sen - nastava iz predmeta · rebro seminar patologija ličnog živca doc. dr. sc. krsto dawidowsky...

of 67 /67
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Otorinolaringologija i kirurgija glave i vrata Akademska godina 2019/2020 prof. dr. sc. Vladimir Bedeković

Author: others

Post on 08-Mar-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET

  Izvedbeni nastavni plan predmeta

  Otorinolaringologija i kirurgija glave ivrata

  Akademska godina 2019/2020

  prof. dr. sc. Vladimir Bedeković

 • I. OPĆE NAPOMENE O PREDMETU I ORGANIZACIJI NASTAVE

  II. STRUKTURA PREDMETA

  Sati predmeta:

  Predavanje: 20

  Seminar: 20

  Kliničke vježbe: 50

  Ukupno sati: 90

  Broj sati predavanja: 20

  Broj sati seminara: 20

  Broj sati vježbi: 50

  Ukupan broj sati: 90

  TURNUSI

  Broj turnusa: 8

  Trajanje turnusa: 3 tjedna/ 15 dana

  Datumi održavanja turnusne nastave

  Turnusi:

  1. 21. 10. – 8. 11. 2019.

  2. 18. 11. – 6. 12. 2019.

  3. 6. 1. – 24. 1. 2020.

  4. 27. 1. – 14. 2. 2020.

  5. 16. 3. – 3. 4. 2020.

  6. 6. 4. – 24. 4. 2020.

  7. 27 .4. – 15. 5. 2020.

  8. 29. 6. – 17. 7. 2020.

 • III. PLAN I SATNICA

  TURNUSI

  Broj turnusa: 8Rednibroj Početak Kraj

  1. 21.10.2019 8.11.20192. 18.11.2019 6.12.20193. 6.1.2020 24.1.20204. 27.1.2020 14.2.20205. 16.3.2020 3.4.20206. 6.4.2020 24.4.20207. 27.4.2020 15.5.20208. 29.6.2020 17.7.2020

  SHEMA TURNUSA

  1. Turnus

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

  ponedjeljak21.10.2019.

  09:00-10:30;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Uvod u ORL. Opseg ORL područja prof. dr. sc. VladimirBedeković

  09:00-10:30;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Klinička anatomija nosa i paranazalnihsinusaizv. prof. dr. sc.Mislav Gjurić

  10:45-13:00;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe Propedeutika

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, mr. sc.Gorazd Poje, izv.prof. dr. sc. SrećkoBranica, doc. dr. sc.Ratko Prstačić, doc.dr. sc. KrstoDawidowsky

  10:45-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe UVOD U ORL PROPEDEUTIKU,

  prof. dr. sc. LivijeKalogjera, izv. prof.dr. sc. TomislavBaudoin, doc. dr. sc.Mihael Ries, dr. sc.Alan Pegan

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Anamneza i status u rinologiji prof. dr. sc. VladimirBedeković

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Tonzilarni problem doc. dr. sc. RatkoPrstačić

  utorak22.10.2019.

  09:00-10:30;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI PredavanjeAnatomija i fiziologija nosa i paranazalnihsinusa. Patofiziologija bolesti nosa,paranazalnih sinusa i lica

  izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

 • 09:00-10:30;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI PredavanjeGrađa i zadaće gornjeg dišnog iprobavnog sustava-respiratornaobrambena i fonatorna funkcija, gutanje

  izv. prof. dr. sc.Mario Bilić

  10:45-13:00;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe Propedeutika

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. Mario Bilić,izv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić,izv. prof. dr. sc.Srećko Branica,doc. dr. sc. RatkoPrstačić

  10:45-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe

  PREGLED LICA. VANJSKI PREGLEDNOSA. PREDNJA I STRAŽNJARINOSKOPIJA

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, doc. dr.sc. Jakov Ajduk, dr.sc. Alan Pegan, doc.dr. sc. Mihael Ries

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Tonzilarni problem izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Promuklost Lana Kovač Bilić, dr.med.

  srijeda23.10.2019.

  09:00-10:30;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI PredavanjeAkutne upale gornjih dišnih putova.Algoritmi dijagnostike i terapije upalnihbolesti (nosa i paranazalnih sinusa)

  prof. dr. sc. LivijeKalogjera

  09:00-10:30;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Uvod u otologiju izv. prof. dr. sc.Srećko Branica

  10:45-13:00;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe Propedeutika

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. Mario Bilić,doc. dr. sc. RatkoPrstačić, doc. dr. sc.Krsto Dawidowsky,dr. sc. KrešimirGršić

  10:45-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbeEPIFARINGOSKOPIJA, ENDOSKOPIJANOSA I EPIFARINKSA

  dr. sc. Alan Pegan,doc. dr. sc. DarkoSolter, doc. dr. sc.Mihael Ries, doc. dr.sc. Davor Vagić

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Rinološka simptomatologija prof. dr. sc. LivijeKalogjera

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Poremećaji ravnoteže, obrada i kliničkeznačajkedoc. dr. sc. KrstoDawidowsky

  četvrtak24.10.2019.

  09:00-10:30;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Opseg i važnost otorinolaringologije prof. dr. sc. DragoPrgomet

  09:00-10:30;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje

  Anatomija vanjskog, srednjeg iunutarnjeg uha. Fiziologija sluha islušanja. Tehnike inspekcije, palpacije iotoskopije

  doc. dr. sc. DavorVagić

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

 • 10:45-13:00;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe Propedeutika

  izv. prof. dr. sc.Srećko Branica, izv.prof. dr. sc. MislavGjurić, izv. prof. dr.sc. Mario Bilić, mr.sc. Gorazd Poje,Lana Kovač Bilić, dr.med.

  10:45-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe

  PREGLED LICA. VANJSKI PREGLEDNOSA. PREDNJA I STRAŽNJARINOSKOPIJA

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, dr. sc.Alan Pegan, doc. dr.sc. Mihael Ries, doc.dr. sc. Darko Solter

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Patologija ličnog živca doc. dr. sc. KrstoDawidowsky

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM SeminarAnamneza i tipični primjeri za bolesti uha.Otoskopski nalaz u dijagnostici i bolestisrednjeg uha

  doc. dr. sc. DavorVagić

  petak25.10.2019.

  09:00-10:30;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Audiologija – osnove neurofiziologijeslušanjaizv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić

  09:00-10:30;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI PredavanjeAnatomija i fiziologija usne šupljine iorofarinksa. Simptomatologija bolestiusne šupljine i orofarinksa

  doc. dr. sc. MihaelRies

  10:45-13:00;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe Propedeutika

  izv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić,izv. prof. dr. sc.Srećko Branica, izv.prof. dr. sc. MislavGjurić, doc. dr. sc.Krsto Dawidowsky,dr. sc. KrešimirGršić

  10:45-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe

  PREGLED USNE ŠUPLJINE I ŽDRIJELA,OROFARINGOSKOPIJA (status,anamneza)

  prof. dr. sc. LivijeKalogjera, doc. dr.sc. Marko VelimirGrgić, doc. dr. sc.Mihael Ries, doc. dr.sc. Jakov Ajduk

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Hitna stanja u ORL mr. sc. Gorazd Poje

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar

  Laringoskopija i ostale metode pretrage(indirektna i direktna laringoskopija,direktna i indirektna laringomikroskopija,stroboskopija, CT larinksa)

  doc. dr. sc. MarkoVelimir Grgić

  ponedjeljak28.10.2019.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Epistaksa. Trauma ličnog skeleta.Postupci liječenjaprof. dr. sc. VladimirBedeković

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Bolesti gornjeg dišnog sustava izv. prof. dr. sc.Mislav Gjurić

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

 • 10:00-12:45;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A poliklinika B hitna služba C previjališteD audiologija E operacisjki blok

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. Mario Bilić,izv. prof. dr. sc.Srećko Branica,doc. dr. sc. RatkoPrstačić, doc. dr. sc.Krsto Dawidowsky

  10:00-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe

  RINOLOŠKI I PLASTIČNO-REKONSTRUKTIVNI KAZUSI S ORLODJELA

  prof. dr. sc. LivijeKalogjera, doc. dr.sc. Jakov Ajduk, dr.sc. Alan Pegan, dr.sc. Andro Košec

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Liječenje malignih tumora kože glave ivrataprof. dr. sc. VladimirBedeković

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Hrkanje i sindrom opstruktivne apneje uspavanjudoc. dr. sc. RatkoPrstačić

  utorak29.10.2019.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI PredavanjeStrana tijela bronha i jednjaka.Endoskopija u ORL (povijest, instrumenti,indikacije, komplikacije)

  izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Tumori vrata izv. prof. dr. sc.Mario Bilić

  10:00-12:45;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A operacisjki blok B poliklinika C hitnaslužba D previjalište E audiologija

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. Mario Bilić,izv. prof. dr. sc.Srećko Branica,doc. dr. sc. KrstoDawidowsky, doc.dr. sc. RatkoPrstačić

  10:00-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe KAZUSI IZ DJEČJE ORL

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, prof. dr.sc. Livije Kalogjera,doc. dr. sc. MihaelRies, doc. dr. sc.Davor Vagić

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM SeminarPlaniranje dijagnostičkih postupaka urinologiji (bris nosa, RTG, CT, UZV, MR,rinomanometrija, alergološka testiranja)

  izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Akutne upale uha Lana Kovač Bilić, dr.med.

  srijeda30.10.2019.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Hiperreaktivne rinopatije prof. dr. sc. LivijeKalogjera

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Bolesti vanjskog i srednjeg uha izv. prof. dr. sc.Srećko Branica

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

 • 10:00-12:45;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A audiologija B operacijski blok Cpoliklinika D hitna služba E previjalište

  izv. prof. dr. sc.Mislav Gjurić, prof.dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. JadrankaHandžić, izv. prof.dr. sc. Mario Bilić,Lana Kovač Bilić, dr.med.

