seminar 2 geurts

Click here to load reader

Post on 01-Jul-2015

96 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Seminar People-Passion-Profit

TRANSCRIPT

  • 1. Ton GeurtsEen andere kijk opinnovatie enondernemerschap

2. 2Innovatienetwerk voor ondernemers 24-05-12 3. Onze aanpak MatchmakerSparringpartnerDoor de ondernemerSyntens geeftin contact te brengenondernemers richting enmet kennisinstellingeninzicht in hun eigen en medeondernemersvernieuwing. Waar liggen kan een ondernemerde beste kansen? Enzijn innovatieambitiewelke kennis is er nodig?ook echt realiseren. Met effect Nadat de innovatiedoelstellingen zijn bepaald en kennispartners zijn gevonden functioneert Syntens als trajectbewaker. Met de juiste begeleiding en coaching kan de ondernemer groeien. 4. Innovatiegroeimodel Duurzame groei EffectenOmzetToegevoegde waardeNetto winstExportWerkgelegenheidProduct & DienstConcrete Innovaties KansenMarkt & MarketingTechnologie & ICTOrganisatie & ProcesStrategieInnovatievermogen Voorwaarden Organisatie & ProcessenCultuurFinancieringVaardighedenVerkrijgen van kennis & technologieGenereren van ideenVermarkten van nieuwe productenExploiteren van nieuwe producten 5. 24-05-12 Economische groei> Toegevoegde waarde > Technologie > Kennis> Medewerkers > Productiviteit > Beschikbaarheid > Arbeidstevredenheid 6. 24-05-12Demografischeontwikkeling> Percentage productieven daalt > Geboortedaling > Toename levensverwachting> Bij gelijkblijvende bevolkingsomvang 7. 24-05-12Groeiparadigma> Welvaart en welzijn (= TW (BNP)) oppeil houden > Groei in arbeidsparticipatie > Groei in aantal buitenlandse medewerkers > Groei in toegevoegde waarde per mederwerker> Technologie> Slimmer werken > Groei in kennisintensieve export> Hoger kennisniveau 8. 8 Naar een interactieve organisatieOmgeving en Nieuwe 9. 24-05-12Het sturen van professionals 10. van naar 11. Van droom naar plan droom Resultaatgerich visie t bedrijfsplan pmcInzicht istervaring 12. Monitoring RGO: Analyse en Evaluatie 2008 13 Evaluatie RGO trajecten Impact> Meer aansturing op koers> Vergroting zelfwerkzaamheid ofautonomie van medewerkers> Ondernemerschap> Externe focus op koers> Verhoging creativiteit, genereren nieuweideen,> Meer gerichtheid op vorming allianties,stimulans tot open innovatieResultaat:> Meer omzet nieuwe producten/markten> Aanpassingen organisatiestructuur> Efficiencyverbetering> Verbetering bestaande producten