli bir gvenlik hususunu

  veya birok makineye uygulanabilen belirli bir tip koruyucuyu ele alan standartlardr.

  Tip-B1 Standartlar: Belirli bir gvenlik hususu ile ilgili standartlardr. (rnein,

  gvenlik mesafeleri, yzey scakl, grlt, vb.)

  Tip-B2 Standartlar: Koruyucular ile ilgili standartlardr. (rnein, iki el

  kontroll cihazlar, basn alglaycl koruyucu ekipmanlar, elektronik

  alglaycl koruyucu cihazlar, vb.)

  Tip-C Standartlar (Makine gvenlii standartlar): Belirli bir makine veya makine grubu

  iin detayl gvenlik gereksinimlerini ele alan standartlardr.

 • 17

  Tip-B standartlarda bahsedilen gereksinimler Tip-C standartlar tarafndan

  deitirilebilir ya da bu gereksinimlere ek gereksinimler getirilebilir. Tip-C standartlarnn

  gereksinimleri Tip-B standartlarndan nce gelmektedir. ISO tarafndan yaynlanan standartlar

  TSE tarafndan Trk Standard olarak orijinal metinde veya Trke olarak yaynlanmaktadr.

  MEKANK TEHLKELER, TEHLKEL HAREKETLER VE ETKLER

  Makinelerin sebep olduu mekanik tehlikeler 3 temel blgede meydana gelmektedir.

  1. Kesme, biimlendirme veya delme gibi ilemlerin malzemeye uyguland

  operasyon blgesinde.

  2. Makinann ileyen ksmlarna gerekli enerjiyi ileten mekanik sistemlerin tmn

  ieren g aktarm aksamlarnda. (Bunlar arklar, kasnaklar, piston kollar,

  kavramalar, miller, zincirler, krank milleri, dililer olabilir.)

  3. Makine alrken hareket eden yardmc aksamlarda. (Bunlar gidip gelme hareketi

  yapan, dnen besleme mekanizmalar, enine veya karlkl hareket eden aksamlar

  ve makinenin yardmc paralar olabilir.)

  Bu konu ile ilgili olarak, hareketli makine paralarnn sebep olduklar veya sebep

  olabilecekleri i kazalar ile ilgili daha detayl bilgiler aada sunulmutur.

  Tehlikeli Mekanik Hareketler ve Etkileri

  alanlar bu tehlikeli hareketlerden ve etkilerinden koruyabilmek iin ncelikle bu

  hareket ve etkileri iyi tanmak, neden olabilecekleri riskleri ve tehlikeleri anlamak, olas

  kazalar bilmek gerekmektedir.

  Tehlikeli mekanik hareketler

  1. Dnme hareketleri

  Dnme hareketi yapan paralara temas edilmesi olduka ciddi yaralanmalara neden

  olabilmektedir. Pek ok alan yava bir ekilde dnen paralara temas etmekte saknca

  grmemekte ancak bu durum bir uzvun makineye kaptrlmas ile ciddi yaralanma ile

  sonulanmaktadr.

 • 18

  Dnme hareketi yapan paralarn yaknnda alanlarn zellikle uzun sa ve sarkan

  elbiselere dikkat etmeleri gerekmektedir. Makinenin yakalad kyafeti kurtarmak amac ile el

  ile yaplan mdahaleler kazann boyutunu bytmekte ve ciddi yaralanmalara sebep

  olmaktadr.

  Dnen aksamlar zerinde unutulan aparatlar, gevek civatalar, somunlar ve apaklar

  makinenin almaya balamas ile birlikte makine tarafndan frlatlma riski dourmakta ve bu

  durum alanlar iin tehlike oluturmaktadr. Halkalar, kavramalar, kamlar, arklar, mil ular,

  mafsallar, dililer ve yatay veya dikey aftlar tehlikeye neden olabilecek yaygn dnen

  mekanizmalardan birka tanesini oluturmaktadr.

  Makinenin dner aksamlarnda ie doru skma riski meydana gelmektedir (ekil 6).

  Detaylar aada sunulmu olan ie doru skma tehlikesi ekilde olumaktadr.

  Eksenleri birbirine paralel olan paralar birbirlerine ters ynlerde dnebilirler ve bu

  paralar birbirlerine ok yakn konumda bulunabilir ya da temas ediyor (sktrma noktas

  oluur) olabilirler. lk durumda ise hammadde ile silindirler arasnda sktrma noktas oluur.

  Bu tehlike birbirine gemeli dililer, silindir ve miller ieren makineler iin yaygn bir

  tehlikedir.

  ekil 6. Dner paralar iin sktrma noktalarna rnekler [8]

  Sktrma noktalar ayrca dnen ve teetsel hareket eden paralar arasnda da

  oluabilir. Zincir ve dili ark arasndaki temas noktas ve benzeri ksmlar rnek olarak

  gsterilebilir (ekil 7). Sktrma noktalar dnen ve krpma, ezme veya andrma eylemlerini

  gerekletiren sabit paralar arasnda oluabilirler. rnek olarak; volanlar, helezon

  konveyrler, talama arknn d evresi verilebilir (ekil 7).

 • 19

  ekil 7. Dnen paralar ve uzunlamasna hareket eden paralar arasndaki sktrma

  noktalar (sol) ile dnen ve sabit paralar arasndaki sktrma noktalar (sa) [8]

  2. leri-geri Hareketler

  leri-geri hareketler, alanlarn hareketli paralarn arasna veya hareketli paralar ile

  sabit bir cismin arasna skmas olasl nedeni ile tehlike oluturmaktadr. Skma genel

  olarak farkl ekilde olabilmektedir.

  Skma bir makinenin hareketli bir paras ile sabit bir yap arasnda olabilir. Bir

  tezgah ile duvar arasndaki skma buna rnek gsterilebilir (ekil 8).

  Skma bir makinenin sabit bir paras ile hareketli bir paras arasnda olabilir. Bir

  presin sabit alt yata ile hareketli takm arasndaki skma rnek olarak

  gsterilebilir (ekil 8).

  Skma bir makinenin hareketli iki paras arasnda olabilir. Bir makasl kaldrma

  platformunun kaldrma kollar arasndaki skma rnek olarak verilebilir [9].

  SGK istatistik verileri incelendiinde Trkiyede bu tip kazalarn her yl meydana gelen

  toplam kaza saysnn %5ini oluturduu grlmektedir.

  3. Enine Hareketler

  Enine (aprazlama) hareketler, alanlarn skmasna, sktrma veya kesme

  noktasna uzuvlarn kaptrmasna neden olacandan tehlike oluturmaktadr. Enine

  hareketlerin bir rnei ekil 9da gsterilmitir.

 • 20

  ekil 8. leri-geri hareket (sol) [11] ekil 9. Enine hareket [8]

  Mekanik hareketlerin tehlikeli etkileri:

  1. Kesme

  Kesici ksmlara sahip olan matkap tezgahlar, erit testere makinesi, dairesel testere,

  freze tezgah ve andrc ksmlara sahip olan talama tezgah gibi makinelere veya bir tama

  band zerinde hareket eden keskin veya sivri kenarlar olan malzemelere herhangi bir nedenle

  veya yanllkla temas edilmesiyle oluan kesilme tehlikesi meydana gelmektedir (ekil 10).

  Bu kesme olaylar en ok parmaklarda, kollarda ve alma noktasna temas eden vcudun

  herhangi bir yerinde meydana gelebildii gibi, imalat esnasnda talalarn veya kesilen

  paralarn kafaya zellikle de yz ve gz evresine sramasyla da meydana gelebilmektedir.

  ekil 10. Kesme tehlikesinin olduu hareketler [8]

 • 21

  2. Kopma

  nsan vcudunun herhangi uzvu makaslama hareketi yapan giyotin veya pres gibi

  makinelerin baklar veya baklar ile tabla arasnda herhangi bir sebeple kalrsa, uzuvlar

  kopabilir ve bu durum ciddi yaralanmalara sebep olabilir (ekil 11). Ayrca itme veya kayma

  hareketi yaparak talal imalat yapan makinelerde de besleme srasnda veya makineden

  malzemelerin kartlmas srasnda makinenin herhangi bir sebeple altrlmas ile eitli

  kazalar meydana gelebilmektedir [9].

  3. Ezilme

  Endstride basma hareketleri kullanlarak damgalama, preslerde boaltma, ekme veya

  dvme eklinde, ayrca boru kvrma makinelerinde bkme eklinde retim yaplmaktadr. Bu

  tr makinelerdeki en byk tehlike elle makine ierisine malzemelerin yerletirildii ve

  makineden malzemelerin ekildii veya boaltld anlarda meydana gelmektedir (ekil 11).

  Dikkatsizliin byk rol oynad bu tr tehlikelerde, herhangi bir ilem noktasna temas eden

  parmaklarn ve kollarn ksmen veya tamamen yaralanmas, ezilmesi veya paralanmas sz

  konusudur.

  ekil 11. Kopma ve ezilme tehlikelerinin bulunduu hareketler [8]

  4. arpma

  arpma tehlikesi, tehlikeli hareketler bal altnda incelediimiz gibi hareket eden

  makine paralarnn arpmas veya frlayan nesnelerin arpmas eklinde iki grupta

  incelenebilir.

 • 22

  Otomasyon sistemlerde sklkla kullanlan robot kollar veya planya tezgahnn itme

  mekanizmas gibi hareket eden makinelerin hareketli paralar alanlara arparak ciddi

  yaralanmalara ya da lmlere sebep olabilmektedirler (ekil 12).

