rpt matematik tingkatan 1 2014

Download RPT Matematik Tingkatan 1 2014

Post on 08-Jan-2016

33 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rancangan Pelajaran Tahunan Matematik

TRANSCRIPT

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUN 2014

MATEMATIK

TINGKATAN 1

MINGGU / TARIKHBIDANG PEMBELAJARANOBJEKTIF PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&PHASIL PEMBELAJARANPENTAKSIRAN SEKOLAH

12/1 3/1

1. NOMBOR BULAT1.1 Memahami konsep nombor bulat.

Membilang, membaca dan menulis nombor bulat dalam perkataan atau angka. Murid membaca dan menulis nombor bulat semasa melakukan proses membilang daripada nilai pertama sehingga ke nilai terakhir dalam suatu selang nombor tertentu yang diberi. Contoh:

Membilang secara menaik dalam kumpulan sepuluh daripada 20 hingga 100.

Membilang secara menurun dalam kumpulan seratus daripada 1200 sehingga 200

Menganggarkan nilai, termasuk nilai yang diperolehi dalam situasi kehidupan sebenar dengan membundarkan nilai tersebut(i) Membilang, membaca dan menulis nombor bulat.

(ii) Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam nombor bulat.

(iii) Membundarkan nombor bulat

B1D1E1

Membilang, menyebut dan menulis nombor bulat sehingga juta

B2D1E1

Kenal pasti nilai tempat dan nilai digit nombor bulat sehingga juta.

B3D1E1

Membundarkan nombor bulat.

2

6/1 10/11.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan penambahan dan penolakan nombor bulat untuk menyelesaikan masalah Meneroka penambahan dan penolakan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan), penganggaran, mencongak dan mengira dengan cepat atau menggunakan kertas-pensel. Menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan. Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penambahan dan penolakan nombor bulat.(i) Menambah nombor bulat.

(ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bulat.

(iii) Menolak nombor bulat.

(iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bulat.

B3D1E2

Melakukan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi ke atas nombor bulat.

1.3 Melakukan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian nombor bulat untuk menyelesaikan masalah Meneroka pendaraban dan pembahagian menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan), penganggaran, mencongak dan mengira dengan cepat atau menggunakan kertas-pensel.

Menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan.

Murid meneroka hubungan antara pendaraban dengan pembahagian

Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pendaraban dan pembahagian nombor bulat(i) Mendarab dua atau lebih nombor bulat.

(ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor bulat.

(iii) Membahagi suatu nombor bulat dengan suatu nombor bulat yang lebih kecil.

(iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor bulat

3

13/1 17/1

*14/1 Maulidur Rasul

* 17/1 Hari Thaipusam1.4 Melakukan pengiraan yang melibatkan gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat untuk menyelesaikan masalah. Murid meneroka gabungan operasi nombor bulat dengan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan), penganggaran, menggunakan kertas-pensel atau kalkulator.

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar.

Murid menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan

.

(i) Melakukan pengiraan yang melibatkan sebarang gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat termasuk menggunakan tanda kurung.

(ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat termasuk penggunaan tanda kurungB4D1E1

Melakukan pengiraan yang melibatkan operasi gabungan termasuk penggunaan kurungan ke atas nombor bulat

B5D1E1

Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi nombor bulat, pecahan dan nombor perpuluhan

B6D1E1

Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru

2. URUTAN DAN POLA NOMBOR2.1 Mengenal dan melanjutkan urutan dan pola nombor yang terbentuk dengan membilang secara menaik dan secara menurun dalam selang pelbagai saiz.

Mengaitkan urutan nombor kepada pola dalam situasi kehidupan seharian.

Contoh:

Nombor ganjil digunakan sebagai alamat rumah pada sebelah jalan dan alamat rumah nombor genap pada sebelah jalan yang lain.

Menggunakan kalkulator untuk melangkau hitungan (menjana pola nombor), meneroka pola nombor tertentu dan menyelesaikan masalah. (i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi.

