samsun/turkey kongre programi congress · pdf file 2018. 11. 29. · 8 prof. dr....

Click here to load reader

Post on 28-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KARADENİZ RUMELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

  XII. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ KONGRESİ XIInd INTERNATIONAL BALKAN HISTORY CONGRESS

  01-02 01-02

  Aralık December 2018

  SAMSUN/TURKEY

  KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME

 • KARADENİZ RUMELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

  XII. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ KONGRESİ

  XII. INTERNATIONAL BALKAN HISTORY CONGRESS CONGRESS PROGRAMME

  ISBN: 978-605-88120-7-9

  01 December 2018 (Opening) Place: Şehit Ömer Halis Demir Salonu, İlkadım-Samsun

  Date: 10.30

  01 Aralık 2018 (Açılış) Yer: Şehit Ömer Halis Demir Salonu, İlkadım-Samsun

  Saat: 10.30

 • KARADENİZ RUMELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU Organized By/Düzenleyenler Türk Tarih Kurumu (Turkish History Association), Ondokuz Mayıs University, SOTOD (Studies of the Ottoman Domain), Samsun Büyükşehir Municipality, İlkadım Municipality,Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu (Black-Sea Balkan Non Governmental Organizations), Samsun Mübadele Derneği (Samsun Ex-Change Migration Office). Chair of the Congress / Kongre Yürütücüsü: Prof.Dr.BünyaminKOCAOĞLU Organization Committee/ Düzenleme Kurulu Prof. Dr. Osman KÖSE (Polis Akademisi- Ankara) Doç. Dr. Hatice ORUÇ ( Ankara Üniv. / ANKARA) Doç.Dr. Mucize ÜNLÜ (Ondokuz Mayıs Üniv./SAMSUN Doç. Dr. Türkmen TÖRELİ (Dokuz Eylül Üniv./ İZMİR) Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYDIN (Ondokzu Mayıs Üniv./ SAMSUN) Dr. Dragana AMEDOSKİ (Belgrad Tarih Enst. / SIRBİSTAN) Dr. Aladin HUSİC (Saray Bosna Üniv. / BOSNA HERSEK) Publishing Committee / Yayın Takip Kurulu Arş. Gör. Ozan TUNA (Ondokuz Mayıs Üniv./ Samsun) Arş. Gör. Hakan TAN (Ondokuz Mayıs Üniv. / Samsun) Salih MERİÇ (MEB / Samsun) Fevziye Kalıpçı Çağıran (Araş. Gör.- OMÜ) Congress Sekretariat /Kongre Sekretaryası Salih Meriç (Samsun MEB) Fevziye Kalıpçı Çağıran (Araş. Gör.- OMÜ) Adem Güner (Samsun MEB) Science And Consultation / Bilim Ve Danışma Kurulu 1 Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT Ondokuz Mayıs Üniv/Türkiye 2 Prof. Dr. Enis ŞAHİN Sakarya Üniv./ Türkiye 3 Prof. Dr. Haluk SELVİ Sakarya Üniv./Türkiye

