sanayi ve ticaret bakanlığı

Click here to load reader

Post on 02-Jan-2016

32 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

I NSTRUMENT FOR. P RE-ACCESSION. A SSISTANCE. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Merkezi (PROKUM). BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI. PROKUM. SUNUM İÇERİĞİ. AB Mali Yardımları Katılım Öncesi Yardım Aracı – IPA - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Sanayi ve Ticaret BakanlBlgesel Rekabet Edebilirlik Program Koordinasyon ve Uygulama Merkezi(PROKUM)BLGESEL REKABET EDEBLRLK OPERASYONEL PROGRAMI

 • SUNUM ERAB Mali YardmlarKatlm ncesi Yardm Arac IPABlgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel ProgramProjelerIPA TakvimiBeklentilerimizletiim Bilgileri

 • AB MAL YARDIMLARIAvrupa Birlii Mali Yardmlar Katlm ncesi Mali birlii - HibelerAvrupa Yatrm Bankas KredileriTopluluk Programlar (FP7, CIP, vb.)- 2006 2007 -IPA

 • AB MAL YARDIMLARIAvrupa Birlii 2007-2013 dnemi iin aday ve potansiyel aday lkelere salanacak tm katlm ncesi mali yardmlar tek bir program erevesinde toplamtr.PHAREISPA SAPARDTrkiye iin Katlm ncesi Mali birliiKatlm ncesi Yardm AracInstrument for Pre- accession Assistance IPA..- 20062007- 2013IPAnn, 2000-2006 dneminde uygulanm olan Katlm ncesi Mali birlii srecinden temel fark yeni dnemde Proje yaklaml bir uygulamadan Programlama yaklaml bir uygulamaya geilmesidir.IPA

 • KATILIM NCES YARDIM ARACI - IPAIPAnn Yararlanc lkeleriIPAnn Bileenleri Gei Destei ve Kurumsal Yaplanma*Snr tesi birlii*Blgesel KalknmaBlgesel Rekabet EdebilirlikevreUlatrmansan Kaynaklarnn GelitirilmesiKrsal Kalknma

  Aday lkelerTrkiye HrvatistanMakedonyaPotansiyel Aday lkelerArnavutlukBosna-HersekSrbistanKarada

 • KATILIM NCES YARDIM ARACI - IPAANA BLEENLER BAZINDA BTEALT BLEENLER BAZINDA BTE

  BLEENLER200720082009TOPLAM Milyon EuroGei Destei ve Kurumsal Yaplanma252.2250.2233.2735.2Snr tesi birlii6.68.89.424.8Blgesel Kalknma167.5173.8182.7524nsan Kaynaklar50.252.955.6158.7Krsal Kalknma20.753.085.5159.2TOPLAM (Milyon Euro)497.2538.7566.41.601,9

  BLGESEL KALKINMA BLEEN167.5173.8182.7524Blgesel Rekabet Edebilirlik41.943.554.8140.2evre67.069.567.5204Ulatrma58.660.860.4179.8

 • BLGESEL REKABET EDEBLRLK OPERASYONEL PROGRAMININ (BROP) BTESAB KatksToplam200720082009Toplam41,955,943,554,85873140,2186,9Ulusal Katk14,014,518,246,8KATILIM NCES YARDIM ARACI - IPA

 • KATILIM NCES YARDIM ARACI - IPAIPA KURUMSAL YAPILANMASI

  PROGRAM OTORTELERCAOIII. ve IV. Bileenler iin Stratejik Koordinatr - DPT NAOULUSAL FONGei Dnemi Destei veKurumsalYaplanmaSnr tesi birliiSanayi ve TicaretBakanlAvrupa BirliiTrkiye DelegasyonuNIPACABGSevre ve OrmanBakanlUlatrma Bakanlnsan Kaynaklarnn GelitirilmesiBlgesel Kalknmaalma ve SosyalGvenlik BakanlMerkezi Finans vehale BirimKrsal Kalknma IPAzleme KomitesiMali birliiKuruluIII. ve IV.Bileenler Koordinasyon KomitesiSEKTREL ZLEME KOMTELERDENETM OTORTESHazine Kontrolrler KuruluTarm ve KyileriBakanlAB KomisyonuRCOP SMCENV SMCTRNS. SMCHRD SMCRD SMC