  10:00-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbeKAZUSI PATOLOGIJE NOSA IPARANAZALNIH SINUSA

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, dr. sc.Alan Pegan, doc. dr.sc. Darko Solter,Ivan Rašić, dr. med.

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Alergijski rinitis, rinosinuitis, nosnapolipozaprof. dr. sc. LivijeKalogjera

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Ozljede lica dr. sc. KrešimirGršić

  četvrtak31.10.2019.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Oštećenje sluha i gluhoća. Umjetnapužnica.prof. dr. sc. LivijeKalogjera

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Kirurgija štitnjače prof. dr. sc. DragoPrgomet

  10:00-12:45;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A previjalište B audiologija C operacisjkiblok D poliklinika E hitna služba

  izv. prof. dr. sc.Mislav Gjurić, izv.prof. dr. sc. MarioBilić, prof. dr. sc.Drago Prgomet, dr.sc. Krešimir Gršić,doc. dr. sc. KrstoDawidowsky

  10:00-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbeAUDIOMETRIJA I Č ITANJE TONSKOGAUDIOGRAMA

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, izv. prof.dr. sc. TomislavBaudoin, doc. dr. sc.Mihael Ries, doc. dr.sc. Davor Vagić

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar

  Instrumentalno ispitivanje sluha, tonalnaaudiometrija, dopunski pokusi u tonskojaudiometriji, timpanometrija, govornaaudiometrija, audiometrija evociranihpotencijala

  doc. dr. sc. MihaelRies

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Kirurgija srednjeg uha doc. dr. sc. KrstoDawidowsky

  petak1.11.2019.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  PredavanjeAnatomija larinksa. Križanje dišnog iprobavnog puta. Simptomatologija bolestiLarinksa i hipofarinksa.

  doc. dr. sc. JakovAjduk

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Metode audiološke dijagnostike izv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

 • 10:00-12:45;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A hitna služba B previjalište C audiologijaD operacijski blok E poliklinika

  izv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić,izv. prof. dr. sc.Srećko Branica, izv.prof. dr. sc. MislavGjurić, mr. sc.Gorazd Poje, LanaKovač Bilić, dr.med.

  10:00-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe

  - DIREKTOSKOPIJA,LARINGOMIKROSKOPIJA. KAZUSILARINGEALNE PATOLOGIJE S ORLODJELA

  izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin,doc. dr. sc. JakovAjduk, dr. sc. AlanPegan, dr. sc. AndroKošec

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  Seminar Akutna upale i kongenitalne malformacijelarinksa.izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Kirurgija baze lubanje mr. sc. Gorazd Poje

  ponedjeljak4.11.2019.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Kirurgija štitnjače i doštitnih žlijezda prof. dr. sc. VladimirBedeković

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Bolesti baze lubanje izv. prof. dr. sc.Mislav Gjurić

  10:00-12:15;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A poliklinika B hitna služba C previjališteD audiologija E operacisjki blok

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, mr. sc.Gorazd Poje, doc.dr. sc. RatkoPrstačić, izv. prof.dr. sc. JadrankaHandžić, dr. sc.Krešimir Gršić

  10:00-12:15;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbePOJEDINAČNI RAD S BOLESNICIMA(anamneza i status)

  prof. dr. sc. LivijeKalogjera, doc. dr.sc. Mihael Ries, IvanRašić, dr. med.,doc. dr. sc. DavorVagić

  12:30-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar

  Plastično-rekonstruktivna kirurgija glave ivrata. Govor, artikulacija, rezonancija ifonacija. Organske i funkcionalnepromjene u fonijatriji, dijagnostika ufonijatriji

  doc. dr. sc. JakovAjduk

  12:30-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Fiziologija fonacije i dijagnostičkepretrage u fonijatrijidoc. dr. sc. RatkoPrstačić

  utorak5.11.2019.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Rinosinusna kirurgija izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Rak grkljana izv. prof. dr. sc.Mario Bilić

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

 • 10:00-12:15;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A operacisjki blok B poliklinika C hitnaslužba D previjalište E audiologija

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. Mario Bilić,izv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić,doc. dr. sc. RatkoPrstačić, izv. prof.dr. sc. Mislav Gjurić

  10:00-12:15;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbePOJEDINAČNI RAD S BOLESNICIMA(anamneza i status)

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, prof. dr.sc. Livije Kalogjera,doc. dr. sc. MihaelRies, doc. dr. sc.Jakov Ajduk

  12:30-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Alergijski rinitis izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  12:30-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Opstrukcija gornjeg dišnog puta u dječjojdobiLana Kovač Bilić, dr.med.

  srijeda6.11.2019.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Hitna stanja u orl / rinologiji prof. dr. sc. LivijeKalogjera

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Otoskleroza, Bolesti unutarnjeg uha,Gluhoćaizv. prof. dr. sc.Srećko Branica

  10:00-12:15;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A audiologija B operacijski blok Cpoliklinika D hitna služba E previjalište

  izv. prof. dr. sc.Mislav Gjurić, prof.dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. JadrankaHandžić, doc. dr. sc.Ratko Prstačić, izv.prof. dr. sc. MarioBilić

  10:00-12:15;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbePOJEDINAČNI RAD S BOLESNICIMA(anamneza i status)

  doc. dr. sc. JakovAjduk, dr. sc. AlanPegan, Ivan Rašić,dr. med., doc. dr.sc. Davor Vagić

  12:30-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Anamneza u rinologiji. Status u rinologiji prof. dr. sc. LivijeKalogjera

  12:30-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Tumori usne šupljine i ždrijela dr. sc. KrešimirGršić

  četvrtak7.11.2019.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje

  Vestibularni sustav. Kronične upale uha.Otoskleroza. Spaciocepcija. Bolestivestibularnog sustava. Diferencijalnadijagnoza smetnji ravnoteže

  doc. dr. sc. MarkoVelimir Grgić

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Plastično-rekonstruktivna kirurgija glave ivrataprof. dr. sc. DragoPrgomet

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

 • 10:00-12:15;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A previjalište B audiologija C operacisjkiblok D poliklinika E hitna služba

  doc. dr. sc. KrstoDawidowsky, izv.prof. dr. sc. SrećkoBranica, izv. prof.dr. sc. Mislav Gjurić,izv. prof. dr. sc.Mario Bilić, LanaKovač Bilić, dr.med.

  10:00-12:15;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbePOJEDINAČNI RAD S BOLESNICIMA –AUDIOLOŠKO VESTIBULOLOŠKI KAZUSI

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, prof. dr.sc. Livije Kalogjera,doc. dr. sc. MihaelRies, doc. dr. sc.Davor Vagić

  12:30-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Stapedektomija - video Radikalnatrepanacija - videodoc. dr. sc. MarkoVelimir Grgić

  12:30-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Tumori sinusa mr. sc. Gorazd Poje

  petak8.11.2019.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI PredavanjeMaligni tumori usne šupljine i orofarinksa.Kirurško liječenje primarnog tumora imetastaza na vratu.

  doc. dr. sc. JakovAjduk

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Dječja audiologija – nagluhosti dječjedobi, klinička slika i dijagnostikaizv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić

  10:00-12:15;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A hitna služba B previjalište C audiologijaD operacijski blok E poliklinika

  izv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić,izv. prof. dr. sc.Srećko Branica, izv.prof. dr. sc. MislavGjurić, doc. dr. sc.Krsto Dawidowsky,mr. sc. Gorazd Poje

  10:00-12:15;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbePOJEDINAČNI RAD S BOLESNICIMA(anamneza i status)

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, izv. prof.dr. sc. TomislavBaudoin, doc. dr. sc.Marko Velimir Grgić,dr. sc. Alan Pegan

  12:30-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Praktični dio ispita(kolokvij) doc. dr. sc. MihaelRies

  12:30-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Seminar ANKETA I KOLOKVIJ

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. SrećkoBranica, izv. prof.dr. sc. JadrankaHandžić, izv. prof.dr. sc. Mislav Gjurić,izv. prof. dr. sc.Mario Bilić, doc. dr.sc. Martin Jurlina

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

  2. Turnus

 • Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

  ponedjeljak18.11.2019.

  09:00-10:30;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Uvod u ORL. Opseg ORL područja prof. dr. sc. VladimirBedeković

  09:00-10:30;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Klinička anatomija nosa i paranazalnihsinusaizv. prof. dr. sc.Mislav Gjurić

  10:45-13:00;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe Propedeutika

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, mr. sc.Gorazd Poje, izv.prof. dr. sc. SrećkoBranica, doc. dr. sc.Ratko Prstačić, doc.dr. sc. KrstoDawidowsky

  10:45-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe UVOD U ORL PROPEDEUTIKU,

  prof. dr. sc. LivijeKalogjera, izv. prof.dr. sc. TomislavBaudoin, doc. dr. sc.Mihael Ries, dr. sc.Alan Pegan

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Anamneza i status u rinologiji prof. dr. sc. VladimirBedeković

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Tonzilarni problem doc. dr. sc. RatkoPrstačić

  utorak19.11.2019.

