saĞlik ve gÜvenlİk İŞaretlerİ

of 24 /24
TEPE AKADEMİ Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Ders Notları

Author: durdu-yaprak

Post on 30-Mar-2016

230 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TEPE AKADEMİ Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Ders Notları Bu renklere temel güvenlik renkleri denilmektedir. İşyerlerinde kullanılan işaretlerin ve renklerin bir anlamı vardır. 1- Durdurmayı, kapatmayı, durmayı veya tahliye etmeyi gerektiren tehlikeli durumları belirtmek için İşyerlerinde renkler ve anlamları; Konu Öğrenim hedefleri Sağlık ve Güvenlik İşaretleri GİRİŞ

TRANSCRIPT

 • TEPE AKADEM Salk ve Gvenlik

  aretleri Ders Notlar

 • Konu Salk ve Gvenlik aretleri

  Ama yerlerinde kullanlan salk ve gvenlik iaretleri hakknda bilgi

  edinmek

  renim

  hedefleri

  Salk ve gvenlik iaretlerinin anlamlar, zellikleri, Bu iaretlerin kullanm yerleri, Salk ve gvenlik iaretleri ile iletiim, lgili mevzuat hakknda bilgi sahibi olmak

  Alt balklar yerinde Kullanlan Salk ve Gvenlik aretleri o aret levhalar o Ikl iaretler ve sesli sinyaller o El iaretleri

  lgili mevzuat

  GR

  yerlerinin blmlerinde ve eklentilerinde, prosesin deiik aamalar yaanrken,

  farkl tehlikeler ve riskler sz konusudur. alanlarn, hangi amala olursa olsun iyerine

  dardan gelenlerin, alt iveren ve elemanlarnn bu tehlikeleri ve riskleri bilmeleri

  gerekir. Bilgilendirme, uyarma, anmsatma ve talimat verme amal olarak sesli ve grsel

  iaretler ile semboller (piktogramlar) kullanlmaktadr. Bu iaretler ve semboller Uluslar

  aras standarttr. Ayn zamanda, herkesin kolayca anlayabilecei ekilde

  tasarlanmlardr. Tehlike ve risklerin azaltlamad veya nlenemedii durumlarda ve o

  blmde bulunan herkesi bilgilendirmek veya uyarmak zere bu semboller ve renklerle

  iaretlemelere bavurulmaktadr. Zaten, karlan bir ynetmelikle de tehlikelere ve

  risklere kar standart iaretleme ve etiketleme yaplmas zorunlu hale getirilmitir. Bu

  derste uyar, bilgilendirme, yasak ve tehlikelerin standart olarak nasl gsterildii,

  renklerin hangi anlama geldii ve uygulamalarn nasl yaplmas gerektii ayrntl olarak

  anlatlmtr.

  Trk Standartlar Enstitsnce Grafik semboller - Emniyet ile ilgili renk ve iaretler -

  Blm 1: yerleri ve halka ak alanlardaki emniyet iaretleri iin tasarm prensipleri

  standard yaynlanmtr. Bu standart; TS 7248 ISO 3864:1998 yerine TS ISO 3864-1 ad

  ile 26.06.2007 tarihinde yaynlanmtr.

  Ayrntl bilgi iin; ISO 3864-1: 2002, ISO 3864-1-EQV ve ISO 3864-1 kaynaklarna

  baklabilir.

  yerlerinde renkler ve anlamlar;

  Bu renklere temel gvenlik renkleri denilmektedir. yerlerinde kullanlan iaretlerin ve

  renklerin bir anlam vardr.

  Krmz: Genel olarak tehlike anlamna gelmektedir. Ancak deiik amalarla krmz renk

  kullanlabilmektedir.

  1- Durdurmay, kapatmay, durmay veya tahliye etmeyi gerektiren tehlikeli durumlar belirtmek iin

 • 2- Yangn nleme sistemleri ve donanmlar ile bunlarn yerlerini iaretlemek iin

  3- eitli hareket ve davranlar yasaklamak iin;

  Krmz renk kullanlr.

  Sar: Bir tehlike sz konusu ise; Dikkatli olunmas ve nlem alnmas gerektiini

  belirtmek iin sar renk kullanlr. Krmzda olduu gibi sar rengin uygulanmasnda da

  farkllklar vardr.

  1- Tehlikeli bir durum var dikkat et eklinde uyar yapan iaretlerde

  rnein: Dikkat yanc madde, dikkat yukardan yk debilir.

  2- Basamaklar, alak geitler, engeller vb durumlarda uyar iin.

  rnein merdiven korkuluklar sar renkli olmaldr.

  Mavi: Uyulmas zorunlu olan kurallar belirten iaretlerde mavi renk kullanlmaktadr.

