rpt pjpk tingkatan 2 n [pbs]

Author: shahrul-anis

Post on 30-Oct-2015

209 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SMASKP

TRANSCRIPT

www.sagadbl.comBlog Cikgu [email protected] JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN (PJPK)RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN, TINGKATAN DUA TAHUN 2013MINTARIKHTUNJANG TAJUKOBJEKTIFNILAI/ BBM/ EVIDENSAKTIVITI CADANGAN / EVIDENS

2-4/1/13PKKESIHATAN DIRI DAN KELUARGA1. 1. Kesihatan diriAmalan pemakanan yang tidak sihat(i) Anoreksia nervosa: berlapar dan tidak suka akan makanan(ii) Bulimia: menjolok anak tekak sebaik sahaja selepas makanAras 1 Menjelaskan maksud anoreksia nervosa dan bulimia. Menyenaraikan kesan amalan pemakanan yang tidak sihat.Aras 2 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi berlakunya anoreksia nervosa dan bulimia.Aras 3 Mengenal pasti tanda-tanda anoreksia nervosa dan bulimia. Bersyukur Berhati-hati Kebersihan mental dan fizikal Kasih sayang Berdikari1. B1 DK1 E1 2. B2 DK1 E1 3. B2 DK1 E2 Menggunakan rujukan pelbagai media berkaitan anoreksia nervosa dan bulimia. Menjalankan kajian kes berkaitan amalan pemakanan tidak sihat. Mengenal pasti faktor dan tanda-tanda yang mempengaruhi berlakunya anoreksia nervosa dan bulimia nervosa.

7-11/1/13PKKESIHATAN DIRI DAN KELUARGA1. 1. Kesihatan diriKesan amalan pemakanan yang tidak sihat(iii) Pengambilan pil menguruskan badan(b) Kesan amalan pemakanan tidak sihatAras 2 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi berlakunya anoreksia nervosa dan bulimia.Aras 3 Mengenal pasti tanda-tanda anoreksia nervosa dan bulimia. Bersyukur Berhati-hati Kebersihan mental dan fizikal Kasih sayang Berdikari4.B6 DJ1 E1 Merujuk pelbagai media berkaitan anoreksia nervosa dan bulimia. Menjalankan kajian kes berkaitan amalan pemakanan tidak sihat.

14-18/1/13PJKECERGASAN FIZUKAL(a) Daya Tahan Kardiovaskular (DTK) Maksud daya tahan kardiovaskular(i) Aktiviti: Latihan par course Latihan fartlek(ii) Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan(iii) Faedah latihanAras 1 Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular, latihan parcourse dan latihan fartlek. Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul. Mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam latihan parcourse dan latihan fartlek.Aras 2 Menyatakan dua faedah latihan parcourse dan latihan fartlek. Kerjasama Berberdisiplin Bersyukur Bertanggunjga-wab5. B2 DJ1 E1 6. B3 DJ1 E1 Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menunjukkan cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular.

21-25/1/13PJKECERGASAN FIZIKAL(b) Daya Tahan Otot Maksud aya tahan otot (i) CadanganAktiviti: Mendagu Naik turun bangku gimnastik Bicep curl Bangkit tubi silang Lompat selang seli(ii) Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan(iii) Faedah latihanAras 1 Menyatakan maksud daya tahan otot. Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul.Aras 2 Menyatakan faedah latihan daya tahan otot. Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan daya tahan otot. Kegigihan Melakukan aktiviti daya tahan otot. Menunjukkan cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan teknik yang betul. Menamakan lima jenis otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Merekod hasil pencapaian

28-31/1/13PKKESIHATAN DIRI DAN KELUARGA2. Kekeluargaan Peranan dan tanggungjawab ahli keluarga(i) suami(ii) isteri(iii) abang atau kakak(iv) adikAras 1 Menyenaraikan peranan dan tanggungjawab setiap ahli keluarga.Aras 2 Membezakan peranan ahli keluarga.Aras 3 Membincangkan peranan tiap-tiap ahli keluarga dalam membentuk keluarga bahagia. Bertanggungja-wab Ketabahan Kesabaran Kerajinan7. B2 DK2 E1 Perbincangan dalam kumpulan kecil tentang peranan dan tanggungjawab ahli keluarga. Melayari internet. Main peranan. Membuat penilaian terhadap kes-kes perceraian dan penderaan daripada media.

