see rail perspective · para vlakova. cijena prijevozne karte od udina do ljubljane bit će 15,60...

of 16/16
N 10 03/2018 SEE RAIL Perspective KVARTALNI BILTEN KLASTERA ŽELEZNICA ZA JUGOISTOČNU EVROPU I Godina III, br 10, Septembar/Rujan 2018. Tema broja: InnoTrans 2018

Post on 27-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • N 10 03/2018

  SEE RAIL Perspective KVARTALNI BILTEN KLASTERA ŽELEZNICA ZA JUGOISTOČNU EVROPU I Godina III, br 10, Septembar/Rujan 2018.

  Tema broja: InnoTrans 2018

 • SADRŽAJ SEE RAIL Perspective

  Septembar Rujan

  2018

  s. 5 - 9 I FABRIČKE VESTI

  BiH: Najbolji poslovni rezultat Željeznice Federacije BiH

  Hrvatska: Posjet predstavnika Europske komisije Hrvatskim Željeznicama

  Slovenija: Slovenačke železnice ulažu u nove putničke vagone

  Srbija: Glavna železnička stanica u Beogradu ugašena nakon 133 godine

  s. 10 - 14 Ak6vnos6 RCSEE i njenih članova na sajmu InnoTrans 2018

  � Berlinski InnoTrans najveći i najznačajniji do sada

  � Predstavnici RCSEE i članovi klastera na InnoTransu

  � Održan skup umrežavanja 5 evropskih klastera železnice na InnoTransu

  IMPRESSUM Glavni i odgovorni urednik: Milan Vučković

  Prevod i marke�ng: Marko Radović

  Design i LayOut: BSN I www.bsn.rs

  Uredništvo: Andrijana Stefanovski, Dragoljub Rajić, Lela Ignjatović i Marko Radović

  Izdavač: Business Support Netvork / Mreža za poslovnu podršku (BSN)

  Strumička 100, 11050 Beograd I E-mail: [email protected] I PIB: 108639092 I MB: 28151829

  (Fotografija na naslovnoj strani: InnoTrans Berlin 2018, Izvor: innotrans.de)

  02 SEE RAIL Perspective I N. 10

  s. 10 I INNOTRANS 2018

 • Applied Railway Technology AEbt Angewandte Eisenbahntechnik

  AEbt—Railway Know How made in Germany

  We are a company of engineering consultants which is closely involved in the very Complex procedures to furnish safety proofs, verificaBon and homologaBon for roling stocks and infrastructure throughout Europe. Our aim is a safe, reliable and economic railway system. You and your aims are in the focus of all our acBons. As a reliable and Powerful partner, we always achieve opBmum results for you. Due to our long-Bme experience in railway business, we cann prepare working packages which you can schedule and calculate.

  AEbt Inspec6on body AEbt Academy

  � DeBo (designated, delegated body) � Seminars

  � AsBo (Assessment body) � Trainings

  � Workshops

  AEbt—Test center ERC NoBo (accredited to EN 17025) � Proofing � TSI

  � Tests � ECM

  � Service

  AEbt Angewandte Eisenbahntechnik GmbH ( Applied Railway Technology) Adam-Klein-Strasse 26 I D-90428 Nuremberg I Germany Tel.: +49 911 520 992-181 I Fax: +49 911 520 992-10 www.aebt.eu I [email protected]

  Reach your goals with us simply and safely! www.aebt.eu

 • Dragi čitaoci, članovi i prijatelji Klastera železnica za jugoistočnu Evropu (RCSEE),

  Ovu godinu obeležio je sajam Innotrans iz mnogih razloga. U Berlin je s&glo preko

  160.000 stručnih pose&laca iz celog sveta kako bi videli i lično doživeli nove tehnologije,

  oko 400 premijernih inovacija ali i da bi uspostavili nove brojne poslovne kontakte. Šire o

  Innotransu možete čita& u ovom broju našu kratku foto-reportažu na strain br. ?

  O širokim ak&vnos&ma našeg klastera i njenih brojnih članova na pomenutom sajmu

  možete se informisa& na stranama ?