  Talal imalatta kullanlan birok makine yksek miktarda andrma yaparak tala

  kaldrrlar. Bu tr makinelerin kard talalar makinelerin sebep olduu yksek merkez ka

  kuvvetinin etkisi ile etrafa salmaktadr. Bunun sonucunda scak tala paralarnn zellikle

  yz ve gze arpmas ciddi yaralanmalara sebep olmaktadr. Yine makinelerin ilem srasnda

  krlarak srayan ksmlar, geveyen vida, somun ve benzeri paralarnn frlamas da tehlike

  dourmaktadr.

  ekil 12. arpma tehlikesine sebep olan tehlikeli hareketler [9]

  5. Sarma ve Kapma

  Yukarda bahsedilen dnme hareketinin tehlikeli etkilerinden bir tanesi de sarma ve

  kapma tehlikesidir. Elbiselerin bol veya sarkan ksmlar, uzun toplanmam salar, boyuna

  veya bilee taklan taklarn makinelerin dnen hareketli paralarna temas, sarma ve kapma

  tehlikesi yaratmaktadr. Ayrca kaylarn balant noktalarndaki aralklar veya dnen

  aksamlar zerindeki vida ba ve benzeri kntlar da sarma ve kapma tehlikesi ortaya

  kartmaktadr (ekil 13).

 • 23

  ekil 13. Sarma ve kapma tehlikesine yol aacak durumlar [11]

  Dnen makine paralarnda sktrma noktas ad verilen noktalarda kapma tehlikesi

  olumaktadr. Sktrma noktas ile ilgili detayl bilgiler bu tezde Dnme Hareketleri bal

  altnda belirtilmitir. Sktrma noktalar eksenleri birbirine paralel ve zt ynde dnen

  paralarn temas noktalarnda, dnme hareketi yapan ve teetsel hareket eden paralar

  arasndaki temas noktalarnda (kay-kasnak mekanizmalar) ve dnen hareketli paralar ile

  sabit paralar arasndaki temas noktalarnda olumaktadr. Bu noktalara yakn alrken sarma

  ve kapma tehlikelerine kar dikkatli olunmaldr.

  6. Srtnme ve Anma

  Yksek hzda dnen paralara vcudun temas etmesi ile srtnme yanklar ve

  syrlmalarn meydana gelme tehlikesi bulunmaktadr. Bu tehlikelere rnek olarak tme

  merdanesi, kumlama makinelerinin kay sistemleri, bir bobin veya mil zerinde hareket eden

  malzemelerin bulunduu mekanizmalar, kay-kasnak sistemli konveyr veya hzl hareket

  eden ip ve kaylarn bulunduu makineler verilebilir [9]. ekil 14te rnek makineler

  gsterilmitir.

  ekil 14. Srtnme ve anma tehlikesine neden olan makineler [9]

 • 24

  SENSR TABANLI ELEKTRONK KORUYUCU EKPMANLAR

  19.yy.da ortaya kan Sanayi Devrimi daha verimli ve ok amal makinalarn

  gelitirilmesine dayanmaktadr. O dnemde kullanlan buhar ve elektrik makinalar gibi yeni

  g kaynaklar daha ileri teknolojilere olanak salamaktyd. Ancak daha yksek i verimi ve

  daha iyi i kalitesi beraberinde bilinmeyen tehlikeleri de getirmekteydi. Daha byk ve hzl

  makinalar daha byk tehlikeler ortaya kartmaktayd ve makine operatrlerinin i verimlerini

  etkilemeden, bu tehlikeleri daha etkili bir ekilde korumak hayati nem tamaktayd.

  lk olarak, operatrlerin tehlikeli hareketli paralara, zellikle hareketli g iletim

  paralarna eriiminin engellenmesi salanmaya allmtr. Ancak operatrn hammadde

  salamak ya da retilen paray almak iin tehlikeli blgeye sklkla girip kmas nedeni ile

  koruma ilemi olduka karmak bir hale gelmektedir. Bu nedenle operatrn tehlikeli blgeye

  gre pozisyonunun otomatik olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.

  Tarihsel olarak kullanlan ilk koruyucu ekipman, pres makinalar iin kullanlan ift elle

  kontrol sistemidir. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte, zellikle bilgisayarlama ile koruyucu

  ekipmanlar daha verimli ve daha uygulanabilir hale gelmilerdir.

  Teknolojik ihtiyalarn artmas ve daha yksek i verimi ihtiyacnn ortaya kmas

  nedeni ile makineler daha monoton ve tekrarlayan grevler yapar hale gelmitir. Bu durum

  operatrn daha yorgun ve uzun sre konsantrasyonunu salayamamasna neden olmakta ve

  tehlikeli i kazalarna yol aabilecek hatalar yapmalarna sebep olmaktadr.

  Koruyucu Ekipmanlarn Genel Karakteristikleri

  Koruyucu ekipmanlar genellikle fonksiyonlarn, operatrn veya vcudunun bir

  ksmnn tehlikeli blgeye yaklat tespit edildiinde, makinenin tehlikeli hareketini durduran

  bir sinyal retmek eklinde gerekletirirler [10]. Bu sayede operatr, tehlikeli blgeye

  girmeden nce tehlikeli hareket (r. presleme hareketi) durdurulmaktadr. Bu tip koruyucu

  ekipmanlar fiziksel bariyer iermezler ve bu sebeple kullanmlar makinenin ksa sre ierisinde

  otomatik olarak durdurulabilmesine imkan salayacak bir ekilde dizayn edilmesini

  gerektirmektedir [10]. Bu ekipmanlar makine kontrol sistemini kullanarak fonksiyonlarn

  yerine getirmektedirler. Bu nedenle bu tip koruyucu ekipmanlar, evirmeli anahtar ile stop

  fonksiyonuna ramen, yalnzca tm ilem evrimini veya bir ksmn tamamladktan sonra

  durdurulmasna olanak salayan makine tasarmlar iin uygun deildirler.

 • 25

  Koruyucu ekipmanlarn uygulanmas ve kullanm, tasarmc, retici ve kullanc

  tarafndan dikkate alnmas gereken bir aamadr. ekil 15te makinelerde riskleri azaltmak iin

  izlenecek prosedr gsterilmektedir. Bu prosedr incelendiinde koruyucu ekipmanlarn

  kullanmnn (1) tasarm aamasnda ve (2) kullanm aamasnda mmkn olduu

  grlmektedir. Tasarm aamasnda gerekletirilen risk deerlendirmesi srasnda belirlenen

  tehlikeler ve riskleri azaltmak amac ile alnacak gvenlik nlemleri iin koruyucu ekipmanlar

  kullanlabilmektedir. Tasarm aamasnda cihazn ileyiinin tm ynleri ile ngrlmesinin

  mmkn olmamas nedeni ile cihaz kurulduktan sonra kullanc tarafndan gerekletirilen risk

  deerlendirmesi neticesinde ek gvenlik nlemlerinin alnmas gerekebilmektedir.

 • 26

  ekil 15. Makinelerde riskleri azaltmak iin izlenecek prosedr [10]

 • 27

  Elektronik Alglaycl Koruyucu Ekipmanlar

  Elektronik alglaycl koruyucu ekipmanlar bir grup yaygn olarak kullanlan ileri dzey

  koruyucu ekipmandan olumaktadr [10]. Elektronik koruyucu ekipmanlar koruyucu tetikleme

  veya varlk alglama amac ile bir arada alan, sensrler, kontrol veya gzetim cihazlar, k

  sinyali reten anahtarlama cihazlar ve opsiyonel olarak ikinci anahtarlama cihaz gibi

  ksmlardan ve sistemlerden meydana gelir. ekil 16da yaygn olarak kullanlan elektronik

  alglaycl koruyucu ekipmanlarn farkl tr gsterilmektedir.

  ekil 16. Elektronik alglaycl koruyucu cihazlar iin rnek tasarm (a) Lazer perde (b)

  VBPD (c) Lazer tarayc [10]

  1. Lazer perdeler

  Lazer perdeler makinelerde riskleri azaltmak iin en ok uygulanan elektronik

  alglaycl koruyucu ekipmanlarn banda gelmektedir. ekil 17de lazer perdelerin alma

  prensibi gsterilmektedir. Lazer perdeler alc ve verici olmak zere iki ksmdan olumaktadr.

  Alc ve verici cihazn zelliine gre farkl sayda optik kanaldan olumaktadr. Bu kanallara

  bal olarak alglama blgesi paralara ayrlr ve her bir parann ykseklii cihazn

  karakteristii olan sensr alglama kapasitesini belirler. Sensr alglama kapasitesi bu koruyucu

  ekipmanlarn seiminde ve uygulanmasnda nemli bir parametredir. Tezin ilerleyen

 • 28

  blmlerinde uygulama yerine gre sensr alglama kapasitesi seimi ile ilgili detayl bilgi

  verilmitir.

  ekil 17. Lazer perdelerin alma prensibi [10]

  Lazer perdeler genellikle varlk alglama amac ile kullanlan elektronik alglaycl

  koruyucu ekipmanlardr. Lazer perdelerin amac; makinenin almas srasnda tehlikeli blge

  olarak belirlenmi olan ksmda bir varlk alglanmas durumunda makinenin almasnn,

  dolays ile tehlikeli mekanik hareketlerin durdurulmasn salayarak, tehlikeli blge olarak

  belirlenen blgeye giren insan ya da insan vcudunun bir ksmn bu tehlikeli hareketlerden

  korumaktr. Bunu yaparken lazer perdelerin kurulumunun ve yerleiminin doru yaplmas

  gerekmektedir. Makinenin durmas iin geen sre ile lazer perdenin varl alglamas ile

  varln tehlikeli hareketin (dnme, ileri geri hareket vb.) bulunduu noktaya varmas arasnda

  geen srenin gz nnde bulundurulmas ve yerleimin bu verilere gre yaplmas nemlidir.

  Yerleimi makineye, yaplan ie, eyleme ve benzeri etkenlere gre farkllk gstermektedir.

