sàng lỌc trƯỚc sinh

Click here to load reader

Download SÀNG LỌC TRƯỚC SINH

Post on 12-Apr-2017

79 views

Category:

Health & Medicine

18 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PowerPoint Presentation

SNG LC TRC SINH

1

2090603080502070401Nhm chLi chKnh truyn thngMc tiuL doC hi truyn thngRo cnc im sn phm truyn thngLu v ch khcH S SNG TO

H S SNG TO3-Ph n mang thai-Ph n trong tui sinh snNHM CH CHNH

NHM CHNHM CH TH CP

-Gia nh -Cn b y t

4H S SNG TO

Kin thcNhn thcHnh viMc tiu

4

5H S SNG TO

Tuyn truyn, ph cp, cung cp thng tin v sng lc trc sinh v nhng li ch ca n.

Kin thc

m bo ngi dn c nhn thc ng n v sng lc trc sinh.

Nhn thc

- Mi ngi quan tm tm hiu v sng lc trc sinh. Ph n mang thai i sng lc trc sinh.

Hnh vi

5

6H S SNG TORo cnExample With 4 Parts

01Trnh dn tr cn thp, thiu hiu bit v sng lc trc sinh

02Cha c quan tm, ch trng tuyn truyn n mi ngi.

03iu kin c s vt cht k thut cn hn ch.

04i sng kinh t ca ngi dn cha cao.

Li ch-Chn on d tt bm sinh cho thai nhi-An ton cho m, gip b sinh ra khe mnh-Gim gnh nng cho gia nh v x hi

8H S SNG TOKnh truyn thng

9H S SNG TO C hi truyn thng-Cc trung tm sn khoa v nhi khoa-Cc bui t vn sc khe ti c quan, x nghip cng s, cc trng i hc.-Dn poster nhng ni cng cng nh bnh vin, trung tm y t, trm xe but, hi trng thn, nh vn ha-T vn sc khe cho ph n mang thai ti nh.

10Cc lu , yu t khcH S SNG TO

BRAVOAttensionC thu ht s ch ca nhm ch?

ObjectivesC p ng mc tiu ra?.RelevantC ph hp vi nhm ch?

Value C mang li gi tr no cho nhm ch?

BehaviorC nh hng hnh ng r rng?TIU CH BRAVO

-Poster c nh hng hnh ng khuyn khch ph n c thai thc hin -Khm sng lc trc sinh pht hin sm cc btthng thai nhi.

BehaviorTIU CH BRAVO

Poster ph hp vi nhm ch v:Ni dung ngn gn, d hiu cho i tngCung cp kin thc c bn cn thitNhu cu ca cha m v vic sinh ra nhng a con khe mnh, ng thi l tnh trng tip xc vi cc cht c hi (thc phm bn, sng wifi) trong cuc sng hin nayDa trn c s khoa hc.TIU CH BRAVORelevant

Poster c thu ht s ch ca nhm ch:Mu sc ni bt, hnh nh sinh ng cp thng vn vi khu hiu: Sng lc trc sinh, an ton cho m, sc khe cho bTIU CH BRAVOAttension

Poster mang li gi tr g cho nhm ch:Khm sng lc trc sinh pht hin bt thng thai nhi c nhng t vn t chuyn gia hn ch nhng nh hng ca d tt ti tng lai trNng cao nhn thc v s quan tm ca i tng vo khm sng lc trc sinhTIU CH BRAVOValue

Poster c p ng mc tiu raKhuyn khch ph n c thai khm sng lc trc sinh m bo tng lai cho tr khe mnh.

TIU CH BRAVOObjectives

17

hankou!