rpt tingkatan 5 2014 subjek ekonomi asas

Click here to load reader

Post on 19-Nov-2015

32 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rpt

TRANSCRIPT

SMA SHAMSUDDINIAHRANCANGAN PENGAJARAN EKONOMI ASAS TINGKATAN 5TAHUN 2014BULANMINGGUTAJUK PEMBELAJARAN/ ISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANAKTIVITIKBKKNILAI

JANUARI11/1 2/16.0 Wang dan Institusi Kewangan 6.1 Wang

a. Pengertian wang

Maksud wang

Ciri-ciri wang diterima umum penawaran terhad kestabilan nilai tahan lama mudah dibawa boleh dibahagi kepada unit yang lebih kecil

Jenis-jenis wang duit syiling wang kertas deposit semasaPelajar dapat

a) menyatakan maksud wang

b) menyatakan ciri-ciri wang

c) mengenal jenis-jenis wang

d) memberi justifikasi mengapa deposit semasa dianggap sebagai salah satu daripada jenis wang

Perbincangan mengenai kemampuan wang kertas RM2.00 dengan wang fotostat RM2.00 untuk membeli barang di koperasi sekolah dan memberi maksud serta ciri-ciri wang.

Perbincangan tentang ekonomi masyarakat tanpa wang tunai (cashless society) contoh, kad pintar dan kad kredit.

Mendefinisikan

Mencirikan

MenyenaraikanJimat cermat

Amanah

25/1 9/1b. Fungsi wang

Fungsi wang sebagai alat perantaraan pertukaran unit ukuran nilai simpanan nilai bayaran tertunda

6.2 Bank

a. Jenis-jenis bank

Jenis-jenis bank bank perdagangan Bank Simpanan Nasional bank saudagar bank pusate) menyatakan fungsi wang

f) menghuraikan kebaikan sistem wang berbanding dengan sistem barter.

Pelajar dapat

a) menyatakan jenis-jenis bank seperti bank perdagangan ( termasuk Bank Islam ), Bank Simpanan Nasional, bank saudagar dan bank pusat.

Perbincangan tentangbagaimana e dagang boleh membantu memudahkan urusan perniagaan.

Mengumpul logo, pamplet, risalah, laporan dan borang berkaitan dengan bank perdagangan untuk membincangkan persamaan dan perbezaan antara bank perdagangan, Bank Simpanan Nasional, bank saudagar serta bank pusatMendefinisikan

Mencirikan

MenyenaraikanAmanah

Kejujuran

Jimat cermat

312/1 16/1b. Fungsi bank perdagangan

Fungsi bank perdagangan menerima simpanan/deposit memberi pinjaman membuat dan menerima bayaran mengurus pertukaran asinga) menyenaraikan fungsi bank perdagangan

b) menerangkan jenis-jenis simpanan; simpanan semasa, simpanan tabungan dan simpanan tetap

Mengkaji fungsi-fungsi bank perdagangan melalui bahan dan maklumat yang diperolehi seperti risalah, brosur dan dokumen

419/1 23/1

Konsep Skim Perbankan Islam (SPI) Al-Wadiah Al-Mudharabah Al-Murabahah Al-Musyarakah Al-Bai-Bithaman-Ajil Al-Takjiri

c) menerangkan cara bank perdagangan memberi pinjaman

d) menghuraikan perkhidmatan lain yang disediakan oleh bank perdagangan kepada pelanggan

e) menerangkan konsep-konsep skim perbankan Islam

Mengadakan sesi ceramah tentang skim perbankan Islam

Menyenaraikan

Mencirikan

MenerangkanAmanah

Keadilan

526/1 30/1c. Bank pusat

Fungsi bank pusat mengeluarkan mata wang mengawal kestabilan nilai mata wang jurubank kepada kerajaan jurubank kepada bank perdagangan

Pelajar dapat:

a) menyatakan dan menerangkan fungsi-fungsi bank pusat

b) menghuraikan bagaimana bank pusat bertindak sebagai jurubank kepada kerajaan dan juru bank kepada bank perdagangan

Lawatan sambil belajar ke Bank Negara Malaysia atau melayari laman web Bank Negara untuk mendapatkan maklumat tentang fungsi dan dasar-dasar kewangan semasa

Menyenaraikan

Menerangkan

Rasional

Kejujuran

FEBRUARI62/2 6/2Bank pusat mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi melalui rizab tunai rizab berkanun kadar faedah jual-beli surat jaminan kerajaan kawalan syarat sewa beli

a) menerangkan cara bank pusat mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi dengan alat-alat dasar kewangan.