  Lazer perdelerin kullanm ile ilgili iki farkl rnek ekil 18 (a) ve ekil 18 (b)de gsterilmitir.

  ekil 18 (a)da yerleim dikey, ekil 18 (b)de yerleim yatay olarak yaplmtr.

  ekil 18. (a) Dikey yerletirilmi lazer perde (b) Yatay yerletirilmi lazer perde [8]

 • 29

  2. Lazer tarayclar

  Lazer tarayclar temassz koruyucu cihaz tiplerinden en ileri dzey olan elektronik

  alglaycl koruyucu cihazlardr. Lazer n srekli olarak alglama blgesini taramakta ve

  yansyan lazer nlarn lmektedir. Bu uygulama ile yalnzca her bir alana (blgeye) yaplan

  nfuziyet deil, ayn zamanda nfuz edilmi blge de tespit edilebilmektedir. Kullanc mevcut

  alma alannn yapsna gre alglama alann farkl tehlike seviyelerine gre genellikle

  olacak ekilde blnebilmektedir (ekil 19.c). Blnen her bir alan iin farkl bir gvenlik

  nlemi fonksiyonu atanabilmektedir. rnein ekil 19.bde gsterildii gibi birinci uyar

  alannda varlk tespit edilmesi halinde sesli ikaz ile uyar, ikinci uyar alannda bir varlk tespit

  edilmesi halinde yavalama ve koruma alannda varln tespit edilmesi halinde sistemi

  durdurma gvenlik fonksiyonlar altrlarak gvenlik salanmaktadr. Tarama alannn bu

  ekilde farkl alanlara blnmesi ile hem sistemin srekli olarak durdurulmas nlenmi

  olmakta hem de gvenlik daha etkili bir biimde salanmaktadr.

  ekil 19. (a) Tarama ekilleri (b) Farkl gvenlik fonksiyonlar (c) Alglama blgeleri

  Lazer tarayclar yatay ve dikey dzlemde iki boyutlu tarama yapabilmektedirler. Lazer

  tarayclar, taranan blgede bir varlk alglandnda tehlikeli mekanik hareketlerin

  durdurulmasn salayarak, bu blgeye giren insan ya da insan vcudunun bir ksmn bu

  tehlikeli hareketlerden korumak amac ile kullanlmaktadr. Basn alglaycl matlar ve

  zeminler de bu amala kullanlmaktadr ancak lazer tarayclarn tarama alanlar

  ekillendirilebilir olmas nedeni ile kullanm yerine gre kolaylk salamakta ve daha kullanl

  olmaktadr (ekil 19.a). Lazer tarayclar yaygn olarak byk endstriyel tesislerde kullanlan

  otomatik klavuzlu tayclarda kullanlmaktadr. Kendi kendine hareket ederek programlanm

  rota boyunca tama yapan bu mobil cihazlarn, nlerine kan bir engel veya varl

  alglayabilmesi iin mutlaka lazer tarayclara ihtiya duymaktadr (ekil 20).

 • 30

  ekil 20. Lazer tarayclarn otomatik tayclarda kullanm

  3. Basn alglaycl koruyucu ekipmanlar

  Basn alglaycl koruyucu ekipmanlar, gzlenen blgede insan veya insan vcudunun

  bir ksmnn varl neticesinde oluacak basnc (gc) tespit etmektedir. Bu cihazlar aada

  listelenen iki ilevsel elemana sahiptirler.

  a. Sensr: Blgeye uygulanan basn kuvvetini sinyallere dntrerek kontrol

  nitesine ileten hassas ksma sahip basn alglaycl kee (mat) veya basn

  alglaycl zemin.

  b. Kontrol nitesi: Kontrol edilmesi istenen cihazn ama/kapama nitesini sensrn

  durumuna gre kontrol eden ksmdr.

  Birok farkl basn alglaycl cihaz bulunmaktadr. rnein; keeler, zeminler,

  kenarlar, parmaklklar, tamponlar, tabaklar ve kablolar. Aada verilen parametreler basn

  alglaycl koruyucu cihazlar iin nemli parametrelerdir.

  a. Eylem kuvveti

  b. Verimli hissetme alan

  c. Eylem kuvvetinin yn (as)

  d. Cihaz aktif olmadan nce geen ilerleme

  e. Tepki sresi

  f. l alan

 • 31

  ekil 21de grld gibi otomasyon sistemleri iin alma alanlarnda kazalar

  nlemek iin eitli elektronik koruyucu ekipmanlar bir arada kullanlabilmektedir. Bunlardan

  bazlar elektonik alglaycl koruyucu ekipmanlardr. Lazer perde cihaz (A) tehlikeli blgeye

  kontrolsz giri imkan bulunan yan ksma kurulmutur ve tehlikeli blgeye buradan

  gelebilecek potansiyel giriimleri tespit etmektedir. Bu lazer perde cihaznn zellikleri ve

  cihazn tepki sresi normal bir insan uzvunun hareket hzn tespit edebilecek zelliklerde

  olmaldr. Lazer tarayc (F) tehlikeli blgedeki insanlarn varln tespit etmektedir. Dier tm

  koruyucu ekipmanlarn hata vermesi durumunda devreye girmektedir. Bununla birlikte, lazer

  perde (C) retimi tamamlanm rnleri ieren kutuya eriimi engellemektedir. Bu kutuya

  herhangi bir ekilde el ile ulama giriimlerini tespit edecek zelliklerde, elin boyutlarn ve

  hareket hzn dikkate alacak, bir lazer perde cihaz kullanlmaldr. Tekli lazer n (D) retimi

  tamamlanm rnleri tamak zere blgeye giren forklift ve benzeri aralar tespit etmektedir.

  ekil 21. Koruyucu cihazlar ile donatlm otomasyon alma alan (a) Tehlikeli blgeye

  geii alglayan n demeti cihaz (b) Giri kapsnn almasn alglayan kilitleme

  sistemi (c) Tehlikeli blgeye girii alglayan lazer perde sistemi (d) Aralarn tehlikeli

  blgeye srlmesini alglayan lazer n (e) Tehlikeli blgedeki varl alglayan basn

  alglaycl minder (f) Tehlikeli blgedeki varl alglayan lazer tarayc [10]

 • 32

  4. ki el kontroll cihazlar

  ki el kontroll cihazlar, cihazn kontrol mekanizmasna yalnzca iki el ile birlikte

  mdahale edildiinde alan cihazlardr. CPDler gibi bu koruyucu ekipmanlar da pres,

  ekileme, bkme makinas gibi yksek risk seviyesine sahip makinalarda kullanlrlar. ki el

  kontroll cihazlar genellikle, iki adet altrma cihaz, sinyal evirici ve sinyal ileyiciden veya

  ilemciden olumaktadr.

  ki el kontroll cihazlarn temel alma mant, iki altrma cihaznn (buton, dme,

  vb.) tetiklenmesi sonucu retilen iki k sinyallerinin aralarnda gecikme bulunmamas

  durumunda cihazn almasna izin verilmesi prensibine dayanmaktadr. Bu kullancnn ancak

  ve ancak iki elini kullanarak cihaz kontrol etmesi durumunda cihazn tehlikeli hareketinin

  balamasn salamaktadr. Bu, operatrn ellerinin konumunu kontrol imkan verdiinden

  tehlikeli harekete kar korunmasn salamaktadr.

  ki el kontroll cihazlarn verimlilii ve kullanll ne kadar kolay alt edilebildii ile

  ters orantldr. ki el kontroll cihazlarn tasarm ve kurulumu operatrn kontrol

  cihazlarndan bir tanesini kilitleyerek veya aadaki listede verilen yntemleri kullanarak tek

  el ile kullanmasna imkan vermeyecek ekilde olmaldr (ekil 22).

  a. Bir elin parmaklar ile kullanabilme

  b. Bir el ve ayn kol dirsei ile birlikte kullanabilme

  c. nkollar veya dirsekler ile kullanabilme

  d. Bir el ve vcudun herhangi baka bir ksm ile kullanabilme

  ekil 22. ki el kontroll cihazlarda, kontrol butonlarna tek uzuv ile baslmasn nleyici

  engelleme yntemleri

 • 33

  5. Elektronik Anahtarlar

  Elektronik anahtarlar genellikle alr kapanr ksmlarda tehlikeli hareketin devam ettii

  esnada bu ksmn almas durumunda tehlikeli hareketin sonlandrlmas iin kullanlrlar.

  zellikle tehlikeli hareketten alan korumak amac ile makine zerine uygulanm olan alr

  kapanr sabit muhafazalarn operatr tarafndan ak konumda altrlmasn engellemek

  amacyla kullanlrlar. Robot kolu alma alan veya otomasyon sistemlerin bulunduu

  alanlarda ise tehlikeli blgeyi evreleyen duvar, korkuluk vb. yaplar zerinde bulunan

  kaplarda, prosesin devam ettii esnada alana girii kstlamak, giriim olduunda tehlikeli

  hareketi sonlandrmak zere kullanlmaktadrlar.

  Elektromekanik olarak; ayr aktatrl elektronik anahtar, mentee tipi elektronik

  anahtar, emniyet pozisyon anahtar, emniyet mentee anahtar, temassz olarak ise; manyetik

  anahtar, transponder gvenlik anahtar ve endktif gvenlik anahtar olmak zere birok eidi

  bulunmaktadr (ekil 23-24). Bu anahtarlar kullanlaca alana gre uygun olarak seilmeli ve

  uygulanmaldr.

  Elektromekanik anahtarlar alr kapanr aksamlarn ekonomik ve gvenilir bir ekilde

  gzlenmesi amac ile kullanlrlar. zellikle emniyet kemeri tarz birbirine temas salayan

  trleri makinelerin sabit muhafazalarnda veya kapaklarnda tercih edilmektedir. Yine mentee

  tr elektromekanik anahtarlar alr kapanr dner aksamlarda tercih edilmektedir.

  Temassz elektronik anahtarlar bakm ve onarm gereksinimlerinin ok az olmas sebebi

  ile uzun mrldrler. Bununla birlikte darbe ve titreime kar yksek seviyede dayankl

  olmas, bu tr etkileimlerin olduu makinelerde tercih edilmelerini salamaktadr.

  ekil 23. Elektromekanik anahtarlar ekil 24. Temassz elektronik anahtarlar

 • 34

  Y UYGULAMA RNEKLER

  DGUV-IAG, Dresden

  T.C. alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl, Sal ve Gvenlii Genel Mdrl

  ile Almanya Sosyal Kaza Sigortas Kurumu Ana Birlii (DGUV)/ ve Salk Sigorta

  Sandklar Enstits (IAG) arasnda imzalanan Sal ve Gvenlii Alannda birlii

  Protokol kapsamnda 13-24 ubat 2014 tarihleri arasnda Almanyann Dresden kentinde

  bulunan ve Salk Sigorta Sandklar Enstitsne staj ziyaretinde bulunulmutur. Staj

  sresince i sal ve gvenlii ile ilgili eitli konularda eitimler alnm ve laboratuvar

  almalar yaplmtr.

