rolul organiza¨â€iilor cu profil religios £®n dezvoltarea ... ingrijiri...

Download Rolul organiza¨â€iilor cu profil religios £®n dezvoltarea ... Ingrijiri soc-medicale, inclusiv paliative

Post on 27-Jan-2020

7 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. “Investeşte în oameni!”

  Conferința Națională a Economiei Sociale Pentru o economie a solidarității

  Iuliana Conovici, IES Conferință finală

  29 august 2013, București

  Rolul organizațiilor cu profil religios în dezvoltarea serviciilor sociale și ale ocupării

 • Organizații cu profil religios

  Faith-based organisations

  • entităţi întemeiate pe credinţe religioase comune ale căror activităţi în

  domeniul social, educaţional, economic etc. sunt articulate în mod

  direct sau indirect ca forme de manifestare a respectivelor credinţe.

  În cadrul acestui studiu, distingem:

  • 1. culte religioase şi unităţi de cult şi

  • 2. ONG-uri - organizaţii autonome cu profil religios care

  funcţionează potrivit regimului legal general al asociaţiilor şi

  fundaţiilor.

  Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. “Investeşte în oameni!”

 • Obiective de cercetare

  • analiza evoluţiei cultelor şi organizaţiilor cu profil religios în perioada 2000 – 2010, urmărind totodată evoluţia rolului social şi economic al acestor organizaţii;

  • formularea unei evaluări privind locul şi impactul organizaţiilor cu caracter religios în sectorul economiei sociale din România.

  • -> cercetare exploratorie

  Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. “Investeşte în oameni!”

 • Metodologia de cercetare

  Cercetare cantitativă: • anchetă de teren – nov.-dec. 2012; eșantion (dublu stratificat, pe

  forma jur. de organizare și regiuni de dezvoltare) de 689 organizații cu profil religios, culte și ONG cu bilanț; reprezentativitate +/- 4%, nivel de confidență 95%.

  Cercetare calitativă • 6 interviuri semi-structurate

  • 2 focus-grupuri (București, Cluj-Napoca)

  • 3 studii de caz

  Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. “Investeşte în oameni!”

 • Alte tipuri de date folosite

  • Bază de date INS (date de bilanț ale organizațiilor)

  [prelucrare IES]

  • Date oferite/publicate de organizatiile studiate

  • Documente, alte cercetări și baze de date

  Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. “Investeşte în oameni!”

 • An Nr. organizaţii religioase

  1996 6,591

  1997 8,739

  1998 10,302

  1999 11,300

  2000 11,673

  2001 11,726

  2002 14,384

  2003 15,651

  2004 16,201

  2005 16,787

  2006 18,377

  2007 18,886

  2008 18,657

  2009 18,429

  2010 18,451

  0

  2.000

  4.000

  6.000

  8.000

  10.000

  12.000

  14.000

  16.000

  18.000

  20.000

  1 9

  9 6

  1 9

  9 7

  1 9

  9 8

  1 9

  9 9

  2 0

  0 0

  2 0

  0 1

  2 0

  0 2

  2 0

  0 3

  2 0

  0 4

  2 0

  0 5

  2 0

  0 6

  2 0

  0 7

  2 0

  0 8

  2 0

  0 9

  2 0

  1 0

  Evoluția nr. org. religioase

  Nr. organizaţii religioase

  Un sector în creștere

  2000 2005 2007 2008 2009

  furnizori serv. soc. 174 345 425 464 480

  acreditate 98 168 189 191 201

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  Org. rel. furnizori de servicii sociale Sursa:

  Institutul

  Naţional de

  Statistică -

  Anuarul

  Statistic al

  României

  2011

  An Nr. org. cu profil religios care au depus bilanţ

  contabil

  2000 1027

  2005 1507

  2007 1722

  2008 1757

  2009 1852

  2010 1959

  Sursa: INS 2011 (prelucrare IES/FDSC)

 • Indicatori

  financiari

  principali

  Nr. Organizaţii

  Active

  Imobilizate

  (lei)