 • KARADENİZ RUMELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU 4 Prof. Dr.Armina TURBİC Tuzla Üniv. / Bosna-/ Hersek 5 Prof. Dr.Redzep SKRİJEL Novi Pazar Devlet Üniv./Sırbistan 6 Prof. Dr. Fahri SAKAL Ondokuz Mayıs Üniv/Türkiye 7 Prof. Dr. Elçin MACAR Boğaziçi Üniv./ Türkiye 8 Prof. Dr. Zafer GÖLEN Mehmet Akif Ersoy Üniv. /Türkiye 9 Prof. Dr. Nedim İPEK Ondokuz Mayıs Üniv. / Türkiye 10 Prof. Dr.Dragi GJORGIEV SV. Kırıl ve Metodıus Üniv./ Makedonya 11 Prof.Dr. Machiel KIEL Hollanda 12 Prof.Dr. Geza DAVİD Budapeşte Lorand Eötvös Üniv./ Macaristan 13 Prof.Dr. Orlin SABEV Sofya Üniv. Balkan Araştırmaları Enstitüsü / Bulgarisitan 14 Doç. Dr.Armend MEHMETİ PriştinaÜniv./ Kosova 15 Doç. Dr.Dimitar ATANASSOVSofya Üniv./ Bulgaristan 16 Doç. Dr.Dilşen İnce ERDOĞAN Adnan Menderes Üniv./ Türkiye 17 Prof. Dr. İ. Hakkı DEMİRCİOĞLU Jand. ve Sahil Güvenlik Akad. / /Türkiye 18 Doç. Dr. İgor DESPOT Zagreb Üniv./ Hırvatistan 19 Prof. Dr. Mesut ÇAPA Ankara Üniv./Türkiye 20 Doç. Dr. Georgios SALAKİDİS Democritus Univ. / Yunanistan 21 Prof. Dr. Claudia RÖMER Vienna Viyana Üniv. /Avusturya 22 Prof. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ İstanbul Üniversitesi / Türkiye 23 Doç. Dr. Memli KRASNİQİ PriştinaÜniv. /Kosova 24 Prof. Dr. Önder DUMAN Ondokuz Mayıs Üniv. / Türkiye 25 Prof. Dr.Nenad MOACANİN Zagrep Üniv. Hırvatistan 26 Prof. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU Yıldız Teknik Üniv. / Türkiye 27 Prof.Dr. Markus KOLLER Avusturya 28 Prof.Dr. Pal FODOR Budapeşte Macaristan Bilimler Akademisi Hungarian Academy / Macaristan 29 Prof.Dr. Jelena MIRGIC Belgrad Üniv. / Sırbistan 30 Prof.Dr. Edin RADUSİC Sarajevo Saraybosna Üniv. / Bosna - Hersek 31 Prof. Dr. Metin AYIŞIĞI - Van 100. Yıl Üniversitesi / Türkiye 32 Doç.Dr. Emete GÖZÜGÜZELLİ Akdeniz Üniversitesi / Türkiye 33 Doç. Dr. Naka NİKSİC Belgrad Üniv. / Sırbistan 34 Doç. Dr. Aşkın KOYUNCU Çanakkale 18 Mart Üniv. / Türkiye 35 Prof. Dr. Neşe ÖZDEN Ankara Üniv. / Türkiye 36 Prof. Dr. Evgeni RADUŞEV Bilkent Üniv. / Türkiye 37 Doç. Dr. Sezai BALCI Giresun Üniv. / Türkiye 38 Dr. Öğr. Ü. Sibel AKOVA Yalova Üniv. / Türkiye

 • KARADENİZ RUMELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

  12TH INTERNATIONAL BALKAN HISTORY CONGRESS December 01, 2018 /01 Aralık 2018

  09.30-10.30: Registration / Kayıt

  Opening/Açılış 10.30-11.15 : Opening Ceremony /Kongre Açılış Konuşmaları IŞIK SADIK AHMET-DEB PARTİSİ ONURSAL BAŞKANI-YUNANİSTAN SERGHEHİ KOPUSCU-GAGAVUZYA ERDOĞAN TOK-İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI ZİHNİ ŞAHİN- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI PROF.DR.SAİD BİLGİÇ-OMÜ REKTÖRÜ OSMAN KAYMAK-SAMSUN VALİSİ 11:15 Coffee Break / Kahve Molası

 • KARADENİZ RUMELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

  12TH INTERNATIONAL BALKAN HISTORY CONGRESS December 01, 2018 /01 Aralık 2018

  11.15 12.30/ BİRİNCİ OTURUM /FIRST SESSION

  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeki ÇEVİK

  11.15-11.30 Prof. Dr. Mehmet Beşirli, “Türkiye’nin İngiltere, Almanya ve

  Bulgaristan İlişkileri Üzerine Marschall von Bieberstein’den Bernhard von

  Bülow’a Bir Rapor, 29 Eylül 1908”

  11.30-11.45 Doç. Dr. Slobodan Ilic, “Ottomanism, Pan-Islamism, Turkish

  Nationalism, and the Bosnian Muslims in the Eve of the First World War

  11.45-12.00 Dr. Öğr. Üyesi Sevim Erdem, “Rodop Dağları Eteklerinde

  Bulunan Önemli Bir Mevki: Pravişte Bataklığı ve Askeri Açıdan Önemi”

  12.00-12.15 Dr. Özlem Yıldız, “19. Yüzyıl Sonları 20. Yüzyıl Başlarında

  Selanik’in Hinterlandında Yer Alan Üsküp Sancağı’nda Ticaret”

  12.15-12.30 Arş. Gör. Ali Emre İşlek, “Birinci Dünya Harbi Öncesi’nden

  Büyük Zafere Uzanan Süreçte Çorlu’da Çetecilik Faaliyetleri”

