rpt numerasi tahun 3

of 48/48
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 3 Disediakan oleh LJG 1 SKBR-2013 MINGGU TARIKH UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 100 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJ 1.1 Murid berupaya: MENAMAKAN NOMBOR HINGGA 1000 1.1.1 Menyebut nombor hingga 1000. 1.1.2 Mengenal pasti nombor hingga 1000. 1.2 Murid berupaya: MEMBILANG NOMBOR 1.2.1 Membilang hingga 1000 objek dengan membuat i. seratus-seratus ii. sepuluh- 1.3 Murid berupaya: 1.3.1 Menulis angka hingga 1000. 1.3.2 Membaca nombor dalam perkataan hingga 1000 1.3.3 Menulis nombor dalam perkataan hingga 1000 1.4 Murid berupaya: 1.4.1 Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit MENULIS DAN MEMBACA NOMBOR MENGENAL PASTI NILAI TEMPAT DAN NILAI DIGIT

Post on 13-Feb-2016

75 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RPT LINUS Numerasi Tahun 3

TRANSCRIPT

Sheet1MINGGUTARIKHUNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 1000STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN1.1Murid berupaya:MENAMAKAN NOMBORHINGGA 10001.1.1Menyebut nombor hingga 1000.1.1.2Mengenal pasti nombor hingga 1000.1.2Murid berupaya:MEMBILANG NOMBOR1.2.1Membilang hingga 1000 objek dengan membuat kumpulani.seratus-seratusii.sepuluh-sepuluh1.3Murid berupaya:MENULIS DAN MEMBACA NOMBOR1.3.1Menulis angka hingga 1000.1.3.2Membaca nombor dalam perkataan hingga 1000.1.3.3Menulis nombor dalam perkataan hingga 1000.1.4Murid berupaya:MENGENAL PASTI NILAI TEMPAT DAN NILAI DIGIT1.4.1Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga 1000.MINGGUTARIKHUNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 1000STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN1.5Murid berupaya:MENYUSUN NOMBOR1.5.1Menyusun nombor hingga 1000:i.membilang satu-satu secara tertib menaik dan tertib menurunii.membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menuruniii.membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menuruniv.membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik dan tertib menurunv.membilang seratus-seratus secara tertib menaik dan tertib menurun1.6Murid berupaya:MEMBANDINGKAN NOMBOR1.6.1Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang.1.6.2Meletakkan nombor mengikut urutan pada garis nombor.1.7Murid berupaya:MENGANGGAR KUANTITI1.7.1Menganggarkan kuantiti objek hingga 1000.1.8Murid berupaya:MEMBUNDARKAN NOMBOR1.8.1Membundarkan sebarang nombor dalam lingkungan 1000 kepada puluh yang terdekat.MINGGUTARIKHUNIT 2 - TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 1000STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN2.1Murid berupaya:MENAMBAH HINGGATIGA NOMBOR TANPA2.1.1Menambah hingga tiga nombor tanpa mengumpul semula:MENGUMPUL SEMULAi.Nombor 3 digit dengan satu atau dua nombor 1 digitii.Nombor 3 digit dengan satu atau dua nombor 2 digitiii.Nombor 3 digit dengan satu atau dua nombor 3 digitiv.Nombor 3 digit dengan kombinasi nombor 1, 2 atau 3 digitMurid berupaya:2.2MENAMBAH DUA NOMBOR DENGAN MENGUMPUL SEMULA2.2.1Menambah dua nombor dengan mengumpul semula:i.Nombor 3 digit dengan nombor 1 digitii.Nombor 3 digit dengan nombor 2 digitiii.Nombor 3 digit dengan nombor 3 digit2.3Murid berupaya:MENAMBAH TIGA NOMBORDENGAN2.3.1Menambah tiga nombor dengan mengumpul semula:MENGUMPUL SEMULAi.Nombor 3 digit dengan dua nombor 1 digitii.Nombor 3 digit dengan dua nombor 2 digitiii.Nombor 3 digit dengan dua nombor 3 digitvi.Nombor 3 digit dengan dua nombor kombinasi 1,2 dan 3 digit2.4Murid berupaya:MENYELESAIKANMASALAH2.4.1Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah dalam situasi