rpt sains tingkatan 1 pemetaan dsp

Click here to load reader

Post on 23-Mar-2016

251 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

panitia sains

TRANSCRIPT

INTRODUCTION

TEMA:MEMPERKENALKAN SAINS

Bidang Pembelajaran:1. Pengenalan kepada Sains

MingguObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

1(2/1 4/1)1.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian.Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka:

a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasab) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais

Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian.

Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains.Murid boleh:

menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains,

menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian,

menamakan kerjaya dalam sains seperti:a) guru sains b) doktorc) juruterad) saintis alam sekitar

B2D1E1Menyenaraikan fenomena alam yang dilihat di sekeliling berkaitan dengan sains

B4D1E1Menjelaskan tentang kepentingan sains dalam kehidupan seharian

B1D1E1Menyenaraikan kerjaya dalam bidang sains

2(7/1 11/1)1.2Memahami langkah- langkah dalam penyiasatan saintifik.Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen, contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa.Murid boleh:

menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen,

menjalankan satu penyiasatan saintifik.

B3D1E1Menyusun langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik mengikut urutan

B4D2E1Mengkaji faktor yang mempengaruhibilangan ayunan bandul ringkas dalamsatu jangka masa melalui penyiasatansaintifik

7

MingguObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens

Murid akan:

a) menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah)b) membuat tekaan yang bijak(membina satu hipotesis),c) merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen) mengenal pasti pemboleh ubah, menentukan radas dan bahan yang diperlukan, menentukan prosedur menjalankan eksperimen,kaedah mengumpul dan menganalisa data.d) menjalankan eksperimen,e) menulis apa yang diperhatikan(mengumpul data),f)mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data),g) membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar(membuat kesimpulan), menulis laporan hasilpenyiasatan (melapor).

Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil, apa yang diubah, apa yang dikekalkan dan apa yang diukur.

MingguObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens

3(14/1 19/1)1.3Mengetahui kuantiti fizikdan unitnya.Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik), nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk.

Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-, senti-, dan mili-.

Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran.

Mencari nilai bagi setiap imbuhan.Murid boleh:

menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik, menyatakan unit S.I. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik,

menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -, senti- dankilo-,

mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim.

B3D2E1Menyatakan kuantititi fizik serta unit S.I. dan simbolnya

B3D2E2Menyatakan nilai imbuhan dan simbol bagi unit panjang B3D2E3Menyatakan nilai imbuhan dan simbol bagi jisim sesuatu objek

MingguObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens

4 - 5(21/1 1/2)1.4Memahami penggunaanalatpengukuranMengukur panjang garis lurus, garis lengkung dan diameter objek menggunakan pembaris, benang dan angkup.

Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf.

Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat, pipet dan buret.

Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air.Mengukur suhu badan dan suhu air. Membincangkan pemilihan alat yangsesuai apabila membuat ukuran.

Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen.Murid boleh:

memilih alat yang betul dan mengukur panjang,

menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekatamenggunakan kertas graf,

memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair,

memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan sertasuhu cecair,

menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air.

B3D3E1Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran panjang

B4D3E1Mengira luas permukaan bentuk sekata B4D3E2Membuat anggaran luas permukaan bentuk tidak sekata menggunakan kertas graf

B3D3E2Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran isipadu cecair

B3D3E3Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu badan B3D3E4Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu cecair

B4D4E1Menentukan isi padu pepejalmenggunakan kaedah sesaran air

MingguObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens

6(4/2 8/2)1.5Memahami konsep jisimMenentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring.

Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek.

Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim.

Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas.

Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat.

Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen.Murid boleh:

menentukan berat suatu objek,menerangkan konsep berat, menerangkan konsep jisim, menentukan jisim suatu objek, menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat,

mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neracaalur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen.

B4D5E1Menerangkan perbezaan antara konsep jisim dan berat melalui aktiviti

B3D3E5Mengukur dan mencatat nilai jisim dan berat bagi sesuatu objek menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas

MingguObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens

7(12/2 15/2)1.6Menyedari kepentinganunit piawai dalamkehidupan harian

Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki, ela, rantai, batu, meter, kilometer), unit untuk berat (paun, auns, kati, tahil, gram, kilogram)

Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membelibarang di pasar.

Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama.

Murid boleh:

memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan.

B6D1E1Membahaskan mengenai masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan melalui pelbagai bentuk komunikasi

TEMA:MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN Bidang Pembelajaran:1. Sel sebagai unit kehidupanMingguObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens

8 9(18/2 1/3)1.1 Memahami selMengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut.

Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang.

Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul.

Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan.

Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan.

Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya.Murid boleh:

mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan,

menyediakan slaid menggunakan prosedur yangbetul,

menggunakan mikroskop dengan betul,

mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan, melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan, melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan, menyatakan fungsi setiap struktur sel, menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwandengan sel tumbuhan.

B1D2E1Menyatakan sel sebagai unit asas kehidupan

B4D6E1Menyediakan slaid menggunakanprosedur yang betul

B4D6E2Menggunakan mikroskop denganprosedur yang betul

B5D1E1Melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan , menyatakan fungsi setiap struktur sel serta menjelaskan persamaan danperbezaan di antara kedua-dua sel

MingguObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens

10(4/3 8/3)1.2Memahami organismaunisel dan multisel.Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel.

Menyediakan murid dengan kad gambar, kad nama, kad yang berlabel unisel dan multisel. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma.

Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop.Murid boleh:

menyatakan maksud organisma unisel dan multisel,

memberi contoh organisma unisel dan multisel.

B2D2E1Memberikan maksud organisma unisel dan organisma multisel

B3D5E1Memberi contoh organisma unisel dan organisma multisel

11(11/3 15/3)1.3Memahami sel membentuktisu, organ dansistem dalam badanmanusia.

Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) jenis sel manusiab) fungsi pelbagai jenis sel manusia.

Murid boleh:

menamakan pelbagai jenis sel manusia,

menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia,

menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yangmudah ke kompleksmenggunakan istilah sel, tisu, organ, sistem dan organisma.

B1D2E2Menyenaraikan pelbagai jenis sel manusia

B3D4E1Menyatakan fungsi bagi sel epithelium, sel tulang, sel r