sat razrednika -...

Click here to load reader

Post on 09-Feb-2018

223 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  GRAANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U 3.RAZREDU

  OSNOVNE KOLE - KOLSKA GODINA 2016./2017.

  MEUPREDMETNA POVEZANOST

  SAT RAZREDNIKA

  IZVANUIONIKE AKTIVNOSTI

  Prijedlog Izvedbenog plana i programa meupredmetnih i

  interdisciplinarnih sadraja graanskog odgoja i

  obrazovanja usklaen je sa sadrajima udbenika:

  Hrvatskoga jezika: Zlatna vrata 3

  Prirode i drutva: Eureka 3

  Matematike: Nove matematike prie 3

  Glazbene kulture:Moja glazba 3

  Predloene sadraje mogue je realizirati tijekom 35 sati nastave na

  sljedei nain:

  Meupredmetna povezanost: 15 sati

  Sat razrednika: 10 sati

  Izvanuionike aktivnosti: 10 sati

 • 2

  GODINJI PLAN GRAANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

  3. RAZRED O JURJA IGORIA

  Redni broj

  Mjesec Dimenzije GOO Naziv podruja Meupredmetna povezanost

  Sat razrednika Izvanuionike aktivnosti

  1. Rujan

  Listopad

  Ljudskopravna dimenzija Politika dimenzija Drutvena dimenzija Meukulturna dimenzija Ekoloka dimenzija

  Stvaranje demokratske razredne, kolske i lokalne zajednice

  Hrvatski jezik Priroda i drutvo Glazbena kultura Likovna kultura

  4 sata

  4 sata

  2. Studeni

  Prosinac

  Ljudskopravna dimenzija Politika dimenzija Drutvena dimenzija Meukulturna dimenzija Gospodarska dimenzija Ekoloka dimenzija

  Moj zaviaj Hrvatski jezik Priroda i drutvo Glazbena kultura Likovna kultura Matematika Tjelesna i zdravstvena kultura

  4 sata 5 sati

  3. Sijeanj

  Veljaa

  Ljudskopravna dimenzija Drutvena dimenzija Meukulturna dimenzija Gospodarska dimenzija Ekoloka dimenzija

  Razvoj samopuzdanja i komunikacijskih vjetina

  Hrvatski jezik Priroda i drutvo Glazbena kultura Likovna kultura

  2 sata 3 sata

  4. Oujak

  Travanj

  Ljudskopravna dimenzija Drutvena dimenzija Meukulturna dimenzija Gospodarska dimenzija Ekoloka dimenzija

  Vode u zaviaju Hrvatski jezik Priroda i drutvo Matematika Likovna kultura Tjelesna i zdravstvena kultura

  3 sata 3 sata

  5. Svibanj

  Lipanj

  Ljudskopravna dimenzija

  Drutvena dimenzija

  Politika dimenzija

  Graanska dimenzija

  Meukulturna dimenzija

  Razvoj prometne kulture i demokratskih naela

  Hrvatski jezik Priroda i drutvo Glazbena kultura

  2 sata 3 sata

 • 3

  Izvedbeni plan i program GOO-a za rujan i listopad

  OSNOVNA KOLA: Jurja igoria RAZRED: 3.b UITELJICA: Ivana Kalebi

  Dimenzije GOO Ljudskopravna dimenzija Politika dimenzija Drutvena dimenzija Meukulturna dimenzija Ekoloka dimenzija

  Naziv podruja Stvaranje demokratske razredne, kolske i lokalne zajednice

  Svrha Uvrstiti svijest o sebi kao demokratskim graanima temeljem poznavanja svojih prava i odgovornosti u razredu, koli i lokalnoj zajednici u skladu s utvrenim pravilima.