  Na drugoj strani, ako bih

  hteo da delimično

  parafraziram poznatog

  nemačkog Remarka, rekao

  bih samo: “na Istoku ništa

  novo“.

  Dok se u celom svetu

  dešavaju inova&vne

  promene, uvodi digitalizacija

  i rešavaju brojni problemi u

  železničkom privrednom

  sektoru, glavni grad Srbije,

  Beograd, je ove godine

  postao jedinia milionska

  metropola u svetu koja je

  ostala bez svoje glavne železničke stanice u centru grada. Ukoliko ste nameravali Beograd uskoro da

  pose&te vozom, iz pravca Zagreba, Budimpešte ili Soluna, bolje nemojte. Saznajte zašto na strani ?

  Naravno, u ovom broju moći ćete da pročitate još neke zanimljive tekstove iz našeg regiona.

  Sa poštovanjem

  Milan Vučković

  Direktor RCSEE

  Glavni i odg. urednik SEE RAIL Perspective

  Stav glavnog urednika i direktora RCSEE:

  Ceo svet železnice na InnoTransu 2018

  04 SEE RAIL Perspective I N. 10

  InnoTrans 2018: Hitachi Rock Train

 • Najbolji poslovni rezultat željeznica federacije BiH u posljednjih 25 godina

  Septembar/Rujan, Sarajevo, BiH: Na 155. sjednici održanoj 06.09.2018. godine u Sarajevu, Vlada FBiH dala je

  saglasnost na Izvještaj o poslovanju Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu, u kojem

  su navedeni poslovni rezultaB u osnovnoj djelatnosB prevoza robe i putnika, te rezultaB u održavanju, rekonstrukciji,

  modernizaciji i razvoju željezničke infrastrukture, organizaciji i sigurnosB željezničkog saobraćaja.

  U 2017. godini prevezeno je 8.873.000 tona robe ili 10.000 tona više nego u prethodnoj. U odnosu na plan prevezeno je

  23.000 tona više, a dominira unutrašnji saobraćaj sa 5.948.000 prevezenih tona. Najveći obim prevoza ostvaren je za

  Elektroprivredu BiH (4.045.891 tona), zaBm kompaniju Arcelor Mi7al Zenica (2.525.725 tona), GIKIL Lukavac

  (1.073.276 tona) i Aluminijski kombinat Mostar (245.020 tona). Ostvareno je ukupno 743.600.000 netotonskih

  kilometara, što je za čeBri posto više u odnosu na plan.

  U prošloj godini prevezeno je 355.000 putnika, a godinu ranije 258.000, što je za 97.000 putnika više, dok je odnosu na

  plan ostvareno povećanje od 13.000 putnika ili čeBri posto. Ostvareno je 21.900.000

  putničkih kilometara, a u 2016. godini 12.900.000, što je 1.300.000 ili šest posto više

  u odnosu na plan.Ovo povećanje je rezultat uvrštavanja u promet modernih i

  komfornih Talgo vagona, čime je kvalitet usluge znatno povećan. Zastarjeli kapaciteB

  koji su korišteni u lokalnom putničkom saobraćaju zamijenjeni su elektromotornim

  garniturama i RIC vagonima.

  Željeznice FBiH su vlasBBm kapaciteBma (elektromotornim i talgo garniturama) od

  1. augusta uvele dva para putničkih međuenBtetskih vozova na relaciji Sarajevo –

  Doboj – Sarajevo i sporazumno sa Željeznicama Republike Srpske produžile trase

  brzih vozova od Doboja do Banje Luke. (Izvor i foto: Željeznice Federacije BiH)

  Modernizacija Željeznica Republike Srpske

  Septembar/Rujan, Doboj: Modernizacija i rekonstrukcija signalno - sigurnosnih i telekomunikacionih uređaja, novih

  tehničkih i tehnoloških rješenja koji omogućavaju kvalitetniji, bezbjedniji i jeKiniji rad željeznica na dionici Doboj-

  Banjaluka, svečano je promovisana sredinom septembra u Banjaluci.