 • KATILIM NCES YARDIM ARACI - IPATEMEL DOKMANLAROK YILLI NDKATF PLANLAMA DOKMANISTRATEJK EREVE BELGESOPERASYONEL PROGRAMDOKMANIN ADIDOKMANIN NTELHer bir aday lke iin Komisyon tarafndan hazrlanan 3 yllk stratejik planlama dokmandr.IPA erevesinde gerekletirilecek faaliyetlerin uyumunu ve koordinasyonunu salar.Temel mdahale alanlarn, ncelikleri, hedefleri ve bteyi ortaya koyar.AVRUPA BRLBlgesel Kalknma ve nsan Kaynaklarnn Gelitirilmesi Bileenlerini (4 Operasyonel Program) ierir.Ulusal nceliklerle Topluluk ncelikleri arasnda ve iki bileen kapsamnda yer alan Operasyonel Programlar arasndaki tutarll ve tamamlaycl salar.Komisyonun gr alnarak hazrlanr.7 yllk bir sre iin hazrlanr.Program Otoritesi olan Bakanlklar tarafndan hazrlanr ve Komisyon tarafndan onaylanr.Stratejik ereve Belgesinde yer alan ncelik ve amalarn elde edilebilmesi iin uygun ncelik ve tedbirleri tanmlar.Orta dnem hedeflerin ve ihtiyalarn analizini ierir.3 yllk mali perspektifi ortaya koyar.Amalar, ulalmak istenen sonular, objektif izleme ve deerlendirme gstergelerini ierir.HAZIRLAYAN TARAFTRKYE DPTTRKYE LGL BAKANLIKLAR

 • BLGESEL REKABET EDEBLRLK OPERASYONEL PROGRAMISanayi ve Ticaret Bakanl; Blgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programn; (BROP) hazrlama,uygulama,izleme, deerlendirme ve denetleme grevini stlenmitir.BROP 29 Kasm 2007 tarihinde AB Komisyonu tarafndan kabul edilmitir.Mevcut ibirlii mekanizmas Program uygulanrken de glendirilerek devam edecektir.Blgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Program ilgili paydalar ile ibirlii ierisinde hazrlanmtr.

 • HAZIRLANMA YAKLAIMISWOT (GZFT)

  TEHDTLER KMES

  FIRSATLAR KMESGL YANLAR KMES

  ZAYIFLIKLAR KMES

  GL YNLERDEN FAYDALANARAK FIRSATLARI MAKSMZE ETMEKZAYIFLIKLARI GDEREREK TEHDTLER MNMZE ETMEKSTRATEJNCELKLER veTEDBRLERHedef blgede istihdam ve iletme saysn artrmak, retim kalitesinin gelitirilmesine katk salamak OPnin amacdrBLGESEL REKABET EDEBLRLK OPERASYONEL PROGRAMI

 • HAZIRLANMA YAKLAIMIREKABET EDEBLRLK HARTASIBLGESEL REKABET EDEBLRLK OPERASYONEL PROGRAMI

 • GLOBAL CORAFYASIBLGESEL REKABET EDEBLRLK OPERASYONEL PROGRAMI

 • SPESFK CORAFYASIBYME MERKEZLERBLGESEL REKABET EDEBLRLK OPERASYONEL PROGRAMI

 • CORAFYA BAZINDA BTEBLGESEL REKABET EDEBLRLK OPERASYONEL PROGRAMI

 • NCELK VE TEDBRLER 1.2. Yeni finansal aralarn oluturulmas ve gelitirilmesi,BLGESEL REKABET EDEBLRLK OPERASYONEL PROGRAMI

 • TEDBR BAZINDA CORAF ODAKLANMABLGESEL REKABET EDEBLRLK OPERASYONEL PROGRAMINUTS II BLGELERDK REKABET EDEBLRLKORTA REKABET EDEBLRLKYKSEK REKABET EDEBLRLKTR-A1TR-A2TR-B2TR-C2TR-C3TR-B1TR-82TR-83TR-90TR-C1TR-63TR-721.11.21.31.42.12.2TEDBRLERncelikli Olarak Desteklenecek Faaliyetlerncelikli Olmayan Faaliyetler

 • TEDBR BAZINDA DESTEKLENEBLECEK FAALYETLERT E D B R 1.1KOBlerin ortak kullanmna ynelik: Laboratuarlar Atlyeler, Tasarm merkezleri, Makine, laboratuar cihazlar ve test ekipmanlar, ICT ve ofis ekipmanlar (ekipman ve yazlm dahil), malat ve depolama tesisleri, leme ve paketleme tesisleri, Sosyal tesisler ve eitim tesisleri kurulmas (altyap), iyiletirilmesi ve tefriat (ekipman).OSBler KSSler, sanayi ve ticaret odalar, birlikler ve benzeri mekanlarda Tek durak ofisleri, Bilgi ve danmanlk ofislerinin, kurulmas, iyiletirilmesi ve tefriat.GEMler ve benzeri i destek merkezleri ve ajanslarnn kurulmas, iyiletirilmesi ve tefriat.Sanayi Altyapsnn Gelitirilmesi Ortak ticari kullanma ynelik lojistik merkezlerinin; Sanayi alanlarnn ierisi veya evresi ile havaalanlarnn, limanlarn,ana ulam akslarnn,v.b. evresinde kurulmas.Faydalanclara ynelik danmanlk hizmetleri ve bu balk altndaki mdahalelerin etkinliini artrmaya ynelik tantm faaliyetleri.Giriimcilik bilgi ve becerilerinin gelitirilmesine ynelik; Eitim ve retim tesislerinin kurulmas faaliyetleri,34.582.668 BLGESEL REKABET EDEBLRLK OPERASYONEL PROGRAMI

