rpt pjpk tingkatan 1 pbs 2015

of 14/14
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 TAHUN 2015 MINGG U SE SI TEMPA T TUNJANG SUB TOPIK OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI 1 4/1/201 5 – 8/1/201 5 1 Bilik darjah Taklima !"lak#a$aa$ PJPK #"!a$%a$& a'($) 1. Aktiviti dan takwim tahunan. 2. Keperluan dan peraturan. 3. Pentakiran Beraakan !ek"lah #PB!$. 1.Pelajar dapat menerima e%ala maklumat pentin% &erkaitan pr"e P'P P(PK )an% akan dijalankan epanjan% tahun. 2. Pelajar dapat men)ediakan diri untuk menjalani emua aktiviti P(PK )an% telah diran*an%. 2 Bilik darjah 2 11/1/20 15 – 15/1/20 15 1 Bilik darjah Ke*er%aan +,ikal K*m!*$"$+ k*m!*$"$ k","-&a#a$ ./ikal 1. -en)atakan k"mp"nen k"mp"nen ke*er%aan +,ikal &eraakan keihatan dan &eraakan kemahiran m"t"r. 2. -ende+niikan da)a tahan kardi"vakular kekuatan "t"t da)a tahan "t"tkelenturan kuaa dan kelajuan. 2 Bilik darjah Ke*er%aan +,ikal Da a a'a$ ka- i* a#k(la- 1. -en)atakan "r%an "r%an )an% terli&at dalam latihan da)a tahan kardi"vakular. 2. -en)atakan aktiviti aktiviti untuk mem&ina da)a tahan kardi"vakular. 3. -en)atakan aedah aedah memiliki da)a tahan kardi"vakular )an% &aik. 4. -en)enaraikan lan%kah lan%kah keelamatan dalam latihan da)a tahan kardi"vakular. 3 18/1/20 15 – 22/1/20 15 1 Padan% Ke*er%aan +,ikal Da a a'a$ ka- i* a#k(la- K. -en)atakan anur maju dalam melakukan aktiviti aktiviti latihan da)a tahan kardi"vakular. P. -elakukan aktiviti aktiviti dalam latihan da)a tahan kardi"vakular den%an teknik )an% &etul e*ara elamat. A. -enunjukkan ikap in%in men*u&a dan tidak mudah &erputu aa. 1. !enamr"&ik 20 minit 2. Berlari dan &erjalan panta elama 15 minit 3. !kippin% 15 minit 2 Bilik darjah Ke*er%aan +,ikal Da a a'a$ ** a$ k"k(aa$ ** 1. -en)atakan "t"t "t"t utama )an% terli&at dalam latihan da)a tahan dan kekuatan "t"t. 2. -en)atakan aktiviti aktiviti untuk mem&ina da)a tahan dan kekuatan "t"t. 3. -en)atakan aedah aedah memiliki da)a tahan dan kekuatan "t"t )an% &aik. 1. -enamakan "t"t utama )an% terli&at 2. -em&in*an%kan kaedah dan aedah latihan

Post on 08-Oct-2015

333 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rancangan Pengajaran Tahunan PJPK

TRANSCRIPT

user

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 TAHUN 2015MINGGUSESITEMPATTUNJANGSUB TOPIKOBJEKTIF PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI

1

4/1/2015 8/1/20151Bilik darjahTaklimat pelaksanaan PJPK sepanjang tahun.

1. Aktiviti dan takwim tahunan.

2. Keperluan dan peraturan.

3. Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).1.Pelajar dapat menerima segala maklumat penting berkaitan proses P&P

PJPK yang akan dijalankan sepanjang tahun.

2. Pelajar dapat menyediakan diri untuk menjalani semua aktiviti PJPK yang

telah dirancang.

2Bilik darjah

2

11/1/2015 15/1/2015

1Bilik darjah

Kecergasan fizikalKomponen-komponen kecergasan fizikal

1. Menyatakan komponen-komponen kecergasan fizikal berasaskan kesihatan

dan berasaskan kemahiran motor.

