rpt literasi linus tahun 1

Download Rpt literasi linus tahun 1

Post on 15-Apr-2017

681 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Rancangan Pengajaran Tahunan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PEMULIHAN KHASLITERASI TAHUN 1

MINGGUUNITKONSTRUKSK KSSROBJEKTIFKANDUNGAN KEMAHIRANAKTIVITICATATAN

MINGGU 1UNIT 1KONSTRUK 1, 2, 3

1.22.13.2Pada akhir unit 1, murid berupaya:

i. Menamakan dan membunyikan huruf vokal a, i, u

ii. Menamakan dan menulis huruf kecil a, i, u, b, d, l, t, h, k dengan betul

1.0 Mengenal dan menulis huruf1.1 Mengenal bentuk huruf kecil a-z 1.2 Menulis huruf kecil a-z 1. Membunyikan huruf vokal a,i,u yang terdapat pada awal perkataan2. Latih tubi menama dan membunyikan huruf vokal3. Latih tubi menyebut nama huruf kecil secara individu, berpasangan dan kumpulan4. Latihan pratulisan membentuk dan menulis huruf menggunkan teknik yang betul5. Menyambung titik-titik untuk membentuk huruf6. Menulis huruf yang disebut oleh guruHuruf Vokal a,i,u

aiu

ayamibuular

apiikanubi

Huruf Kecil a, i, u, b, d, l, t, h, k

MINGGU 2UNIT 1KONSTRUK 1, 2, 3

1.22.13.2Pada akhir unit 1, murid berupaya:

i. Menamakan dan membunyikan huruf vokal A, I, U

ii. Menamakan dan menulis huruf besar A, I, U, B, D, L, T, H, K dengan betul1.0 Mengenal dan menulis huruf 1.3 Mengenal bentuk huruf besar A-Z 1.4 Menulis huruf besar A-Z.1. Latih tubi menyebut nama huruf besar 2. Membentuk huruf daripada tanah liat atau doh3. Menekap huruf menggunakan kad tebuk4. Menulis huruf yang disebut oleh guruHuruf Vokal A,I,U

Huruf BesarA, I, U, B, D, L, T, H, K

MINGGU 3UNIT 1KONSTRUK 1, 2, 3

1.22.13.2Pada akhir unit 1, murid berupaya:

i. Membunyikan suku kata kv gabungan huruf vokal dengan huruf konsonan

ii. Menulis suku kata terbuka kv gabungan daripada huruf konsonan dengan vokal.

2.0 Membaca suku kata 2.1 Membaca dan membunyikan suku kata terbuka kv

3.0 Membina dan menulis suku kata 3.1 Membina dan menulis suku kata terbuka kv1. Membimbing murid membina suku kata kv dengan mencantumkan kad huruf konsonan dan vokal2. Latih tubi membunyikan suku kata kv yang telah dibina

Huruf Kecil a, i, u, b, d, l, t, h, k

MINGGUUNITKONSTRUKSK KSSROBJEKTIFKANDUNGAN KEMAHIRANAKTIVITICATATAN

3. Membimbing murid menulis suku kata dengan cara yang betul4. Latihan pengukuhan dan pengayaan

Carta Suku Katababibu

dadidu

hahihu

kakiku

lalilu

tatitu

MINGGU 3UNIT 1KONSTRUK 1, 2, 3

1.22.13.2Pada akhir unit 1, murid berupaya:

iii. Membunyikan suku kata kv gabungan huruf vokal dengan huruf konsonan

iv. Menulis suku kata terbuka kv gabungan daripada huruf konsonan dengan vokal.