harian.MINGGUTARIKHUNIT 3 - TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN3.1Murid berupaya:MENOLAK DUA NOMBORTANPA MENGUMPUL3.1.1Menolak sebarang dua nombor tanpa mengumpul semula melibatkan:SEMULAi.Nombor 1 digit daripada nombor 3 digitii.Nombor 2 digit daripada nombor 3 digitiii.Nombor 3 digit daripada nombor 3 digit3.2Murid berupaya:MENOLAK DUA NOMBORDENGAN3.2.1Menolak sebarang dua nombor dengan mengumpul semula melibatkan:MENGUMPUL SEMULAi.Nombor 1 digit daripada nombor 3 digitii.Nombor 2 digit daripada nombor 3 digitiii.Nombor 3 digit daripada nombor 3 digitCUTI SEKOLAH PERTENGAHAN PENGGAL 13.3Murid berupaya:MENOLAK TIGA NOMBORTANPA MENGUMPUL3.3.1Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor tanpa mengumpul semula.SEMULAi.Dua nombor 1 digit daripada nombor 3 digitii.Dua nombor 2 digit daripada nombor 3 digitiii.Dua nombor 3 digit daripada nombor 3 digitiv.Kombinasi dua nombor 1,2 atau 3 digit daripada nombor 3 digitMINGGUTARIKHUNIT 3 - TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN3.4Murid berupaya:MENOLAK TIGA NOMBORDENGAN MENGUMPUL3.4.1 Menolak tiga nombor hingga nombor tiga digit, dengan mengumpul semula.SEMULAi.Dua nombor 1 digit daripada nombor 3 digitii.Dua nombor 2 digit daripada nombor 3 digitiii.Dua nombor 3 digit daripada nombor 3 digitiv.Kombinasi dua nombor 1,2 atau 3 digit daripada nombor 3 digit* Saringan LINUS / KHAS / IKAM3.5Murid berupaya:MENGENAL KAITANOPERASI TOLAK DENGAN3.5.1Mengenal operasi tolak sebagai songsangan operasi tambah.OPERASI TAMBAH3.6Murid berupaya:MENYELESAIKAN MASALAH3.6.1Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tolak dalam situasi harianMINGGUTARIKHUNIT 4 - DARABSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN4.1Murid berupaya:MEMBINA DAN MEYEBUTKUMPULAN SAMA BANYAK4.1.1Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan:i.bahan konkritii.gambariii.garis nombor4.2Murid berupaya:MENULIS AYAT MATEMATIKTAMBAH BERULANG4.2.1Menulis ayat matematik tambah berulang:i.tiga-tigaiv.lapan-lapanii.enam-enamv.sembilan-sembilaniii.tujuh-tujuh4.3Murid berupaya:MENULIS AYAT MATEMATIKDARAB4.3.1Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan tiga-tiga, enam-enam, tujuh-tujuh, lapan-lapan dan sembilan-sembilan berbantukan:i.Objekii.Gambariii.Garis nombor4.4Murid berupaya:MENULIS OPERASIDARAB4.4.1Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darabMINGGUTARIKHUNIT 4 - DARABSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN4.5Murid berupaya:MEMBINA SIFIR4.5.1Membina sifir tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 dan 1000 dengan berpandukan:i.Objek konkritii.Gambariii.Garis Nombor4.6Murid berupaya:MELENGKAPKAN AYATMATEMATIK4.6.1Melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifir tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 dan 1000.4.7Murid berupaya:MENYATAKAN SIFIRSECARA SPONTAN4.7.1Menyatakan secara spontan sifir tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 dan 1000 mengikut:i.Tertib menaikii.Rawakiii.Salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk memberi hasil darab tertentu.4.8Murid berupaya:MENGGUNAKAN SIFIR4.8.1Menggunakan sifir tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 dan 1000 bagi:i.merekacipta cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberiii.menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua nombor.CUTI SEKOLAH PENGGAL 1MINGGUTARIKHUNIT 5 - BAHAGISTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN5.1Murid berupaya:MENGKELASKANKEPADA KUMPULAN5.1.1Mengkelaskan kepada kumpulani.tiga-tigaiv.lapan-lapanii,enam-enamv.sembilan-sembilaniii.tujuh-tujuhdengan menyatakan