  09:00-10:30;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI PredavanjeAnatomija i fiziologija nosa i paranazalnihsinusa. Patofiziologija bolesti nosa,paranazalnih sinusa i lica

  izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  09:00-10:30;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI PredavanjeGrađa i zadaće gornjeg dišnog iprobavnog sustava-respiratornaobrambena i fonatorna funkcija, gutanje

  izv. prof. dr. sc.Mario Bilić

  10:45-13:00;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe Propedeutika

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. Mario Bilić,izv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić,izv. prof. dr. sc.Srećko Branica,doc. dr. sc. RatkoPrstačić

  10:45-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe

  PREGLED LICA. VANJSKI PREGLEDNOSA. PREDNJA I STRAŽNJARINOSKOPIJA

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, doc. dr.sc. Jakov Ajduk, dr.sc. Alan Pegan, doc.dr. sc. Mihael Ries

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Tonzilarni problem izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Promuklost Lana Kovač Bilić, dr.med.

 • srijeda20.11.2019.

  09:00-10:30;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI PredavanjeAkutne upale gornjih dišnih putova.Algoritmi dijagnostike i terapije upalnihbolesti (nosa i paranazalnih sinusa)

  prof. dr. sc. LivijeKalogjera

  09:00-10:30;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Uvod u otologiju izv. prof. dr. sc.Srećko Branica

  10:45-13:00;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe Propedeutika

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, doc. dr.sc. Ratko Prstačić,izv. prof. dr. sc.Mario Bilić, dr. sc.Krešimir Gršić, doc.dr. sc. KrstoDawidowsky

  10:45-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbeEPIFARINGOSKOPIJA, ENDOSKOPIJANOSA I EPIFARINKSA

  dr. sc. Alan Pegan,doc. dr. sc. DarkoSolter, doc. dr. sc.Mihael Ries, doc. dr.sc. Davor Vagić

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Rinološka simptomatologija prof. dr. sc. LivijeKalogjera

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Poremećaji ravnoteže, obrada i kliničkeznačajkedoc. dr. sc. KrstoDawidowsky

  četvrtak21.11.2019.

  09:00-10:30;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Opseg i važnost otorinolaringologije prof. dr. sc. DragoPrgomet

  09:00-10:30;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje

  Anatomija vanjskog, srednjeg iunutarnjeg uha. Fiziologija sluha islušanja. Tehnike inspekcije, palpacije iotoskopije

  doc. dr. sc. DavorVagić

  10:45-13:00;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe Propedeutika

  izv. prof. dr. sc.Srećko Branica, izv.prof. dr. sc. MislavGjurić, izv. prof. dr.sc. Mario Bilić, mr.sc. Gorazd Poje,Lana Kovač Bilić, dr.med.

  10:45-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe OTOSKOPIJA. ANAMNEZA. STATUS

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, doc. dr.sc. Mihael Ries, dr.sc. Alan Pegan, doc.dr. sc. Darko Solter

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Patologija ličnog živca doc. dr. sc. KrstoDawidowsky

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM SeminarAnamneza i tipični primjeri za bolesti uha.Otoskopski nalaz u dijagnostici i bolestisrednjeg uha

  doc. dr. sc. DavorVagić

  petak22.11.2019.

  09:00-10:30;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Audiologija – osnove neurofiziologijeslušanjaizv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

 • 09:00-10:30;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI PredavanjeAnatomija i fiziologija usne šupljine iorofarinksa. Simptomatologija bolestiusne šupljine i orofarinksa

  doc. dr. sc. MihaelRies

  10:45-13:00;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe Propedeutika

  izv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić,izv. prof. dr. sc.Srećko Branica, izv.prof. dr. sc. MislavGjurić, doc. dr. sc.Krsto Dawidowsky,dr. sc. KrešimirGršić

  10:45-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe

  PREGLED USNE ŠUPLJINE I ŽDRIJELA,OROFARINGOSKOPIJA (status,anamneza)

  prof. dr. sc. LivijeKalogjera, doc. dr.sc. Marko VelimirGrgić, doc. dr. sc.Mihael Ries, doc. dr.sc. Jakov Ajduk

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Hitna stanja u ORL mr. sc. Gorazd Poje

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar

  Laringoskopija i ostale metode pretrage(indirektna i direktna laringoskopija,direktna i indirektna laringomikroskopija,stroboskopija, CT larinksa)

  doc. dr. sc. MarkoVelimir Grgić

  ponedjeljak25.11.2019.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Epistaksa. Trauma ličnog skeleta.Postupci liječenjaprof. dr. sc. VladimirBedeković

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Bolesti gornjeg dišnog sustava izv. prof. dr. sc.Mislav Gjurić

  10:00-12:45;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A poliklinika B hitna služba C previjališteD audiologija E operacisjki blok

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. Mario Bilić,izv. prof. dr. sc.Srećko Branica,doc. dr. sc. RatkoPrstačić, doc. dr. sc.Krsto Dawidowsky

  10:00-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe

  RINOLOŠKI I PLASTIČNO-REKONSTRUKTIVNI KAZUSI S ORLODJELA

  prof. dr. sc. LivijeKalogjera, doc. dr.sc. Jakov Ajduk, dr.sc. Alan Pegan, dr.sc. Andro Košec

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Liječenje malignih tumora kože glave ivrataprof. dr. sc. VladimirBedeković

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Hrkanje i sindrom opstruktivne apneje uspavanjudoc. dr. sc. RatkoPrstačić

  utorak26.11.2019.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI PredavanjeStrana tijela bronha i jednjaka.Endoskopija u ORL (povijest, instrumenti,indikacije, komplikacije)

  izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

 • 09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Tumori vrata izv. prof. dr. sc.Mario Bilić

  10:00-12:45;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A operacisjki blok B poliklinika C hitnaslužba D previjalište E audiologija

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. Mario Bilić,izv. prof. dr. sc.Srećko Branica,doc. dr. sc. KrstoDawidowsky, doc.dr. sc. RatkoPrstačić

  10:00-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe KAZUSI IZ DJEČJE ORL

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, prof. dr.sc. Livije Kalogjera,doc. dr. sc. MihaelRies, doc. dr. sc.Davor Vagić

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM SeminarPlaniranje dijagnostičkih postupaka urinologiji (bris nosa, RTG, CT, UZV, MR,rinomanometrija, alergološka testiranja)

  izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Akutne upale uha Lana Kovač Bilić, dr.med.

  srijeda27.11.2019.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Hiperreaktivne rinopatije prof. dr. sc. LivijeKalogjera

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Bolesti vanjskog i srednjeg uha izv. prof. dr. sc.Srećko Branica

  10:00-12:45;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A audiologija B operacijski blok Cpoliklinika D hitna služba E previjalište

  izv. prof. dr. sc.Mislav Gjurić, prof.dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. JadrankaHandžić, izv. prof.dr. sc. Mario Bilić,Lana Kovač Bilić, dr.med.

  10:00-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbeKAZUSI PATOLOGIJE NOSA IPARANAZALNIH SINUSA

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, dr. sc.Alan Pegan, doc. dr.sc. Darko Solter,Ivan Rašić, dr. med.

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Alergijski rinitis, rinosinuitis, nosnapolipozaprof. dr. sc. LivijeKalogjera

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Ozljede lica dr. sc. KrešimirGršić

  četvrtak28.11.2019.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Oštećenje sluha i gluhoća. Umjetnapužnica.prof. dr. sc. LivijeKalogjera

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

 • 09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Kirurgija štitnjače prof. dr. sc. DragoPrgomet

  10:00-12:45;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A previjalište B audiologija C operacisjkiblok D poliklinika E hitna služba

  izv. prof. dr. sc.Mislav Gjurić, izv.prof. dr. sc. MarioBilić, prof. dr. sc.Drago Prgomet,doc. dr. sc. KrstoDawidowsky, dr. sc.Krešimir Gršić

  10:00-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbeAUDIOMETRIJA I Č ITANJE TONSKOGAUDIOGRAMA

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, izv. prof.dr. sc. TomislavBaudoin, doc. dr. sc.Mihael Ries, doc. dr.sc. Davor Vagić

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar

  Instrumentalno ispitivanje sluha, tonalnaaudiometrija, dopunski pokusi u tonskojaudiometriji, timpanometrija, govornaaudiometrija, audiometrija evociranihpotencijala

  doc. dr. sc. MihaelRies

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Kirurgija srednjeg uha doc. dr. sc. KrstoDawidowsky

  petak29.11.2019.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI PredavanjeAnatomija larinksa. Križanje dišnog iprobavnog puta. Simptomatologija bolestilarinksa i hipofarinksa

  doc. dr. sc. JakovAjduk

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Metode audiološke dijagnostike izv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić

  10:00-12:45;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A hitna služba B previjalište C audiologijaD operacijski blok E poliklinika

  izv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić,izv. prof. dr. sc.Srećko Branica, izv.prof. dr. sc. MislavGjurić, mr. sc.Gorazd Poje, LanaKovač Bilić, dr.med.

