rph bm

46
Rancangan Pengajaran Harian Minggu: 1 Hari : Isnin Tarikh: 3/1/2011 M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu: 10.10 – 10.50 Tajuk : Petikan Umum - Isu Pendidikan Objektif : Murid dapat : 1. Menyatakan lima langkah meningkatkan mutu pendidikan. 2. Menjawab lima soalan pemahaman Aktiviti : i) Guru mengedar teks berkaitan untuk aktiviti membaca senyap ii) Perbincangan kumpulan – pro dan kontra sekolah berlainan gender iii) Pembentangan kumpulan FU : 2.5 Aras 3 (i) FS : 8.4 Aras 1(iv) KBT : Konstruktivisme Refleksi : M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 4A3 Waktu : 11.10 – 12.30 Tajuk : KARANGAN-Surat Tidak Rasmi-Isu Budaya Objektif : Murid dapat : 1. Menyediakan rangka karangan format surat tidak rasmi 2. Mengembangkan lima perenggan isi Aktiviti : i) Guru menunjukkan gambar berkaitan perpaduan kaum di Malaysia ii) Perbincangan kumpulan – Kepelbagaian kaum di Malaysia iii) Murid menghasilkan surat kiriman menceritakan kepelbagaian kaum kepada sahabat pena di luar negara FU : 2.4 Aras 1 (ii) FS : 7.2 Aras 1 (i) KBT : Kecerdasan pelbagai Refleksi : M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu : 1.10 – 2.30 Tajuk : Karangan Surat Tidak Rasmi Objektif : Murid dapat : 1. Menyatakan lima isi utama. 2. Menghasilkan karangan surat tidak rasmi Aktiviti : i) Guru bertanya murid berkaitan aktiviti semasa bercuti panjang

Upload: leza-ahmad-yusop

Post on 31-Oct-2014

91 views

Category:

Documents


8 download

DESCRIPTION

rancangan pengajaran harian

TRANSCRIPT

Page 1: rph bm

Rancangan Pengajaran Harian

Minggu: 1 Hari : Isnin Tarikh: 3/1/2011

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu: 10.10 – 10.50

Tajuk : Petikan Umum - Isu PendidikanObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan lima langkah meningkatkan mutu pendidikan.2. Menjawab lima soalan pemahaman

Aktiviti : i) Guru mengedar teks berkaitan untuk aktiviti membaca senyap ii) Perbincangan kumpulan – pro dan kontra sekolah berlainan genderiii) Pembentangan kumpulan

FU : 2.5 Aras 3 (i)FS : 8.4 Aras 1(iv)KBT : Konstruktivisme Refleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 4A3 Waktu : 11.10 – 12.30

Tajuk : KARANGAN-Surat Tidak Rasmi-Isu BudayaObjektif : Murid dapat :

1. Menyediakan rangka karangan format surat tidak rasmi 2. Mengembangkan lima perenggan isi

Aktiviti : i) Guru menunjukkan gambar berkaitan perpaduan kaum di Malaysia ii) Perbincangan kumpulan – Kepelbagaian kaum di Malaysiaiii) Murid menghasilkan surat kiriman menceritakan kepelbagaian kaum kepada sahabat

pena di luar negaraFU : 2.4 Aras 1 (ii)FS : 7.2 Aras 1 (i)KBT : Kecerdasan pelbagaiRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu : 1.10 – 2.30

Tajuk : Karangan Surat Tidak RasmiObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan lima isi utama. 2. Menghasilkan karangan surat tidak rasmi

Aktiviti : i) Guru bertanya murid berkaitan aktiviti semasa bercuti panjang ii) Perbincangan kumpulan – Aktiviti berfaedah yang dilakukan semasa bercuti panjangiii) Murid menghasilkan sebuah surat kiriman kepada kenalan di luar negara

FU : 2.1 Aras 1 (ii)FS : 12.4 Aras 1 (i)KBT : Kecerdasan pelbagaiRefleksi :

Page 2: rph bm

Rancangan Pengajaran Harian

Minggu: 1 Hari : Selasa Tarikh: 4/1/2011

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu: 7.30 – 8.10

Tajuk : KOMSAS – Puisi Tradisional-Pantun Enam KeratObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan ciri-ciri pantun enam kerat2. Mencipta tiga rangkap pantun berdasarkan tema yang diberi

Aktiviti : i) Guru meminta wakil murid membaca pantun ii) Perbincangan kumpulan – Ciri-ciri pantuniii) Murid menulis nota berkaitan

FU : 10.5 Aras 1(i)FS : 10.4 Aras 1(iii)KBT : Konstruktivisme Refleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 4A3 Waktu : 9.30 – 10.50

Tajuk : Puisi Tradisional – Pantun Empat Kerat (Budi)Objektif : Murid dapat :

1. Menyatakan tema yang terdapat dalam pantun 2. Menjelaskan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam pantun

Aktiviti : i) Guru meminta wakil murid membacakan pantun berdasarkan teks ii) Perbincangan kumpulan – maksud, tema, nilai dan pengajaraniii) Menghasilkan peta minda berkaitan

FU : 10.6 Aras 2(ii)FS : 10.5 Aras 1(iii)KBT : Kecerdasan pelbagaiRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu : 11.10 – 11.50

Tajuk : KOMSAS – Puisi Tradisional-Pantun Enam KeratObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan ciri-ciri pantun enam kerat2. Mencipta tiga rangkap pantun berdasarkan tema yang diberi

Aktiviti : i) Guru meminta wakil murid membaca pantun ii) Perbincangan kumpulan – Ciri-ciri pantuniii) Murid menulis nota berkaitan

FU : 10.5 Aras 1(i)FS : 10.4 Aras 1(iii)KBT : Konstruktivisme Refleksi :

M. Pelajaran : Geografi Tingkatan : 3B Waktu : 11.50 – 12.30

Tajuk : Kedudukan – ArahObjektif : Murid dapat :

1. Mengukur bearing sesuatu tempat dengan jangka sudut .2. Menyakatan bearing dalam bentuk sudutan atau sukuan.

Aktiviti : i) Penerangan bearing sudutan dan bearing sukuan ii) Tunjuk cara melukis bearing yang betul.iii) Latihan menjawab soalan bearing

Nilai Patriotisme : Bangga dengan kedudukan Malaysia yang strategik dalam peta dunia.Refleksi :

M. Pelajaran : Geografi Tingkatan : 3C Waktu : 12.30 – 1.10

Tajuk : Kedudukan – ArahObjektif : Murid dapat :

1. Mengukur bearing sesuatu tempat dengan jangka sudut .2. Menyakatan bearing dalam bentuk sudutan atau sukuan.

Aktiviti : i) Penerangan bearing sudutan dan bearing sukuan ii) Tunjuk cara melukis bearing yang betul.iii) Latihan menjawab soalan bearing

Nilai Patriotisme : Bangga dengan kedudukan Malaysia yang strategik dalam peta dunia.Refleksi :

Page 3: rph bm

Rancangan Pengajaran Harian

Minggu: 1 Hari : Rabu Tarikh: 5/1/2011

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu: 10.10 – 10.50

Tajuk : KOMSAS – Puisi Tradisional-Pantun Enam KeratObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan ciri-ciri pantun enam kerat2. Mencipta tiga rangkap pantun berdasarkan tema yang diberi

Aktiviti : i) Guru meminta wakil murid membaca pantun ii) Perbincangan kumpulan – mencipta pantuniii) Murid mencipta pantun secara individu

FU : 10.5 Aras 1(i)FS : 10.4 Aras 1(iii)KBT : Konstruktivisme Refleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu : 11.10 – 11.50

Tajuk : KOMSAS – Puisi Tradisional-Pantun Enam KeratObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan ciri-ciri pantun enam kerat2. Mencipta tiga rangkap pantun berdasarkan tema yang diberi

Aktiviti : i) Guru meminta wakil murid membaca pantun ii) Perbincangan kumpulan – mencipta pantuniii) Murid mencipta pantun secara individu

FU : 10.5 Aras 1(i)FS : 10.4 Aras 1(iii)KBT : Konstruktivisme Refleksi :

M. Pelajaran : Geografi Tingkatan : 3B Waktu : 12.30 – 1.50

Tajuk : Kedudukan – ArahObjektif : Murid dapat :

1. Mengukur bearing sesuatu tempat dengan jangka sudut .2. Menyakatan bearing dalam bentuk sudutan atau sukuan.

Aktiviti : i) Penerangan bearing sudutan dan bearing sukuan ii) Tunjuk cara melukis bearing yang betul.iii) Latihan menjawab soalan bearing

Nilai Patriotisme : Bangga dengan kedudukan Malaysia yang strategik dalam peta dunia.Refleksi :

Page 4: rph bm

Rancangan Pengajaran Harian

Minggu: 1 Hari : Khamis Tarikh: 6/1/2011

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu: 8.10 – 9.30

Tajuk : Karangan Surat Tidak RasmiObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan lima isi utama. 2. Menghasilkan karangan surat tidak rasmi

Aktiviti : i) Guru bertanya murid berkaitan aktiviti semasa bercuti panjang ii) Perbincangan kumpulan – Aktiviti berfaedah yang dilakukan semasa bercuti panjangiii) Murid menghasilkan sebuah surat kiriman kepada kenalan di luar negara