4-8/2/13PJKECERGASAN FIZIKAL(c) Kekuatan Otot Maksud kekuatan otot.(i) Aktiviti: Mendagu Naik turun bangku bersama beban Bangkit tubi sisi Lompat selang seli bersama beban(ii) Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan(iii) Faedah latihanAras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. Menyatakan maksud kekuatan otot. Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot.Aras 2 Menyatakan faedah latihan kekuatan otot. Berdikari Kegigihan Kerajinan Melakukan aktiviti kekuatan otot. Membincangkan faedah latihan kekuatan otot. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Merekod hasil pencapaian.

11-15 /2/13PJKECERGASAN FIZIKAL(d) Komposisi Badan Maksud komposisi badan Maksud lebihan peratusan lemak dalam badan Maksud obesiti Teknik menggunakan caliper lipatan kulit Merekod bacaan ukuran kaliper Merekod perubahan komposisi badanAras 1 Menyatakan maksud komposisi badan. Mengukur komposisi lemak badan dengan kaliperAras 3 Merekod dan menganalisis data komposisi lemak badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. Berdikari Kasih sayang Bertanggungja-wab Kerjasama8. B1 DJ1 E1 9. B3 DJ1 E2 10. B4 DJ1 E2 Mengambil ukuran komposisi lemak badan dengan kaliper lipatan kulit. Membincangkan keputusan ukuran komposisi badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak.

18-22 /2/13 PJKECERGASAN FIZIKAL(e) Kuasa Maksud kuasaAktiviti: Lompat dakap Hop tiga kali dan lompat Hop lima kali dan lompat Hop-step-jump(ii) Kaedah Latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan(iii) Faedah latihanAras 1 Menyatakan maksud kuasa. Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat.Aras 2 Menyatakan faedah latihan kuasa. Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa. Keselamatan Keadilan Bekerjasama Kegigihan Kerajinan Melakukan aktiviti kuasa Membincangkan kaedah dan faedah latihan kuasa. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. Membincangkan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa.

25/2/13-1/3/13PKGAYA HIDUP SIHAT1. Pemakanan Maksud nutrien dan fungsi Makro nutrien dan mikro nutrien.(i) Makro nutrien Karbohidrat, protein dan lemak(ii) Fungsi makro nutrien Membekalkan tenaga Membantu pertumbuhan fizikal Memanaskan badan(iii) Mikro nutrien Vitamin dan mineral(iv) Fungsi mikro nutrien Mengelakkan penyakit Bahan pelawasAras 1 Menyatakan jenis-jenis nutrien. Menyenaraikan sumber-sumber nutrien.Aras 2 Membincangkan fungsi nutrien.Aras 3 Menyatakan kesan kekurangan nutrien Bersyukur Bertanggungja-wab11. B1 DK2 E1 12. B2 DK3 E1 13. B3 DK1 E1 Merujuk pelbagai media berkaitan nutrien dan fungsinya. Perbincangan tentang fungsi makro dan mikro nutrien. Menyemak kandungan nutrien pada label makanan.

4-8/3/13PJKECERGASAN FIZIKAL(f) Kelajuan Maksud kelajuanAktiviti: Lari pecut 60 meter Lari pecut 100 meter(ii) Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan(iii) Faedah latihanAras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti. Menyatakan maksud kelajuan. Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat.Aras 2 Menyatakan faedah latihan aktiviti kelajuan. Mengaplikasikan kelajuan dalam acara sukan. Hormat-menghormatii Toleransi14. B4 DJ1 E1 Ujian SEGAK 1 Melakukan aktiviti kelajuan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.

11-15/3/13PJKECERGASAN FIZIKAL(g) Prinsip Latihan Faedah daripada sesuatu latihan(i) Prinsip Latihan: Kekhususan Tambah beban- intensiti- set- ulanganAras 1 Menyatakan maksud kekhususan dan tambah beban dalam prinsip latihan.Aras 2 Merancang jadual program kecergasan diri. Menjelaskan konsep tambah beban dalam program latihan.Aras 3 Menghubungkaitkan antara prinsip latihan dan permainan. Keselamatan Bekerjasama Kegigihan Kerajinan15. B1 DJ2 E1 16. B2 DJ2 E1 ujian SEGAK 1 Menyediakan jadual program kecergasan dalam folio. Menjalankan kuiz berkenaan dengan prinsip-prinsip latihan. Membincangkan prinsip latihan.