(ii) Melanjutkan urutan nombor.

(iii) Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi. (iv) Membina urutan nombor berdasarkan pola yang diberi.

B2D2E1

Menghuraikan bentuk urutan nombor yang diberi.

Melanjutkan urutan-urutan nombor.

B3D2E1

Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi.

2.2 Mengenal nombor genap dan nombor ganjil dan membuat pernyataan umum berkenaan dengan nombor tersebut.

Meneroka pernyataan umum mengenai nombor genap dan nombor ganjil seperti :

a) Hasil tambah nombor genap dan

nombor ganjil.

b) Hasil darab nombor genap dan

nombor ganjil.

c) Hasil beza antara nombor genap

dan nombor ganjil. (i) Mengenal pasti dan menghuraikan nombor genap dan nombor ganjil.

(ii) Membuat pernyataan umum berkenaan dengan nombor genap dan nombor ganjil.

B2D2E2

Menyenaraikan nombor ganjil dan nombor genap.

Menyatakan perbezaan antara nombor ganjil dengan nombor genap.

2.3 Memahami ciri-ciri nombor perdana.

Menggunakan kalkulator atau program komputer untuk meneroka numbor perdana.

Menggunakan Saringan Eratosthenes untuk menjana nombor perdana yang kurang dari 100.

(i) Mengenal pasti ciri-ciri nombor perdana.

(ii) Menentukan sama ada nombor yang diberi adalah nombor perdana.

(iii) Menentukan kesemua nombor perdana yang kurang daripada 100.B2D2E3

Mengenalpasti ciri-ciri nombor perdana.

B3D2E2 Menentukan nombor perdana.

420/1 24/1

* 25/1 Sekolah Ganti 12.4 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor bagi nombor bulat.

Menentukan faktor-faktor bagi nombor bulat secara penerokaan dan penyiasatan.

(i) Menyenaraikan faktor-faktor bagi suatu nombor bulat.

(ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor bagi suatu nombor bulat yang lain. B2D2E4

Menyenaraikan gandaan nombor-nombor bulat.

2.5 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor perdana bagi nombor bulat.

Murid meneroka dan menyiasat untuk menentukan faktor-faktor perdana bagi nombor bulat.

Menyatakan mana-mana nombor-nombor bulat sebagai hasil darab bagi faktor perdana.

(i) Mengenal pasti faktor-faktor perdana daripada senarai faktor-faktor.

(ii) Mencari faktor-faktor perdana bagi nombor bulat.

(iii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor perdana bagi suatu nombor bulat yang lain. B3D2E3 Menentukan faktor dan faktor perdana bagi suatu nombor bulat.

2.6 Memahami dan menggunakan pengetahuan gandaan bagi nombor bulat.

Murid menggunakan ujian kebolehbahagian dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan gabungan.

Contoh :

30 boleh dibahagi dengan 6. Maka 30 boleh dibahagi dengan 2 dan 3 dan begitu juga sebaliknya. (i) Menyenaraikan gandaan bagi nombor bulat. (ii) Menentukan sama ada suatu

(iii) nombor adalah gandaan bagi suatu nombor yang lain. .

B4D2E1 Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor.

5

27/1 31/1

*30/1 Cuti Peristiwa 1

* 31/1 1/2 -

Tahun Baru Cina2.7 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang gandaan sepunya dan Gandaan Sepunya Terkecil (GSTK) suatu nombor bulat.

Murid mencari gandaan sepunya dan GSTK dengan menyenaraikan gandaan bagi setiap nombor yang diberi.

Contoh:

Gandaan bagi 4 : 4, 8, 12, ...

Gandaan bagi 6 : 6, 12, 18, ...

Gandaan Sepunya bagi 4 dan 6 :

12, 24, 36, 48, ...

merupakan gandaan bagi 12

Guna kaedah pemfaktoran perdana untuk mencari gandaan sepunya dan GSTK.