  10:00-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe

  DIREKTOSKOPIJA.LARINGOMIKROSKOPIJA. KAZUSILARINGEALNE PATOLOGIJE S ORLODJELA

  izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin,doc. dr. sc. JakovAjduk, dr. sc. AlanPegan, dr. sc. AndroKošec

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Akutne upale i kongenitalne malformacijelarinksaizv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Kirurgija baze lubanje mr. sc. Gorazd Poje

  ponedjeljak2.12.2019.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Kirurgija štitnjače i doštitnih žlijezda prof. dr. sc. VladimirBedeković

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

 • 09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Bolesti baze lubanje izv. prof. dr. sc.Mislav Gjurić

  10:00-12:15;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A poliklinika B hitna služba C previjališteD audiologija E operacisjki blok

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, mr. sc.Gorazd Poje, doc.dr. sc. RatkoPrstačić, izv. prof.dr. sc. JadrankaHandžić, dr. sc.Krešimir Gršić

  10:00-12:15;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbePOJEDINAČNI RAD S BOLESNICIMA(anamneza i status)

  prof. dr. sc. LivijeKalogjera, doc. dr.sc. Mihael Ries, IvanRašić, dr. med.,doc. dr. sc. DavorVagić

  12:30-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar

  Plastično-rekonstruktivna kirurgija glave ivrata. Govor, artikulacija, rezonancija ifonacija. Organske i funkcionalnepromjene u fonijatriji, dijagnostika ufonijatriji

  doc. dr. sc. JakovAjduk

  12:30-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Fiziologija fonacije i dijagnostičkepretrage u fonijatrijidoc. dr. sc. RatkoPrstačić

  utorak3.12.2019.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Rinosinusna kirurgija izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Rak grkljana izv. prof. dr. sc.Mario Bilić

  10:00-12:15;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A operacisjki blok B poliklinika C hitnaslužba D previjalište E audiologija

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. Mario Bilić,izv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić,doc. dr. sc. RatkoPrstačić, izv. prof.dr. sc. Mislav Gjurić

  10:00-12:15;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbePOJEDINAČNI RAD S BOLESNICIMA(anamneza i status)

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, prof. dr.sc. Livije Kalogjera,doc. dr. sc. MihaelRies, doc. dr. sc.Jakov Ajduk

  12:30-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Alergijski rinitis izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  12:30-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Opstrukcija gornjeg dišnog puta u dječjojdobiLana Kovač Bilić, dr.med.

  srijeda4.12.2019.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Hitna stanja u orl / rinologiji prof. dr. sc. LivijeKalogjera

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

 • 09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Otoskleroza, Bolesti unutarnjeg uha,Gluhoćaizv. prof. dr. sc.Srećko Branica

  10:00-12:15;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A audiologija B operacijski blok Cpoliklinika D hitna služba E previjalište

  izv. prof. dr. sc.Mislav Gjurić, prof.dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. JadrankaHandžić, doc. dr. sc.Ratko Prstačić, izv.prof. dr. sc. MarioBilić

  10:00-12:15;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbePOJEDINAČNI RAD S BOLESNICIMA(anamneza i status)

  doc. dr. sc. JakovAjduk, dr. sc. AlanPegan, Ivan Rašić,dr. med., doc. dr.sc. Davor Vagić

  12:30-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Anamneza u rinologiji. Status u rinologiji prof. dr. sc. LivijeKalogjera

  12:30-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Tumori usne šupljine i ždrijela dr. sc. KrešimirGršić

  četvrtak5.12.2019.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje

  Vestibularni sustav. Kronične upale uha.Otoskleroza. Spaciocepcija. Bolestivestibularnog sustava. Diferencijalnadijagnoza smetnji ravnoteže

  doc. dr. sc. MarkoVelimir Grgić

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Plastično-rekonstruktivna kirurgija glave ivrataprof. dr. sc. DragoPrgomet

  10:00-12:15;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A previjalište B audiologija C operacisjkiblok D poliklinika E hitna služba

  doc. dr. sc. KrstoDawidowsky, izv.prof. dr. sc. SrećkoBranica, izv. prof.dr. sc. Mislav Gjurić,izv. prof. dr. sc.Mario Bilić, LanaKovač Bilić, dr.med.

  10:00-12:15;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbePOJEDINAČNI RAD S BOLESNICIMA –AUDIOLOŠKO VESTIBULOLOŠKI KAZUSI

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, prof. dr.sc. Livije Kalogjera,doc. dr. sc. MihaelRies, doc. dr. sc.Davor Vagić

  12:30-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Stapedektomija - video Radikalnatrepanacija - videodoc. dr. sc. MarkoVelimir Grgić

  12:30-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Tumori sinusa mr. sc. Gorazd Poje

  petak6.12.2019.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI PredavanjeMaligni tumori usne šupljine i orofarinksa.Kirurško liječenje primarnog tumora imetastaza na vratu.

  doc. dr. sc. JakovAjduk

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

 • 09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Dječja audiologija – nagluhosti dječjedobi, klinička slika i dijagnostikaizv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić

  10:00-12:15;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A hitna služba B previjalište C audiologijaD operacijski blok E poliklinika

  izv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić,izv. prof. dr. sc.Srećko Branica, izv.prof. dr. sc. MislavGjurić, doc. dr. sc.Krsto Dawidowsky,mr. sc. Gorazd Poje

  10:00-12:15;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbePOJEDINAČNI RAD S BOLESNICIMA(anamneza i status)

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, izv. prof.dr. sc. TomislavBaudoin, doc. dr. sc.Marko Velimir Grgić,dr. sc. Alan Pegan

  12:30-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Praktični dio ispita(kolokvij) doc. dr. sc. MihaelRies

  12:30-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Seminar ANKETA I KOLOKVIJ

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. SrećkoBranica, izv. prof.dr. sc. JadrankaHandžić, izv. prof.dr. sc. Mislav Gjurić,izv. prof. dr. sc.Mario Bilić, doc. dr.sc. KrstoDawidowsky

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

  3. Turnus

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

  ponedjeljak6.1.2020.

  09:00-10:30;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Uvod u ORL. Opseg ORL područja prof. dr. sc. VladimirBedeković

  09:00-10:30;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Klinička anatomija nosa i paranazalnihsinusaizv. prof. dr. sc.Mislav Gjurić

  10:45-13:00;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe Propedeutika

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. SrećkoBranica, doc. dr. sc.Ratko Prstačić, mr.sc. Gorazd Poje,doc. dr. sc. KrstoDawidowsky

  10:45-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe UVOD U ORL PROPEDEUTIKU,

  prof. dr. sc. LivijeKalogjera, izv. prof.dr. sc. TomislavBaudoin, doc. dr. sc.Mihael Ries, dr. sc.Alan Pegan

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Anamneza i status u rinologiji prof. dr. sc. VladimirBedeković

 • 13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Tonzilarni problem doc. dr. sc. RatkoPrstačić

  utorak7.1.2020.

  09:00-10:30;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI PredavanjeAnatomija i fiziologija nosa i paranazalnihsinusa. Patofiziologija bolesti nosa,paranazalnih sinusa i lica

  izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  09:00-10:30;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI PredavanjeGrađa i zadaće gornjeg dišnog iprobavnog sustava-respiratornaobrambena i fonatorna funkcija, gutanje

  izv. prof. dr. sc.Mario Bilić

  10:45-13:00;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe Propedeutika

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. Mario Bilić,izv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić,izv. prof. dr. sc.Srećko Branica, doc.dr. sc. RatkoPrstačić

  10:45-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe

  PREGLED LICA. VANJSKI PREGLEDNOSA. PREDNJA I STRAŽNJARINOSKOPIJA

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, doc. dr.sc. Marko VelimirGrgić, doc. dr. sc.Jakov Ajduk, dr. sc.Alan Pegan

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Tonzilarni problem izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Promuklost Lana Kovač Bilić, dr.med.

  srijeda8.1.2020.

  09:00-10:30;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI PredavanjeAkutne upale gornjih dišnih putova.Algoritmi dijagnostike i terapije upalnihbolesti (nosa i paranazalnih sinusa)

  prof. dr. sc. LivijeKalogjera

  09:00-10:30;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Uvod u otologiju izv. prof. dr. sc.Srećko Branica

  10:45-13:00;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe Propedeutika

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, doc. dr.sc. Ratko Prstačić,izv. prof. dr. sc.Mario Bilić, doc. dr.sc. KrstoDawidowsky, dr. sc.Krešimir Gršić

  10:45-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbeEPIFARINGOSKOPIJA, ENDOSKOPIJANOSA I EPIFARINKSA

  dr. sc. Alan Pegan,doc. dr. sc. DarkoSolter, doc. dr. sc.Mihael Ries, doc. dr.sc. Davor Vagić

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Rinološka simptomatologija prof. dr. sc. LivijeKalogjera

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

 • 13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Poremećaji ravnoteže, obrada i kliničkeznačajkedoc. dr. sc. KrstoDawidowsky

  četvrtak9.1.2020.

  09:00-10:30;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Opseg i važnost otorinolaringologije prof. dr. sc. DragoPrgomet

  09:00-10:30;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje

  Anatomija vanjskog, srednjeg iunutarnjeg uha. Fiziologija sluha islušanja. Tehnike inspekcije, palpacije iotoskopije

  doc. dr. sc. DavorVagić

  10:45-13:00;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe Propedeutika

  izv. prof. dr. sc.Srećko Branica, izv.prof. dr. sc. MislavGjurić, izv. prof. dr.sc. Mario Bilić, mr.sc. Gorazd Poje,Lana Kovač Bilić, dr.med.

  10:45-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe OTOSKOPIJA. ANAMNEZA. STATUS

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, doc. dr.sc. Mihael Ries, dr.sc. Alan Pegan, doc.dr. sc. Darko Solter

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Patologija ličnog živca doc. dr. sc. KrstoDawidowsky

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM SeminarAnamneza i tipični primjeri za bolesti uha.Otoskopski nalaz u dijagnostici i bolestisrednjeg uha

  doc. dr. sc. DavorVagić

  petak10.1.2020.