FU : 2.1 Aras 1 (ii)FS : 12.4 Aras 1 (i)KBT : Kecerdasan pelbagaiRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 4A3 Waktu : 10.10 – 10.50

Tajuk : Petikan Umum- Isu BudayaObjektif : Murid dapat :

1.Menyatakan sekurang-kurangnya empat isi penting berdasarkan petikan yang dibaca2. Membina lima ayat daripada perkataan sukar dalam petikan

Aktiviti : i) Guru mengedarkan teks dan murid membaca secara senyap ii) Guru bertanya murid berkaitan isu yang dibacaiii) Murid mengenal pasti perkataan yang sukar dalam teks

FU : 7.4 Aras 1 (iv)FS : 1.3 Aras 3(i)KBT : Konstruktivisme Refleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu : 11.10 – 11.50

Tajuk : Petikan Umum - Isu PendidikanObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan lima langkah meningkatkan mutu pendidikan.2. Menjawab lima soalan pemahaman

Aktiviti : i) Guru mengedar teks berkaitan untuk aktiviti membaca senyap ii) Perbincangan kumpulan – pro dan kontra sekolah berlainan genderiii) Pembentangan kumpulan

FU : 2.5 Aras 3 (i)FS : 8.4 Aras 1(iv)KBT : Konstruktivisme Refleksi :

M. Pelajaran : Geografi Tingkatan : 3C Waktu : 12.30 – 1.50

Tajuk : Kedudukan – ArahObjektif : Murid dapat :

1. Mengukur bearing sesuatu tempat dengan jangka sudut .2. Menyakatan bearing dalam bentuk sudutan atau sukuan.

Aktiviti : i) Penerangan bearing sudutan dan bearing sukuan ii) Tunjuk cara melukis bearing yang betul.iii) Latihan menjawab soalan bearing

Nilai Patriotisme : Bangga dengan kedudukan Malaysia yang strategik dalam peta dunia.Refleksi :

Page 5: rph bm

Rancangan Pengajaran Harian

Minggu: 1 Hari : Jumaat Tarikh: 7/1/2011

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu : 7.30 – 8.10

Tajuk : Petikan Umum - Isu PendidikanObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan lima langkah meningkatkan mutu pendidikan.2. Menjawab lima soalan pemahaman

Aktiviti : i) Guru mengedar teks berkaitan untuk aktiviti membaca senyap ii) Perbincangan kumpulan – pro dan kontra sekolah berlainan genderiii) Pembentangan kumpulan

FU : 2.5 Aras 3 (i)FS : 8.4 Aras 1(iv)KBT : Konstruktivisme Refleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 4A3 Waktu : 8.50 – 9.30

Tajuk : Petikan Umum- Isu BudayaObjektif : Murid dapat :

1.Menyatakan sekurang-kurangnya empat isi penting berdasarkan petikan yang dibaca2. Mengenal pasti 10 kata nama yang terdapat di dalam teks

Aktiviti : i) Guru mengedarkan teks dan murid membaca secara senyap ii) Guru bertanya murid berkaitan isu yang dibacaiii) Murid mengenal pasti kata nama dalam teks

FU : 7.4 Aras 1 (iv)FS : 1.3 Aras 3(i)KBT : Konstruktivisme Refleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu: 10.10 – 10.50

Tajuk : Petikan Umum - Isu PendidikanObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan lima langkah meningkatkan mutu pendidikan.2. Menjawab lima soalan pemahaman

Aktiviti : i) Guru mengedar teks berkaitan untuk aktiviti membaca senyap ii) Perbincangan kumpulan – pro dan kontra sekolah berlainan genderiii) Pembentangan kumpulan

FU : 2.5 Aras 3 (i)FS : 8.4 Aras 1(iv)KBT : Konstruktivisme Refleksi :

Page 6: rph bm

Rancangan Pengajaran Harian

Minggu: 2 Hari : Isnin Tarikh: 10/1/2011

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu: 10.10 – 10.50

Tajuk : Petikan Umum - Isu Alam sekitarObjektif : Murid dapat :

1.Menjawab tiga soalan pemahaman dengan ayat yang gramatis2. Menyenaraikan kata atau istilah yang sukar dalam petikan

Aktiviti : i) Guru mengedar teks dan murid membaca secara senyap ii) Murid menjawab soalan pemahamaniii) Murid menanda jawapan rakan

FU : 8.4 Aras 1 (iv)FS : 7.4 Aras 3(i)KBT : Konstruktivisme Refleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 4A3 Waktu : 11.10 – 12.30

Tajuk : Rumusan Karangan – Isu Warisan BangsaObjektif : Murid dapat :

1. Membaca secara imbasan dan luncuran untuk mendapat isi-isi penting 2. Membuat rumusan yang lengkap

Aktiviti : i) Guru mengedarkan teks dan memberi panduan berkaitan cara mencari isi tersurat ii) Perbincangan kumpulan – Mencari isi tersuratiii) Setiap kumpulan membentangkan isi tersurat untuk dibincangkan bersama-sama

FU : 11.2 Aras 1 (ii)FS : 7.5 Aras 1 (v)KBT : Kecerdasan pelbagaiRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu : 1.10 – 2.30

Tajuk : Rumusan Karangan – Isu alam sekitarObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan tiga pendapat tentang isu yang dibincangkan dalam petikan2. Menyenaraikan enam isi tersurat dan dua isi tersirat

Aktiviti : i) Guru mengedar teks berkaitan untuk aktiviti membaca senyap ii) Perbincangan kumpulan – mencari isi tersurat dan isi tersiratiii) Murid menhasilkan sebuah rumusan karangan secara berpasangan

FU : 2.1 Aras 1 (ii)FS : 7.5 Aras 2 (i)KBT : Konstruktivisme Refleksi :

Rancangan Pengajaran Harian

Page 7: rph bm

Minggu: 2 Hari : Selasa Tarikh: 11/1/2011

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu: 7.30 – 8.10

Tajuk : KOMSAS – Sajak -Objektif : Murid dapat :

1. Menghuraikan maksud dalam rangkap sajak2. Menjelaskan tema dan persoalan dalam sajak

Aktiviti : i) Guru meminta wakil murid mendeklamasikan sajak ii) Perbincangan kumpulan – maksud sajak setiap rangkapiii) Murid menulis nota berkaitan

FU : 10.5 Aras 1(i)FS : 10.4 Aras 1(iii)KBT : Konstruktivisme Refleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 4A3 Waktu : 9.30 – 10.50

Tajuk : Sajak – Harga RemajaObjektif : Murid dapat :

1. Mengenal pasti ciri-ciri puisi moden 2. Menghuraikan maksud dalam rangkap sajak

Aktiviti : i) Guru meminta wakil murid mendeklamasikan sajak ’Harga Remaja’ ii) Perbincangan kumpulan – maksud sajak dalam setiap rangkapiii) Menghasilkan peta minda berkaitan

FU : 10.3 Aras 1(ii)FS : 2.5 Aras 1(iii)KBT : Kecerdasan pelbagaiRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu : 11.10 – 11.50

Tajuk : KOMSAS – Sajak -Objektif : Murid dapat :

1. Menghuraikan maksud dalam rangkap sajak2. Menjelaskan tema dan persoalan dalam sajak

Aktiviti : i) Guru meminta wakil murid mendeklamasikan sajak ii) Perbincangan kumpulan – maksud sajak setiap rangkapiii) Murid menulis nota berkaitan

FU : 10.5 Aras 1(i)FS : 10.4 Aras 1(iii)KBT : Konstruktivisme Refleksi :

M. Pelajaran : Geografi Tingkatan : 3B Waktu : 11.50 – 12.30

Tajuk : Kedudukan - KetinggianObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan cara mengenal ketinggian dalam peta lakar.2. Menentukan ketinggian dalam peta topografi.

Aktiviti : i) Penerangan berkaitan ketinggian ii) Menentukan ketinggian berdasarkan peta topo.iii) Latihan

Nilai Patriotisme : Bangga dengan kedudukan Malaysia yang strategik dalam peta dunia.Refleksi :

M. Pelajaran : Geografi Tingkatan : 3C Waktu : 12.30 – 1.10

Tajuk : Kedudukan - KetinggianObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan cara mengenal ketinggian dalam peta lakar.2. Menentukan ketinggian dalam peta topografi.

Aktiviti : i) Penerangan berkaitan ketinggian ii) Menentukan ketinggian berdasarkan peta topo.iii) Latihan

Nilai Patriotisme : Bangga dengan kedudukan Malaysia yang strategik dalam peta dunia.Refleksi :

Rancangan Pengajaran Harian

Page 8: rph bm

Minggu: 2 Hari : Rabu Tarikh: 12/1/2011

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu: 10.10 – 10.50

Tajuk : KOMSAS – Sajak -Objektif : Murid dapat :

1. Menghuraikan maksud dalam rangkap sajak2. Menjelaskan tema dan persoalan dalam sajak

Aktiviti : i) Guru meminta wakil murid mendeklamasikan sajak ii) Perbincangan kumpulan – tema dan persoalaniii) Murid menulis nota berkaitan

FU : 10.5 Aras 1(i)FS : 10.4 Aras 1(iii)KBT : Konstruktivisme Refleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu : 11.10 – 11.50

Tajuk : KOMSAS – Sajak -Objektif : Murid dapat :

1. Menghuraikan maksud dalam rangkap sajak2. Menjelaskan tema dan persoalan dalam sajak

Aktiviti : i) Guru meminta wakil murid mendeklamasikan sajak ii) Perbincangan kumpulan – tema dan persoalaniii) Murid menulis nota berkaitan

FU : 10.5 Aras 1(i)FS : 10.4 Aras 1(iii)KBT : Konstruktivisme Refleksi :

M. Pelajaran : Geografi Tingkatan : 3B Waktu : 12.30 – 1.50

Tajuk : Kedudukan - KetinggianObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan cara mengenal ketinggian dalam peta lakar.2. Menentukan ketinggian dalam peta topografi.