Contoh :

4 = 2 x 2

6 = 2 x 3

Maka GSTK bagi 4 dan 6 adalah

2 x 2 x 3 = 12

Guna kaedah pembahagian berulang untuk mencari GSTK. (i) Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat.

(ii) Menentukan sama ada satu nombor adalah gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor yang diberi.

(iii) Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor yang diberi.

B4D2E2 Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor.

63/2 7/2

* 3/2 Cuti Ganti 1* 4/2 Cuti Ganti 2

2.8 Memahami dan menggunakan pengetahuan faktor sepunya dan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB) suatu nombor bul Murid menyenaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang diberi dan mengenal pasti faktor yang sama bagi setiap nombor.

Murid meneroka, mengenal pasti dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat.

Murid mencari FSTB dengan menyenaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang diberi.

Meneroka, mengenal pasti dan menentukan FSTB bagi suatu nombor bulat. (i) Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat.

(ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat yang diberi. (iii) Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor yang diberi.

B4D2E3 Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor.

B4D2E4 Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor

7

10/2 14/2

* 15/1 Sekolah Ganti 23. PECAHAN3.1 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang pecahan sebagai nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan.

Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk meneroka konsep pecahan seperti:- a. Melipat riben untuk mencari satu per tiga daripada panjang riben tersebut.

b. Bilangan murid perempuan daripada bilangan keseluruhan murid dalam kelas.

c. Melipat kertas. (i) Menyebut suatu pecahan.

(ii) Menerangkan pecahan sebagai sebahagian daripada keseluruhan.

(iii) Mewakilkan suatu pecahan dengan gambar rajah.

(iv) Menulis pecahan berdasarkan gambar rajah yang diberi.B1D1E2

Mengenalpasti pecahan, nombor bercampur, pecahan wajar dan pecahan tak wajar

3.2 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang pecahan setara Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk meneroka konsep pecahan setara.

Menggunakan lipatan kertas untuk menerang dan meneroka :

Mengapa adalah sama dengan

Membandingkan nilai bagi dua pecahan dengan menukarkan kedua-dua pecahan kepada penyebut atau pengangka yang sama.

(i) Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi.

(ii) Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara.

(iii) Membandingkan nilai bagi dua pecahan yang diberi.

(iv) Menyusun pecahan dalam tertib menaik dan menurun.

(v) Mempermudahkan suatu pecahan kepada sebutan terendah.B2D3E1

Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi

8

17/2 -21/23.3 Memahami konsep nombor bercampur dan perwakilannya Menggunakan bahan konkrit, gambar rajah dan garis nombor untuk mewakilkan nombor bercampur.

Mengenal pasti penggunaan nombor bercampur dalam situasi kehidupan seharian.

(i) Mengenal nombor bercampur.

(ii) Mewakilkan suatu nombor bercampur dengan gambar rajah.

(iii) Menulis suatu nombor bercampur berdasarkan gambar rajah yang diberi.

(iv) Membanding dan menyusun nombor bercampur pada garis nombor.B1D1E2

Mengenalpasti pecahan, nombor bercampur, pecahan wajar dan pecahan tak wajar

3.4 Memahami konsep pecahan wajar dan pecahan tak wajar Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar.

Menggunakan kalkulator untuk meneroka hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar.

(i) Mengenal pecahan wajar dan pecahan tak wajar daripada pecahan yang diberi. (ii) Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar.

(iii) Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur.

B1D1E2

Mengenalpasti pecahan, nombor bercampur, pecahan wajar dan pecahan tak wajar

B2D3E2

Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar dan sebaliknya

9

24/2 28/2

3.5 Memahami konsep penambahan dan penolakan pecahan untuk menyelesaikan masalah. Menggunakan bahan konkrit, gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara proses penambahan dan penolakan pecahan.

Menambah dan menolak pecahan dengan menulis pecahan tersebut dalam bentuk pecahan setara dengan penyebut yang sama termasuk penggunaan GSTK.