18-22/3/13PJKEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI1. Permainan(a) Bola Baling(i) Kemahiran: Hantaran Menangkap Menggelecek Melantun MengacahAras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran bola baling. Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran asas dalam permainan bola baling dengan teknik yang betul dan selamat.Aras 2 Mengaplikasi undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling. Keselamatan Keadilan Bekerjasama Kegigihan Kerajinan17. B5 DJ2 E1 Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola baling. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola baling. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola baling.

23/3/13CUTI PERTENGAHANPENGGAL 1

1-5/4/13PKGAYA HIDUP SIHAT2. Pengurusan konflik dan stres Stres(a) Meningkatkan penghargaan kendiri(i) Kesan stres Kesan positif Kesan positif(b) Cara mengurus stres(i) Kaunseling(ii) Beriadah(iii) Berehat(iv) Rawatan pakarAras 1 Menyatakan kesan stres yang biasa dialami.Aras 2 Menyenaraikan faedah mempunyai harga diri yang tinggi.Aras 3 Membincangkan kesan stres terhadap diri sendiri. Keselamatan Keadilan Bekerjasama Kerajinan18. B5 DK1 E1 Membincangkan kesan stress terhadap diri sendiri.-(eustres, distres) Perbincangan tentang tahap stres dan cara mengurus stres.

8-12/4/12PJKEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI1. Permainan(a) Bola Baling(i) Kemahiran: Menghadang Menjaring Menjaga gol Undang-undang dan peraturanAras 2 Mengaplikasi undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling. Menyatakan sekurang-kurangnya empat kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola baling. Keselamatan Keadilan Bekerjasama Kegigihan Kerajinan Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola baling.

15-19/4/13PJKEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI(b) Badminton(i) Kemahiran: Servis Pukulan hadapan Pukulan kilas Pukulan lob Pukul junam (drop shot).Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran badminton. Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran asas dalam permainan badminton dengan teknik yang betul dan selamat.Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya empat kesalahan teknik lakuan dalam permainan badminton. Bersyukur Kebersihan mental dan fizikal Kasih sayang Berdikari19. B4DJ1E1. Melakukan kemahiran asas dalam permainan badminton. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan badminton. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton.

22-26 /4/13PJKEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI(b) Badminton(i) Kemahiran: Smesy Gerak kaki Undang-undang dan peraturan(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Berdisiplin murid.Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya empat kesalahan teknik lakuan dalam permainan badminton. Mengaplkasikan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton.Aras 3 Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton. Merancang strategi asas dalam permainan badminton. Bersyukur Berhati-hati Kebersihan mental dan fizikal Kasih sayang Berdikari1. 20. B3DJ2 E1 Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan badminton. Menamakan otot yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton.

29/4/13-3/5/13PKGAYA HIDUP SIHATPenyalahgunaan bahan:Kesan pengambilan dadahkepada:(i) Tubuh badan gangguan sistem saraf ketagihan penyakit(ii) Keluarga keruntuhan institusi kekeluargaan ekonomi tergugatAras 1 Menyatakan kesan pengambilan dadah terhadap tubuh badan.Aras 2 Memberi contoh kesan pengambilan dadah kepada institusi kekeluargaan.Aras 3 Membincangkan bahaya dadah kepada masyarakat dan negara. Bersyukur Berhati-hati Kebersihan mental dan fizikal Kasih sayang Berdikari21. B3DK2E1. Perbincangan tentang dadah. Kajian kes. Menyediakan folio berkaitan dengan kesan pengambilan dadah kepada tubuh badan. Main peranan dalam situasi tertentu.

