saobracaj 2

Download Saobracaj 2

Post on 18-Jul-2016

21 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Saobracajni fakultet

TRANSCRIPT

 • CITY LOGISTIKApojam, ciljevi, zadaci, ogranienjaProf. dr Slobodan Zeevi

  Predavanje 1: City logistika pojam, ciljevi, zadaci, ogranienja

 • CITY LOGISTIKA - pojamCITY+LOGISTIKAgrad, naselje, naseljeno mestoplaniranje, projektovanje, upravljanje, kontrola, analiza granice grada,veliina grada,prostorni koncept,funkcije, struktura poruivanje,pakovanje,zalihe,tansport,skladitenje

  Predavanje 1: City logistika pojam, ciljevi, zadaci, ogranienja

 • CITY LOGISTIKA - pojamCity (eng.) potie od latinske rei civitasvisoko organizovana zajednica - re koriena za opisivanje gradova-drava Antike Grke. Merriam Webster renik definie grad kao:mesto stanovanja; mesto vee od sela ili naselja: veliki, istaknut ili vaan centar populacije sa razliitim delatnostima, manje nezavisan u proizvodnji hrane, i obino zavisan od proizvodnje i trgovine za udovoljenje elja njegovih stanovnika.

  Predavanje 1: City logistika pojam, ciljevi, zadaci, ogranienja

 • CITY LOGISTIKA - pojamLogistika podrazumeva planiranje, projektovanje, upravljanje, realizaciju, kontrolu i analizu robnih tokova i obuhvata poruivanje, pakovanje, transport, skladitenje i zalihe. U urbanim sredinama javljaju se tokovi razliitih roba, materijala i tereta: trgovaka roba, gotovi proizvodi, poluproizvodi, sirovine, graevinski materijali, razne vrste tereta (selidbene stvari, novac itd.), prazne tovarne jedinice (palete, kontejneri, sanduci itd.), povratni materijali, materijali za reciklau, sekundarne sirovine, otpadni materijali, KEP kurir, ekspres, paketne poiljke itd.

  Predavanje 1: City logistika pojam, ciljevi, zadaci, ogranienja

 • CITY LOGISTIKA - pojamKada je u pitanju upotreba pojma CITY LOGISTIKE mogu se postaviti dva pitanja:

  Da li se neto to ne pripada city logistici naziva tako?

  Da li se neto to sigurno pripada city logistici skoro uopte ne podrazumeva pod tim pojmom?

  Predavanje 1: City logistika pojam, ciljevi, zadaci, ogranienja

 • DEFINICIJA CITY LOGISTIKE

  Predavanje 1: City logistika pojam, ciljevi, zadaci, ogranienja

  termin

  pojmovi roba, teret, materijal

  obuhvatnost

  tokova i usluga

  zadaci i

  ciljevi

  vidovi saobraaja i kategorije vozila

  primenjena

  reenja

  prostorne

  granice

  POJAM

  CITY LOGISTIKA

  DEFINICIJE

  autor 1

  autor 2

  autor n

 • Prostorne graniceDa li city logistika predstavlja logistiku naseljenog mesta, grada, aglomeracije ili regiona? City logistika se uglavnom usmerava na centralne, najee istorijske delove grada:Velika gustina izgraenosti sa koncentracijom razliitih aktivnosti: trgovina, stanovanje, administracija, industrija ... Ulina mrea je gusta, ulice esto veoma uske, jednosmerne i namenjene samo za odreenu vrstu saobraajaProstorne mogunosti ulica oteavaju funkcionisanje urbanih sadraja lociranih u centru, a posebno njihovu podrku logistiku snabdevanja. Iz ovih razloga prvenstveno su se reavali problemi u centralnim, istorijskim delovima grada. Reenja city logistike su reenja celokupnog gradskog prostora, a posebni sluajevi zalaze i u reenja regionalnog prostora.

  Predavanje 1: City logistika pojam, ciljevi, zadaci, ogranienja

 • Obuhvatnost tokovaVeina dosadanjih istraivanja city logistike se bavila samo odreenim tokovima, kao to su: transport sirovina, snabdevanje veletrgovina i maloprodajnih objekata gotovim proizvodima, transport KEP poiljki, transport graevinskog materijala, selidbeni transport i kune isporuke realizovane robnim vozilima. Retki su autori koji su se bavili svim aktivnostima i tokovima roba i materijala koji poinju, zavravaju se ili tranzitiraju kroz grad (tokovi snabdevanja, tranzitni tokovi, tokovi izvlaenja otpada, sekundarnih sirovina i povratnih materijala, usluni tokovi, komercijalni tokovi itd.). Nerazmatranje svih tokova i aktivnosti stvara tekoe gradskim vlastima da odrede prave mere u cilju njihove efikasnosti i podsticanja vitalnosti grada.

  Predavanje 1: City logistika pojam, ciljevi, zadaci, ogranienja

 • Vidovi saobraaja i vrsta vozilaUrbani teretni transport esto je definisan kao transport robe iroke potronje teretnim (neputnikim) vozilom i uglavnom se ograniava na drumski vid saobraaja. Veina podataka o urbanom teretnom transportu uglavnom se odnosi na vozila nosivosti preko 3,5t. U realizaciji teretnih tokova koriste se i: laki kamioni, kombi vozila, putnika vozila kupaca (od trgovine do kue), vozila prodavca (isporuka robe automobilom, motorom ili biciklom u Lijeu u Belgiji, oko 30% isporuka realizuje vlasnik objekta), putnika ili kombi vozila uslunog preduzea (transport opreme za odravanje fotokopir aparata, kompjutera, oprema vodoinstalatera, elektriara, dekoratera itd.), a deo tokova realizuje peak (od prodajnog objekta do kue kupac, izmeu prodajnih objekata zaposleno osoblje).

