seferberl°k ve sava‍ hal° tœzœ‍œ - .3133 seferberl°k ve...

Download SEFERBERL°K VE SAVA‍ HAL° TœZœ‍œ - .3133 SEFERBERL°K VE SAVA‍ HAL° TœZœ‍œ Bakanlar Kurulu Karar±n±n Tarihi: 24.5.1990, No:90/500

Post on 04-Feb-2018

222 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 3133

  SEFERBERLK VE SAVA HAL TZ

  Bakanlar Kurulu Kararnn Tarihi : 24.5.1990, No:90/500

  Dayand Kanunun Tarihi : 4.11.1983, No:2941

  Yaymland R.Gazetenin Tarihi : 16.7.1990, No:20576

  Yaymland Dsturun Tertibi : 5, Cild : 30, S.: 1293 *

  * *

  Bu Tzkle ilgili olarak Bakanlar Kurulu karar ile yrrle giren

  ynetmelik iin, "Ynetmelikler Klliyat"nn kanunlara gre

  dzenlenen nmerik fihristine baknz.

  *

  * *

  BRNC KISIM

  Genel Esaslar

  BRNC BLM

  Kapsam ve Tanmlar

  Kapsam

  Madde 1 (Deiik: 5/11/2001-2001/3283 K.)

  Bu Tzk, seferberlik ve sava hallerinde Devletin btn g ve kaynaklarnn bar durumundan

  seferberlik ve sava durumuna en abuk ve etkin biimde gemesini salayacak hazrlklarn bartan itibaren

  yaplmas usul ve esaslarn, gerginlik ve buhran dnemlerinde alnacak tedbirleri, seferberliin ilannn

  duyurulmas, grevli tekilat, kamu idare, kurum ve kurulularyla zel kurum ve kurulularn ve buralarda

  grevli personelin, yurttalarn yetki, grev, sorumluluk ve ykmllkleriyle bunlarn kullanlmas, yaplmas

  ve uygulanmas hususlarn kapsar.

  Tanmlar

  Madde 2 Bu Tzkte geen;

  A) Ara, motorlu, motorsuz ve zel amal tatlarla i makineleri, lastik tekerlekli traktrler ve her eit kara, deniz,

  su yolu ve hava ulatrma aralar,

  B) Bakanlk kontrolu, bakanlklarn grev alanna giren ve zel kanunlarla kurulmu birlik, iletme, kurum ve

  teebbslerle btn zel kurulu ve iyerlerinde seferberlik ve sava hazrlk ve uygulamalaryla ilgili konularda bilgi

  toplama, ihtiya, retim ve retilen mal ve hizmetlerin kullanlmasnn planlanmas ve gerektiinde planlarn uygulanmas,

  C) Bakanlk kurulular, bakanlklarn merkez tekilatyla ihtiyaca gre kurulan tara ve Yurt d tekilatn, bal ve

  ilgili kurulular,

  D) Erteleme, seferberlik ve sava hallerinde Silahl Kuvvetleri destekleyen milli harp gcn ve genel hayat

  olumsuz ynde etkilememesi amacyla kamu ve zel kurum ve kurulularnn almalarn aksatmadan srdrmesi iin, bu

  yerlerde alan baz personelin silah altna alnmasnn veya lojistik ykmllk uygulanmasnn geici olarak geri

  braklmas,

  E) Harekat kontrol, zaman ve blge olarak snrl zel grevlerin baarlabilmesi iin Trk Silahl Kuvvetlerine

  tahsis edilen kamu kurum ve kurulular veya bunlara ait birimlerin idari ve lojistik sorumluluklar kendi tekilatna ait olmak

  zere kullanlmasnda ilgili komutana verilen yetki,

  F) Hizmet, ihtiyalarn karlanmas iin belirli bir sre ierisinde almayla gerekletirilen retim, bakm,

  ulatrma, inaat, dzenleme, kullanmaya hazr hale getirme, bir grevi sevk ve idare etme ve benzeri faaliyetlerle elde edilen

  belirli bir etki veya sonu,

  G) Kaynak, kamu veya zel kurum ve kurulularla gerek kiilere ait tesisler, aralar, insan gc ve bunlar tarafndan

