Sejarah (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2)

Download Sejarah (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2)

Post on 21-Jun-2015

15.337 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. BAB 2 : Nasionalisme diMalaysia sehingga Perang Dunia Kedua 2.1.Perjuangan Pemimpin TempatanMenentang British Buku Teks m/s 29-44</li></ul><p> 2. 2.1.1. Sebab-sebab penentanganDasar Penaklukan BritishKesulitan Penduduk Eksploitasi terhadapTempatan Ekonomi TempatanPembesar Tempatan Kehilangan Kuasa danPelaksanaan Pentadbir PengaruhBarat terhadap MasyarakatTempatan Cempur TanganBritish dalam AdatResam Tempatan 3. Dasar Penaklukan BritishPenjajahan yang berlaku di Tanah Melayu (sptNaning,Pahang,Kelantan,Terengganu,Sabah,danSarawak) telah menyebabkan berlaku perubahan kuasadaripada pemimpin tempatan kepada British. Penguasaan politik akan memudahkan eksploitasi ekonomi di Negeri-negeri yang dijajah.Selepas dijajah,British memperkenalkan pentadbiran baru,menguatkuasakan undang-undang,dan mengutip cukai atau ufti. (persembahan (wang, emas, dan lain- lain) yang wajib dibayar kepada raja atau negara yang berkuasa).British mengenakan dasar pemerintahannya ke atasNaning yang menyebabkan penentangan Dol Said. 4. Eksploitasi Ekonomi TemapatanTindakan inimembawakemarahan dan Saudagar dari NNSmenyebabkan dibenarkan untukpenentangan. menjalankan kegiatanEksploitasi iniperlombongan bijihdilakukan dengan timah di kawasanmengadakan yang dikuasai olehperjajian-perjanjian British.yang berat sebelahdengan pemimpin Eksploitasitempatan ekonomi merupakan matlamat utama dasar penjajahan 5. Sistem Pentadbiran BaratSistem cukai,undang-undang danperaturan tanah yang begitu asing kepadapenduduk tempatan untuk mendapatkanhasil maksimum. Di Terengganu,British telah menetapkan bahawa setiap pembukanan tanah mestimendapatkan keizinan dan membayarcukai terlebih dahulu.Peraturan ini bertentangan dengan amalan tradisi masyarakat tempatan.(mereka boleh membuka tanah mengikut keperluan tanpa membayar cukai) 6. Campur Tangan dalam Adat ResamBritish tidak J.W.W.Birch campur Ditentang oleh menghormati adattangan dalam adat penduduk setempatresam tempatan dan resam tempatan,iaitu sehingga menemuimemaksa mereka amalan menggunakan ajalnya.menerima adat Barat. orang suruhan.(Perak) 7. Kehilangan Kuasa dan Pengaruh Sebelumpenjajahan,pembesar-pembesar berkuasadalam pentadbiran,perundanga n,ekonomi,dan sosialMenimbulkan rasa tidak puas hati dandisokong olehpenduduksetempat.Penjajahan Britishterhadap daerah mereka telah menyebabkanpembesar-pembesar tempatan kehilngan kuasa. 8. Kesulitan Penduduk Tempatan Kehidupan pendudukMembayar pelbagaitempatan menjadi sulit cukai yangakibat pelbagai membebankan danperubahan dan sekatanundang-undang yangBritish.menyusahkan.Kesetiaan terhadap Kehilangan tempatpemimpin dan sanggup bergantung akibatbersama-samakehilangan kuasamenentang British. pembesar. 9. 2.1.2 Perisriwa PenentanganPemimpin Tempatan 10. Lokasi-lokasi PenentanganKelantan Sabah Terengganu PerakPahangNegeri SembilanSarawakNaning 11. Penentangan Di Naning (1831-1833)- penentangan terawal di Malaysia Pemimpin : Penghulu Dol Said Faktor Penentangan :- Tidak bersetuju dengan tindakan Britishmeletakkan Naning sebagai tanah jajahan.- Enggan menghantar 1/10 hasil sebagai uftikepada British. 12. Peristiwa penentangan :- Pada tahun 1831,British menghantar 150 orangtentera (diketuai Kapten Wyllie) untuk menawanTaboh di Naning.- Penghulu Dol Said berjaya mengusir tenteraBritish dengan bantuan Yam Tuan Ali (drRembau),Syed Shaban,Penghulu Remai &amp;Rencat,Dato Kelana Sungai Ujong dan PenghuluGamenceh.- Pada tahun 1832,British sekali lagi menghantar1200 orang untuk menyerang Naning dan berjayamenawannya.Kemenangan ini disebabkan olehPenghulu Dol Said tidak mendapat bantuanseperti sebelumnya.