Aktiviti : i) Penerangan berkaitan ketinggian ii) Menentukan ketinggian berdasarkan peta topo.iii) Latihan

Nilai Patriotisme : Bangga dengan kedudukan Malaysia yang strategik dalam peta dunia.Refleksi :

Rancangan Pengajaran Harian

Page 9: rph bm

Minggu: 2 Hari : Khamis Tarikh: 13/1/2011

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu: 8.10 – 9.30

Tajuk : Rumusan Karangan – Isu alam sekitarObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan tiga pendapat tentang isu yang dibincangkan dalam petikan2. Menyenaraikan enam isi tersurat dan dua isi tersirat

Aktiviti : i) Guru mengedar teks berkaitan untuk aktiviti membaca senyap ii) Perbincangan kumpulan – mencari isi tersurat dan isi tersiratiii) Murid menhasilkan sebuah rumusan karangan secara berpasangan

FU : 2.1 Aras 1 (ii)FS : 7.5 Aras 2 (i)KBT : Konstruktivisme Refleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 4A3 Waktu : 10.10 – 10.50

Tajuk : Petikan Umum- Isu SosialObjektif : Murid dapat :

1.Menyenaraikan isi penting dalam petikan2. Membina lima ayat dengan menggunakan lima penanda wacana yang terdapat dalam

petikan secara gramatisAktiviti : i) Guru mengedarkan teks dan murid membaca secara senyap

ii) Guru bertanya murid berkaitan isu yang dibacaiii) Murid mengenal pasti penanda wacana dalam teks

FU : 12.4 Aras 1 (ii)FS : 12.3 Aras 3(iii)KBT : Konstruktivisme Refleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu : 11.10 – 11.50

Tajuk : Petikan Umum - Isu Alam sekitarObjektif : Murid dapat :

1.Menjawab tiga soalan pemahaman dengan ayat yang gramatis2. Menyenaraikan kata atau istilah yang sukar dalam petikan

Aktiviti : i) Guru mengedar teks dan murid membaca secara senyap ii) Murid menjawab soalan pemahamaniii) Murid menanda jawapan rakan

FU : 8.4 Aras 1 (iv)FS : 7.4 Aras 3(i)KBT : Konstruktivisme Refleksi :

M. Pelajaran : Geografi Tingkatan : 3C Waktu : 12.30 – 1.50

Tajuk : Kedudukan - KetinggianObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan cara mengenal ketinggian dalam peta lakar.2. Menentukan ketinggian dalam peta topografi.

Aktiviti : i) Penerangan berkaitan ketinggian ii) Menentukan ketinggian berdasarkan peta topo.iii) Latihan

Nilai Patriotisme : Bangga dengan kedudukan Malaysia yang strategik dalam peta dunia.Refleksi :

Rancangan Pengajaran Harian

Page 10: rph bm

Minggu: 2 Hari : Jumaat Tarikh: 14/1/2011

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu : 7.30 – 8.10

Tajuk : Petikan Umum - Isu Alam sekitarObjektif : Murid dapat :

1.Menjawab tiga soalan pemahaman dengan ayat yang gramatis2. Menyenaraikan kata nama yang terdapat dalam petikan

Aktiviti : i) Guru mengedar teks dan murid membaca secara senyap ii) Murid menjawab soalan pemahamaniii) Murid membina ayat daripada kata nama yang dicari daripada petikan

FU : 8.4 Aras 1 (iv)FS : 7.4 Aras 3(i)KBT : Konstruktivisme Refleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 4A3 Waktu : 8.50 – 9.30

Tajuk : Petikan Umum- Isu SosialObjektif : Murid dapat :

1.Menyenaraikan isi penting dalam petikan2. Membina lima ayat dengan menggunakan lima kata kerja yang terdapat dalam petikan

secara gramatisAktiviti : i) Guru mengedarkan teks dan murid membaca secara senyap

ii) Guru bertanya murid berkaitan isu yang dibacaiii) Murid mengenal pasti kata kerja dalam teks

FU : 12.4 Aras 1 (ii)FS : 12.3 Aras 3(iii)KBT : Konstruktivisme Refleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu: 10.10 – 10.50

Tajuk : Petikan Umum - Isu Alam sekitarObjektif : Murid dapat :

1.Menjawab tiga soalan pemahaman dengan ayat yang gramatis2. Menyenaraikan kata nama yang terdapat dalam petikan

Aktiviti : i) Guru mengedar teks dan murid membaca secara senyap ii) Murid menjawab soalan pemahamaniii) Murid membina ayat daripada kata nama yang dicari daripada petikan

FU : 8.4 Aras 1 (iv)FS : 7.4 Aras 3(i)KBT : Konstruktivisme Refleksi :

Rancangan Pengajaran Harian

Page 11: rph bm

Minggu: 4 Hari : Isnin Tarikh: 24/1/2011

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu: 10.10 – 10.50

Tajuk : Petikan Umum - Isu Sains dan TeknologiObjektif : Murid dapat :

1.Mengulas idea keseluruhan daripada petikan yang dibaca2. Menjawab tiga soalan pemahaman dengan ayat yang gramatis

Aktiviti : i) Guru mengedar teks dan murid membaca secara senyap ii) Murid menjawab soalan pemahamaniii) Murid menanda jawapan rakan

FU : 2.2 Aras 3 (i)FS : 8.4 Aras 1(iv)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 4A3 Waktu : 11.10 – 12.30

Tajuk : Karangan Fakta – Isu Sains dan TeknologiObjektif : Murid dapat :

1. Menghasilkan peta minta berdasarkan tajuk 2. Memberi pendapat yang bernas berkaitan isu yang dibincangkan secara lisan

Aktiviti : i) Guru melontarkan idea berkaitan kesan positif dan negatif sains dan teknologi ii) Perbincangan kumpulan – Kesan positif dan negatif teknologi pengklonaniii) Setiap kumpulan membentangkan kesan positif dan negatif teknologi pengklonan

FU : 12.2 Aras 1 (ii)FS : 2.1 Aras 2 (i)KBT : Kecerdasan pelbagaiRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu : 1.10 – 2.30

Tajuk : Rumusan Karangan – Isu Sains dan TeknologiObjektif : Murid dapat :

1. Membaca petikan dan menggariskan enam isi tersurat2. Menghasilkan rumusan yang lengkap

Aktiviti : i) Guru mengedarkan teks ii) Perbincangan kumpulan – mencari isi tersurat dan isi tersiratiii) Murid menghasilkan sebuah rumusan karangan secara individu

FU : 7.6 Aras 1 (iv)FS : 12.4 Aras 1 (v)KBT : Konstruktivisme Refleksi :

Rancangan Pengajaran Harian

Page 12: rph bm

Minggu: 4 Hari : Selasa Tarikh: 25/1/2011

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu: 7.30 – 8.10

Tajuk : KOMSAS – Cerpen – Pahlawan BuntungObjektif : Murid dapat :

1. Menulis sinopsis cerpen2. Menjelaskan tema dan persoalan dalam cerpen

Aktiviti : i) Guru meminta wakil murid menjelaskan sinopsis ii) Perbincangan kumpulan – tema dan persoalaniii) Murid menulis nota berkaitan

FU : 10.2 Aras 1(iii)FS : 10.1 Aras 1(ii)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 4A3 Waktu : 9.30 – 10.50

Tajuk : Prosa Tradisional – Pelayaran yang Penuh PeristiwaObjektif : Murid dapat :

1. Menulis sinopsis secara ringkas, tepat dan padat2. Menjelaskan pengertian mitos dan lagenda

Aktiviti : i) Guru meminta wakil murid menjelaskan sinopsis ii) Perbincangan kumpulan – pengertian mitos dan lagendaiii) Menghasilkan peta minda berkaitan

FU : 10.6 Aras 2(ii)FS : 10.5 Aras 1(iii)KBT : Kecerdasan pelbagaiRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu : 11.10 – 11.50

Tajuk : KOMSAS – Cerpen – Pahlawan BuntungObjektif : Murid dapat :

1. Menulis sinopsis cerpen2. Menjelaskan tema dan persoalan dalam cerpen

Aktiviti : i) Guru meminta wakil murid menjelaskan sinopsis ii) Perbincangan kumpulan – tema dan persoalaniii) Murid menulis nota berkaitan

FU : 10.2 Aras 1(iii)FS : 10.1 Aras 1(ii)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Geografi Tingkatan : 3B Waktu : 11.50 – 12.30

Tajuk : Kedudukan – Kontur dan Keratan RentasObjektif : Murid dapat :

