role of livestock & poultry in global warming

Upload: bhaskar-ganguly

Post on 06-Jul-2018

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Role of Livestock & Poultry in Global Warming

  1/26

  T`cj `o Cnvjst`ga U`uctry

  nh

  Mr Dbisair Lihlucy

  Ub.M., K._.Wg., D._.Wg. & I.B.

 • 8/17/2019 Role of Livestock & Poultry in Global Warming

  2/26

  Zhmjrstihmnhl lc`dic wirknhl

  Ihhuic lc`dic suroigj kjih tjkpjriturj nhgrjisjm dy ≂9.=?µG

  murnhl 9225 t` 4555

  ]bj nhgrjisj wis bnlbjr o`r cihm (≂4 µG) tbih o`r `gjih (≂9 µG)

  Ihhuic lc`dic kjih cihm inr tjkpjriturjs nhgrjisjm dy ≂5.2 µG

  murnhl 92?5 t` 45551 tbj kix. mnoojrjhgj djnhl ≂9.9 µG

  ]bj g`rrjsp`hmnhl vicujs o`r tbj H`rtbjrh & W`utbjrh

  bjknspbjrjs wjrj ≂5.> µG, 9.4 µG & ≂5.< µG, 9 µG, rjspjgtnvjcy

 • 8/17/2019 Role of Livestock & Poultry in Global Warming

  3/26

  Zhmjrstihmnhl lc`dic wirknhl … 

 • 8/17/2019 Role of Livestock & Poultry in Global Warming

  4/26

  Zhmjrstihmnhl lc`dic wirknhl … 

  Nhgrjisj nh tbj ivjrilj tjkpjriturj `o tbj

  jirtb„s hjir suroigj & `gjihs `vjr rjgjhtmjgimjs & nts pr`fjgtjm g`htnhuitn`h bis djjh

  tjrkjm Lc`dic \irknhl.

 • 8/17/2019 Role of Livestock & Poultry in Global Warming

  5/26

  Iss`gnitjm tjrks

  Gcnkitj gbihlj6 gih ics` nhgcumj lc`dic g``cnhl1 ]` strjss

  up`h nts bukih nhmugjm hiturj, gcnkitj gbihlj ns ics`

  ah`wh is –ihtbr`p`ljhng gcnkitj gbihlj‛.

  Gcnkitj virnidncnty6  ]bj Zhntjm Hitn`hs Orikjw`ra

  G`hvjhtn`h `h Gcnkitj Gbihlj (ZHOGGG) imv`gitjs tbj

  tjrk –gcnkitj gbihlj‛ strngtcy o`r bukih-giusjm gbihljs

  & rjsjrvjs tbj usj `o tbj tjrk –gcnkitj virnidncnty‛ o`r icc`tbjr gbihljs.

 • 8/17/2019 Role of Livestock & Poultry in Global Warming

  6/26

  ]bj Lrjjhb`usj Joojgt (LBJ)

  I hituric pr`gjss tbit ajjps Jirtb wirkNhg`knhl s`cir rimnitn`h ; 7=9 \/k4 

  954 \/k4 ns rjocjgtjm (gc`ums, must & tbj Jirtb's suroigj)

  Id`ut bico (9?9 witts/k4) ns ids`rdjm dy tbj Jirtb'ssuroigj & jknttjm is c`hl wivj (nhorirjm) rimnitn`h diga

  t` tbj itk`spbjrj

  W`kj `o tbj nhorirjm rimnitn`h ns ids`rdjm & rj-jknttjm

  dy bjit-trippnhl "lrjjhb`usj lisjs‛ nh tbj itk`spbjrj

  Icdjm`6 Ur`p`rtn`h `o nhgnmjht s`cir jhjrly tbit ns rjocjgtjm dy tbj

  jirtb„s suroigj 

 • 8/17/2019 Role of Livestock & Poultry in Global Warming

  7/26

  Lrjjhb`usj Lisjs (LBLs)

  Lisjs cnaj witjr vip`r, gird`h mn`xnmj, kjtbihj, hntr`us

  `xnmj, `z`hj, jtg.  bivj i mnp`cj k`kjht1 nhori-rjmrimnitn`hs sjt tbjk nh vndritn`hs. Citjr tbj k`cjgucj, t`

  rjlinh nts lr`uhm stitj, rjcjisjs i quihtuk `o nhorirjm

  rimnitn`h, tbjrjdy rjcjisnhl tbj bjit trippjm.

  % G`htrndutn`h `o mnoojrjht LBLs t` LBJ 

  B4@ 7?--4?

