saksida kakovostna mladinska knjiga

of 12 /12
Prepoznavanje kakovostne leposlovne literature za knjižničarje: OTROŠKA IN MLADINSKA KNJIŽEVNOST Igor Saksida, Pedagoška fakulteta, UL in UP BERIMO KARKOLI? NE: BERIMO KAKOVOSTNA BESEDILA.

Author: mestna-knjiznica-ljubljana

Post on 17-Mar-2016

241 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/nase_knjiznice/pionirska/Saksida_Kakovostna_mladinska_knjiga.pdf

TRANSCRIPT

 • Prepoznavanje kakovostne

  leposlovne literature za knjiniarje: OTROKA IN MLADINSKA

  KNJIEVNOST Igor Saksida, Pedagoka fakulteta, UL in UP

  BERIMO KARKOLI?

  NE:

  BERIMO KAKOVOSTNA

  BESEDILA.

 • Raznovrstnost mladinske

  knjievnosti, pestrost pisav in poetik

  Kakovost: Resnien je tisti mnogo ponavljani rek, da je iz slovstva za deco najbolje komaj dovolj dobro. Na drugi strani pa je tudi res, da je otrok najenialneji itatelj. To mislim tako, da gre s svojim instinktom vsaki knjigi, ki jo dobi v roke, naravnost do njenega jedra,

  kakor gre ebela vsaki cvetici naravnost do medu. (O. upani, 1911)

  Sama srkanost in presrkanost, samo igrakasto kodranje in krotovienje sloga in misli: fabule, pravega pripovedovanja, pa niti za pedanj. Otroci bodo to

  besedienje zavrnili, po pravici, zakaj to je otroja, ne pa otroka knjiga. (O. upani, 1914)

 • Kaj je kakovostna knjiga? Kriteriji:

  jezikovni: knjiga naj bo napisana v jeziku, ki je pravopisno in slogovno pravilen oz. ustrezen; koketiranje z mladim samo po sebi e ni merilo kvalitete vendar lepota jezika ni absolutni kriterij;

  vsebinski: knjiga naj bo umetnika: zadoa naj naelu inovativnosti spoznavne, etine in estetske funkcije (resnica, vrednote, lepota) vendar obstaja tudi kakovostna literatura, ki ne uravnotei povsem teh treh funkcij;

  likovni: slikanica (oz. knjiga nasploh) kot besedno-likovni monolit;

  recepcijski: knjiga je v strokovni javnosti (kritiki, knjiniarji, uitelji .) in med mladimi bralci (ne ali ali!) prepoznana kot kvalitetna zaupanje stroki;

  bralnorazvojni: knjiga ni le primerna po zahtevnosti, ampak je korak vije.

 • Raznovrstnost:

  Pomen spomina na lastno otrotvo: Takna literatura pa je hkrati literatura, ki je zanimiva in

  dragocena tudi za odraslega bralca: Voraneve Sozice so oarljivo branje tako za mladega loveka kot za odraslega (...). (A. Brvar, 1986)

  Kolikor lahko ugotavljam danes, se je mladinska poluta mojega pesnitva, tudi e gledam nanj kronoloko, edalje bolj zblievala s poezijo za odrasle. (N. Grafenauer, 1982)

  Pesnica in mentorica branja S. Vegri poudarja: irjenje doivljajske optike, iluzijo, igrivost; ob zbirki To niso pesmi za otroke ali kako se dela otroke pa

  tudi na male proteste (1989).

 • Povzetek avtopoetik pisati mladinsko knjievnost pomeni pisati knjievnost

  nasploh,

  pisati mladinsko knjievnost pomeni vivljati se v otrotvo (spominjanje na otrotvo),

  mladinska knjievnost je dialog z otrotvom pisanje nastaja iz potrebe po komunikaciji z otrotvom,

  mladinska knjievnost se povezuje s knjievnostjo za odrasle,

  mladinska knjievnost je raznovrstna: njene znailnosti so humor, zvonost, igrivost, (otroka) izkunja in udenje, hkrati pa je zaznati tudi temneje tone, tabujske teme, resne pesmi, male proteste,

  mladinska knjievnost je zanimiva za otroka in odraslega.

 • Pestrost avtopoetik pestrost perspektiv

  perspektiva razcepa:

  avtoritativna perspektiva, znailna za vzgojno-pouna besedila,

  evazorina perspektiva, znailna za idealizacijska besedila (poetika ljubkosti);

  perspektiva zblievanja:

  nonsensna perspektiva oziroma perspektiva jezikovno-predstavne igre,

  resninostna perspektiva, mimetina (in trivialna literatura),

  perspektiva oporekanja, problemska literatura, upor

  perspektiva udenja, poetizirana stvarnost,

  parabolina fantastina in pravljina perspektiva: perspektiva mitskega in udenega

  perspektiva spominjanja na otrotvo.