1. Menamakan BMB berdasarkan ciri-ciri garisan kontur .2. Melukis keratan rentas berdasarkan garisan kontur.

Aktiviti : i) Penerangan berkaitan kontur dan keratan rentas ii) Murid menamakan bentuk muka bumi berdasarkan garisan kontur.iii) Latihan melukis keratan rentas

Nilai Patriotisme : Bangga dengan kedudukan Malaysia yang strategik dalam peta dunia.Refleksi :

M. Pelajaran : Geografi Tingkatan : 3C Waktu : 12.30 – 1.10

Tajuk : Kedudukan – Kontur dan Keratan RentasObjektif : Murid dapat :

1. Menamakan BMB berdasarkan ciri-ciri garisan kontur .2. Melukis keratan rentas berdasarkan garisan kontur.

Aktiviti : i) Penerangan berkaitan kontur dan keratan rentas ii) Murid menamakan bentuk muka bumi berdasarkan garisan kontur.iii) Latihan melukis keratan rentas

Nilai Patriotisme : Bangga dengan kedudukan Malaysia yang strategik dalam peta dunia.Refleksi :

Rancangan Pengajaran Harian

Page 13: rph bm

Minggu: 4 Hari : Rabu Tarikh: 26/1/2011

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu: 10.10 – 10.50

Tajuk : KOMSAS – Cerpen – Pahlawan BuntungObjektif : Murid dapat :

1. Menghuraikan watak dan perwatakan2. Menjelaskan nilai dan pengajaran dalam cerpen

Aktiviti : i) Guru meminta wakil murid menjelaskan beberapa watak dalam cerpen ii) Perbincangan kumpulan – watak, perwatakan, nilai dan pengajaraniii) Murid menulis nota berkaitan

FU : 10.2 Aras 1(iii)FS : 10.1 Aras 1(ii)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu : 11.10 – 11.50

Tajuk : KOMSAS – Cerpen – Pahlawan BuntungObjektif : Murid dapat :

1. Menghuraikan watak dan perwatakan2. Menjelaskan nilai dan pengajaran dalam cerpen

Aktiviti : i) Guru meminta wakil murid menjelaskan beberapa watak dalam cerpen ii) Perbincangan kumpulan – watak, perwatakan, nilai dan pengajaraniii) Murid menulis nota berkaitan

FU : 10.2 Aras 1(iii)FS : 10.1 Aras 1(ii)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Geografi Tingkatan : 3B Waktu : 12.30 – 1.50

Tajuk : Kedudukan – Kontur dan Keratan RentasObjektif : Murid dapat :

1. Menamakan BMB berdasarkan ciri-ciri garisan kontur .2. Melukis keratan rentas berdasarkan garisan kontur.

Aktiviti : i) Penerangan berkaitan kontur dan keratan rentas ii) Murid menamakan bentuk muka bumi berdasarkan garisan kontur.iii) Latihan melukis keratan rentas

Nilai Patriotisme : Bangga dengan kedudukan Malaysia yang strategik dalam peta dunia.Refleksi :

Rancangan Pengajaran Harian

Page 14: rph bm

Minggu: 4 Hari : Khamis Tarikh: 27/1/2011

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu: 8.10 – 9.30

Tajuk : Rumusan Karangan – Isu Sains dan TeknologiObjektif : Murid dapat :

1. Membaca petikan dan menggariskan enam isi tersurat2. Menghasilkan rumusan yang lengkap

Aktiviti : i) Guru mengedarkan teks ii) Perbincangan kumpulan – mencari isi tersurat dan isi tersiratiii) Murid menghasilkan sebuah rumusan karangan secara individu

FU : 7.6 Aras 1 (iv)FS : 12.4 Aras 1 (v)KBT : Konstruktivisme Refleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 4A3 Waktu : 10.10 – 10.50

Tajuk : Petikan Umum- Isu Sains dan TeknologiObjektif : Murid dapat :

1.Membina lima soalan berdasarkan petikan2. Menyatakan jawapan bagi setiap soalan yang dikemukakan

Aktiviti : i) Guru mengedarkan teks dan murid membaca secara senyap ii) Guru bertanya murid berkaitan isu yang dibacaiii) Murid mengenal pasti penanda wacana dalam teks

FU : 7.1 Aras 1 (i)FS : 8.1 Aras 2(i)KBT : Kecerdasan PelbagaiRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu : 11.10 – 11.50

Tajuk : Petikan Umum - Isu Sains dan TeknologiObjektif : Murid dapat :

1.Mengulas idea keseluruhan daripada petikan yang dibaca2. Menjawab tiga soalan pemahaman dengan ayat yang gramatis

Aktiviti : i) Guru mengedar teks dan murid membaca secara senyap ii) Murid menjawab soalan pemahamaniii) Murid menanda jawapan rakan

FU : 2.2 Aras 3 (i)FS : 8.4 Aras 1(iv)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Geografi Tingkatan : 3C Waktu : 12.30 – 1.50

Tajuk : Kedudukan – Kontur dan Keratan RentasObjektif : Murid dapat :

1. Menamakan BMB berdasarkan ciri-ciri garisan kontur .2. Melukis keratan rentas berdasarkan garisan kontur.

Aktiviti : i) Penerangan berkaitan kontur dan keratan rentas ii) Murid menamakan bentuk muka bumi berdasarkan garisan kontur.iii) Latihan melukis keratan rentas

Nilai Patriotisme : Bangga dengan kedudukan Malaysia yang strategik dalam peta dunia.Refleksi :

Rancangan Pengajaran Harian

Page 15: rph bm

Minggu: 4 Hari : Jumaat Tarikh: 28/1/2011

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu : 7.30 – 8.10

Tajuk : Petikan Umum - Isu Sains dan TeknologiObjektif : Murid dapat :

1.Mengulas idea keseluruhan daripada petikan yang dibaca2. Menjawab tiga soalan pemahaman dengan ayat yang gramatis

Aktiviti : i) Guru mengedar teks dan murid membaca secara senyap ii) Murid menjawab soalan pemahamaniii) Murid menanda jawapan rakan

FU : 2.2 Aras 3 (i)FS : 8.4 Aras 1(iv)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 4A3 Waktu : 8.50 – 9.30

Tajuk : Petikan Umum- Isu Sains dan TeknologiObjektif : Murid dapat :

1.Membina lima soalan berdasarkan petikan2. Menyatakan jawapan bagi setiap soalan yang dikemukakan

Aktiviti : i) Guru mengedarkan teks dan murid membaca secara senyap ii) Guru bertanya murid berkaitan isu yang dibacaiii) Murid mengenal pasti penanda wacana dalam teks

FU : 7.1 Aras 1 (i)FS : 8.1 Aras 2(i)KBT : Kecerdasan PelbagaiRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu: 10.10 – 10.50

Tajuk : Petikan Umum - Isu Sains dan TeknologiObjektif : Murid dapat :

1.Mengulas idea keseluruhan daripada petikan yang dibaca2. Menjawab tiga soalan pemahaman dengan ayat yang gramatis

Aktiviti : i) Guru mengedar teks dan murid membaca secara senyap ii) Murid menjawab soalan pemahamaniii) Murid menanda jawapan rakan

FU : 2.2 Aras 3 (i)FS : 8.4 Aras 1(iv)KBT : KBKKRefleksi :

Rancangan Pengajaran Harian

Page 16: rph bm

Minggu: 6 Hari : Isnin Tarikh: 7/2/2011

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu: 10.10 – 10.50

Tajuk : Petikan Umum - Isu BahasaObjektif : Murid dapat :

1.Membaca secara imbasan dan luncuran untuk mendapatkan isi penting2. Menjawab sekurang-kurangnya tiga soalan dengan betul

Aktiviti : i) Guru mengedar teks dan murid membaca secara senyap ii) Murid menjawab soalan pemahamaniii) Murid menanda jawapan rakan

FU : 7.1 Aras 1 (i)FS : 7.4 Aras 1(iv)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 4A3 Waktu : 11.10 – 12.30

Tajuk : Karangan Berformat – Wawancara - Isu – KerjayaObjektif : Murid dapat :

1. Membina sekurang-kurangnya sepuluh ayat tanya2. Menulis teks wawancara mengikut kaedah yang betul

Aktiviti : i) Guru menulis tajuk wawancara dan meminta murid membina sepuluh ayat tanya ii) Perbincangan kumpulan – Membina dialog wawancaraiii) Setiap kumpulan membentangkan dialog wawancara

FU : 8.5 Aras 1 (v)FS : 2.1 Aras 1 (ii)KBT : Kecerdasan pelbagaiRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu : 1.10 – 2.30

Tajuk : Rumusan Karangan – Isu BahasaObjektif : Murid dapat :

1. Membaca secara imbasan dan luncuran untuk mendapatkan isi tersurat2. Menulis dua isi tersirat

Aktiviti : i) Guru mengedarkan teks ii) Perbincangan kumpulan – mencari isi tersurat dan isi tersiratiii) Murid menghasilkan sebuah rumusan karangan secara individu

FU : 7.6 Aras 1 (iv)FS : 12.4 Aras 1 (v)KBT : Konstruktivisme Refleksi :

Rancangan Pengajaran Harian

Page 17: rph bm

Minggu: 6 Hari : Selasa Tarikh: 8/2/2011

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu: 7.30 – 8.10

Tajuk : KOMSAS – Novel – InterlokObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan empat ciri novel2. Menulis sinopsis bab terpilih