  Ishodi

  Graansko znanje i razumijevanje

  - razumije da se razred i kola razvijaju kao demokratske zajednice ukoliko svi djeluju prema zajednikim

  pravilima

  - objanjava vanost pravila za izbore u razredu i Vijee uenika, opisuje poeljna obiljeja kandidata

  - razumije da prava koja uiva u koli jednako pripadaju svakom drugom ueniku bez obzira na spol,

  nacionalnu ili vjersku pripadnost, sposobnosti i socijalni poloaj obitelji

  - razumije znaenje i vanost pravednog donoenja odluka na razini razreda i kole

  Graanske vjetine i sposobnosti

  - uoava, istrauje, pokree i sudjeluje u raspravama o pitanjima koja su vana za ivot i rad u razredu i koli

  - aktivno i konstruktivno sudjeluje u utvrivanju kriterija za izbor predstavnika razreda i Vijee uenika te

  sudjeluje u izborima kao kandidat i kao glasa

  - uoava, analizira i vrednuje situacije u kojima se kre njegova/njezina prava i prava drugih uenika.

  - kreativno sudjeluje u aktivnostima kojima se obiljeavaju datumi vani za lokalnu zajednicu

  Graanske vrijednosti i stavovi

  - obiljeavanjem vanih nadnevaka razvija se i jaa domovinski identitet

  - zalae se za izgradnju razreda i kole kao demokratske zajednice

 • 4

  - pokazuje samostalnost i samopouzdanje u iznoenju svojih stavova, otvorenost prema drugaijim

  miljenjima i ustrajava na istinoljubivosti i dokazu

  - koristi odgovarajue postupke zatite okolia u koli i zajednici

  Nain provedbe

  Model Meupredmetno, Sat razrednika, Izvanuionike aktivnosti

  Metode i oblici rada

  Oblici: individualni, frontalni, rad u paru, rad u skupinama Metode: razgovora, demonstracije, izlaganja, itanja i rada na tekstu, kritikog miljenja, suradnikog

  uenja, izvjetavanja, aktivnog sluanja, uenja otkrivanjem, pisanja, crtanja, pjevanja, sluanja

  glazbe, igre jeke, dramske igre

  Nastavna sredstva, pomagala, izvori znanja

  Za uenike: bonton, pribor za likovni, biljenice, udbenici, radne biljenice, Uenika mapa osobnog razvoja u

  Graanskom odgoju i obrazovanju

  Za uitelje: Statut kole, Kuni red kole, Kurikulum GOO, Nastavni plan i program za osnovnu kolu, udbenici,

  Program meupredmetnih i interdisciplinarnih sadraja GOO za osnovne i srednje kole, raunalo, projektor, CD,

  Razredna mapa za Graanski odgoj i obrazovanje, Konvencija o pravima djeteta

  Nain vrednovanja i koritenje rezultata vrednovanja

  Opisno praenje i ocjenjivanje koje je rezultat postignua u usvajanju nastavnih sadraja i stupnju razvijenosti ishoda

  predmeta koji su istodobno i sadraji/ishodi Graanskog odgoja i obrazovanja prema Pravilniku o nainima,

  postupcima i elementima vrednovanja postignua uenika u osnovnoj i srednjoj koli; meusobni odnosi uenika u

  razrednom odjelu provjeravani kroz aktivnosti; plakat, uenike biljeke, uenike mape

