rsd4 2c wigum - value platforms as compass in systems oriented design for sustainability

Click here to load reader

Post on 24-Jan-2017

378 views

Category:

Design

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kristin Stren Wigum RSD4 2015

  Value Platforms as Compass in System Oriented Design for SustainabilityRSD4, 2015

  Kristin Stoeren WigumIndustrial Designer (AHO), PhD (NTNU), Norway

  Gaia Trondheim,Product and System Design for Sustainability

 • Kristin Stren Wigum RSD4 2015

  Economy

  Ecology

  Social qualities

  ?

  !

  DESIGN FOR SUSTAINABILITYNEW CARE- STRUCTURE?

  -are we lost in climate-discussion?

  ?

 • Kristin Stren Wigum RSD4 2015

  Care structure

  1. Caring for oneself

  2. Caring for others

  3. Caring for world

  Subsistence/ protection

  Authenticity/ dignity / self-actualisation / self-expression

  Idleness/leisure

  Learning/understanding

  Spitiuality/transcendence/ mystery

  Family

  Membership

  Paricipation

  Providing for/career

  Aesthetics/creation

  The world

  Requires: self awareness (and have been loved?)?

  Requires: Interrest and motivation (ownership?)

  Requires: Involvement, empathy and openness?

  The community

  The house

  The Neighbour-hood

  Taxonomy of concerns (Ehrenfeld 2008, mod.Wigum 2012)

  Design for andDesigning with a new Care Structure?

 • Kristin Stren Wigum RSD4 2015

  From Future Scenarios to open Value Platforms?

  I dont want to predict the future, I am occupied taking care of the presence. - Gandhi (freely translated from Danish, National Geographics 2015.)

  From having to being to acting - for aliveness and connectedness.

  Caring is the structure of being, and connects us to nature, other people and one self. ((Fromm ) John Ehrenfeld 2008)

 • Kristin Stren Wigum RSD4 2015

  0 1 2 3

  4 5

  10m

  *collective cooking

  *meeting place

  *meeting place

  *guest room

  *chill out area

  *washing

  *library

  *large garden

  *playground

  *sports+recreation *meeting place

  *storage

  *wardrobe/ storage

  *party

  *cinema

  *balcony

  *reading corner

  *cooking area

  *washing machine

  *storage

  * Leilighet B

  * Leilighet A

  * Leilighet C320 m2 160 m2

  0 1 2 3 4 5 10m

  *collective cooking

  *meeting place

  *meeting place

  *guest room

  *chill out area

  *washing

  *library

  *large garden

  *playground

  *sports+recreation *meeting place

  *storage

  *wardrobe/ storage

  *party

  *cinema

  *balcony

  *reading corner

  *cooking area

  *washing machine

  *storage* Leilighet B

  * Leilighet A

  * Leilighet C

  40 m2

  40 m2 32 m2

  124 m2 84 m2

  84 m2

  A R E A L E F F E K T I V TTwo tonne CO2-living - how may new type of housing help?

  Helen & Hard, 2012

  Gaining by Sharing concept developed by Helen &Hard, Indigo Invest, Gaia Trondheim

 • Kristin Stren Wigum RSD4 2015

  Diversity of people.Respect for the individual.Regular house-meetings Flexible house-rules.Concensus in importantdecissions.Culture based on trust.Flexible architecture.Sound-proof walls!Specially designed con-tracts.

  What makes co-living socially and economical sustainable?

 • Kristin Stren Wigum RSD4 2015

  THE DREAM

  We give something to others in order to gain a

  positive footprint together

  SHARINGspacefunctionswork and maintenancetime

  openness

  CARING for the housingnatureown, others and common needs

  BEINGin developmenttogethercreativealone

  WE DIS

  LIKE OUR CO2 FOOT PRINT

  Stangeland, Wigum 2013

 • Kristin Stren Wigum RSD4 2015

 • Kristin Stren Wigum RSD4 2015

  Drift

  ArkitekterByggherre

  Brukere

  Regulering/skisse

  SEMINAR

  med sprreskjem

  a

  KURSKVELD 1

  KURSKVELD 2

  KURSKVELD 3

  DEPOSITUM

  MARKEDSSONDERING

  Web og annonsering sem

  inar

  FORPLIKTENDE MEDVIRKNINGEGEN BOENHET

  FORPLIKTENDE MEDVIRKNINGFELLESAREAL

  Detaljp. Byggefase

  ArkitekterByggherre

  DriftRegulering/skisse Forprosjekt/byggemelding Salg Detaljprosjekt/realisering Ferdigstille