2. Mendefinisikan daya tahan kardiovaskular, kekuatan otot, daya tahan otot,

kelenturan, kuasa dan kelajuan.

2Bilik darjah

Kecergasan fizikalDaya tahan kardiovaskular

1. Menyatakan organ-organ yang terlibat dalam latihan daya tahan

kardiovaskular.

2. Menyatakan aktiviti-aktiviti untuk membina daya tahan kardiovaskular.

3. Menyatakan faedah-faedah memiliki daya tahan kardiovaskular yang baik.

4. Menyenaraikan langkah-langkah keselamatan dalam latihan daya tahan

kardiovaskular.

3

18/1/2015 22/1/2015

1Padang

Kecergasan fizikalDaya tahan kardiovaskular

K. Menyatakan ansur maju dalam melakukan aktiviti-aktiviti latihan daya

tahan kardiovaskular.

P. Melakukan aktiviti-aktiviti dalam latihan daya tahan kardiovaskular dengan

teknik yang betul secara selamat.

A. Menunjukkan sikap ingin mencuba dan tidak mudah berputus asa.

1. Senamrobik 20 minit2. Berlari dan berjalan pantas selama 15 minit

3. Skipping 15 minit

2Bilik darjah

Kecergasan fizikal

Daya tahan otot dan kekuatan otot1. Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam latihan daya tahan dan

kekuatan otot.

2. Menyatakan aktiviti-aktiviti untuk membina daya tahan dan kekuatan otot.

3. Menyatakan faedah-faedah memiliki daya tahan dan kekuatan otot yang

baik.

4. Menyenaraikan langkah-langkah keselamatan dalam latihan daya tahan

dan kekuatan otot.

1. Menamakan otot utama yang terlibat2. Membincangkan kaedah dan faedah latihan

4

25/1/2015 23/1/2015

1

PadangKecergasan fizikal

Daya tahan otot dan kekuatan ototK. Menyatakan langkah-langkah ansur maju dalam aktiviti daya tahan dan

kekuatan otot.

P. Melakukan aktiviti-aktiviti dalam latihan daya tahan dan kekuatan otot

dengan teknik yang betul secara selamat.

A. Menunjukkan sikap ingin mencuba dan tidak mudah berputus asa.1. Kilas pinggang2. Bangkit tubi

3. Tekan tubi

4. Heel Raises

5. Squat thrust

2

Bilik darjahKecergasan fizikalKelenturan

1. Menyatakan organ-organ yang terlibat dalam latihan kelenturan.

2. Menyatakan faedah-faedah memiliki kelenturan yang baik.

3. Menyatakan aktiviti-aktiviti untuk membina kelenturan.

4. Menyenaraikan langkah-langkah keselamatan dalam latihan kelenturan.1. Menamakan otot utama yang terlibat

2. Membincangkan kaedah dan faedah latihan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1

MINGGUSESITEMPATTUNJANGSUB TOPIKOBJEKTIF PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI

5

1/2/2015 -5/2/2015

1PadangKecergasan fizikalKelenturanK. Menyatakan langkah-langkah ansur maju dalam melakukan aktiviti

kelenturan.

P. Melakukan aktiviti-aktiviti dalam latihan kelenturan dengan teknik yang

betul secara selamat.

A. Menunjukkan sikap ingin mencuba dan tidak mudah berputus asa.

1. Melentik sisi2. Duduk melunjur sebelah kaki dan jangkau bersilang

3. Meniarap angkat dada dan tengkuk

2Bilik darjahKecergasan fizikalKuasa1. Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam latihan membina kuasa.

2. Menyatakan faedah-faedah memiliki kuasa yang baik.

3. Menyatakan aktiviti-aktiviti untuk membina kuasa.

4. Menyenaraikan langkah-langkah keselamatan dalam latihan kuasa.

1. Menamakan otot utama yang terlibat

2. Membincangkan kaedah dan faedah latihan

6

8/2/2015

12/2/2015

1Padang

Kecergasan fizikalKuasaK. Menyatakan langkah-langkah ansur maju dalam melakukan aktiviti kuasa.

