rpt sejarah tingkatan 1 2016

Download Rpt Sejarah Tingkatan 1 2016

Post on 08-Mar-2016

14 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rpt sejarah

TRANSCRIPT

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 2016

MINGGU / BULANTEMA /BAB /

TAJUK / SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

AKTIVITI / I THINK / KBATUNSUR &

TINGKAH LAKU PATRIOTISMEPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

1 & 2

BAB 1

SEJARAH DAN

KITA

a. Kemahiran

sejarah

i. Definisi sejarah

ii. Ciri-ciri sejarah

iii. Sumber sejarah

iv. Kaedah pengkajian sejarah

Memahami kemahiran sejarah

Aras 1

1.1. Mendefinisikan istilah sejarah

1.2. Menyenaraikan ciri-ciri sejarah

1.3. Mentakrifkan dan memberi contoh sumber sejarah

1.4. Menyatakan kaedah pengkajian sejarah

Aras 2

2.1. Menggunakan istilah yang berkaitan dengan masa

2.2. Memberi contoh peristiwa-peristiwa bersejarah

2.3. Mengelaskan kaedah pengkajian sejarah

Aras 3

3.1. Mentafsir peristiwa sejarah

3.2. Mengelaskan sumber sejarah

3.3. Mengelaskan peristiwa sejarah dan bukan sejarah

3.4. Mengaplikasikan kemahiran sejarah dalam pengkajian sejarahKajian Teks :

Mencari definisi

sejarah

Perbincangan :

Merumus definisi

sejarah

Peta Minda :

Ciri-ciri Sejarah

Kajian Gambar :

Sumber sejarah

Catatan :

Kajian Sejarah

Tempatan

dilaksanakan

secara Kerja Kursus

dari Tingkatan 3

I-Think :

Peta Buih

Peta Dakap

Peta Pokok

KBAT :

Menganalisis

Menilai

Mengaplikasi

Mencipta

Berbangga dengan warisan Negara

Menghargai tinggalan sejarah

BANDDESKRIPTOR1Menyatakan secara ringkas maklumat yang berkaitan dengan pengertian sejarah, konsep masa dan kepentingan sejarah2Menerangkan dengan jelas tentang sumber sejarah dan ciri-ciri sejarah3Menghurai dan membuat rumusan yang mudah beserta contoh yang sesuai berkaitan dengan kaedah pengkajian sejarah

b. Kepentingan

sejarah

i. Tujuan

ii. Faedah

Memahami kepentingan sejarah

Aras 1

1.1. Menyenaraikan tujuan dan faedah mempelajari sejarah

1.2. Menyusun kejayaan-kejayaan negara yang menjadi kebanggaan kita

Aras 2

2.1. Membincangkan peristiwa bersejarah

2.2. Mengelaskan iktibar daripada peristiwa bersejarah tersebut

Aras 3

3.1. Mengilustrasikan suasana negara pada tahun 2020

Perbincangan :

Ciri-ciri warisan

bangsa

Bangga dengan sejarah Negara

Melahirkan rasa bangga dan cinta akan tanah air

BANDDESKRIPTOR1Menyatakan secara ringkas maklumat yang berkaitan dengan pengertian sejarah, konsep masa dan kepentingan sejarah

MINGGU / BULANTEMA /BAB /

TAJUK / SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

AKTIVITI / I THINK / KBATUNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISMEPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

3 & 4

TEMA 1 : ZAMAN PRASEJARAH DAN KEAGUNGAN KESULTANAN MELAYU MELAKA

BAB 2

1.1 Zaman

Prasejarah

a. Paleolitik

b. Mesolitik

c. Neolitik

d. Zaman Logam

Mengetahui tahap perkembangan zaman prasejarah

Aras 1

1.1. Menyatakan tahap perkembangan zaman prasejarah

1.2. Menyebut nama peralatan pada zaman prasejarah

1.3. Menyatakan lokasi penempatan zaman prasejarah

Aras 2

2.1. Membandingkan tahap-tahap zaman prasejarah dari segi petempatan, aktiviti ekonomi dan peralatan

2.2. Memberi sebab pemilihan gua sebagai tempat tinggal

Aras 3

3.1. Membuat inferens tentang keistimewaan zaman prasejarah

Kajian

Gambar/Ilustrasi :

Melakar peralatan

dan senjata zaman

pra sejarah

Membina Garis

Masa:

Zaman prasejarah

Kajian Peta:

Melabel lokasi

penempatan zaman

prasejarah

I-Think :

Peta Alir

Peta Pokok

Peta Dakap

Peta Buih Berganda

KBAT :

Menganalisis

Menilai

Mengaplikasi

Mencipta

Semangat gigih dan

Berdikari

Bekerja keras dan yakin diri

BANDDESKRIPTOR1Menyatakan secara ringkas maklumat yang berkaitan dengan tahap-tahap Zaman Prasejarah2Menerangkan dengan jelas tentang ciri-ciri Zaman Prasejarah3Menghurai dan membuat rumusan yang mudah beserta contoh yang sesuai berkaitan dengan kehidupan manusia pada Zaman Prasejarah4Mengenal pasti persamaan dan perbezaan secara sistematik serta membuat rumusan yang sesuai berkaitan dengan tahap Zaman Prasejarah dari segi petempatan, aktiviti ekonomi dan peralatan

MINGGU / BULAN TEMA /BAB /

TAJUK / SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

AKTIVITI / I THINK / KBATIUNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISMEPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

5 -7

BAB 3

1.2 Kerajaan-kerajaan

Awal di Asia Tenggara

(Angkor,

Champa, Funan,

Srivijaya,

Majapahit,

Chi Tu

dan Kedah Tua)

a. Kerajaan agraria dan

kerajaan maritim

- takrif

- ciri-ciri

- perkembangan

Aras 1

1.1. Mendefinisikan konsep agraria, maritim dan pelabuhan entrepot

1.2. Mencirikan kerajaan agraria dan kerajaan maritim

1.3. Menyebutkan lokasi kerajaan agraria dan kerajaan maritim

1.4. Memberikan contoh-contoh hasil pengeluaran (sperti Kedah Tua pertanian padi)

1.5. Memerihalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal

Aras 2

2.1. Membandingkan ciri-ciri kerajaan maritim dan agraria

2.2. Membincangkan kepentingan pelabuhan kepada kerajaan-kerajaan awal

Aras 3

3.1. Mengkaji sebab-sebab perkembangan kerajaan agraria menjadi kerajaan maritim

3.2. Memberi rasional kewujudan kerajaan awal di tepi-tepi sungai dan pesisiran pantai

3.3. Menjana idea tentang kewujudan sistem pentadbiran yang sistematik

Membuat Carta :

