sb smartnet brze upute

Download SB SmartNet Brze Upute

Post on 02-Dec-2015

13 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

upute

TRANSCRIPT

 • VAE FINANCIJE UVIJEK UZ VAS

  SB SmartNet novo internetsko bankarstvo

  B A N K A R S T V O I Z VA N P O S L O V N I C E

 • EKRAN ZA PRIJAVU je prvi ekran koji ete vidjeti kad pokuate pristupiti SB SmartNetu. Osim to se ovdje moete prijaviti unosom svojeg korisnikog imena i jednokratne ifre (OTP), imate pristup i brojnim korisnim alatima za koje prijava nije potrebna!

  Ovdje moete promijeniti pozadinsku sliku i tako personalizirati svoju aplikaciju!

  Trailica bankomata i poslovnica. Ukoliko ste unutar svojeg preglednika omoguili lokacijske usluge, odmah ete vidjeti najblii bankomat ili poslovnicu!

  Provjerite nae najnovije komercijalne ponude bez potrebe da posjeujete internetske stranice banke.

  Ovdje se nalazi sva dokumentacija koja vam moe zatrebati prilikom koritenja SB SmartNeta, kako i odgovori na brojna uestala pitanja.

  Osim teajnih lista, ovdje se nalazi i konverter valuta.

  Ukoliko eli te koristiti aplikaciju na engleskom jeziku, ovdje moete promijeniti postavke jezika.

  Polja za prijavu. Kao korisniko ime moete koristiti bilo dodijeljeno bilo alternativno, a jednokratnu ifru (OTP) generirate pomou svojeg SBc@rd ureaja.

  Nakon unosa korisnikog imena i jednokratne ifre (OTP), ovdje pritisnite za ulaz u aplikaciju.

  Nova generacija internetskog bankarstva

  Predstavljamo vam SB SmartNet, va portal u online financijski svijet. Od sada upravljanje vaim osobnim financijama ne moe biti jednostavnije. Pomou jasnog i intuitivnog korisnikog suelja moete dobiti uvid u stanja svih vaih rauna, tednji i kredita, zadavati naloge za plaanje ili prenositi sredstva izmeu svojih rauna, kao i zadavati i pratiti osobne budete. Zvui zanimljivo? Pregled funkcionalnosti koji slijedi e vam pomoi da odmah ponete s radom!

 • Podsjetnik na dogaaje koji vas oekuju, poput plaanja ili isteka kartica i depozita. Klik na stavku vodi na detalje.

  Grafiki prikaz zbrojenog stanja vaih rauna za prolo i budue razdoblje. Tokama su oznaeni dani u kojima postoje transakcije, a postavljanjem pokazivaa iznad toke moete vidjeti tono o kojim transakcijama i iznosima se radi.

  Lista korisnika povezanih s vaim korisnikim raunom. Ovdje moe biti vaa tvrtka, obrt ili rauni osoba za koje imate punomo. Klikom mijenjate korisnika.

  Vaa ukupna imovina. Zbroj stanja po svim raunima i svih neiskoritenih kartinih limita i dozvoljenih prekoraenja. Kliknite ovdje za ulaz u modul IMAM - detaljan pregled pojedinih rauna i transakcija.

  Zbroj stanja svih vaih tednji (oroenih, rentnih i otvorenih), te svih tednih rauna. Kliknite ovdje za ulaz u modul TEDIM - detaljan pregled svake pojedine tednje ili tednog rauna.

  Va korisniki raun

  Zbroj stanja svih vaih kredita. Kliknite ovdje za ulaz u modul DUGUJEM - detaljan pregled pojedinih kredita, rasporeda otplate i pregled dospjelih te otplaenih iznosa.

  Va potanski sandui u kome se nalaze pristigle poruke, te gdje moete napisati novu poruku banci.

  Postevke za rad sa SB SmartNet aplikacijom.

  Odjava iz aplikacije

  Savjeti za pametno voenje osobnih financija i podsjetnik na pogodnosti koje moete ostvariti.

