senarai semakan pengemukaan permohonan … · binaan pejabat tapak, setor, tandas dan lain-lain...

of 11/11
TAJUK SENARAI SEMAKAN PENGEMUKAAN PERMOHONAN BORANG PERMOHONAN (BORANG ‘A’) PENGIRAAN BAYARAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA JABATAN KAWALAN BANGUNAN MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT PERSIARAN MAJLIS, OFF JALAN SULTAN ALAM SHAH, 42700 BANTING, SELANGOR DARUL EHSAN Tel : 03-31872825 / 2732/8957 / 7143 Faks : 03-31879304 SENARAI SEMAKAN PENGEMUKAAN PERMOHONAN KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA DI TAPAK BINA

Post on 29-Oct-2019

18 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TAJUK

  SENARAI SEMAKAN PENGEMUKAAN PERMOHONAN

  BORANG PERMOHONAN (BORANG ‘A’)

  PENGIRAAN BAYARAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA

  JABATAN KAWALAN BANGUNAN MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT PERSIARAN MAJLIS, OFF JALAN SULTAN ALAM SHAH, 42700 BANTING, SELANGOR DARUL EHSAN Tel : 03-31872825 / 2732/8957 / 7143 Faks : 03-31879304

  SENARAI SEMAKAN PENGEMUKAAN PERMOHONAN

  KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA DI

  TAPAK BINA

 • Tandakan : ( / ) Jika Ada ( X ) Jika Tiada ( - ) Jika Tidak Perlu

  KEPERLUAN AM SEMAKAN

  PEMOHON

  SEMAKAN JABATAN

  KAWALAN BANGUNAN Ada Tiada Tidak

  Perlu

  Ada Tiada Tidak

  Perlu

  Catitan

  1.0

  Surat permohonan yang

  lengkap daripada Arkitek /

  Pelukis Pelan / Jurutera

  Perunding Berdaftar .

  2.0 Borang A

  3.0 3 set pelan yang berwarna

  (1 linen dan 2 kertas) dengan

  tajuk yang lengkap.

  3.1 Tajuk pelan sila rujuk

  ’LAMPIRAN 1(PBS)’

  3.2 Pelan hoarding sila rujuk

  ’LAMPIRAN 2(PBS)’

  3.3 Pelan papan tanda sila

  rujuk ’LAMPIRAN 3(PBS)’

  3.4 Binaan papan pelindung

  (hoarding) berwarna hijau

  keseluruhannya, dipasang

  menegak dan rapat. Tinggi

  minima 8’-0”.

  3.5 Mencatatkan perkataan

  ‘KUALA LANGAT INDAH

  DAN HARMONI’ pada

  permukaan hoarding

  dengan jarak 40 kaki

  berselang (c/c).

  3.6 Pelan lantai dan pelan-

  pelan pandangan bagi

  binaan pejabat tapak,

  setor, tandas dan lain-lain

  (jika berkaitan)

  3.7 Mempamerkan papantanda

  keselamatan.

  SENARAI SEMAKAN PERMOHONAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA

  DI TAPAK BINA

 • (Sambungan)

  KEPERLUAN AM SEMAKAN

  PEMOHON

  SEMAKAN JABATAN

  KAWALAN BANGUNAN Ada Tiada Tidak

  Perlu

  Ada Tiada Tidak

  Perlu

  Catitan

  4.0 Sesalinan perkara berikut:

  4.1 Hakmilik tanah / TOL

  terbaru / perjanjian sewa /

  perjanjian jual beli.

  4.2 Surat dan pelan kelulusan

  Kebenaran Merancang.

  4.3 Surat dan pelan kelulusan

  Kerja Tanah.

  4.4 Resit pembayaran cukai

  taksir terbaru.

  4.5 Resit pembayaran cukai

  tanah terbaru.

  4.6 Kad pengenalan pemohon

  – (jika berkaitan)

  5.0 Jadual kiraan bayaran permit

  bangunan sementara sila rujuk

  (LAMPIRAN A).

  6.0 Gambar tapak cadangan

  7.0 Surat pengesahan daripada

  PSP melantik wakil yang

  bertanggung jawab kemukakan

  permohonan di kaunter.

  8.0 Bagi pembinaan bertingkat:-

  Perlu menyediakan jaring

  keselamatan (netting).

  DIKEMUKAKAN OLEH:-

  ........................................... ....... ........................

  (NAMA PEMOHON / PERUNDING) TARIKH

  __________________________________________________________________

  Permohonan ini DITERIMA / DITOLAK dan disahkan oleh:-

  ........................................... ....... ........................