- Dol Said terpaksa menyerah diri pada tahun 1833. 13. Kesan Penentangan :- Penghulu Dol Said dibawa ke Melaka sertadiberi sebuah rumah dan pencen bulanansebanyak 100 rupee.- Walaubagaimanapun,British menawanNaning telah menelan belaja sebanyak 100,000.back 14. Penentangan Di Sarawak Pemimpin : Linggir (ketua kaum Saribas) Faktor penentangan : - Enggan menyerahkan kawasan mereka kepada James Brooke (Raja Putih Sarawak,tahun 1842.) - James Brooke &amp; Kapten Farquhar menghalang pelayaran mereka di Sugai Saribas. Peristiwa penentangan : - Pada tahun 1949,Linggir (ketua kaum Iban di Saribas)telah menyerang kapal Nemesis milik James Brooke di Batang Lupar. Kesan Penentangan : - Linggir telah tewas dalam penentangan ini. 15. Strategi perjuangan: -strategi bertempur di hutan -kubu yang strategik/kukuh -senjata daripada hasil hutan -kekuatan semangat -berani -taktik gerila(Gerila (juga dikenali sebagai partisan) adalah istilah yang diserap dari bahasa Sepanyol (dari perkataan guerra bererti perang) yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan pejuang kecil. Peperangan gerila beroperasi dengan kumpulan pejuang yang kecil, mudah bergerak dan mudah berubah- ubah yang dikenali sebagai sel, tanpa barisan hadapan rasmi. Peperangan gerila merupakan bentuk paling tua peperangan tidak bersimetri. Walaupun "peperangan tidak bersimetri" merupakan istilah ketenteraan kepada taktik gerila, ia sering dirujuk secara hina sebagai "pengganas.) 16. Pemimpin : Rentap (Libau,Raja Darat/Raja Ulu)-rentap bermaksud penggoncang dunia Faktor penentangan :- Enggan menyerahkan kawasan mereka kepada JamesBrooke.- James Brooke bertindak menghapuskan orang Iban diSungai Skrang yang dianggap sebagai lanun.- Menghalang kezaliman James Brooke di kawasantersebut. Peristiwa penentangan:- Rentap dan pengikutnya berjaya mengusir JamesBrooke tetapi James Brooke telah bertindak balasdengan membakar kampung mereka. 17. - Rentap dan pengikutnya berundur ke Bukit Sadok tetapi sekali lagi diserang oleh James Brooke.- Rentap dikalahkan pada tahun 1961 oleh tentera James Brooke. Kesan penentangan : - Rentap terpaksa undur ke Ulu Sungai Entabai dan tentangan beliau semakin lemah. 18. Pemimpin : Syarif Masahor &amp; Datu PatinggiAbdul Gapur.-Sharif Masahor merupakan Gabenor Sarikei yang dilantik oleh Sultan Brunei dan dihormatioleh orang Iban dan Melanau. Faktor penentangan :- penguasaan James Brooke di wilayahmereka,iaitu Sungai Rajang pada tahun 1857.- kehilangan kuasa pentadbiran dan hakmemungut cukai.-Brooke membina kubu di Kanowit.-Hilang pengaruh. 19. Peristiwa penentangan :- Sharif Masahor &amp; Datu Patinggi Abdul Gapur telah menyerang kubu James Brooke di Kanowit.- Selepas itu,mereka telah menyerang James Brooke di Kuching tetapi gagal. Kesan penentangan :- Sharif Masahor melarikan diri ke Brunei sementara Datu Patinggi Abdul Gapur ke Betawi.-Diserah Sultan Brunei kepada Brooke-Dibuang ke SingapuraBack 20. Penentangan Di Sabah Pemimpin : Mat Salleh (Mohammad Salleh bin Datu Balu)- pemerintah daerah Tambunan &amp; Sungai Sugut Faktor penentangan :- SBUB tidak menghormatinya sebagai pemerintah di daerah Tambunan &amp; Sungai Sugut.- SBUB bertindak untuk menguasai kawasan Mat Salleh dan mengenakan cukai kepala &amp; cukai perahu serta bersikap kasar terhadap penduduk tempatan. 21. Peristiwa penentangan :- Pada 1895,Mat Salleh telah pergi ke Sandakan untuk berbincang dengan SBUB tetapi tidak dilayan.- Gabenor Beaufort menyerang dan membakar kampung Mat Salleh.- Pada 1897,beliau dan para pengikutnya melakukan serangan mengejut kepada SBUB di Pulau Gaya.- SBUB menawarkan pelan damai kepada Mat Salleh dengan menyerahkan semula Tambunan kepada Mat Salleh tetapi SBUB kemudiannya memungkiri janji. 