  09:00-10:30;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI PredavanjeAnatomija i fiziologija usne šupljine iorofarinksa. Simptomatologija bolestiusne šupljine i orofarinksa

  doc. dr. sc. MihaelRies

  09:00-10:30;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Audiologija – osnove neurofiziologijeslušanjaizv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić

  10:45-13:00;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe Propedeutika

  izv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić,izv. prof. dr. sc.Srećko Branica, izv.prof. dr. sc. MislavGjurić, doc. dr. sc.Krsto Dawidowsky,dr. sc. KrešimirGršić

  10:45-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe

  PREGLED USNE ŠUPLJINE I ŽDRIJELA,OROFARINGOSKOPIJA (status,anamneza)

  prof. dr. sc. LivijeKalogjera, doc. dr.sc. Marko VelimirGrgić, doc. dr. sc.Mihael Ries, doc. dr.sc. Jakov Ajduk

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar

  Laringoskopija i ostale metode pretrage(indirektna i direktna laringoskopija,direktna i indirektna laringomikroskopija,stroboskopija, CT larinksa)

  doc. dr. sc. MarkoVelimir Grgić

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

 • 13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Hitna stanja u ORL mr. sc. Gorazd Poje

  ponedjeljak13.1.2020.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Epistaksa. Trauma ličnog skeleta.Postupci liječenjaprof. dr. sc. VladimirBedeković

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Bolesti gornjeg dišnog sustava izv. prof. dr. sc.Mislav Gjurić

  10:00-12:45;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A poliklinika B hitna služba C previjališteD audiologija E operacisjki blok

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. Mario Bilić,izv. prof. dr. sc.Srećko Branica, doc.dr. sc. RatkoPrstačić, doc. dr. sc.Krsto Dawidowsky

  10:00-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe

  RINOLOŠKI I PLASTIČNO-REKONSTRUKTIVNI KAZUSI S ORLODJELA

  prof. dr. sc. LivijeKalogjera, doc. dr.sc. Jakov Ajduk, dr.sc. Alan Pegan, dr.sc. Andro Košec

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Liječenje malignih tumora kože glave ivrataprof. dr. sc. VladimirBedeković

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Hrkanje i sindrom opstruktivne apneje uspavanjudoc. dr. sc. RatkoPrstačić

  utorak14.1.2020.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI PredavanjeStrana tijela bronha i jednjaka.Endoskopija u ORL (povijest, instrumenti,indikacije, komplikacije)

  izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Tumori vrata izv. prof. dr. sc.Mario Bilić

  10:00-12:45;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A operacisjki blok B poliklinika C hitnaslužba D previjalište E audiologija

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. Mario Bilić,izv. prof. dr. sc.Srećko Branica, doc.dr. sc. KrstoDawidowsky, doc.dr. sc. RatkoPrstačić

  10:00-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe KAZUSI IZ DJEČJE ORL

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, prof. dr.sc. Livije Kalogjera,doc. dr. sc. MihaelRies, doc. dr. sc.Davor Vagić

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM SeminarPlaniranje dijagnostičkih postupaka urinologiji (bris nosa, RTG, CT, UZV, MR,rinomanometrija, alergološka testiranja)

  izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

 • 13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Akutne upale uha Lana Kovač Bilić, dr.med.

  srijeda15.1.2020.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Hiperreaktivne rinopatije prof. dr. sc. LivijeKalogjera

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Bolesti vanjskog i srednjeg uha izv. prof. dr. sc.Srećko Branica

  10:00-12:45;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A audiologija B operacijski blok Cpoliklinika D hitna služba E previjalište

  izv. prof. dr. sc.Mislav Gjurić, prof.dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. JadrankaHandžić, izv. prof.dr. sc. Mario Bilić,Lana Kovač Bilić, dr.med.

  10:00-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbeKAZUSI PATOLOGIJE NOSA IPARANAZALNIH SINUSA

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, dr. sc.Alan Pegan, doc. dr.sc. Darko Solter,Ivan Rašić, dr. med.

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Alergijski rinitis, rinosinuitis, nosnapolipozaprof. dr. sc. LivijeKalogjera

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Ozljede lica dr. sc. KrešimirGršić

  četvrtak16.1.2020.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Oštećenje sluha i gluhoća. Umjetnapužnica.prof. dr. sc. LivijeKalogjera

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Kirurgija štitnjače prof. dr. sc. DragoPrgomet

  10:00-12:45;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A previjalište B audiologija C operacisjkiblok D poliklinika E hitna služba

  izv. prof. dr. sc.Mislav Gjurić, izv.prof. dr. sc. MarioBilić, prof. dr. sc.Drago Prgomet, dr.sc. Krešimir Gršić,doc. dr. sc. KrstoDawidowsky

  10:00-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbeAUDIOMETRIJA I Č ITANJE TONSKOGAUDIOGRAMA

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, izv. prof.dr. sc. TomislavBaudoin, doc. dr. sc.Mihael Ries, doc. dr.sc. Davor Vagić

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar

  Instrumentalno ispitivanje sluha, tonalnaaudiometrija, dopunski pokusi u tonskojaudiometriji, timpanometrija, govornaaudiometrija, audiometrija evociranihpotencijala

  doc. dr. sc. MihaelRies

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

 • 13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Kirurgija srednjeg uha doc. dr. sc. KrstoDawidowsky

  petak17.1.2020.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI PredavanjeAnatomija larinksa. Križanje dišnog iprobavnog puta. Simptomatologija bolestilarinksa i hipofarinksa

  doc. dr. sc. JakovAjduk

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Metode audiološke dijagnostike izv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić

  10:00-12:45;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A hitna služba B previjalište C audiologijaD operacijski blok E poliklinika

  izv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić,izv. prof. dr. sc.Srećko Branica, izv.prof. dr. sc. MislavGjurić, mr. sc.Gorazd Poje, LanaKovač Bilić, dr. med.

  10:00-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe

  DIREKTOSKOPIJA.LARINGOMIKROSKOPIJA. KAZUSILARINGEALNE PATOLOGIJE S ORLODJELA

  izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin,doc. dr. sc. JakovAjduk, dr. sc. AlanPegan, dr. sc. AndroKošec

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Akutne upale i kongenitalne malformacijelarinksaizv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Kirurgija baze lubanje mr. sc. Gorazd Poje

  ponedjeljak20.1.2020.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Kirurgija štitnjače i doštitnih žlijezda prof. dr. sc. VladimirBedeković

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Bolesti baze lubanje izv. prof. dr. sc.Mislav Gjurić

  10:00-12:15;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A poliklinika B hitna služba C previjališteD audiologija E operacisjki blok

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, mr. sc.Gorazd Poje, doc.dr. sc. RatkoPrstačić, izv. prof.dr. sc. JadrankaHandžić, dr. sc.Krešimir Gršić

  10:00-12:15;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbePOJEDINAČNI RAD S BOLESNICIMA(anamneza i status)

  prof. dr. sc. LivijeKalogjera, doc. dr.sc. Mihael Ries, IvanRašić, dr. med., doc.dr. sc. Davor Vagić

  12:30-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar

  Plastično-rekonstruktivna kirurgija glave ivrata. Govor, artikulacija, rezonancija ifonacija. Organske i funkcionalnepromjene u fonijatriji, dijagnostika ufonijatriji

  doc. dr. sc. JakovAjduk

  12:30-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Fiziologija fonacije i dijagnostičkepretrage u fonijatrijidoc. dr. sc. RatkoPrstačić

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

 • utorak21.1.2020.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Rinosinusna kirurgija izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Rak grkljana izv. prof. dr. sc.Mario Bilić

  10:00-12:15;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A operacisjki blok B poliklinika C hitnaslužba D previjalište E audiologija

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. Mario Bilić,izv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić,doc. dr. sc. RatkoPrstačić, izv. prof.dr. sc. Mislav Gjurić

  10:00-12:15;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbePOJEDINAČNI RAD S BOLESNICIMA(anamneza i status)

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, prof. dr.sc. Livije Kalogjera,doc. dr. sc. MihaelRies, doc. dr. sc.Jakov Ajduk

  12:30-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Alergijski rinitis izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  12:30-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Opstrukcija gornjeg dišnog puta u dječjojdobiLana Kovač Bilić, dr.med.

  srijeda22.1.2020.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Hitna stanja u orl / rinologiji prof. dr. sc. LivijeKalogjera

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Otoskleroza, Bolesti unutarnjeg uha,Gluhoćaizv. prof. dr. sc.Srećko Branica

  10:00-12:15;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A audiologija B operacijski blok Cpoliklinika D hitna služba E previjalište

  izv. prof. dr. sc.Mislav Gjurić, prof.dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. JadrankaHandžić, doc. dr. sc.Ratko Prstačić, izv.prof. dr. sc. MarioBilić

  10:00-12:15;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbePOJEDINAČNI RAD S BOLESNICIMA(anamneza i status)

  doc. dr. sc. JakovAjduk, dr. sc. AlanPegan, Ivan Rašić,dr. med., doc. dr.sc. Davor Vagić

  12:30-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Anamneza u rinologiji. Status u rinologiji prof. dr. sc. LivijeKalogjera

  12:30-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Tumori usne šupljine i ždrijela dr. sc. KrešimirGršić

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

 • četvrtak23.1.2020.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje

  Vestibularni sustav. Kronične upale uha.Otoskleroza. Spaciocepcija. Bolestivestibularnog sustava. Diferencijalnadijagnoza smetnji ravnoteže

  doc. dr. sc. MarkoVelimir Grgić

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Plastično-rekonstruktivna kirurgija glave ivrataprof. dr. sc. DragoPrgomet

  10:00-12:15;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A previjalište B audiologija C operacisjkiblok D poliklinika E hitna služba

  doc. dr. sc. KrstoDawidowsky, izv.prof. dr. sc. SrećkoBranica, izv. prof.dr. sc. Mislav Gjurić,izv. prof. dr. sc.Mario Bilić, LanaKovač Bilić, dr. med.