  Željeznice Republike Srpske u okviru projekta “Modernizacija sistema

  signalizacije i telekomunikacija na dionici pruge Doboj – Banjaluka”

  instalisale su nove elektronske uređaje za osiguranje stanica i putnih

  prelaza. Šest stanica na toj dionici osigurano je novim signalno–

  sigurnosnim uređajima, a 11 pružnih prelaza uređajem za

  automatsko osiguranje. Istovremeno, realizovan je sistem

  međustanične zavisnosB, kao i daljinsko upravljanje saobraćajem,

  koje pruža mogućnost centralizovanog upravljanja udaljenim

  stanicama i putnim prelazima.

  Dragan Savanović, vršilac dužnosB generalnog direktora Željeznica

  Republike Srpske istakao je da je ovo prekretnica u sigurnosB na

  dionici Banjaluka - Doboj i naglasio da je ovaj projekat od velikog

  05

  B&H

  SEE RAIL Perspective I N. 10

  FABRIČKE VESTI ZA BR. 10:

 • Kineski vlasnici Luke Zadar spremni da inves6raju u obnovu Unske pruge

  Septembar/Rujan, Zadar: Iz Uprave Luke Zadar u Gaženici, čiji je većinski vlasnik kineska firma Luxury Real Estate najavljena je dokapitalizacija Luke Zadar i izražena spremnost za ulaganje u obnovu i modernizaciju Unske pruge, od Knina do granice sa BiH.

  Time bi se posle više od 20 godina ponovo uspostavio teretni železnički saobraćaj i omogućio transport roba iz jugoistočne Evrope do jadranskih luka u Zadru, Šibeniku i Splitu.

  Unska pruga kao najkraća železnička veza između kopnene i južne Hrvatske, preko teritorije BiH, od neprocenjivog je značaja za srednjedalmaBnske luke, posebno za zadarsku, u koju je kao većinski vlasnik juče i zvanično ušao kineski partner.

  Pruga koja vodi do zadarske luke je u lošem stanju i zahteva hitnu obnovu, a paralelno bi se radilo i na obnovi Unske

  pruge. Ovu inicijaBvu podržala je i Hrvatska gospodarska komora.

  Posjet predstavnika Europske komisije Hrvatskim Željeznicama

  Septembar/Rujan, Zagreb: od 4. do 6. rujna u Hrvatskoj boravili su

  predstavnici Europske komisije koji su tom prigodom s predstavnicima

  Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva regionalnoga

  razvoja i fondova EU, HŽ Infrastrukture i HŽ Putničkog prijevoza obišli radove

  na lokaciji velikog projekta rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog

  kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci te dionicu

  Križevci – Koprivnica – državna granica.

  Osim o razvoju i unapređenju hrvatske željezničke mreže prilikom posjeta

  razgovaralo se i o kupnji novih vlakova za HŽ Putnički prijevoz, što se također

  sufinancira sredstvima Europske unije.

  (Izvor i foto: ŽH infrastruktura)

  06 SEE RAIL Perspective I N. 10

  FABRIČKE VESTI ZA BR. 10:

  HRVATSKA

  www.szz.hr

 • SEE RAIL Perspective I N. 10 08

  FABRIČKE VESTI ZA BR. 10:

  Obnova putničkog prijevoza između Trsta i

  Ljubljane

  Septembar/Rujan, Ljubljana: Nakon 10 godina

  „praznine“ u redovnom željezničkom putničkom

  voznom redu od Udina i Trsta do Ljubljane, 9. rujna

  2018. u voznom redu ponovno će „oživjeB“ nekadašnje

  trase putničkog prijevoza.

  To je rezultat dogovora o partnerstvu između talijanske

  regije Friuli Venezia Giulia, putničkog operatera

  Talijanskih željeznica Trenitalia i Slovenskih željeznica.

  Od 9. rujna 2018. na toj dionici dnevno vozit će dva

  para vlakova. Cijena prijevozne karte od Udina do

  Ljubljane bit će 15,60 eura, dok će od Trsta i Ville

  Opicine do Ljubljane stajaB 8 eura.