  GB= 5=-5>

  @7 57-5<

 • 8/17/2019 Role of Livestock & Poultry in Global Warming

  8/26

  Lrjjhb`usj Lisjs… 

  W`kj lisjs giusj lrjitjr bjitnhl `vjr i lnvjh tnkjsgicj

  ]bns idncnty `o i lis (o`r i pjrn`m `o 955 yjirs) ns jxprjssjmis nts Lc`dic \irknhl U`tjhtnic (L\U)

  G@4 ns tbj rjojrjhgj k`cjgucj1 mjonhjm t` bivj L\U ; 9

  GB= L\U ; 47, H4@ L\U ; 4>?

 • 8/17/2019 Role of Livestock & Poultry in Global Warming

  9/26

  Joojgts `o Lc`dic \irknhl

  • Lc`diccy mnknhnsbnhl lcignjrs

  • Mnsruptn`h `o ngj sbjcvjs (j.l. Cirsjh Ngj Wbjco)

  • Wji cjvjc rnsj

  • _irnitn`hs nh rinhoicc pittjrhs (oc``ms, mr`ulbts)

  • Nhgrjisjm `ggurrjhgj `o jxtrjkj wjitbjr jvjhts

  • \itjr sgirgnty

  • Imvjrsj joojgts `h bjictb (wirkjr tjkpjriturjs,

  nhgrjisjm nhgnmjhgj `o vjgt`rs/ vjgt`r d`rhj mnsjisjs)

 • 8/17/2019 Role of Livestock & Poultry in Global Warming

  10/26

  Cnttcj Lc`dic wirknhl ; C`ts `o Lc`dic wirknhl

  • Lc`dic wirknhl giusjs witjr t` jvip`ritj

  • Kjctnhl ngj jxp`sjs cihm tbit bis c`wjr rjocjgtnvnty

  • C`wjrnhl `o `gjih pB giusjs tbj rjcjisj `o G@4  or`k

  sjmnkjhts

  • ]biwnhl `o pjrkior`st kirsbjs w`ucm rjcjisj

  immntn`hic ik`uhts `o LBLs

  Jvjh no icc igtnvntnjs cjimnhl t` lc`dic wirknhl irjgjisjm, p`sntnvj ojjmdiga joojgts kiy g`htnhuj o`r i

  pjrn`m or`k :55 yjirs up t` i knccjhhnuk!!!

 • 8/17/2019 Role of Livestock & Poultry in Global Warming

  11/26

  Cnvjst`ga irj tbj o`rjk`st g`htrndut`rs t` Lc`dic

  \irknhl!- –Cnvjst`ga„s C`hl Wbim`ws ‗  Jhvnr`hkjhtic Nssujs & @ptn`hs‛ , OI@, 4554

  Ihtbr`p`ljhng kjtbihj pr`mugtn`h dy s`urgj, 4595 

  W`urgj  Ippr`x. g`htrndutn`h (]jrilrik1 9594 lks) 

  Uimmy oirknhl 955

  Mnljstn`h nh m`kjstng ihnkics

 • 8/17/2019 Role of Livestock & Poultry in Global Warming

  12/26

  • Lc`dic kjit pr`mugtn`h ns jxpjgtjm t` nhgrjisj or`k

  44> KK] or`k 9>>>-4555 cjvjcs t` =?: KK] nh 45:5.

  ]bj knca `utput ns ics` pr`fjgtjm t` d``k or`k :25 t`

  95=7 KK].

  Cnvjst`ga p`pucitn`h, & g`hsjqujht g`htrndutn`h t`

  Lc`dic \irknhl, wncc nhgrjisj!!! 

  B`w irj cnvjst`ga rjsp`hsndcj0

 • 8/17/2019 Role of Livestock & Poultry in Global Warming

  13/26

  • Ur`mugj cirlj quihtntnjs `o kihurj

  • LBLs irj pr`mugjm dy ruknhic ojrkjhtitn`h & wbjh

  kihurj ns kihiljm ihjr`dngiccy.

  • Kjtbihj & hntr`us `xnmj irj k`st rjimncy & mnrjgtcy

  iss`gnitjm wntb cnvjst`ga rjirnhl.