Perbincangan secara ringkas tentang inflasi dan kemelesetan ekonomi

Main peranan sebagai Gabenor Bank Negara Malaysia untuk mengawal masalah inflasi dan kemelesetan ekonomiTanggung jawab

79/2 13/26.3 Institusi kewangan bukan bank

a. Jenis institusi kewangan bukan bank

Pelajar dapat:

a) mengenal jenis-jenis institusi kewangan bukan bank

b) menyatakan dan menerangkan fungsi-fungsi institusi kewangan bukan bank

Mengumpul bahan daripada pelbagai sumber tentang institusi kewangan bukan bank serta menyenaraikan fungsinya

Mengenalpasti

Menerangkan

Amanah

Keadilan

816/2 20/2Jenis-jenis syarikat kewangan syarikat insurans (termasuk takaful) Tabung Haji Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

923/2 27/2b). Fungsi institusi kewangan bukan bank

menerima deposit menggalakkan tabungan menggalakkan pelaburan sumber kewangan kepada pasaran modal negara

a) mengkaji sumbangan perkhidmatan institusi kewangan bukan bankkepada perkembangan ekonomi negara Malaysia

Perbincangan mengenai persamaan dan perbezaan antara perkhidmatan bank perdagangan dengan syarikat kewangan

Lawatan ke institusi kewangan bukan bank berhampiran

MenganalisisKetepatan

MAC102/3 -6/37.0 Ekonomi Malaysia

7.1 Struktur ekonomi negara a. Pengenalan kepada sektor ekonomi negara

sektor utama sektor kedua sektor ketiga

Pelajar dapat:a) menyatakan sektor-sektor ekonomi di negara Malaysia

b) menerangkan sektor-sektor ekonomi di negara Malaysia

c) membandingkan sumbangan setiap sektor ekonomi kepada pendapatan negara dan guna tenaga

Mengumpul maklumat mengenai struktur ekonomi negara daripada pelbagai sumber dan menghasilkan buku skrap/folio

Menyenaraikan

Mengklasifikasik-an

Mencerakin

Peka kepada isu sosial dalam masyarakat

Cermat

Bersyukur

Cinta kepada negara

119/3 13/3b. Masalah pergantungan ekonomi kepada sektor utama

ketidakstabilan harga komoditipeluang pekerjaan terjejas kehausan dan kepupusan sumber merugikan imbangan perdagangana) menerangkan masalah pergantungan ekonomi kepada sektor utama

b) menghuraikan kesan pergantungan ekonomi negara kepada sektor utama dari segi pendapatan negara dan guna tenagaMenganalisis sumbangan sektor-sektor ekonomi berdasarkan Laporan Ekonomi Negara

Menganalisis

Rasional

Berdikari

1216/3 20/3c. Perubahan struktur ekonomi negara

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur ekonomi negara Malaysia Langkah mempelbagaikan ekonomi Kehausan sumber-sumber asli negara Galakan industri penggantian import Peningkatan dalam pendapatan dan taraf hidup penduduk

Pelajar dapat:

a) mengenal arah aliran perubahan struktur ekonomi negara Malaysia dari segi keluaran negara dan guna tenaga

b) menerangkan corak perubahan struktur ekonomi NegaraMalaysia dari segi keluaran negara dan guna tenaga

c) membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur ekonomi negara Malaysia

Mengkaji arah aliran perubahan setiap sektor terhadap guna tenaga dan pendapatan negara serta implikasinya kepada pembangunan ekonomi negara berdasarkan maklumat yang diperolehi

Membuat ramalan tentang masa depan sektor utama

Menghubungkait

Rasional

Keadilan

Cermat

Bersyukur

Cinta kepada negara

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 21/3 29/3)

APRIL1330/3 3/4Kesan perubahan struktur ekonomi negara pelaburan asing perkembangan sektor perkilangan perkembangan sektor perkhidmatan peluang pekerjaan pendapatan Negara taraf hidupPelajar dapat:

a) menganalisis kesan perubahan struktur ekonomi terhadap gunatenaga dan pendapatan negara Malaysia

Membentangkan kajian kemungkinan corak struktur ekonomi negara Malaysia pada masa depan berasaskank-ekonomi

Mentafsir maklumat

Membanding

Bersyukur

Cermat

146/4 10/47.2 Belanjawan Negara

a. Sumber hasil kerajaan

Maksud belanjawannegara b. Perbelanjaan kerajaan

Hasil cukai dan hasil bukan cukai

Pelajar dapat :

a) mendefinisikan maksud belanjawan negara.

b) mengenal pasti sumber hasil cukai dan hasil bukan cukai kerajaan

c) mengenal pasti komponen perbelanjaan kerajaan

d) menerangkan sumber hasil kerajaan

Menerangkan maksud belanjawan Negara.

Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber mengenai belanjawan negara untuk mengetahui jenis-jenis hasil kerajaan

Membandingkan

Berdikari

Rasional

1513/4 17/4Komponen perbelanjaan kerajaan perbelanjaan mengurus perbelanjaan pembangunan

e) menerangkan maksud perbelanjaanmengurus dan perbelanjaan pembangunan kerajaan

f) menerangkan peruntukan perbelanjaan mengurus kerajaan dan perbelanjaan pembangunan kerajaan

g) menerangkan belanjawan seimbang, belanjawan lebihan dan belanjawan kuranganMenganalisis pelbagai carta dan jadual daripada Laporan Ekonomi untuk mengenal pasti jenis-jenis perbelanjaan kerajaan

MencirikanJimat cermat

Bijaksana

Adil

1620/4 24/4c. Tujuan belanjawan negara

Belanjawan negara sebagai alat mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi

Pelajar dapat:

a) menyatakan tujuan utama belanjawan negara

b) menerangkan konsep inflasi dan kemelesetan ekonomi serta kesannya terhadap pendapatan penduduk1. c) menghuraikan belanjawan negara sebagai alat mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi

Main peranan sebagai Menteri Kewangan dan membentangkan belanjawan untuk mengawal inflasi/kemelesetan ekonomi

Menganalisis

Bertanggungjawab