2.0 Membaca suku kata 2.1 Membaca dan membunyikan suku kata terbuka kv

3.0 Membina dan menulis suku kata 3.1 Membina dan menulis suku kata terbuka kv 1. Membimbing murid membina suku kata kv dengan mencantumkan kad huruf konsonan dan vokal2. Latih tubi membunyikan suku kata kv yang telah dibina3. Membimbing murid menulis suku kata dengan cara yang betul4. Latihan pengukuhan dan pengayaanHuruf Kecil a, i, u, b, d, l, t, h, k

Carta Suku Katababibu

dadidu

hahihu

kakiku

lalilu

tatitu

MINGGU 4UNIT 1KONSTRUK 1, 2, 3

1.22.23.2Pada akhir unit 1, murid berupaya:

i. Membina dan membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka kvkv

ii. Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka kvkv

4.0 Membaca perkataan 4.1 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata kvkv

5.0 Membina dan menulis perkataan 5.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata kvkv1. Membimbing murid membina perkataan kvkv untuk membentuk perkataan yang bermakna2. Latih tubi membaca perkataan yang dibina3. Bimbing murid memahami makna perkataan melalui gambar atau perlakuan4. Membimbing murid membina dan menulis perkataan kvkv5. Latih tubi menulis perkataan menggunakan buku garis 4Perkataan kvkvbukutopi

nasilori

bubususu

dadukuku

MINGGUUNITKONSTRUKSK KSSROBJEKTIFKANDUNGAN KEMAHIRANAKTIVITICATATAN

MINGGU 5UNIT 2KONSTRUK 1, 2

1.22.13.2Pada akhir unit 2, murid berupaya:

i. Menama dan menulis huruf kecil e, o, c, m, n, r, dan s dengan betul.

1.0 Mengenal dan Menulis Huruf 1.1 Mengenal bentuk huruf kecil a-z.1.2 Menulis huruf kecil a-z

1. Perkenalkan bentuk dan bunyi huruf vokal,e pepet dan e taling serta bentuk huruf konsonan o,c,m,n,r dan s dengan bantuan kad huruf dan latih murid menyebut nama tersebut.2. Membunyikan huruf Vokal o, e pepet, dan e taling berdasarkan kad gambar yang diberi.Penekanan lebih diberi pada membezakan bunyi e pepet dan e taling3. Latih tubi menyebut dan membunyikan huruf e pepet dan e taling4. Beri latihan membentuk dan menulis huruf

Kad Huruf :e, o, c, m, n, r, s

Kad Gambar :EmakEpal.Ekor

Kad Cantuman Dua Suku Kata:e mak, e kor,e pal,

Kad Gambar:emak,ekor, epal

Doh, Kad Imbas:e make kor

Kad Tebuk:e, c,r,n,s

MINGGU 6UNIT 2KONSTRUK 1, 2

1.22.13.2

Pada akhir unit 2, murid berupaya:

i. Menama dan menulis huruf besar E, O, C, M, N, R, dan S dengan betul.

1.0 Mengenal dan Menulis Huruf 1.3 Mengenal bentuk huruf kecil A-Z1.4 Menulis huruf kecil A-Z

1. Perkenalkan bentuk dan huruf serta bentuk huruf konsonan dengan bantuan kad huruf dan latih murid menyebut nama huruf tersebut.2. Latihan membentuk dan menulis hurufKad Huruf:E, O, C, M, N, R, S

Kad Imbas:E, O, C, M, N, R, S

Kad Tebuk:E, O, C, M, N, R, S

MINGGU 7UNIT 2KONSTRUK 1, 2

1.22.23.2Pada akhir unit 2, murid berupaya:

i. Membunyikan suku kata terbuka kv gabungan huruf konsonan dan huruf vokal yang telah dipelajari.

2.0 Membaca suku kata.2.1 Membaca dan membunyikan suku kata terbuka kv

1. Murid membaca suku kata terbuka kv dengan mencantum kad huruf konsonan dengan huruf vokal e dan o untuk membunyikan suku kata tersebut.

