senarai semak audit prasarana dan ......25. keadaan di atas meja bersih, kemas dan teratur 26. tiada...

of 14 /14
1 I 14 UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017 SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF (KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL) PTJ: Skop Audit Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja (Tandakan √ pada kotak berkenaan) Persekitaran Berkualiti 5S Program/ Pusat Pengajian: Lokasi: (Makmal/ Bengkel) Bilik/ Aras/ Bangunan: Zon (5S) : Tarikh Pemeriksaan: Audit Bil 1 : Masa Pemeriksaan: Audit Bil 1 : Audit Bil 2 : Audit Bil 2 : Audit Bil 3 : Audit Bil 3 : Audit Bil 4 : Audit Bil 4 : ISIKAN MARKAH PADA KOTAK BERKENAAN: MARKAH: YA (1) TIDAK (0) TIDAK BERKAITAN (X) Catatan: Tulisan condong (italic) adalah kriteria yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja Bil. Perkara/ Kriteria Audit Markah (Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X) Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4 A KEPERLUAN UMUM A.1 Sudut Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja 1. Dasar KKP yang ditandatangan oleh Naib Canselor dan terkini dipamerkan 2. Carta Organisasi JKKP dipamerkan

Author: others

Post on 29-Mar-2021

9 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1 I 14

  UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017

  SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF

  (KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)

  PTJ: Skop Audit Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja

  (Tandakan √ pada kotak berkenaan) Persekitaran Berkualiti 5S

  Program/ Pusat Pengajian: Lokasi:

  (Makmal/ Bengkel)

  Bilik/ Aras/ Bangunan: Zon (5S) :

  Tarikh Pemeriksaan: Audit Bil 1 : Masa Pemeriksaan: Audit Bil 1 :

  Audit Bil 2 : Audit Bil 2 :

  Audit Bil 3 : Audit Bil 3 :

  Audit Bil 4 : Audit Bil 4 :

  ISIKAN MARKAH PADA KOTAK BERKENAAN:

  MARKAH: YA (1) TIDAK (0) TIDAK BERKAITAN (X)

  Catatan: Tulisan condong (italic) adalah kriteria yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja

  Bil. Perkara/ Kriteria Audit

  Markah

  (Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)

  Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4

  A KEPERLUAN UMUM

  A.1 Sudut Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja

  1. Dasar KKP yang ditandatangan oleh Naib Canselor dan terkini dipamerkan

  2. Carta Organisasi JKKP dipamerkan

 • 2 I 14

  UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017

  SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF

  (KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)

  Bil. Perkara/ Kriteria Audit

  Markah

  (Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)

  Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4

  3. Pelan Laluan Kecemasan/ Lokasi Alat Pemadam Api dipamerkan

  4. Keputusan audit KKP yang terdahulu

  5. Maklumat Pegawai Insiden dipamerkan

  6. Nombor telefon kecemasan terkini dipamerkan

  7. Pelan Tindakan Kecemasan/ Prosedur Pengungsian Bangunan dipamerkan

  8. Lokasi sudut KKP mudah dilihat

  9. Bahan / maklumat di sudut KKP terkini dan sesuai

  A.2 Keperluan Asas Ruang/ Bilik

  10. Maklumat Pegawai Bertanggungjawab/ kakitangan dipamerkan pada pintu masuk ruang/ bilik

  11. Mempamerkan pelan suis di ruang/bilik

  12. Mempamerkan Borang KEW.PA-7 (Senarai Aset Alih)

  13. Mempamerkan Etika Penggunaan ruang/bilik

  A.3 Pernyataan Pergerakan Kakitangan

  14. Mempamerkan maklumat pergerakan kakitangan yang jelas

  15. Maklumat pergerakan kakitangan terkini (latihan, urusan rasmi,cuti, ada, dan sebagainya)

  A.4 Pengurusan Fail

  16. Kabinet fail dilabel dan diindeks

  17. Fail disusun dengan teratur mengikut nombor siri/ indeks yang ditetapkan di dalam kabinet fail, mudah diperoleh/ disimpan dan bersistem

 • 3 I 14

  UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017

  SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF

  (KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)

