rt pjpk tingkatan 1

Download Rt Pjpk Tingkatan 1

Post on 04-Jun-2018

253 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 Rt Pjpk Tingkatan 1

  1/45

  JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUANRANCANGAN TAHUNAN

  PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1

  MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/

  STRATEGI

  CADANGAN AKTIVITI

  1 PK1. KESIHATAN

  DIRI &KELUARGA

  PJ1. KECERGASAN

  1. Kesihatan Diri

  Malnutrisi merupakan masalahpengambilan zat makanan yang tidakmencukupi atau berlebihan.

  i) Definisi

  (a) Daya Tahan Kar i!"as#$%ar

  Daya tahan kardiovaskular bermaksudkecekapan jantung, salur darah dan sistempernafasan untuk membekalkan oksigenkepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa l atihan.

  i) Cadangan aktiviti Skiping ! minit

  i i) "aedah la tihaniii) #aedah latihaniv) $spek% aspek keselamatan

  Murid dapat&

  Aras 1 Menyatakan maksud malnutrisi Menyenaraikan penyakit

  malnutrisi

  Aras Menjelaskan akibat penyakit

  malnutrisi

  Aras ' Menganalisis tanda dan

  simptom pengidap malnutrisi

  Murid dapat &

  Aras 1 Menyatakan aspek%aspek

  keselamatan yang perlu diambil kiradalam melakukan aktiviti dayatahan kardiovaskular

  Melakukan sekurang%kurangnyasatu aktiviti daya tahankardiovaskular

  Aras Melakukan sekurang%kurangnya

  dua aktiviti daya tahankardiovaskular

  'C' (C "MD "'"" " S " *

  'C' (C "'"" +$"

  +erbincangantentang jenis penyakitmalnutrisi.

  "uiz. "ajian kes berkaitan

  tanda dan simptompengidap malnutrisi.

  Menggunakanrujukan pelbagai mediaberkaitan dengan akibatmalnutrisi.

  a-atan ke hospital.

  Melakukan aktiviti dayatahan kardiovaskular secaraindividu dan berpasangan.

  Melabelkan organ%organyang terlibat dalammembekalkan oksigenkepada otot semasa aktivitidaya tahan kardiovaskular.

  Membincangkan aspek%aspek keselamatan yangperlu diambil kira dalammelakukan aktiviti dayatahan kardiovaskular.

  Membincangkan kaedah danfaedah latihan daya tahankardiovaskular.

 • 8/13/2019 Rt Pjpk Tingkatan 1

  2/45

  MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/STRATEGI

  CADANGAN AKTIVITI

  PJ1.KECERGASAN

  (a) Daya Tahan Kar i!"as#$%ar

  Daya tahan kardiovaskular bermaksudkecekapan jantung, salur darah dan sistempernafasan untuk membekalkan oksigenkepada otot secara berterusan pada jangkamasa yang panjang semasa latihan.

  Cadangan aktivitii) Senamrobik

  ii) "aedah latihan iii) #aedah latihan

  iv) $spek%aspek keselamatan

  Menyatakan perasaan semasamelakukan aktiviti daya tahankardiovaskular

  Aras ' Melakukan tiga aktiviti daya

  tahan kardiovaskular Menyatakan otot penggerak

  utama yang terlibat dalam aktivitidaya tahan kardiovaskular

  Murid dapat&

  Aras 1 Menyatakan aspek%aspek

  keselamatan yang perlu diambil kiradalam melakukan aktiviti dayatahan kardiovaskular

  Melakukan sekurang%kurangnyasatu aktiviti daya tahankardiovaskular

  Aras Melakukan sekurang%kurangnya

  dua aktiviti daya tahankardiovaskular Menyatakan perasaan semasa

  melakukan aktiviti daya tahankardiovaskular

  Aras ' Melakukan tiga aktiviti daya

  tahan kardiovaskular Menyatakan otot penggerak

  utama yang terlibat dalam aktivitidaya tahan kardiovaskular

  'C' (C "'"" +$"

  Melakukan aktiviti dayatahan kardiovaskular secaraindividu dan berpasangan.