  Kullanlmas zorunlu olan kiisel koruyucu donanmlar, gidilmesi zorunlu olan ynleri ve

  yaplmas zorunlu olan davranlar belirten iaretlerde mavi renk kullanlmaktadr.

  Yeil: Gvenli durumlar (Salk ve Gvenlik) belirtmek iin de yeil renk kullanlr.

  Ka yollarn, toplanma blgesini, acil durum klarn, acil durum dularn ve lk

  yardm ve kurtarma istasyonlarn belirtmek iin yeil renk kullanlmaktadr.

  Alglamann %80-90 kadar gz ile gereklemektedir. Organizmann en ok zorlanan

  blmnn gz olduu sanlmaktadr.

  Gzn;

  Uyum

  Dzenleme (akomodasyon)

  Tespit (grntleme)

  Olmak zere 3 temel fonksiyonu vardr.

  Bu fonksiyonlarn zorlanmadan yerine getirilebilmesi iin alma ortamnn uygun ekilde

  aydnlatlmas ve renklerin uygun olarak ztlk yaratmas gerekmektedir.

  Baz faktrler grmeyi etkiler. Bunlar;

  Kiisel etkenler

  Grme as

  Bakma sresi

  Grme keskinlii yan sra;

  evresel etkenler

 • Cisim ile zemin arasndaki kontrast

  Zemin kll

  Zeminin yaps ve rengi

  Baklan cismin karmakl ve glge

  Ortamdaki renkler de etkilemektedir.

  Gzn en iyi grebilecei bak as: Yatay eksenden 300

  -400

  aasdr.

  aretlemelerde, zellikle de acil durum iaretlemelerinde bu duruma dikkat etmek

  gerekir.

  Ztlk (Kontrast):

  Cisim ile zemin arasndaki ztlk; Cisim ve zeminin sahip olduu yanstma katsaylar

  dikkate alnarak belirlenir.

  Kc=Cismin yanstma katsays, Kz =Zeminin yanstma katsays olmak zere;

  Bants ile bulunur. Kontrast>1 ise grme iyi olur.

  ekil 1; Kontrast yaratarak en iyi fark edilebilen renk ikilileri

  Fark edilmesi gereken yerlerde zt renkler kullanlmaldr. Renkler %50 orannda eit

  olmaldr. 10 Cm. kalnlndaki izgiler, sol alttan sa ste doru 450 lik a ile

  ykselmelidir.

  Zt renkler nerelerde kullanlmaldr?

  Kaplarda

  Geitlerde

  Bordrlerde

  Direklerde

  Kolonlarda

  Tamponlarda

  Zt renkler kullanlmaldr.

  Tehlike ve Uyar Levhalar

  Bu levhalar, ortamda bir tehlikenin varl sz konusu olduunda, alanlar uyarmak ve

  onlarn dikkatini ekmek iin kullanlr. Sar gen zemin ve siyah gen ereveden

  oluur. Siyah %35 yer kaplamaldr. Siyah ereve iinde bulunan iaret, yaz veya resim

  ieriine gre anlam kazanr. Levhann altnda ayrca yaz olabilir

 • !

  ekil 2; Tehlike ve Uyar Levhas

  ekil 3; Tehlike ve Uyar Levhalar

  ALIMA-1; Bu sembollerin anlamlarn bulalm

  Yasak levhalar

  Baz alma birimlerinde, baz ilerin ve eylemlerin yaplmas veya baz maddelerin ve

  malzemelerin bulundurulmas ya da kullanlmas yasak olabilir. Bu durumda yasaklama

  iaretleri ve levhalar kullanlr. Beyaz zemin zerinde krmz bir daire ve sa alttan sol

  yukarya doru 450 lik a ile uzanan krmz bir kuaktan oluur. Krmzlar tabelann %

  35 ini kaplamaldr. Krmz kuan altnda yer alan ii veya eylemi yapmak, malzeme

  veya maddeleri bulundurmak yasaktr anlamn tar.

  ekil 4; Tehlike ve Yasak Levhas

 • ekil 5; Tehlike ve Yasak Levhalar

  ALIMA-2; Bu sembollerin anlamlarn bulalm

  ekil 6; Yangn bilgi levhalar

  Bilgi levhalar:

  Salk ve gvenlikle ilgili bilgiler verir. Yeil zemin iinde beyaz renkli yaz ve semboller

  vardr.

  ekil 7; Salk ve Gvenlik iaretleri

 • ALIMA-3; Bu sembollerin anlamlarn bulalm

  Zorunlu hareket iaretleri

  yerlerinde; in ve risklerin zelliklerine gre, uyulmas ve uygulanmas gereken

  kurallar ve eylemler olabilir. Bunlar, herkesin kolayca anlayabilecei ekilde tasarlanm

  ekil ve sembollerden olumutur. ekil ve semboller yan sra, yaz ile de anlamlar

  glendirilebilir. Zemin mavi renkte ve yuvarlak, iinde de beyaz renkli ekil, sembol

  (piktogram) veya yaz vardr.