  Bil. Perkara/ Kriteria Audit

  Markah

  (Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)

  Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4

  18. Fail berbentuk ”ring” dilabel mengikut format yang telah diseragamkan

  19. Fail mudah diperoleh/ disimpan

  20. Pencarian/ pencapaian fail dalam tempoh kurang 30 saat

  A.5 Penyimpanan Kunci

  21. Berada di tempat yang selamat

  22. Kunci tempat penyimpanan disimpan oleh kakitangan bertanggungjawab

  23. Kunci disusun, dilabel dan diindeks

  24. Indeks kunci diletakkan di tempat yang selamat dan berasingan dari tempat penyimpanan kunci

  A.6 Meja (Ruang Kerja/ Bilik Kakitangan)

  25. Keadaan di atas meja bersih, kemas dan teratur

  26. Tiada bahan/ dokumen/ peralatan di bawah meja

  27. Laci meja dilabel mengikut item seperti “ALAT TULIS”, “DOKUMEN” dan “PERIBADI” dan kemas

  A.7 Tanda Arah/ Petunjuk

  28. Tanda arah/ petunjuk disediakan

  29. Tanda arah/ petunjuk mencukupi

  30. Tanda arah/ petunjuk jelas

  31. Dipasang di tempat yang strategik

 • 4 I 14

  UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017

  SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF

  (KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)

  Bil. Perkara/ Kriteria Audit

  Markah

  (Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)

  Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4

  B KESELAMATAN UMUM

  B.1 Laluan Utama/ Kecemasan

  32. Laluan dan tangga keluar bebas dari halangan

  33. Lampu kecemasan yang berfungsi

  34. Mempunyai label tanda arah keluar

  35. Pelan lantai ke arah tempat berkumpul semasa kecemasan

  dipamerkan

  B.2 Pintu Rintangan Api/ Pintu Kecemasan

  36. Pintu kecemasan dikunci dan mudah dibuka dari dalam

  37. Pintu kecemasan bebas dari halangan

  B.3 Pintu Keluar

  38. Mempunyai lampu tanda “KELUAR” yang dapat dilihat dengan jelas

  39. Lampu tanda “KELUAR” berfungsi

  B.4 Lantai/ Dinding/ Siling

  40. Bersih/ kemas (Tidak bocor/ berkulat/ berlubang)

  41. Lantai tidak licin

  B.5 Peti Pertolongan Cemas

  42. Mempunyai peti pertolongan cemas

  43. Kedudukan mudah dicapai

  44. Kandungan peti pertolongan cemas diselenggara secara berkala oleh kakitangan yang bertanggungjawab

 • 5 I 14

  UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017

  SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF

  (KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)

  Bil. Perkara/ Kriteria Audit

  Markah

  (Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)

  Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4

  45. Tidak menyimpan ubat makan

  B.6 Peralatan dan Barang Makmal/ Bengkel

  46. Mudah akses kepada tempat simpanan tinggi

  47. Peralatan tajam disimpan dengan betul dan selamat

  48. Mempunyai kipas ventilasi udara yang sesuai

  49. Mempunyai troli khas untuk mengangkat bahan/barang

  50. Mempunyai alat nyahcemar (spill kit)/ peralatan membersihkan tumpahan

  51. Bahan/ barang disusun dengan teratur mengikut keutamaan penggunaan dan pengeluaran secara Masuk Dahulu, Keluar Dahulu (First In,First Out)

  52. Bahan/ barang rosak tidak bercampur dengan bahan/ barang yang masih boleh digunakan

  B.7 Bahan Mudah Terbakar/ Berbahaya

  53. Disimpan di tempat yang sesuai

  C KESELAMATAN ELEKTRIK/ KEMUDAHAN ELEKTRIK

  54. Peralatan dan kemudahan elektrik berfungsi dengan baik dan selamat

  55. Pendawaian tambahan dilakukan oleh kakitangan yang bertauliah

  56. Wayar/ kabel (ICT dan elektrik) dalam keadaan kemas

  57. Bilik elektrik/ AHU tidak disalahguna

  58. Peralatan elektrik ditutup setelah digunakan dan menyediakan label peringatan

 • 6 I 14

  UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017

  SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF

  (KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)