kumpulan yang diperoleh dengan menggunakan:a)objekc)garis nomborb)gambar5.2Murid berupaya:MENULIS AYATMATEMATIK5.2.1Menulis ayat matematik operasi bahagi berdasarkan aktiviti:i.Pengumpulanii,Pengongsianiii.Tolak berturut-turutiv.Songsangan operasi darab5.3Murid berupaya:MEMBINAAYAT MATEMATIK5.3.1Membina ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengani.tigaiv.lapanii.enamv.sembilaniii.tujuhberpandukan:a)objekc)garis nomborb)gambarMINGGUTARIKHUNIT 5 - BAHAGISTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN5.4Murid berupaya:MELENGKAPKAN AYATMATEMATIK BAHAGI5.4.1Melengkapkan ayat matematik bahagi yang melibatkan sifir:i.tigav.sembilanii.enamvi.100iii.tujuhvii.1000iv.lapan5.5Murid berupaya:MENYATAKAN PEMBAHAGIAN SECARA SPONTAN5.5.1Menyatakan secara spontan pembahagian dengani.tigaiv.lapanii.enamv.sembilaniii.tujuhberpandukan:a)tertib menaikb)rawakc)salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk memberi hasil bahagi tertentu dalam pembahagian apabila disoal.5.6Murid berupaya:MENGGUNAKANPEMBAHAGIAN5.6.1Menggunakan pembahagian dengani.tigav.sembilanii.enamvi.100iii.tujuhvii.1000iv.lapanbagi:a)merekacipta cerita berdasarkan ayat matematik bahagi yang diberi.b)menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian dua nombor.MINGGUTARIKHUNIT 6 - WANG HINGGA RM 1000STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN6.1Murid berupaya:MENENTUKAN NILAI WANG6.1.1Menentukan nilai wang dalami.RMii.sen6.2Murid berupaya:MENUKAR WANG6.2.1Menukarkan wang mengikut nilai yang diberi:i.Duit syiling sehingga RM 10.ii.Wang kertas sehingga RM 1000.6.3Murid berupaya:MENUKAR RINGGITKEPADA SEN6.3.1Menukarkan ringgit kepada sen dan sebaliknya.* Saringan LINUS / KHAS / IKAM6.4Murid berupaya:MENAMBAH WANG6.4.1Menambah wang sehingga RM 1000.6.5Murid berupaya:MENOLAK WANG6.5.1Menolak wang sehingga RM 1000.MINGGUTARIKHUNIT 6 - WANG HINGGA RM 1000STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN6.6Murid berupaya:MENDARAB WANG6.6.1Mendarab wang yang jumlahnya tidak lebih daripada RM 1000.6.7Murid berupaya:MEMBAHAGI WANG6.7.1Membahagi wang yang jumlahnya tidak lebih daripada RM 1000.6.8Murid berupaya:PENYELESAIAN MASALAHMELIBATKAN WANG6.8.1Menyelesaikan masalah yang melibatkan wang dalam situasi harian.MINGGUTARIKHUNIT 7 - MASA DAN WAKTUSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN7.1Murid berupaya:MENYATAKAN DAN MENULIS WAKTU7.1.1Menyatakan waktu dalam gandaan lima minit.7.1.2Menuliskan waktu dalam gandaan lima minit.7.2Murid berupaya:MEMBACA JADUAL WAKTU7.2.1Membaca jadual waktu yang mudah.7.3Murid berupaya:MEMBACA KALENDAR7.3.1Membaca kalendar.7.4Murid berupaya:MENGGUNAKAN PERTUKARAN UNIT MASA7.4.1Menggunakan pertukaran unit di antara:i.minit dan saatii.tahun dan bulaniii.minggu dan hari7.5Murid berupaya:MENAMBAH UNIT MASA7.5.1Menambah unit bagi waktu dalam:i.jamii.minitMINGGUTARIKHUNIT 7 - MASA DAN WAKTUSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN7.6Murid berupaya:MENOLAK UNIT MASA7.6.1Menolak unit bagi waktu dalam:i.jamii.minit7.7Murid berupaya:MENDARAB UNIT MASA7.7.1Mendarab unit bagi waktu dalam:i.jamii.minit7.8Murid berupaya:MEMBAHAGI UNIT MASA7.8.1 Mendarab unit bagi waktu dalam:i.jamii.minitCUTI SEKOLAH PERTENGAHAN PENGGAL 27.9Murid berupaya:MENYELESAIKAN MASALAH7.9.