6-10/4/13PJKECERGASAN FIZIKAL(a) Daya Tahan Kardiovaskular (DTK)(i) Aktiviti: Latihan par course Latihan fartlek(ii) Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan(iii) Faedah latihan(b) Daya Tahan OtotAktiviti: Mendagu Naik turun bangku gimnastik Bicep curl Bangkit tubi silang Lompat selang seli(ii) Kaedah latihan(iii) Faedah latihanAras 1 Menyatakan maksud daya tahan otot. Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul.Aras 2 Menyatakan faedah latihan daya tahan otot. Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan daya tahan otot. Bersyukur Berhati-hati Kebersihan mental dan fizikal Kasih sayang Berdikari22. B5 DJ1 E1 Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular dan daya tahan otot Menunjukkan cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular dan daya tahan otot Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular dan daya tahan otot

13 -17/5/13PJPENTAKSIRAN PUSAT

20-24/5/13PKPENTAKSIRAN PUSAT

25/5/13CUTI PERTENGAHANTAHUN

10-14/6/13PJKECERGASAN FIZIKAL(c) Kekuatan Otot(i) Aktiviti: Mendagu Naik turun bangku bersama beban Bangkit tubi sisi Lompat selang seli bersama beban(ii) Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan(iii) Faedah latihan(d) Komposisi BadanAras 1 Menyatakan maksud daya tahan otot. Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul.Aras 2 Menyatakan faedah latihan daya tahan otot. Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan daya tahan otot. Kegigihan Berberdisiplin Keadilan Melakukan aktiviti daya tahan otot. Menunjukkan cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan teknik yang betul. Membincangkan faedah latihan daya tahan otot. Merekod hasil pencapaian

17-21/6/13PJKECERGASAN FIZIKAL(e) KuasaAktiviti: Lompat dakap Hop tiga kali dan lompat Hop lima kali dan lompat Hop-step-jump(ii) Kaedah Latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan(iii) Faedah latihan(f) KelajuanAktiviti: Lari pecut 60 meter Lari pecut 100 meter(ii) Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan(iii) Faedah latihanAras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. Menyatakan maksud kelajuan. Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat.Aras 2 Menyatakan faedah latihan aktiviti kelajuan. Mengaplikasikan kelajuan dalam acara sukan. Hormat-menghormatii Toleransi Melakukan aktiviti kelajuan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kelajuan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.

24-28/6/13PKKEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN1. KeselamatanAkta dan Undang-undang:(i) Akta perlindungan kanak-kanak(ii) Jenis penderaan: Penganiayaan fizikal Penderaan mental dan emosi Penderaan seks Buruh kanak-kanak Pengabaian kanak-kanak(iii) Agensi bagi perlindungan kanakkanak: Polis Diraja Malaysia Jabatan Kebajikan Masyarakat Pertubuhan Badan Kerajaan(iv) Peranan agensiAras 1 Menyatakan jenis penderaan kanak-kanak. Menyatakan akta perlindungan kanakkanak.Aras 2 Menjelaskan peranan agensi yang terbabit dalam kes penderaan kanak-kanak.Aras 3 Membincangkan kesan pengabaian dan penganiayaan kanak-kanak kepada masyarakat.23. B1 DK3 E1 24. B2 DK4 E1 . Ceramah oleh penceramah jemputan. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Kajian kes : Kes buli di sekolah Forum.

1-5/7/13PJKECERGASAN FIZIKAL2. Olahraga(a) Balapan(i) Acara lari berganti-ganti Teknik hantaran dan terima baton Teknik larian di selekoh Undang-Undang dan Peraturan-kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton-susunan pelari dalam lorong(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Berdisiplin muridAras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti lari berganti-ganti. Melakukan kemahiran lari berganti-ganti dengan teknik yang betul dan selamat.Aras 2 Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lari berganti-ganti. Menyatakan undang-undang dan peraturan kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton. Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti.Aras 3 Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lari berganti-ganti. Merancang strategi dalam acara lari berganti-ganti. Berhati-hati Sayangi diri Tanggungjawab25. B2 DJ3 E1 26. B3 DJ2 E2 Melakukan teknik menghantar dan menerima baton dalam acara lari berganti-ganti dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berganti-ganti. Membincangkan tentang undang-undang dan peraturan asas dalam acara lari berganti-ganti. Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti. Menyediakan folio individu acara lari berganti-ganti. Membincangkan strategi dalam acara lari berganti-ganti.