Perbandingan

antara kerajaan

agraria

dan kerajaan

maritim

Mengkaji Peta :

Melabel lokasi

kerajaan agraria

dan kerajaan

maritim

I-Think :

Peta Buih berganda

Peta Pokok

KBAT :

Menganalisis

Menilai

Mengaplikasi

Mencipta

Kemegahan terhadap tamadun awal

Menghargai sumbangan tamadun awal kita

BANDDESKRIPTOR1Menyatakan secara ringkas maklumat yang berkaitan dengan bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara2Menerangkan dengan jelas tentang faktor perkembangan kerajaan agraria dan kerajaan maritime4Mengenal pasti persamaan dan perbezaan secara sistematik serta membuat rumusan yang sesuai berkaitan dengan ciri-ciri kerajaan agraria dengan kerajaan maritim dari aspek lokasi, kegiatan ekonomi dan kemahiran Masyarakat

MINGGU / BULANTEMA /BAB /

TAJUK / SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

AKTIVITI / I THINK / KBATUNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISMEPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

b. Sistem

pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal

CUTI PENGGAL 1 Aras 1

1.1. Mendefinisikan konsep agraria, maritim dan pelabuhan entrepot

1.2. Mencirikan kerajaan agraria dan kerajaan maritim

1.3. Menyebutkan lokasi kerajaan agraria dan kerajaan maritim

1.4. Memberikan contoh-contoh hasil pengeluaran (seperti Kedah Tua pertanian padi)

1.5. Memerihalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal

Aras 2

2.1. Membandingkan ciri-ciri kerajaan maritim dan agraria

2.2. Membincangkan kepentingan pelabuhan kepada kerajaan-kerajaan awal

Aras 3

3.1. Mengkaji sebab-sebab perkembangan kerajaan agraria menjadi kerajaan maritim

3.2. Memberi rasional kewujudan kerajaan awal di tepi-tepi sungai dan pesisiran pantai

3.3. Menjana idea tentang kewujudan sistem pentadbiran yang sistematik

Membuat Carta :

Perbandingan antara kerajaan agraria dan kerajaan maritim

Mengkaji Peta :

Melabel lokasikerajaan agraria dan kerajaan maritim

Kemegahan terhadap tamadun awal

Menghargai sumbangan tamadun awal kita

3Menghurai dan membuat rumusan yang mudah beserta contoh yang sesuai berkaitan dengan ciri pentadbiran kerajaan awal Asia Tenggara

MINGGU / BULANTEMA /BAB /

TAJUK / SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

AKTIVITI / I THINK / KBATUNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISMEPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

8 - 9

10BAB 4

1.3 Zaman

Kesultanan

Melayu Melaka

a. Pengasasan

Kesultanan Melayu Melaka

i. Kedatangan

Parameswara

ii. Asal usul

Melaka

iii. Parameswara

membina

Melaka

Aras 1

1.1. Memerihalkan peristiwa pengasasan Kesultanan Melayu Melaka

1.2. Menceritakan asal usul nama Melaka

1.3. Menceritakan perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka

1.4. Menyatakan kegigihan dan wawasan Parameswara

Aras 2

2.1. Menerangkan tindakan Parameswara dalam usaha membina Melaka

2.2. Membandingkan sejarah pengasasan Kesultanan Melayu Melaka berdasarkan pelbagai sumber

Aras 3

3.1. Membuat justifikasi pemilihan Melaka sebagai sebuah kerajaan

3.2. Membuat inferens tentang kepentingan sifat kepemimpinan dalam pembinaan negara

UJIAN TARA 1Kajian Peta :

Melakar tunjuk arah perjalanan Parameswara hingga ke Melaka

Simulasi :

Pemilihan Melaka sebagai sebuah petempatan

Melukis/Ilustrasi :

Keadaan Melaka sebagai kampung

nelayan

I-Think :

Peta Bulat

KBAT :

Menganalisis

Menilai

Mengaplikasi

Mencipta

Kemimpinan berwawasan

Berbangga dengan pemimpin yang berwibawa dan berwawasan

Kegigihan untuk mencapai cita-cita

Berkeyakinan terhadap ciri-ciri kegemilangan negara kita

BANDDESKRIPTOR1Menyatakan secara ringkas maklumat yang berkaitan dengan pengasasan Kesultanan Melayu Melaka2Menerangkan dengan jelas tentang faktor kemajuan Kesultanan Melayu Melaka

MINGGU / BULANTEMA /BAB /

TAJUK /

SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

AKTIVITI / I THINK / KBATUNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISMEPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

11 - 13

BAB 5

b. Kegemilangan

Melaka

i. Sistem

pentadbiran

- Sistem

Pembesar

Empat Lipatan

Aras 1

1.1. Mendefinisikan konsep Pembesar Empat Lipatan

1.2. Memadankan jawatan dan peranan pembesar di Melaka

Aras 2

2.1. Membuktikan Sistem Pentadbiran Pembesar Empat Lipatan adalah sistematik

Aras 3

3.1. Membuat inferens tentang sistem Pembesar Empat Lipatan dengan sistem Jemaah Menteri sekarang

Carta Aliran :

Melakar rajah sistem

Pentadbiran Pembesar Empat Lipatan

Melukis/Ilustrasi :

Kedudukan pembesar berempat di Melaka ketika menghadap sultan

I-Think :

Peta Pelbagai Alir

Peta Dakap

Peta Pokok

Peta Buih

KBAT :

Menganalisis

Menilai

Mengaplikasi

Mencipta

Tanggungjawab bersama asas kegemilangan

Berbangga dengan sistem pentadbiran negara kita

Kedaulatan negara kita

Berbangga dengan pemimpin yang berwibawa dan berwawasan

BANDDESKRIPTOR4Menganalisis kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka dari aspek pentadbiran dan pemerintahan serta membuat rumusan yang sesuai.