Aktiviti : i) Guru menerangkan ciri-ciri novel ii) Perbincangan kumpulan – Sinopsis bab 1 – bab 4iii) Murid menulis nota berkaitan

FU : 10.2 Aras 1(iii)FS : 10.1 Aras 1(ii)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 4A3 Waktu : 9.30 – 10.50

Tajuk : Puisi Tradisonal – Pantun Empat Kerat (Jenaka dan Sindiran)Objektif : Murid dapat :

1. Menyatakan maksud pantun2. Menyatakan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam pantun

Aktiviti : i) Guru meminta wakil murid membacakan pantun ii) Perbincangan kumpulan – pengertian maksud setiap rangkapiii) Menghasilkan peta minda berkaitan

FU : 2.2 Aras 1(iv)FS : 10.4 Aras 1(iii)KBT : Kecerdasan pelbagaiRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu : 11.10 – 11.50

Tajuk : KOMSAS – Novel – InterlokObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan empat ciri novel2. Menulis sinopsis bab terpilih

Aktiviti : i) Guru menerangkan ciri-ciri novel ii) Perbincangan kumpulan – Sinopsis bab 1 – bab 4iii) Murid menulis nota berkaitan

FU : 10.2 Aras 1(iii)FS : 10.1 Aras 1(ii)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Geografi Tingkatan : 3B Waktu : 11.50 – 12.30

Tajuk : SkalaObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan jenis-jenis skala.2. Mengukur jarak dengan menggunakan skala.

Aktiviti : i) Penerangan jenis-jenis skala ii) Tunjuk cara mengukur skala.iii) Latihan menjawab soalan skala

Nilai Patriotisme : Bangga dengan kedudukan Malaysia yang strategik dalam peta dunia.Refleksi :

M. Pelajaran : Geografi Tingkatan : 3C Waktu : 12.30 – 1.10

Tajuk : SkalaObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan jenis-jenis skala.2. Mengukur jarak dengan menggunakan skala.

Aktiviti : i) Penerangan jenis-jenis skala ii) Tunjuk cara mengukur skala.iii) Latihan menjawab soalan skala

Nilai Patriotisme : Bangga dengan kedudukan Malaysia yang strategik dalam peta dunia.Refleksi :

Rancangan Pengajaran Harian

Page 18: rph bm

Minggu: 6 Hari : Rabu Tarikh: 9/2/2011

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu: 10.10 – 10.50

Tajuk : KOMSAS – Novel – InterlokObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan empat ciri novel2. Menulis sinopsis bab terpilih

Aktiviti : i) Guru menerangkan ciri-ciri novel ii) Perbincangan kumpulan – Sinopsis bab 5 – bab 10iii) Murid menulis nota berkaitan

FU : 10.2 Aras 1(iii)FS : 10.1 Aras 1(ii)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu : 11.10 – 11.50

Tajuk : KOMSAS – Novel – InterlokObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan empat ciri novel2. Menulis sinopsis bab terpilih

Aktiviti : i) Guru menerangkan ciri-ciri novel ii) Perbincangan kumpulan – Sinopsis bab 5 – bab 10iii) Murid menulis nota berkaitan

FU : 10.2 Aras 1(iii)FS : 10.1 Aras 1(ii)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Geografi Tingkatan : 3B Waktu : 12.30 – 1.50

Tajuk : SkalaObjektif : Murid dapat :

1. Mengira keluasan kawasan berpandukan skala.2. Mengira anggaran keluasan kawasan tidak sekata berpandukan skala.

Aktiviti : i) Penerangan jenis-jenis skala ii) Tunjuk cara mengukur skala kawasan sekata dan tidak sekata.iii) Latihan menjawab soalan skala

Nilai Patriotisme : Bangga dengan kedudukan Malaysia yang strategik dalam peta dunia.Refleksi :

Rancangan Pengajaran Harian

Page 19: rph bm

Minggu: 6 Hari : Khamis Tarikh: 10/2/2011

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu: 8.10 – 9.30

Tajuk : Rumusan Karangan – Isu BahasaObjektif : Murid dapat :

1. Membaca secara imbasan dan luncuran untuk mendapatkan isi tersurat2. Menulis dua isi tersirat

Aktiviti : i) Guru mengedarkan teks ii) Perbincangan kumpulan – mencari isi tersurat dan isi tersiratiii) Murid menghasilkan sebuah rumusan karangan secara individu

FU : 7.6 Aras 1 (iv)FS : 12.4 Aras 1 (v)KBT : Konstruktivisme Refleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 4A3 Waktu : 10.10 – 10.50

Tajuk : Petikan Umum- Isu KerjayaObjektif : Murid dapat :

1. Berbincang untuk mendapatkan idea tentang masalah pengangguran di negara kita. 2. Menjawab tiga soalan pemahaman berdasarkan petikan

Aktiviti : i) Guru mengedarkan teks dan murid membaca secara senyap ii) Guru bertanya murid berkaitan isu yang dibacaiii) Murid mengenal pasti penanda wacana dalam teks

FU : 10.4 Aras 1 (iii)FS : 2.2 Aras 1(iv)KBT : Kecerdasan PelbagaiRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu : 11.10 – 11.50

Tajuk : Petikan Umum - Isu BahasaObjektif : Murid dapat :

1.Membaca secara imbasan dan luncuran untuk mendapatkan isi penting2. Menjawab sekurang-kurangnya tiga soalan dengan betul

Aktiviti : i) Guru mengedar teks dan murid membaca secara senyap ii) Murid menjawab soalan pemahamaniii) Murid menanda jawapan rakan

FU : 7.1 Aras 1 (i)FS : 7.4 Aras 1(iv)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Geografi Tingkatan : 3C Waktu : 12.30 – 1.50

Tajuk : SkalaObjektif : Murid dapat :

1. Mengira keluasan kawasan berpandukan skala.2. Mengira anggaran keluasan kawasan tidak sekata berpandukan skala.

Aktiviti : i) Penerangan jenis-jenis skala ii) Tunjuk cara mengukur skala kawasan sekata dan tidak sekata.iii) Latihan menjawab soalan skala

Nilai Patriotisme : Bangga dengan kedudukan Malaysia yang strategik dalam peta dunia.Refleksi :

Rancangan Pengajaran Harian

Page 20: rph bm

Minggu: 6 Hari : Jumaat Tarikh: 11/2/2011

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu : 7.30 – 8.10

Tajuk : Petikan Umum - Isu BahasaObjektif : Murid dapat :

1.Membaca secara imbasan dan luncuran untuk mendapatkan isi penting2. Menjawab sekurang-kurangnya tiga soalan dengan betul

Aktiviti : i) Guru mengedar teks dan murid membaca secara senyap ii) Murid menjawab soalan pemahamaniii) Murid menanda jawapan rakan

FU : 7.1 Aras 1 (i)FS : 7.4 Aras 1(iv)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 4A3 Waktu : 8.50 – 9.30

Tajuk : Petikan Umum- Isu KerjayaObjektif : Murid dapat :

1. Berbincang untuk mendapatkan idea tentang masalah pengangguran di negara kita. 2. Mengesan kata kerja yang terdapat di dalam teks

Aktiviti : i) Guru mengedarkan teks dan murid membaca secara senyap ii) Guru bertanya murid berkaitan isu yang dibacaiii) Murid mengenal pasti kata kerja dalam teks

FU : 10.4 Aras 1 (iii)FS : 2.2 Aras 1(iv)KBT : Kecerdasan PelbagaiRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu: 10.10 – 10.50

Tajuk : Petikan Umum - Isu BahasaObjektif : Murid dapat :

1.Membaca secara imbasan dan luncuran untuk mendapatkan isi penting2. Menjawab sekurang-kurangnya tiga soalan dengan betul

Aktiviti : i) Guru mengedar teks dan murid membaca secara senyap ii) Murid menjawab soalan pemahamaniii) Murid menanda jawapan rakan

FU : 7.1 Aras 1 (i)FS : 7.4 Aras 1(iv)KBT : KBKKRefleksi :

Rancangan Pengajaran Harian

Page 21: rph bm

Minggu: 7 Hari : Isnin Tarikh: 14/2/2011

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu: 10.10 – 10.50

Tajuk : Petikan Umum - Isu EkonomiObjektif : Murid dapat :

1.Menyenaraikan lima faktor penggerak ekonomi negara2. Mencari makna perkataan yang sukar dengan merujuk kamus

Aktiviti : i) Guru mengedar teks dan murid membaca secara senyap ii) Murid menjawab soalan pemahamaniii) Murid menanda jawapan rakan

FU : 8.4 Aras 1 (iv)FS : 7.4 Aras 3(i)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 4A3 Waktu : 11.10 – 12.30

Tajuk : Rumusan Karangan – Isu RemajaObjektif : Murid dapat :

1. Menyenaraikan enam isi tersurat dan dua isi tersirat berdasarkan petikan2. Menyusun semua isi secara tertib dengan penanda wacana yang tepat

Aktiviti : i) Guru mengedarkan teks, murid membaca senyap ii) Perbincangan kumpulan – mengsan isi tersurat dan tersiratiii) Murid menghasilkan sebuah rumusan yang lengkap

FU : 2.2 Aras 1 (i)FS : 8.8 Aras 2 (i)KBT : Kecerdasan pelbagaiRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu : 1.10 – 2.30