  12.30-12.45 Müzakere 12.45- 13.30 Coffee Break / Kahve Molası

 • KARADENİZ RUMELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

  12TH INTERNATIONAL BALKAN HISTORY CONGRESS December 01, 2018 /01 Aralık 2018

  13.30-15.15/İKİNCİ OTURUM / SECOND SESSION

  Oturum Başkanı: Fahri SAKAL 13.30-13.45 Prof. Dr. Mesut Çapa, “Balkan Savaşı’nın Cephe Gerisindeki

  Sonuçları: Mezalim Korkusu ve Göç”

  13.45-14.00 Prof. Dr. Gaffar Mehdiyev, “1912-1913 Balkan Savaşları

  Sırasında Ermenilerin Askeri Faaliyetleri: Ermenice Kaynaklarda”

  14.00-14.15 Dr. Öğr. Üyesi Hacer Göl, “Hürriyet ve İtilaf Fırkasının Balkan

  Savaşları’na Bakışı”

  14.15-14.30 30 Dr. Georgios Michalopoulos, “Representations of Byzantium

  in Cinema”

  14.30-14.45 Dr.Hasan Bello, “Birinci Dünya Savaşı’na Jön Türklerin

  Arnavutluk’taki Siyasi Etkileri” 14.45-15.00 Ahmet Yadi, “Osmanlı Hariciyesinde Siyasi Bir Hırsızlık: Sofya

  Sefaretinden Çalınan Evraklar”

  15.00-15.15 müzakere

  15.45- 16.00 Coffee Break / Kahve Molası

 • KARADENİZ RUMELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

  12TH INTERNATIONAL BALKAN HISTORY CONGRESS December 01, 2018 /01 Aralık 2018

  15.30-17.00 ÜÇÜNCÜ OTURUM/ THIRD SESSION

  Oturum Başkanı: Doç. Dr. Muzcize ÜNLÜ

  15.30-15.45 Doç. Dr. İbrahim Alper Arısoy, “Birinci Dünya Savaşı

  Esnasında Ege Adalarında Bulunan Osmanlı Ticari ve Diplomatik

  Temsilcilikleri”

  15.45-16.00 Dr. Öğr. Üyesi H. Hilal Şahin, “Birinci Dünya Savaşı’nda

  Hintli Askerler: Avrupa Basınına Yansıyanlar (1914-1918)”

  16.00-16.15 Dr. Öğr. Üyesi Bilal Tunç, “Birinci Dünya Savaşı’nda

  Osmanlı’nın Sınırları Dışındaki Savaşı: Galiçya Cephesi”

  16.15-16.30 Habibe Polat, “I. Dünya Savaşı Sürecinde Bir Sosyal

  Güvenlik Kurumu Olarak Darüleytamlar: Konya Darüleytam Örneği”

  16.30-16.45 Dr. İrina İUSUMBELİ-Sergey Manastırlı, “ Birinci Dünya Savaşı Öncesi ve Sonrasında Gagauzlar”.

  16.45-17.00 Dr. Öğr. Üyesi, Mustafa Bakan, “I. Dünya Savaşı’nın Yeni Türkiye’nin Kuruluşundaki Etkileri”

  17.00-17.15 müzakere

  17.15- 17.30 Coffee Break / Kahve Molası

 • KARADENİZ RUMELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

  12TH INTERNATIONAL BALKAN HISTORY CONGRESS

  December 01, 2018 /01 Aralık 2018 17.30-18.45 DÖRDÜNCÜ OTURUM/ FOURTH SESSION

  Oturum Başkanı: Prof.Dr. Kemal ARI

  17.30-17.45 Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu, “Makedonya Güncel Tarih

  Ders Kitaplarında I. Dünya Savaşı”

  17.45-18.00 Prof. Dr. Feyzan Göher Vural-Doç. Dr. Timur Vural,

  “Çanakkale ve Yemen Cephesinin Türkülere Yansıması”

  18.00-18.15 Doç. Dr. Gulnaze Ernazarova, “Birinci Dünya Savaşı’nın

  Türk Halklarının Kültürüne Etkisi”

  18.15-18.30 Doç. Dr. Timur Vural-Prof. Dr. Feyzan Göher Vural, “I.

  Dünya Savaşında Armoni Müzikaları”

  18.30-18.45 Dr. Öğr. Üyesi Neriman Ersoy Hacısalihoğlu, “Bulgarların

  Tarih De