Melakukan penambahan dan penolakan nombor bercampur dengan:

a. Menambah dan menolak nombor bulat dan pecahan secara berasingan.

b. Menulis nombor bercampur dalam bentuk pecahan tak wajar.

Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian

(i) Melakukan penambahan melibatkan:

a. Pecahan dengan penyebut yang sama.

b. Pecahan dengan penyebut yang berbeza.

c. Nombor bulat dan pecahan.

d. Pecahan dan nombor bercampur.

e. Nombor bercampur.

(ii) Melakukan penolakan melibatkan:

a. Pecahan dengan penyebut yang sama.

b. Pecahan dengan penyebut yang berbeza.

c. Nombor bulat dan pecahan.

d. Pecahan dan nombor bercampur.

e. Nombor bercampur.

(iii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan dan penolakan pecahan.B3D3E1

Melakukan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi ke atas pecahan

B5D1E1Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi nombor bulat, pecahan dan nombor perpuluhan

10

3/3 7/33.6 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah.

Menggunakan bahan konkrit, gambar rajah dan simbol untuk meneroka dan menyiasat proses pendaraban dan pembahagian pecahan.

Contoh pendaraban:

a. Nombor bulat didarab dengan pecahan.

b. Nombor bulat didarab dengan nombor bercampur.

c. Pecahan didarab dengan pecahan. (i) Mendarab:

a) Nombor bulat dengan pecahan atau nombor bercampur.

b) Pecahan dengan nombor bulat.

c) Pecahan dengan pecahan.

(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban pecahan.

(iii) Membahagi:

a) Pecahan dengan nombor bulat.

b) Pecahan dengan pecahan.

c) Nombor bulat dengan pecahan.

d) Nombor bercampur dengan nombor bercampur.

(iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian pecahan.

B3D3E1

Melakukan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi ke atas pecahan

1110/3 4/3

3.7 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar.

Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara pengiraan.(i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung.

(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung.B5D1E1Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi nombor bulat, pecahan dan nombor perpuluhan

B6D1E1

Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru

12

17/3 21/3

UJIAN BULAN MAC

19/3 21/3

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

22/3 30/3

13

31/3 4/3

* 5/4 Sekolah Ganti 3

4. PERPULUHAN4.1 Memahami hubungan antara perpuluhan dan pecahan. Menggunakan bahan konkrit, gambar rajah, kalkulator, dan simbol untuk menerangkan hubungan antara perpuluhan dan pecahan. (i) Mewakilkan pecahan sebagai perpuluhan dan begitu juga sebaliknya. (ii) Mewakilkan pecahan dengan penyebut 10, 100 dan 1000 sebagai perpuluhan.(iii) Membaca dan menulis perpuluhan sehingga perseribu. (iv) Menukar pecahan kepada perpuluhan dan begitu juga sebaliknya.B2D4E1Mewakilkan pecahan-pecahan 1/10 dan 1/100 sebagai nombor-nombor perpuluhan dan sebaliknya

14

7/4 11/4

4.2 Memahami konsep nilai tempat dan nilai setiap digit dalam perpuluhan. Menggunakan garis nombor untuk membanding dan menyusun perpuluhan.

(i) Menyatakan nilai tempat dan nilai bagi setiap digit dalam perpuluhan. (ii) Membandingkan dua nilai perpuluhan yang diberi.(iii) Menyusun perpuluhan dalam tertib menaik dan menurun.(iv) Membundarkan perpuluhan kepada nombor bulat yang terhampir atau sehingga kepada tiga tempat perpuluhan.B2D4E2Menyatakan setiap nilai tempat dan nilai digit dalam nombor-nombor perpuluhanB2D4E3Membandingkan nilai-nilai bagi dua nombor perpuluhanB3D4E1Membundarkan nombor perpuluhan

4.3 Memahami konsep penambahan dan penolakan perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. Menggunakan bahan konkrit, gambar rajah dan simbol.