MINGGU / BULANTEMA /BAB /

TAJUK / SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

AKTIVITI / I THINK / KBATUNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISMEPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

14 - 18

ii. Pusat

perdagangan

- faktor geografi

- faktor di

Melaka :

- pentadbiran

- kemudahan

pelabuhan

- cukai

perdagangan

- mata wang

- bahasa

Aras 1

1.1. Menyenaraikan faktor-faktor yang menyumbang ke arah kemunculan Melaka sebagai pusat perdagangan

1.2. Menyebut nama negara dan jenis barangan yang diperdagangkan di Melaka

1.3. Menyatakan peranan Syahbandar dalam memajukan perdagangan di Melaka

Aras 2

2.1. Membuktikan kepentingan faktor geografi dalam membantu Melaka menjadi pusat perdagangan

2.2. Mengaitkan kemajuan perdagangan di Melaka dengan peranan Pembesar Empatan Lipatan\

Aras 3

3.1. Membandingkan sistem perdagangan di Melaka dengan sistem perdagangan sekarang

3.2. Menilai keberkesanan Undang-undang Laut Melaka dalam memajukan perdagangan di Melaka

3.3. Membahaskan kejayaan Melaka sebagai pusat perdagangan antarabangsa

3.4.Meramalkan kegemilangan Malaysia tahun 2020 berbanding kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka sebagai pusat perdaganganKajian gambar :

Pelabuhan Melaka

Kajian peta :

Melakar peta yang

menunjukkan jenis

barangan dan negara yang mempunyai

hubungan perdagangan dengan Melaka

Bercerita :

- Pungutan cukai di pelabuhan

- Kemudahan menyimpan barang

- Pengangkutan barang

Perbahasan :

Melaka sebagai pusat perdagangan

bertaraf dunia

Perdagangan Melaka bertaraf dunia

Berkeyakinan Malaysia Boleh

MINGGU / BULANTEMA /BAB /

TAJUK / SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

AKTIVITI / I THINK / KBATUNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISMEPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

iii. Hubungan luar

- Hubungan Melaka dengan

kerajaan Melayu yang lain

(Hubungan dengan Pasai,

Jawa, Siak dan Kampar)

- Hubungan Melaka dengan

negara luar

(Hubungan

dengan China,

Gujerat, Siam,

Tanah Arab

dan Ryukyu)

CUTI PERTENGAHAN

TAHUNAras 1

1.1. Menjelaskan konsep hubungan diplomatik

1.2. Menyenaraikan kerajaan-kerajaan Melayu lain dan negara-negara luar yang menjalinkan hubungan dengan Melaka

1.3. Memerihalkan bentuk hubungan Melaka dengan kerajaan-kerajaan Melayu lain dan negara-negara luar

Aras 2

2.1. Menerangkan kepentingan Melaka menjalinkan hubungan luar

2.2. Membandingkan bentuk hubungan Melaka dengan kerajaan Melayu dan negara luar

Aras 3

3.1. Menilai kriteria yang diutamakan oleh Melaka dalam menjalinkan hubungan dengan negara luar

3.2. Membuat andaian keadaan negara tanpa hubungan luar

Perbincangan :

Bentuk dan kesan

hubungan luar

Melakar peta :

Hubungan Melaka

dengan kerajaan

Melayu yang lain

dan negara luar

I-Think :

Peta Pelbagai Alir

Peta Dakap

Peta Pokok

Peta Buih

KBAT :

Menganalisis

Menilai

Mengaplikasi

Mencipta

Kematangan dalam hubungan diplomatik

Bertindak dengan bestari

BANDDESKRIPTOR5Membuat penilaian berkaitan kepentingan hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka dengan negara lain

berdasarkan pelbagai sumber.

Menganalisis iktibar yang diperoleh daripada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka daripada pelbagai

aspek.

MINGGU / BULANTEMA /BAB /

TAJUK / SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

AKTIVITI / I THINK / KBATIUNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISMEPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

iv. Penyebaran Islam

- Perkembangan

Islam

- Melaka sebagai

pusat

penyebaran

Islam

- Cara Melaka

menyebarkan

Islam ke negara

lain di Asia

Tenggara

Aras 1

1.1. Menceritakan kedatangan Islam ke Melaka

1.2. Menyenaraikan faktor-faktor perkembangan agama Islam di Melaka

1.3. Menceritakan peranan Melaka dalam proses Islamisasi di Asia Tenggara

Aras 2

2.1. Membandingkan teori-teori kedatangan Islam ke Melaka

2.2. Menghubungkaitkan kegiatan perdagangan dengan penyebaran Islam

2.3. Membincangkan keberkesanan Islamisasi di Melaka

Aras 3

3.1. Menilai usaha-usaha kerajaan menerapkan nilai-nilai Islam di Malaysia

3.2. Menjana idea tentang peranan Malaysia dalam memartabatkan Islam di peringkat antarabangsa

Bercerita :

Latar belakang

kedatangan Islam ke

Melaka

Kajian Peta :

Melakar peta

penyebaran Islam di Asia Tenggara

Buku Skrap :

Gambar seni reka masjid

I-Think :

Peta Pelbagai Alir

Peta Dakap

Peta Pokok

Peta Buih

KBAT :

Menganalisis

Menilai

Mengaplikasi

Mencipta

Keunggulan Melaka sebagai pusat penyebaran Islam

Taat kepada Tuhan

Toleransi beragama

MINGGU / BULANTEMA /BAB /

TAJUK / SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

AKTIVITI / I THINK / KBATUNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISMEPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

v. Pusat kegiatan

intelektual

- Peranan istana

sebagai pusat

kegiatan

intelektual

- peranan

pemerintah

Aras 1

1.1. Mendefinisikan konsep intelektual

1.2. Menyenaraikan peranan istana sebagai pusat intelektual

1.3. Menyatakan peranan bahas Melayu sebagai bahasa lingua franca

1.4. Menamakan hasil kesusasteraan Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka

Aras 2

2.1. Mengkategorikan hasil penulisan zaman Kesultanan Melayu Melaka

2.2. Membuktikan berlakunya penambahan huruf dalam tulisan jawi untuk disesuaikan dengan bahasa Melayu

2.3. Membincangkan peranan pemerintah dalam usaha memperkembangan kegiatan intelektual

Aras 3

3.1. Membuat justifikasi tentang peranan istana sebagai pusat kegiatan intelektual

3.2. Membincangkan usaha-usaha kerajaan dalam memartabatkan Bahasa MelayuLawatan :

Replika istana Melaka

Perbincangan :

Istana raja sebagai

pusat kegiatan

intelektual

Kegemilangan pusat

kegiatan intelektual

Perbahasan :

Melaka sebagai

pusat

perkembangan

intelektual

I-Think :

Peta Pelbagai Alir

Peta Dakap

Peta Pokok

Peta Buih

KBAT :