Tajuk : Karangan Perbahasan – Isu EkonomiObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan lima hujah penting berdasarkan keutamaan2. Membidas hujah pihak lawan dengan laras bahasa yang sesuai

Aktiviti : i) Guru melontarkan idea utama ii) Perbincangan kumpulan – mencari isi hujah untuk kerajaan dan pembangkangiii) Murid menghasilkan sebuah karangan secara individu

FU : 12.4 Aras 2 (ii)FS : 1.5 Aras 2 (i)KBT : Konstruktivisme Refleksi :

Rancangan Pengajaran Harian

Page 22: rph bm

Minggu: 7 Hari : Selasa Tarikh: 15/2/2011

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu: 7.30 – 8.10

Tajuk : KOMSAS – Puisi Tradisional – Pantun Lapan KeratObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan ciri-ciri pantun lapan kerat2. Mencipta pantun lapan kerat berdasarkan tema yang diberi

Aktiviti : i) Wakil murid membaca pantun ii) Perbincangan kumpulan – maksud pantun setiap rangkapiii) Murid menulis nota berkaitan

FU : 10.5 Aras 1(i)FS : 10.4 Aras 1(iii)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 4A3 Waktu : 9.30 – 10.50

Tajuk : Sajak – Di PerpustakaanObjektif : Murid dapat :

1. Menghuraikan maksud dalam rangkap sajak2. Menghuraikan tema dan persoalan

Aktiviti : i) Guru meminta wakil murid mendeklamasikan sajak ii) Perbincangan kumpulan – pengertian maksud setiap rangkapiii) Menghasilkan peta minda berkaitan

FU : 10.3 Aras 1(ii)FS : 2.5 Aras 1(iii)KBT : Kecerdasan pelbagaiRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu : 11.10 – 11.50

Tajuk : KOMSAS – Puisi Tradisional – Pantun Lapan KeratObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan ciri-ciri pantun lapan kerat2. Mencipta pantun lapan kerat berdasarkan tema yang diberi

Aktiviti : i) Wakil murid membaca pantun ii) Perbincangan kumpulan – maksud pantun setiap rangkapiii) Murid menulis nota berkaitan

FU : 10.5 Aras 1(i)FS : 10.4 Aras 1(iii)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Geografi Tingkatan : 3B Waktu : 11.50 – 12.30

Tajuk : SkalaObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan jenis-jenis skala.2. Mengukur jarak dengan menggunakan skala.

Aktiviti : i) Penerangan jenis-jenis skala ii) Tunjuk cara mengukur skala.iii) Latihan menjawab soalan skala

Nilai Patriotisme : Bangga dengan kedudukan Malaysia yang strategik dalam peta dunia.Refleksi :

M. Pelajaran : Geografi Tingkatan : 3C Waktu : 12.30 – 1.10

Tajuk : SkalaObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan jenis-jenis skala.2. Mengukur jarak dengan menggunakan skala.

Aktiviti : i) Penerangan jenis-jenis skala ii) Tunjuk cara mengukur skala.iii) Latihan menjawab soalan skala

Nilai Patriotisme : Bangga dengan kedudukan Malaysia yang strategik dalam peta dunia.Refleksi :

Rancangan Pengajaran Harian

Page 23: rph bm

Minggu: 7 Hari : Rabu Tarikh: 16/2/2011

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu: 10.10 – 10.50

Tajuk : KOMSAS – Puisi Tradisional – Pantun Lapan KeratObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan ciri-ciri pantun lapan kerat2. Mencipta pantun lapan kerat berdasarkan tema yang diberi

Aktiviti : i) Wakil murid membaca pantun ii) Perbincangan kumpulan – maksud pantun setiap rangkapiii) Murid menulis nota berkaitan

FU : 10.5 Aras 1(i)FS : 10.4 Aras 1(iii)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu : 11.10 – 11.50

Tajuk : KOMSAS – Puisi Tradisional – Pantun Lapan KeratObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan ciri-ciri pantun lapan kerat2. Mencipta pantun lapan kerat berdasarkan tema yang diberi

Aktiviti : i) Wakil murid membaca pantun ii) Perbincangan kumpulan – maksud pantun setiap rangkapiii) Murid menulis nota berkaitan

FU : 10.5 Aras 1(i)FS : 10.4 Aras 1(iii)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Geografi Tingkatan : 3B Waktu : 12.30 – 1.50

Tajuk : SkalaObjektif : Murid dapat :

1. Mengira keluasan kawasan berpandukan skala.2. Mengira anggaran keluasan kawasan tidak sekata berpandukan skala.

Aktiviti : i) Penerangan jenis-jenis skala ii) Tunjuk cara mengukur skala kawasan sekata dan tidak sekata.iii) Latihan menjawab soalan skala

Nilai Patriotisme : Bangga dengan kedudukan Malaysia yang strategik dalam peta dunia.Refleksi :

Rancangan Pengajaran Harian

Page 24: rph bm

Minggu: 7 Hari : Khamis Tarikh: 17/2/2011

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu: 8.10 – 9.30

Tajuk : Karangan Perbahasan – Isu EkonomiObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan lima hujah penting berdasarkan keutamaan2. Membidas hujah pihak lawan dengan laras bahasa yang sesuai

Aktiviti : i) Guru melontarkan idea utama ii) Perbincangan kumpulan – mencari isi hujah untuk kerajaan dan pembangkangiii) Murid menghasilkan sebuah karangan secara individu

FU : 12.4 Aras 2 (ii)FS : 1.5 Aras 2 (i)KBT : Konstruktivisme Refleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 4A3 Waktu : 10.10 – 10.50

Tajuk : Petikan Umum- Isu Ambang RemajaObjektif : Murid dapat :

1.Menyenaraikan isi penting dalam petikan secara tepat2. Mengulas secara kritis dan spontan berdasarkan petikan yang dipelajari

Aktiviti : i) Guru mengedarkan teks dan murid membaca secara senyap ii) Guru bertanya murid berkaitan isu yang dibacaiii) Murid mengenal pasti penanda wacana dalam teks

FU : 7.5 Aras 1 (v)FS : 8.1 Aras 2 (i)KBT : Kecerdasan PelbagaiRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu : 11.10 – 11.50

Tajuk : Petikan Umum - Isu EkonomiObjektif : Murid dapat :

1.Menyenaraikan lima faktor penggerak ekonomi negara2. Mencari makna perkataan yang sukar dengan merujuk kamus

Aktiviti : i) Guru mengedar teks dan murid membaca secara senyap ii) Murid menjawab soalan pemahamaniii) Murid menanda jawapan rakan

FU : 8.4 Aras 1 (iv)FS : 7.4 Aras 3(i)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Geografi Tingkatan : 3C Waktu : 12.30 – 1.50

Tajuk : SkalaObjektif : Murid dapat :

1. Mengira keluasan kawasan berpandukan skala.2. Mengira anggaran keluasan kawasan tidak sekata berpandukan skala.

Aktiviti : i) Penerangan jenis-jenis skala ii) Tunjuk cara mengukur skala kawasan sekata dan tidak sekata.iii) Latihan menjawab soalan skala

Nilai Patriotisme : Bangga dengan kedudukan Malaysia yang strategik dalam peta dunia.Refleksi :

Rancangan Pengajaran Harian

Page 25: rph bm

Minggu: 7 Hari : Jumaat Tarikh: 18/2/2011

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu : 7.30 – 8.10

Tajuk : Petikan Umum - Isu EkonomiObjektif : Murid dapat :

1.Menyenaraikan lima faktor penggerak ekonomi negara2. Mencari makna perkataan yang sukar dengan merujuk kamus

Aktiviti : i) Guru mengedar teks dan murid membaca secara senyap ii) Murid menjawab soalan pemahamaniii) Murid menanda jawapan rakan

FU : 8.4 Aras 1 (iv)FS : 7.4 Aras 3(i)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 4A3 Waktu : 8.50 – 9.30

Tajuk : Petikan Umum- Isu Ambang RemajaObjektif : Murid dapat :

1.Menyenaraikan kata kerja transitif yang terdapat dalam petikan 2. Membina ayat daripada kata kerja transitif

Aktiviti : i) Guru mengedarkan teks dan murid membaca secara senyap ii) Murid mengesan kata kerja transitifiii) Murid membina ayat daripada kata kerja transitif

FU : 7.5 Aras 1 (v)FS : 8.1 Aras 2 (i)KBT : Kecerdasan PelbagaiRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu: 10.10 – 10.50

Tajuk : Petikan Umum - Isu EkonomiObjektif : Murid dapat :

1.Menyenaraikan lima faktor penggerak ekonomi negara2. Mencari makna perkataan yang sukar dengan merujuk kamus

Aktiviti : i) Guru mengedar teks dan murid membaca secara senyap ii) Murid menjawab soalan pemahamaniii) Murid menanda jawapan rakan

FU : 8.4 Aras 1 (iv)FS : 7.4 Aras 3(i)KBT : KBKKRefleksi :

Rancangan Pengajaran Harian

Page 26: rph bm

Minggu: 8 Hari : Isnin Tarikh: 21/2/2011

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu: 8.50 – 9.30

Tajuk : Petikan Umum - Isu PelanconganObjektif : Murid dapat :

1.Membina lima ayat berdasarkan petikan2. Menjawab tiga soalan pemahaman dengan betul