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian.

Menggunakan kalkulator atau komputer untuk mengesahkan jawapan.

Menggunakan strategi penganggaran untuk menentukan sama ada penyelesaian adalah munasabah. (i) Menambah perpuluhan.(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan perpuluhan. (iii) Menolak perpuluhan. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan perpuluhan

B3D4E2Melakukan operasi tambah, tolak, darab, dan bahagi ke atas nombor perpuluhan

4.4 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. Mengaitkan dengan situasi kehidupan seharian.

Menggunakan kaedah pengiraan yang sesuai seperti pensel-dan-kertas, kalkulator dan komputer.

Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 10, 100, dan 1000 secara congak.

Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 0.1, 0.01, dan 0.001 secara congak

Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 10, 100, dan 1000 secara congak.

Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 0.1, 0.01, dan 0.001 secara congak. (i) Mendarab dua atau lebih perpuluhan.(ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban perpuluhan.(iii) Membahagi:(i) Perpuluhan dengan nombor bulat.(ii) Perpuluhan dengan perpuluhan. (iii) Perpuluhan dengan pecahan. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian perpuluhan.

B3D4E2Melakukan operasi tambah, tolak, darab, dan bahagi ke atas nombor perpuluhan

15

14/4 18/44.5 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban, dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah.

Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian.

a. Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian perpuluhan, termasuk penggunaan tanda kurung. b. Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian perpuluhan, termasuk penggunaan tanda kurungB5D1E1Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi nombr bulat, pecahan dan nombor perpuluhanB6D1E1Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru

5. PERATUSAN5.1 Memahami konsep peratusan dan hubungan antara peratusan dengan pecahan atau perpuluhan.

Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk mewakilkan peratusan.

Contoh:

Menggunakan grid sepuluh darab sepuluh untuk membincangkan peratusan yang setara dengan pecahan dan perpuluhan.

Contoh:

Pecahan adalah setara dengan 0.5 dan 0.5 setara dengan 50%. ( = 0.5 atau 50 %)(i) Menyatakan peratusan sebagai bilangan bahagian daripada setiap 100 bahagian. (ii) Menukarkan pecahan dan perpuluhan kepada peratusan dan begitu juga sebaliknya.

B2D5E1Memberikan peratusan satu kuantitiB2D5E2Menukar pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus dan sebaliknya

1621/4 25/45.2 Melakukan pengiraan dan menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan keuntungan dan kerugian, faedah mudah, dividen, komisen dan diskaun.

(i) Mencari suatu nilai apabila diberi peratusan nilai tersebut dan nilai keseluruhan. (ii) Mencari peratusan suatu nilai apabila diberi nilai tersebut dan nilai keseluruhan. (iii) Mencari nilai keseluruhan apabila diberi nilai sebahagian dan peratusan bahagiannya.(iv) Mencari peratusan bagi suatu kenaikan atau penurunan.(v) Menyelesaikan masalah melibatkan peratusan.

B4D4E1Mencari peratusan kenaikan atau penurunanB5D2E1Menyelesaikan masalah yang melibatkan peratusanB6D1E1Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru

6. INTEGER6.1 Memahami dan menggunakan pengetahuan integer. Memperkenalkan integer dalam konteks Contoh: suhu, aras laut dan aras bangunan Murid melengkapkan urutan integer, melengkapkan sebutan yang hilang, dan mengenal pasti nilai integer terbesar dan terkecil daripada set integer yang diberi. Murid menyusun integer pada garis nombor daripada set integer yang diberi.(i) Membaca dan menulis integer. (ii) Mewakilkan integer pada garis nombor. (iii) Membandingkan nilai dua integer. (iv) Menyusun integer dalam urutan. (v) Menulis nombor positif atau nombor negatif untuk mewakilkan kata huraian

B1D1E3Menyebut dan menulis integerB2D6E1Membandingkan nilai-nilai bagi dua integer dengan menggunakan simbol > dan