  retilen her trl mal ve hizmetler,

 • 3134

  H) Kurum ve kurulu, bakanlklarn bal ve ilgili kurulularyla zel kanunlarla kurulmu kurum ve kurulular,

  kamu ve zel btn iyerleri,

  ) Olaanst hal, tabii afet, tehlikeli salgn hastalk, ar ekonomik bunalm veya Anayasayla kurulan hr demokrasi

  dzenini veya temel hak ve hrriyetleri ortadan kaldrmaya ynelik yaygn iddet hareketleriyle ilgili ciddi belirtilerin ortaya

  kmas veya iddet olaylar sebebiyle kamu dzeninin ciddi ekilde bozulmas durumlarnda gerek ve tzel kiiler iin

  uygulanmas zel kanununda belirtilen ykmllklerle temel hak ve hrriyetlerin snrland durum,

  J) Seferberlik, Devletin btn g ve kaynaklarnn bata askeri g olmak zere, savan ihtiyalarn karlayacak

  biimde hazrlanmas, toplanmas, tertiplenmesi ve kullanlmasna ilikin faaliyetlerin uyguland, hak ve hrriyetlerin

  kanunlarla ksmen veya tamamen snrlandrld hal,

  K) Genel seferberlik, lkeye ynelik bir tehdidin karlanmas, btn g ve kaynaklarn kullanlabilmesi iin

  lkenin btnnde uygulanan seferberlik,

  L) Ksmi seferberlik, lkenin bir veya birden ok blgesinde uygulanan ve btn g ve kaynaklarn kullanlmasn

  gerektirmeyen seferberlik,

  M) Seferberlik hali, seferberlik uygulamasnn balatld gn ve saatten kaldrld gne kadar devam eden durum,

  N) Sefer grev emri, seferberlik ilannda sefer grev emri verilen personel ve aralarn gidecei yerin ve katlaca

  birliin seferberlik numaras yazl, srekli olarak personelin yannda veya arata bulundurulan belge,

  O) (Deiik: 11/5/2007-2007/12105 K.) zel ar, Trk Silhl Kuvvetlerinin bu maksatla belirlenen nitelikli birlik

  ve kurumlarnn tamamnn veya bir ksmnn, gerginlik ve buhran dnemlerinde sefer tekilt ve kadro seviyesine

  karlmas ve harekt sresince bu seviyeyi korumalar iin gerekli personel ve lojistik destei salamak zere gizli veya

  ak olarak yaplacak ar,

  P) Sava, Devletin devamlln ve milli menfaatleri salamak, milli hedeflere ulamak amacyla, bata askeri g

  olmak zere Devletin maddi ve manevi g ve kaynaklarn hi bir snrlamaya tabi tutulmadan kullanlmasn gerektiren

  silahl mcadele,

  R) Sava hali, sava ilanna karar verilmesinden bu halin kaldrldnn ilan edilmesine kadar devam eden sre iinde

  hak ve hrriyetlerin kanunlarla ksmen veya tamamen snrlandrld durum,

  S) Protokol, iki veya daha ok kamu kuruluunun, seferberlik ve sava hali hazrlk ve uygulamasnda karlkl

  olarak yerine getirmeyi kabul ettikleri ilemlerle ilgili belge,

  T) Szleme, bir kamu kurum veya kuruluuyla gerek veya tzel kiilerin seferberlik ve sava hali hazrlk ve

  uygulamasnda karlkl olarak yerine getirmeyi kabul ettikleri her trl ilemleri gsteren belge,

  U) Silah alt davetiyesi, barta manevra, tatbikat, at ve konferanslar gibi retim ve eitim amacyla silah altna

  alnacak personelle aralarn arlmalarna ilikin belge,

  ) Seferberlik ve Sava Hali Hazrlklar Direktifi, bakanlklar, kamu ve zel sektr kurum ve kurulular tarafndan

  yaplacak planlarla bu konuda yaplacak dier ilemleri aklayan ve Milli Gvenlik Kurulu Genel Sekreterliince hazrlanp

  Bakanlar Kurulunca uygun bulunduktan sonra Babakanlka datm yaplan direktif,

  V) Yedek personel, askerlik a iinde muvazzaflk hizmetini tamamlam personel,

  Y) Kanun 4/11/1983 gnl ve 2941 sayl Seferberlik ve Sava Hali Kanunu,

  Z) Ynerge, Trk Silahl Kuvvetleri Seferberlik ve Sava Hali Ynergesi anlamnda kullanlmtr.