  (Izvori: Savez za željeznicu i Interna6onal Railway Journal)

  SLOVENIJA

  Septembar/Rujan, Beograd: Najstarija lokomoBva iz kolekcije Železničkog muzeja u Beogradu, napravljena 1864.

  godine, isečena je i u delovima izneta iz depoa“. NepoznaB počinioci upali su u depo Železničkog muzeja u Beogradu,

  odneli veliki deo eksponata i gotovo potpuno unišBli „pulsku" i još jednu vrednu lokomoBvu. Sa obe lokomoBve skinuto

  je sve što je moglo i ostali su samo kosturi.

  Najstarija lokomoBva iz kolekcije Železničkog muzeja, napravljena 1864. godine, isečena je i u delovima odneta 31.

  avgusta iz Depoa muzeja, koji je deo Ložionice beogradske Železnicke stanice, u blizini Beogradskog sajma. Nekada je

  prevozila radnike i opremu u jednom od najvećih građevinskih poduhvata

  posle Drugog svetskog rata - probijanju Sueckog kanala, najvažnijeg

  plovnog puta za snabdevanje Evrope naKom sa Bliskog istoka. „Pulska

  lokomoBva" iz 1864. godine bila je ižvrljana i puna prašine, iako je „starija

  od železnice u Srbiji".

  "OdneB su i strugovi, strugne bušilice, tehničke zbirke su uništene. Čak je

  iznet i strug od 30 tona. Pljačke i devastacija objekta dešavali su se i ranije,

  s vremena na vreme, a pre nedelju dana usledilo je i finalno uništenje",

  izjavio je glavni organizator za muzejske poslove pri Železničkom muzeju

  Strahinja Vuković. (Izvor: kaleidoskop-media.com)

  Pokraden Železnički muzej u Beogradu - lokomo6va iz 1864. godine isečena i odnešena

  SRBIJA

 • FABRIČKE VESTI ZA BR. 10:

  Glavna železnička stanica u Beogradu ugašena nakon 134 godine

  Juni/Lipanj, Beograd: Krajem juna ove godine obustavljen je železnički saobraćaj u Glavnoj železničkoj stanici Beograd.

  Nakon pune 134 godine, jedan od simbola prepoznatljivosB ovog grada kod mnogih generacija u Beogradu, Srbiji i bivšoj

  Jugoslaviji, umesto da bude modernizovan i obnovljen, jednom običnom nerazumnom poliBčkom odlukom više ne postoji

  za vozne putnike. Domaći i međunarodni saobraćaj sada je prebačen na dve sporedne stanice: Jedna od njih je železnička

  stanica Topčider, mala stanica na periferiji grada do koje putnici teško mogu da sBgnu bez taxija a još teže sami da je

  nađu. Druga stanica je Beograd-centar, poznata stanovnicima Beograda i pod nazivom Prokop, koja se uz duge pauze

  gradi već skoro punih 50 godina i nikako da se završi. Beogradski mediji ovu stanicu nazivaju “glavnom železničkom

  stanicom koja to nije”. Sa pravom, jer oni koji su ugasili Glavnu železničku stanicu Beograd, najavljuju preko medija da će

  glavna zgrada stanice Prokop biB završena tek 2020 godine (u šta niko više ne veruje).

  Početkom jula ove godine, kada je železnički saobraćaj u najvećem obimu u sred leta bio prebačen na stanicu “Centar” u

  njoj, tada, nije bilo niB jednog info punkta, niB jednog kioska sa osvežavajućim pićima, niB jednog bankomata pa čak ni

  pokretnih stepenica tako da su mnogobrojni putnici svoje teške putničke torbe i kofere morali da šlepuju uz visoke i

  brojne stepenice. Da ne pominjemo invalide koji nisu imali nikakve mogućnosB da se kreću na ovoj “novoj” stanici do koje

  nije jednostavno sBći niB javnim prevozom. Domaći mediji pisali su o tome da je u trenutku prebacivanja glavnog

  železničkog saobraćaja na ovoj stanici vladao pravi haos jer stranci su se teško snalazili dok su brojni domaći putnici jed-

  nostavno pretrčavali preko šina. MeđuBm, ništa nam ne preostaje nego da se nadamo da će ova stanica uskoro dobiB više

  potrebnih sadržaja kako bi putnici, konačno, dostojanstveno mogli da putuju vozom i sa ove tačke u gradu.

