sempozyum programisempozyum.nigde.edu.tr/unikop2014/en/wp-content/uploads/... · 2014-10-21 · ii....

of 12 /12

Author: others

Post on 02-Jan-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SEMPOZYUM PROGRAMI

 • II. KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU

  www.unikop.org

  SALONLAR

  SALON1071

  SALON1299

  SALON1992

  SALON1453

  SALON1923

 • SEMPOZYUM PROGRAMI 23-24 EKİM, NİĞDE

  23 EKİM 2014 PERŞEMBE

  08:30-09:30 KAYIT, BİLGİLENDİRME

  AÇILIŞ- PROTOKOL KONUŞMALARI

  Dr. Martin RAISER / Dünya Bankası Türkiye Direktörü

  10:00-11:30

  11:30-12:30

  12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

  SALO

  N19

  23

  I. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ŞENER

  ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR

  14:00-14:45 Prof. Dr. Sadık KAKAÇ “Yenilenebilir Enerji Kaynakları- Bugünü ve Yarını"TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

  14:45-15:30 Vestel'in Katı Oksit Yakıt Pili Çalışmalarıİbrahim PAMUKVestel Savunma Sanayi A.Ş.

  SALO

  N10

  71

  15:30-16:00 Çay Kahve Arası ve Poster Sunumu

  IIA. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kad�r YILDIZ

  16:00 -16:15 Mehmet Şener KOP Bölgesi Jeotermal Enerji Kaynak Potansiyeli

  16:15 -16:30Niğde Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve

  Uygulama Merkezinde Yapılan Güneş Pilleri

  Ar-Ge Çalışmaları

  Fuat Karakaya, Ayşe Seyhan,

  Ömer Faruk Selamet, Fatih Ay

  16:30 -16:45

  16:45 -17:00

  17:00 -17:15

  17:15 -17:30

  Yavuz TopçuPV-Elektrolizör-Yakıt Pili Temelli Kesintisiz

  Güç Sistemi

  Mustafa Işık, Levent Altaş

  Abdil Karakan, Yüksel Oğuz,

  Bahtiyar Uslu

  Mehmet Şener

  Küresel İklim Değişikliğinin KOP Bölgesi

  Üzerinde Potansiyel Etkileri

  Üç Farklı Malzemeden Üretilmiş Güneş

  Panellerinin Elektrik Enerjisi Üretimlerinin

  Karşılaştırılması

  Bor-Niğde Yöresi Petrol Potansiyeli

  SALO

  N 1

  071

  17:30-18:00 Poster Sunumu

  08:30-12:30

  14:00-18:00

 • II. KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU

  www.unikop.org

  IIB. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa BAYRAK

  16:00-16:15 Mustafa AcaroğluKonya İçin Enerji Kaynakları Potansiyeli, Enerjide

  Pazar Payı ve Öneriler

  16:15-16:30Katot Üretim Parametrelerinin Katı Oksit Yakıt

  Pili Performansına Olan Etkisi

  Çiğdem Timurkutluk,

  Yüksel Kaplan, İbrahim Pamuk,

  Mahmut D. Mat,

  Almila Bahar Doğan,

  Bora Timurkutluk

  SALO

  N 1

  29

  9

  16:30-16:45

  16:45-17:00

  17:00-17:15

  17:15-17:30

  Yeliz Konuklu,

  Halime Ö. Paksoy, Murat Ünal

  Selahattin Çelik,Mahmut Dursun Mat,Yüksel Kaplan

  Beycan İbrahimoğlu,

  Ali Dindar,

  Çiğdem Kanbeş Dindar

  İsmet Faruk Yaka,

  Engin Demirci, Afşin Güngör

  Termal Enerji Depolama Amaçlı Heptadekan/Üre-

  Formaldehit Mikrokapsüllerinin Üretilmesi ve

  Karakterizasyonu

  Düşük İrtifalı İnsansız Hava Araçları için

  Metanol ile Çalışan Yakıt Pili Geliştirilmesi

  Plazma Metan Su Buharı Reformu Yöntemiyle

  Üretilen Sentez Gazından Isı Eldesinin

  İncelenmesi

  Güneş Enerjisi ile Çalışan Organik Rankine Çevrimi

  17:30-18:00 Poster Sunumu

  23 EKİM 2014 PERŞEMBE ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR

 • SEMPOZYUM PROGRAMI 23-24 EKİM, NİĞDE

  II. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Süleyman ÖZEN

  11:00-11:15

  Yağmur Şener,

  Sait Karabekiroğlu,

  Nimet Ünlü

  Ülkemizde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin

  Genel Durumu ve Koruyucu Uygulamaların Yeri

  12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

  24 EKİM 2014 CUMA SAĞLIK

  11:15-11:30Emre Sodalı, Ali Sallı,

  Hatice Uğurlu

  Omurilik Yaralanmalı Hastaların Değerlendirilmesi:

  Bölgesel Çıkarımlar

  11:30-11:45 Şerafettin DemirciNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp

  Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalının

  KOP Genelinde Verdiği Hizmetler

  11:45-12:00Yavuz Üçkuyu,

  Nurettin Onur Kutlu

  Konya İl Sağlık Müdürlüğü ile Necmettin Erbakan

  Üniversitesi İşbirliği Çerçevesinde Ortak Benzetim

  (Simülasyon) Merkezi Eğitim Projesi

  12:00-12:15Lütfi Saltuk Demir,

  Kübra Genca

  Bir Bölge Hastanesi: Necmettin Erbakan

  Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 2013 yıl

  Değerlendirmesi

  12:15-12:30Orkun Ersoy, İbrahim Demir,

  İlkan Tatar

  Mikro-Tomografide Kemik ve Diş Yoğunluklarının

  Hesaplanmasında Kullanılan Fantomların

  Üretilmesi

  SALO

  N 1

  071

  24 EKİM 2014 CUMA

  I. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tah�r YÜKSEK

  SAĞLIK

  09:00-09:45 Dr. Zafer ÇUKUROVAKOP Bölgesi Sağlık Yatırımları ve SağlıkHizmetlerinin GeleceğiTürkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı

  09:45-10:30 KOP Bölgesi Sağlık Hizmetinde Özel Hastanelerin

  Yeri

  Dr. M. Esat ARSLANKonya Akademi Hospital

  SALO

  N10

  71

  10:30-11:00 Çay Kahve Arası ve Poster Sunumu

  09:30-12:30

 • II. KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU

  www.unikop.org

  I. Oturum Başkanı: Prof. Dr. H. Kürşat GÜLEŞ

  SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER

  09:00-09:45 Prof. Dr. Vehbi ÇelikKOP Bölgesi'nde Yüksek Öğretime İlişkin TemelGöstergelerin AnaliziMevlana Üniversitesi

  09:45-10:30 Toplum ve Eğitim Açısından Türkiye'deki Vakıf

  Üniversitelerine Genel Bir Bakış

  Yrd.Doç.Dr. İbrahim KURTMevlana Üniversitesi

  SALO

  N19

  92

  10:30-11:00 Çay Kahve Arası ve Poster Sunumu

  II. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazım H�kmet POLAT

  11:00-11:15

  Adnan Karaibrahimoğlu,

  Mustafa Digilli Yıldızın Parladığı Anları İstatistik ile Yakalamak

  12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

  24 EKİM 2014 CUMA SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER

  11:15-11:30Bilal Özel, Mustafa Gerçeker,

  Ahmet AyTürkiye'de Sürdürülebilir Kalkınma ve KOP Bölgesi

  11:30-11:45

  Hakkı Gökbel,

  Hasan Kürşat Güleş,

  Kazım Karaboğa,

  Zeynep Ergen Işıklar

  Yükseköğretim Kurumlarında Demokratik

  Eğitim Açısından Yönetişim Anlayışının

  Geliştirilmesi: Süreçlere Öğrenci Katılımı

  11:45-12:00Hasan Kürşat Güleş,

  Hakkı Gökbel, Tuğba Şener

  Yükseköğretim Kurumlarında Stratejik Yeterlilik

  Boyutlarında Öğrenci Memnuniyeti

  Değerlendirmesi

  12:00-12:15Tuncay Tunç,

  Mehmet Ali Altınok

  1926 İlkmektep Müfredat Programı ile 2013 Fen

  Bilimleri Ders Programının Ekonomik Hedefler

  Bağlamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

  12:15-12:30

  Cevdet İşbitirici,

  Latif Erdoğan,

  Mehmet Hayırlıoğlu

  Afet Kültürü ve Gönüllü İtfaiyecilik

  SALO

  N 1

  99

  2

  24 EKİM 2014 CUMA 09:30-12:30

 • SEMPOZYUM PROGRAMI 23-24 EKİM, NİĞDE

  II. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kuts� Savaş ERDURAN

  Bekir Sami Tezekici,

  Cihan EkebaşNiğde İlinde Telekomünikasyon Uzak Ara İletişim

  (Transmisyon) Sistemleri Durumu

  12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

  24 EKİM 2014 CUMA HABERLEŞME VE BİLİŞİM

  Ahmet Şakir Dokuz,

  Kutsi Savaş Erduran

  Üniversiteler için Akademik Performans

  Değerlendirme Sistemi: Niğde Üniversitesi

  Örneği

  Süleyman Konuklu,

  Bekir Sami Tezekici

  XML Teknolojisi Kullanılarak Kullanıcı

  Hareketlerinin İzlenmesi

  Gökhan Turan, Abdil Karakan,

  Bahtiyar UsluArduino ile Sera Otomasyonu

  Ayşe Seyhan, Shunri Oda

  MaralopSimanullang,

  YoshihiroOgawa, ShinyaKosihar,

  Silisyum (Si) ve Germanyum (Ge) Nanotellerin

  Üretimi ve Optik Özellikleri

  Abdil Karakan,

  Bahtiyar Uslu, Gökhan TuranWEBCAM ile Renkli Nesne Takibi

  SALO

  N 1

  453

  I. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Em�n AYDIN

  HABERLEŞME VE BİLİŞİM

  09:00-09:45 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar AlanlarındaÜniversite-Sanayi Etkileşimi için Öneriler - Aksaray Bağlamı