  Melabelkan organ%organyang terlibat dalammembekalkan oksigenkepada otot semasa aktivitidaya tahan kardiovaskular.

  Membincangkan aspek%aspek keselamatan yangperlu diambil kira dalammelakukan aktiviti dayatahan kardiovaskular.

  Membincangkan kaedah danfaedah latihan daya tahankardiovaskular

 • 8/13/2019 Rt Pjpk Tingkatan 1

  3/45

  MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/STRATEGI

  CADANGAN AKTIVITI

  ' PK1. KESIHATANDIRI &KELUARGA

  PJ1.KECERGASAN

  1. Kesihatan Diri

  Malnutrisi merupakan masalahpengambilan zat makanan yang tidakmencukupi atau berlebihan.

  ii) enis penyakit malnutrisi

  (a) Daya Tahan Kar i!"as#$%ar

  Daya tahan kardiovaskular bermaksudkecekapan jantung, salur darah dan sistempernafasan untuk membekalkan oksigenkepada otot secara berterusan pada jangkamasa yang panjang semasa latihan.

  i) Cadangan aktiviti 'erlari dan

  berjalan pantas ! minit

  ii) "aedah latihaniii) #aedah latihaniv) $spek%aspek

  keselamatan

  Murid dapat&

  Aras 1 Menyatakan maksud malnutrisi Menyenaraikan penyakit

  malnutrisi

  Aras Menjelaskan akibat penyakit

  malnutrisi

  Aras ' Menganalisis tanda dan

  simptom pengidap malnutrisi

  Murid dapat&

  Aras 1 Menyatakan aspek%aspek

  keselamatan yang perlu diambil kiradalam melakukan aktiviti dayatahan kardiovaskular

  Melakukan sekurang%kurangnyasatu aktiviti daya tahankardiovaskular

  Aras Melakukan sekurang%kurangnya

  dua aktiviti daya tahankardiovaskular

  Menyatakan perasaan semasamelakukan aktiviti daya tahankardiovaskular

  Aras ' Melakukan tiga aktiviti daya

  tahan kardiovaskular

  'C' (C "MD "'"" " S " *

  'C' (C "'"" +$"

  +erbincangantentang jenis penyakitmalnutrisi.

  "uiz. "ajian kes berkaitan

  tanda dan simptompengidap malnutrisi.

  Menggunakanrujukan pelbagai mediaberkaitan dengan akibatmalnutrisi.

  a-atan ke hospital.

  Melakukan aktiviti dayatahan kardiovaskular secaraindividu dan berpasangan.

  Melabelkan organ%organyang terlibat dalammembekalkan oksigenkepada otot semasa aktivitidaya tahan kardiovaskular.

  Membincangkan aspek%

  aspek keselamatan yangperlu diambil kira dalammelakukan aktiviti dayatahan kardiovaskular.

  Membincangkan kaedah danfaedah latihan daya tahankardiovaskular.

 • 8/13/2019 Rt Pjpk Tingkatan 1

  4/45

  Menyatakan otot penggerakutama yang terlibat dalam aktivitidaya tahan kardiovaskular

  MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/STRATEGI

  CADANGAN AKTIVITI

  PJ1.KECERGASAN

  PK1. KESIHATAN

  DIRI &KELUARGA

  (*) Daya Tahan +t!t

  Daya tahan otot bermaksud kemampuanotot untuk melakukan kerja berulang kalidalam tempoh masa yang panjang tanpamerasa letih.

  i) Cadangan aktiviti ekan tubi 'angkit tubi

  ii) "aedah latihaniii) #aedah latihaniv) $spek%aspek keselamatan

  1. Kesihatan Diri

  Malnutrisi merupakan masalahpengambilan zat makanan yang tidakmencukupi atau berlebihan.