P. Melakukan aktiviti-aktiviti dalam latihan kuasa dengan teknik yang betul

secara selamat.

A. Menunjukkan sikap ingin mencuba dan tidak mudah berputus asa.1. Lompat jauh berdiri2. Duduk melunjur melontar bola

3. Hop melepasi halangan

4. Lompat pelbagai halangan

2Bilik darjah

Kecergasan fizikalKelajuan1. Menyatakan otot-otot utama yang terlbat dalam latihan membina kelajuan.

2. Menyatakan faedah-faedah memiliki kelajuan yang baik.

3. Menyatakan aktiviti-aktiviti untuk membina kelajuan.

4. Menyenaraikan langkah-langkah keselamatan dalam latihan kelajuan.

1. Menamakan otot utama yang terlibat

2. Membincangkan kaedah dan faedah latihan

7

15/2/2015

18/2/2015

1Padang

Kecergasan fizikalKelajuanK. Menyatakan langkah-langkah ansur maju dalam melakukan aktiviti kelajuan

P. Melakukan aktiviti-aktiviti dalam latihan kelajuan dengan teknik yang betul

secara selamat.

A. Menunjukkan sikap ingin mencuba dan tidak mudah berputus asa.

1. Lari pecut 30 meter2. Lari pecut 60 meter

2Bilik darjahKemahiran sukan dan rekreasi

Permainan bola sepak/ bola jaring

1. Kemahiran asas

1. Menyatakan jenis-jenis kemahiran asas dalam permainan bola sepak atau

bola jaring.

2. Menyatakan aspek-aspek keselamatan dalam permainan bola sepak atau

bola jaring.

3. Menyenaraikan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola

sepak atau bola jaring.

1. Menyatakan kemahiran asas permainan2. Menamakan otot utama yang terlibat

3. Mengenalpasti dengan jelas tindakan/aksi berbahaya dalam situasi permainan

8

22/2/2015

26/2/2015

1

PadangUJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN PRE TEST

(SEGAK)

1. Menyatakan aktiviti-aktiviti yang dilakukan dalam Ujian Standard

Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK).

2. Menentukan BMI individu.

3. Melakukan ujian SEGAK dengan teknik yang betul dan selamat1. Naik turun bangku

2. Tekan Tubi

3. Bangkit tubi separa

4. Jangkauan lunjur

5. BMI

2

Padang

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1

MINGGUSESITEMPATTUNJANGSUB TOPIKOBJEKTIF PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI

9

1/3/2015

5/3/2015

1PadangUJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN PRE TEST

(SEGAK)

1. Menyatakan aktiviti-aktiviti yang dilakukan dalam Ujian Standard

Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK).

2. Menentukan BMI individu.

3. Melakukan ujian SEGAK dengan teknik yang betul dan selamat1. Naik turun bangku

2. Tekan Tubi

3. Bangkit tubi separa

4. Jangkauan lunjur

5. BMI

2Padang

10

8/3/2015

12/3/2015

1

PadangKemahiran sukan dan rekreasiPermainan bola sepak

K. Mengenalpasti kemahiran asas dalam permainan bola sepakP. Melakukan kemahiran asas permainan bola sepak/bola jaring dengan

teknik yang betul.

A. Menunjukkan keyakinan dan kemampuan diri yang tinggi.

1. Kemahiran asas bola sepak2. Aspek keselamatan3. Undang-undang dan

peraturan asas

2

PadangKemahiran sukan dan rekreasi

Permainan bola sepak

K. Mengenalpasti undang-undang dan peraturan asas dalam situasi

permainan bola sepakP. Melakukan kemahiran-kemahiran asas yang telah dipelajari.

P. Mengaplikasikan aspek keselamatan serta undang-undang dan peraturan

asas dalam permainan bola sepak.