  Beyaz ekil veya yazda ifade edilen eylemin yaplmas gereklidir anlamn tar. Mavi

  renk en az %50 yer kaplar.

  ekil 8; Zorunlu Hareket Levhas

  Zorunlu hareket levhalar; Uyulmas ve dikkat edilmesi gereken kurallar, olas tehlikeleri

  haber veren iaretlerdir.

  ekil 9; Zorunlu Hareket ve Bilgi Levhalar

  ALIMA-4; Bu sembollerin anlamlarn bulalm

 • Boru tesisatnda renkler:

  Borular; iinden gaz veya sv halindeki akkanlarn getii malzemelerdir.

  Akkanln srekli salanmas nedeni ile boru tesisat her zaman tercih edilen bir tama

  yntemidir. Boru tesisatndaki borular, vanalar, supaplar ve bunlarla ilgili paralar, iinde

  tadklar maddelere gre ayr renklerde boyanmal ve kolay grlebilen yerlere belirti

  iaretler konulmaldr. Kollu veya sapl vana ve musluklarn zerinde, bunlarn ak veya

  kapal olduklarn gsteren iaret veya tertibat bulunmaldr. Otomatik vanalarn

  zerlerinde, bunlar gerektiinde el ile alr duruma getirecek bir tertibat

  bulundurulmaldr. Bunlarn yaplmas yasal zorunluluktur.

  i Sal ve Gvenlii Tz Madde 482: Boru tesisatndaki borular, vanalar,

  supaplar ve bunlarla ilgili paralar, tadklar maddelere gre ayr renklerde boyanacak

  ve kolay grlebilen yerlere belirli iaretler konulacak diye devam etmektedir.

  ncelenmesi gereken kaynaklar: TS ISO 14726:2004 ve ISO 9095

  Karmak bir boru sistemi olan tesiste standart renkte boyama ve iaretleme yaplmazsa

  neler olur?

  Bata yangn olmak zere, gk veya baka bir acil durumda, borulardan geen

  akkanlar durdurmak gerekebilir. Hangi borudan hangi akkann getii belli

  olmadnda acil durumu yaratan olayn vereceinden ok daha byk hasar meydana

  gelebilir. Olas bir gk durumunda enkaz altndakileri aramak iin alan kurtarma

  ekipleri de borulardan kabilecek kaaklar nedeniyle zor durumda kalabilir. Doann

  andrc etkisine kar koruyucu olmas iin, bir tesis kurulurken zaten borular

  boyanmaktadr. Bu aamada, kullanlan boyay standart renklerde semelidir. Baz

  borular zel olarak kaplanm durumdadr ve boyama yaplamayabilir. Bu durumlarda da

  belli aralklarla, borularda, tantm rengi denilen standart renklerde bantlar kullanlmaldr.

  Duvar ve benzeri engelleri getikleri yerlerde, vanalar, supaplar ve musluklar ile balant

  yerlerinde temel tantm renkli 15 Cm. bantlar yaplmal ve ak yn standart renklerde

  oklarla gsterilmelidir.

  erik Renk

  Su Yeil

  Buhar Gm grisi

  Hava haricindeki gazlar Sar

  eitli yalar Kahverengi

  Asit Alkali Mor

  Hava Ak mavi

  Dier svlar Siyah

  Yangn suyu Krmz

  Tablo 1; Borularda Kullanlabilecek Renkler

 • ekil 10; Borularda temel tantm renkleri ve kod iaretleri uygulamas

  Gaz ve buhar filtrelerinde renkler:

  Gaz ve buhar filtrelerinde de renk standard uygulanmaktadr. Renklerin yan sra koruma

  yaptklar kirleticilere gre de A, B, E ve K harfleri de kullanlmaktadr.

  Bir gaz veya buhar filtresi zerinde bu renklerden biri veya birkandan oluan bir bant

  vardr. Bu bantlarn rengine gre yukarda aklanan kirleticilere kar koruma salanyor

  demektir. Bknz Tablo - 2

  Filtre zerinde kahverengi, yeil ve gri renk varsa, ayrca ABK harfleri de yer almaldr.

  Eer sar ve yeil renkli bant varsa EK harfleri de yer almaldr.