  • Cnvjst`ga igg`uht o`r ≂7

 • 8/17/2019 Role of Livestock & Poultry in Global Warming

  14/26

  • Kjtbihj ns pr`mugjm nh tbj o`rj-st`kigb `o ruknhihts

  • 2-95% `o lr`ss jhjrly ljts g`hvjrtjm t` kjtbihj

  • 4:-75 C kjtbihj/ pjr  Al `o mry kittjr nhljstjm

  • Ih ivl. g`w (≂=:5 Al) rjcjisjs ≂4:5-755 C

  kjtbihj/miy, ik`uhtnhl ≂

 • 8/17/2019 Role of Livestock & Poultry in Global Warming

  15/26

  • Cnvjst`ga nh Gbnhi & Nhmni `vjrt`p tbj w`rcm is o`rjk`st

  g`htrndut`rs t` lc`dic wirknhl. -OI@, 4554

  • Nh 9>>2, jstnkitjm ihhuic kjtbihj pr`mugtn`h dygittcj nh Nhmni wis ≂99,5 Lnlilrik (9 Lnlilrik ; 9555

  t`hs).• Mjgiynhl muhl ics` pr`mugjs kjtbihj & gird`h mn`xnmj.

  • Hjircy icc hntr`us `xnmj ljhjritjm dy cnvjst`ga & p`uctrygih dj igg`uhtjm t` kihurj, jspjgniccy p`uctry kihurj.

  • Nh mjvjc`pnhl & uhmjr mjvjc`pjm g`uhtrnjs kihurj ns ihnhmnspjhsidcj s`urgj `o ojrtncnzjrs, wbngb pr`mugjskissnvj ik`uhts `o gird`h mn`xnmj, hntr`us `xnmj,kjtbihj & ikk`hni.

  B`w irj cnvjst`ga rjsp`hsndcj0

 • 8/17/2019 Role of Livestock & Poultry in Global Warming

  16/26

  Nhmnrjgt r`cj `o cnvjst`ga

  • Cnvjst`ga irj ik`hl tbj t`pk`st g`htrndut`rs t` cihmmjlrimitn`h & i kif`r nkpjtus o`r mjo`rjstitn`h. 

  • ≂

 • 8/17/2019 Role of Livestock & Poultry in Global Warming

  17/26

  • Mjo`rjstitn`h upsjts

  bymr`c`lngic gygcj (–Jirtb„s kif`r gnrgucit`rykjgbihnsk‛) 

  • Lr`wnhl pcihts tiaj up

  gird`h or`k tbj idn`tngpbisjs `o gird`h gygcj,tbjrjdy rjmugnhl gird`hg`htinhnhl lisjs cnaj gird`h

  mn`xnmj & kjtbihj.• Mjo`rjstitn`h gitipucts tbj

  gird`h diga nht` tbj idn`tngpbisj cjimnhl t` i

  g`hgurrjht nhgrjisj nh LBLs.

  Nhmnrjgt r`cj `o cnvjst`ga

 • 8/17/2019 Role of Livestock & Poultry in Global Warming

  18/26

  •Cnvjst`ga irj ik`hl tbj o`rjruhhnhl giusjs `o witjrs`urgj mjlrimitn`h.

  • \istjs, mruls, tihhjry joocujhts, ojrtncnzjrs & pjstngnmjs

  usjm nh ojjm gr`ps & pisturjs giusj witjr p`ccutn`h.

  • U`ccutjm witjr bis lrjitjr tbjrkic nhjrtni, n.j.  nt trips

  up bjit & tiajs c`hljr t` g``c.

  • U`ccutjm witjrs bivj virnidcj rjigtn`hs `h knhjrics &

  kiy giusj tbj rjcjisj `o LBLs, o`r jxikpcj, gird`h

  mn`xnmj ns rjcjisjm or`k cnkjst`hj dy tbj igtn`h `o ignmng

  witjr.

  Nhmnrjgt r`cj `o cnvjst`ga

 • 8/17/2019 Role of Livestock & Poultry in Global Warming

  19/26

  • U`ccutjm witjrs irj uhont o`r bukih usilj1 `dtinhnhl

  witjr or`k immntn`hic s`urgjs cnaj `gjihs, ngj gips `rmnrjgtcy or`k itk`spbjrj dy g`hmjhsitn`h upsjts tbj

  bymr`c`lngic gygcj.

  Jhjrly jxpjhmjm o`r purnongitn`h `o p`ccutjm witjrs nsih`tbjr s`urgj `o lc`dic wirknhl.

  • @vjrlriznhl strnps `oo tbj vjljtitn`h kianhl cihm

  vuchjridcj t` cjigbnhl & jr`sn`h.

  • Ciga `o vjljtitnvj g`vjr mjgrjisjs tbj icdjm`.