A. Mengamalkan sikap bekerjasama dan semangat kesukanan yang tinggi.

11

22/3/2015

26/3/2015

1Padang

Kemahiran sukan dan rekreasi

Permainan bola jaring

K. Mengenalpasti kemahiran asas dalam permainan bola jaring.

P. Melakukan kemahiran asas permainan bola jaring dengan

teknik yang betul.

A. Menunjukkan keyakinan dan kemampuan diri yang tinggi.

1. Kemahiran asas bola sepak

2. Aspek keselamatan3. Undang-undang dan

peraturan asas

2

PadangKemahiran sukan dan rekreasi

Permainan bola jaring

K. Mengenalpasti undang-undang dan peraturan asas dalam situasi

permainan bola jaring.

P. Melakukan kemahiran-kemahiran asas yang telah dipelajari.

P. Mengaplikasikan aspek keselamatan serta undang-undang dan peraturan

asas dalam permainan bola jaring.

A. Mengamalkan sikap bekerjasama dan semangat kesukanan yang tinggi.

12

29/3/2015

2/4/2015

1

Bilik darjahKecergasan fizikalPrinsip latihan1. Mendefinisikan prinsip-prinsip latihan iaitu ansur maju, tambah beban,

kekerapan dan tempoh masa.

2. Menyatakan faedah-faedah dengan mengaplikasikan penggunaan prinsip

latihan ketika melakukan sebarang latihan kecergasan.

2

PadangKecergasan fizikalPrinsip latihan1. Merancang program latihan mingguan untuk meningkatkat tahap

kecergasan diri.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1

MINGGUSESITEMPATTUNJANGSUB TOPIKOBJEKTIF PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI

13

5/4/2015 9/4/20151Bilik darjahKemahiran sukan dan rekreasiLari pecut1. Menyatakan acara-acara yang termasuk dalam kategori lari pecut.

2. Menyatakan fasa-fasa yang terdapat dalam kemahiran lari pecut.

3. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara lari pecut.

4. Menyenaraikan aspek keselamatan serta undang-undang dan peraturan

asas dalam acara lari pecut.

1. Menyatakan acara lari pecut2. Mengenalpasti 4 fasa lakuan acara lari pecut

2PadangKemahiran sukan dan rekreasi

Lari pecutK. Menyatakan langkah-langkah ansur maju dalam kemahiran lari pecut.

P. Melakukan aktiviti-aktiviti dalam latihan lari pecut dengan teknik yang

betul secara selamat.

A. Menunjukkan semangat ingin mencuba dan tidak mudah berputus asa.1. Fasa permulaan

2. Fasa berlepas

3. Fasa melaju

4. Fasa penamat

5. Undang-undang dan peraturan

14

12/4/2015 16/4/20151Padang

Kemahiran sukan dan rekreasiLari pecutK. Menyatakan langkah ansur maju dalam kemahiran lari pecut.

P. Melakukan aktiviti dalam latihan lari pecut dengan teknik yang betul.

P. Mengaplikasikan aspek keselamatan serta undang-undang dan peraturan

asas dalam acara lari pecut.

A. Menunjukkan semangat ingin mencuba dan sentiasa mematuhi peraturan.

2Bilik darjah

KesukananPengurusan sukan1. Mendefinisikan pengurusan sukan.

2. Menerangkan susun atur alatan sukan.

3. Menyatakan aspek keselamatan semasa menyimpan alatan sukan.1. Mengenalpasti alatan sujan dan permainan2. Menunjukcara pengurusan alatan sukan di sekolah

3. Merancang susun atur alatan sukan

15

19/4/2015-

23/4/20151Bilik darjahKemahiran sukan dan rekreasi

Lontar peluru1. Menyatakan gaya-gaya yang terdapat dalam acara lontar peluru.

2. Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam lontar peluru.

3.Menyatakan kemahiran-kemahiran yang terdapat dalam lontar peluru.