  Da se podseBmo da je Glavna zgrada železničke stanice u Beogradu građena između 1882. i 1885. godine po planovima

  srpskog arhitekte DraguBna MiluBnovića i da ima status spomenika kulture od velikog značaja. Ova stanica je neposredno

  povezana sa izgradnjom prve srpske železničke pruge Beograd - Niš. Prvi voz sa ove stanice krenuo je ka Zemunu 20.

  avgusta 1884. godine u 15 časova a njegovi prvi putnici bili su srpski kralj Milan, kraljica Natalija i prestolonaslednik Ale-

  ksandar Obrenović. Mesec dana kasnije iste godine krenula je i prva međunarodna linija od Beograda ka BudimpešB.

  09 SEE RAIL Perspective I N. 10

  R E I O N SRBIJA

 • 10 SEE RAIL Perspective I N. 10

  TEMA BROJA: InnoTrans 2018

  U Berlinu je 21. septembra završen do sada najveći i najznačajniji sajam InnoTrans. Ko je na ovaj sajam došao samo na dan ili dva, bio je razočaran. NiB sva čeBri dana posete ovom sajmu od jutarnjih do kasnopodnevnih saB nisu bili dovoljni da prosečni poseBlac sve sBgne da vidi. Nije ništa čudno ako se ima u vidu da je ove godine poseBocima i izlagačima na raspolaganju bila čak 41 sajamskih hala u kojima se smesBlo 3.062 izlagača iz 60 zemalja, od čega 62% stranih izlagača čime je, pre svega, potvrđen međunarodni karakter ove neverovatne manifestacije.

  Pored ovoga, na otvorenom prostoru izloženi su bili vagoni i lokomoBve poznaBh svetskih proizvođača šinskih vozila sa svih meridijana na ukupno 3.500 metara šina koje su takođe u vlasništvu berlinskog sajma.

  EksperB iz naše branše kao i brojni stručni poseBoci (njih 160.000) na innoTrans 2018 sBgli su iz čak 120 zemalja sveta. Na ovaj sajam sBglo je ukupno 41 ministar iz oblasB saobraćaja i infrastrukture kako bi lično videli ukupno 400 inovacija od čega 155 svetskih premijernih proizvoda i čak 155 šinskih vozila na otvorenom prostoru.

  Ukoliko mislite da više od ovog nije moguće, varate se: već za naredni Innotrans 2020 berlinski sajam gradi dve nove velike hale očekujući još više izlagača i još veću posetu. Naravno, ohrabrujuće je da sve veći broj izlagača na ovom sajmu nastupa iz našeg regiona i poziBvno je da će se taj trend nastaviB i ubuduće.

  Berlinski InnoTrans 2018 najveći i najznačajniji do sada

  Ceremonija otvaranja sajma

 • 11 SEE RAIL Perspective I N. 10

  AKTIVNOSTI KLASTERA RCSEE:

  Menadžment Klastera železnice za JIE (RCSEE), Dragoljub Rajić, Marko Radović i Milan Vučković, poseBli su najveći evropski sajam za železničke tehnologije InnoTrans koji je održan od 18. do 21. oktobrae u Berlinu.

  Za čeBri dana boravka na sajmu, naša delegacija poseBla je štandove svojih brojnih članova koji su nastupili kao izlagači predstavivši, između ostalog, svoje nove proizvode i usluge.

  U okviru sajma tročlana delegacija RCSEE bila je kao gost pozvana na štandove klastera železnica iz nemačke pokrajine Saksen (BTS), klastera železnice iz nemačke pokrajine Bavarske (CNA), italijanskog klastera DITECFER kao i Nemačkih železnica (DB), tačnije Odseka DB za servisiranje šinskih vozila.

  Delegacija RCSEE je poseBla i brojne izlagače iz našeg regiona kao i druge potencijalne članove iz Evropskih zemalja koji su pokazali veliki interes za sve naše akBvnosB.