  Brukere

  SALG

  Forprosjekt/ byggemelding

 • Kristin Stren Wigum RSD4 2015

  Helen & Hard, 2013

 • Kristin Stren Wigum RSD4 2015

  - CO2 System Relasjonel Individ

  -

  Bygg

  ing

  Prosess for forankring, beboermedvirkning og design

  konomi

  Arki

  tekt

  ur

  1. kurs

  2. ku

  rs

  SU

  NN

  E MATER

  IALER

  DYR

  KIN

  G

  - minst m

  ulig C02-avtrykk

  - minst m

  ulig giftstoffer

  Solceller/vind-

  mlle/jordvarme/

  sjvarme

  -vannhndtering

  - diffusjonspne vegger

  - tetting og varmeisolering etter NS 3700

  Avfallssystem inne/ute m

  kompostering for

  hagebruk

  Deleprogram

  , minim

  um

  av funksjoner, og produkter som deles.: bil,

  vaskemaskin

  - ro

  m,

  funks

  joner

  , se

  rvic

  e og

  tj

  enes

  ter, v

  edlik

  ehol

  d

  MO

  DELL F

  OR

  DELIN

  G

  VED

  TEK

  TER

  FO

  R V

  IDER

  ESA

  LG

  10 M

  2 M

  IND

  RE

  AREA

  L PR. H

  USH

  OLD

  FELL

  ESAREA

  L KAN L

  EIES

  UT

  -gje

  steh

  ybel/p

  arke

  ring/

  sto

  rkj

  kken

  StedTomt

  Regulering

  Skisse-prosjekt

  ArkitektUtbyggerKonsulent(er) Myndighet

  Anbu

  d, P

  risin

  g

  Kommunikasjon, someHoopla for infomte og kursp-

  melding?

  INFOMTE-skjema- pmelding

  Melde

  seg p

  Innfly

  telse

  BEBO

  ERME

  DVIR

  KNIN

  G

  3. ku

  rsRa

  mmes

  kna

  dJus

  tering

  skiss

  epros

  jekt

  Det

  aljp

  rosj

  ekte

  ring

  VALG

  FEL

  LESA

  REA

  LER

  SALG

  VALG

  STY

  RE

  UTERO

  M

  -ta va

  lg ang

  . kollekt

  iv BU

  FFER

  SONE

  evtl.