4. Menyatakan aspek keselamatan serta undang-undang dan peraturan asas

lontar peluru.1. Menyatakan fasa lakuan

2. Menyatakan otot utama yang terlibat.

2Padang

Kemahiran sukan dan rekreasiLontar peluruK. Mengenalpasti ansur maju semasa melakukan fasa-fasa kemahiran dalam

lontar peluru.

P. Melakukan lontar peluru dengan teknik yang betul.

A. Menunjukkan sikap berhati-hati dan ingin mencuba.

1. Teknik pegangan peluru

2. Fasa persedian

3. Fasa lontaran

4. Fasa ikut lajak

5. Undang-undang dan peraturan

16

26/4/2015

-

30/4/20151

PadangKemahiran sukan dan rekreasi

Lontar peluruK. Mengenalpasti langkah keselamatan serta undang-undang dan peraturan

asas dalam lontar peluru.

P. Melontar peluru dengan teknik yang betul dan selamat.

A. Menunjukkan kesungguhan dan kesabaran.

2Bilik darjah

Kesihatan diri dan keluargaKesihatan diri1. Mendefinisikan malnutrisi.

2.Menyatakan punca-punca malnutrisi.

3. Menyatakan penyakit akibat malnutrisi, puinca-punca, gejala dan kesan-

kesannya.

4. Menyenaraikan langkah-langkah mengatasi malnutrisi.1. Kajian kes2. Kuiz

3. Perbincangan

4. Rujukan pelbagai media

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1

MINGGUSESITEMPATTUNJANGSUB TOPIKOBJEKTIF PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI

17

3/5/2015

-

7/5/20151Bilik darjahKemahiran sukan dan rekreasiGimnastik artistik1. Mengenali pola pendaratan dan pola statik dalam gimnastik artistik.

2. Menyenaraikan langkah-langkah keselamatan dalam kemahiran yang dipelajari.

2Padang

Kemahiran sukan dan rekreasiGimnastik artistikK. Menyatakan teknik lakuan kemahiran pendaratan dan statik

P. Melakukan setiap aktiviti dengan teknik yang betul dan selamat.

A. Menunjukkan sikap berani mencuba dan memiliki keyakinan diri.Pola pergerakan 1 : PendaratanPola Pergerakan 2 : Statik

18

10/5/2015-

14/5/20151Bilik darjah

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

2

19

17/5/2015

-

21/5/20151Bilik darjah

Kemahiran sukan dan rekreasiGimnastik irama1. Mengenali pola pergerakan imbangan dan melentik dalam gimnastik irama.

2. Menyenaraikan langkah-langkah keselamatan dalam kemahiran yang

dipelajari.

2Padang

Kemahiran sukan dan rekreasiGimnastik iramaK. Menyatakan teknik lakuan kemahiran imbangan dan melentikP. Melakukan setiap aktiviti dengan teknik yang betul dan selamat.

A. Menunjukkan sikap berani mencuba dan memiliki keyakinan diri.Pola Pergerakan 1 : Imbangan

Pola Pergerakan 2 : Melentik

20

24/5/2015

-

28/5/20151

Bilik darjahKesukananIsu dalam sukan

1. Memdefinisikan rasuah, penggunaan bahan terlarang dan amalan yang

tidak jujur dalam sukan.

2. Menyenaraikan punca-punca dan kesan negatif isu-isu di atas.1. Membuat laporan tentang isu dalam sukan yangterdapat di akhbar2. Perbincangan

2

Bilik darjahKesukananEtika dalam sukan1. Mendefinisikan etika

2. Menyenaraikan etika-etika yang perlu dipatuhi dalam pengelolaan sukan.

3. Menerangkan bentuk-bentuk amalan yang melanggar etika dalam sukan.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1

MINGGUSESITEMPATTUNJANGSUB TOPIKOBJEKTIF PEMBELAJARANMODUL

21

14/6/2015 18/6/20151Bilik darjahKemahiran sukan dan rekreasi

Gimnastik pendidikan 1. Mengenali jenis-jenis pergerakan dalam tema kesedaran tubuh badan dan

kesedaran ruang dalam gimnastik pendidikan.