  Makinelerden kaynaklanan risklerin deerlendirilmesi, alanlara bu makinelerde

  gvenli alma ile ilgili eitimlerin verilmesi amac ile Enstitde iki adet alma laboratuvar

  bulunmaktadr. Bu laboratuvarlarda ahap ilerinde ve metal ilerinde kullanlan makineler yer

  almaktadr. alanlara bu makinelerde gvenli alma ile ilgili eitimler uygulamal olarak

  verilmekte ve karlalabilecek tehlikeler ve riskler ile ilgili eitim verilerek bu risklerin nasl

  azaltlabilecei ile ilgili almalar yaplmaktadr.

  ekil 25. Basn alglaycl mat ile alan korumas

  Ziyaretimiz sresince bu laboratuvarlarda yer alan makinelerde risk analizi yaplarak

  riskler tespit edilmi ve zm nerileri getirilmitir. Bununla birlikte makinelerde riskleri

  azaltmak iin kullanlan koruyucu ekipmanlar ve donanmlar hakknda bilgi edinilmitir. ekil

 • 35

  25-27de alma yaplan laboratuvarda gzlemlenen elektronik koruyucu ekipman

  uygulamalarna rnekler gsterilmektedir.

  ekil 26. Lazer nlar ile alan korumas

  ekil 27. Pres kesme makinesine lazer perde ve ift el kontrol uygulamas

 • 36

  GERE VE YNTEM

  Bu tez almas kapsamnda farkl iyerinde 16 farkl makinede risk deerlendirmesi

  gerekletirilmitir. Yaplan risk deerlendirmesinin amac makinelerde kullanlan sensr ve

  benzeri alglayc sitemlerin makinelerden kaynakl risklere etkilerini deerlendirmektir. Bu

  amala almann evrenini oluturacak makineler belirlenirken elektronik koruyucu

  ekipmanlara sahip makineler seilmitir.

  Yaplan tez almasnda makine ve ekipmanlara ynelik bir risk deerlendirmesi

  metodu uygulanmtr. Ancak bu metot uygulanrken iyerlerinin teknolojik donanmlarnn

  risk deerlendirmesi metodu zerine etkileri de gz nnde bulundurulmutur. Bu nedenle,

  teknolojik adan donanml ve otomasyon sistemlere sahip iki iyeri ile, bu iyerlerine nazaran

  teknolojik adan daha az donanml bir iyeri alma kapsamnda deerlendirilmitir.

  ALIMANIN YAPILDII YERLERNN TANIMI

  Birinci yeri [F.01]

  Saha almasnn gerekletirildii ilk iyeri Ankarada kurulu olan eker fabrikasdr.

  Fabrika bnyesinde, eker fabrikas, makine fabrikas ve elektromekanik aygtlar fabrikas

  iermektedir. Saha almas elektromekanik aygtlar fabrikasnda gerekletirilmitir.

  Elektromekanik aygtlar fabrikas eker fabrikas bnyesinde kullanlmakta olan l ve

  denetim aygtlarnn gelitirilmesi, bakm ve onarmlarnn salanmas amac ile kurulmutur.

  Fabrika bnyesinde, laboratuvar l ve test aygtlar, sre aygtlar, enerji datm ve sre

  denetim tablolar, elektromekanik aygtlar, g elektronii ve endstriyel denetim aygtlar

  retilmekte olup elektrik makinelerinin bakm ve onarm gerekletirilmektedir (ekil 28).

 • 37

  ekil 28. Fabrikann genel grnm

  kinci yeri [F.02]

  Saha almasnn gerekletirildii ikinci iyeri Traktr retimi yapan bir fabrikadr.

  257.000 metrekare alan zerine kurulu bu fabrika Trkiyenin en byk reticilerinden bir

  tanesidir. Bu tesis ierisinde dili ve sl ilem tesisleri, 400den fazla CNC tezgah, motor

  retim tesisleri, boyahane, gvde ve montaj hatlar bulunmaktadr (ekil 29). Fabrikada ISO

  27001 Bilgi Gvenlii Ynetim Sistemi, ISO 10002 Mteri ikayet Ynetim Sistemi, ISO

  50001 Enerji Ynetimi Sistemi sertifikalarna sahip entegre bir kalite ynetim sistemi

  mevcuttur.

  ekil 29. Fabrika retim alan

 • 38

  nc yeri [F.03]

  Saha almasnn gerekletirildii nc iyeri Ankarada bulunan ve ak retimi

  yapan bir fabrikadr. 40.000 metrekare alan zerinde kurulu olan bu fabrika Trkiyedeki sanayi

  firmalar arasnda ilk 500de yer almaktadr. Fabrikada ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, ISO

  27001 ve OHSAS 18001 sertifikalarna sahip entegre bir kalite ynetim sistemi mevcuttur.

  Fabrikada 400den fazla alann yan sra robotlar ve otomasyon retim bantlar mevcuttur

  (ekil 30).

  yerinde vardiya alma yaplmaktadr. Tm vardiyalarda Sal ve Gvenlii

  Kurulunun ynlendirmesi ile i sal ve gvenlii nlemlerine byk zen gsterilmekte ve

  bu almalar itina ile yrtlmektedir.

  ekil 30. Otomasyon retim Hatt

  ALIMANIN TP VE EVREN

  Makinelerin sahip olduu mekanik tehlikeler ve tehlikeli hareketlerin olas etkilerinden

  alanlar korumak iin elektronik koruyucu donanmlarn kullanld 19 adet makine bu

  almann evrenini oluturmaktadr. almann evrenini oluturan makineler belirlenirken,

  makinelerin elektronik koruyucu donanmlara sahip olmasna dikkat edilmitir.

  Bu alma kapsamnda belirlenen makinelerde aamal risk deerlendirmesi

  gerekletirilmitir. Birinci aamada makinelerde yer alan elektronik koruyucu ekipmanlar

  devre d braklarak risk deerlendirmesi yaplmtr. kinci aamada devre d braklan

  elektronik koruyucu ekipmanlar devreye alnarak risk deerlendirmesi tekrarlanmtr. nc

 • 39

  aamada mevcut riskler iin nerilen koruyucu nlemlerin sonucunda artk riskler

  deerlendirilmitir. Elde edilen veriler nda mevcut elektronik koruyucu ekipmanlarn ve

  nerilen elektronik koruyucu ekipmanlarn makinelerdeki risk seviyelerine etkileri

  gzlenmitir. Risk deerlendirmesi iin EK-3te detaylar anlatlan hesaplama program

  kullanlmtr.

  Risk deerlendirmesi almasnn yan sra, hazrlanan bir kontrol listesi ile mevcut

  ekipmanlarn standart ve ynetmelik gereksinimlerine uygun kullanlp kullanlmadn,

  uygun ve tam koruma salayp salamadn tespit etmek iin alma yrtlmtr. Bu

  alma neticesinde ekipmann uygunluk durumunun risk seviyesine etkisi incelenmitir. Bu

  alma iin EK-2de yer alan Risk Deerlendirmesi Saha Kayt Formu kullanlmtr.

  ALIMANIN N DENEMES

  Hazrlanan makinelerde risk deerlendirmesi saha kayt formu, kontrol listesi ve

  hesaplama program ile 25.04.2014 tarihinde, T.C. alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl,

  Sal ve Gvenlii Enstits Mdrl (SGM) bnyesinde bulunan KKD Test

  Laboratuvarnda n deneme gerekletirilmitir. Laboratuvarda bulunan elektronik koruyucu

  donanma sahip ve ayak koruyucu donanmlarn metal burunlarnn darbe direnci testinde

  kullanlan Darbe Test Cihaz Makinesi ile numunelerin hazrlanmas aamasnda kullanlan

  Pres Kesme Makinesinde risk deerlendirmesi yaplarak n deneme gerekletirilmitir.

  ARATIRMANIN NSAN GC

  T.C. alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl, Sal ve Gvenlii Genel Mdrl,

  Sal ve Gvenlii Enstits Mdrlnde grev yapmakta olan bir SG Uzman, bir

  SG Uzman Yardmcs ve sz konusu iyerlerinde Gvenlii Uzman olarak grev yapan

  mhendisler bu aratrmann insan gcn oluturmaktadr.

  KULLANILAN METOT VE STANDARTLAR

  Makinelerde risk deerlendirmesi iin ulusal ve uluslararas standartlar bulunmaktadr.

  Bu standartlardan birka tanesi u ekildedir:

  ANSI B11.0-2010, Makinelerde Gvenlik Genel Gereksinimler ve Risk

  Deerlendirmesi

 • 40

  ANSI B11.TR3-2010, Makinelerde Gvenlik - Risk Deerlendirmesi ve Risk

  Azaltm Makine ekipmanlar ile ilgili risklerin belirlenmesi, deerlendirilmesi

  ve azaltlmas

  TS EN ISO 12100:2010, Makinelerde Gvenlik Tasarm iin genel prensipler

  Risk deerlendirmesi ve risk azaltlmas

  Tez almasnda gerekletirilen risk deerlendirmesi metodu iin TS EN ISO

  12100:2010 standard ve ANSI B11.TR3-2010 standard kullanlmtr. Kullanlan metodun

  ierii tezin bu blmnde zet olarak anlatlm olup detayl olarak EK-1de sunulmutur.

  Elektronik koruyucu ekipmanlarn uygulanmasnda ise yine standartlarn getirdii baz

  gereksinimler bulunmaktadr. Bu ekipmanlarn tam koruma salamas iin uygun zelliklere

  sahip ekipmanlarn kullanlmas ve uygun bir ekilde konumlandrlmas gerekmektedir. Bu

  nedenle aada listelenmi olan standartlarn gereksinimleri gz nnde bulundurulmaldr.

  Tez almasnda deerlendirilen elektronik koruyucu ekipmanlar aadaki standartlar gz

  nnde bulundurularak deerlendirilmitir.