  Bil. Perkara/ Kriteria Audit

  Markah

  (Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)

  Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4

  59. Peralatan yang rosak dilabel dan dilaporkan

  60. Peralatan dan kemudahan elektrik berfungsi dengan baik dan selamat

  D KESELAMATAN KEBAKARAN

  D.1 Alat Pemadam Api (APA)/ Alat Pencegah Kebakaran

  61. APA dilabel dan diletak pada tempat yang sesuai (mudah dicapai dan bebas daripada halangan)

  62. APA masih sah digunakan

  63. Kad Rekod Pemeriksaan Berkala APA digantungkan pada alat/ kotak alat pemadam api dan dikemaskini

  64. Gelung Hos berada dalam keadaan baik dan bebas dari halangan

  65. Gelung Hos bersih dan tidak berhabuk

  66. Alat Pecah Kaca berada dalam keadaan baik dan bebas dari

  halangan

  67. Alat Pecah Kaca bersih dan tidak berhabuk

  68. Selimut api digantung di tempat yang sesuai

  69. Selimut api bersih dan tidak berhabuk

  70. Terdapat alat pengesan kebakaran (Contoh: Sprinkler/ Alat

  pengesan haba/ Alat pengesan asap)*

  E MAKMAL

  E.1 KELENGKAPAN PERLINDUNGAN DIRI (PERSONEL PROTECTIVE EQUIPMENT)

  71. Mempunyai kakitangan yang bertanggungjawab menguruskan PPE

 • 7 I 14

  UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017

  SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF

  (KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)

  Bil. Perkara/ Kriteria Audit

  Markah

  (Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)

  Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4

  72. Mempunyai rekod PPE

  73. Mempunyai rekod penyerahan PPE dan latihan/ taklimat

  penggunaan PPE

  74. Memakai Peralatan perlindungan peribadi (PPE)yang bersesuaian

  dengan tugas dan mencukupi

  75. PPE diletakkan di tempat yang sesuai

  76. PPE diselenggara dengan baik

  77. PPE berada dalam keadaan bersih

  E.2 KESELAMATAN BAHAN KIMIA

  78. Mempunyai rekod inventori bahan yang disimpan dalam stor

  79. Mempunyai Daftar Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan

  80. Mempunyai Penaksiran Risiko Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan Secara Kendiri (SeCHRA)

  81. Helaian Data Keselamatan (SDS) ada (< 5 tahun) dan mudah dicapai

  82. Peralatan yang digunakan untuk mengangkat atau menyimpan bahan kimia berkeadaan baik

  83. Rak yang digunakan berada dalam keadaan kukuh

  84. Bahan kimia diletakkan di dalam bekas sekunder

  85. Bahan kimia diletakkan di tempat yang tidak mudah terjatuh

  86. Bekas bahan kimia yang berat disimpan pada aras rendah

  87. Kabinet khas bagi menyimpan bahan berbahaya disediakan

 • 8 I 14

  UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017

  SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF

  (KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)

  Bil. Perkara/ Kriteria Audit

  Markah

  (Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)

  Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4

  88. Tiada bahan kimia lama yang sudah rosak / luput jangka hayat

  89. Bahan kimia dilupuskan dengan selamat

  90. Botol bahan kimia disusun mengikut kelas hazard

  91. Rak bersih dan susunan bahan kimia teratur

  92. Botol bahan kimia sentiasa ditutup apabila tidak digunakan (bagi

  mengelakkan tumpahan/ pendedahan)

  93. Bahan kimia mudah terbakar distorkan di kabinet khas bagi bahan

  kimia mudah terbakar

  94. Bahan kimia mudah terbakar tidak diletakkan berdekatan dengan

  punca api

  95. Bahan kimia yang berisiko berbahaya terhadap kesihatan distorkan

  di tempat yang terkawal, dan berlabel)