  Fonksiyon Sembol Renk

  Organik gaz ve buharlar A

  norganik gaz ve buharlar B

  Asit gaz ve buharlar E

  Amonyak ve trevleri K

  Tablo 2; Gaz ve Buhar Filtrelerinde Renkler

  ekil 11; Eldivenler zerinde bulunan semboller

 • ekil 12; Renklerin ve iaretlerin anlamlar genel

  ekil 13; Renklerin ve iaretlerin anlamlar rnekler ile

  ekil 14; KKD zerinde bulunan semboller

 • ekil 15; Kimyasal Maddeleri Tayan Aralarda Bulunmas Gereken Uluslar aras

  Kimyasal Madde Tehlike Sembolleri

  ekil 15 a; Kimyasal Maddeleri Tayan Aralarda Bulunmas Gereken Uluslar aras

  Kimyasal Madde Tehlike Sembolleri

 • ekil 16; Kimyasal Maddeler Tehlike Sembolleri

  ekil 17; Global Harmonize Sisteme gre Kimyasal Maddelerin Tehlike Sembolleri

  GENEL ALIMA ANLAMLARINI BULALIM

 • EK I

  YERNDE KULLANILAN GVENLK VE SALIK ARETLER LE LGL

  ASGAR GENEL GEREKLER

  1. Genel hususlar

  1.1. Bu Ynetmeliin 5 inci maddesindeki genel kurala gre, iyerinde

  bulunmas gereken gvenlik ve salk iaretleri EkIIden itibaren tm

  eklerde belirtilen zel koullara uygun olacaktr.

  1.2. Bu ekte; yukarda (1.1.)de belirtilen gereklerin tantm, gvenlik ve salk

  iaretlerinin deiik kullanmlar ve bu iaretlerin birlikte veya birbirinin

  yerine kullanlmasndaki genel kurallar belirlenmitir.

  1.3. Gvenlik ve salk iaretleri sadece bu Ynetmelikte belirlenen mesaj veya

  bilgiyi iletmek zere kullanlacaktr.

  2. aret eitleri

  2.1. Sabit ve kalc iaretler

  2.1.1. Sabit ve kalc iaret levhalar; yasaklamalar, uyarlar ve yaplmas

  zorunlu iler ile acil ka yollarnn ve ilk yardm blmlerinin

  yerlerinin belirtilmesi ve tannmas iin kullanlacaktr.

  Yangnla mcadele ekipmannn bulunduu yerler, iaret levhas ve

  krmz renkle kalc ekilde iaretlenecektir.

  2.1.2. Konteynr ve borular zerindeki iaretler EkIIIte belirtildii ekilde

  olacaktr.

  2.1.3. Engellere arpma veya dme riski olan yerler, iaret levhas ve

  gvenlik rengi ile kalc ekilde belirlenecektir.

  2.1.4. Trafik yollar gvenlik rengi ile kalc olarak iaretlenecektir.

  2.2. Geici iaretler

  2.2.1. Gerekli hallerde ve aada 3 nc maddede belirtildii ekilde

  iaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanlma imkan da dikkate

  alnarak; tehlike sinyali vermek, insanlarn belli bir takm

  hareketleri yapmas ve acil tahliyesi iin kl iaretler, sesli

  sinyaller ve/veya szl iletiim kullanlacaktr.

  2.2.2. Gerekli durumlarda, tehlikeye yol aabilecek ya da tehlikeli

  manevralar yapan kimseleri ynlendirmek iin el iaretleri ve/veya

  szl iletiim kullanlacaktr.

  3. aretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanlmas

  3.1. Ayn derecede etkili ise, aadaki iaretlerden herhangi biri kullanlabilir:

  Engel veya dme tehlikesi olan yerlerde; iaret levhas veya gvenlik

  rengi

  Ikl iaret, sesli sinyal veya szl haberleme

  El iaretleri veya szl haberleme

 • 3.2. Aada belirtilen iaretler birlikte kullanlabilir.

  Ikl iaret ve sesli sinyal.

  Ikl iaret ve szl haberleme.

  El iaretleri ve szl haberleme.

  Aadaki tabloda yer alan hususlar gvenlik rengi kullanlan tm iaretlere

  uygulanr.

  Renk Anlam veya Amac Talimat ve Bilgi

  Krmz Yasak iareti Tehlikeli hareket veya davran

  Tehlike alarm Dur, kapat, dzenei acil durdur,

  tahliye et

  Yangnla mcadele

  ekipman

  Ekipmanlarn yerinin gsterilmesi ve ne

  olduu

  Sar Uyar iareti Dikkatli ol, nlem al, kontrol et

  Mavi (1)

  Zorunluluk iareti

  zel bir davran ya da eylem

  Kiisel koruyucu donanm kullan

  Yeil Acil ka, ilk yardm

  iareti

  Kaplar, k yerleri ve

  yollar, ekipman, tesisler

  Tehlike yok Normale dn

  (1) Mavi:

  (2) Fluoresan

  turuncu:

  Sadece dairevi bir ekil iinde kullanldnda emniyet rengi olarak

  kabul edilir.

  Emniyet iaretleri dnda sar yerine kullanlabilir.

  zellikle zayf doal gr artlarnda bu renk ok dikkat

  ekicidir.