  1. TS EN ISO 13855 Makinalarda gvenlik Vcut ksmlarnn yaklam hzna

  gre koruyucu tehizatn yerletirilmesi

  2. TS EN ISO 13857:2008 Makinalarda gvenlik Kol ve bacaklarn ulaabilecei

  blgelerde tehlikenin nlenmesi iin gvenlik mesafeleri

  MAKNALARDA RSK DEERLENDRMES VE RSK AZALTIMI

  Risk deerlendirmesiyle risk azaltm iin izlenmesi gereken strateji ekil 32de

  gsterilmektedir. Bu stratejiye gre risk deerlendirmesi ve risk azaltm iin tasarmc;

  a) Amalanan kullanm ve baz ama d kullanmlar iin makinenin limitlerinin

  belirlenmesi,

  b) Tehlikelerin ve buna bal tehlikeli durumlarn belirlenmesi,

  c) Belirlenen her bir tehlike ve tehlikeli durum iin risklerin kestirilmesi,

  d) Risklerin deerlendirilmesi ve risk azaltm iin gerekli kararlarn alnmas,

  e) Tehlikenin ortadan kaldrlmas veya tehlikeye bal riskin koruyucu nlemler

  vastasyla azaltlmas,

 • 41

  eylemlerini gz nnde bulundurmas gerekmektedir. Burada (a) ve (b) maddelerinde belirtilen

  eylemler risk deerlendirmesi ile (e) maddesinde belirtilen eylem ise risk azaltlmas ile

  ilgilidir.

  Risk deerlendirmesi sistematik yollarla izlenen bir dizi mantk basamandan

  olumaktadr. Risk deerlendirmesini, gerekli olduu durumlarda riskin azaltlmas eylemi

  izler. Bu prosesin tekrarlanmas, uygulanabildii ve koruyucu nlemler ile riskin azaltlabildii

  srece tehlikeleri ortadan kaldrlmas iin gereklidir.

  Koruyucu nlemler ekil 31e gre kullanc ve tasarmc tarafndan uygulanan

  nlemlerin bir kombinasyonunu oluturmaktadr. Kullanc tarafndan uygulanan nlemlerden

  ziyade tasarm aamasnda uygulanm olan nlemler tercih edilmekte ve bu nlemler daha

  faydal olmaktadr.

  Makinede gvenlii salamak amacna ulaabilmek iin aada listelenen drt faktr

  gz nnde bulundurularak ciddi anlamda uygulanabilir bir risk azaltm yaplmaldr. ekil

  32de belirtilen proses kendini tekrar eden bir prosestir. ekilde ardk olarak gsterilmi olan

  uygulamalar riskin azaltlmas iin gereklidirler. Bu prosesi uygularken;

  a) Yaam dngsnn tm safhalar boyunca makinenin gvenlii,

  b) Makinenin fonksiyonunu yerine getirebilme kabiliyeti,

  c) Makinenin kullanlabilirlii,

  d) Makinenin retim, iletim ve skme maliyeti gz nnde bulundurulmaldr.

 • 42

  ekil 31. Koruyucu nlemler ve risk azaltm seviyeleri [11]

 • 43

  ekil 32. Risk azaltm ak emas [11]

 • 44

  Tehlikelerin tanmlanmas

  Makinelerde risk deerlendirmesinin en nemli adm; ngrlebilir tehlikeler, tehlikeli

  durumlar ve/veya tehlikeli olaylarn, makinenin yaam dngsnn tm safhalarnn ele

  alnarak tanmlanmasdr. Bu safhalar aada listelenmitir:

  - Tama, birletirme ve kurulum,

  - Devreye alma,

  - Kullanm,

  - Skme, devre d brakma, hurdaya ayrma.

  Tehlikelerin yok edilmesi ve riski azaltlmas ancak ve ancak tehlikelerin tanmlanmas

  ile mmkndr. Tehlikeleri tanmlayabilmek iin, makine tarafndan gerekletirilen

  ilemlerin, makine ile ilikili kiilerin gerekletirdii grevlerin; makinenin farkl ksmlar,

  mekanizmas veya fonksiyonlar ilenen materyallerin ve makinenin bulunduu evrenin gz

  nnde bulundurularak tanmlanmas gerekmektedir [11].

  Tasarmc tehlikeleri tanmlarken unlar gz nnde bulundurmaldr:

  - Makinenin tm yaam dngs boyunca ilikili olaca insanlar,

  - Makinenin olas durumlar,

  - Operatrn istemeden yapt davranlar veya kabul edilebilir limitler ierisinde

  makinenin hatal kullanm durumu.

  Risklerin tespit edilmesi

  Tehlikeler tanmlandktan sonra, tanmlanan her bir tehlikeli durum ile ilgili aada

  verilen risk elemanlarnn tespit edilmesi gerekmektedir.

  Risk elemanlar:

  Belirli bir tehlikeli durum ile ilgili risk kazann/zararn iddeti ve meydana gelme

  olasl unsurlarna baldr (ekil 33).

  Meydana gelme olasl, kiilerin tehlike ile etkileiminin, tehlikeli bir durumun

  meydana gelmesinin ve tehlikenin bir teknisyen veya insan tarafndan fark edilmesi veya

  zararn snrlandrlmas olaslnn bir fonksiyonu olarak belirlenmektedir.

 • 45

  Risk deerlendirmesi esnasnda zararn veya hasarn olasln ve iddetini belirlerken,

  ok kk bir ihtimal olsa dahi ngrlebilecek en byk olaslk ve iddet gz nnde

  bulundurulmaldr.

  ekil 33. Risk Elemanlar [11]

  Meydana gelme olasl ekil 33de gsterildii gibi 3 faktre baldr. Bu faktrlerden

  ilki kiilerin tehlikeye maruziyeti zararn meydana gelme olasldr. Bu maruziyet

  belirlenirken u faktrler gz nnde bulundurulmaldr.

  - Tehlikeli blgeye erime ve girme ihtiyac (normal operasyon srasnda, ilev

  bozukluunu dzeltmek iin, bakm veya tamir iin, vb.),

  - Mecburi giriler (Materyallerin beslemenin manuel yaplmas),

  - Tehlikeli blgede geirilen zaman,

  - Tehlikeli blgeye girme ihtiyac olan personel says ve

  - Giri periyodu.

  Bir tehlikeli durumun meydana gelmesi de zararn oluma olasln etkileyen bir

  faktrdr. Tehlikeli bir durumun meydana gelmesini kestirebilmek aadaki faktrlerin iyi

  bilinmesini gerektirmektedir.

  - Gvenilirlik ve dier istatistiki veriler,

  - Kaza gemii,

  - Salk etkileri gemii ve benzer dier makineler ile risklerinin karlatrlmas.

  Zararn azaltlmas veya fark edilebilmesi olasl da zararn oluma olasln

  etkilemektedir. Zararn fark edilebilmesi veya etkilerinin azaltlabilmesi olasl u faktrlere

  baldr:

  - Tehlikeye maruz kalacak nitelikli veya niteliksiz farkl insanlar,

  - Tehlikeli durumun ne kadar abuklukta zarara yol aabilecei,

 • 46

  - Riskin nasl farkna varlabildii,

  Genel bilgilerle,

  Gzlem yoluyla,

  Makine zerindeki uyar klar ve gstergeler ile.

  - nsann zarar fark etme ve nleme yetenei (refleks, kama imkan, yetenek, vb.)

  - Pratik uygulama ve bilgi dzeyi.

  Risk seviyelerinin belirlenmesi

  Risk seviyesinin belirlenmesi iin ANSI, RIA, CSA, EN ve ISO olmak zere farkl

  metotlar bulunmaktadr. Literatr aratrmas neticesinde ANSI B11.TR.3 standardnn daha

  pratik ve verimli olduu, almalarda daha sk kullanld tespit edilmitir. Bu sebeple bu tez

  almasnda ANSI B11.TR.3 standard kullanlmtr.

  Standarda gre her bir tehlike veya tehlikeli durum iin riskin seviyesi (RS):

  = (1)

  forml ile belirlenmektedir. Burada:

  RS: Risk seviyesini,

  O: Kaza olasln,

  : Kaza iddetini ifade eder.

  1. Kaza iddeti ()

  Kaza iddeti meydana gelebilecek yaralanmann veya hastaln seviyesini ifade

  etmektedir. Bu seviye yaralanmann veya hastaln derecesi (lmden, hafif yaralanmaya

  kadar) ile ilikili tedavinin derecesine dayanmaktadr [18]. Kaza iddetinin seviyeleri Tablo

  1de gsterilmitir.

  Tablo 1. Kaza iddeti seviyeleri [18]

  Kaza iddeti ()

  4 lmcl lm, uzuv kayb veya hastalk (ie dnemez)

  3 Ciddi Geici i gremezlik (ie dnebilir)

  2 Normal lk yardmdan fazlasn gerektiren ciddi yaralanma

  1 Az lk yardmdan fazlasn gerektirmeyen yaralanma (i zaman

  kayb yok)

 • 47

  2. Kaza Olasl (O)

  Kazann meydana gelme olasl maruziyetin derecesi, sresi, maruz kalma skl,

  eitim ve farkndalk gz nnde bulundurularak belirlenmektedir. Kazann meydana gelme

  olaslnn seviyeleri Tablo 2de gsterilmitir.

  Tablo 2. Kazann meydana gelme olaslklar [18]

  Kaza Olasl (O)

  4 Byk htimal Meydana gelmesi neredeyse kesin olan

  3 Olas Olma ihtimali bulunan

  2 Olas deil Olma ihtimali az ancak olabilir

  1 Uzak htimal Sfra yakn bir olaslkla

  3. Risk Seviyesi (RS)

  Belirlenen kaza iddeti ve kaza olasl seviyelerine gre risk seviyesi ekil 34te

  verilen risk matrisi kullanlarak belirlenir. Risk seviyeleri Tablo 3te gsterilmitir.

  Kaza iddeti ()

  Kaza Olasl (O) 4

  (lmcl)

  3

  (Ciddi)

  2

  (Normal)

  1

  (Az)

  4

  (Byk ihtimal) 16 12 8 4

  3

  (Olas) 12 9 6 3

  2

  (Olas deil) 8 6 4 2

  1

  (Dk ihtimal) 4 3 2 1

  ekil 34. Risk Matrisi [18]

 • 48

  Risk seviyelerinin Kabul edilemez, Yksek, veya Dikkate deer kmas

  durumunda belirlenen risk azaltm yntemleri kullanlarak Kabul edilebilir seviyeye

  ekilmelidir.