  Meupredmetni i

  interdisciplinarni

  sadraji GOO

  Nastavni predmet: Hrvatski jezik, Priroda i

  drutvo, Glazbena kultura, Likovna kultura

  Nositelji aktivnosti

  uiteljica, uenici

  Sat razrednika

  Izvanuionike aktivnosti

 • 5

  MEUPREDMETNA POVEZANOST

  NASTAVNI

  PREDMET

  UDBENIK NASTAVNA JEDINICA KRATAK OPIS AKTIVNOSTI

  RVATSKI JEZIK Zlatna vrata 3

  1. Patuljak i njegov klju;

  Stjepan Lice

  -interpretacija prie

  KP1: suradnja, solidarnost,

  komunikacija

  2. Boduljko i bunika,

  Jadranka uni Bandov

  -interpretacija stripa

  KP: komunikacija,

  ravnopravnost, ljudska

  prava

  3. etiri brata, Mario ari

  -interpretacija prie

  KP: sukob, suradnja,

  komunikacija

  4. Jedna je maka mnogo

  jela, Luko Paljetak

  interpretacija pjesme

  KP: komunikacija, sukob

  5. Prometna pria, Nada

  Uitelj/uiteljica lijepi na plou pobrkane rijei (vrata

  rije sva otvara lijepa) od kojih uenici trebaju sloiti

  smislenu reenicu. Kada to uine, slijedi razgovor o

  znaenju ove narodne izreke. Zatim uenici u

  skupinama trebaju napisati to vie lijepih rijei koje

  otvaraju sva vrata.

  Uenici u paru razgovaraju o svojim aktivnostima nakon

  kole. Pritom paze na potivanje pravila uljudnog

  razgovora.

  Moe se provesti i dramatizacija stripa. Uenici najprije

  smiljaju nastavak radnje, dijele uloge pa zatim glume.

  Uenici zamiljaju kako izgleda jedan od brae. Zatim

  ga opisuju stvaralako pisanje. Od otpadnog

  materijala mogu izraditi likove iz prie.

  Uenici prikazuju pjesmu o obliku stripa.

  Uenici trae u enciklopediji podatke o ivotinjama koje

 • 6

  Ivelji interpretacija prie

  KP: odgovornosti, rtva,

  drutvena solidarnost

  6. Rue umjesto batina,

  Marija Drobnjak

  interpretacija prie

  KP: sukob, rtva, nasilje,

  komunikacija

  7. Malen je svijet, Nada

  Ivelji interpretacija

  pjesme

  KP: zaviajni, hrvatski

  domovinski identitet,

  interkulturna komunikacija

  8. Svaki kraj nekomu je

  zaviaj, Josip Prudeus

  interpretacija pjesme

  KP: zaviajni, hrvatski

  domovinski identitet,

  interkulturna komunikacija

  9. Od malena zrna do

  kruha crna, Nevenka Videk

  interpretacija pjesme

  KP: zaviajni identitet, rad,

  radnik

  bi eljeli imati kao kune ljubimce. Izrauju plakat.

  Uenici piu pismo djeacima iz prie (to mislite o

  njihovim postupcima, kako su trebali reagirati...).

  Razgovor o domovini, o osjeajima koji nas veu uz

  domovinu, to nam domovina znai itd. Uenici piu

  sastavak ili pjesmu o domovini ili o svom zaviaju.

  itaju ostalim uenicima svoj uradak.

  Uenici odabiru njima najljepu kiticu i crtaju pjesniku

  sliku koju su zamislili.

  Uenici itaju narodne poslovice, razgovaraju u paru,

  otkrivaju njihovo znaenje.

  Smiljaju naine na koje se moe iskoristiti stari kruh.

  Piu recepte i izrauju kuharicu.

 • 7

  10. Tri jabuke, Anto

  Garda interpretacija prie

  KP: ravnopravnost,

  komunikacija

  11. Gavran i lisica, Ezop

  interpretacija basne

  KP: komunikacija

  12. Lektira: udnovate

  zgode egrta Hlapia,

  Ivana Brli Maurani -

  interpretacija djejeg

  romana

  KP: rad, radnik, predrasuda,

  suradnja, sukob, rtva,

  Uenici izabiru uloge (pripovjeda, crvena jabuka,

  zelena i uta jabuka). itaju tekst izraajno po ulogama.

  Takoer mogu izraditi tapne lutke i odglumiti priu.

  Uenici prepriavaju druge Ezopove basne koje su im

  poznate. U enciklopediji ili na internetu pronalaze

  zanimljivosti o lisici i gavranu. Uenici mogu napisati

View more