  4. Gvenlik iaretinin ilevi aada belirtilenler tarafndan olumsuz etkilenmemesi

  iin:

  4.1. Grlmesini veya iitilmesini zorlatracak veya engelleyecek, ayn trden

  bir baka emisyon kaynann bulunmas nlenecek, zellikle;

  4.1.1. ok sayda iaretin birbirine ok yakn bir ekilde

  yerletirilmeyecektir.

  4.1.2. Kartrlma ihtimali olan iki kl iaret ayn anda

  kullanlmayacaktr.

  4.1.3. Ikl bir iaret bir dier kl iaretin ok yaknnda

  kullanlmayacaktr.

  4.1.4. Birden fazla sesli sinyal ayn anda kullanlmayacaktr.

 • 4.1.5. ok fazla ortam grlts olan yerlerde sesli sinyal

  kullanlmayacaktr.

  4.2. aretlerin ya da sinyal aygtlarnn; uygun tasarm, yeterli sayda olmas,

  uygun bir ekilde yerletirilmesi, bakm ve onarmnn iyi yaplmas ve

  doru almas salanacaktr.

  5. aretler ve sinyal aygtlar imalindeki karakteristik zelliklerini ve/veya ilevsel

  niteliini korumak iin, dzenli aralklarla, temizlenecek, kontrol, bakm ve tamiri

  yaplacak ve gerektiinde deitirilecektir.

  6. aretlerin ve sinyal aygtlarnn says ve yerletirilecei yerler, tehlikenin

  byklne ve bunlarn uygulanaca alana gre belirlenecektir.

  7. Herhangi bir enerji ile alan iaretlerin, enerjinin kesilmesi ve tehlikenin baka

  bir ekilde nlenememesi durumunda, iaretlerin yedek enerji kayna ile derhal

  almas salanacaktr.

  8. Ikl iaret ve/veya sesli sinyallerin almaya balamas, yaplacak iin veya

  hareketin balayacan belirtir. Yaplan i veya hareket sresince kl iaret

  veya sesli sinyal almasna devam edecektir. Ikl iaret ve sesli sinyal

  kullanlp durmasndan hemen sonra tekrar alabilir olacaktr.

  9. Ikl iaretler ve sesli sinyaller, doru ve etkili almalarn salamak iin,

  kullanlmadan nce ve kullanm sresince yeterli sklktaki aralklarla kontrol

  edilecektir.

  10. Kiisel koruyucu kullanmndan kaynaklanan hususlar da dahil olmak zere,

  iilerin grme ve iitmelerine engel olacak herhangi bir husus var ise; ilgili

  iaretlerin glendirilmesi veya deitirilmesi iin gerekli nlemler alnacaktr.

  11. nemli miktarda tehlikeli madde ya da preparat depolanan alanlarda, odalarda

  veya kapal yerlerde bulunan her bir paket ya da kap zerinde bulunan

  etiketlerin, bu yerlerde alnmas gereken gvenlik nlemlerini ikaz iin yeterli

  deilse, EkIIIn 1 inci blmnde belirtilenlere uygun olarak ikaz iareti

  bulundurulacak veya iaretlenecektir.

  EK II

  ARET LEVHALARIYLA LGL ASGAR GEREKLER

  1. Temel nitelikler

  1.1. Kendi zel amalarna gre; yasaklama, uyar, emir, ka yolu, acil

  durumlarda kullanlacak ya da yangnla mcadele amal ekipman

  belirten ve benzeri iaret levhalarnn biim ve renkleri blm 3te

  verilmitir.

  1.2. Piktogramlar mmkn olduunca yaln olacak ve sadece temel ayrntlar

  ierecektir.

  1.3. Ayn anlam veriyorsa ve yaplan deiiklik ya da dzenleme anlamn

  belirsiz hale getirmeyecekse, kullanlan piktogramlar blm 3te

  belirtilenlerden biraz farkl ya da daha ayrntl olabilir.

  1.4. aret levhalar kullanldklar ortama uygun, darbeye ve hava koullarna

  dayankl malzemeden yaplacaktr.

  1.5. aret levhalarnn boyutlar ile kolorimetrik ve fotometrik zellikleri,

  bunlarn kolayca grlebilir ve anlalabilir olmalarn salayacaktr.

 • 2. Kullanm koullar

  2.1. aret levhalar zel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen

  yaknna, genel tehlike olan yerlerin giriine, engeller dikkate alnarak,

  gr seviyesine uygun ykseklik ve konumda, iyi aydnlatlm, eriimi

  kolay ve grnr bir ekilde yerletirilecektir. Doal n zayf olduu

  yerlerde fluoresan renkler, reflektr malzeme veya yapay aydnlatma

  kullanlacaktr.

  2.2. aret levhasnn gsterdii durum ortadan kalktnda, iaret levhas da

  kaldrlacaktr.