  Tablo 3. Risk seviyeleri [18]

  Risk Seviyesi (RS)

  1-2 Kabul edilebilir Mevcut durumda salk ve gvenlii tehlikeye atacak ok

  az risk vardr. lave tedbirlere gerek olmayabilir.

  3-4 Dikkate deer Az da olsa emniyet tedbirleri alnmasn gerektirecek kadar

  risk vardr. lk frsatta bu tedbirler uygulanmaldr.

  5-7 Yksek Acil olarak emniyet tedbirleri alnmaldr. lgili ynetim

  birimleri haberdar edilmelidir.

  8-16 Kabul edilemez

  ok acil olarak emniyet tedbirleri alnmal, yeterli kontrol

  tedbirleri alnncaya kadar ekipmanlar kullanlmamal,

  alanlar uzak tutulmal ve ilgili ynetim birimi haberdar

  edilmelidir.

  ELEKTRONK KORUYUCU EKPMANLARIN KURULUMU N TEMEL

  GEREKSNMLER

  alanlarn makinelerin tehlikeli hareketlerine kar korunmas amac ile elektronik

  koruyucu ekipmanlar kullanlmaktadr. Bu koruyucu ekipmanlarn insanlar etkin bir ekilde

  koruyabilmeleri ve fonksiyonlarn yerine getirebilmeleri iin gvenlik mesafesi olarak

  adlandrlan, tehlikeli blge ile koruyucu ekipmann bulunduu nokta arasnda belli bir mesafe

  bulunmaldr. Tezin bu blmnde insan uzuvlarnn hareket hzna bal olarak elektronik

  koruyucu ekipmanlarn konumlandrlmasndan ve bahsi geen mesafelerin belirlenmesinden

  bahsedilmektedir.

  Uzuvlarn yaklam hzlarna bal olarak parametrelerin ve tehlikeli blge ile alglama

  blgesi veya koruyucu ekipman arasndaki minimum gvenlik mesafelerinin belirlenmesi ile

  ilgili metodoloji ISO 13855:2010 Standard referans alnarak anlatlmaktadr.

  Kullanlan yaklam hzlar (yrme hz veya st uzuv hareketleri), ISO 13855:2010

  standardnda pratik olarak test edilerek kantlanm deerlerdir. Gvenlik mesafelerinin

  belirlenmesinde ve koruyucu ekipmanlarn konumlandrlmasnda tipik yaklamlar gz nnde

  bulundurulmakta, koma, zplama veya dme durumlar bu kapsamda

  deerlendirilmemektedir.

 • 49

  Elektronik koruyucu ekipmanlarn doru konumlandrlmas iin TS EN ISO

  13855:2010 standardna gre uygulanacak metodoloji ekil 36da ema olarak gsterilmektedir

  [17].

  Sistemin Durma Performans ve Minimum Mesafenin Hesaplanmas

  Sistemin durma performans:

  Sistemin durma performans iki aamadan olumaktadr ve E. 2 ile hesaplanmaktadr

  [17].

  = 1 + 2 (2)

  Burada;

  T = sistemin genel durma performans

  t1 = koruyucu ekipmann harekete gemesi ile koruyucu k sinyalinin OFF (kapal)

  konuma gelmesi arasnda geen maksimum zaman

  t2 = makinenin tehlikeli hareketinin sonlanmas ile koruyucu k sinyalinin OFF

  (kapal) konumuna gelmesi arasnda geen durma zaman (kontrol sisteminin tepki sresi

  dahildir)

  t1 ve t2 deeri, scaklk, valflerin ap-kapanma sresi, paralarn eskimesi gibi faktrlere

  gre deikenlik gstermektedir. t1 ve t2 arasndaki iliki ekil 35te gsterilmektedir. Bu iki

  zaman deerlendirilirken lmlerden ve hesaplamalardan gelen lm belirsizliklerini de

  iermelidir.

  ekil 35. t1 ve t2 arasndaki iliki [17]

  a: Koruyucunun harekete gemesi b: Koruyucunun almas (OFF sinyalinin

  retilmesi) c: Tehlikeli hareketin sonlanmas (gvenli kondisyon)

  T ile ifade edilen sistemin durma performans koruyucu ekipmann konumlandrlmas

  iin olduka nemli bir parametredir [17]. Makinenin alt zaman boyunca paralarn

 • 50

  eskimesi ve benzeri nedenlerle bu sre bozulabilmektedir. Bu nedenle lm yaplarak srenin

  doruluundan emin olunmaldr.

  Minimum mesafeler:

  Koruyucu ekipmann tam koruma salamas iin gerekli olan ve tehlikeli blge ile

  koruyucu ekipman arasndaki mesafe olan minimum mesafe E. 3e gre hesaplanmaktadr:

  = () + (3)

  Burada;

  S= Minimum mesafe (mm)

  K= Vcut veya uzuvlarnn yaklam hzndan tretilen parametre (mm/sn)

  T= sistemin durma performans (sn)

  C= hlal mesafesi (mm)

  Her koruyucu tr iin minimum mesafelerin hesaplanmas farkllk gstermektedir.

  Her bir koruyucu tr iin kullanlacak hesaplamalar TS EN ISO 13855 ve TS EN ISO 13857

  standartlarnda anlatlmaktadr.

 • 51

  ekil 36. Metodoloji [17]

 • 52

  BULGULAR

  Saha almas neticesinde elde edilen bulgular iki blmde sunulmaktadr. Birinci

  blm EK-2de verilen Makinelerde Risk Deerlendirmesi Saha Kayt Formu ile elde edilen

  bulgularn yer ald Genel Bulgular blm, ikinci blm ise her bir makine iin risk

  deerlendirmesi sonucunda elde edilen bulgularn yer ald Risk Deerlendirmesi Bulgular

  blmdr.

  Risk deerlendirmesi yaplan makineler Tablo 4te gsterilmektedir. Makineler ile ilgili

  tutulan kaytlarn ve bilgilerin karmamas iin her bir makine iin Referans Numaras adyla

  bir kod verilmitir. Tez ierisinde makinelerden bu kod ile bahsedilmektedir.

  Tablo 4. Makine Listesi

  Referans No. Makine Ad Referans No. Makine Ad

  F01.M01 Eksantrik Pres F03.M02 erit Kesme Makinesi

  F01.M02 CNC Abkant Bkm Presi F03.M03 Plaka Tama Kolu

  F01.M03 CNC Giyotin Makas F03.M04 Plaka stifleme

  F02.M01 Montaj Hatt Kza F03.M05 Plaka Besleme Robotu

  F02.M02 Birletirme Tezgah F03.M06 Ak ndirme Kolu

  F02.M03 Yiv Ama Makinesi F03.M07 Bo Kutu Besleme Robotu

  F02.M04 CNC Dili retim Makinesi F03.M08 Kuka Robotu

  F03.M01 erit Kaynak Makinesi F03.M09 Zarflama Makinesi

 • 53

  GENEL BULGULAR

  Bu blmde, saha almas kapsamnda alma yaplan makineler ile ilgili elde edilen

  genel bulgulara yer verilmektedir. Tablo 4te listelenmi olan makinelerde gerekletirilen risk

  deerlendirmesi neticesinde makinelerde kullanlan elektronik koruyucu ekipmanlarn trlerine

  gre dalm ekil 37de grafik eklinde gsterilmektedir. Grafik yalnzca elektronik koruyucu

  ekipmanlar iermekte olup sabit muhafazalar vb. koruyucular kapsamamaktadr.

  ekil 37. Elektronik koruyucu ekipmanlarn dalm

  Makine operatrlerinin veya fabrika alanlarnn Tablo 4te yer alan makinelerin sahip

  olduu tehlikeli blge ve tehlikeli noktalara eriim sklklarnn ve eriim gereksinimlerinin

  nedenlerinin dalm ekil 38 ve ekil 39da gsterilmektedir. ekil 38de tehlikeli blgeye

  eriim skl ve bu blgeye erimesi gereken kii says 1 ile 6 arasnda bir say ile

  gsterilmektedir. 1 Says eriim skl olarak yaklak ylda bir defa eriim skln ifade

  ederken, 6 says eriim skl olarak bir saatte birden fazla eriim gereksinimini ifade

  etmektedir. Bu veriler Tablo 5te daha detayl olarak gsterilmektedir.

  29%

  36%

  3%

  14%

  0%

  18%

  Elektronik Koruyucu Ekipman Kullanm

  Lazer Perde

  Elektronik anahtar

  Lazer Tarayc

  Tekli Lazer In

  Basn Alglaycl Mat

  ift el/ayak kontrol sistemi

 • 54

  Tablo 5. Eriim Skl ve Kii Says Tablosu

  Tehlikeli blgeye eriim skl Tehlikeli blgeye erimesi gereken kii says

  Deer Sklk Aklamalar Deer Kii Says

  1 Yllk Yaklak ylda 1 defa 1 1 kii

  2 Aylk Yaklak ayda 1 defa 2 2-3 kii

  3 Haftalk Yaklak haftada 1 defa 3 4-7 kii

  4 Gnlk Yaklak gnde 1 defa 4 7-15 kii

  5 Saatlik Saat ba 5 16-50 kii

  6 Srekli Bir saatte birden ok kez 6 >50 kii

  ekil 38. Tehlikeli blgeye eriim verileri

  ekil 39. Tehlikeli blgeye eriim gereksinimleri

  4

  3 3

  6

  5

  6

  3

  6

  4 4

  5

  3

  6 6

  5

  6

  1 1 1 1 1 1 1

  2 2 2 2 2 2 2 2 2

  Eriim Skl (1-6) Kii Says (1-6)