22. -Mat Salleh sekali lagi menyerang kubu SBUB tetapi kubu Mat Salleh telah diserang balas oleh tentera SBUB. Kesan penentangan :- Mat Salleh telah tewas pada akhirnya dan meninggal dunia pada 31 Januari 1900.- Perjuangan telah diteruskan oleh pengikutnya tetapi gagal.*Penentangan juga dijalankan oleh Antanom.Namun,beliau telah terkorban bersama 400 pengikutnya dalam serangannya ke atas SBUB di Pensiangan.Back 23. Penentangan Di Perak Peminpin : Dato Maharaja Lela (Pandak Limo binMachang Lela Tok Mahmud)-merupakan pembesar kelapan Perak dengan gelaranOrang Kaya-kaya Maharaja Lela Tun Jana Putra.-Sultan Abdullah &amp; Seputum juga terlibat dalampenentangan ini. Lokasi penentangan :-Pasir Salak-Durian Sebatang-Belanja-Kota Lama 24. Faktor penentangan :- Residen mungkir fungsi sebagai penasihat- System cukai yangmenghapuskan hakmereka- Menolak penguasaan British di kawasanmereka- Campur tangan British dalam adat resam danhal tempatan- J.W.W Birch tidak tahu berbahasa Melayu- Tidak menghormati system social tempatan 25. Tindak Balas Britsh terhadap penentanganpembesar perak :-menyerang pasir Salak dengan 500 tentera-bantuan tentera dari India dan Hong Kong-Menewaskan pejuang Perak-Perbicaraan di Matang,Perak (20 November 1877) 26. Peristiwa penentangan :-Perjanjian Pangkor di tandatangani Sultan Abdullah dan Sir AndrewClarke(20 januari 1874)-Sultan Abdullah dan DatoMaharaja Lela membantah secaraterbuka campur tangan British(Februari 1875)-Dato Maharaja Lela membina kubu di Pasir Salak-Mesyuarat di Durian Sebatang antara DatoMaharaja Lela danpembesar.(21 Julai 1875)-Menentang undang-undang British-Mesyuarat di Belanja (September 1875)-DatoMaharaja Lela setuju membunuh J.W.W. Birch-Sultan Abdullah terpaksa menyerahkan Perak kepada Britsh(Oktober 1875)-Mat Arshad,orang suruhan British dibunuh ketika menampal postercukai-J.W.W Birch dibunuh Seputum di Pasir Salak(2 November 1875)-500 tentera British menyerang Pasir Salak(13 November 1876)-Perbicaraaan diadakan di Matang,Perak(20 November1877).Hakimnya ialah Raja Idris manakala penasihatnya ialah FrankSwettenham. 27. Perjanjian Pulau Pangkor 28. Kesan Penentangan :-DatoMaharaja Lela,Seputum,PandakInduk,DatoSagor dan Pandak Lam dijatuhihukuman gantung.-Sultan Ismail dibuang negeri ke Johor-Sultan Abdullah,Menteri NgahIbrahim,Syahbandar dan Laksamana dibuangnegeri ke Pulau Seychelles( kepulauan di tengah Lautan Hindi, sekitar 1.600 km sebelah timur daratan Afrika, dan sebelah timur laut Madagaskar. Negara dan wilayah tetangganya ialah Mauritius dan Reunion di sebelah selatan,Comoros dan Republik Sevives. di barat daya, dan Kepulauan Maldives di timur laut.) -Perak dikuasai sepenuhnya oleh British.Back 29. Penentangan Di Negeri Sembilan Pemimpin : Yam Tuan Antah Sri Menanti - Dato Syahbandar Sungai Ujong,AbdullahTunggal. Faktor penentangan :- British menduduki Sungai Ujong.- British menyokong Dato Kelana mendudukiTerchi &amp; Paroi.- Sekatan dalam pungutan cukai 30. Peristiwa penentangan :- Dato Syahbandar Sungai Ujong engganmendatangani perjanjian dengan British.(21 April1874)- Dato Kelana Sungai Ujong(Syed AbdulRahman)melibatkan British dalam pertikaiandengan Dato Syahbandar SungaiUjong.(perebutan kawasan untuk mengenakancukai kepada pedagang dari NNS)- Dato Kelana Sungai Ujong berjaya menguasaiSungai Ujong dengan bantuan British.-Dato Syahbandar berundur ke Selangor danterpaksa mendatangani perjanjian denganBritish.(10 November 1874)-Dato Syahbandar bersetujuh meletakkanjawatan dan berpindah ke Singapura. 