  96. Peti sejuk simpanan bahan kimia diselenggara dan bersih

  97. Peti sejuk mempunyai label larangan makan dan minum

  E.3 KEBUK WASAP

  98. Kebuk wasap disediakan sesuai dengan hazard dan berlabel

  99. Menyediakan prosedur penggunaan kebuk wasap

  100. Diselenggara secara berkala mengikut jadual yang ditetapkan

  101. Kebuk wasap tidak menyimpan bahan kimia dan alat yang tidak diperlukan

  102. Kebuk wasap berfungsi dengan baik (kuasa sedutan melebihi 100 ft/ min)

 • 9 I 14

  UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017

  SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF

  (KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)

  Bil. Perkara/ Kriteria Audit

  Markah

  (Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)

  Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4

  103. Tingkap kebuk wasap sentiasa ditutup apabila tidak digunakan

  104. Kebuk wasap bersih (lantai dan sinki kebuk wasap bersih)

  E.4 SAFETY SHOWER/ EYE WASH

  105. Safety shower berfungsi dengan baik dan mempunyai tekanan air yang mencukupi

  106. Eye wash berfungsi dengan baik dan mempunyai tekanan air yang mencukupi

  107. Diselenggara secara berkala mengikut jadual yang ditetapkan

  108. Laluan ke safety shower dan eye wash bebas dari halangan

  109. Safety shower dan Eye Wash bersih dan tidak berhabuk

  110. Mempunyai kelengkapan membersihkan tumpahan bahan berbahaya

  E.5 KESELAMATAN SINARAN

  111. Mempamerkan lambang radioaktif

  112. Alat pengesan sinaran yang sedia digunakan dan tentukuran masih sah

  113. Mempamerkan Lesen bahan radioaktif/ radas penyinaran (Lampiran A)

  114. Mempunyai no. telefon orang yang boleh dihubungi sekiranya berlaku kecemasan (Pegawai Perlindungan Sinaran/ AELB/ Penyelia Makmal)

  115. Prosedur tindakan semasa kecemasan dipamerkan di peralatan

 • 10 I 14

  UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017

  SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF

  (KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)

  Bil. Perkara/ Kriteria Audit

  Markah

  (Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)

  Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4

  116. Bahan radioaktif yang tidak digunakan disimpan di dalam stor/ tempat penyimpanan yang mempunyai perisai

  E.6 KESELAMATAN SILINDER GAS

  117. Silinder gas mempunyai Helaian Data Keselamatan (SDS)

  118. Silinder gas dirantai pada penyokong/ tempat yang tetap

  119. Silinder gas dilabelkan status penggunaan (penuh, sedang digunakan, kosong)

  120. Silinder gas diasingkan mengikut kelas hazard

  121. Injap silinder gas ditutup sekiranya tidak digunakan

  122. Silinder gas berada jauh daripada sumber percikan api

  123. Mempunyai peredaran udara yang cukup dan berkesan

  124. Penstoran dan silinder gas bersih dan tidak berhabuk

  E.7 KESELAMATAN BIOLOGI

  125. Peralatan khusus mempunyai Sijil Perakuan Kelayakan yang sah (cth : autoclave, compressor)

  126. Mempunyai kabinet keselamatan biologi

  127. Kabinet keselamatan biologi diselenggara secara berkala

  E.8 PENGUMPULAN SISA BERBAHAYA

  128. Mempunyai inventori sisa berbahaya (kimia/ biologi/ radioaktif)

  129. Mempunyai bekas untuk menyimpan sisa berbahaya (kimia/ biologi/ radioaktif) dan berlabel

  130. Bekas melupuskan peralatan tajam dan kaca disediakan

 • 11 I 14

  UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017

  SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF

  (KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)

  Bil. Perkara/ Kriteria Audit

  Markah

  (Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)

  Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4

  131. Tempat penyimpanan sisa yang teratur dan selamat

  132. Sisa disimpan tidak melebihi tempoh waktu (Sisa kimia tidak melebihi 180 hari, sisa biologi tidak melebihi 14 hari)

  133. Bekas sisa diletakkan di dalam bekas sekunder

  134. Penstoran sisa bersih

  E.9 KESELAMATAN MEKANIKAL

  135. Jentera mempunyai Sijil Perakuan Kelayakan yang sah (contoh : autoclave, compressor, mesin angkat/lif)

  136. Mesin dilengkapi dengan pelindung (guards) bagi mengelakkan kecederaan kepada pekerja

  137. Peralatan/mesin diselenggara secara berkala

  138. Peralatan/ mesin bersih dan tidak berhabuk

  F KAWASAN PERSEKITARAN

  139. Pokok hiasan dijaga dengan baik

  140. Tong sampah mencukupi dan bertutup

  141. Meja makmal/ bengkel tidak mempunyai kesan tumpahan/ kotoran

  142. Perabot makmal/ bengkel teratur, berfungsi dengan baik dan selamat digunakan

  143. Makmal menyediakan sinki mencuci tangan

 • 12 I 14

  UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017

  SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF

  (KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)

  Bil. Perkara/ Kriteria Audit

  Markah

  (Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)

  Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4

  G AMALAN TERBAIK (Nyatakan amalan terbaik mengikut penemuan auditor) Markah bagi kriteria nombor 144 dan 145 ialah 1 atau 0 sahaja

  144. Amalan Terbaik Pertama Audit Bil.1

  …………………………………………………………………………..

  Amalan Terbaik Pertama Audit Bil.2

  ………………………………………………………………………….

  Amalan Terbaik Pertama Audit Bil.3

  ………………………………………………………………………….

  Amalan Terbaik Pertama Audit Bil.4

  ………………………………………………………………………….

  145. Amalan Terbaik Kedua Audit Bil.1

  …………………………………………………………………………..

  Amalan Terbaik Kedua Audit Bil.2

  ………………………………………………………………………….

  Amalan Terbaik Kedua Audit Bil.3

  ………………………………………………………………………….

  Amalan Terbaik Kedua Audit Bil.4

  ………………………………………………………………………….

 • 13 I 14

  UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017

  SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF

  (KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)

  Bil. Perkara/ Kriteria Audit

  Markah

  (Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)

  Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4

  H IMPAK KKP/ 5S

  Markah bagi kriteria nombor 146 - 149 ialah 1 atau 0 sahaja

  146. Kecederaan hilang upaya kekal/kecederaan yang mendapat cuti

  sakit melebihi 4 hari atau maut dapat dielakkan

  147. Kemalangan kecil/kemalangan nyaris/kejadian berbahaya di tempat

  kerja dapat dielakkan

  148. Bahan terbuang (kertas, plastik, perabot lama – diukur dengan kilogram / jumlah RM berdasarkan hasil jualan)

  YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;

  ………… KG

  atau

  RM=…………

  YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;

  ………… KG

  atau

  RM=…………

  YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;

  ………… KG

  atau

  RM=…………

  YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;

  ………… KG

  atau

  RM=…………

  149. Ruang baharu yang dapat diwujudkan hasil daripada aktiviti 5S di ruang asal (diukur berdasarkan penggunaan ruang baharu/ pengoptimuman ruang dalam unit kaki persegi)

  YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;

  …………. Kaki

  persegi

  YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;

  …………… Kaki

  persegi

  YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;

  …………… Kaki

  persegi

  YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;

  …………… Kaki

  persegi

  Jumlah

  Ya

  Tidak

  Tidak Berkaitan

  Markah (%) (Jumlah Ya) / (Jumlah Ya + Jumlah Tidak) x 100%

  SKALA PEMARKAHAN:

  Cemerlang (90-100%)

  Baik (70 -89 %)

  Sederhana (51-69%)

 • 14 I 14

  UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017

  SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF

  (KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)

  Bil. Perkara/ Kriteria Audit

  Markah

  (Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)

  Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4

  Lemah (31-50%)

  Sangat Lemah (≤30%)

  Disediakan: Audit 1 Audit 2 Audit 3 Audit 4

  Tandatangan:

  Nama:

  Jawatan:

  Tarikh:

  Jenis Audit (Kendiri/ Silang PTJ)

  Disahkan : Audit 1 Audit 2 Audit 3 Audit 4

  Tandatangan:

  Nama:

  Jawatan:

  Tarikh:

  Lengkapkan laporan penemuan audit termasuk lampiran bergambar/ cadangan bagi setiap penemuan “Tidak” (markah kriteria=0)