  3. Kullanlacak iaret levhalar

  3.1. Yasaklayc iaretler

  Temel nitelikler

  - Daire biiminde,

  - Beyaz zemin zerine siyah piktogram, krmz ereve ve

  diyagonal izgi (krmz ksmlar iaret alannn en az % 35ini

  kapsayacaktr)

  3.2. Uyar iaretleri

  Temel nitelikler

  - gen eklinde

  - Sar zemin zerine siyah piktogram, siyah ereve (sar

  ksmlar iaret alannn en az % 50sini kapsayacaktr)

  3.3. Emredici iaretler

  Temel nitelikler

  - Daire biiminde,

  - Mavi zemin zerine beyaz piktogram (mavi ksmlar iaret

  alannn en az % 50sini kapsayacaktr)

  3.4. Acil k ve ilkyardm iaretleri

  Temel nitelikler

  - Dikdrtgen veya kare biiminde,

  - Yeil zemin zerine beyaz piktogram (yeil ksmlar iaret

  alannn en az % 50sini kapsayacaktr)

 • 3.5. Yangnla mcadele iaretleri

  Temel nitelikler

  - Dikdrtgen veya kare biiminde,

  - Krmz zemin zerine beyaz piktogram (krmz ksmlar iaret

  alannn en az % 50sini kapsayacaktr)

  EK III

  BORU VE KAPLAR ZERNDEK ARETLER

  LE LGL ASGAR GEREKLER

  1. inde tehlikeli madde veya preparatlarn bulunduu veya depoland kaplar ile

  bunlar ihtiva eden veya tayan, grnr borular; yrrlkteki mevzuata uygun

  olarak, renkli zemin zerinde piktogram veya sembol bulunan etiket ile

  iaretlenecektir.

  Birinci paragrafta belirtilen etiketler;

  - Ayn piktogram veya semboller kullanlarak, EkIIde verilen uyar iaretleri

  ile deitirilebilir.

  - Tehlikeli madde veya preparatn ad ve/veya forml ve tehlikesi hakknda ek

  bilgileri de ierebilir.

  2. aretler; katlanmaz, kendinden yapkanl ya da boyama biiminde olacak ve

  grnr yzeylere yerletirilecektir.

  3. Bu Ekin 1 inci blmnde belirtilen iaretler, EkII, blm 1.4.te belirtilen temel

  niteliklerde olacak ve EkII, blm 2de yer alan iaret levhalarnn kullanmyla

  ilgili artlar yerine getirecektir.

  4. Borular zerinde kullanlan iaretler, 1, 2 ve 3 nc blmlerde belirtilen

  hususlar ile birlikte, vanalar ve balant yerleri gibi tehlikeli noktalarn yaknna

  grnr ekilde ve uygun aralklarla konulacaktr.

  5. nemli miktarda tehlikeli madde ya da preparat depolanan alanlar, odalar veya

  kapal yerler, EkII, blm 3.2de yer alan uygun ikaz iareti ile belirtilecek veya

  EkIII, blm 1de belirtilen ekilde iaretlenecektir.

  Deiik tehlikeli madde ya da preparatn depoland yerlerde, genel tehlikeyi

  belirten uyar iareti kullanlabilir.

  Bu iaret veya etiketler depolama blgesinin yaknna ya da depo iin kullanlan

  odann giri kapsna yerletirilecektir.

 • EK IV

  YANGINLA MCADELE ARETLER LE LGL ASGAR GEREKLER

  Genel hususlar.

  1. Bu Ek yangnla mcadele amacyla kullanlan ekipmana uygulanr.

  2. Yangnla mcadele ekipman zel bir renk ile belirtilecek ve yerini bildiren bir

  iaret levhas ve/veya bu gibi ekipmann bulunduu yer ya da eriim noktalar

  iin zel bir renk kullanlacaktr.

  3. Bu tr ekipman belirlemede krmz renk kullanlacaktr. Krmz alan, ekipmann

  kolayca tannabilmesi iin yeterince geni olacaktr.

  4. Bu tr ekipmann bulunduu yeri iaretlemek iin EkII, blm 3.5te verilen

  iaret levhalar kullanlacaktr.

  EK V

  ENGELLER, TEHLKEL YERLER VE TRAFK YOLLARINI BELRLEMEK N

  KULLANILAN ARETLER LE LGL ASGAR GEREKLER

  1. Engeller ve tehlikeli yerlerde kullanlan iaretler

  1.1. Engellere arpma, dme ya da nesnelerin dme tehlikesinin bulunduu

  yerler; iletme tesisleri iinde iilerin almalar esnasnda dolatklar

  blgelerde, birbirini takip eden sar ve siyah ya da krmz ve beyaz renk

  eritleriyle iaretlenecektir.

  1.2. aretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli blgenin bykl ile orantl

  olacaktr.

  1.3. Sarsiyah ya da krmzbeyaz eritler yaklak olarak 45 derece ayla ve

  ayn byklkte boyanacaktr.