2. Menyenaraikan aspek keselamatan dalam gimnastik pendidikan

2PadangKemahiran sukan dan rekreasiGimnastik pendidikanK. Menyatakan contoh aktiviti dalam setiap jenis pergerakan yang dipelajri.

P. Melakukan aktiviti bagi setiap jenis pergerakan dengan teknik yang betul

dan selamat.

A. Menunjukkan sikap berani untuk mencuba dan memiliki keyakinan diri.

1. Tema kesedaran tubuh badan

2. Tema kesedaran ruang

22

21/6/2015

-

25/6/20151Bilik darjahGaya hidup sihatPemakanan1. Menyatakan lima kumpulan makanan.

2. Membincangkan aras, kumpulan makanan, sumber dan fungsi makanan

dalam piramid makanan.

1. Perbincangan

2. Kuiz

3. Rujukan pelbagai media

4. Membuat priramid makanan 3D

2Bilik darjahGaya hidup sihat

Pemakanan1. Menyenaraikan kepentingan pemakanan yang seimbang.

2. Merancang diet harian dan mingguan yang seimbang berpandukan pyramid

makanan.

23

28/6/2015

-

2/7/20151Bilik darjah

Gaya hidup sihatKonflik dan stres

1. Mendefinisikan konflik dan stres.

2. Menyenaraikan punca-punca berlakunya konflik dan stres.1. Perbincangan

2. Lakonan

2Bilik darjah

Gaya hidup sihatKonflik dan stres

1. Menerangkan kaedah pengurusan konflik dan stres.

2. Menyenaraikan amalan-amalan gaya hidup sihat.

24

5/7/2015

-

9/7/20151

Bilik darjah

Gaya hidup sihatPenyalahgunaan bahan1. Mendefinisi serta mengkelaskan ubat dan dadah.

2. Menyatakan kaedah-kaedah pengambilan dadah dan ubat.

3. Menyenaraikan punca-punca penyalahgunaan bahan.

1. Merujuk pelbagai media

2. Perbahasan3. Membuat brosur

2

Bilik darjah

Gaya hidup sihat

Penyalahgunaan bahan

1. Menerangkan kesan-kesan penyalahgunaan dadad terhadap individu dan

negara.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1

MINGGUSESITEMPATTUNJANGSUB TOPIKOBJEKTIF PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI

25

12/7/2015

-

14/7/20151

Bilik darjah

Keselamatan pengguna dan pertolongan cemas

Hak pengguna1. Menyatakan akta dan undang-undang berkaitan pengguna.

2. Mengenalpasti hak pengguna yang dijamin dan tanggungjawab sebagai

pengguna.1. Kajian kes2. Merujuk pelbagai media

3. Menyediakan folio berkaitan akta dan undang-undang pengguna

2

Bilik darjah

Keselamatan pengguna dan pertolongan cemas

Hak pengguna1. Menyatakan agensi-agensi yang berkaitan dengan pengguna.

2. Menyenaraikan peranan-peranan yang dimainkan oleh setiap agensi dan

bagaimana kita boleh menggunakan perkhidmatan agensi terbabit.

26

21/7/2015

-

23/7/2015

1Bilik darjahKemahiran sukan dan rekreasi

Pergerakan kreatif1. Mengenali pergerakan dalam tema kesedaran tubuh badan, kesedaran rintangan kepada beban dan masa, kesedaran ruang dan aliran beban badan dalam ruang dan masa dalam pergerakan kreatif.

2. Menyenaraikan aspek keselamatan dalam pergerakan kreatif.Tema 1 : Kesedaran tubuh badan

Tema 2 : Kesedaran rintangan kepada beban dan masa

Tema 3 : Kesedaran ruang Tema 4 : Aliran beban badan dalam ruang dan masa

2PadangKemahiran sukan dan rekreasi

Pergerakan kreatifK. Menyatakan contoh aktiviti dalam setiap tema yang dipelajari.