  Pregled pojedinih prolih i buduih transakcija. Klik vodi na detalje transakcije.

  Brza poveznica na zadavanje novog naloga za plaanje u modulu PLAAM.

  Prikaz zadnje poruke koju ste dobili od banke. Klik otvara cijelu poruku. Takoer, podsjetnik na broj telefona za podrku, te brza poveznica na pisanje nove poruke banci.

  SMART STRANICA je poetna stranica SB SmartNeta, koja vam daje krovni pregled vae financijske situacije. Odavde pristupate svim ostalim modulima u aplikaciji.

 • Modul IMAM je mjesto na kojem ete pronai opi i detaljni pregled svih vaih rauna. Podaci na poetnoj stranici se tiu svih vaih rauna zajedno, a izborom pojedinog rauna pregledavate podatke samo za taj raun. U tom detaljnom pregledu nalaze se i izvodi, kao i mogunost da sami blokirate svoje kartice ili im mijenjate dnevne limite.

  Modul TEDIM je mjesto na kojem ete pronai sve podatke o svojim tednim proizvodima. Podaci na poetnoj stranici se tiu svih vaih tednih proizvoda zajedno, a izborom pojedinog rauna pregledavate podatke samo za taj proizvod. U tom detaljnom pregledu moete tednji zadati cilj ili preuzeti izvod po tednom raunu.

  Unutar ovog prozora definirate koje transakcije elite obuhvatiti pregledom po datumu, periodu ili kljunoj rijei.

  Unutar ovog prozora nalazi se zbirni pregled odabranih transakcija ukupni iznos i broj trokova, prihoda te kategorija koja je najzastupljenija.

  Ovdje mijenjate nain na koji se prikazuju transakcije kao lista ili dvije vrste grafikog prikaza.

  SB SmartNet sam sugerira u koju kategoriju pripada pojedina transakcija. Klikom na ove ikone moete jednostavno sami promijeniti kategoriju.

  Transakcije su sortirane po datumu, ali klikom na naslov stupca moete promijeniti obiljeje po kojem su sortirane.

  Klikom na transakciju otvaraju se njeni detalji, poput toga gdje je napravljena.

  Brzi izbornik kojim moete brzo promijeniti modul u kojem radite, bez povratka na Smart stranicu.

  Ovo je brza poveznica na interne prijenose unutar modula PLAAM gdje moete jednostavno prenijeti sredstva sa svojih rauna po vienju na tedne raune.

  U zaglavlju se prikazuje zbroj svih vaih tednji i tednih rauna. Pritiskom na strelicu moete odabrati detaljan prikaz za svaki tedni proizvod pojedinano.

  Ovdje mijenjate nain na koji se prikazuju transakcije kao grafikon ili lista.

  Klikom na pojedine stavke u legendi moete izdvojiti pojedinu vrstu tednje.

  Ovdje se prikazuju vai novi tedni ulozi unutar zadnjih 6 mjeseci.

  Vaa dobit od kamata je prikazana pojedinano po mjesecima, te zbrojeno za zadnjih 6 mjeseci.

  Grafikon prikazuje pojedine tednje i tedne raune u omjeru, tako da jednostavno moete vidjeti gdje se nalazi vei dio vaeg novca.

  Klik na NOVI PROIZVOD vodi vas na usporedni pregled dobiti od depozita koje nudimo za va iznos i valutu. Takoer, ovdje moete ne samo ugovoriti nego i simulirati tedni raun i vidjeti koliko trebate tedjeti da bi dosegli svoj cilj.

  Brzi izbornik kojim moete brzo promijeniti modul u kojem radite, bez povratka na Smart Stranicu.

  Ovdje birate izmeu grafikog prikaza vaih tednji ili pregleda uplata, i isplata za zadnjih 6 mjeseci.

  U zaglavlju se prikazuje zbroj svih raspoloivih sredstava te limita ili prekoraenja koje imate po karticama. Pritiskom na strelicu moete odabrati detaljan prikaz za pojedini raun.