8-12/7/13PJKEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI2. Olahraga(a) Balapan(i) Acara lari berganti-ganti Teknik hantaran dan terima baton Teknik larian di selekoh Undang-Undang dan Peraturan-kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton-susunan pelari dalam lorong(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Berdisiplin muridAras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti lari berganti-ganti. Melakukan kemahiran lari berganti-ganti dengan teknik yang betul dan selamat.Aras 2 Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lari berganti-ganti. Menyatakan undang-undang dan peraturan kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton. Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti.Aras 3 Menganalisis fasa pergerakan dalamnacara lari berganti-ganti. Merancang strategi dalam acara lari berganti-ganti. Berhati-hati Sayangi diri Tanggungjawab Melakukan teknik menghantar dan menerima baton dalam acara lari berganti-ganti dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berganti-ganti. Membincangkan tentang undang-undang dan peraturan asas dalam acara lari berganti-ganti. Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti. Menyediakan folio individu acara lari berganti-ganti. Membincangkan strategi dalam acara lari berganti-ganti.

15-19/7/13 PJKEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI(b) Padang(i) Merejam lembing Teknik pegangan lembing Fasa persediaan Fasa lari landas Fasa rejaman- sudut pelepasan Fasa ikut lajak Undang-undang dan peraturan(ii) Aspek-aspek keselamatan Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Berdisiplin muridAras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti merejam lembing Melakukan kemahiran merejam lembing dengan teknik yang betul dan selamat.Aras 2 Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara merejam lembing Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan merejam lembing.. Berhati-hati Bertanggungjawab27. B1 DJ3 E1 28. B1 DK3 E2 29. B3 DJ2 E3 30. B4 DJ2 E2 Melakukan kemahiran dalam acara merejam lembing dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara merejam lembing. Membincangkan tentang undang-undang dan peraturan asas dalam acara merejam lembing Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara merejam lembing Menyediakan folio individu acara merejam lembing

22-26/7/13PKKEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PESEKITARAN1. KeselamatanAkta dan Undang-undang:(i) Akta perlindungan kanak-kanak(ii) Jenis penderaan: Penganiayaan fizikal Penderaan mental dan emosi Penderaan seks Buruh kanak-kanak Pengabaian kanak-kanakAras 1 Menyatakan jenis penderaan kanakkanak. Menyatakan akta perlindungan kanakkanak.Aras 2 Menjelaskan peranan agensi yang terbabit dalam kes penderaan kanak-kanak.Aras 3 Membincangkan kesan pengabaian dan penganiayaan kanak-kanak kepada masyarakat. Keselamatan Bertanggung-jawab Ceramah oleh penceramah jemputan. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Kajian kes : Kes buli di sekolah Forum.

29/7/13 -2/8/12PJKEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI(b) Padang(i) Merejam lembing Teknik pegangan lembing Fasa persediaan Fasa lari landas Fasa rejaman- sudut pelepasan Fasa ikut lajak Undang-undang dan peraturan(ii) Aspek-aspek keselamatan Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Berdisiplin muridAras 1 Melakukan kemahiran merejam lembing dengan teknik yang betul dan selamat.Aras 2 Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara merejam lembing Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan merejam lembing.Aras 3 Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara merejam lembing Menganalisis fasa pergerakan dalam acara merejam lembing. Merancang aktiiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing.. Bertanggungja-wab Bekerjasama Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam acara merejam lembing Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara merejam lembing Menyediakan folio individu acara merejam lembing Menamakan otot yang digunakan dalam acara merejam lembing Membincangkan aktiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing

3/8/13CUTI PERTENGAHANPENGGAL KE-2

12-16/8/12PJKEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI3. Pendidikan Pergerakan(a) Gimnastik ArtistikGimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang.Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus.Pola Pergerakan :(i) Pola 3 Gerak edar(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Berdisiplin muridAras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran gerak edar Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat.Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam gerak edar. Mengenal pasti ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.Aras 3 Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran gerak edar yang sempurna. Berkerjasama kegigihan Sistematik31. B2 DJ4 E1 32. B4 DJ3 E1 Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Merancang aktiviti latih tubi. Membincangkan tiga teknik lakuan dalam gerak edar. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran gerak edar.