P. Melakukan setiap aktiviti dengan teknik yang betul dan selamat.

A. Menunjukkan sikap berani mencuba dan memiliki keyakinan diri.

27

26/7/2015

-

30/7/2015

1Padang

Kemahiran sukan dan rekreasiPermainan pingpong

K. Menyatakan ansur maju dalam kemahiran asas pingpong.

P. Melakukan kemahiran asas pingpong dengan teknik yang betul dan

Selamat.

A. Menunukkan sikap ingin mencuba dan tidak mudah berputus asa.1. Kemahiran asas- Cara pegangan

- Pukulan pepat

- Pukulan kilas

- Smesy

- Servis

2. Undang undang & peraturan

2Padang

Kemahiran sukan dan rekreasiPermainan pingpongK. Mengenalpasti undang-undang dan peraturan asas pingpong dalam situasi

permainan.

P. Mengaplikasikan kemahiran-kemahiran asas pingpong dalam permainan.

A. Menunjukkan kesungguhan.

28

2/8/2015

-

6/8/20151Padang

UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN POST TEST

(SEGAK)1. Menyatakan aktiviti-aktiviti yang dilakukan dalam Ujian Standard

Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK).

2. Menentukan BMI individu.

3. Melakukan ujian SEGAK dengan teknik yang betul dan selamat..1. Naik turun bangku

2. Tekan Tubi

3. Bangkit tubi separa

4. Jangkauan lunjur

5. BMI

2Padang

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1

MINGGUSESITEMPATTUNJANGSUB TOPIKOBJEKTIF PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI

29

9/8/2015

-

13/8/20151Padang

UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN POST TEST

(SEGAK)1. Menyatakan aktiviti-aktiviti yang dilakukan dalam Ujian Standard

Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK).

2. Menentukan BMI individu.

3. Melakukan ujian SEGAK dengan teknik yang betul dan selamat..1. Naik turun bangku

2. Tekan Tubi

3. Bangkit tubi separa

4. Jangkauan lunjur

5. BMI

2

30

16/8/2015

-

20/8/20151PadangKemahiran sukan dan rekreasi

Permainan pingpongK. Mengenalpasti undang-undang dan peraturan asas pingpong dalam situasi

permainan.

P. Mengaplikasikan kemahiran-kemahiran asas pingpong dalam permainan.

A. Menunjukkan kesungguhan.

1. Kemahiran asas

- Cara pegangan

- Pukulan pepat

- Pukulan kilas

- Smesy

- Servis

2. Undang undang & peraturan

2PadangKemahiran sukan dan rekreasi

Permainan pingpong

K. Mengenalpasti undang-undang dan peraturan asas pingpong dalam situasi

permainan.

P. Mengaplikasikan kemahiran-kemahiran asas pingpong dalam permainan.

A. Menunjukkan kesungguhan.

31

23/8/2015

-

27/8/20151Bilik darjahKeselamatan pengguna dan pertolongan cemas

Pertolongan cemas1. Menyatakan tatacara D. R. A. B. C

2. Menjelaskan prosedur pertolongan cemas menggunakan tatacara

D. R. A. B. C

1. Menonton video

2. Tunjukcara/amali3. Perbincangan

2Bilik darjahKeselamatan pengguna dan pertolongan cemas

Pertolongan cemas1. Menyatakan tatacara D. R. A. B. C

2. Menjelaskan prosedur pertolongan cemas menggunakan tatacara

D. R. A. B. C

32

30/8/2015

-

3/9/20151

Bilik darjahKemahiran sukan dan rekreasiPerkhemahan1. Menyatakan aspek keselamatan sebelum, semasa dan selepas dalam

aktiviti perkhemahan.