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu dalam situasi harian.MINGGUTARIKHUNIT 8 - UKURAN PANJANGSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN8.1Murid berupaya:MEMBACA SKALA PANJANG8.1.1Membaca skala kepada senggatan terdekat.8.2Murid berupaya:MENGUKUR DAN MENCATAT PANJANG OBJEK8.2.1Mengukur dan mencatat panjang objek menggunakan unit piawai:i.meterii.sentimeter8.3Murid berupaya:MEMBANDINGKAN PANJANG OBJEK8.3.1Membandingkan panjang dua objek menggunakan unit piawai:i.meterii.sentimeter8.4Murid berupaya:MENGANGGAR PANJANG OBJEK8.4.1Menganggarkan panjang objek dalam:i.meterii.sentimeter8.5Murid berupaya:MENUKAR UNIT PANJANG8.5.1Menukarkan unit di antara meter dan sentimeter.MINGGUTARIKHUNIT 8 - UKURAN PANJANGSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN8.6Murid berupaya:MENAMBAH UNIT PANJANG8.6.1Menambah unit panjang dalam:i.meterii.sentimeter8.7Murid berupaya:MENOLAK UNIT PANJANG8.7.1Menolak unit panjang dalam:i.meterii.sentimeter8.8Murid berupaya:MENDARAB UNIT PANJANG8.8.1Mendarab unit panjang dalam:i.meterii.sentimeter8.9Murid berupaya:MEMBAHAGI UNIT PANJANG8.9.1Membahagi unit panjang dalam:i.meterii.sentimeter8.10Murid berupaya:MENYELESAIKAN MASALAH8.10.1Menyelesaikan masalah yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian.MINGGUTARIKHUNIT 9 - JISIMSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN9.1Murid berupaya:MEMBACA SKALA JISIM9.1.1Membaca skala kepada senggatan terdekat.9.2Murid berupaya:MENENTUKAN DAN MENCATAT JISIM OBJEK9.2.1Menentukan dan mencatat jisim objek menggunakan unit piawai:i.kilogramii.gram9.3Murid berupaya:MEMBANDINGKAN JISIM DUA OBJEK9.3.1Membandingkan jisim dua objek menggunakan unit piawai:i.kilogramii.gram9.4Murid berupaya:MENGANGGAR JISIM OBJEK9.4.1Menganggarkan jisim objek dalam:i.kilogramii.gram9.5Murid berupaya:PERTUKARAN UNIT JISIM9.5.1Menukarkan unit jisim di antara kilogram dan gram.MINGGUTARIKHUNIT 9 - JISIMSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN9.6Murid berupaya:MENAMBAH UNIT JISIM9.6.1Menambah unit bagi jisim dalam:i.kilogramii.gram9.7Murid berupaya:MENOLAK UNIT JISIM9.7.1Menolak unit bagi jisim dalam:i.kilogramii.gram9.8Murid berupaya:MENDARAB UNIT JISIM9.8.1Mendarab unit bagi jisim dalam:i.kilogramii.gram9.9Murid berupaya:MEMBAHAGI UNIT JISIM9.9.1Membahagi unit bagi jisim dalam:i.kilogramii.gram9.10Murid berupaya:MENYELESAIKAN MASALAH9.10.1Menyelesaikan masalah yang melibatkan jisim dalam situasi harian.MINGGUTARIKHUNIT 10 - ISIPADU CECAIRSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN10.1Murid berupaya:MEMBACA SKALA ISIPADU10.1.1Membaca skala kepada senggatan terdekat.10.2Murid berupaya:MENENTUKAN DAN MENCATAT ISIPADU CECAIR10.2.1Menentukan dan mencatat isipadu cecair menggunakan unit piawai:i.literii.mililiter* Saringa LINUS / IKAM10.3Murid berupaya:MEMBANDINGKAN ISIPADU CECAIR10.3.1Membandingkan isipadu cecair menggunakan unit piawai:i.literii.mililiter10.4Murid berupaya:MENGANGGARKAN ISIPADU CECAIR10.4.1Menganggarkan isipadu cecair dalam unit:i.literii.mililiter10.5Murid berupaya:MENUKAR UNIT ISIPADU CECAIR10.5.1Menukarkan unit di antara liter dan mililiter.MINGGUTARIKHUNIT 10 - ISIPADU CECAIRSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN10.6Murid berupaya:MENAMBAH UNIT ISIPADU CECAIR10.6.1Menambah unit bagi isipadu cecair dalam:i.literii.mililiter10.7Murid berupaya:MENOLAK UNIT ISIPADU CECAIR10.7.1Menolak unit bagi isipadu cecair dalam:i.literii.mililiter10.8Murid berupaya:MENDARAB UNIT ISIPADU CECAIR10.8.1Mendarab unit bagi isipadu cecair dalam:i.literii.mililiter10.9Murid berupaya:MEMBAHAGI UNIT ISIPADU CECAIR10.9.1Membahagi unit bagi isipadu cecair dalam:i.literii.mililiter10.1Murid berupaya:MENYELESAIKAN MASALAH10.10.1Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu cecair dalam situasi harian.CUTI AKHIR TAHUN

&C&"Arial,Bold"&12RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNANNUMERASI TAHUN 3&L&8Disediakan oleh LJG&C&12&P&R&8SKBR-2013