Menganalisis

Menilai

Mengaplikasi

Mencipta

Kegemilangan pusat kegiatan intelektual di Melaka

Menghargai ilmu dalam kehidupan

Bahasa Melayu sebagai lingua franca

Mendaulatkan Bahasa Melayu

MINGGU / BULANTEMA /BAB /

TAJUK / SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

AKTIVITI / I THINK / KBATUNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISMEPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

vi. Perluasan kuasa

- Cara perluasan

kuasa

- Peranan pemimpin

- Kesan perluasan

kuasa

Aras 1

1.1. Mendefinisikan istilah perluasan kuasa

1.2. Menyenaraikan cara-cara perluasan kuasa1.3. Melakar dan melabel empayar Melaka

1.4. Menyatakan peranan pemimpin dalam meluaskan kuasa

1.5. Menerangkan kesan perluasan kuasa Melaka

Aras 2

2.1. Membandingkan perluasan kuasa pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Syah dan Sultan Mansur Syah

2.2. Menjelaskan keberkesanan cara perluasan kuasa Melaka

Aras 3

3.1. Membahaskan peranan dan sumbangan Tun Perak dalam perluasan kuasa Melaka

3.2. Mengulas kewajaran perluasan kuasa hari ini

Melabel Peta :

Kawasan Empayar

Melaka

Perbincangan :

Kepentingan

kedaulatan negara

I-Think :

Peta Pelbagai Alir

Peta Dakap

Peta Pokok

Peta Buih

KBAT :

Menganalisis

Menilai

Mengaplikasi

Mencipta

Kecemerlangan kepemimpinan

Menghargai jasa dan perjuangan tokoh negara

Pemikiran strategik

Bertindak dengan bestari

Kesetiaan kepada Negara

Melahirkan perasaan setia kepada raja dan negara

MINGGU / BULANTEMA /BAB /

TAJUK / SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

AKTIVITI / I THINK / KBATUNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISMEPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

21 - 23

BAB 6

c. Kemerosotan Melaka

i. Kepemimpinan

Pemimpinan yang tidak jelas dalam angkatan tentera

Tidakmempunyai

command

words yang

berstruktur dan

teratur dalam

tentera

Pasukan tentera

yang tida

berstruktur

seperti : tentera

bergajah, tentera

pemamah dan

tentera berkuda

ii. Pentadbiran

iii. Perpaduan

iv. Peralatan perang

v. Kedatangan Portugis

- Sebab kedatangan

- Serangan ke atas MelakaAras 1

1.1. Memerihalkan kemerosotan Kesultanan Melayu Melaka

1.2. Menyatakan sebab kedatangan Portugis ke Melaka

1.3. Menyenaraikan sebab kekalahan Melaka di tangan Portugis

1.4. Menggambarkan serangan Portugis ke atas Melaka

Aras 2

2.1. Membincangkan kepentingan perpaduan masyarakat Melaka

2.2. Membandingkan peralatan perang yang digunakan oleh Melaka dan Portugis

Aras 3

3.1. Mengulas ungkapan Negara Malaysia Tanggungjawab Kita

3.2 Merasionalisasikan kepentingan sistem pertahanan dalam mengekalkan kedaulatan negara

3.3. Menerangkan kepentingan kesetiaan kepada raja dan negara

Kajian Gambar :

Serangan Portugis

ke atas Melaka

Main Peranan :

Perpecahan di

kalangan

Pembesar

I-Think :Peta Pokok

Peta Alir

Peta Dakap

KBAT :

Menganalisis

Menilai

Mengaplikasi

Mencipta

Bersedia berkorban untuk bangsa dan negara

Amanah dalam mempertahankan negara

Menjana keperkasaan bangsa kita

Mengamalkan perpaduan bagi mengelakkan perpecahan

BANDDESKRIPTOR3Menghurai dan membuat rumusan yang mudah beserta contoh yang sesuai berkaitan dengan faktor kemerosotan dan kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka

MINGGU / BULANTEMA /BAB /

TAJUK / SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

AKTIVITI / I THINK / KBATIUNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISMEPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

25

TEMA 2 : KESULTANAN MELAYU MENJADI ASAS KERAJAAN MASA KINI

BAB 7

2.1 Johor

menegakkan

semula

kewibawaan

Kesultanan Melayu

Melaka

a. Pengasasan

kerajaan

Johor

i. Penerusan waris

Kesultanan

Melayu Johor

ii. Kebangkitan

Acheh

iii. Persaingan

Johor dengan

Acheh dan

Portugis

Aras 1

1.1. Menyatakan kesan kejatuhan Melaka

1.2. Menceritakan usaha-usaha menegakkan semula kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka

1.3. Menceritakan mengenai pengasasan Empayar Johor

1.4. Mengetahui lokasi ibukota Kerajaan Johor

1.5. Menyatakan sebab-sebab kebangkitan Acheh

1.6. Menyenaraikan kuasa-kuasa yang terlibat dalam Perang Tiga Segi

Aras 2

2.1. Menghubungkaitkan Kerajaan Johor, Acheh dan Melaka dalam Perang Tiga Segi

2.2. Membincangkan kedudukan tanah jajahan Melaka selepas kejatuhan Melaka

2.3. Menjelaskan kegigihan dan keberanian pemimpin untuk mendapatkan semula Melaka

Aras 3

3.1. Mengupas sebab pihak Johor danMelaka tidak pernah bekerjasama untuk menentang Portugis

3.2. Mentafsir kekuatan Kota A Famosa dalam pertahanan PortugisBercerita :

-Pengasasan

Kerajaan Johor

-Usaha

mengembalikan

kedaulatan Melaka

Kajian Peta :

Perang Tiga Segi

I-Think :Peta Pokok

Peta Alir

Peta Dakap

KBAT :

Menganalisis

Menilai

Mengaplikasi

Mencipta

Bersikap cekal dan tabah

Keberanian dan Ketabahan dalam perjuangan

Mengamalkan sikap tidak berputus asa

BANDDESKRIPTOR1Menyatakan dengan ringkas maklumat yang berkaitan dengan pengasasan kerajaan Johor

MINGGU / BULANTEMA /BAB /

TAJUK / SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

AKTIVITI / I THINK / KBATUNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISMEPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