  Prof. Dr. Atilla ELÇİAksaray Üniversitesi

  09:45-10:30 Türkiye'de Telekomünikasyon ve KOP'ta

  Kalkınmayı Ateşlemek için Yapılacaklar

  Yusuf Ata ARIAKEser Telekom Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı

  SALO

  N14

  53

  10:30-11:00 Çay Kahve Arası ve Poster Sunumu

  24 EKİM 2014 CUMA 09:30-12:30

  11:00-11:15

  11:15-11:30

  11:30-11:45

  11:45-12:00

  12:00-12:15

  12:15-12:30

 • II. KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU

  www.unikop.org

  I. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ

  GIDA-TARIM-ORMAN-KIRSAL KALKINMA

  14:00-14:45 Vedat MİRMAHMUTOĞULLARIGıda, Tarım ve Hayvancılık Sektöründe Değişimve DönüşümGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı

  14:45- 15:30 Tarıma Dayalı Gıda Sanayinin Bölgesel Kalkınmaya

  Etkileri

  İhsan DURUDuru Bulgur Yönetim Kurulu Üyesi

  SALO

  N10

  71

  15:30-16:00 Çay Kahve Arası ve Poster Sunumu

  IIA. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Met�n YILDIRIM

  16:15-16:30

  Zahide Neslihan Öztürk,

  Ufuk Demirel,

  Mehmet Emin Çalışkan

  Kuraklık Stresi: Geldiğimiz Nokta,

  Gideceğimiz Rota

  17:45-18:15 Poster Sunumu

  GIDA-TARIM-ORMAN-KIRSAL KALKINMA

  16:30-16:45 Bayram HopurYukarı Göksu Nehri Havzası Entegre

  Rehabilitasyon Projesi

  16:45-17:00Allah Bakhsh

  Current Status of GMOs, Economic Impact and

  Biosafety Assessments

  17:00-17:15 Arzu Kan, Cennet OğuzKırsal Alanda Tarımda Yoksulluk: Konya İli

  Hadim İlçesi Örneği

  17:15-17:30 Kadir Akan, Zafer MertTürkiye'de Buğdayda Görülen Bazı Fungal

  Hastalıklar Üzerine Bir Değerlendirme

  17:30-17:45 Gülbeyaz Derin, Hatıra TaşkınNiğde İli için Alternatif Bir Gelir Kapısı:

  Ganoderma Mantarı Yetiştiriciliği

  24 EKİM 2014 CUMA 14:00-18:00

  16:00-16:15KOP Bölge Kalkınma İdaresi'nin Tarımsal

  Eğitim ve İyi Tarım Uygulamaları İçi

  Akademik Teknik Destek Uygulama Çalışmaları

  SALO

  N 1

  071

  Mehmet Şahin, Mehmet Zengin,

  Nuh Boyraz, Süleyman Soylu,

  Bayram Sade, İhsan Bostancı,

  Mehmet Babaoğlu

 • SEMPOZYUM PROGRAMI 23-24 EKİM, NİĞDE

  IIB. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ

  16:00-16:15 Turan KaradenizTürkiye Ceviz Yetiştiriciliğinde Çevirme

  Aşısı ve Önemi

  17:30-18:00 Poster Sunumu

  24 EKİM 2014 CUMA

  16:15-16:30Faruk Aral,

  Semra Sezen AralBazı Ağır Metallerin Hayvanlarda Üreme

  Üzerine Toksik Etkisi

  16:30-16:45

  Havva Eda Üstüntaş,

  Ramazan İlhan Aytekin,

  Sevgi Çalışkan

  KOP Bölgesinde Fasulye Tarımının Mevcut

  Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

  16:45-17:00 Faheem Shehzad Baloch Use of Molecular Markers in Crop Improvement

  17:00-17:15

  Ali Fuat Gökçe,

  Fadime Özen Tekeli,

  Ömer Faruk Çatal,

  Seda Nur Erdoğdu,

  Nazife Kemikler, İlkay Odabaş

  Türkiye'deki Yerli Soğanlarda (AlliumCepa L.)

