rpt psk t2.docx

Click here to load reader

Post on 25-Dec-2015

49 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SEK

SMK SERI KANDIRANCANGAN PELAJARAN TAHUNANPENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAANTINGKATAN 2TAHUN 2015DISEDIAKAN OLEH:PUAN LIYANA BINTI SUKAINISMK SERI KANDIRANCANGAN PELAJARAN TAHUNANPENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAANTINGKATAN 2TAHUN 2015DISEDIAKAN OLEH:PUAN LIYANA BINTI SUKAINI

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI KANDIJALAN PADANG TEMBAK,36000 TELUK INTAN, PERAKTEL / FAX: 05-6221667/05-6237521EMAIL: AEA5080@1bestarinet.yes.myWEBSITE:smkserikandi.edu.my

RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAANTINGKATAN DUA TAHUN 2015

MINGGU/ TARIKHUNIT / AKTIVITIHASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITICATATAN

TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI

1-212/01-23/01UNIT 1KECEMERLANGAN DIRIi. menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri.ii. mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri.iii. membuat refleksi untuk kejayaan diri.Fikir dan jawab.

AKTIVITI 1AMEMBUAT REFLEKSI DIRI DAN BERSIKAP BERTANGGUNGJAWABi. menyatakan kepentingan membuat refleksi.ii. membuat refleksi untuk kejayaan diri.iii. menghargai sikap bertanggungjawab dan akauntabiliti.Fikir dan jawab.

AKTIVITI 1BMENGENAL PASTI CIRI-CIRI KECEMERLANGAN DIRIi. mengenal pasti ciri-ciri yang cemerlang dan yang kurang cemerlang dalam diri.ii. menghasilkan akujanji tentang kecemerlangan diri.iii. mewujudkan azam dalam diri untuk bertanggungjawab memajukan diri.Baca dan faham

326/01 30/01AKTIVITI 1CKEJAYAAN PERHUBUNGAN INTERPERSONALi. mengenal pasti kemahiran-kemahiran berkomunikasi.ii. berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan sopan.iii. menghargai cara berkomunikasi yang berkesan.Fikir dan jawab.

AKTIVITI 1DCIRI-CIRI PERWATAKAN YANG TERPUJIi. menerangkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji.ii. mengamalkan perwatakan yang terpuji.iii. menghargai kepentingan mempunyai ciri-ciri perwatakan yang terpuji.Fikir dan jawab.

TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN

402/02-06/02UNIT 2PERPADUAN DALAM KELUARGAi. menjelaskan cara-cara untuk mancapai perpaduan dalam keluargaii. menghuraikan kepentingan perpaduan dalam keluargaiii. menghargai perpaduan dalam keluargaFikir dan jawabThaipusam (03/02)

AKTIVITI 2AKASIH SAYANG MEMUPUK PERPADUANi. menyatakan kepentingan menjalin kasih sayang antara anggota keluargaii. mengamalkan kasih sayang antara anggota keluargaiii. menghargai amalan kasih sayang antara anggota keluargaBuat Refleksi

509/02-13/02AKTIVITI 2BKELUARGA SEPAKAT MEMBAWA BERKATi. menerapkan kebaikan menjalin hubungan erat antara anggota keluargaii. menjalin hubungan erat antara anggota keluargaiii. menghormati dan menghargai anggota keluargaIdea kreatif

AKTIVITI 2CRUMAHKU SYURGAKUi. mengenal pasti sikap bertanggungjawab kepada anggota keluargaii. menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai anggota keluargaiii. menghormati dan menghargai anggota keluargaFikir dan jawab

616/02-20/02AKTIVITI 2DCARIK-CARIK BULU AYAM, LAMA-LAMA BERCANTUM JUGAi. mengenal pasti konflik dalam keluargaii. menyediakan skrip lakonan bagi mengatasi konflikiii. menghargai dan menghormati anggota keluargaKeratan akhbar :Jenis-jenis rekreasiCuti peristiwa Tahun Baru Cina (18/02)Cuti Umum Tahun Baru Cina(19-20/02)

TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT

7-823/02-06/03UNIT 3HORMATI HAK ORANG LAINi. menjelaskan kepentingan menghormati hak orang lainii. menghormati hak orang lainiii. menghargai amalan menghormati hak orang lainFikir dan jawabUjian Penilaian 1 (27/02-05/03)

AKTIVITI 3AMENGENALI RAKAN SEBAYAi. mengenal latar belakang, bakat dan kebolehan rakan sebayaii. peka terhadap perbezaan individuiii. menghormati dan menghargai kebolehan serta bakat orang lainBaca dan fahami

909/03-13/03AKTIVITI 3BMENGHORMATI PENDAPAT RAKANi. menjelaskan kepentingan menghormati hak orang lain ii. bertolak ansur dalam pergaulaniii. peka terhadap perbezaan individuBaca dan fahami

AKTIVITI 3CMENGHARGAI BAKAT DAN KEBOLEHANi. mengenal pasti bakat yang tersembunyiii. mengasah bakat yang terpendam kepada kelasiii. menghargai bakat yang ada dalam diri masing-masingFikir dan jawab

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (14/3 - 22/3)

1023/03-27/04AKTIVITI 3DMENGHORMATI PENDAPAT ORANG LAINi. menjelaskan kepentingan menerima pendapat orang lainii. bertolak ansur dalam melakukan sesuatuiii. menghargai dan menghormati pendapat orang lainFikir dan jawab

AKTIVITI 3EMINAT DAN KEBOLEHAN SAYAi. mengenal pasti bakat yang ada dalam diri masing-masing ii. mengembangkan minat, bakat dan kebolehan yang dimilikiiii. menghargai bakat diri sendiriFikir dan jawab

1130/03-03/04UNIT 4PEMUPUKAN SEMANGAT KEKITAANi. menerangkan unsur-unsur pemupukan semangat kekitaanii. mengamalkan semagat kekitaan dalam masyarakatiii. menunjukkan kepekaan terhadap isu dan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakatFikir dan jawab

AKTIVITI 4AMENJALANKAN AKTIVITI AMALi. menerangkan unsur-unsur pemupukan semangat kekitaanii. mengamalkan semangat kekitaan dalam masyarakatiii. menunjukkan kepekaan terhadap isu dan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakatAktiviti kumpulan

1206/04 10/04AKTIVITI 4BMENGAMBIL BAHAGIAN DALAM KEGIATAN KESUKARELAWANANi. menerangkan peranan agensi-agensi yang membantu menjaga kesejahteraan masyarakatii. menyokong peranan agensi-agensi yang menjaga keselamatan dan kebajikan anggota masyarakatiii. menghargai peranan agensi-agensi yang membantu menjaga kesejahteraan masyarakatAktiviti kumpulan

AKTIVITI 4CSESUNGGUHNYA KAMI PRIHATINi. menyatakan kepentingan menjaga kebajikan anggota masyarakatii. menghulurkan bantuan kepada anggota masyarakat yang memerlukannyaiii. prihatin terhadap isu dan masalah dalam masyarakatKeratan akhbar

1313/04 17/04AKTIVITI 4DBERSAMA BERBUAT BAKTIi. mengenal pasti masalah yang berlaku di kawasan setempat dan cara untuk mengatasi masalah tersebutii. mengamalkan semangat kekitaan dalam masyarakatiii. menunjukkan kepekaan terhadap isu dan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakatBaca dan fahamiHari Anugerah Kecemerlangan (16/04)

AKTIVITI 4EADAKAH ANDA PRIHATIN?i. mengenal pasti masalah yang berlaku di kawasan setempat dan cara untuk mengatasi masalah tersebutii. menghormati hak orang lainiii. memberikan cadangan untuk mengatasi masalah persekitaranBaca dan fahami

TEMA 4 : WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA

1420/04 24/04UNIT 5WARISAN KESENIAN PELBAGAI KAUMi. menerangkan jenis-jenis warisan kesenian pelbagai kaumii. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan kesenian pelbagai kaumiii. berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysiaiv. menerima dan menghormati warisan kesenian pelbagai kaumv. mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentukan budaya MalaysiaTeliti dan faham

