schemat ideowy zasady · pdf fileschemat ideowy schemat ideowy (blokowy) jest to graficzne...

Click here to load reader

Post on 27-Feb-2019

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SCHEMAT IDEOWY

ZASADY TECHNOLOGICZNE

PODSTAWY TECHNOLOGII OGNEJwykad 2

SCHEMAT IDEOWY

Schemat ideowy (blokowy) jest to graficzne przedstawienie procesu technologicznego polegajce na zestawieniu poszczeglnych procesw i operacji jednostkowych w kolejnoci ich realizacji oraz wszystkich wystpujcych strumieni masowych.

Proces jednostkowy (ang. unit process) jest to wyodrbniony zesp przemian fizycznych i chemicznych materii, charakterystyczny ze wzgldu na zachodzc reakcj chemiczn.

Operacja jednostkowa (ang. unit operation) jest to wyodrbniony zesp, fizycznych przemian materii (bez reakcji chemicznej), charakterystyczny ze wzgldu na ich skutek

Strumienie masowe: wchodzce/wychodzce, stan skupienia, recykle.

Elementy schematu ideowego

Operacje jednostkowe inynierii chemicznej

Procesy jednostkowe inynierii reakcji chemicznych

1. Operacje dynamiczne Przepyw pynw Sedymentacja Fluidyzacja Filtracja Rozdrabnianie Mieszanie Flotacja

2. Wymiana ciepa Ogrzewanie i chodzenie Wrzenie, kondensacja, sublimacja

3. Wymiana masy Destylacja, rektyfikacja Absorpcja Rozpuszczanie, krystalizacja Ekstrakcja Adsorpcja Nawilanie, suszenie

1. Procesy przebiegajce w warunkach zblionych do warunkw normalnych Procesy roztworowe Procesy dyfuzyjne z udziaem reakcji chemicznych Absorpcja Procesy kontaktowe i kataliza

2. Procesy przebiegajce w wysokich temperaturach Spalanie, zgazowanie, piroliza Reakcje faz staych Kalcynacja Elektrotermia

3. Procesy wysokocinieniowe Reakcje w autoklawie z udziaem cieczy Wysokocinieniowe reakcje kontaktowe z udziaem gazw

4. Reakcje elektrochemiczne i fotochemiczne

Waniejsze czynnoci jednostkowe

Otrzymywanie paracetamolu (proces jednoetapowy) - wiczenie

Otrzymywanie paracetamolu (proces jednoetapowy) - wiczenie

aminofenol + bezwodnik octowy = paracetamol + kwas octowy

Otrzymywanie paracetamolu (proces jednoetapowy) - wiczenie

Czynnoci jednostkowe: acetylowanie aminofenolu (T=100C, t = 15 min)krystalizacjasczenieprzemywanierekrystalizacja (rozpuszczanie, krystalizacja, filtracja)suszenie

wiczenie 2 - otrzymywanie p-nitroacetanilidu

(proces wymiany ciepa)

G = (niGi) prod - (njGj)substr

Przeciwprd materiaowy stosujemy gdy: wystpuje wyrana granica faz, znaczna rnica gstoci faz lub ukady gaz-ciecz; ciecz-ciao stae, gaz-ciao stae

William Perkin: MOWEINA(1838-1907)

chinina

1856 18-letni W. Perkin prbuje zsyntezowa chinin przypadkowo otrzymuje substancj barwn MOWEIN (purpur anilinow)

+ C, HK2Cr2O7

toluidyna anilina

1 2rozkolce (9,000 1 g purpury tyryjskiej)

View more