  Predavanje 1: City logistika pojam, ciljevi, zadaci, ogranienja

 • Vidovi saobraaja i vrsta vozilaU saobraajnoj statistici, transport robe putnikim automobilom obino se ne ukljuuje u teretni transport. Evidentiranje ovih vonji kao teretnih moglo bi da dovede do dupliranja podataka u statistici. Robne isporuke pojedinaca automobilom u Francuskoj iznose oko 30kg na distanci preko 10km svake nedelje. Transport opreme putnikim vozilom za razliite uslune operacije takoe se u statistici vodi kao putniko kretanje. Robe koje se prevoze u ovim vonjama imaju drugaiji karakter od roba u drugim teretnim vonjama, ne prati ih tovarni list, ali su deo uslunih aktivnosti.

  Predavanje 1: City logistika pojam, ciljevi, zadaci, ogranienja

 • Vidovi saobraaja i vrsta vozilaNeidentifikovanje cilja kretanja kombi ili putnikog vozila rezultuje time da se sva ova kretanja tretiraju na slian nain.Tako se na primer, restrikcije kretanja putnikih automobila odnose na sva vozila ukoliko se ne identifikuje cilj vonje. Na ovaj nain moe se prouzrokovati neefikasnost i ometanje robnih i uslunih tokova. Tokove city logistike podravaju svi vidovi i tehnologije transporta i oblici prenosa robe, materijala, tereta.

  Predavanje 1: City logistika pojam, ciljevi, zadaci, ogranienja

 • Zadaci i ciljevi city logistikePo nekim autorima, cilj city logistike jeste efikasnije odvijanje sveukupnog saobraaja u gradu smanjenjem broja teretnih vozila to dovodi do: smanjenja zaguenja uline mree i vremena putovanja, vee bezbednosti ... Drugi autori akcenat stavljaju na ekonomiju i energetsku potronju, trei na ekologiju i kvalitet ivota u gradu itd. Nesuglasice oko zadatka i cilja city logistike posledica su njene kompleksnosti, velikog broja uesnika i njihovih razliitih, najee konfliktnih ciljeva. Postavka ciljeva city logistike u domenu optimizacije najpre samo transportnog dela, a onda i samo drumskog dela transporta u suprotnosti je sa osnovnim pojmovima o LOGISTICI i njenim principima .

  Predavanje 1: City logistika pojam, ciljevi, zadaci, ogranienja

 • Primenjena reenjaesto se city logistika identifikuje sa koncepcijskim reenjima: koncentracija, kooperacija, konsolidacija, ITS (Intelligent Transport Systems), eko-drumska vozila itd. Kod nekih nemakih autora se pod pojmom City Logistik podrazumeva partnerstvo, odnosno kooperacija izmeu peditera koji obavljaju distribuciju robe u gradu. esti su primeri da se pojam city logistike identifikuje samo sa jednim segmentom reenja ili jednim delom logistike. Ako bi se takva tumaenja prihvatila onda bi bilo bezbroj definicija city logistike.

  Predavanje 1: City logistika pojam, ciljevi, zadaci, ogranienja

 • Termin U studijama, projektima i naunim radovima koji su se bavili analizom tokova robe, tereta i materijala na podruju grada, pored pojma city logistika koriste se i pojmovi kao to su: urbani teretni transport, urbani transport, urbana logistika, i sl.

  Predavanje 1: City logistika pojam, ciljevi, zadaci, ogranienja

 • Pojmovi roba, teret, materijalPored robe namenjene tritu u gradu, odnosno urbanim sredinama, prisutni su i tokovi raznih vrsta materijala, ali i tokovi koji nisu samo tokovi materijala i stvari, ve bi se mogli opisati kao tokovi tereta. Pored robe pojavljuju se tokovi:prospektnog materijala, bilbord materijala, opreme za sportska takmienja, pozorinih kulisa, muzejskih eksponata, ivotinja za eksperimentalna istraivanja itd.

  Predavanje 1: City logistika pojam, ciljevi, zadaci, ogranienja

 • DEFINICIJE CITY LOGISTIKECity logistika je proces totalne optimizacije logistikih i transportnih aktivnosti pojedinanih kompanija uz podrku naprednih informacionih sistema u urbanom prostoru uzimajui u obzir saobraajno okruenje, guvu i energetsku potronju u okviru trine ekonomije. (Taniguchi)City logistika je na ekonomskim i ekolokim ciljevima ureeno planiranje, upravljanje i kontrola logistikih procesa u poslovno objedinjenom logistikom sistemu. Zadatak city logistike je kooperativna proizvodnja logistike usluge pri snabdevanju i izvlaenju robe i materijala iz jednog grada ili naseljenog mesta. (Isermann)

  Predavanje 1: City logistika pojam, ciljevi, zadaci, ogranienja

 • DEFINICIJE CITY LOGISTIKECity logistika je preduzetniko organizovanje teretnih vonji sa ciljem da se optimizira iskorienje i minimizira broj vonji u teretnom saobraaju u naseljenim mestima. (Nemako drutvo za logistiku i Nemako drutvo za saobraaj) City logistika podrazumeva sve operativne i dispozitivne aktivnosti koje se prema potrebi usaglaavaju po vrsti i koliini, vremenu, prostoru i okruenju u uspenoj realizaciji tokova snabdevanja i izvlaenja robe i materijala na podruju jednog grada. (Wittenbrink)

  Predavanje 1: City logistika pojam, ciljevi, zadaci, ogranienja

 • DEFINICIJE CITY LOGISTIKECity logistika ... ne znai nita drugo nego povezivanje, povezivanje i jo jednom povezivanje. (Ewers) Povezivanje tokova: unut