1527/04 01/05AKTIVITI 5ASENI TARIAN PELBAGAI KAUM DI MALAYSIAi. menerangkan jenis-jenis seni tarian warisan pelbagai kaumii. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan seni tarian warisan pelbagai kaumiii. berbangga dengan kekayaan warisan budaya MalaysiaKeratan alat-alat muzik tradisionalLaman webKeratan akhbarCuti Umum Hari Pekerja (01/05)

AKTIVITI 5BSENI MUZIK TRADISIONAL MALAYSIAi. menerangkan jenis-jenis seni muzik warisan pelbagai kaumii. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan seni muzik warisan pelbagai kaumiii. berbangga dengan kekayaan warisan budaya MalaysiaBaca dan fahami

1604/05-08/05AKTIVITI 5CALAT MUZIK TRADISIONAL MALAYSIAi. menerangkan jenis-jenis alat muzik warisan pelbagai kaumii. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan seni muzik warisan pelbagai kaumiii. berbangga dengan kekayaan warisan budaya MalaysiaBaca dan fahami

AKTIVITI 5DSENI BINA MALAYSIA, WARISAN YANG TIDAK TERNILAIi. menerangkan jenis-jenis warisan seni bina di negara kitaii. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan seni bina warisan kepelbagaian budaya di Malaysiaiii. berbangga dengan kekayaan warisan budaya MalaysiaIdea kreatif

17-1804/05 22/05ULANGKAJI / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

1925/05-29/05AKTIVITI 5ELUKISAN, WARISAN KESENIAN BERSAMAi. menerangkan jenis-jenis lukisan warisan pelbagai kaumii. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan lukisan warisan pelbagai kaumiii. berbangga dengan kekayaan warisan budaya MalaysiaKeratan gambar

AKTIVITI 5FSERONOKNYA BERMAIN CONGKAKi. menerangkan jenis-jenis permainan tradisional warisan pelbagai kaumii. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan permainan tradisional warisan pelbagai kaumiii. berbangga dengan kekayaan warisan budaya MalaysiaKeratan gambar

AKTIVITI 5GCANTIKNYA KRAF TANGAN TRADISIONAL MALAYSIAi. menerangkan jenis-jenis warisan kraf tangan tradisional Malaysiaii. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan jenis-jenis kraf tangan tradisional Malaysiaiii. berbangga dengan kekayaan warisan budaya MalaysiaKeratan gambar

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (30/5 - 14/6) *Keputeraan DYMM (06/06)

TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT

2015/06-19/06UNIT 6SISTEM DEMOKRASI BERPARLIMEN DI MALAYSIAi. menerangkan sistem demokrasi di Malaysiaii. menghayati pentingnya amalan demokrasi dikekalkaniii. menghargai dan menghormati amalan demokrasi di MalaysiaTeliti dan fahami

AKTIVITI 6ASISTEM DEMOKRASI DI MALAYSIAi. menghuraikan sistem demokrasi di Malaysiaii. mengamalkan dan mengekalkan sistem demokrasiiii. menghormati amalan demokrasi di MalaysiaBuat Refleksi

2122/06-26/06AKTIVITI 6BPILIHAN RAYA DAN PEMBENTUKAN KERAJAANi. menjelaskan pentingnya pilihan raya dalam proses demokrasi berparlimen di Malaysiaii. mengekalkan amalan demokrasi di Malaysiaiii. menghormati proses demokrasi di MalaysiaBaca dan fahami

AKTIVITI 6CPROSES DAN PERJALANAN PILIHAN RAYAi. menjelaskan pentingnya memilih pemimpin secara demokrasiii. memilih pemimpin secara demokrasiiii. menghargai dan menghormati proses pilihan raya di MalaysiaBaca dan fahami

2229/06-03/07AKTIVITI 6DKOMPONEN PARLIMENi. menjelaskan peranan Parlimen dalam sistem demokrasi di Malaysiaii. memahami pentingnya amalan-amalan de