19-23/8/13PJKEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI(b) Gimnastik IramaGimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan.Pola Pergerakan :(i) Pergerakan 3 Meringkuk dan melunjur(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktivitiAras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran meringkuk dan melunjur. Melakukan dua kemahiran meringkuk dan melunjur dengan teknik yang betul.Aras 2 Menyatakan sekurang-kurannya tiga teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur. Menyatakan ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Melakukan pergerakan meringkuk dan melunjur. Membincangkan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan meringkuk dan melunjur. Menunjuk cara tahap ansur maju dalam kemahiran meringkuk dan melunjur. Menjelaskan teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur..

26-30 /8/12PJKEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI(b) Gimnastik IramaMaksud Gimnastik IramaPola Pergerakan :(i) Pergerakan 3 Meringkuk dan melunjur(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Berdisiplin muridAras 2 Menyatakan sekurang-kurannya tiga teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur. Menyatakan ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.Aras 3 Menganalisis bentuk perlakuan meringkuk dan melunjur yang sempurna Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan meringkuk dan melunjur bersama alatan. Bertanggungjawab Berhati-hati Melakukan pergerakan meringkuk dan melunjur. Menunjuk cara tahap ansur maju dalam kemahiran meringkuk dan melunjur. Menjelaskan teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran meringkuk dan melunjur.

2-6/9/13PJKEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI(c) Gimnastik PendidikanGimnastik pendidikan memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan, dan perkembangan pelajar.Tema gimnastik pendidikan :(i) Tema 3 Kesedaran masa(ii) Tema 4 Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan(iii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan, perlakuan aktiviti dan disiplin murid.Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan. Melakukan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat dengan teknik yang betul dan selamat.Aras 2 Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan.Aras 3 Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema. Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan. Bertanggungjawab Berhati-hati Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan secara individu. Membincangkan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Membuat persembahan variasi pergerakan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

9-13/9/13PJKEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI(d) Pergerakan KreatifMaksud pergerakan kreatifTema pergerakan :(i) Tema 5 Penyesuaian terhadap rakan.(ii) Tema 6 Penggunaan tubuh badan sebagai alat.(iii) Tema 7 Lapan lakuan daya asas.(iv) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktivitiAras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti pergerakan kreatif. Melakukan gaya pergerakan tema lima, enam dan tujuh dengan teknik yang betul dan selamat.Aras 2 Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif.Aras 3 Merekacipta aktiviti pergerakan berasaskan tema lima, enam dan tujuh. Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam pergerakan kreatif Kerjasama Kegigihan Kesabaran Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif. Membincangkan gaya pergerakan tema lima, enam dan tujuh dan tema empat. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti pergerakan kreatif. Membuat persembahan variasi pergerakan berdasarkan tema.

16-20/9/13PJKEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI4. Rekreasi(a) Rekreasi Maksud Rekreasi(i) Orienteering Penggunaan kompas Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas Mencari objek dengan menggunakan kompas(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbinganAras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti orienteering. Menyatakan maksud orienteering. Menggunakan kompas.Aras 2 Menggunakan kompas untuk mencari bearing. Menggunakan kompas untuk mencari objek. Jujur Amanah Bertanggungja-wab33. B1 DJ4 E1 34. B2 DJ5 E1 35. B5 DJ3 E1 Melukis dan melabelkan kompas. Menunjuk cara penggunaan kompas dan peta. Membincangkan cara-cara mencari bearing dan objek dengan menggunakan kompas.. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti orienteering.

23-27/9/13PKGAYA HIDUP SIHAT3. Penyalahgunaan bahan: Kesan pengambilan dadah kepada:(ii) Keluarga keruntuhan institusi kekeluargaan ekonomi tergugatAras 3 Membincangkan bahaya dadah kepada masyarakat dan negara. Mencadangkan pendirian yang perlu diambil terhadap dadah. Bersyukur Berhati-hati Kebersihan mental dan fizikal Kasih sayang Berdikari Lakonan katakan tidak kepada dadah. Main peranan dalam situasi tertentu.