Aktiviti : i) Guru mengedar teks dan murid membaca secara senyap ii) Murid menjawab soalan pemahamaniii) Murid menanda jawapan rakan

FU : 7.3 Aras 1 (iii)FS : 8.2 Aras 1(iii)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 4A3 Waktu : 10.10 – 10.50

Tajuk : Petikan Umum - Isu Alam SekitarObjektif : Murid dapat :

1.Menyatakan sekurang-kurangnya lima isi penting berdasarkan petikan yang dibaca2. Menjawab empat soalan pemahaman dengan betul

Aktiviti : i) Guru mengedarkan teks, murid membaca senyap ii) Perbincangan kumpulan – mengesan isi penting dan ayat topikiii) Murid menjawab soalan pemahaman

FU : 7.4 Aras 1 (iv)FS : 1.3 Aras 3(i)KBT : Kecerdasan pelbagaiRefleksi :

M. Pelajaran : Geografi Tingkatan : 2G Waktu : 12.30 – 1.50

Tajuk : PetaObjektif : Murid dapat : 1. Mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya berdasarkan peta bergambar 2. Menyatakan kedudukan dan taburan ciri-ciri geografi yang diperhatikan dalam peta bergambar.Aktiviti : i) Menunjuk cara untuk menentukan kedudukan dan taburan ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta

ii) Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta.iii) Latihan menjawab soalan

Nilai Patriotisme : Bangga dengan kedudukan Malaysia yang strategik dalam peta dunia.Refleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu : 1.50 – 2.30

Tajuk : Petikan Umum - Isu PelanconganObjektif : Murid dapat :

1.Membina lima ayat berdasarkan petikan2. Menjawab tiga soalan pemahaman dengan betul

Aktiviti : i) Guru mengedar teks dan murid membaca secara senyap ii) Murid menjawab soalan pemahamaniii) Murid menanda jawapan rakan

FU : 7.3 Aras 1 (iii)FS : 8.2 Aras 1(iii)KBT : KBKKRefleksi :

Rancangan Pengajaran Harian

Minggu: 8 Hari : Selasa Tarikh: 22/2/2011

Page 27: rph bm

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu: 8.50 – 9.30

Tajuk : KOMSAS - Sajak “Kecek –(V)”Objektif : Murid dapat :

1. Menghuraikan maksud dalam rangkap sajak2. Menjelaskan tema dan persoalan dalam sajak

Aktiviti : i) Wakil murid mendeklamasikan sajak ii) Perbincangan kumpulan – maksud sajak setiap rangkapiii) Murid menulis nota berkaitan

FU : 10.5 Aras 1(i)FS : 10.4 Aras 1(iii)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 4A3 Waktu : 11.10 – 12.30

Tajuk : Cerpen – ‘Memori Seorang Tua’Objektif : Murid dapat :

1. Menghuraikan struktur plot cerpen2. Menyatakan tema dan persoalan dalam cerpen

Aktiviti : i) Guru meminta wakil murid menhuraikan sinopsis ii) Perbincangan kumpulan – tema dan persoalaniii) Menghasilkan peta minda berkaitan

FU : 10.4 Aras 1(iii)FS : 10.5 Aras 3(ii)KBT : Kecerdasan pelbagaiRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu : 12.30 – 1.10

Tajuk : KOMSAS - Sajak “Kecek –(V)”Objektif : Murid dapat :

1. Menghuraikan maksud dalam rangkap sajak2. Menjelaskan tema dan persoalan dalam sajak

Aktiviti : i) Wakil murid mendeklamasikan sajak ii) Perbincangan kumpulan – maksud sajak setiap rangkapiii) Murid menulis nota berkaitan

FU : 10.5 Aras 1(i)FS : 10.4 Aras 1(iii)KBT : KBKKRefleksi :

Rancangan Pengajaran Harian

Minggu: 8 Hari : Rabu Tarikh: 23/2/2011

Page 28: rph bm

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 4A3 Waktu: 8.50 – 9.30

Tajuk : Petikan Umum - Isu Alam SekitarObjektif : Murid dapat :

1.Menyatakan sekurang-kurangnya lima isi penting berdasarkan petikan yang dibaca2. Menjawab empat soalan pemahaman dengan betul

Aktiviti : i) Guru mengedarkan teks, murid membaca senyap ii) Perbincangan kumpulan – mengesan isi penting dan ayat topikiii) Murid menjawab soalan pemahaman

FU : 7.4 Aras 1 (iv)FS : 1.3 Aras 3(i)KBT : Kecerdasan pelbagaiRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu : 10.10 – 10.50

Tajuk : KOMSAS - Sajak “Kecek –(V)”Objektif : Murid dapat :

1. Menghuraikan maksud dalam rangkap sajak2. Menjelaskan tema dan persoalan dalam sajak

Aktiviti : i) Perbincangan tema dan persoalan ii) Perbincangan kumpulan – menghasilkan peta minda berkaitan perbincanganiii) Murid menulis nota berkaitan

FU : 10.5 Aras 1(i)FS : 10.4 Aras 1(iii)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu: 1.10 – 1.50

Tajuk : KOMSAS - Sajak “Kecek –(V)”Objektif : Murid dapat :

1. Menghuraikan maksud dalam rangkap sajak2. Menjelaskan tema dan persoalan dalam sajak

Aktiviti : i) Perbincangan tema dan persoalan ii) Perbincangan kumpulan – menghasilkan peta minda berkaitan perbincanganiii) Murid menulis nota berkaitan

FU : 10.5 Aras 1(i)FS : 10.4 Aras 1(iii)KBT : KBKKRefleksi :

Rancangan Pengajaran Harian

Minggu: 8 Hari : Khamis Tarikh: 24/2/2011

Page 29: rph bm

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu: 8.50 – 9.30

Tajuk : Petikan Umum - Isu PelanconganObjektif : Murid dapat :

1.Membina lima ayat berdasarkan petikan2. Menjawab tiga soalan pemahaman dengan betul

Aktiviti : i) Guru mengedar teks dan murid membaca secara senyap ii) Murid menjawab soalan pemahamaniii) Murid menanda jawapan rakan

FU : 7.3 Aras 1 (iii)FS : 8.2 Aras 1(iii)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu : 9.30 – 10.50

Tajuk : Rumusan Karangan – Isu PelanconganObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan secara lisan tentang isu yang dibincangkan dalam petikan2. Menyenaraikan enam isi tersurat dan dua isi tersirat

Aktiviti : i) Guru mengedarkan teks dan murid membaca secara senyap ii) Murid mengenal pasti isi tersurat dan tersiratiii) Murid menulis sebuah rumusan karangan yang lengkap

FU : 2.1 Aras 1 (ii)FS : 8.5 Aras 2 (i)KBT : Kecerdasan PelbagaiRefleksi :

M. Pelajaran : Geografi Tingkatan : 2G Waktu : 11.50 – 12.30

Tajuk : PetaObjektif : Murid dapat : 1. Mengelaskan simbol-simbol yang mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya 2. Mentafsir peta bergambar.Aktiviti : i) Melengkapkan pengurusan grafik tentang ciri-ciri fizikal dan budaya daripada peta

ii) Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta.iii) Latihan menjawab soalan

Nilai Patriotisme : Bangga dengan kedudukan Malaysia yang strategik dalam peta dunia.Refleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 4A3 Waktu : 12.30 – 1.50

Tajuk : Karangan Fakta - Isu – Alam SekitarObjektif : Murid dapat :

1. Menyenaraikan isi-isi penting berdasarkan isu yang dibincangkan2. Membina perenggan isi dengan huraian berkembang

Aktiviti : i) Guru mencetuskan idea ii) Guru bertanya murid berkaitan isu alam sekitariii) Murid menghasilkan karangan berdasarkan peta minda

FU : 12.3 Aras 1 (iv)FS : 2.1 Aras 1 (iii)KBT : Kecerdasan PelbagaiRefleksi :

Rancangan Pengajaran Harian

Minggu: 8 Hari : Jumaat Tarikh: 25/2/2011

Page 30: rph bm

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu : 7.30 – 8.50

Tajuk : Rumusan Karangan – Isu PelanconganObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan secara lisan tentang isu yang dibincangkan dalam petikan2. Menyenaraikan enam isi tersurat dan dua isi tersirat

Aktiviti : i) Guru mengedarkan teks dan murid membaca secara senyap ii) Murid mengenal pasti isi tersurat dan tersiratiii) Murid menulis sebuah rumusan karangan yang lengkap

FU : 2.1 Aras 1 (ii)FS : 8.5 Aras 2 (i)KBT : Kecerdasan PelbagaiRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu: 8.50 – 9.30

Tajuk : Petikan Umum - Isu PelanconganObjektif : Murid dapat :

1.Membina lima ayat berdasarkan petikan2. Menjawab tiga soalan pemahaman dengan betul

Aktiviti : i) Guru mengedar teks dan murid membaca secara senyap ii) Murid menjawab soalan pemahamaniii) Murid menanda jawapan rakan

FU : 7.3 Aras 1 (iii)FS : 8.2 Aras 1(iii)KBT : KBKKRefleksi :

Rancangan Pengajaran Harian

Minggu: 9 Hari : Isnin Tarikh: 28/2/2011

Page 31: rph bm

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu: 8.50 – 9.30

Tajuk : Petikan Umum - Isu SukanObjektif : Murid dapat :

