scoren met kwaliteit v160527

Click here to load reader

Post on 09-Feb-2017

241 views

Category:

Healthcare

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PowerPoint-presentatie

In Zorg OndernemendScoren metkwaliteit

van papieren tijger naar roadmap to succes in 5 stappensucces

SCOREN MET KWALITEIT Kwaliteit is NIET

2

SCOREN MET KWALITEIT Kwaliteit is NIET

SCOREN MET KWALITEIT Kwaliteit CONTROLE

SCOREN MET KWALITEIT Kwaliteit is Kwaliteit is de meestwinstgevende manier van bedrijfsvoering

SCOREN MET KWALITEIT STAP 1 Kwaliteit begrijpen

SCOREN MET KWALITEIT Geschiedenis van kwaliteitsdenken en kwaliteitszorg

7

SCOREN MET KWALITEIT Geschiedenis van kwaliteitsdenken en kwaliteitszorgFase 1 productgerichtheid = focus op controle(s)

Fase 2 procesgerichtheid = focus of statische procesbeheersing

Fase 3 organisatiegerichtheid = focus op organisatie en afstemming werk

Fase 4 ketengerichtheid = focus op samenwerking met klanten en leveranciers

Fase 5 totale kwaliteit = focus op ondernemerschap

8

SCOREN MET KWALITEIT Een praktijkvoorbeeld

SCOREN MET KWALITEIT Populaire tools

10

SCOREN MET KWALITEIT Het lelijke jonge eendje

SCOREN MET KWALITEIT Het lelijke jonge eendje QFD (gecombineerd met FMEA)

SCOREN MET KWALITEIT Kwaliteit is

QFDis een gestructureerde methode om systematisch de klantwensen te identificeren en te kwalificeren en ze te vertalen in kritische parameters. 'Kritisch' in de zin dat je op basis van de klanteisen en -wensen scoort welke functie-eisen van processen, producten, of diensten hier de meeste invloed op hebbenHogere ontwerpkosten

maar,

totale opstartkosten verlaagdmet61%

TeamsToolsKMSC-S-CVERBETERENLEIDERSCHAP

Effectiviteit Klanten Verspilling Efficiency SCOREN MET TOTALE KWALITEIT lanceer je organisatie naar een beter bedrijfsresultaat

14

Service-(ability)FeaturesConformanceDurabilityReliabilityPerformanceAestheticsPerceivedQualityKWALITEIT =

SCOREN MET KWALITEIT

15

Kwaliteit begint bij marketingKWALITEIT =SCOREN MET KWALITEIT

16

EfficintiePatint-gerichtheidTijdigheidGelijkheidEffectiviteitPatint-veiligheidKWALITEIT =

SCOREN MET KWALITEIT

17

SCOREN MET KWALITEIT Kwaliteit begint met jouw bedoeling, jouw lonkend perspectief

18

Systeem facilliteert professional focus op bedoeling te houden

BedoelingProfessionalSysteem

Ideale situatieDruk van: wet & regelgeving, richtlijnen, IGZberoepsgroep, bekostigingverzekeraars, etcDRUK

SCOREN MET KWALITEIT Verschuiving van focus van bedoeling naar systeem

SCOREN MET KWALITEIT STAP 2,3,4,5 PDCA richting de bedoeling

22

SCOREN MET KWALITEIT Schematische weergave ISO 9001:2015

24

SCOREN MET KWALITEIT Vaarwel kwaliteitshandboek ISO 9001:2015

ISO 9001:2015Gedocumenteerde informatieDocumentatieRegistratie4.3ToepassingsgebiedX4.4ProcessenXX5.2KwaliteitsbeleidX6.2KwaliteitsdoelstellingenX7.1.5Middelen voor monitoring en metenX7.2CompetentieX8.1Operationele planning en beheersingX8.2.3Beoordeling van eisenX8.3.3Inputs voor ontwerp en ontwikkelingX8.3.4BeheersmiddelenX8.3.5Ontwerp- en ontwikkelingsoutputsX

26

ISO 9001:2015Gedocumenteerde informatieDocumentatieRegistratie8.3.6Wijzigingen mbt ontwerp & ontwikkelingX8.4.1Beheersen externe leveringX8.5.2Identificatie en naspeurbaarheidX8.5.3Eigendom van klanten of externe aanbiedersX8.5.6Beheersing van wijzigingenX8.6Vrijgave van producten en dienstenX8.7Beheersing van afwijkende outputsX9.1.1Monitoren, meten, analyseren en evaluerenX9.2Interne auditX9.3.3Outputs van directiebeoordelingX10.2.2Afwijkingen en corrigerende maatregelenX

27

SCOREN MET KWALITEIT Structuur ISO 9001:2015

SCOREN MET KWALITEIT Denken vanuit risico en kans

SCOREN MET KWALITEIT Risico-analyse: breng je affordable loss in kaart

SCOREN MET KWALITEIT Maak risicos en kansen meetbaar met behulp van BSC

BEHEERSEN = STANDAARDISEREN - Op welke wijze(n) kunnen wij standaardiseren?

vraagmoment van afnamegarantiecreatieuniekstandaardPROCES TESTANDAAR-DISERENPROCES MOEILIJK / NIET TE STANDAAR-DISEREN(Standaardisatiemechanismen volgens Mintzberg)

32

Beroepsnormen, standaarden en richtlijnen

SCOREN MET KWALITEIT Verantwoord afwijken is mogelijk

P.v.E. & RiAVerification & controlUser requirementsPerformance verificationFunctional, Configuration, Design SpecificationInstallation & Operation VerificationBuild, configure & test the system

EXPLICIETE EISEIS BIJ PROCESINNOVATIEEXPLAIN &PROVE

SCOREN MET KWALITEIT Missen we niet iets?

SCOREN MET KWALITEIT Terug naar de bedoelingSysteem facilliteert professional focus op bedoeling te houden

BedoelingProfessionalSysteem

Ideale situatieDruk van: wet & regelgeving, richtlijnen, IGZ, beroepsgroep, klanten,verzekeraars, etcDRUK

hoogwaardig PassieOndernemerschapInnovatieEen Gezonde, duurzame, betaalbare en aangename toekomstPersoonlijkAandacht en respectUiTDAGINGEN in CONTEXTMIDDELEN, mensen, KENNIS en NETWERK Roadmap geeft richting en extra betekenis aan leiderschap in ISO 9001:2015

Affordable Loss Processen / ActiesKSF / BSCPDCAPLANDOCHECKACTLEiDERSCHAP & OndernemerschapSamenwerken

Roadmap geeft richting en extra betekenis aan ISO 9001:2015

PDCAKSF / BSCProcessenAffordable loss37

SCOREN MET KWALITEIT Vragen ?