  Vrednotenje kakovosti je smiselno predvsem v okviru

  perspektive in anra!

 • Kaj sploh pomeni besedna zveza

  primerna knjiga?

  Presojanje primernosti glede na:

  Zahtevnost: vse je preteko : vse je prelahko

  Ali lahko na le podlagi besedila vemo, ali gre za mladinsko knjievnost? > 3 pesmi

  Temo oz. vsebino: cenzorinost in utemeljenost splonega okusa > tabuji, delavnica ob besedilih

  Iztrgani deli besedila veljavnost (?) interpretacije (cenzorinosti) glede na:

  besedilni in

  drubeni oz. zgodovinski kontekst.

 • (1) Joj, zakaj sestre ivijo,

  zakaj ne umrejo

  e preden se rodijo?

  (2) Hudo dober zamorec je to (). Katerikrat sem kar sedel in jedel z njim. Ampak tega nikomur ne

  pripoveduj. Kadar je lovek strano laen, naredi tudi tako re, ki bi je ne hotel delati zmerom ()

  Original in predelave: nove izdaje (ponatisi s popravki, novimi ilustracijami), skrajave in didaktine obdelave leposlovja ukalupljanje z vpraanji in odraslim razumevanjem

 • 1.

  Brez tebe rka P gre vragu svet paradajz pasma politika

  ali ste e videli papagaja brez rke P ali pa pipico pokaditi Pennsylvania

  brez tebe rka P ostane e avbica akvamarin nastlati namazati vse pa sloni na pakeljcih

  poglejmo samo teave ki nastopijo v zemljepisu

  hodi po svetu pride do Patagonije stop rna luknja niti ne more vzeti palice da bi jo naslonil

  na pred-Patagonijo in po-Patagonijo

  pa se ti zabliska pa ree TRAM pa e TRAM ti pade v luknjo ker ni pakeljcev

  nikoli ne je po naroilu zmeraj vei menu potem hoe spat a samo zeha in zeha nag ker piame ni tako se razvije nemorala

  tako se razvije nemorala

  perutnice potarji pamtivek

  2.

  Ni vsaka vojvodinja tena zgaga in krikec v stekleniki ni pahljaa; ne ve sirotek, da se v strup prevraa kuar, pred seboj gone sovraga.

  e dimnik je zravnan, le steka pade! Ker samokolnica je vedno ejna, okrog jo goni alost samodejna. Prekucni lestev, zanjo ni ve nade.

  e ti okrogel bodi, kakor fajhtna goba, ne tlai v golt si jabuke rdee, vsak bebec kdaj pa kdaj se opotee.

  e takno gnado, ko je blizu roba, zagrabi strah in minejo skomine:

  minljiv si kakor kafra, ki izgine!

  3.

  v travo obrne se vrat, iz dima

  vstane zaig. v celju razgrne brat sijajen nart za blitzkrieg. Zasmodi se monjiek, bik zaplodi roo, fantiek kupi bombone, krat se usede v loo, v politike strelja patrone.

 • Vloga mentorja branja: svetovanje in

  vodenje; izkljuevalne opozicije (ali ali)

  zmonosti, veselje do branja znanje, spoznavanje tradicije;

  avtentino otroko branje mladinske knjievnosti neavtentino, avtoritativno branje odraslega;

  samostojna, prosta izbira besedil ukalupljanje mladega bralca s seznami

  besedil.

 • Ali naj bi mladi bralci brali kar koli

  (po lastni izbiri) in kakor koli?

  Od leta 1994 se je tirikrat poveal obseg izdanih mladinskih knjig

  strokovni odbor KO (Pk), ki pripravlja prironik, vrednoti izdaje na podlagi kvalitete.

  Ne: inflacija tiskanih sporoil, vse je enako (ne)pomembno:

  deluje proti razvoju bralne kulture in zmonosti,

  svetovanje mlademu bralcu zagotovo ni cenzorski poseg v nabor leposlovja, je le temeljna orientacija,

  bralni dogodek poteka ob kvalitetni knjigi; vzgoja in inkulturacija.

 • Joe Snoj: Enkrat, ko bo oka majhen

  Pesem opisuje zrcalno podobo odnosa odraslih do otrok. Ne glede na vse, kar se ez dan zgodi, se zveer umirimo in pokae se, kako radi se imamo.

  Matja

  Meni se zdi pesem precej resna, eprav je napisana v otroki aljivi obliki. Govori o razmiljanju otroka, kako bo nekega dne skrbel za svojega nebogljenega oeta. Tako, kot je oe skrbel zanj, ko je bil e otrok, bo tudi on skrbel zanj na stara leta. Kae se vsa ljubezen in toplina malega Vida do ostarelega oeta.

  Tjaa