1.Menjawab tiga soalan pemahaman dengan tepat2. Menyenaraikan kata terbitan yang terdapat dalam petikan

Aktiviti : i) Guru mengedar teks dan murid membaca secara senyap ii) Murid menjawab soalan pemahamaniii) Murid murid menyenaraikan kata terbitan yang terdapat dalam petikan

FU : 8.5 Aras 1 (v)FS : 7.7 Aras 3(i)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 4A3 Waktu : 10.10 – 10.50

Tajuk : Petikan Umum - Isu PelanconganObjektif : Murid dapat :

1.Menjawab tiga soalan pemahaman dengan tepat2. Menyenaraikan kata terbitan yang terdapat dalam petikan

Aktiviti : i) Guru mengedarkan teks, murid membaca senyap ii) Perbincangan kumpulan – mengesan kata terbitaniii) Murid menjawab soalan pemahaman

FU : 7.4 Aras 1 (iv)FS : 1.3 Aras 3(i)KBT : Kecerdasan pelbagaiRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu : 11.10 – 11.50

Tajuk : Prosa Tradisional – Hikayat SiakObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan plot mengikut urutan peristiwa2. Menyenaraikan lima tindakan menangani masalah

Aktiviti : i) Guru beberapa murid menghuraikan sinopsis ii) Murid menghuraikan sinopsis berasaskan binaan plotiii) Guru meminta murid berbincang berkaitan cara menyelesaikan masalah berkaitan teks

FU : 10.6 Aras 1(iii)FS : 6.3 Aras 2(i)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Geografi Tingkatan : 2G Waktu : 12.30 – 1.50

Tajuk : PetaObjektif : Murid dapat : 1. Mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya berdasarkan peta bergambar 2. Menyatakan kedudukan dan taburan ciri-ciri geografi yang diperhatikan dalam peta bergambar.Aktiviti : i) Menunjuk cara untuk menentukan kedudukan dan taburan ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta

ii) Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta.iii) Latihan menjawab soalan

Nilai Patriotisme : Bangga dengan kedudukan Malaysia yang strategik dalam peta dunia.Refleksi :

Rancangan Pengajaran Harian

Minggu: 9 Hari : Selasa Tarikh: 1/3/2011

Page 32: rph bm

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu: 8.10 – 9.30

Tajuk : Penulisan – Laporan SukanObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan peristiwa-peristiwa penting dalam petikan2. Menghasilkan karangan berformat laporan

Aktiviti : i) Guru menjelaskan format laporan ii) Perbincangan kumpulan – Laporan Kejohanan Merentas Desa Sekolahiii) Murid menulis karangan format laporan yang berkaitan

FU : 12.3 Aras 1 (iv)FS : 1.5 Aras 1 (iv)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu : 9.30 – 10.10

Tajuk : Prosa Tradisional – Hikayat SiakObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan plot mengikut urutan peristiwa2. Menyenaraikan lima tindakan menangani masalah

Aktiviti : i) Guru beberapa murid menghuraikan sinopsis ii) Murid menghuraikan sinopsis berasaskan binaan plotiii) Guru meminta murid berbincang berkaitan cara menyelesaikan masalah berkaitan teks

FU : 10.6 Aras 1(iii)FS : 6.3 Aras 2(i)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 4A3 Waktu : 11.10 – 12.30

Tajuk : Cerpen – ‘Israk’Objektif : Murid dapat :

1. Menghuraikan sinopsis cerpen2. Menjelaskan watak utama dan watak sampingan

Aktiviti : i) Guru meminta wakil murid menghuraikan sinopsis ii) Perbincangan kumpulan – watak utama dan watak sampinganiii) Menghasilkan peta minda berkaitan

FU : 10.2 Aras 1(iv)FS : 3.3 Aras 2(i)KBT : Kecerdasan pelbagaiRefleksi :

Rancangan Pengajaran Harian

Minggu: 9 Hari : Rabu Tarikh: 2/3/2011

Page 33: rph bm

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 4A3 Waktu: 8.50 – 9.30

Tajuk : Petikan Umum - Isu PelanconganObjektif : Murid dapat :

1.Menjawab tiga soalan pemahaman dengan tepat2. Menyenaraikan kata terbitan yang terdapat dalam petikan

Aktiviti : i) Guru mengedarkan teks, murid membaca senyap ii) Perbincangan kumpulan – mengesan kata terbitaniii) Murid menjawab soalan pemahaman

FU : 7.4 Aras 1 (iv)FS : 1.3 Aras 3(i)KBT : Kecerdasan pelbagaiRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu: 11.10 – 11.50

Tajuk : Prosa Tradisional – Hikayat SiakObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan plot mengikut urutan peristiwa2. Menyenaraikan lima tindakan menangani masalah

Aktiviti : i) Guru beberapa murid menghuraikan sinopsis ii) Murid menghuraikan sinopsis berasaskan binaan plotiii) Guru meminta murid berbincang berkaitan cara menyelesaikan masalah berkaitan teks

FU : 10.6 Aras 1(iii)FS : 6.3 Aras 2(i)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu : 12.30 – 1.50

Tajuk : Penulisan – Laporan SukanObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan peristiwa-peristiwa penting dalam petikan2. Menghasilkan karangan berformat laporan

Aktiviti : i) Guru menjelaskan format laporan ii) Perbincangan kumpulan – Laporan Kejohanan Merentas Desa Sekolahiii) Murid menulis karangan format laporan yang berkaitan

FU : 12.3 Aras 1 (iv)FS : 1.5 Aras 1 (iv)KBT : KBKKRefleksi :

Rancangan Pengajaran Harian

Minggu: 9 Hari : Khamis Tarikh: 3/3/2011

Page 34: rph bm

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu : 8.10 – 8.50

Tajuk : Petikan Umum - Isu SukanObjektif : Murid dapat :

1.Menjawab tiga soalan pemahaman dengan tepat2. Menyenaraikan kata terbitan yang terdapat dalam petikan

Aktiviti : i) Guru mengedar teks dan murid membaca secara senyap ii) Murid menjawab soalan pemahamaniii) Murid murid menyenaraikan kata terbitan yang terdapat dalam petikan

FU : 8.5 Aras 1 (v)FS : 7.7 Aras 3(i)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu: 8.50 – 9.30

Tajuk : Prosa Tradisional – Hikayat SiakObjektif : Murid dapat :

1. Menyatakan plot mengikut urutan peristiwa2. Menyenaraikan lima tindakan menangani masalah

Aktiviti : i) Guru beberapa murid menghuraikan sinopsis ii) Murid menghuraikan sinopsis berasaskan binaan plotiii) Guru meminta murid berbincang berkaitan cara menyelesaikan masalah berkaitan teks

FU : 10.6 Aras 1(iii)FS : 6.3 Aras 2(i)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Geografi Tingkatan : 2G Waktu : 11.50 – 12.30

Tajuk : PetaObjektif : Murid dapat : 1. Mengelaskan simbol-simbol yang mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya 2. Mentafsir peta bergambar.Aktiviti : i) Melengkapkan pengurusan grafik tentang ciri-ciri fizikal dan budaya daripada peta

ii) Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta.iii) Latihan menjawab soalan

Nilai Patriotisme : Bangga dengan kedudukan Malaysia yang strategik dalam peta dunia.Refleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 4A3 Waktu : 12.30 – 1.50

Tajuk : KARANGAN - Skrip DramaObjektif : Murid dapat :

1. Menulis Pendahuluan skrip drama2. Menyenaraikan 10 perkataan yang puitis berdasarkan skrip drama

Aktiviti : i) Guru menerangkan kaedah menulis skrip drama ii) Murid membina 10 dialogiii) Murid menghasilkan karangan berdasarkan dialog yang dicipta

FU : 12.6 Aras 1 (i)FS : 11.3 Aras 1 (i)KBT : Kecerdasan PelbagaiRefleksi :

Rancangan Pengajaran Harian

Minggu: 9 Hari : Jumaat Tarikh: 4/3/2011

Page 35: rph bm

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5S1 Waktu : 8.10 – 8.50

Tajuk : Petikan Umum - Isu SukanObjektif : Murid dapat :

1.Menjawab tiga soalan pemahaman dengan tepat2. Menyenaraikan kata terbitan yang terdapat dalam petikan

Aktiviti : i) Guru mengedar teks dan murid membaca secara senyap ii) Murid menjawab soalan pemahamaniii) Murid murid menyenaraikan kata terbitan yang terdapat dalam petikan

FU : 8.5 Aras 1 (v)FS : 7.7 Aras 3(i)KBT : KBKKRefleksi :

M. Pelajaran : Bahasa Melayu Tingkatan : 5A2 Waktu: 8.50 – 9.30

Tajuk : Petikan Umum - Isu SukanObjektif : Murid dapat :

1.Menjawab tiga soalan pemahaman dengan tepat2. Menyenaraikan kata terbitan yang terdapat dalam petikan

Aktiviti : i) Guru mengedar teks dan murid membaca secara senyap ii) Murid menjawab soalan pemahamaniii) Murid murid menyenaraikan kata terbitan yang terdapat dalam petikan

FU : 8.5 Aras 1 (v)FS : 7.7 Aras 3(i)KBT : KBKKRefleksi :