rpt psk t2

Download RPT PSK T2

Post on 09-Mar-2016

16 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RPT

TRANSCRIPT

SEK

PSK TING 2@SMK SERI KERAMAT

RANCANGAN TAHUNAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

TINGKATAN 2

2016PENGGAL 1

MINGGU/TARIKHUNIT/AKTIVITIHASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI

Minggu

1

4-8/1

1. Taklimat Khidmat

Masyarakat

i. Perancangan

ii. Amali/Aktiviti

iii. Refleksi

iv. Laporan

v. PenghargaanA. Khidmat Masyarakat

boleh dijalankan secara :

i. Berpasukan (5 ahli) atau ii. Berpasangan (2 ahli) atauiii. Individu

B. Folio Khidmat

Masyarakat dihasilkan

secara individu.A. Tema 2 :

HIDUP

BERMASYARAKAT

(Rujuk teks PSK hal. 140

147)

B. 40% markah akhir tahun.

C. Mengumpul folio Khidmat Masyarakat pada Minggu ke -37

2. Taklimat

Penilaian Aspek

Kemahiran dan Nilai PSKGuru boleh menilai aspek :

i. aktiviti sepanjang P&P.

ii. sikap murid sepanjang

P&P.

iii. nota murid.

iv. dan sebagainya.A. Sepanjang P&P.

B. 25% markah akhir tahun. (Penilaian Holistik)

TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI

Minggu

2

11-15/1

UNIT 1

PENDIDIKAN MENJAMIN KECEMERLANGAN DIRI1. menghuraikan ciri-ciri

kecemerlangan diri.

2. mengamalkan budaya ilmu

untuk mencapai

kecemerlangan diri.

3. menunjukkan ciri-ciri

perwatakan yang terpuji.Fikir dan jawab (m/s 3)

AKTIVITI 1A

TOKOH CEMERLANG1. menghuraikan ciri-ciri

kecemerlangan diri

seseorang tokoh.

2. mengamalkan budaya ilmu

untuk kemajuan diri.

3. menunjukkan sikap

bertanggungjawab dan

akauntabiliti.

Buku Skrap :

Tokoh-tokoh Cemerlang di Malaysia.

MINGGU/TARIKHUNIT/AKTIVITIHASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI

Minggu

3

18-22/1

AKTIVITI 1B

KEGIGIHAN MEMBAWA KECEMERLANGAN1. mengenal pasti ciri-ciri

perwatakan yang terpuji

2. berinteraksi dengan orang

lain secara hormat dan

sopan

3. menunjukkan ciri-ciri

perwatakan yang terpujiBaca dan faham (m/s 8)

AKTIVITI 1C

APAKAH CITA-CITAKU1. menghuraikan ciri-ciri

kecemerlangan diri untuk

mencapai cita-cita

2. berinteraksi dengan orang

lain secara hormat dan

sopan

3. peka terhadap

tanggungjawabPenulisan :

Cita-cita saya

Minggu

4

25-29/1

AKTIVITI 1D

MATLAMAT HIDUPKU1. mengenal pasti factor-

faktor kecemerlangan diri

2. membuat refleksi untuk kejayaan diri

3. menunjukkan ciri-ciri

perwatakan yang terpujiFail peribadi :

Sijil kelahiran

Sijil UPSR

Gambar keluarga

Aktiviti 1C dan sebagainya

TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN

Minggu

5

1-5/2

UNIT 2

KEMESRAAN MENJALIN PERPADUAN KELUARGA1. menjelaskan cara-cara

untuk mancapai perpaduan

dalam keluarga

2. menjalinkan hubungan

erat antara anggota

keluarga

3. bertanggungjawab sebagai anggota keluargaFikir dan jawab (m/s 22)

CUTI TAHUN BARU CINA 8-12/2/16

Minggu

6

15-19/2

AKTIVITI 2A

KERJASAMA MENGERAT PERPADUAN1. menerangkan peranan ahli keluarga untuk mencapai perpaduan

2. menjalinkan kasih sayang antara anggota keluarga

3. berbangga dan menghargai sumbangan ahli keluarga

Buat Refleksi (m/s 24)

MINGGU/TARIKHUNIT/AKTIVITIHASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI

AKTIVITI 2B

RUMAHKU SYURGAKU1. menjelaskan kepentingan

sokongan anggota

keluarga

2. menjalinkan hubungan

erat antara anggota

keluarga

3. menghormati dan

menghargai sumbangan

ahli keluargaIdea kreatif (m/s 27)

Minggu

7

22-26/2

AKTIVITI 2C

SAYANGI KELUARGA ANDA1. menghuraikan

kepentingan perpaduan

dalam keluarga

2. menangani konflik dalam

keluarga

3. bekerjasama mengatasi

masalah keluargaFikir dan jawab (m/s 28)

AKTIVITI 2D

BERSAMA KELUARGA MEMBAWA BAHAGIA1. menerangkan kepentingan

aktiviti keluarga

2. menjalinkan hubungan

erat antara anggota

keluarga

3. menyayangi keluargaKeratan akhbar :