  Venituri (lei) Cheltuieli (lei) Angajaţi

  TOTAL Culte 479 1,117,184,250 446,917,499 374,215,239 13,204

  Medie culte 2,332,326 933,022 781,243 28

  Mediana culte 149,096 16,546 16,488 3

  Cuartila 3

  culte 1,041,739 139,267 132,313 13

  TOTAL ONG

  Religioase 1,480 292,424,896 282,573,484 257,847,578 5,662

  Medie ONG

  Religioase 197,584 190,928 174,221 4

  Mediana ONG

  Religioase 45 12,535 10,865 0

  Cuartila 3

  ONGReligioase 34,999 93,912 85,280 2

 • Ingrijiri soc-medicale, inclusiv paliative

  Recuperare/reabilitare

  Primar, gimnazial

  ed. informala adulti

  Mediere sociala

  Prescolar

  ed. informala copii

  Asist./suport toate categ. Vulnerabile

  Asist./suport varstnici

  Suport/asist. Familii/copii in dificultate

  200

  209

  198

  207

  206

  198

  213

  198

  212

  214

  21

  26

  26

  28

  29

  39

  42

  67

  101

  114

  Principalele tipuri de servicii oferite acreditate neacreditate

  14

  15

  16

  16

  17

  20

  20

  23

  24

  24

  34

  34

  47

  50

  53

  59

  60

  61

  62

  68

  72

  13

  12

  11

  13

  14

  21

  13

  24

  23

  23

  31

  41

  86

  41

  52

  57

  49

  53

  57

  61

  71

  Victime traficului persoane

  Victime violenţa familie

  Adulti fără adăpost

  HIV/SIDA (copii şi adulţi)

  Adulti dizabilităţi

  Şomeri - dizabilitati

  Migranţi / refugiaţi

  Copii - dizabilităţi

  Familii monoparentale

  Şomeri peste 45 ani

  Bolnavi cronici/incurabili

  Persoane cu dependente

  Şomeri romi

  Şomeri lunga durata

  Someri rural

  Şomeri tineri (15-24 ani) necalificati

  Şomeri - probleme sociale

  Romi

  Copii/ tineri în dificultate

  Vârstnici

  Dificultăţi materiale urgente

  Evoluția nr. de beneficiari, pe categorii

  2010 2011

  Sursa: Ancheta Prometeus, nov-dec. 2012

 • Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. “Investeşte în oameni!”

  Serviciile sunt cel mai adesea oferite cu titlu

  gratuit (66%), posibil într-un regim de

  contribuții benevole din partea beneficiarilor;

  coplata - dificil de introdus/acceptat.

  Aproape 2/3 din organizații

  au beneficiari atât din

  mediul rural cât și din

  mediul urban.

  95% din organizațiile din eșantion oferă cel puțin un tip de serviciu

 • Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. “Investeşte în oameni!”

  26 21 12 6 2 3

  41 38

  17 24

  10 5

  33 42

  71 70 88 92

  Sprijinul comunităţii locale (total) -%

  In mare masura In oarecare masura deloc

  Satisfacţia privind relaţiile cu autorităţile publice - %

  F. mare măsură

  Într-o oarecare măsură

  Deloc Nu au relaţii

  Naţionale 8 25 20 47

  Judeţene 13 37 14 37

  Locale 24 42 11 23

  Percepția capacității de a influența deciziile autorităților publice

  F. mare măsură

  Într-o oarecare măsură

  Deloc

  Naţionale 2 24 74

  Judeţene 5 33 63

  Locale 12 38 50

  Sursa: Ancheta Prometeus, nov.-dec. 2012

 • Particularitățile org. cu profil religios Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. “Investeşte în oameni!”

  Resurse materiale

  Resurse umane

  Finantari publice

  Finantari private

  Finantari europene

  Identificarea de parteneri

  Instruire personal

  Obtinerea de donatii individuale

  18

  16

  3

  5

  1

  3

  7

  16

  12

  16

  5

  7

  3

  11

  9

  16

  13

  12

  9

  10

  8

  10

  11

  14

  8

  7

  5

  9

  4

  7

  7

  7

  49

  50

  78

  69

  84

  68

  67

  47

  Sprijinul Bisericii pt ONG cu profil religios - %

  In foarte mare masura In mare masura

  In mica masura In foarte mica