30/9/17-4/10/13PJKEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI4. Rekreasi(a) Rekreasi(i) Orienteering Penggunaan kompas Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas Mencari objek dengan menggunakan kompas(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan, Perlakuan aktiviti dan disiplin muridAras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti orienteering. Menyatakan maksud orienteering. Menggunakan kompas.Aras 2 Menggunakan kompas untuk mencari bearing. Menggunakan kompas untuk mencari objek.Aras 3 Menjelaskan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering. Merancang dan melaksanakan aktiviti orienteering. Jujur Amanah Bertanggungja-wab36. B4 DJ4 E1 Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti orienteering. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti orienteering. Membincangkan faedah yang diperoleh dalam aktiviti orienteering. Merancang aktiviti orienteering semasa waktu lapang.

7-11/10/13PJKESUKANAN1. PengurusanPengurusan alatan sukan dan permainan(i) Penyemakan stokAras 1 Membuat penyemakan stok alatan sukan dan permainan.Aras 2 Menjelaskan dengan contoh cara menyemak stok alatan sukan dan permainan.Aras 3 Menyatakan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan. Bekerjasama Kreatif Berdisiplin37. B3 DJ3 E1 Melakukan sumbangsaran berkaitan dengan penyemakan stok alat sukan dan permainan di sekolah. Membincangkan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan.

14-18/10/13PKKEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN2. Pertolongan cemas(i) Prinsip dan prosedur T.O.T.A.P.S T = Talk (Bertanya) O = Observe (Perhati) T = Touch (Sentuh) A = Active (Bergerak Aktif) P = Passive (Bergerak Pasif) S = Skills (Kemahiran)Aras 1 Menjelaskan prinsip dan prosedur pertolongan cemas T.O.T.A.P.S.ARAS 2 Menerangkan cara melaksanakan prosedur T.O.T.A.P.S.ARAS 3 Menunjukcara pelaksanaaan prosedur T.O.T.A.P.S. Bersyukur Berhati-hati Kebersihan mental dan fizikal Kasih sayang Berdikari38. B3 DK3 E1 39. B4 DK1 E1 Tunjuk cara Menyediakan folio

21-25/10/13PJ KESUKANAN2. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan(i) Insentif dalam sukan dan permainan jenis dan kesan(ii) Sosiobudaya: pemilihan permainan pakaian IdolaAras 1 Menyatakan insentif dalam sukan dan permainan.Aras 2 Menghuraikan jenis dan kesan insentif dalam sukan dan permainan. Menghuraikan isu-isu sosio budaya dalam sukan dan permainan.Aras 3 Membincang isu dalam sukan dan permainan daripada keratan akhbar. Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu sukan dan permainan. Tolong-menolong Belas kasihan Kasih sayang40. B1 DJ5 E1 41. B2 DJ6 E1 42. B5 DJ4 E1 Membincangkan insentif dalam sukan dan permainan. Membahaskan isu sosio budaya dalam sukan dan permainan. Membincangkan implikasi isu-isu dalam sukan dan permainan. Mengulas laporan sukan dan permainan daripada keratan akhbar.

28/10/13 -1/11/13PJKESUKANAN3. Etika Maksusd etika dalam sukan dan permainan Permainan bersih (fair play )(i) Amalan permainan bersih (atlit)(ii) Semangat kesukanan (atlit) Maksud semangat kesukanan. Ciri-ciri semangat kesukanan. Kejayaan diri berasaskan semangat kesukanan. Kejayaan pasukan berasaskan semangat kesukanan.Aras 1 Menyatakan maksud etika dalam sukan.Aras 2 Menyatakan amalan permainan bersih Menyatakan maksud semangat kesukanan.Aras 3 Menghuraikan cara meningkatkan etika atlit dalam sukan dan permainan.. Mencatatkan maksud etika dalam sukan. Membincangkan amalan permainan bersih dalam kumpulan. Bekerjasama Kreatif Berdisiplin43. B1 DJ5 E2 Mencatatkan maksud etika dalam sukan. Membincangkan amalan permainan bersih dalam kumpulan. Membincangkan cara untuk meningkatkan etika atlit.

4-8/11/13PJPENTAKSIRAN PUSAT

11-15/11/13PKPENTAKSIRAN PUSAT

16/11/13CUTI AKHIR TAHUN