  iii) $kibat malnutrisi

  "urang darah

  Sembab

  Murid dapat&

  Aras 1 Menyatakan aspek%aspek

  keselamatan yang perlu diambil kiradalam melakukan aktiviti dayatahan otot

  Melakukan sekurang%kurangnyadua aktiviti daya tahan otot

  Aras

  Melakukan sekurang%kurangnyatiga aktiviti daya tahan otot Menyatakan kaedah dan faedah

  latihan daya tahan otot

  Aras ' Melakukan empat aktiviti daya

  tahan otot Menyatakan otot penggerak

  utama yang terlibat dalam aktivitidaya tahan otot

  Murid dapat&

  Aras 1 Menyatakan maksud malnutrisi Menyenaraikan penyakit

  malnutrisi

  Aras Menjelaskan akibat penyakit

  malnutrisi

  'C' (C "'"" " *

  Melakukan aktiviti dayatahan otot secara individudan berpasangan.

  Menamakan otot utamayang terlibat dalam aktivitidaya tahan otot.

  Membincangkan aspek%aspek keselamatan yangperlu diambil kira dalammelakukan aktiviti dayatahan otot.

  Menyediakan folio individuberkaitan dengan aspek%aspek keselamatan dalammelakukan aktiviti dayatahan otot.

  Membincangkan kaedahdan faedah latihan dayatahan otot.

  +erbincangantentang jenis penyakitmalnutrisi.

  "uiz. "ajian kes berkaitan

  tanda dan simptompengidap malnutrisi.

  Menggunakanrujukan pelbagai mediaberkaitan dengan akibat

 • 8/13/2019 Rt Pjpk Tingkatan 1

  5/45

  Mudah pitam

  idak bermayaAras '

  Menganalisis tanda dansimptom pengidap malnutrisi

  malnutrisi. a-atan ke hospital.

  MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/STRATEGI

  CADANGAN AKTIVITI

  ,

  PJ1.KECERGASAN

  PJ1.KECERGASAN

  *) Daya Tahan +t!t

  Daya tahan otot bermaksud kemampuanotot untuk melakukan kerja berulang kalidalam tempoh masa yang panjang tanpamerasa letih.

  i) Cadangan aktiviti

  "ilas pinggang Shoulder shrugsii) "aedah latihaniii) #aedah latihaniv) $spek%aspek

  keselamatan

  *) Daya Tahan +t!t

  Daya tahan otot bermaksud kemampuanotot untuk melakukan kerja berulang kalidalam tempoh masa yang panjang tanpamerasa letih.

  Murid dapat&

  Aras 1 Menyatakan aspek%aspek

  keselamatan yang perlu diambil kiradalam melakukan aktiviti dayatahan otot

  Melakukan sekurang%kurangnya

  dua aktiviti daya tahan otot

  Aras Melakukan sekurang%kurangnya

  tiga aktiviti daya tahan otot Menyatakan kaedah dan faedah

  latihan daya tahan otot

  Aras ' Melakukan empat aktiviti daya

  tahan otot Menyatakan otot penggerak

  utama yang terlibat dalam aktiviti

  daya tahan otot

  Murid dapat&

  Aras 1 Menyatakan aspek%aspek

  keselamatan yang perlu diambil kiradalam melakukan aktiviti kekuatanotot

  Melakukan sekurang%kurangnya

  'C' (C "'"" " *

  Melakukan aktiviti dayatahan otot secara individudan berpasangan.

  Menamakan otot utamayang terlibat dalam aktivitidaya tahan otot.

  Membincangkan aspek%aspek keselamatan yang

  perlu diambil kira dalammelakukan aktiviti dayatahan otot.

  Menyediakan folio individuberkaitan dengan aspek%aspek keselamatan dalammelakukan aktiviti dayatahan otot.

  Membincangkan kaedahdan faedah latihan dayatahan otot.

  Melakukan aktivitikekuatan otot secaraindividu dan berkumpulan.