Kad Lipat Suku Kata:re,se,te,lo,so

Kad Imbas:re,se,te,lo,so

MINGGUUNITKONSTRUKSK KSSROBJEKTIFKANDUNGAN KEMAHIRANAKTIVITICATATAN

2. Beri latihan membentuk dan menulis suku kata terbuka kv

MINGGU 8UNIT 2KONSTRUK 1, 2

1.22.23.2Pada akhir unit 2, murid berupaya:

i. Membina dan menulis suku kata terbuka kv gabungan daripada huruf konsonan dan huruf vokal yang telah dipelajari.

1.0 Membina dan menulis suku kata.1.1 Membina dan menulis suku kata terbuka kv

1. Membina suku kata terbuka KV dan mencantum satu huruf konsonan dan huruf vokal menggunakan kad lipat2. Permainan mencantum huruf menjadi suku kata terbuka dan latihan bertulis.Kad Lipat suku kata:

re,se,te,lo,so

Kad huruf:b,u,s,a

Kad suku kata:se,bu, ru, da

MINGGU 9UNIT 2KONSTRUK 1, 2

1.22.23.2

Pada akhir unit 2, murid berupaya:

i. Membaca dan memahami perkataan mengandungi suku kata vkv dengan ejaan yang betul

ii. Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata vkv dengan ejaan yang betul.4.0 Membaca perkataan.4.2 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka vkv

5.0 Membina dan Menulis Perkataan5.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka vkv

1. Murid membaca suku kata terbuka kv dengan mencantum kad huruf konsonan dengan huruf vokal e dan o untuk membunyikan suku kata tersebut2. Beri latihan mengeja dan membaca perkataan3. Membina dan menulis perkataan daripada suku kata vkv menggunakan kad suku kata vkv yang telah dipelajari4. Bimbing murid menulis perkataan tersebut menggunakan buku garis empat5. Beri latihan menulis perkataan vkv dalam buku latihan6. Murid menggunakan buku garis empat untuk menulis perkataan

Kad Lipat Suku Kata:re,se,te,lo,so

Carta Suku Kata:ca,ka,ma,na,ra,co,ko, no,ro

Kad imbas:alu,ibu,abu,ubi

Kad Cantuman Dua Suku Kata:isi, api, alu

MINGGUUNITKONSTRUKSK KSSROBJEKTIFKANDUNGAN KEMAHIRANAKTIVITICATATAN

MINGGU 10UNIT 2KONSTRUK 1, 2

1.22.23.2Pada akhir unit 2, murid berupaya:

i. Membaca dan memahami perkataan mengandungi suku kata kvkvkv dengan ejaan yang betul

ii. Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata kvkvkv dengan ejaan yang betul.

4.0 Membaca perkataan.4.3 Membaca dan memahami perkataan mengandungi suku kata terbuka kvkvkv

5.0 Membina dan Menulis Perkataan5.3 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka kvkvkv 1. Bimbing murid membaca perkataan daripada kad lipat suku kata kvkvkv yang telah dipelajari untuk membentuk perkataan yang bermakna2. Latih murid membaca perkataan yang telah dicantum daripada suku kata tersebut3. Bimbing murid memahami makna perkataan tersebut melalui gambar atau perlakuan4. Bimbing murid membina dan menulis perkataan daripada suku kata kvkvkv menggunakan kad cantuman suku kata5. Latih murid menulis perkataan tersebut menggunakan buku garis empat dan buku Modul Murid Asas 1.Kad Lipat :kereta

tomato

keladi

kerusi

Kad Perkataan:keretatomato

keladikerusi

Kad Gambar:Kereta,tomato,kerusi,keladi

Kad Cantuman Suku Kata:PelitaKeretakamera

MINGGU 11UNIT 3KONSTRUK 1,4,5

1.22.23.2

Pada akhir Unit 3, murid berupaya:

i. Menamakan dan menulis huruf kecil f,v,w,x dan z dengan betul.

1.0 Mengenal dan menulis huruf. 1.1 Mengenal bentuk huruf kecil a-z 1.2 Menulis huruf kecil a-z

1. Perkenalkan murid dengan huruf kecil f,v,w,x dan z dengan bantuan kad huruf2. Latih mu