26b. Kegemilangan

kerajaan Johor

mengukuhkan

ketuanan

Melayu

i. Pusat perdagangan

ii. Perkembangan

persuratan

Melayu

Aras 1

1.1. Menyenaraikan faktor-faktor yang menyumbang kepada kebangkitan Johor sebagai pusat perdagangan

1.2. Memerihalkan keadaan pelabuhan Johor

1.3. Menyenaraikan hasil penulisan zaman kegemilangan kerajaan Johor

Aras 2

2.1. Menghuraikan peranan Johor sebagai pusat kegiatan ekonomi serantau

2.2. Membincangkan peranan Johor sebagai pusat keilmuan

Aras 3

3.1 Mencetuskan idea-idea baru ke arah penerusan kegemilangan KesultananMelayu Johor

Kajian gambar :

Pelabuhan Riau

Perbincangan :

Sumbangan karya

penulisan zaman

kegemilangan

kerajaan Johor

Kegemilangan warisan Kesultanan Melayu

Menyanjungi dan memelihar warisan Kesultanan Melayu

Menghargai warisan karya agung bangsa kita

BANDDESKRIPTOR2Menerangkan dengan jelas tentang kegemilangan kerajaan Johor dalam aspek perdagangan dan persuratan Melayu

MINGGU / BULANTEMA /BAB /

TAJUK / SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

AKTIVITI / I THINK / KBATUNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISMEPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

27

c. Kemerosotan kerajaan Johor

i. Perebutan kuasa

ii. Penglibatan

Bugis dalam

pemerintahan

Johor

iii. Pengaruh

Syarikat

Hindia Timur

Belanda

Aras 1

1.1. Memerihalkan perebutan kuasa yang menyebabkan kemerosotan kerajaan Johor

1.2. Menceritakan penglibatan Bugis dalam pemerintahan Johor

1.3. Menceritakan tentang Perang Johor Jambi

1.4. Menyatakan pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda di Johor

Aras 2

2.1. Menghuraikan peranan Bugis dalam Kerajaan Johor

2.2. Menerangkan tindakan pemerintah untuk mengurangkan pengaruh Bugis di Johor

Aras 3

3.1. Mewajarkan tindakan Raja Sulaiman meminta bantuan Bugis untuk mengembalikan takhta Johor

Perbincangan :

Faktor yang membawa kemerosotan Johor

Kepentingan perpaduan untuk kestabilan negara

Taat dan setia kepada negara

Berwaspada terhadap anasir yang boleh merosakkan negara

Kepentingan perpaduan

Mengamalkan sikap bersatupadu

BANDDESKRIPTOR3Menghuraikan serta membuat rumusan yang mudah tentang faktor kemerosotan kerajaan Johor4Menganalisis serta membuat rumusan yang sesuai berkaitan dengan faktor kemerosotan kerajaan Johor5Membuat penilaian berkaitan kesan hubungan kerajaan Johor dengan kuasa luar berdasarkan pelbagai

sumber.

Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan Johor daripada pelbagai aspek.

MINGGU / BULANTEMA /BAB /

TAJUK / SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

AKTIVITI / I THINK / KBATUNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISMEPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

28

2.2 Latar belakang

pembentukan

kerajaan kerajaan

Melayu

BAB 8

a. Kerajaan-kerajaan

Melayu yang tua

i. Kedah

ii. Pahang

iii. Perak

Aras 1

1.1. Menceritakan asal-usul nama kerajaan-kerajaan Melayu

1.2. Menceritakan pengasasan kerajaan-kerajaan Melayu tua dan kerajaan Melayu baru

1.3. Menyatakan lokasi kerajaan-kerajaan Melayu

Aras 2

2.1. Menghubungkait kerajaan-kerajaa Melayu dari aspek pengasasan

Aras 3

3.1 Merasionalkan asal-usul nama kerajaan-kerajaan Melayu

Perbincangan :

Latar belakang pembentukan

kerajaan-kerajaan Melayu yang tua dan kerajaan-kerajaan Melayu yang baru

Kajian Buku Teks :

Asal usul nama kerajaan Melayu tua dan kerajaan Melayu baru

Kajian Peta :

Malakar dan melabelkan lokaksi kerajaan-kerajaan Melayu tua dan kerajaan Melayu baru

Buku Skrap :

Bendera negeri

Jata negeri

Lambang negeri

Kebanggaan

terhadap warisan kita

Menghargai warisan budaya negeri-negeri Melayu

Keunikan kerajaan kerajaan Melayu

Berbangga dengan kepelbagaian warisan sejagat negara

BANDDESKRIPTOR1Menyatakan dengan ringkas maklumat yang berkaitan dengan latar belakang kerajaan Melayu yang tua dan yang baharu5Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu daripada pelbagai aspek.

MINGGU / BULANTEMA /BAB /

TAJUK / SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

AKTIVITI / I THINK / KBATUNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISMEPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

29

b. Kerajaan-kerajaan

Melayu yang baru

i. Terengganu

ii. Kelantan

iii. Selangor

iv. Negeri

Sembilan

CUTI PENGGAL 2

Aras 1

1.1. Menceritakan asal-usul nama kerajaan-kerajaan Melayu

1.2. Menceritakan pengasasan kerajaan-kerajaan Melayu tua dan kerajaan Melayu baru

1.3. Menyatakan lokasi kerajaan-kerajaan Melayu

Aras 2

2.1. Menghubungkait kerajaan-kerajaan Melayu dari aspek pengasasan

Aras 3

3.1. Merasionalkan asal-usul nama kerajaan-kerajaan Melayu

Perbincangan :

Latar belakang

pembentukan

kerajaan-kerajaan

Melayu yang tua dan kerajaan-kerajaan

Melayu yang baru

Kajian Buku Teks :

Asal usul nama

kerajaan Melayu tua

dan kerajaan Melayu baru

Kajian Peta :

Malakar dan

melabelkan lokaksi

kerajaan-kerajaan

Melayu tua dan

kerajaan Melayu

baru

Buku Skrap :

- Bendera negeri

- Jata negeri

- Lambang negeri

Kebanggaan

terhadap warisan kita

Menghargai warisan budaya negeri-negeri Melayu

Keunikan kerajaan kerajaan Melayu

Berbangga dengan kepelbagaian warisan sejagat negara

BANDDESKRIPTOR1Menyatakan dengan ringkas maklumat yang berkaitan dengan latar belakang kerajaan Melayu yang tua dan yang baharu5Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu daripada pelbagai aspek.