 • Modul DUGUJEM vam daje prikaz svih vaih kreditnih obveza. Podaci na poetnoj stranici daju opi pregled svih kredita zajedno, a izborom pojedinog kredita pregledavate podatke samo za njega. U tom detaljnom pregledu nalazi se i va otplatni plan, kao i pregled svih dosadanjih uplata.

  U modulu PLAAM obavljate sve svoje transakcije. Ovo je centralno mjesto s kojeg usmjeravate svoja sredstva. Predlaemo da utroite neko vrijeme na upisivanje primatelja plaanja ili stvaranje predloaka, jer time ubudue tedite svoje vrijeme. Isprobajte i fantastinu povuci i odloi funkcionalnost naih internih prijenosa!

  Brzi izbornik kojim moete brzo promijeniti modul u kojem radite, bez povratka na Smart Stranicu.

  Ovo je brza poveznica na interne prijenose unutar modula PLAAM gdje moete jednostavno podmiriti dospjele otplatne rate.

  Brza poveznica na interni prijenos vam omoguava jednostavan prijenos sredstava izmeu vaih rauna, ukljuivo konverziju valuta.

  U statusu plaanja moete provjeriti to se dogaa s vaim nalozima - da li je neki od njih odbijen, na ekanju ili eka odobrenje.

  Ukoliko imate zadane a nepotpisane naloge, ovdje im se moete vratiti, potpisati ih i poslati ih na obradu.

  U ovom prozoru upravljate spremljenim primateljima plaanja. Moete ih izdvojiti po abecedi ili kljunom pojmu, te ih aurirati ili brisati.

  Novo plaanje novom primatelju vam omoguava ne samo da brzo zadate novi platni nalog, nego da istovremeno definirate primatelja za kasnije, kao i da stvorite predloak plaanja.

  Kalendar buduih prijenosa na jednostavan i grafiki nain prikazuje sva plaanja u nadolasku, poput trajnih naloga ili dospijea depozita.

  Klik na postojeeg primatelja otvara novi nalog za plaanje u kojem su ve upisani svi podaci primatelja.

  U zaglavlju se nalazi zbroj svih plaanja u nadolasku, te vaa raspoloiva sredstva prikazana kao zbroj vaih rauna po vienju i raspoloivih kartinih limita i dozvoljenih prekoraenja.

  Grafikon prikazuje otplate te nedospjele i dospjele iznose u omjeru, tako da jednostavno moete vidjeti kako napredujete sa vraanjem kredita.

  Klikom na pojedine stavke u legendi moete izdvojiti stanje otplata ili dospjelog duga po kreditima.

  Ispod grafikona su prikazane nadolazee otplate svakog od vaih kredita. Klik na njih vodi na detalje pojedinog kredita.

  U zaglavlju se prikazuje zbrojeno stanje svih vaih kredita. Pritiskom na strelicu moete odabrati detaljan prikaz za svaki kredit pojedinano.

  Brzi izbornik kojim moete brzo promijeniti modul u kojem radite, bez povratka na Smart Stranicu.

  Ovdje birate izmeu grafikog prikaza vaih kredita ili pregleda otplata, isplata i naknada za zadnjih 6 mjeseci.

 • Modul BUDETI e nagraditi sav trud koji ste u modulu IMAM utroili na kategorizaciju transakcija. Ovdje moete za svaku kategoriju trokova zadati limite, te jednim pogledom saznati koliko ste uspjeni u njihovom provoenju. Iskoristite priliku da zavladate svojim osobnim financijama!

  Brzi izbornik kojim moete brzo promijeniti modul u kojem radite, bez povratka na Smart Stranicu.

  SB SmartNet e sam predloiti budete i limite na temelju vae dosadanje potronje. Svaki od ovih budeta naravno moete aurirati ili izbrisati, te dodati svoje nove!

  Ako su svi vai limiti podeeni na isti rok, prikazati e vam se dodatna oznaka koja pokazuje gd