  10:00-12:15;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbePOJEDINAČNI RAD S BOLESNICIMA –AUDIOLOŠKO VESTIBULOLOŠKI KAZUSI

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, prof. dr.sc. Livije Kalogjera,doc. dr. sc. MihaelRies, doc. dr. sc.Davor Vagić

  12:30-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Stapedektomija - video Radikalnatrepanacija - videodoc. dr. sc. MarkoVelimir Grgić

  12:30-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Tumori sinusa mr. sc. Gorazd Poje

  petak24.1.2020.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI PredavanjeMaligni tumori usne šupljine i orofarinksa.Kirurško liječenje primarnog tumora imetastaza na vratu.

  doc. dr. sc. JakovAjduk

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Dječja audiologija – nagluhosti dječjedobi, klinička slika i dijagnostikaizv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić

  10:00-12:15;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A hitna služba B previjalište C audiologijaD operacijski blok E poliklinika

  izv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić,izv. prof. dr. sc.Srećko Branica, izv.prof. dr. sc. MislavGjurić, doc. dr. sc.Krsto Dawidowsky,mr. sc. Gorazd Poje

  10:00-12:15;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbePOJEDINAČNI RAD S BOLESNICIMA(anamneza i status)

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, izv. prof.dr. sc. TomislavBaudoin, doc. dr. sc.Marko Velimir Grgić,dr. sc. Alan Pegan

  12:30-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Praktični dio ispita(kolokvij) doc. dr. sc. MihaelRies

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

 • 12:30-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Seminar ANKETA I KOLOKVIJ

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. SrećkoBranica, izv. prof.dr. sc. JadrankaHandžić, izv. prof.dr. sc. Mislav Gjurić,izv. prof. dr. sc.Mario Bilić, doc. dr.sc. KrstoDawidowsky

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

  4. Turnus

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

  ponedjeljak27.1.2020.

  09:00-10:30;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Uvod u ORL. Opseg ORL područja prof. dr. sc. VladimirBedeković

  09:00-10:30;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Klinička anatomija nosa i paranazalnihsinusaizv. prof. dr. sc.Mislav Gjurić

  10:45-13:00;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe Propedeutika

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, mr. sc.Gorazd Poje, izv.prof. dr. sc. SrećkoBranica, doc. dr. sc.Ratko Prstačić, doc.dr. sc. KrstoDawidowsky

  10:45-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe UVOD U ORL PROPEDEUTIKU,

  prof. dr. sc. LivijeKalogjera, izv. prof.dr. sc. TomislavBaudoin, doc. dr. sc.Mihael Ries, dr. sc.Alan Pegan

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Anamneza i status u rinologiji prof. dr. sc. VladimirBedeković

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Tonzilarni problem doc. dr. sc. RatkoPrstačić

  utorak28.1.2020.

  09:00-10:30;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI PredavanjeAnatomija i fiziologija nosa i paranazalnihsinusa. Patofiziologija bolesti nosa,paranazalnih sinusa i lica

  izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  09:00-10:30;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI PredavanjeGrađa i zadaće gornjeg dišnog iprobavnog sustava-respiratornaobrambena i fonatorna funkcija, gutanje

  izv. prof. dr. sc.Mario Bilić

  10:45-13:00;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe Propedeutika

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. Mario Bilić,izv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić,izv. prof. dr. sc.Srećko Branica, doc.dr. sc. RatkoPrstačić

 • 10:45-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe

  PREGLED LICA. VANJSKI PREGLEDNOSA. PREDNJA I STRAŽNJARINOSKOPIJA

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, doc. dr.sc. Marko VelimirGrgić, doc. dr. sc.Jakov Ajduk, dr. sc.Alan Pegan

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Tonzilarni problem izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Promuklost Lana Kovač Bilić, dr.med.

  srijeda29.1.2020.

  09:00-10:30;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI PredavanjeAkutne upale gornjih dišnih putova.Algoritmi dijagnostike i terapije upalnihbolesti (nosa i paranazalnih sinusa)

  prof. dr. sc. LivijeKalogjera

  09:00-10:30;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Uvod u otologiju izv. prof. dr. sc.Srećko Branica

  10:45-13:00;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe Propedeutika

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, doc. dr.sc. Ratko Prstačić,izv. prof. dr. sc.Mario Bilić, doc. dr.sc. KrstoDawidowsky, dr. sc.Krešimir Gršić

  10:45-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbeEPIFARINGOSKOPIJA, ENDOSKOPIJANOSA I EPIFARINKSA

  dr. sc. Alan Pegan,doc. dr. sc. DarkoSolter, doc. dr. sc.Mihael Ries, doc. dr.sc. Davor Vagić

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Rinološka simptomatologija prof. dr. sc. LivijeKalogjera

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Poremećaji ravnoteže, obrada i kliničkeznačajkedoc. dr. sc. KrstoDawidowsky

  četvrtak30.1.2020.

  09:00-10:30;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Opseg i važnost otorinolaringologije prof. dr. sc. DragoPrgomet

  09:00-10:30;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje

  Anatomija vanjskog, srednjeg iunutarnjeg uha. Fiziologija sluha islušanja. Tehnike inspekcije, palpacije iotoskopije

  doc. dr. sc. DavorVagić

  10:45-13:00;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe Propedeutika

  izv. prof. dr. sc.Srećko Branica, izv.prof. dr. sc. MislavGjurić, izv. prof. dr.sc. Mario Bilić, mr.sc. Gorazd Poje,Lana Kovač Bilić, dr.med.

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

 • 10:45-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe OTOSKOPIJA. ANAMNEZA. STATUS

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, doc. dr.sc. Mihael Ries, dr.sc. Alan Pegan, doc.dr. sc. Darko Solter

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Patologija ličnog živca doc. dr. sc. KrstoDawidowsky

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM SeminarAnamneza i tipični primjeri za bolesti uha.Otoskopski nalaz u dijagnostici i bolestisrednjeg uha

  doc. dr. sc. DavorVagić

  petak31.1.2020.

  09:00-10:30;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI PredavanjeAnatomija i fiziologija usne šupljine iorofarinksa. Simptomatologija bolestiusne šupljine i orofarinksa

  doc. dr. sc. MihaelRies

  09:00-10:30;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Audiologija – osnove neurofiziologijeslušanjaizv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić

  10:45-13:00;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe Propedeutika

  izv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić,izv. prof. dr. sc.Srećko Branica, izv.prof. dr. sc. MislavGjurić, doc. dr. sc.Krsto Dawidowsky,dr. sc. KrešimirGršić

  10:45-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe

  PREGLED USNE ŠUPLJINE I ŽDRIJELA,OROFARINGOSKOPIJA (status,anamneza)

  prof. dr. sc. LivijeKalogjera, doc. dr.sc. Marko VelimirGrgić, doc. dr. sc.Mihael Ries, doc. dr.sc. Jakov Ajduk

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar

  Laringoskopija i ostale metode pretrage(indirektna i direktna laringoskopija,direktna i indirektna laringomikroskopija,stroboskopija, CT larinksa)

  doc. dr. sc. MarkoVelimir Grgić

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Hitna stanja u ORL mr. sc. Gorazd Poje

  ponedjeljak3.2.2020.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Epistaksa. Trauma ličnog skeleta.Postupci liječenjaprof. dr. sc. VladimirBedeković

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Bolesti gornjeg dišnog sustava izv. prof. dr. sc.Mislav Gjurić

  10:00-12:45;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A poliklinika B hitna služba C previjališteD audiologija E operacisjki blok

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. Mario Bilić,izv. prof. dr. sc.Srećko Branica, doc.dr. sc. RatkoPrstačić, doc. dr. sc.Krsto Dawidowsky

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

 • 10:00-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe

  RINOLOŠKI I PLASTIČNO-REKONSTRUKTIVNI KAZUSI S ORLODJELA

  prof. dr. sc. LivijeKalogjera, doc. dr.sc. Jakov Ajduk, dr.sc. Alan Pegan, dr.sc. Andro Košec

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Liječenje malignih tumora kože glave ivrataprof. dr. sc. VladimirBedeković

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Hrkanje i sindrom opstruktivne apneje uspavanjudoc. dr. sc. RatkoPrstačić

  utorak4.2.2020.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI PredavanjeStrana tijela bronha i jednjaka.Endoskopija u ORL (povijest, instrumenti,indikacije, komplikacije)

  izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Tumori vrata izv. prof. dr. sc.Mario Bilić

  10:00-12:45;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A operacisjki blok B poliklinika C hitnaslužba D previjalište E audiologija

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. Mario Bilić,izv. prof. dr. sc.Srećko Branica, doc.dr. sc. KrstoDawidowsky, doc.dr. sc. RatkoPrstačić

  10:00-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe KAZUSI IZ DJEČJE ORL

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, prof. dr.sc. Livije Kalogjera,doc. dr. sc. MihaelRies, doc. dr. sc.Davor Vagić

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM SeminarPlaniranje dijagnostičkih postupaka urinologiji (bris nosa, RTG, CT, UZV, MR,rinomanometrija, alergološka testiranja)

  izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Akutne upale uha Lana Kovač Bilić, dr.med.

  srijeda5.2.2020.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Hiperreaktivne rinopatije prof. dr. sc. LivijeKalogjera

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Bolesti vanjskog i srednjeg uha izv. prof. dr. sc.Srećko Branica

  10:00-12:45;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A audiologija B operacijski blok Cpoliklinika D hitna služba E previjalište

  izv. prof. dr. sc.Mislav Gjurić, prof.dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. JadrankaHandžić, izv. prof.dr. sc. Mario Bilić,Lana Kovač Bilić, dr.med.

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

 • 10:00-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbeKAZUSI PATOLOGIJE NOSA IPARANAZALNIH SINUSA

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, dr. sc.Alan Pegan, doc. dr.sc. Darko Solter,Ivan Rašić, dr. med.