  AA) (Ek Bent: 5/11/2001-2001/3283 K.) Gerginlik dnemi, milli menfaatleri ite ve dta olumsuz ynde

  etkileyecek olaylarn, lkeyi bir buhran durumuna gtrecek tarzda trmanmas hali.

  AB) (Ek Bent: 5/11/2001-2001/3283 K.) Buhran dnemi, milli menfaatleri dorudan veya dolayl olarak tehdit eden

  veya etmesi muhtemel olan i ve d olay veya olaylarn ayr ayr veya birlikte vuku bulduu halleri.

  KNC BLM

  Tekilat, Grev, Yetki ve Sorumluluklar

  Koordinatrlk Grevi

  Madde 3 Seferberlik ve sava hazrlklarnn en st dzeyde yaplmasnda ve uygulanmasnda;

  Trk Silahl Kuvvetlerine ilikin ilemlerde Milli Savunma Bakanl, Trk Silahl Kuvvetlerinin grev alan dnda

  kalan ilemlerde Milli Gvenlik Kurulu Genel Sekreterlii,

  Yukarda belirtilen ilemlerin ortaklaa yrtlmesinde Babakanlk

  koordinatrlk grevini yapar.

 • 3135

  Tekilat

  Madde 4 Bakanlklarla bunlarn bal ve ilgili kurulularnda, kendi grev ve uzmanlk alanlarna ve seferberlik ve

  sava hazrlklarna ilikin grev ve hizmetlerin, bakanlk ve kurulularda uyumlu olarak nasl yerine getirilecei, Seferberlik

  ve Sava Hazrlklar Direktifi esaslar da dikkate alnarak, bu Tzk hkmlerine gre bakanlklarca dzenlenir.

  Bakanlklarla kamu kurum ve kurulularnda, il ve ilelerde, seferberlik ve sava hazrlk planlarnn yaplmasn,

  gelitirilmesini ve sratle uygulanmasn salamak, gerekli faaliyetleri yapmak, yrtmek ve hazrlklar ynlendirmek,

  ayrca, koordinasyon, kontrol ve denetim hizmetlerini sorumlu makamlar adna, ncelikle, bulunan yerlerde savunma

  sekreterleri, savunma sekreteri yoksa, savunma uzmanlar veya sivil savunma uzmanlar, il ve ilelerde sivil savunma

  mdrlkleri veya memurluklar yrtr. Saylan hizmetlerin abuk, verimli ve gvenli biimde yerine getirilmesi amacyla

  bakanlklar, kamu kurum ve kurulularnn yetkili amirleri, valilik ve kaymakamlklarca ihtiya halinde baka tekilat

  elemanlar da sivil savunma elemanlaryla birlikte altrlabilir.

  Gerekli grlen belediyelerle zel kurum ve kurulularda yukardaki faaliyetler sivil savunma uzman veya

  amirleriyle kendi personeli tarafndan yerine getirilir.

  Genelkurmay Bakanlnn Grev, Yetki ve Sorumluluklar

  Madde 5 Genelkurmay Bakanlnn, Kanunda yazl olanlardan baka barta, seferberlik ve sava hali iin

  yaplacak hazrlklara ilikin grev, yetki ve sorumluluklar aada gsterilmitir:

  A) Seferberlik ve sava hallerinde Silahl Kuvvetler ihtiyalarnn tedariki iin kuvvet komutanlklar, Jandarma

  Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanlnca yaplacak hazrlklarla ilgili direktifler vermek,

  B) Kamu kurum ve kurulularnca retilen veya satn alnan mal ve hizmetlerden, seferberlik ve sava hallerinde

  askeri maksatlarla kullanlabilecek olanlarn, her iki ihtiyac da karlayabilecek hale getirilmesi iin Milli Savunma

  Bakanlna neride bulunmak,

  C) Bakanlk ve kurulularn o

View more