  24%

  14%

  43%

  19%

  Tehlikeli Blgeye Eriim Gereksinimleri

  Makine Arza/hata durumu

  Bakm ve onarm

  Besleme ve boaltma

  Proses gerei mdahale

 • 55

  Kaza Verileri

  Risk deerlendirmesi gerekletirilen makineler iin, fabrikalarn i gvenlii

  uzmanlarndan alnan 1 yllk kaza verilerine gre elde edilen veriler ekil 40-44te

  gsterilmektedir. Kaza saylarnn makinelere gre dalm ekil 40da gsterilmektedir.

  ekil 40. Kazalarn makinelere gre dalm

  Risk deerlendirmesi gerekletirilen makinelerdeki tehlikeli blgeye/noktaya eriim

  sklna (Gnde bir defa eriim, saat ba eriim. vb.) gre meydana gelen kaza saylarnn

  dalm ekil 41de gsterilmektedir.

  ekil 41. Eriim sklna gre kaza saylar

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  F02.M01 F02.M02 F02.M03 F03.M01 F03.M02 F03.M03 F03.M06 F03.M09

  Kaza Says

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  Ylda 1 defa

  eriim

  Ayda 1 defa

  eriim

  Haftada 1 defa

  eriim

  Gnde 1 defa

  eriim

  Saat ba

  eriim

  Srekli eriim

  Kaza Says

  Kaz

  a S

  ays

  K

  aza

  Say

  s

 • 56

  Meydana gelen kazalar ile ilgili fabrikann i gvenlii uzmanlar tarafndan

  gerekletirilen analizler sonucunda elde edilen veriler ekil 42-43te gsterilmektedir.

  ekil 42. Kaza Analizi - Yaralanma tipi

  ekil 43. Kaza Analizi Kk neden snflandrmas

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Yaralanma-Ezilme Krk-atlak Kesik

  F.02 F.03

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  F.02 F.03

  Kaz

  a S

  ays

  K

  aza

  Say

  s

 • 57

  Makinelerde elektronik koruyucu donanmdan nce meydana gelen i kazas saylar ile

  elektronik koruyucu donanmn kurulmasndan sonra meydana gelen i kazas saylarnn

  grafiksel gsterimi ise ekil 44te gsterilmektedir.

  ekil 44. Kaza Verileri

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  F.02 F.03

  Elektronik Koruyucu Donanmdan nce Kaza Says

  Elektronik Koruyucu Donanmdan Sonra Kaza Says

 • 58

  Muhafaza ve Koruyucu Ekipmanlarn Uygunluu

  Tablo 4te listesi verilen makinelerin sahip olduklar, bata elektronik koruyucu

  donanmlar olmak zere tehlikeli blgeyi/noktay koruma altna alan tm koruyucu muhafaza

  ve tertibatlarn uygunluunu deerlendirmek iin EK-2de sunulan saha kayt formu

  doldurulmutur. Form ierisinde yer alan kontrol listesinden elde edilen veriler ve bu veriler

  nda elde edilen bulgular Tablo 6 ve ekil 45te sunulmutur.

  Tablo 6. Kontrol listesi sorular ve cevaplarn dalm

  Madde Sorular Evet Hayr

  1 Koruyucu gerekten gvenli ve kolayca kaldrlamaz. 13 3

  2 Malzeme veya nesnelerin frlamasna kar koruma salyor. 6 4

  3 Koruyucu makinenin nispeten kolay, gvenli ve konforlu almasn salyor. 16 -

  4 lave bir tehlike ortaya karmyor. 16 -

  5 Makineye koruyucu kaldrlmadan mdahale edilemiyor. 11 3

  6 Koruyucu kaldrldnda makine otomatik olarak kapanyor. 12 2

  7 Tehlike blgesinden yeterli uzakla yerletirilmi. Gvenlik mesafesi uygundur. 12 4

  8 Mevcut koruyucu gelitirilebilir. 10 5

  9 Makinede operasyon blgesi korumas var. 13 2

  10 Operatr tehlikeli blgeden koruyor. 14 -

  11 Koruyucunun kurcalandnn veya kaldrldnn kantlar var. 4 12

  12 Daha efektif ve pratik bir koruyucu nerilebilir. 10 6

  13 Makinede tasarm deiiklii ile operasyon blgesindeki tehlike ortadan

  kaldrlabilir. 8 7

  14 Korumaya alnmam dililer, arklar bulunuyor. 5 11

  15 Korumaya alnmam kaylar, zincirler bulunuyor. 4 12

  16 Korumaya alnmam ayar vidalar, manonlar bulunuyor. 1 15

  17 Balatma ve durdurma kontrol nitesi operatrn kolay ulaaca bir yerde. 16 -

  18 Koruyucular makinenin yardmc aparatlar dahil tm hareketli aksamlarn

  kapsyor. 9 7

  19 Operatrler koruyucu donanm nasl kullanaca hakknda gerekli eitimleri

  alm. 14 2

  20 Operatrler nasl ve hangi koullar altnda koruyucu donanm kaldrabilecekleri

  konusunda bilgi sahibi. 15 -

  21 Operatrler koruyucu hasar grdnde, kaybolduunda veya koruyucunun

  yetersiz kaldn fark ettiklerinde hangi prosedrleri izleyeceklerini biliyorlar. 16 -

  22 Makine kiisel koruyucu donanm gerektiriyor. 16 -

  23 KKD gerekiyorsa, bunlar i iin uygun, temiz, hijyenik, iyi durumda ve dikkatli

  bir ekilde saklanyorlar. 11 5

  24 Operatrler iin gvenliine uygun giyiniyorlar. 16 -

 • 59

  ekil 45. Kontrol listesi iin sonularn genel dalm

  EK-2de sunulan saha kayt formunda yer alan kontrol listesi Tablo 4te yer alan

  makinelere uygulanm ve elde edilen sonulara gre tm cevaplarn dalm ekil 45te

  sunulmutur. Kontrol listesinde yer alan baz sorular iin cevaplarn dalm ekil 46-50de

  daha detayl olarak gsterilmektedir.

  ekil 46. Kontrol listesi Madde 7 iin cevaplarn dalm

  13

  6

  16 16

  1112 12

  10

  1314

  4

  10

  8

  54

  1

  16

  9

  1415

  16 16

  11

  16

  34

  32

  45

  2

  12

  67

  1112

  15

  7

  2

  5

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

  Evet Hayr

  75%

  25%

  Madde 7 Elektronik koruyucu ekipman tehlike blgesinden yeterli

  uzakla yerletirilmi ve gvenlik mesafesi uygundur.

  EVET HAYIR

 • 60

  ekil 47. Kontrol listesi Madde 11 iin cevaplarn dalm

  ekil 48. Kontrol listesi Madde 12 iin cevaplarn dalm

  25%

  75%

  Madde 11 Koruyucunun kurcalandnn veya devre d

  brakldnn kantlar var.

  EVET HAYIR

  45%55%

  Madde 12 Daha etkili ve pratik bir koruyucu nerilebilir.

  EVET HAYIR

 • 61

  ekil 49. Kontrol listesi Madde 13 iin cevaplarn dalm

  ekil 50. Kontrol listesi Madde 14/15/16 iin cevaplarn dalm

  57%

  43%

  Madde 13 Makinede tasarm deiiklii ile operasyon blgesindeki

  tehlike ortadan kaldrlabilir.

  EVET HAYIR

  21%

  79%

  Madde 14/15/16 Makinede korumaya alnmam dililer, arklar,

  kaylar, zincirler, manonlar bulunuyor.

  EVET HAYIR

 • 62

  RSK DEERLENDRMES BULGULARI

  Risk Deerlendirmesi Sonular

  Gerekletirilen risk deerlendirmesi iin detayl sonular EK-4te sunulmutur. Risk

  deerlendirmesi yaplan 16 adet makine iin zet sonular Tablo 7-10da gsterilmektedir.