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Alergijski rinitis, rinosinuitis, nosnapolipozaprof. dr. sc. LivijeKalogjera

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Ozljede lica dr. sc. KrešimirGršić

  četvrtak6.2.2020.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Oštećenje sluha i gluhoća. Umjetnapužnica.prof. dr. sc. LivijeKalogjera

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Kirurgija štitnjače prof. dr. sc. DragoPrgomet

  10:00-12:45;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A previjalište B audiologija C operacisjkiblok D poliklinika E hitna služba

  izv. prof. dr. sc.Mislav Gjurić, izv.prof. dr. sc. MarioBilić, prof. dr. sc.Drago Prgomet, doc.dr. sc. KrstoDawidowsky, dr. sc.Krešimir Gršić

  10:00-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbeAUDIOMETRIJA I Č ITANJE TONSKOGAUDIOGRAMA

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, izv. prof.dr. sc. TomislavBaudoin, doc. dr. sc.Mihael Ries, doc. dr.sc. Davor Vagić

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar

  Instrumentalno ispitivanje sluha, tonalnaaudiometrija, dopunski pokusi u tonskojaudiometriji, timpanometrija, govornaaudiometrija, audiometrija evociranihpotencijala

  doc. dr. sc. MihaelRies

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Kirurgija srednjeg uha doc. dr. sc. KrstoDawidowsky

  petak7.2.2020.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI PredavanjeAnatomija larinksa. Križanje dišnog iprobavnog puta. Simptomatologija bolestilarinksa i hipofarinksa

  doc. dr. sc. JakovAjduk

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Metode audiološke dijagnostike izv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić

  10:00-12:45;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A hitna služba B previjalište C audiologijaD operacijski blok E poliklinika

  izv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić,izv. prof. dr. sc.Mislav Gjurić, mr.sc. Gorazd Poje, izv.prof. dr. sc. SrećkoBranica, Lana KovačBilić, dr. med.

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

 • 10:00-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe

  DIREKTOSKOPIJA.LARINGOMIKROSKOPIJA. KAZUSILARINGEALNE PATOLOGIJE S ORLODJELA

  izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin,doc. dr. sc. JakovAjduk, dr. sc. AlanPegan, dr. sc. AndroKošec

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Akutne upale i kongenitalne malformacijelarinksaizv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Kirurgija baze lubanje mr. sc. Gorazd Poje

  ponedjeljak10.2.2020.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Kirurgija štitnjače i doštitnih žlijezda prof. dr. sc. VladimirBedeković

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Bolesti baze lubanje izv. prof. dr. sc.Mislav Gjurić

  10:00-12:15;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A poliklinika B hitna služba C previjališteD audiologija E operacisjki blok

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, mr. sc.Gorazd Poje, doc.dr. sc. RatkoPrstačić, izv. prof.dr. sc. JadrankaHandžić, dr. sc.Krešimir Gršić

  10:00-12:15;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbePOJEDINAČNI RAD S BOLESNICIMA(anamneza i status)

  prof. dr. sc. LivijeKalogjera, doc. dr.sc. Mihael Ries, IvanRašić, dr. med., doc.dr. sc. Davor Vagić

  12:30-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar

  Plastično-rekonstruktivna kirurgija glave ivrata. Govor, artikulacija, rezonancija ifonacija. Organske i funkcionalnepromjene u fonijatriji, dijagnostika ufonijatriji

  doc. dr. sc. JakovAjduk

  12:30-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Fiziologija fonacije i dijagnostičkepretrage u fonijatrijidoc. dr. sc. RatkoPrstačić

  utorak11.2.2020.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Rinosinusna kirurgija izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Rak grkljana izv. prof. dr. sc.Mario Bilić

  10:00-12:15;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A operacisjki blok B poliklinika C hitnaslužba D previjalište E audiologija

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. Mario Bilić,izv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić,doc. dr. sc. RatkoPrstačić, izv. prof.dr. sc. Mislav Gjurić

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

 • 10:00-12:15;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbePOJEDINAČNI RAD S BOLESNICIMA(anamneza i status)

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, prof. dr.sc. Livije Kalogjera,doc. dr. sc. MihaelRies, doc. dr. sc.Jakov Ajduk

  12:30-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Alergijski rinitis izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  12:30-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Opstrukcija gornjeg dišnog puta u dječjojdobiLana Kovač Bilić, dr.med.

  srijeda12.2.2020.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Hitna stanja u orl / rinologiji prof. dr. sc. LivijeKalogjera

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Otoskleroza, Bolesti unutarnjeg uha,Gluhoćaizv. prof. dr. sc.Srećko Branica

  10:00-12:15;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A audiologija B operacijski blok Cpoliklinika D hitna služba E previjalište

  izv. prof. dr. sc.Mislav Gjurić, prof.dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. JadrankaHandžić, doc. dr. sc.Ratko Prstačić, izv.prof. dr. sc. MarioBilić

  10:00-12:15;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbePOJEDINAČNI RAD S BOLESNICIMA(anamneza i status)

  doc. dr. sc. JakovAjduk, dr. sc. AlanPegan, Ivan Rašić,dr. med., doc. dr.sc. Davor Vagić

  12:30-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Anamneza u rinologiji. Status u rinologiji prof. dr. sc. LivijeKalogjera

  12:30-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Tumori usne šupljine i ždrijela dr. sc. KrešimirGršić

  četvrtak13.2.2020.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje

  Vestibularni sustav. Kronične upale uha.Otoskleroza. Spaciocepcija. Bolestivestibularnog sustava. Diferencijalnadijagnoza smetnji ravnoteže

  doc. dr. sc. MarkoVelimir Grgić

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Plastično-rekonstruktivna kirurgija glave ivrataprof. dr. sc. DragoPrgomet

  10:00-12:15;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A previjalište B audiologija C operacisjkiblok D poliklinika E hitna služba

  doc. dr. sc. KrstoDawidowsky, izv.prof. dr. sc. SrećkoBranica, doc. dr. sc.Martin Jurlina, izv.prof. dr. sc. MislavGjurić, izv. prof. dr.sc. Mario Bilić

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

 • 10:00-12:15;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbePOJEDINAČNI RAD S BOLESNICIMA –AUDIOLOŠKO VESTIBULOLOŠKI KAZUSI

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, prof. dr.sc. Livije Kalogjera,doc. dr. sc. MihaelRies, doc. dr. sc.Davor Vagić

  12:30-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Stapedektomija - video Radikalnatrepanacija - videodoc. dr. sc. MarkoVelimir Grgić

  12:30-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Tumori sinusa mr. sc. Gorazd Poje

  petak14.2.2020.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI PredavanjeMaligni tumori usne šupljine i orofarinksa.Kirurško liječenje primarnog tumora imetastaza na vratu.

  doc. dr. sc. JakovAjduk

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Dječja audiologija – nagluhosti dječjedobi, klinička slika i dijagnostikaizv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić

  10:00-12:15;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A hitna služba B previjalište C audiologijaD operacijski blok E poliklinika

  izv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić,izv. prof. dr. sc.Srećko Branica, izv.prof. dr. sc. MislavGjurić, doc. dr. sc.Krsto Dawidowsky,mr. sc. Gorazd Poje

  10:00-12:15;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbePOJEDINAČNI RAD S BOLESNICIMA(anamneza i status)

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, izv. prof.dr. sc. TomislavBaudoin, doc. dr. sc.Marko Velimir Grgić,dr. sc. Alan Pegan

  12:30-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Praktični dio ispita(kolokvij) doc. dr. sc. MihaelRies

  12:30-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Seminar ANKETA I KOLOKVIJ

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. SrećkoBranica, izv. prof.dr. sc. JadrankaHandžić, izv. prof.dr. sc. Mislav Gjurić,izv. prof. dr. sc.Mario Bilić, doc. dr.sc. KrstoDawidowsky

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

  5. Turnus

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

  ponedjeljak16.3.2020.

  09:00-10:30;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Uvod u ORL. Opseg ORL područja prof. dr. sc. VladimirBedeković

  09:00-10:30;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Klinička anatomija nosa i paranazalnihsinusaizv. prof. dr. sc.Mislav Gjurić

 • 10:45-13:00;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe Propedeutika

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, mr. sc.Gorazd Poje, izv.prof. dr. sc. SrećkoBranica, doc. dr. sc.Ratko Prstačić, doc.dr. sc. KrstoDawidowsky

  10:45-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe UVOD U ORL PROPEDEUTIKU,

  prof. dr. sc. LivijeKalogjera, izv. prof.dr. sc. TomislavBaudoin, doc. dr. sc.Mihael Ries, dr. sc.Alan Pegan

  13:15-14:00;KBCSM, ORL Rebro Seminar Tonzilarni problem

  doc. dr. sc. RatkoPrstačić

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Anamneza i status u rinologiji prof. dr. sc. VladimirBedeković

  utorak17.3.2020.

  09:00-10:30;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI PredavanjeAnatomija i fiziologija nosa i paranazalnihsinusa. Patofiziologija bolesti nosa,paranazalnih sinusa i lica

  izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  09:00-10:30;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI PredavanjeGrađa i zadaće gornjeg dišnog iprobavnog sustava-respiratornaobrambena i fonatorna funkcija, gutanje

  izv. prof. dr. sc.Mario Bilić

  10:45-13:00;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe Propedeutika

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. Mario Bilić,izv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić,izv. prof. dr. sc.Srećko Branica, doc.dr. sc. RatkoPrstačić

  10:45-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe

  PREGLED LICA. VANJSKI PREGLEDNOSA. PREDNJA I STRAŽNJARINOSKOPIJA

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, doc. dr.sc. Jakov Ajduk, dr.sc. Alan Pegan, doc.dr. sc. Mihael Ries

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Tonzilarni problem izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Promuklost Lana Kovač Bilić, dr.med.

  srijeda18.3.2020.