  1.4. rnek:

  2. Trafik yollarnn iaretlenmesi

  2.1. alma yerlerinin kullanm biimi ve ekipmanlar, iilerin korunmasn

  gerektiriyorsa; ara trafiine ak yollar, zemin rengi de dikkate alnarak,

  aka seilebilir ekilde, sar ya da beyaz renkli srekli eritlerle

  belirtilecektir.

  2.2. eritler; aralar ile aralara yakn bulunabilecek nesneler arasnda ve

  aralarla yayalar arasnda, emniyetli bir mesafeyi belirtecek ekilde

  izilecektir.

  2.3. Tesislerin ak alanlarndaki srekli trafiin olduu yollar, uygun bariyerler

  ve kaldrmlar yoksa uygulanabilir olduu lde, yukarda belirtildii

  ekilde iaretlenecektir.

 • EK VI

  IIKLI ARETLER N ASGAR KURALLAR

  1. Genel hususlar

  1.1. Ikl iaretler, kullanm amacna ve artlarna uygun olarak, bulunduu

  ortama gre iyi grnr ve seilir olacak, ar k nedeniyle

  parlamayacak veya yetersiz k nedeniyle grnrl azalmayacaktr.

  1.2. Ikl iaretlerin sinyal gnderen kl alan, tek renk ya da belirli bir zemin

  zerinde piktogramdan ibaret olacaktr.

  1.3. Kullanlan tek renk EkI, blm 4te yer alan renk tablosuna uygun

  olacaktr.

  1.4. aret bir piktogram ieriyorsa, bu piktogram EkIIde belirtilen ilgili

  kurallarn hepsine uygun olacaktr.

  2. zel kullanm kurallar

  2.1. Bir aygt hem srekli hem de aralkl iaretler gnderiyorsa, aralkl

  gnderilen iaret srekli iaretin belirttiinden daha fazla tehlikeli bir

  durumu ya da daha acil olarak yaplmas istenen/emredilen mdahale ya

  da eylemi ifade eder. In yank kalma ve snk kalma sreleri

  aadaki gibi olacaktr.

  - mesajn tam olarak anlalmasn salayacak ve

  - dier kl iaretlerle veya srekli yanan kl iaretlerle

  karmayacaktr.

  2.2. Yanp snen kl iaret, sesli sinyal yerine ya da sesli sinyalle birlikte

  kullanlyorsa, ayn kodlama kullanlacaktr.

  2.3. Ciddi bir tehlikeyi bildiren yanp snen kl iaretler, zel olarak gzlem

  altnda tutulacak ve yedek bir lamba bulundurulacaktr.

  EK VII

  SESL SNYALLER N ASGAR KURALLAR

  1. Genel hususlar

  1.1. Sesli sinyaller;

  (a) ortam grltsnden hayli yksek, ancak ar derecede yksek ve

  zarar verici olmayacak ekilde duyulabilir bir ses dzeyinde olacak

  ve

  (b) teknik zellikleri itibariyle kolaylkla tannabilir, dier sesli sinyaller

  ile ortamdaki seslerden aka ayrt edilebilir olacaktr.

  1.2. Eer bir aygt sabit ve deiken frekansta sesli sinyal yayyorsa; aygtn

  yayd deiken frekansl sinyal, sabit frekansl sinyale gre daha

  tehlikeli bir durumu veya daha acil olarak yaplmas istenen/emredilen

  mdahale ya da eylemi ifade eder.

  2. Kodlama

  Tahliye iaretleri srekli olacaktr.

 • EK VIII

  SZL HABERLEME N ASGAR KURALLAR

  1. Genel hususlar

  1.1. Bir veya birden fazla kiiler arasnda yaplan szl haberlemede; belirli bir

  formda veya kodlanm haldeki ksa metinler, cmleler, kelime veya

  kelime gruplar kullanlacaktr.

  1.2. Szl mesajlar mmkn olduunca ksa, yaln ve ak olmaldr. Konuann

  konuma becerisi ve dinleyenin duyma yetenei gvenilir bir szl

  iletiime uygun olacaktr.

  1.3. Szl haberleme dorudan insan sesi veya uygun bir vastayla yaynlanan

  insan sesi ya da yapay insan sesi ile olacaktr.

  2. zel kullanm kurallar

  2.1. Szl haberlemede yer alan kiiler, salk ve gvenlik asndan istenilen

  davran yapabilmeleri iin szl mesaj doru telaffuz edebilecek ve

  anlayabilecek seviyede kullanlan dili bileceklerdir.