Jenis-jenis rekreasi

TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT

Minggu

8

29/2-4/3UNIT 3

HORMATI HAK ORANG LAIN1. menjelaskan kepentingan

menghormati hak orang

lain

2. menjalankan

tanggungjawab sebagai

anggota masyarakat

3. peka terhadap perbezaan

individuFikir dan jawab (m/s 40)

AKTIVITI 3A

KEPELBAGAIAN MASYARAKAT KITA1. menjelaskan kepentingan

memahami perbezaan

individu

2. mengamalkan sikap

toleransi dalam

masyarakatBaca dan fahami (m/s 41)

3. menghormati latar

belakang individu

AKTIVITI 3B

MENGHORMATI BAKAT ORANG LAIN1. menjelaskan kepentingan

mengetahui bakat dan

kebolehan orang lain

2. menyokong agensi-agensi

yang membantu

kesejahteraan masyarakat

3. menghormati kebolehan

dan bakat orang lainBaca dan fahami (m/s 43 44)

AKTIVITI 3C

KEPENTINGAN MENGHORMATI PENDAPAT ORANG LAIN1. menjelaskan kepentingan

menghormati pendapat

orang lain

2. memberi pendapat secara berhemah

3. menghormati pendapat

orang lainFikir dan jawab (m/s 48)

MINGGU 9 (7/3/16-11/3/16) : UJIAN 1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (12/3/16-20/3/16)

Minggu

10 21-25/3

UNIT 4

SEMANGAT KEKITAAN1. menerangkan unsur-unsur

pemupukan semangat

kekitaan

2. menyemai semangat

kekitaan

3. menghargai dan

menghormati sumbangan

individu dalam masyarakatFikir dan jawab (m/s 50)

AKTIVITI 4A

PERPADUAN1. mengenal pasti unsur-

unsur pemupukan

semangat kekitaan

2. mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia

3. menunjukkan semangat perpaduanAktiviti kumpulan (m/s 53)

AKTIVITI 4B

PERMUAFAKATAN MENJALIN KEMESRAAN1. menyatakan syarat-syarat

permuafakatan dalam

masyarakat majmuk

2. mengamalkan

permuafakatan dalam

masyarakat

3. peka terhadap kepentingan permuafakatan dalam

masyarakatAktiviti kumpulan (m/s 56)

MINGGU/TARIKHUNIT/AKTIVITIHASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI

Minggu

11

28/3-1/4

AKTIVITI 4C

BUATLAH KEBAJIKAN1. menjelaskan kepentingan

agensi-agensi yang

membantu menjaga

kesejahteraan masyarakat

2. menyokong agensi-agensi

yang menjaga

kesejahteraan masyarakat

3. peka terhadap masalah

yang berkaitan

kesejahteraan masyarakatKeratan akhbar

AKTIVITI 4D

KESELAMATAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA1. menjelaskan isu dan

masalah yang berkaitan

dengan keselamatan

masyarakat

2. menjalankan

tanggungjawab untuk

menjamin keselamatan diri

dan kesejahteraan

masyarakat

3. peka terhadap isu dan

masalah yang berkaitan

dengan kesejahteraan

masyarakatBaca dan fahami (m/s 60)

TEMA 4 : WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA

Minggu

12 4-8/4

UNIT 5

WARISAN KESENIAN PELBAGAI KAUM1. menerangkan jenis-jenis

warisan kesenian pelbagai

kaum di Malaysia

2. memberi maklumat

tentang kepentingan muzik

dalam kehidupan manusia

3. berbangga dengan

kekayaan kesenian

Malaysia

Teliti dan faham (m/s 67 68)

AKTIVITI 5A

WARISAN ALAT MUZIK1. menerangkan jenis-jenis

alat muzik tradisional

kaum di Malaysia

2. mencari maklumat tentang

alat-alat muzik pelbagai

kaum

3. menerima dan

menghormati warisan

kesenian pelbagai kaumKeratan alat-alat muzik tradisional

Laman web

Keratan akhbar

Minggu

1311-15/4

AKTIVITI 5B

BAGAIMANA RENTAK BEGITULAH TARINYA1. menghuraikan fungsi

tarian dalam warisan

kesenian pelbagai kaum

2. melibatkan diri dalam

usaha mengekalkan

warisan kesenian pelbagai kaum

3. mengapresiasi sumbangan

pelbagai kesenian dalam

pembentukan budaya

MalaysiaBaca dan fahami (m/s 72)

Minggu

14

18-22/4

AKTIVITI 5C

WARISAN KRAFTANGAN1. menerangkan jenis-jenis

warisan kraftangan

pelbagai kaum

2. melibatkan diri dalam

usaha mengekalkan

warisan kesenian pelbagai kaum

3. berbangga dengan warisan kesenian kraftangan MalaysiaTikar

Pasu

Minggu

15

25-29/4

AKTIVITI 5D

PERMAINAN WARISAN1. menerangkan jenis-jenis permainan warisan

pelbagai kaum

2. mengumpulkan maklumat dalam us