  selv

  byg

  gin

  g

  INN

  RED

  NIN

  G F

  ELLES

  AR

  EA

  LER

  UTV

  IKLE H

  US

  REG

  LR

  Ferd

  igst

  ille

  Innflyt

  te

  DR

  IFT

  Ved

  likeh

  old,

  Ener

  gist

  yrin

  g,

  Ser

  vice

  info

  - I-kit

  fleksib

  le inne

  vegger

  - milj

  riktig i

  nterir

  , tre i

  bader

  om

  - ekspo

  nerte t

  reflate

  r for H

  TM-effe

  kt

  - eget bad o

  g mini-kjkk

  en

  BUFFERSONE

  - takhage/kjkkenhage/klimarom/terrasse, grdsrom

  ULIKE LE

  ILIGHETS

  TYPER

  - diskret inngangsparti

  STEDSTILPASSET

  -god sykkelparkering

  -bilpool, 0,5 bil pr. enhet

  - ca 10 m2 per boenhet

  FORNYBAR ENERGI

  INTEGRERT ENERGIDESIGN

  - nytte ulike temperatursoner i bygg

  - kompakt bygningsvolum

  - dempe vind og luftbevegelser rundt bygg

  - mest mulig passive tiltak

  - utnytte fukt/varmeregulering i treverk,

  TIL

  RETTELA

  GT F

  OR

  DELIN

  G

  - utnytte solinnstrling - klimarom

  EG

  EN

  MA

  TP

  RO

  DU

  KS

  JON

  TEKN

  ISKE

  ANL

  EGG

  INNR

  EDIN

  GBY

  GGESY

  STEM I

  TRE

  - sunnt

  innekli

  ma, vel

  vre, e

  stetikk

  - tilpasses behov e

  tter salg

  - felles gjesterom

  ROMLIG ORGANISERIN

  G

  FORMGIVING

  FELLESAREAL

  - eget valg mellom boenhet og fellesareal

  ULIKE UTEROM

  - tilpasningsdyktig organisering

  rundt fellesarealer - soft-gridd

  - enkle volum for optimal planlsning

  - vinduer fra gulv til tak- taklandskap

  - funksjoner velges av beboere

  Milj

  PROFESJONELL PROSESSDRIVER

  -ta valg

  i eg

  en e

  nhet

  OV

  ER

  TA

  GELS

  E

  Men

  nesk

  er

  DELE OMSORG FOR

  VRE

  MANGFOLD

  Hverda

  gsrytm

  er-

  Kretsl

  pstenk

  ing

  Bild

  elin

  g, lo

  kalt

  bilk

  olle

  ktiv

  ?

  By p

  egn

  e sr

  egen

  hete

  r?

  Hage, k

  jkken

  og ma

  t?

  Egne

  valg for p

  rivat

  e be

  hov

  Naboer

 • Kristi n Stren Wigum RSD4 2015 Kristi n Stren Wigum RSD4 2015

 • Kristin Stren Wigum RSD4 2015

  Glow Loss/Illness

  = Joy of Life (well-being)

  Photo: Erik Brset, 2014

  Philosopher Arne Nss Joy of life, or well-being -formula:

  2

  Individually experienced, however, often as a result of being together with others, or in relation to nature, or personal acchievments.

  Foundation Joy of Life for the Elderly(www.livsgledeforeldre.no)

 • Kristin Stren Wigum RSD4 2015

  Task given from the municipality:Design of new services for seniors with reduced health, living alone. Building on existing activities and systems - it is possible?Based on previous project, Joy of Life Nursing Homes.

  Workshops with home care nurses and health workers: how to find the actual seniors, map their interests and offer the new service?

 • Kristi n Stren Wigum RSD4 2015

  Des

  ign

  Solu

  ti on

  sPr

  oces

  s an

  d de

  velo

  pmen

  tFi

  nanc

  ial s

  uppo

  rt

  and

  impl

  emen

  tati

  on2

  31

  Activity-services for different interests

  Meaningful and secure experience from start to end

  Transportation bureau

  Home aloneNetwork

  Senior with home care

  Senior with some assitent

  Senior as volunteer

  EGGS design offi ce

  Success criteria fromprevious project

  Political Initiative-politicans

  Communication services for subscribing and participating

  Family and friends

  Grocery stores

  The neighbour

  Home care serviceDoctor

  Effect: The caring neighbourhood

  Volunteesrs-students-companies (CSR)

  Municipality strategy, -administration

  Senior participant

  Support from localbusinesses and organ-isastions

  Vision: The caring Neighbourhood!

 • Kristi n Stren Wigum RSD4 2015

  Creati ng a system of acti viti es you subscribe for and parti cipate every week.

  Transportati on aspart of the experience

  Photo: Ingvild Hoff art, EGGS

  Volunteers in an organized form, for conti nuity and social bounding.

 • Kristin Stren Wigum RSD4 2015

  The system model for the municipality and politicians is emerging...

  Seniors living in differ-ent city zones

  Meningful experience weekly-with a stabile group of participants and volunteers.

  Transportation,economy, requirements

  Coordinator

  Costs for the seniors

 • Kristin Stren Wigum RSD4 2015

  Value Platforms - from intuition to a clear map & compass for open discussions,... giving direction to the process, solutions and evaluation:

  Live testing continously.Co-designing with participants who will be end-user or a part of the final service.

  Connecting needs and sharing solutions with other initiatives.

  Building on existing systems. Makes implementation easier.

  The new care structure: Economy evaluated in a longer time perspective

 • Kristin Stren Wigum RSD4 2015

  Economy

  Ecology

  Social qualities

  ?

  !

  DESIGN FOR SUSTAINABILITYNEW CARE- STRUCTURE

  Start defining your value platform!

  ?