  2.2. Szl iletiim, elkol hareketleri yerine ya da onlarla birlikte kullanldnda

  aada verilen komutlar kullanlacaktr.

  balat : bir ilem veya hareketi balatmak iin

  dur : bir hareketi durdurmak veya sona erdirmek iin

  tamam : bir ilemi sona erdirmek iin

  yukar : bir yk yukar kaldrmak iin

  aa : bir yk aa indirmek iin

  ileri geri sa sol : (Bu komutlar uygun el hareketleri ile

  egdml olacak ekilde kullanlacaktr.)

  kes : acil olarak durdurmak iin

  abuk : gvenlik nedeniyle bir hareketi hzlandrmak iin

  EK IX

  EL ARETLER N ASGAR GEREKLER

  1. zellikler

  El iaretleri kesin, yaln, yaplmas ve anlalmas kolay olacak ve benzer

  iaretlerden belirgin bir ekilde farkl olacaktr.

  Ayn anda iki kol birden kullanlyorsa, bunlar simetrik olarak hareket ettirilecek ve

  bir harekette sadece bir iaret verilecektir.

  Yukardaki artlara uymak, ayn anlam vermek ve anlalabilir olmak kaydyla 3

  nc blmde gsterilen iaretlerden biraz farkl veya daha detayl iaretler

  kullanlabilir.

 • 2. zel kullanm kurallar

  2.1. areti : Elkol hareketleri ile aretleri veren kii,

  Operatr : aretinin talimatlar ile hareket eden kii

  areti, operatre manevra talimatlarn vermek iin elkol hareketleri

  kullanacaktr.

  2.2. areti, kendisi tehlikeye dmeyecek ekilde, bulunduu yerden btn

  manevralar grsel olarak izleyebilmelidir.

  2.3. aretinin esas grevi; manevralar ynlendirmek ve manevra alanndaki

  iilerin gvenliini salamaktr.

  2.4. Yukarda, 2.2.deki art yerine getirilemiyorsa ek olarak bir veya daha fazla

  iareti konulandrlacaktr.

  2.5. Operatr, alm olduu emirleri gvenlik ierisinde yerine getiremeyecei

  durumlarda yrtmekte olduu manevray durdurarak yeni talimat

  isteyecektir.

  2.6. Yardmc unsurlar:

  - Operatr, iaretiyi kolaylkla fark edebilmelidir.

  - areti, ceket, baret, kolluk veya kol band gibi ayrt edici eyalardan

  bir veya daha fazlasn giyecek ya da uygun bir iaret arac tayacaktr.

  - Ayrt edici eyalar; parlak renkli, tercihen hepsi ayn renkte ve sadece

  iaretilere zel olacaktr.

  3. Kodlanm iaretler.

  Genel hususlar

  Aada verilen kodlanm iaretler, belirli sektrlerde ayn manevralar iin

  kullanlacaktr.

 • A. Genel aretler

  Anlam Tarifi ekil

  BALAT

  Hazr ol

  Balama komutu

  Avu ileri ne bakacak

  ekilde her iki kol yere

  paralel

  DUR

  Kesinti / ara

  Hareketi durdur

  Avu ii ne bakacak

  ekilde sa kol yukar

  kalkk

  TAMAM

  lemin sonu

  Her iki kol gs

  hizasnda eller kenetli

  B. Dikey hareketler

  Anlam Tarifi ekil

  KALDIR Sa kol avu ii ne

  bakacak ekilde yukar

  kalkkken yavaa daire

  izer

  NDR Sa kol avu ii ieri

  bakacak ekilde yere

  doru indirilmiken

  yavaa daire izer

  DEY MESAFE Mesafe her iki elin arasndaki bolukla ifade

  edilir

 • C. Yatay Hareketler

  Anlam Tarifi ekil

  LER Her iki kol avu ileri

  yukar bakacak ekilde bel

  hizasnda bklyken

  kollar dirsekten krlarak

  yukar hareket eder

  GER Her iki kol avu ileri

  aa bakacak ekilde

  gs nnde bklyken

  kollar dirsekten krlarak

  yavaa gvdeden

  uzaklar

  SA

  Manevracnn sa

  Sa kol avu ii yere

  bakacak ekilde yere

  paralel saa uzatlmken

  saa doru yavaa

  kk hareketler

  SOL

  Manevracnn solu

  Sol kol avu ii yere

  bakacak ekilde yere

  paralel sola uzatlmken

  sola doru yavaa kk

  hareketler

  YATAY MESAFE Eller arasndaki boluk

  mesafeyi ifade eder

  D. Tehlike

  Anlam Tarifi ekil

  TEHLKE

  Acil dur.

  Avu ileri ne bakacak

  ekilde her iki kol yukar

  kalkk

  HIZLI Btn hareketler daha

  hzl

  YAVA Btn hareketler daha

  yava

 • TEPE AKADEM

  Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. Bayraktar Center, G Blok, No:114/9

  Balgat/ankaya/ANKARA

  Tel : 0 312 473 43 47

  Tel-2 : 0 312 473 43 48

  Fax : 0 312 473 43 59