s i l a b u s -...

Download S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_zimski/silabus_knjizevnosti_naroda_bih.pdf¢ 

Post on 03-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – ZIMSKI SEMESTAR

  Naziv predmeta i šifra Historija pisma i knjige; FIL KBH 484

  Predmetni nastavnik Doc. dr. Sead Šemsović

  Saradnik ///

  Sedmica Nastavna jedinka 1. Pisma u Bosni. Prisustvo i upotreba.

  Glagoljica

  2. Bosančica Arebica

  3. Rukopisna knjiga

  4. Pisma u Bosni. Prisustvo i upotreba.

  Glagoljica

  5. Bosančica

  Arebica

  6. Rukopisna knjiga

  7. Pisma u Bosni. Prisustvo i upotreba.

  8. Provjera znanja studenata

  9. Prve štampane knjige i prvi časopisi u BiH

  .

  10. Glavni dijelovi knjige

  11. Izrada knjige

  12. Uloga i zadaci urednika, recenzenta i redakcije

  13. Uloga i zadaci lektora i korektora

  14. Uloga i zadaci likovnog i tehničkog urednika

  15. Nove tehnike u štampanju knjige i knjiga u elektronskom mediju.

  16.

  Završni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu

  PROVJERE ZNANJA

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  Provjera znanja se vrši dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku

  semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvrđuje konačna ocjena, po slijedećim

  elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:

  - Aktivnosti na nastavi 10% - Esej 40 % - Usmeni ispit 50%

  VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

  Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se i

  ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

  a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

  b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

  c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

  d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

  e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

  f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

  Po završetku redovnih zimskih i ljetnih ispitnih rokova, kao i poslije jesenjeg ispitnog

  roka, rezultati ispita objavljuju se na WEB stranici Faklulteta.

  Rezultati ispita moraju biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja studenata,

  u skladu sa Zakonom i Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta.

  Zbog zaštite privatnosti, rezultati ispita ne smiju se objavljivati po imenima studenata

  nego pod brojem indeksa.

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2015. GODINA – ZIMSKI SEMESTAR

  Naziv predmeta i šifra Hrvatska književnost prve polovine 20. stoljeća; FIL KBH 331

  Predmetni nastavnik Prof. dr. Enver Kazaz

  Saradnik Mr. Ena Begović-Sokolija

  Sedmica Nastavna jedinka 1.

  Poetika impresionizma, simbolizma u hrvatskoj književnosti i evropskim književnostima

  2. Poetika impresionizma, simbolizma u hrvatskoj književnosti i evropskim književnostima

  3. Matošev model moderne

  4. Matošev model moderne

  5. Poetika ekspesionizma u evropskim književnostima i hrvatskoj književnosti

  6. Poetika ekspesionizma u evropskim književnostima i hrvatskoj književnosti

  7.

  A. B. Šimić i avangarda

  8. Polusemestralni ispit

  9. A. B. Šimić i avangarda

  .

  10. J. P. Kamov, pobunjeni pjesnik

  11. J. P. Kamov, pobunjeni pjesnik

  12. Miroslav Krleža u hrvatskom književnom kanonu

  13. Miroslav Krleža u hrvatskom književnom kanonu

  14. Tin Ujević u hrvatskom književnom kanonu

  15. Tin Ujević u hrvatskom književnom kanonu

  16.

  Završni ispit

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2015. GODINA – ZIMSKI SEMESTAR

  Naziv predmeta i šifra Poetike hrvatske književnosti 20. stoljeća; FIL KBH 531

  Predmetni nastavnik Prof. dr. Enver Kazaz

  Saradnik Mr. Ena Begović-Sokolija

  Sedmica Nastavna jedinka 1.

  Šimićev ekspresionizam i preobraženja

  2. Šimićev ekspresionizam i preobraženja

  3. Krležini romani

  4. Krležini romani

  5.

  Ujevićevo poklasičenje avangarde

  6. Ujevićevo poklasičenje avangarde

  7.

  Marinkovićev romaneskni karneval

  8. Polusemestralni ispit

  9. Marinkovićev romaneskni karneval

  .