31. Kesan penentangan :- Dato Kelana Sungai Ujong dapat menguasaiseluruh Sungai Ujong tetapi tertakluk dibawah penguasaan British.Back 32. Penentangan Di Pahang Pemimpin : Dato Bahaman,Tok Gajah danImam Rasul Lokasi kebangkitan:-Lubuk Tertua-Jeram Ampai-Kuala Tembeling-Bentong 33. Faktor penentangan :- Menolak undang-undang British- Bertentangan dengan adat resam,systempolitik tempatan seperti systemkehakiman, pemungutan hasil tanah, systemcukai, penuuhan pasukan polis luar- Menetang pembinaan balaipolis di luukterua- Menghakis kuasa- Anak buah ditangkap British 34. - Dato Bahaman dan rakan-rakannyamendapat perlindungan daripada pendudukdan pembesar dari Terengganu dan Kelantan.- Dato Bahaman menetap di Hulu Kelantandan Tok Gajah menetap di Hulu Terengganu. Kesan penentangan :- Pada 1896,Dato Bahaman berpindah keBangkok dan mendapat perlidungan politikdaripada Raja Chulalongkorn.- Beliau menetap di Cheing Mai dan diberikanwang sara hidup sebanyak 1000 baht danmeninggal dunia di sana. 35. Sebab perjuangan DatoBahaman gagal :-British menggunakan senjata moden.-Bilangan tentera sedikit.-British menggunakan nama sultan untukmenghapuskan penentangan.-kesetiaan kepada sultan.-british mendapat bantuan luar.-perjuangan bersifat setempat.-berundur ke Kelantan(1895)untuk mendapatperlindungan.Back 36. Penentangan Di Kelantan Pemimpin : Tok Janggut(Haji Mat Hassan binMunas)- mendapat pendidikan agama diMakkah,mahir dalam ilmu persilatan. Lokasi penentangan :- Pasir Puteh-Saring 37. Faktor penentangan :- Sistem penasihat British diperkenalkan pada1910.- Pelaksanaan cukai yang diperkenalkankepada penduduk tempatan.- Bantahan beliau tidak diendahkan olehPegawai daerah Pasir Puteh.- British mengarahkan pasukan polismenangkapnya. 38. Peristiwa penentangan :- Pada 1915,Tok Janggut bekerjasama denganbanyak pihak seperti Engku Besar Jeram,TuanAhmad,Penghulu Adam,Haji Said,Che Ishak,danrakyat jelata menyerang Pasir Puteh dan berjayamendudukinya.- Sebuah kerajaan telah dibentuk dengan EngkuBesar Jeram sebagai raja,Tok Janggut sebagaiperdana menteri,dan Che Ishak sebagai pegawaidaerah.-British menggunakkan nama Sultan Kelantanuntuk menghapuskan tentangan Tok Janggut.- British menggerakkan tenterannya dari NNSbeserta dengan Kapal Perang H.M.S. Cadmusyang mendarat di Tumpat. 39. Kesan penentangan :- Tok Janggut telah terkorban akibat Britishmenggunakan senjata yang canggih dalamperjuangan ini.- Jenazah Tok Janggut diarak ke seluruh pekanKota Bahru dan kemudiannya digantungsongsang sebagai amaran kepada penentangBritish.Back 40. Penentangan Di Terengganu Pemimpin : Haji Abdul RahmanLimbong(seorang ulama) Lokasi penentangan :- Kuala Telemong-Kala Berang-Kampung Pelam 41. Faktor penentangan :- tidak puas hati dengan system cukai-undang-undang tanah baru-pas kebenaran membebankan-pengaruh pemimpin agama-menolak undang-undang kawalan binatangbuas 42. Peristiwa penentangan :- Pada 1922,Haji Abdul Rahman Limbong telahmengetuai penduduk tempatan untukmembuka tanah di Kuala Telemong walaupunmelanggari peraturan British.- Pada 1925,lebih 300 orang penduduktempatan membuka tanah kepunyaan TengkuNik Maimunah bin Sultan Zainal Abidin III yangmeliputi kawasan dari Lubuk Batu ke KampungPelam.- British meminta jasa Tengku Nik Maimunahuntuk menyuraikan penduduk tersebut. 43. -Penentangan di Kuala Telemong merebak keKuala Berang.- Pada 1928,penduduk tempatan berjaya untukmenduduki bangunan kerajaan di Kuala Berang.- Pada masa yang sama,sekumpulan penduduktelah berkumpul di Kampung Pelam untukmenerima arahan bagi menyerang British.- British menggunakan kuasa Sultan Terengganudengan menghantar 3 orang pembesar yangmembawa perintah Sultan untuk menawansemula Kuala Berang. 44. - Sepasukan polis(25 orang)telah menyerangKuala Telemong dan membunuh 11 orangpenduduk tempatan.- Haji Abdul Rahman Limbong telah diserangoleh 50 orang anggota polis dari Singapura. Kesan penentangan :- Haji Abdul Rahman Limbong ditangkap dandibuang negeri ke Makkah. 45. Sekian,Terima Kasih!!! Disediakan oleh : - Law Hui Fang - Lee Zhong Chun - Ker Sze Ling</p>

Recommended

View more >