  Uzun Süreli Hibrit Çeşit Islah Çalışmaları

  ve Kazanımları

  17:15-17:30Sevilay Konya,

  Sadife Güngör,Refik Uyanöz

  Yerel Ekonomik Kalkınmada Kiraz Yetiştirmenin

  Önemi: Taşkent (Konya) İlçesi Örneği

  SALO

  N 1

  29

  9

  GIDA-TARIM-ORMAN-KIRSAL KALKINMA

 • II. KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU

  www.unikop.org

  I. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat ALP

  KÜLTÜR-SANAT-SPOR-TURİZM

  14:00-14:45 Mehmet BAYKAN Bölgesel Kalkınmada Gençlik ve SporGençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü

  14:45- 15:30 Bölgesel Kalkınma ve TurizmRecep ALTINOKDedeman Konya Hotel Genel Müdürü

  SALO

  N14

  53

  15:30-16:00 Çay Kahve Arası ve Poster Sunumu

  II. Oturum Başkanı: Prof. Dr. N�zamett�n ÇİFTÇİ

  16:00-16:15 Çağatay Ünüsan

  Turizm Pazarlaması Açısından Turizm Alanında

  Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Organizasyonlarının

  Rolü ve Konya İli Örneği

  17:30-18:00 Poster Sunumu

  KÜLTÜR-SANAT-SPOR-TURİZM

  16:15-16:30Savaş Bağhan, Özgür Gül,

  Evrim Çakmakçı

  Sekiz Hastalık Atletlerde Uygulanan Isınma

  Programının Esneklik Üzerine Etkisi

  16:30-16:45Mehmet Altın

  Spor Yapan ve Sedanter Üniversite Öğrencilerinin

  Aerobik Kapasitelerinin Karşılaştırılması

  16:45-17:00 Zümrüt Hatun Demirel

  Türkiye'de Turizmin Çeşitlendirilmesi Kapsamında

  Ekoturizmin Şereflikoçhisar'da Uygulanabilirliği

  Üzerine Bir Araştırma

  17:00-17:15Kenan Arıbaş,

  Tahsin Yıldırım, Ünal ŞimşekAksaray İlinin Alternatif Turizm Potansiyeli

  17:15-17:30Yusuf Barsbuğa,

  Tuncay Sarıipek

  Sportif Egzersiz Aletlerinin Yer Aldığı Halka Açık

  Spor Parklarının İşlevselliğine Dair Bir İnceleme

  (Konya Örneği)

  SALO

  N 1

  453

  24 EKİM 2014 CUMA 14:00-18:00

 • SEMPOZYUM PROGRAMI 23-24 EKİM, NİĞDE

  II. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ab�tter ÖZULUCAN

  16:00-16:15Bayram Sade, Yeliz Erenler,

  H. Ufuk KorkmazKOP Bölgesi Teknokenti: Konya Teknokent

  17:30-18:00 Poster Sunumu

  24 EKİM 2014 CUMA SANAYİ–ULAŞTIRMA–LOJİSTİK

  16:15-16:30Osman Karkacıer,

  Selma Karabaş

  Ulaştırma ve Lojistik Sektöründe Ekonomik

  Entegrasyon

  16:30-16:45Ayşen Edirneligil,

  Bilal Özel, Ahmet Ay

  Kümelenmeye Dayalı Politikalar ve

  Organize Sanayi Bölgeleri: Konya Örneği

  16:45-17:00Mustafa Gerçeker,

  Ayşen Edirneligil, Ahmet AyKOP Bölgesi İlleri Dış Ticaretinde Ürün ve

  Ülke Bazında Yoğunlaşma Analizi (2002-2013)

  17:00-17:15 Ercan GeçginFırsatların Kıyısında Bir Kent: Aksaray'ın

  Gelişiminde Sosyo-Kültürel Engeller

  ve Dinamikler

  17:15-17:30 Ö. Yusuf ToramanKOP Bölgesinde Yer Alan İllerdeki 2014 Yılı

  (Ocak-Temmuz) Teşvik Belgeli Sanayi Yatırımları

  SALO

  N 1

  99

  2

  I. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN

  SANAYİ–ULAŞTIRMA–LOJİSTİK

  14:00-14:45 Bölgesel Kalkınma Açısından İnovasyonEkosisteminin Önemi

  Doç. Dr. Cevahir UZKURTBilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü

  14:45-15:30 Üniversite - Sanayi İşbirliği Çerçevesinde

  Sanayicilerin Beklentileri ve Öneriler

  Memiş KÜTÜKÇÜ Konya Sanayi Odası Başkanı

  SALO

  N19

  92

  15:30-16:00 Çay Kahve Arası ve Poster Sunumu

  24 EKİM 2014 CUMA 14:00-18:00

  18:00-19:00 Sempozyum Kapanış Oturumu SALON1923

 • Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12