 • TEDBR BAZINDA DESTEKLENEBLECEK FAALYETLERT E D B R 1.2Kredi garanti fonlar, mikro kredi fonlar, ekirdek ve start-up (kurulu aamasndaki iletmeler), risk sermayesi fonlar dahil olmak zere sermaye tedarikifonlar ve dier finansman aralarnn gerektiindekurulmas ve/veya sermaye destei yaplmasGerektiinde, desteklenen fonlara eriimi artrmak amacyla, projenin bir bileeni olarak finansal aralarn tantm ve bilgilendirme kampanyalar vastasyla tantmYeni finansal aralarn oluturulmas ve gelitirilmesiBu tedbir altnda yrtlen projeler gerektiinde faydalanclara ynelik danmanlk hizmetleri ile aoluumu faaliyetlerini kapsayacaktr.48.415.734 BLGESEL REKABET EDEBLRLK OPERASYONEL PROGRAMI

 • TEDBR BAZINDA DESTEKLENEBLECEK FAALYETLERBLGESEL REKABET EDEBLRLK OPERASYONEL PROGRAMI

 • TEDBR BAZINDA DESTEKLENEBLECEK FAALYETLERT E D B R 1.3TGBler, TEKMERler, niversiteler ve benzeri alanlarda; Tek durak ofisleri, Bilgi, danmanlk ofisleri Patent ofisleri ve dier uygun ortak hizmet yaplarnn oluturulmas. Faaliyetin hedef blgenin rekabet gcn desteklemesi kouluyla,ibirlii, a ya da ortak bir proje olmas halinde hedef blge dnda yrtlen faaliyetler ve yatrmlarn desteklenmesi (hedef blgenindnda laboratuarlarn, atlyelerin ve dier teknik tesislerin kurulmasve modernizasyonu)Faydalanclara ynelik danmanlk hizmetleri ve bu balk altndaki mdahalelerin etkinliini artrmaya ynelik tantm faaliyetleri.Ar-Ge, novasyon, Teknoloji ve Bilgi Teknolojileri Altyapsnn Gelitirilmesi 34.582.668 Giriimcilik bilgi ve becerilerinin gelitirilmesine ynelik eitim ve retim tesislerinin kurulmas faaliyetleri, BLGESEL REKABET EDEBLRLK OPERASYONEL PROGRAMI

 • TEDBR BAZINDA DESTEKLENEBLECEK FAALYETLERT E D B R 1.4Turizm alanlarnn canlandrlma ve peyzaj ve dier altyapdestekleri ile iyiletirilmesi.Kamu kurulularnn ve kar amac gtmeyen kurulularn her trl bilgi ve iletiim aralarn kullanmas yoluyla tantm vepazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi. Festivaller, sergiler ve fuarlar gibi yerel turistik organizasyonlarn desteklenmesi. Turizm altyapsnn gelitirilmesi ile pazarlama ve tantm faaliyetlerinin iyiletirilmesi20.749.600 Ulusal ve uluslararas seminerlerin, kongrelerin dzenlenmesinin ve ulusal ve uluslararas fuarlara katlmndesteklenmesi. Turizm bilgi tesisleri ve merkezlerinin kurulmas ve tefriat.BLGESEL REKABET EDEBLRLK OPERASYONEL PROGRAMI

 • TEDBR BAZINDA DESTEKLENEBLECEK FAALYETLERBLGESEL REKABET EDEBLRLK OPERASYONEL PROGRAMI

 • TEDBR BAZINDA DESTEKLENEBLECEK FAALYETLERT E D B R 2.2Kamu kurumlar ve kar amac gtmeyen kurulularn kmelenme, a oluumu ve ibirliine ynelik faaliyetler konusundaki temel bilgi destei ve danmanlk faaliyetlerinin desteklenmesi.

  Bu danmanlk hizmetleri, ebekeleme konusunda farkndaln vebilginin yaylmas iin seminerler ve altaylarla desteklenecektir. Mevcut ve potansiyel kmelenmeler, a oluumlar, sektrel dernekler ve benzeri ibirlii mekanizmalarnn ortak faaliyet ve yatrmlarnn finansmanna ynelik dorudan destekler.Sanayi Sektrleri Arasnda birliinin Glendirilmesi 14.954.668 Kamu kurumlar ve kar amac gtmeyen kurulularn saha almalar,tanmlama, ihtiya analizleri, kmelenme ve a oluumu analizleri veyol haritalarnn hazrlanmasna ynelik faaliyetlerinin desteklenmesiBLGESEL REKABET EDEBLRLK OPERASYONEL PROGRAMI

 • HEDEF GRUPLARMALAT VE TURZM SANAYNDEK KOBLER VE GRMCL