  (PEMBANTU TADBIR / PJ / PPS) TARIKH

 • Bersama ini juga dikembarkan:-

  a) Salinan bukti hakmilik tanah:-

  i) No. hakmilik : ……………………………………….

  ii) Salinan surat Power attorney (jika berkenaan) ………………………..

  iii) Salinan carian rasmi tanah yang terbaru ………………………………

  b) Salinan surat kelulusan tanah terbaru daripada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri

  Selangor dengan satu salinan resit bayaran premium dan caruman parit.*

  c) Salinan Pelan Susunatur (layout) dan salinan surat kebenaran merancang yang

  telah diluluskan oleh Majlis Daerah Kuala Langat.*

  d) Salinan resit bayaran cukai taksir dan cukai tanah terbaru

  e) Pengesahan penggunaan bahan binaan tempatan (dalam %)

  Bahan asas % Bahan Kemasan % Peralatan M&E %

  ……………. …………………... …………………

  f) Salinan Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (untuk pindaan / tambahan kepada

  bangunan sediada)

  g) Lain-lain dokumen :- ……………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………..

  Perakuan oleh pemilik / pemaju

  a) Nama pemilik tanah / nama pemegang P.A (jika berkenaan)

  ………………………………………………………………………………………..

  No. kad pengenalan : ………………………..……..……………………...

  Alamat rasmi : ………………………………………………………

  ………………………………………………………

  ………………………………………………………

  No. telefon : ………………………………………………………

  Tarikh : ………………………………………………………

  Tandatangan : ……………………………………………………..

  *UNTUK PROJEK PERUMAHAN / PERUSAHAAN

 • KIRAAN BAYARAN (SETIAP 6 BULAN)

  (Rujuk Undang-undang Kecil Bangunan Seragam – Jadual Pertama)

  1. Bangunan sementara Semakan Pemohon Semakan Pejabat

  1.1 Pejabat tapak ______ unit x RM 200.00

  1.2 Setor ______ unit x RM 200.00

  1.3 Rumah kongsi ______ unit x RM 200.00

  1.4 Tempat rehat ______ unit x RM 200.00

  1.5 Kantin ______ unit x RM 200.00

  1.6 Bilik mandi ______ unit x RM 200.00

  1.7 Tandas ______ unit x RM 200.00

  1.8 Lain-lain ______ unit x RM 200.00

  RM

  RM

  2. Pagar perlindungan (hoarding)

  RM 6.00 bagi setiap 1 meter panjang

  = ___________ m x RM 6.00/meter x 1 bulan

  = RM __________ x 6 bulan

  RM

  RM

  3. Papan Tanda projek

  ______ unit x RM 50.00

  RM50.00

  RM

  4. Wash Through

  ______ unit x RM 100.00

  RM100.00

  RM

  JUMLAH KESELURUHAN

  RM

  DISEDIAKAN OLEH (PEMOHON) :

  Tandatangan :

  Nama :

  Tarikh :

  Cop Syarikat :

  LAMPIRAN A

  DISEMAK OLEH (MDKL) :

  Tandatangan :

  Nama :

 • UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

  1. Semakan Pembantu Tadbir

  Saya sahkan permohonan ini adalah lengkap dan mematuhi syarat

  ………………………………..

  Pembantu Tadbir

  Jabatan Kawalan Bangunan

  2. Ulasan Pen. Jurutera / Pen. Pegawai Senibina

  ………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………

  ………………………………..

  PJ / PPS

  Jabatan Kawalan Bangunan

  3. Ulasan Pengarah Jabatan Kawalan Bangunan

  ………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………

  ………………………………..

  Pengarah

  Jabatan Kawalan Bangunan

 • JABATAN KAWALAN BANGUNAN MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT

  STANDARD FORMAT UNTUK TAJUK PERMOHONAN DALAM PELAN

  CONTOH: PERMOHONAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA YANG MENGANDUNGI :

  1. …...(BILANGAN) …UNIT ……(JENIS BINAAN).…

  2. …...(BILANGAN) …UNIT ……(JENIS BINAAN)….

  3. …...(BILANGAN) …UNIT ……(JENIS BINAAN)….

  BAGI PROJEK PERUMAHAN / KILANG / KEDAI PEJABAT / DLL*

  DI ATAS LOT ….., MUKIM ..…, DAERAH KUALA LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK : TETUAN ……………….

  CONTOH:

  PERMOHONAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA MENGANDUNGI :- 1. 1 UNIT PEJABAT TAPAK 2. 1 UNIT RUMAH KONGSI 3. 1 UNIT SETOR 4. 1 UNIT TANDAS MUDAH ALIH / BILIK MANDI 5. PAGAR PELINDUNG (HOARDING) 6. 1 UNIT PAPAN TANDA PROJEK

  BAGI PROJEK PERUMAHAN

  DIATAS LOT 1234, MUKIM TELOK PANGLIMA GARANG, DAERAH KUALA LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK : TETUAN ABCDEF SDN. BHD.

  LAMPIRAN 1 (PBS)

 • LAMPIRAN 3 (PBS)

 • LAMPIRAN 4 (PBS)