Rudolf II

Download Rudolf II

Post on 20-Jan-2016

66 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rudolf II. 7. ronk. RUDOLF II. - syn Maxmilina II. a vnuk Ferdinanda I. - tet Habsburk vldnouc v echch - vldl 35 let (1576 1611). - esk a uhersk krl, msk csa, chorvatsk krl a rakousk arcivvoda. byl to nevyrovnan a psychicky labiln lovk - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Rudolf II.7. ronk

 • RUDOLF II. - syn Maxmilina II. a vnuk Ferdinanda I. - tet Habsburk vldnouc v echch- vldl 35 let (1576 1611)

 • - esk a uhersk krl, msk csa, chorvatsk krl a rakousk arcivvoda

 • byl to nevyrovnan a psychicky labiln lovk genetick sklony otec si vzal sestenici a ddov byli brati

 • neoenil se, ale ml dlouho milenku hrabnku Kateinu Stradovou (dcera sprvce Rudolfovch sbrek)- o sv dti (3 dcery a 3 synov) se postaral, ale legitimn je nikdy neuznal

 • i na synovi se projevovala duevn choroba Julius Caesar dAustria trpl schizofreni , projevovaly se u nho rzn chylky a nsilnick sklony

 • - kdy Julius zavradil v v eskm Krumlov svoji milenku, manskou dvku, nechal ho otec zavt na zmku v eskm Krumlov a zstal trvale hldn

 • Rudolf II. byl jedin Habsburk, kter sdlil dlouhou dobu v Praze

 • tm, e bylo sdlo csae v Praze a ne ve Vdni, nastal u ns obrovsk kulturn rozvoj = rudolfnsk Praha Rudolf zval uence, vdce, podporoval umn i vdu (bohuel ve svm naden obas tak naletl rznm podvodnkm teba v tom, e kdy se na noc zasz dukty, tak se do rna rozmno

 • csa obdivoval astronomii, zval slavn vdce na svj dvr v Praze pobval dnsk hvzd Tycho de Brahe

 • Tycho de Brahe zde na dvoe csae zstal, zemel a je pochovn v Praze v Tnskm chrmu

 • dal slavn astronom byl Johannes Kepler sepsal prvn zkony o pohybu planet

 • - protoe byl plat u csae nzk a neplatil pravideln, musel si Kepler pivydlvat jako astrolog a sestavovat lidem horoskopy

 • vda, kterou csa obzvlt miloval, byla alchymie- bavilo ho vit, e jednoho dne na jeho dvoe objev alchymist kmen mudrc a dokou zmnit kov ve zlato nebo csae ve svt proslav elixrem ivota a zajist mu nesmrtelnost

 • Rudolf II. byl vniv sbratel, sbral vechno mon, vci vzcn a cenn, ale i obyejn tretky na Hrad ml obrovskou sbrku, ke kter zamstnval sprvce a dbal, aby krom nho nikdo do komnat neml pstup

 • ve sbrce byly : obrazy, sochy, vzy, porceln, mapy, mule, skopky, oechy, minerly, mince, krune, korli, knihy pedmt byly i tisce kus nkter kupoval, ale vtinu dostal jako projev pzn a polichocen od lechtic a man, kte se chtli vett k csai

 • - v slech u sv sbrky trvil csa spoustu asu, a to zejmna ve chvlch, kdy se u nho projevovala deprese ve zhoren me, zavral se tam a nechtl bt nikm vyruovn (exponty tdil a pebral)

 • Rudolf nechal podle povsti zhotovit i golema (oval po vloen mu), jeho autorem byl idovsk rabn Jehda Lv

 • - v Rudolfov dob doshlo dokonalosti esk zlatnictv, perky byly rzn kombinovny s lasturami, korly a oechy

 • znateln pokrok udlalo za csae Rudolfa tak esk lkastv 1600 byla v Praze provedena 1. pitva - Jan Jessenius

 • krom lka v t dob bn pracovali lazebnci, apatyki, bradi pouvala se rzn zaklnadla, zakn a talismany v apatyce bylo k dostn : koi a ps sdlo, tabk, houby, hlemd skopky, kosti moskho pavouka, panlsk muky, suen by

 • Rudolf II. byl katolk (jako vichni Habsburkov), ale v roce 1609 vydal tzv. Rudolfv majestt = povolen nboensk svobody - zrovnoprvnn nekatolickho nboenstv s katolickm - i poddan si sml svoji vru vybrat - listina je uloena v Nrodnm muzeu

 • - v roce 1611 ho donutil bratr Maty k odstoupen, vyuil tak Rudolfovy zhorujc se nemoci a zskal jako podporu na svoji stranu i rakousk, uhersk a moravsk stavy

 • Rudolfovi byl do smrti dn k uvn Prask hrad- zemel v roce 1612 a byl pohben v prask katedrle

 • - o Rudolfovi byla natoena dvoudln historick komedie Csav peka a Pekav csa

 • Jan Werich

 • - jeden z nejslavnjch obraz csae je portrt sloen z ovoce a zeleniny - autorem je Giuseppe Arcimboldo

 • Pouit literatura : Vlkov, V. : Djepis 7, stedovk a ran novovk