2. Menerangkan faedah-faedah daripada aktiviti perkhemahan.

1. Perbincangan2. Melakar kedudukan pelan lokasi kawasan perkhemahan

3. Menunjukcara mendirikan khemah

2

PadangKemahiran sukan dan rekreasiPerkhemahanK. Menyatakan kemahiran asas yang terdapat dalam aktiviti perkhemahan.

P. Melakukan aktiviti perkhemahan dengan kaedah yang betul dan selamat.

A. Menunjukkan kesungguhan dan sikap bekerjasama.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1

MINGGUSESITEMPATTUNJANGSUB TOPIKOBJEKTIF PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI

33

6/9/2015

-

10/9/2015

1Padang

Kemahiran sukan dan rekreasi

PerkhemahanK. Menyatakan kemahiran asas yang terdapat dalam aktiviti perkhemahan.

P. Melakukan aktiviti perkhemahan dengan kaedah yang betul dan selamat.

A. Menunjukkan kesungguhan dan sikap bekerjasama.

1. Perbincangan

2. Melakar kedudukan pelan lokasi kawasan perkhemahan

3. Menunjukcara mendirikan khemah

2PadangKemahiran sukan dan rekreasiPerkhemahanK. Menyatakan kemahiran asas yang terdapat dalam aktiviti perkhemahan.

P. Melakukan aktiviti perkhemahan dengan kaedah yang betul dan selamat.

A. Menunjukkan kesungguhan dan sikap bekerjasama.

34

13/9/2015

-

17/9/2015

1PadangKemahiran sukan dan rekreasi

Bola sepak1. Mengadakan perlawanan bola sepak antara kumpulan.Permainan bola sepak

2PadangKemahiran sukan dan rekreasiBola sepak1. Mengadakan perlawanan bola sepak antara kumpulan.

35

27/9/2015

-

1/10/2015

1PadangKemahiran sukan dan rekreasi

Bola jaring1. Mengadakan perlawanan bola jaring antara kumpulan.Permainan bola jaring

2Padang/ DewanKemahiran sukan dan rekreasiBola jaring1. Mengadakan perlawanan bola jaring antara kumpulan.

36

4/10/2015

-

8/10/20151

Padang/

DewanKemahiran sukan dan rekreasiPingpong1. Mengadakan perlawanan pingpong perseorangan atau beregu.Permainan pingpong

2

Padang/dewan

Kemahiran sukan dan rekreasiPingpong1. Mengadakan perlawanan pingpong perseorangan atau beregu.

37

11/10/2015

-

15/10/2015

1

PadangKemahiran sukan dan rekreasiLari pecut1. Mengadakan pertandingan lari pecut 100 meter atau 200 meter.

2PadangKemahiran sukan dan rekreasiLari pecut1. Mengadakan pertandingan lari pecut 100 meter atau 200 meter.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1

MINGGUSESITEMPATTUNJANGSUB TOPIKOBJEKTIF PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI

38

18/10/2015

-

22/10/20151

PadangKemahiran sukan dan rekreasiLontar peluru1. Mengadakan pertandingan lontar peluru.

2

PadangKemahiran sukan dan rekreasiLontar peluru1. Mengadakan pertandingan lontar peluru.

39

25/10/2015

-

29/10/2015

1Padang

Kecergasan fizikalKecergasan am1. Melakukan ujian bleep/ujian t-test

2PadangKecergasan fizikalKecergasan am

40

1/11/2015

-

5/11/20151

Bilik darjah

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

2

41

8/11/2015

-

12/11/20151

Bilik darjahMINGGU KESIHATAN

Pemeriksaan kesihatan1. Mengenalpasti tahap kesihatan semasa.

2. Mengenalpasti langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengekalkan

kesihatan pada tahap optimum.Penilaian risiko kesihatan melalui laman web hra.moh.gov.my 0besiti

Aktiviti fizikal

Kesihatan Mental

Diabetes

2

Bilik darjah

42

15/11/2015

-

19/11/2015

1

PadangSUKANEKA1. Mengaplikasikan kemahiran dan etika yang telah dipelajari.

2Padang