MINGGU / BULANTEMA /BAB /

TAJUK / SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

AKTIVITI / I THINK / KBATUNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISMEPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

30

BAB 9

2.3 Warisan

Kesultanan Melayu

a. Sistem pemerintahan dan pentadbiran

i. Negeri-negeri

Melayu

ii. Negeri

Sembilan

Aras 1

1.1. Mendefinisikan konsep daulat dan tulah

1.2. Menyenaraikan ciri-ciri yang mengukuhkan daulat

1.3. Menamakan alat-alat kebesaran negeri-negeri Melayu

1.4. Mengumpul maklumat tentang peranan pembesar di peringkat jajahan dan daerah

1.5. Menceritakan peranan pemimpin agama dan magis

1.6. Menerangkan peranan Ketua Penggawa dan Ketua Kampung

1.7. Membina struktur pentadbiran Kerajaan-Kerajaan Melayu dan Negeri Sembilan

1.8. Memerihalkan sistem pentadbiran Negeri Sembilan

Aras 2

2.1. Membandingkan sistem pentadbiran Kerajaan Melaka dan Negeri Sembilan

2.2. Menghubungkaitkan konsep daulat dengan pengukuhan kuasa sultan

Aras 3

3.1. Membuktikan kewujudan amalan demokrasi dalam Adat Perpatih

3.2. Menghubungkaitkan sistem pemerintahan dengan keamanan dan kemajuan negaraPengurusan grafik :

Sistem pentadbiran

Negeri-negeri Melayu

dan Negeri Sembilan

Kepatuhan kepada undang-undang dan pentadbiran

Mematuhi peraturan dan undang-undang

BANDDESKRIPTOR4Menganalisis serta membuat rumusan yang sesuai berkaitan dengan warisan Kesultanan Melayu Melaka dalam aspek pentadbiran, perundangan, ekonomi dan sosiobudaya dalam kerajaan-kerajaan Melayu6Mengemukakan idea yang bernas dan perancangan yang sesuai untuk mengangkat martabat warisan budaya

bangsa ke peringkat antarabangsa.

MINGGU / BULANTEMA /BAB /

TAJUK / SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

AKTIVITI / I THINK / KBATUNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISMEPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

b. Sistem

Perundangan

i. Undangundang

Tidak Bertulis

ii. Adat Temenggung

iii. Adat Perpatih

iv. Undang undang

bertulis

Aras 1

1.1. Menceritakan tentang latar belakang Adat Temenggung dan Adat Perpatih

1.2. Menyatakan prinsip-prinsip Adat Temenggung dan Adat Perpatih

1.3. Menyenaraikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hukum Kanun Melaka, Undang-undang Laut Melaka, Undang-undang 99 Perak, Undang-undang Pahang, Undangundang Kedah dan system perundangan di Kelantan

Aras 2

2.1. Membandingkan prinsip-prinsip Adat Temenggung dan Adat Perpatih

2.2. Membandingkan undang-undang adat dengan undang-undang bertulis

Aras 3

3.1. Menghuraikan kepentingan sistem perundangan dalam menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat

Minda :

Sistem perundangan

di negeri-negeri

Melayu

Perbincangan

Berkumpulan :

Kepentingan undangundang

Berbangga dengan

warisan negara

Menghargai Sistem perundangan tradisi

MINGGU / BULANTEMA /BAB /

TAJUK / SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

AKTIVITI / I THINK / KBATUNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISMEPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

31c. Kegiatan

ekonomi

i. Sara diri

- bercucuk tanam

- menangkap ikan

- mengumpul hasil hutan

ii. Perlombongan

iii. Kraftangan

iii. Percukaian

iv. Perdagangan

- mata wang

- timbangan dan

sukatan

- pengangkutan

Aras 1

1.1. Mendefinisikan konsep sara diri

1.2. Mengumpulkan maklumat tentang kegiatan perlombongan, kraftangan dan perdagangan

1.3. Menyatakan jenis peralatan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan ekonomi

1.4. Memberi contoh jenis matawang yang digunakan

1.5. Menyatakan sistem cukai yang diperkenalkan

1.6. Menamakan sistem timbangan dan sukatan

1.7. Menamakan jenis pengangkutan

Aras 2

2.1. Menerangkan peranan sungai sebagai nadi perkembangan ekonomi

2.2. Mengelaskan tentang jenis matawang yang digunakan di Tanah Melayu

2.3. Menerangkan kegunaan hasil perlombongan

Aras 3

3.1. Menilai peranan matawang dalam perkembangan ekonomi

3.2. Membuat inferens kraftangan sebagai warisan kebudayaan bangsaMembina Peta

Minda :

Jenis-jenis kegiatan

ekonomi tradisional

Kajian Gambar :

Mata wang tradisional

Simulasi :

Murid bermain congkak

Kegigihan berusaha

meningkatkan

kemakmuran negara

kita

Berbangga dengan bumi kita yang bertuah

Berbangga dengan kebolehan, keupayaan dan kreativiti kita

Berusaha meningkatkan kebolehan, keupayaan dan kreativiti

MINGGU / BULANTEMA /BAB /

TAJUK / SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

AKTIVITI / I THINK / KBATUNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISMEPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

32d. Sosiobudaya

i. Struktur

masyarakat Melayu tradisional

- Susun lapis masyarakat dan

fungsinya

ii. Gaya hidup golongan

bangsawan dan golongan rakyat

Aras 1

1.1. Menyatakan susun lapis masyarakat Melayu tradisional

1.2. Menyenaraikan peranan setiap susun lapis masyarakat

1.3. Menceritakan gaya hidup golongan bangsawan dan rakyat jelata

1.4. Menyenaraikan kegiatan masa lapang

1.5. Menyatakan contoh karya persuratan

1.6. Mengumpul maklumat tentang kesenian rakyat dan adat resam

1.7. Menyatakan jenis pendidikan masyarakat Melayu tradisional

Aras 2

2.1. Menjelaskan struktur susun lapis masyarakat Melayu

2.2. Membandingkan kegiatan masa lapang golongan bangsawan dengan rakyat jelata

Aras 3

3.1. Menerangkan amalan hidup bermasyarakat untuk kesejahteraan

3.2. Membandingkan kegiatan masa lapang masyarakat Melayu tradisional dengan masyarakat hari ini

Perbincangan

Kumpulan

:

Peranan golongan pemerintah dan golongan diperintah

Golongan bangsawan dan rakyat jelata

Pengurusan Grafik:

Membandingkan gaya hidup Golongan bangsawan dan golongan rakyat

Tayangan Video

:

Upacara kemangkat dan pertabalan

Kesenian tradisional Melayu

Membuat Buku

Skrap :

Kegiatan masa

lapang

Ketinggian nilai

budaya bangsa

Menghargai dan mengamalkan tradisi budaya bangsa

Bersatu dan berharmoni menjamin kesejahteraan bersama

Sentiasa bersatu-padu dalam sesebuah masyarakat

MINGGU / BULANTEMA /BAB /

TAJUK / SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

AKTIVITI / I THINK / KBATUNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISMEPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

iii. Kegiatan

sosiobudaya

masyarakat

Melayu

tradisional

- Kegiatan

masa

lapang

- Karya

persuratan

- Kesenian

rakyatAras 1

1.1. Menyatakan susun lapis masyarakat Melayu tradisional

1.2. Menyenaraikan peranan setiap susun lapis masyarakat

1.3. Menceritakan gaya hidup golongan bangsawan dan rakyat jelata

1.4. Menyenaraikan kegiatan masa lapang

1.5. Menyatakan contoh karya persuratan

1.6. Mengumpul maklumat tentang kesenian rakyat dan adat resam

1.7. Menyatakan jenis pendidikan masyarakat Melayu tradisional

Aras 2

2.1. Menjelaskan struktur susun lapis masyarakat Melayu

2.2. Membandingkan kegiatan masa lapang golongan bangsawan dengan rakyat jelata

Aras 3

3.1. Menerangkan amalan hidup bermasyarakat untuk kesejahteraan

3.2. Membandingkan kegiatan masa lapang masyarakat Melayu tradisional dengan masyarakat hari iniPerbincangan

Kumpulan :

Peranan golongan pemerintah dan golongan diperintah

Golongan bangsawan dan rakyat jelata

Pengurusan Grafik :

Membandingkan gaya hidup Golongan bangsawan dan golongan rakyat

Simulasi :

Murid bermain

congkak

Tayangan Video :

Upacara kemangkatan dan pertabalan

Kesenian tradisional Melayu

Membuat Buku

Skrap :

Kegiatan masa

lapangKetinggian nilai

budaya bangsa

Menghargai dan mengamalkan tradisi budaya bangsa

Bersatu dan berharmoni menjamin kesejahteraan bersama

Sentiasa bersatu-padu dalam sesebuah masyarakat

MINGGU / BULANTEMA /BAB /

TAJUK / SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

AKTIVITI / I THINK / KBATUNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISMEPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

- Adat resam

- Pendidikan

Aras 1

1.1. Menyatakan susun lapis masyarakat Melayu tradisional

1.2. Menyenaraikan peranan setiap susun lapis masyarakat

1.3. Menceritakan gaya hidup golongan bangsawan dan rakyat jelata

1.4. Menyenaraikan kegiatan masa lapang

1.5. Menyatakan contoh karya persuratan

1.6. Mengumpul maklumat tentang kesenian rakyat dan adat resam

1.7. Menyatakan jenis pendidikan masyarakat Melayu tradisional

Aras 2

2.1. Menjelaskan struktur susun lapis masyarakat Melayu

2.2. Membandingkan kegiatan masa lapang golongan bangsawan dengan rakyat jelata

Aras 3

3.1. Menerangkan amalan hidup bermasyarakat untuk kesejahteraan

3.2. Membandingkan kegiatan masa lapang masyarakat Melayu tradisional dengan masyarakat hari iniPerbincangan Kumpulan :

Peranan golongan pemerintah dan golongan diperintah

Golongan bangsawan dan rakyat jelata

Pengurusan Grafik:

Membandingkan gaya hidup

Golongan bangsawan dan golongan rakyat

Simulasi :

Murid bermain congkak

Tayangan Video :

Upacara kemangkatan dan pertabalan

Kesenian tradisional Melayu

Membuat Buku Skrap :

Kegiatan masa apangKetinggian nilai

budaya bangsa

Menghargai dan mengamalkan tradisi budaya bangsa

Bersatu dan berharmoni menjamin kesejahteraan bersama

Sentiasa bersatu-padu dalam sesebuah masyarakat

MINGGU / BULANTEMA /BAB /

TAJUK / SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

AKTIVITI / I THINK / KBATUNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISMEPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

34 - 39

BAB 10 DAN 11

2.4 Sarawak dan

Sabah

a. Latar belakang

sejarah Sarawak

dan Sabah

- Pertalian Sarawak dan Sabah dengan

Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu

Aras 1

1.1. Menceritakan pertalian sejarah Sarawak dan Sabah dengan Kesultanan Brunei dan Sulu

1.2. Menyenaraikan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

1.3. Menyatakan lokasi petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

1.4. Menceritakan cara hidup dan budaya kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

1.5. Menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi di Sarawak dan Sabah

Aras 2

2.1. Menghubungkaitkan kawasan petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah dengan cara hidup, budaya dan kegiatan ekonomi

Aras 3

3.1. Membuktikan kewujudan budaya bermuafakat dalam kehidupan masyarakat Sarawak dan Sabah

3.2. Menjelaskan dengan contoh kewujudan kepelbagaian budaya yang menunjukkan keistimewaan masyarakat Malaysia

3.3. Menghuraikan tamu ke arah perpaduan di SabahMelorek dan Melabel Kawasan:

Petempatan

kumpulan etnik di

Sarawak dan Sabah

di atas peta

Kajian Gambar :

Petempatan kumpulan etnik

di Sarawak dan

Sabah

Perbincangan

Kumpulan :

Kegiatan ekonomi penduduk Sarawak dan Sabah

Semangat

Bermasyarakat

Memanfaatkan masa lapang

Permuafakatan mengukuhkan negara kita

Mengamalkan hidup bersatu padu

Kekayaan warisan budaya Malaysia

Menghargai keindahan dan warisan budaya Malaysia

Kepelbagaian kegiatan ekonomi menjamin kesejahteraan rakyat

Sentiasa memajukan ekonomi negara

BANDDESKRIPTOR1Menyatakan dengan ringkas maklumat yang berkaitan dengan latar belakang negeri Sarawak 5Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu, SarawakBAND

DESKRIPTOR1Menyatakan dengan ringkas maklumat yang berkaitan dengan latar belakang negeri Sabah 5Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu, Sabah