  Tablo 7. Risk Deerlendirmesi iin zet Sonular-1

  Makine Tehlikenin

  Kayna Olas Etkileri

  Elektronik

  koruyucu ekipman

  devre d

  Elektronik

  koruyucu ekipman

  devrede

  Artk riskler

  O RS O RS O RS

  F01.M01

  Kinetik enerji Srtnme, anma 2 2 4 2 2 4 1 1 1

  Sabit ksma

  yaklaan

  hareketli

  elemanlar

  ineme 3 3 9 2 3 6 2 2 4

  Hareketli

  elemanlar

  Kapma, skma,

  ekme 2 2 4 2 2 4 1 1 1

  Dnen

  elemanlar

  Kapma, skma,

  ekme 2 2 4 2 2 4 1 1 1

  F01.M02

  Sabit bir

  ksma

  yaklaan

  hareketli

  elemanlar

  ineme 3 4 12 1 2 2 1 2 2

  Kesici

  ksmlar

  Kesme veya ciddi

  yaralanma 2 2 4 1 2 2 1 2 2

  F01.M03

  Sabit bir

  ksma

  yaklaan

  hareketli

  elemanlar

  Kesme ve ciddi

  yaralanma 3 3 9 2 2 4 1 1 1

  Kesici

  ksmlar

  Kesme ve ciddi

  yaralanma 3 1 3 2 1 2 2 1 2

 • 63

  Tablo 8. Risk Deerlendirmesi iin zet Sonular-2

  Makine Tehlikenin

  Kayna

  Olas

  Etkileri

  Elektronik koruyucu

  ekipman devre d

  brakldnda

  Mevcut elektronik

  koruyucu donanmlar

  devreye alndnda

  Artk riskler

  O RS O RS O RS

  F02.M01

  Sabit bir

  ksma

  yaklaan

  hareketli

  elemanlar

  ineme 4 2 8 3 2 6 2 1 2

  Darbe 3 2 6 2 2 4 1 1 1

  Den

  nesneler

  arpma

  sonucu ezme 2 2 4 2 2 4 1 1 1

  Darbe 2 2 4 2 2 4 1 1 1

  Hareketli

  elemanlar

  Kapma,

  skma,

  ekme

  3 3 9 3 1 3 1 1 1

  Kayma,

  taklma,

  dme

  3 2 6 3 1 3 1 1 1

  F02.M02

  Sabit bir

  ksma

  yaklaan

  hareketli

  elemanlar

  ineme 4 2 8 3 1 3 1 1 1

  Kesme veya

  ciddi

  yaralanma

  4 3 12 3 1 3 1 1 1

  F02.M03

  Sabit bir

  ksma

  yaklaan

  hareketli

  elemanlar

  ineme 2 2 4 2 2 4 1 2 2

  Kesici

  ksmlar

  Kesme veya

  ciddi

  yaralanma

  3 2 6 2 2 4 1 1 1

  F02.M04

  Kinetik enerji

  Atma,

  frlatma 4 2 8 2 2 4 1 2 2

  Kapma,

  skma,

  ekme

  3 3 9 2 2 4 1 2 2

  Kesici

  ksmlar

  Kesme veya

  ciddi

  yaralanma

  3 4 12 2 2 4 1 2 2

  Dnen

  elemanlar Yzlme 2 3 6 2 2 4 1 2 2

 • 64

  Tablo 9. Risk Deerlendirmesi iin zet Sonular-3

  Makine Tehlikenin

  Kayna

  Olas

  Etkileri

  Elektronik koruyucu

  ekipman devre d

  brakldnda

  Mevcut elektronik

  koruyucu donanmlar

  devreye alndnda

  Artk riskler

  O RS O RS O RS

  F03.M01 Hareketli

  elemanlar ineme 4 3 12 2 3 6 1 3 3

  F03.M02

  Kesici

  ksmlar

  Kesme veya

  ciddi

  yaralanma

  4 2 8 3 2 6 1 1 1

  Hareketli

  elemanlar ineme 4 3 12 2 3 6 1 1 1

  F03.M03

  Sabit

  ksmlara

  yaklaan

  hareketli

  elemanlar

  arpma

  sonucu ezme 3 3 9 2 3 6 1 2 2

  Sabit

  ksmlara

  yaklaan

  hareketli

  elemanlar

  Darbe 2 3 6 1 3 3 1 2 2

  F03.M04

  Sabit

  ksmlara

  yaklaan

  hareketli

  elemanlar

  ineme 2 3 6 1 2 2 1 1 1

  Kapma,

  skma,

  ekme

  3 2 6 1 2 2 1 1 1

  Den

  nesneler ineme 2 4 8 1 4 4 1 2 2

  F03.M05

  Sabit bir

  ksma

  yaklaan

  hareketli

  elemanlar

  arpma

  sonucu ezme 2 3 6 1 3 3 1 2 2

  Darbe 3 3 9 2 3 6 1 2 2

  Hareketli

  elemanlar

  Kapma,

  skma,

  ekme

  2 2 4 1 2 2 1 1 1

  Dnen

  elemanlar

  Kapma,

  skma,

  ekme

  2 2 4 2 2 4 1 1 1

  F03.M06 Yer ekimi ineme 2 3 6 1 2 2 1 2 2

  F03.M07

  Sabit bir

  ksma

  yaklaan

  hareketli

  elemanlar

  arpma

  sonucu ezme 3 4 12 2 3 6 1 2 2

  Hareketli

  elemanlar

  ineme 2 2 4 1 2 2 1 2 2

  Kapma,

  skma,

  ekme

  2 2 4 1 2 2 1 2 2

 • 65

  Tablo 10. Risk Deerlendirmesi iin zet Sonular-4 (Devam)

  Makine Tehlikenin

  Kayna

  Olas

  Etkileri

  Elektronik koruyucu

  ekipman devre d

  brakldnda

  Mevcut elektronik

  koruyucu donanmlar

  devreye alndnda

  Artk riskler

  O RS O RS O RS

  F03.M08

  Den

  nesneler ineme 2 2 4 1 1 1 1 1 1

  Makine

  hareketlilii

  arpma

  sonucu ezme 2 3 6 1 1 1 1 1 1

  Kapma,

  skma,

  ekme

  2 2 4 1 1 1 1 1 1

  F03.M09 Hareketli

  elemanlar

  Kesme veya

  ciddi

  yaralanma

  4 3 12 2 3 6 1 2 2

  Tehlike Kaynaklarnn ve Olas Etkilerinin Dalm

  Toplam 16 adet makinede gerekletirilen risk deerlendirmesi neticesinde elde edilen

  verilere gre, makinelerdeki tehlike kaynaklarnn dalm ekil 51de, bu tehlike

  kaynaklarnn olas etkilerinin dalm ise ekil 52de gsterilmektedir.

  ekil 51. Tehlike kaynaklarnn dalm

  22%

  16%

  31%

  10%

  9%

  3%

  3%6%

  Hareketli elemanlar

  Kesici ksmlar

  Sabit ksmlara yaklaam hareketli elemanlar

  Den nesneler

  Dnen elemanlar

  Yer ekimi

  Makine hareketlilii

  Kinetik Enerji

 • 66

  ekil 52. Tehlikelerin olas etkilerinin dalm

  Gerekletirilen risk deerlendirmesi ile bir makinede elektronik koruyucu donanm

  devre d brakldnda ve donanm devreye alndnda makinenin sahip olduu risk

  seviyeleri belirlenmitir. Bu alma kapsamnda makinelerde kullanlmakta olan mevcut

  elektronik koruyucu donanmlarn uygunluu deerlendirilmi ve risk deerlendirmesinin

  nc aamasnda bu koruyucu donanmlarn uygun kullanm halinde makinenin sahip

  olduu risk seviyesi belirlenmitir. Risk seviyeleri ile ilgili elde edilen veriler ekil 53te

  grafiksel olarak gsterilmektedir.

  ekil 53. Makine bana risk seviyesi ortalamas

  28%

  19%

  12%

  12%

  21%

  2%2% 2%

  2%Ezilme

  Kesme veya ciddi yaralanma

  apma sonucu ezme

  Darbe

  Kapma, skma, ekme

  Kayma, taklma, dme

  Atma, frlatma

  Yzlme

  Srtnme, anma

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  Koruyucu donanm devre d

  brakldnda

  Koruyucu donanum devreye

  alndnda

  Donanm uygun kullanldnda

  Kabul Edilemez Yksek Dikkate Deer Kabul Edilebilir

  Adet

 • 67

  TARTIMA

  Tez kapsamnda, zerinde alma yaplan makineler ile ilgili iyerlerinden elde edilen

  kaza verileri incelendiinde, tehlikeli blgeye/noktaya eriimin fazla olduu makinelerde daha

  ok kaza meydana geldii ve tehlikeli blgeye/noktaya eriim gereksinimi azaldka, kaza

  saylarnn da azald grlmektedir. Kaza analizlerine gre, bu kazalarn %70i tesis ve

  ekipmanlardan kaynaklanan hatalar sebebi ile meydana gelmektedir. Bu iki durum

  incelendiinde, makinelerin ve tesislerin uygunsuzluunun alanlarn tehlikeli

  blgeye/noktaya eriim gereksinimini ve buna bal olarak kazalarn meydana gelme olasln

  arttrd sonucuna varlmaktadr. Bu durumda alanlarn tehlikeli blgeye/noktaya eriim

  gereksinimlerinin azaltlmas ve mmknse tehlikeli hareket devam ettii srece eriimin

  tamamen engellenmesi gerekmektedir.

  Kaza verilerine gre, tez kapsamnda alma yaplan makinelerde elektronik koruyucu

  donanm kullanlmaya balandktan sonra kaza saylar yaklak %85 orannda azalmtr. Bu

  veriye dayanlarak elektronik koruyucu donanmlarn, alann tehlikeli blgeye/noktaya

  eriimini kstlamas, bu blgeye/noktaya eriim annda tehlikeli hareketi sonlandrmas

  sebebiyle etkili bir koruma yntemi olduu sylenebilir.

  Uygun koruyucu donanmlarn etkin bir koruma salayacak ekilde kullanlmasnn ve

  devre d braklma durumunun kazalar zerine etkisi 1993 ylnda Jarvienen ve Karwowski,

  ile yine ayn ylda Edwards tarafndan, 1999 ylnda ise Tomas Backstrm ve Marianne Ds

  tarafndan gerekletirilen aratrmalarda daha net bir ekilde grlmektedir. Bu aratrmalarda,

  koruyucu donanmlar ile ilikili olan kazalar ve bu kazalarn koruyucu donanmlar ile

  balantlar aratrlmtr.

 • 68

  Jarvienen ve Karwowski tarafndan 1993 ylnda yrtlen aratrma kapsamnda

  incelenen i kazalarnn %16snn makinede koruyucu donanm bulunmamas, %40nn

  koruyucu donanmn devre d braklmas veya kaldrlmas ve %22sinin ise koruyucu

  donanmn etkin koruma salamamas nedeni ile meydana geldii tespit edilmitir [20].

  Edwards tarafndan 1993 ylnda gerekletirdii almaya gre ise alma

  kapsamnda incelenen i kazalarnn %20sinin makinede koruyucu donanm bulunmamas,

  %16snn koruyucu donanmn devre d braklmas veya kaldrlmas ve %20sinin ise

  koruyucu donanmn etkin koruma salamamas nedeni ile meydana geldii tespit edilmitir

  [20].

  Tomas Backstrm ve Marianne Ds tarafndan 1999 ylnda gerekletirilen almada

  ise koruyucu donanmlar ile ilikili olan 76 kaza analiz edilmitir. Buna gre bu kazalarn

  %54 koruyucu ekipman bulunmayan, %15i koruyucu donanmn devre d brakld,

  %20si ise koruyucu ekipmanlarn etkin koruma salamad makinelerde meydana geldii

  tespit edilmiti [20].

  Tez kapsamnda incelenen makineler iin, elektronik koruyucu ekipmanlarn %25inin

  gvenlik mesafesinin uygun olmad, %45inin etkin ve efektif koruma salamad ve

  %25inin alanlar tarafndan devre d braklmaya alld veya devre d brakld

  tespit edilmitir. Bunun balca sebeplerinden bir tanesi makinelerden kaynaklanan hatalardr.

  Makine ve ekipmanlarn sk hata yapmas alan tehlikeli blgeye/noktaya mdahaleye

  zorlamaktadr. Bu mdahale elektronik koruyucu ekipmanlarn sistemi durdurmasna sebep

  olmakta ve bu nedenle alanlar elektronik koruyucu donanmlar devre d brakmay tercih

  etmektedir. Bu