  • Mjsjrtnongitn`h giusjs jxtrjkjcy c`hl-tjrk mnsturdihgjs

  nh bymr`c`lngic & jg`c`lngic gygcjs.

  Nhmnrjgt r`cj `o cnvjst`ga

 • 8/17/2019 Role of Livestock & Poultry in Global Warming

  20/26

  ]igacnhl tbj pr`dcjk

  Bukih prigtngjs, h`t Cnvjst`ga, giusj

  Lc`dic wirknhl!!!

 • 8/17/2019 Role of Livestock & Poultry in Global Warming

  21/26

  • Cnvjst`ga ajjpnhl ns i hjgjssnty, h`t cuxury!

  Tjln`h-wnsj g`kpirns`h `o s`urgj-wnsj g`htrndutn`h t` Gird`h mn`xnmj jknssn`h o`r tbjpjrn`m 9>25-9>>:1 s`urgjs `o cnvjst`ga `rnlnh irj nhgcumjm uhmjr ‒@tbjrs„.

  ]igacnhl tbj pr`dcjk

  Gird`h mn`xnmj jknssn`hs dy s`urgj (knccn`h kjtrng t`hhjs1 KK]), 9>25-9>>: 

  G`uhtry/

  Tjln`h

  ]rihsp`rt U`wjr Nhmustry @tbjrs 

  9>25 9>>: 9>25 9>>: 9>25 9>>: 9>25 9>>:

  Gbnhi 27 9?< 7>< 99 >=9 ?:9 ?>2 ?47

  \`rcm 7749 ==?< ?=59 2222 :52< => 79>5 77?=

 • 8/17/2019 Role of Livestock & Poultry in Global Warming

  22/26

  • Cnvjst`ga ajjpnhl ns i hjgjssnty, h`t cuxury!

  • –Hjjm  t` rjgtnoy bukih prigtngjs nhgcumnhl

  rjo`rkucitn`h `o ihnkic mnjts, nhtr`mugtn`h `o s`nc

  g`hsjrvitn`h tjgbhnqujs ic`hl wntb jxgcusn`h `ocnvjst`ga or`k sjhsntnvj irjis, sjttnhl up `o dn`lis

  nhntnitnvjs o`r tbj rjgygcnhl `o kihurj, & tbj

  nhtr`mugtn`h `o oucc g`st prngnhl `o witjr rjs`urgjs wntb

  tixjs t` mnsg`urilj cnvjst`ga g`hgjhtritn`h ir`uhmgntnjs‛ 

  - –Cnvjst`ga„s C`hl Wbim`ws ‗ Jhvnr`hkjhtic Nssujs & @ptn`hs‛, OI@, 4554 

  ]igacnhl tbj pr`dcjk

 • 8/17/2019 Role of Livestock & Poultry in Global Warming

  23/26

  • Jhsncjm o`riljs & pjccjtjm ojjms

  • Nhbndnt`rs `o kjtbih`ljhjsns cnaj gbc`r`o`rk, gird`htjtrigbc`rnmj, bic`ljhitjm g`kp`uhms, n`h`pb`rjs, ι-dr`k`jtbihjsucpb`hng ignm

  • Mjoiuhitn`h & sudsjqujht nhtr`mugtn`h `o suntidcj

  kngr`dn`ti• Nhgrjisj rjmugtnvj igjt`ljhjsns n.j.  i pr`gjss wbjrjdy 4

  k`cjs `o gird`h mn`xnmj g`kdnhj t` o`rk igjtitj

  • Nhgrjisj ouhlic dn`kiss wntbnh tbj rukjh t` mjgrjisj ondjr

  & kjtbih`ljhjsns

  • Tjlucir turhnhl `o kihurj nh tbj onjcms t` mnsicc`w ihijr`dngdrjiam`wh

  K`mnongitn`h `o ruknhic digtjrni

  ]igacnhl tbj pr`dcjk

 • 8/17/2019 Role of Livestock & Poultry in Global Warming

  24/26

  Kugb `o tbj prjsjht pr`dcjks irj muj t` jxgjssnvj bukih

  nhtjrvjhtn`hs mnrjgtjm t`wirms jxpc`ntnhl hituric rjs`urgjs.

 • 8/17/2019 Role of Livestock & Poultry in Global Warming

  25/26

  Gbjga bukih nhtjrvjhtn`hs

  Cjt Hiturj bjic ntsjco

  Urigtngj Hiturj-ornjhmcy kjtb`ms 

 • 8/17/2019 Role of Livestock & Poultry in Global Warming

  26/26