MINGGU / BULANTEMA /BAB /

TAJUK / SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

AKTIVITI / I THINK / KBATUNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISMEPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

b. Keadaan

masyarakat

- Kumpulan etnik dan petempatan

Aras 1

1.1. Menceritakan pertalian sejarah Sarawak dan Sabah dengan Kesultanan Brunei dan Sulu

1.2. Menyenaraikan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

1.3. Menyatakan lokasi petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

1.4. Menceritakan cara hidup dan budaya kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

1.5. Menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi di Sarawak dan Sabah

Aras 2

2.1. Menghubungkaitkan kawasan petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah dengan cara hidup, budaya dan kegiatan ekonomi

Aras 3

3.1. Membuktikan kewujudan buday bermuafakat dalam kehidupan masyarakat Sarawak dan Sabah

3.2. Menjelaskan dengan contoh kewujudan kepelbagaian budaya yang menunjukkan keistimewaan masyarakat Malaysia

3.3. Menghuraikan tamu ke arah perpaduan di SabahMelorek dan

Melabel Kawasan :

Petempatan

kumpulan etnik di

Sarawak dan Sabah

di atas peta

Kajian Gambar :

Petempatan

kumpulan etnik

di Sarawak dan

Sabah

Perbincangan

Kumpulan :

Kegiatan ekonomi penduduk Sarawak dan Sabah

Semangat

Bermasyarakat

Memanfaatkan masa lapang

Permuafakatan mengukuhkan negara kita

Mengamalkan hidup bersatu padu

Kekayaan warisan budaya Malaysia

Menghargai keindahan dan warisan budaya Malaysia

Kepelbagaian kegiatan ekonomi menjamin kesejahteraan rakyat

Sentiasa memajukan ekonomi negara

BANDDESKRIPTOR1Menyatakan dengan ringkas maklumat yang berkaitan dengan latar belakang negeri Sarawak 5Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu, SarawakBAND

DESKRIPTOR1Menyatakan dengan ringkas maklumat yang berkaitan dengan latar belakang negeri Sabah 5Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu, Sabah

MINGGU / BULANTEMA /BAB /

TAJUK / SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

AKTIVITI / I THINK / KBATUNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISMEPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

c. Kegiatan

sosiobudaya

- Cara hidup dan

budaya (pendidikan,

peraturan,

kesenian, adat

resam, agama dan

kepercayaan)

Aras 1

1.1. Menceritakan pertalian sejarah Sarawak dan Sabah dengan Kesultanan Brunei dan Sulu

1.2. Menyenaraikan kumpulan etnik d Sarawak dan Sabah

1.3. Menyatakan lokasi petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

1.4. Menceritakan cara hidup dan budaya kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

1.5. Menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi di Sarawak dan Sabah

Aras 2

2.1. Menghubungkaitkan kawasan petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah dengan cara hidup, budaya dan kegiatan ekonomi

Aras 3

3.1. Membuktikan kewujudan budaya bermuafakat dalam kehidupan masyarakat Sarawak dan Sabah

3.2. Menjelaskan dengan contoh kewujudan kepelbagaian budaya yang menunjukkan keistimewaan masyarakat Malaysia

3.3. Menghuraikan tamu ke arah perpaduan di SabahMelorek dan

Melabel Kawasan :

Petempatan

kumpulan etnik di

Sarawak dan Sabah

di atas peta

Kajian Gambar :

Petempatan

kumpulan etnik

di Sarawak dan

Sabah

Perbincangan

Kumpulan :

Kegiatan ekonomi

penduduk

Sarawak dan Sabah

Semangat

bermasyarakat

Memanfaatkan masa lapang

Permuafakatan mengukuhkan negara kita

Mengamalkan hidup bersatu padu

Kekayaan warisan budaya Malaysia

Menghargai keindahan dan warisan budaya Malaysia

Kepelbagaian kegiatan ekonomi menjamin kesejahteraan rakyat

Sentiasa memajukan ekonomi negara

BANDDESKRIPTOR3Menghuraikan serta membuat rumusan yang mudah tentang sosio budaya masyarakat di Sarawak 5

Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu, Sarawak

BAND

DESKRIPTOR3Menghuraikan serta membuat rumusan yang mudah tentang sosio budaya masyarakat di Sabah5

Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu, Sabah

MINGGU / BULANTEMA /BAB /

TAJUK / SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

AKTIVITI / I THINK / KBATUNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISMECATATAN

d. Kegiatan ekonomi

- Sara diri

- Perlombongan

- Perdagangan

- Sistem pertukaran

barang

- Eksport seperti

sagu, sarang

burung, dan

timun laut

Aras 1

1.1. Menceritakan pertalian sejarah Sarawak dan Sabah dengan Kesultanan Brunei dan Sulu

1.2. Menyenaraikan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

1.3. Menyatakan lokasi petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

1.4. Menceritakan cara hidup dan budaya kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

1.5. Menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi di Sarawak dan Sabah

Aras 2

2.1. Menghubungkaitkan kawasan petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah dengan cara hidup, budaya dan kegiatan ekonomi

Aras 3

3.1. Membuktikan kewujudan budaya bermuafakat dalam kehidupan masyarakat Sarawak dan Sabah

3.2. Menjelaskan dengan conto kewujudan kepelbagaian budaya yang menunjukkan keistimewaan masyarakat Malaysia

3.3. Menghuraikan tamu ke arah perpaduan di SabahMelorek dan

Melabel Kawasan :

Petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah di atas peta

Kajian Gambar :

Petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

Perbincangan

Kumpulan :

Kegiatan ekonomi penduduk Sarawak dan Sabah

Semangat

bermasyarakat

Memanfaatkan masa lapang

Permuafakatan mengukuhkan negara kita

Mengamalkan hidup bersatu padu

Kekayaan warisan budaya Malaysia

Menghargai keindahan dan warisan budaya Malaysia

Kepelbagaian kegiatan ekonomi menjamin kesejahteraan rakyat

Sentiasa memajukan ekonomi negara

BANDDESKRIPTOR2Menerangkan dengan jelas tentang kegiatan ekonomi masyarakat di Sarawak 5

Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu, Sarawak

BAND

DESKRIPTOR2Menerangkan dengan jelas tentang kegiatan ekonomi masyarakat di Sabah5

Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu, Sabah

Minggu 19 Ulang kaji

Minggu 20 Ujian Tara 1

Minggu 19 - Ulangkaji

Minggu 20 - Peperiksaan Pertengahan Tahun

Minggu 24 - 6 & Julai Cuti Hari Raya Aidilfitri

Minggu ke 40 Ulang kaji

Minggu 41 - Peperiksaan Akhir Tahun