  Predstavnici RCSEE i njeni brojni članovi na sajmu InnoTrans 2018

  Tim RCSEE

  Štand člana RCSEE, kompanije Altpro iz Hrvatske sa novim proizvodom (desno)

  Štand kompanije Aebt iz Nemačke, člana RCSEE

 • 12 SEE RAIL Perspective I N. 10

  AKTIVNOSTI KLASTERA RCSEE:

  Predstavnici RCSEE i njeni brojni članovi na sajmu InnoTrans 2018

  Štand kompanije Novatronic iz Srbije, člana RCSEE Štand kompanije NoBo ERC GmbH iz Nemačke, člana RCSEE

  Kompanija Berghof iz Nemačke, član RCSEE Kompanija D&T iz Italije, član RCSEE Kompanija Tatravagonka, član RCSEE

  Štand kompanije Siemens, člana RCSEE

 • 13 SEE RAIL Perspective I N. 10

  AKTIVNOSTI KLASTERA RCSEE:

  Predstavnici RCSEE i njeni brojni članovi na sajmu InnoTrans 2018

  Na štandu kompanije Thales, člana RCSEE, sa Marinom Vlachos (Thales Austrija) i Henrik Klannerom (Thales Nemačka)

  Kompanija RŽV Čakovec iz Hrvatske, član RCSEE Štand kompanije Siemens, člana RCSEE Kompanija Schwihag iz Švajcarske, član RCSEE

  Kompanija Đuro Đaković strojna obrada iz Hrvatske, član RCSEE

  Kompanija Galeb iz Srbije, član RCSEE Na štandu Ins6tuta Mihailo Pupin iz Srbije,

  člana našeg klastera RCSEE

 • 14 SEE RAIL Perspective I N. 10

  AKTIVNOSTI KLASTERA RCSEE:

  Održan skup umrežavanja pet evropskih klastera na InnoTransu 2018

  Drugog dana sajma InnoTrans u Berlinu, 19. septembra, održan je skup sa interesantnim B2B susreBma članova ukupno pet evropskih klastera železnica među kojima su se našli članovi i predstavnici našeg Klastera RCSEE.

  U opuštenoj sajamskoj atmosferi našli su se predstavnici sledećih klastera: Klaster železnica jugoistočne Evrope, Rail Cluster BTS iz pokrajine Saksen, I-Trans iz Francuske, Rail Alliance iz Velike Britanije i DITECFER iz Italije.

  Tom prilikom došlo je do novih kontakata i poslovnog umrežavanja ali i razgovora predstavnika gore pomenuBh klastera o užoj saradnji povodom zajedničkog velikog projekta PERES pod patronatom Evropske komisije i EU.

 • SEE RAIL Perspective I N. 10 15

  Sajam Mobility 2019 obuhvata sledeće oblasB: Tehnologije za drumski, železnički i javni transport i

  infrastrukturu, enterijer i eksterijer u drumskim i šinskim vozilama sa pratećim uslugama i tunelske

  konstrukcije.

  Naš sajam jeste mali ali i kao takav pruža jedinstvenu šansu za konkretnim širenjem poslovnih ak-

  BvnosB Vašeg preduzeća i mogućnost da svoje proizvode, usluge i nova tehnička rešenja, prezentuje-

  te na jednom veoma dinamičnom tržištu koje obuhvata ukupno 7 zemalja sa preko 30 miliona

  stanovnika, koje očekuje značajna revitalizacija železničke i putne infrastrukture u narednih deset

  godina sa predviđenim invesBcionim ciklusom od preko 15 milijardi evra.

  Zato, ne čekajte. Pripremili smo za izlagače izuzetno povoljnu ponudu na atrakBvnom prostoru u be-

  ogradskom hotelu „Metropol“. Detaljne informacije dostupne su na: hUp://see-mobility.com/

  POZDRAVLJAMO NOVE ČLANOVE KLASTERA RCSEE:

  Naš Klaster pozdravlja nove članove :

  ELPA d.o.o., Velenje (Slovenija): hUp://www.elpa.si

  LANCom d.o.o, Ljubljana (Slovenija): hUp://www.lancom.si

 • SEE RAIL Perspective

  VIŠE OD BILTENA

  www.rcsee.org