  09:00-10:30;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI PredavanjeAkutne upale gornjih dišnih putova.Algoritmi dijagnostike i terapije upalnihbolesti (nosa i paranazalnih sinusa)

  prof. dr. sc. LivijeKalogjera

  09:00-10:30;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Uvod u otologiju izv. prof. dr. sc.Srećko Branica

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

 • 10:45-13:00;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe Propedeutika

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, doc. dr.sc. Ratko Prstačić,izv. prof. dr. sc.Mario Bilić, doc. dr.sc. KrstoDawidowsky, dr. sc.Krešimir Gršić

  10:45-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbeEPIFARINGOSKOPIJA, ENDOSKOPIJANOSA I EPIFARINKSA

  dr. sc. Alan Pegan,doc. dr. sc. DarkoSolter, doc. dr. sc.Mihael Ries, doc. dr.sc. Davor Vagić

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Rinološka simptomatologija prof. dr. sc. LivijeKalogjera

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Poremećaji ravnoteže, obrada i kliničkeznačajkedoc. dr. sc. KrstoDawidowsky

  četvrtak19.3.2020.

  09:00-10:30;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje

  Anatomija vanjskog, srednjeg iunutarnjeg uha. Fiziologija sluha islušanja. Tehnike inspekcije, palpacije iotoskopije

  doc. dr. sc. DavorVagić

  09:00-10:30;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Opseg i važnost otorinolaringologije prof. dr. sc. DragoPrgomet

  10:45-13:00;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe Propedeutika

  izv. prof. dr. sc.Srećko Branica, izv.prof. dr. sc. MislavGjurić, izv. prof. dr.sc. Mario Bilić, mr.sc. Gorazd Poje,Lana Kovač Bilić, dr.med.

  10:45-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe OTOSKOPIJA. ANAMNEZA. STATUS

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, doc. dr.sc. Mihael Ries, dr.sc. Alan Pegan, doc.dr. sc. Darko Solter

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM SeminarAnamneza i tipični primjeri za bolesti uha.Otoskopski nalaz u dijagnostici i bolestisrednjeg uha

  doc. dr. sc. DavorVagić

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Patologija ličnog živca doc. dr. sc. KrstoDawidowsky

  petak20.3.2020.

  09:00-10:30;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI PredavanjeAnatomija i fiziologija usne šupljine iorofarinksa. Simptomatologija bolestiusne šupljine i orofarinksa

  doc. dr. sc. MihaelRies

  09:00-10:30;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Audiologija – osnove neurofiziologijeslušanjaizv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

 • 10:45-13:00;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe Propedeutika

  izv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić,izv. prof. dr. sc.Srećko Branica, izv.prof. dr. sc. MislavGjurić, doc. dr. sc.Krsto Dawidowsky,dr. sc. KrešimirGršić

  10:45-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe

  PREGLED USNE ŠUPLJINE I ŽDRIJELA,OROFARINGOSKOPIJA (status,anamneza)

  prof. dr. sc. LivijeKalogjera, doc. dr.sc. Mihael Ries, doc.dr. sc. Jakov Ajduk,doc. dr. sc. MarkoVelimir Grgić

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar

  Laringoskopija i ostale metode pretrage(indirektna i direktna laringoskopija,direktna i indirektna laringomikroskopija,stroboskopija, CT larinksa)

  doc. dr. sc. MarkoVelimir Grgić

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Hitna stanja u ORL mr. sc. Gorazd Poje

  ponedjeljak23.3.2020.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Epistaksa. Trauma ličnog skeleta.Postupci liječenjaprof. dr. sc. VladimirBedeković

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Bolesti gornjeg dišnog sustava izv. prof. dr. sc.Mislav Gjurić

  10:00-12:45;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A poliklinika B hitna služba C previjališteD audiologija E operacisjki blok

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. Mario Bilić,izv. prof. dr. sc.Srećko Branica, doc.dr. sc. RatkoPrstačić, doc. dr. sc.Krsto Dawidowsky

  10:00-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe

  RINOLOŠKI I PLASTIČNO-REKONSTRUKTIVNI KAZUSI S ORLODJELA

  prof. dr. sc. LivijeKalogjera, doc. dr.sc. Jakov Ajduk, dr.sc. Alan Pegan, dr.sc. Andro Košec

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Liječenje malignih tumora kože glave ivrataprof. dr. sc. VladimirBedeković

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Hrkanje i sindrom opstruktivne apneje uspavanjudoc. dr. sc. RatkoPrstačić

  utorak24.3.2020.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI PredavanjeStrana tijela bronha i jednjaka.Endoskopija u ORL (povijest, instrumenti,indikacije, komplikacije)

  izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Tumori vrata izv. prof. dr. sc.Mario Bilić

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

 • 10:00-12:45;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A operacisjki blok B poliklinika C hitnaslužba D previjalište E audiologija

  prof. dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. Mario Bilić,izv. prof. dr. sc.Srećko Branica, doc.dr. sc. RatkoPrstačić, doc. dr. sc.Krsto Dawidowsky

  10:00-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe KAZUSI IZ DJEČJE ORL

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, prof. dr.sc. Livije Kalogjera,doc. dr. sc. MihaelRies, doc. dr. sc.Davor Vagić

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM SeminarPlaniranje dijagnostičkih postupaka urinologiji (bris nosa, RTG, CT, UZV, MR,rinomanometrija, alergološka testiranja)

  izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Akutne upale uha Lana Kovač Bilić, dr.med.

  srijeda25.3.2020.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Hiperreaktivne rinopatije prof. dr. sc. LivijeKalogjera

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Bolesti vanjskog i srednjeg uha izv. prof. dr. sc.Srećko Branica

  10:00-12:45;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A audiologija B operacijski blok Cpoliklinika D hitna služba E previjalište

  izv. prof. dr. sc.Mislav Gjurić, prof.dr. sc. DragoPrgomet, izv. prof.dr. sc. JadrankaHandžić, izv. prof.dr. sc. Mario Bilić,Lana Kovač Bilić, dr.med.

  10:00-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbeKAZUSI PATOLOGIJE NOSA IPARANAZALNIH SINUSA

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, dr. sc.Alan Pegan, doc. dr.sc. Darko Solter,Ivan Rašić, dr. med.

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Alergijski rinitis, rinosinuitis, nosnapolipozaprof. dr. sc. LivijeKalogjera

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Ozljede lica doc. dr. sc. MartinJurlina

  četvrtak26.3.2020.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Oštećenje sluha i gluhoća. Umjetnapužnica.prof. dr. sc. LivijeKalogjera

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Kirurgija štitnjače prof. dr. sc. DragoPrgomet

  Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

 • 10:00-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbeAUDIOMETRIJA I Č ITANJE TONSKOGAUDIOGRAMA

  prof. dr. sc. VladimirBedeković, izv. prof.dr. sc. TomislavBaudoin, doc. dr. sc.Mihael Ries, doc. dr.sc. Davor Vagić

  10:00-12:45;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A previjalište B audiologija C operacisjkiblok D poliklinika E hitna služba

  izv. prof. dr. sc.Mislav Gjurić, izv.prof. dr. sc. MarioBilić, prof. dr. sc.Drago Prgomet, doc.dr. sc. KrstoDawidowsky, dr. sc.Krešimir Gršić

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar

  Instrumentalno ispitivanje sluha, tonalnaaudiometrija, dopunski pokusi u tonskojaudiometriji, timpanometrija, govornaaudiometrija, audiometrija evociranihpotencijala

  doc. dr. sc. MihaelRies

  13:15-14:00;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  Rebro Seminar Kirurgija srednjeg uha doc. dr. sc. KrstoDawidowsky

  petak27.3.2020.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI PredavanjeAnatomija larinksa. Križanje dišnog iprobavnog puta. Simptomatologija bolestilarinksa i hipofarinksa

  doc. dr. sc. JakovAjduk

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Metode audiološke dijagnostike izv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić

  10:00-12:45;KBC, ORL

  A, B,C , D, E

  Kliničkevježbe

  A hitna služba B previjalište C audiologijaD operacijski blok E poliklinika

  izv. prof. dr. sc.Jadranka Handžić,izv. prof. dr. sc.Srećko Branica, izv.prof. dr. sc. MislavGjurić, mr. sc.Gorazd Poje, LanaKovač Bilić, dr. med.

  10:00-13:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Kliničkevježbe

  DIREKTOSKOPIJA.LARINGOMIKROSKOPIJA. KAZUSILARINGEALNE PATOLOGIJE S ORLODJELA

  izv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin,doc. dr. sc. JakovAjduk, dr. sc. AlanPegan, dr. sc. AndroKošec

  13:15-14:00;KBC, ORL Rebro Seminar Kirurgija baze lubanje mr. sc. Gorazd Poje

  13:15-14:00;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  KBCSM Seminar Akutne upale i kongenitalne malformacijelarinksaizv. prof. dr. sc.Tomislav Baudoin

  ponedjeljak30.3.2020.

  09:00-09:45;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI Predavanje Kirurgija štitnjače i doštitnih žlijezda prof. dr. sc. VladimirBedeković

  09:00-09:45;KBC, KlinikaORL,Predavaonica

  SVI Predavanje Bolesti baze lubanje izv. prof. dr. sc.Mislav Gjurić

  10:00-12:15;KBCSM, Klinikaza ORL ikirurgiju glave ivrata

  SVI KliničkevježbePOJEDINAČNI RAD S BOLESNICIMA(anamneza i status)

  prof. dr. sc. LivijeKalogjera, doc. dr.sc. Mihael Ries, IvanRašić, dr. med., doc.dr. sc. Davor Vagić

  Datum