  10. Ideologija i Novakov roman Mirisi, zlato i tamjan

  11. Ideologija i Novakov roman Mirisi, zlato i tamjan

  12. Jergovićev opus u kontekstu postmoderne epohe

  13. Jergovićev opus u kontekstu postmoderne epohe

  14. Vitomir Lukić i Ivan Lovrenović – od modernizma do postmoderne

  15. Vitomir Lukić i Ivan Lovrenović – od modernizma do postmoderne

  16.

  Završni ispit

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 3

  S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2015. GODINA – ZIMSKI SEMESTAR

  Naziv predmeta i šifra Umijeće interpretacije romana; FIL KBH 593

  Predmetni nastavnik Prof. dr. Enver Kazaz

  Saradnik Mr. Ena Begović-Sokolija

  Sedmica Nastavna jedinka 1.

  Romaneskni opus Mirka Kovača

  2. Romaneskni opus Mirka Kovača

  3. Na Drini ćuprija, Prokleta avlija i Travnička hronika Ive Andrića

  4.

  Na Drini ćuprija, Prokleta avlija i Travnička hronika Ive Andrića

  5.

  Nestali u stoljeću i Liber memorabilium Ivana Lovrenovića

  6. Nestali u stoljeću i Liber memorabilium Ivana Lovrenovića

  7.

  Tvrđava i Derviš i smrt Meše Selimovića

  8. Polusemestralni ispit

  9. Tvrđava i Derviš i smrt Meše Selimovića

  .

  10. Orhan Pamuk i postmodernizam

  11. Orhan Pamuk i postmodernizam

  12. Dubravka Ugrešić i postmodernizam u romanu

  13. Dubravka Ugrešić i postmodernizam u romanu

  14. Roman i rat 1991.-1995. na južnoslavenskom govornom području

  15. Roman i rat 1991.-1995. na južnoslavenskom govornom području

  16.

  Završni ispit

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 4

  S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2015. GODINA – ZIMSKI SEMESTAR

  Naziv predmeta i šifra Književnost, mitologija, ideologija; FIL KOB 419

  Predmetni nastavnik Prof. dr. Enver Kazaz

  Saradnik

  Sedmica Nastavna jedinka 1. Južnoslavenske književnosti u kontekstu osmanofobije, austrofobije i ideologija oslobođenja

  u 19. stoljeću

  2. Južnoslavenske književnosti u kontekstu osmanofobije, austrofobije i ideologija oslobođenja

  u 19. stoljeću

  3. Ilirizam i utopija južnoslavenskog jedinstva

  4. Ilirizam i utopija južnoslavenskog jedinstva

  5. Gorski vijenac i Smrt Smail-age Čengića, interpretativne zamke i ideologije

  6. Gorski vijenac i Smrt Smail-age Čengića, interpretativne zamke i ideologije

  7.

  Dobrica Ćosić u kontekstu ratnih zbivanja 1991.-1995. na južnoslavenskom području

  8. Polusemestralni ispit

  9. Dobrica Ćosić u kontekstu ratnih zbivanja 1991.-1995. na južnoslavenskom području

  .

  10. Književnost, rat, kolektivno pamćenje

  11. Književnost, rat, kolektivno pamćenje

  12. Subverzivni otpor romana i politička moć

  13. Subverzivni otpor romana i politička moć

  14. Politički roman

  15. Politički roman

  16.

  Završni ispit

 • Filozofski fakultet u Sarajevu

  1

  S I L A B U S AKADEMSKA 2015/2016. GODINA – ZIMSKI SEMESTAR

  Naziv predmeta i šifra Kulturalna znanost o književnosti; FIL KBH 263

  Predmetni nastavnik Prof. dr. Sanjin Kodrić

  Sedmica Nastavna jedinka 1. Savremeni zaokret ka kulturi u nauci o književnosti

  2. Savremene književne teorije i kultura (I)

  3. Savremene književne teorije i kultura (II)

  4. Savremene književne teorije i kultura (III)

  5. Historija književnosti i kultura (II)

  6. Historija književnosti i kultura (II)

  7. Historija književnosti i kultura (III)

  8. Provjera znanja studenata

  9. Analiza polusemestralnog ispita.

  10. Kulturalno čitanje književnosti u Bosni i Hercegovini (I)

  11. Kulturalno čitanje književnosti u Bosni i Hercegovini (II)

  12. Kulturalno čitanje književnosti u Bosni i Hercegovini (III)

  13. Kulturalno čitanje književnosti

View more >