robert kwiatkowski, warsaw stock exchange @ tmt.startups'10 warsaw

Download Robert Kwiatkowski, Warsaw Stock Exchange @ TMT.Startups'10 Warsaw

Post on 22-Oct-2014

1.833 views

Category:

Economy & Finance

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentation of Robert Kwiatkowski, Deputy Director of Market Development Department at the Warsaw Stock Exchange presented at the TMT.Startups'10 Warsaw conference on September 15th, Warsaw, Poland.

TRANSCRIPT

(Microsoft PowerPoint - Robert Kwiatkowski_TMT_15.09.10.ppt [tryb zgodno\234ci])

Oferta Giedy Papierw Wartociowych w Warszawie dla modych i innowacyjnych

TMT.Startups10 Warsaw

15 wrzenia 2010 r.

w Warszawie dla modych i innowacyjnych przedsiwzi

Gieda Papierw Wartociowych w procesie transformacji polskiej

gospodarki

Uruchomienie rynku instrumentw pochodnych

Kwi 1991 Lis 1994 Sty 1998 Lis 2000 Pa 2003 Maj 2004 Lip 2005 Lis 2006 Sie 2007 Lip 2008 Wrz 2009

Powstanie GPW - uruchomienie rynku akcji

Pierwsza zagraniczna spkaGPW najwiksz gied w

regionie CEE pod wzgldem kapitalizacji

spekPierwszy

WSE IPO Partner

Wprowadzenie WARSETU

Kwi 1991 Lis 1994 Sty 1998 Lis 2000 Pa 2003 Maj 2004 Lip 2005 Lis 2006 Sie 2007 Lip 2008 Wrz 2009

Wyodrbnienie KDPW

Wejcie Polski do UE

Pierwszy zdalny czonek

Uruchomienie rynku

NEWCONNECT

Uruchomienie CATALYST

2

RYNEK GWNY GPW Rynek

GPWGPW

Rynek w trzech wymiarach

3

RYNEK GWNY GPW(rynek regulowany)

Rynek nieregulowany

CATALYST

NewConnect rdo kapitau dla startupw

Emitenci

Spki we wczesnym etapie rozwoju

Spki dziaajce zwaszcza na

innowacyjnym i mao konkurencyjnym

rynku, prowadzce dziaalno

badawczo-rozwojow

Spki akcyjne i komandytowo-akcyjne

Status spki publicznej

Inwestorzy

Inwestorzy indywidualni

VC/PE

Wyspecjalizowane fundusze zamknite,

fundusze asset-management

Osoby prywatne posiadajce znaczcy

kapita (tzw. Anioowie Biznesu) Spki nastawione na przyspieszony

rozwj firmy dziki kapitaowi z

NewConnect i efektowi marketingowemu

kapita (tzw. Anioowie Biznesu)

4

Wejcie na NewConnect

Rynkowe

Oczekiwania inwestorw

O kapita konkuruje 160 emitentw obecnych na NC oraz

liczne kolejne oferty

Czy nasze equity story przekona inwestorw i pokona

projekty konkurujce na rynku?

Czy wycena akcji w ofercie nada za dynamicznymi

zmianami cen akcji na rynku?

Aspekty Kryteria

Formalne

Odpowiedni dokument dopuszczeniowy (dokument

informacyjny, memorandum informacyjne, prospekt

emisyjny) i zatwierdzenie/kontrola przez waciwy organ

(GPW/KNF)

Brak ogranicze w zbywalnoci instrumentw

finansowych

W stosunku do emitenta nie toczy si postpowanie

upadociowe lub likwidacyjne (z wyjtkami)

Umowa z Autoryzowanym Doradc i Animatorem Rynku

zmianami cen akcji na rynku?

5

Autoryzowany Doradca

Firma inwestycyjna lub inny podmiot wiadczcy usugi zwizane z obrotem

gospodarczym (m.in.: doradztwo finansowe, prawne, audyt finansowy) wpisany na

list Autoryzowanych Doradcw prowadzon przez GPW www.NewConnect.pl

Obowizki AD Obowizki AD

Wybr spki o odpowiedniej jakoci (weryfikacja spki)

Pomoc przy sporzdzeniu dokumentu informacyjnego i Raportu z Oferty Prywatnej (ROP)

Monitorowanie postpu prac nad dokumentem informacyjnym i zatwierdzenie go

Co najmniej przez 1 rok od debiutu:

wspdziaanie z emitentem w zakresie wypeniania przez niego obowizkw informacyjnych na

NewConnect

doradztwo na rzecz emitenta w zakresie dotyczcym funkcjonowania

emitenta na NewConnect

6

Inwestorzy w obrotach na Newconnect

w pierwszym proczu 2010 r. obroty akcjami

spek wyniosy 1,3 mld z czyli wicej ni w

caym ubiegym roku

wzrost indeksu NCIndex od pocztku roku

powyej 15%, co jest najwysza stop zwrotu

wrd indeksw giedowych

w pierwszej poowie 2010 roku udzia zagranicy wynis 1%, krajowych instytucji 7%, za inwestorw indywidualnych 92%;

na rynku NewConnect dominuj inwestorzy indywidualni;

ich udzia w obrotach od powstania rynku w sierpniu 2007 r. przekracza 90%

7

wrd indeksw giedowych

W 2010 r. (wg stanu na dzie 9.09.) na rynku

zadebiutoway akcje 56 spek, a notowanych

byo 159 emitentw.

Struktura branowa

Handel; 21

Technologie; 18

Budownictwo;

17

Inne; 51

*Stan: 19 sierpnia 2010

Inwestycje ; 15Media;

15

IT; 13

Finanse; 10

Wypoczynek, 7

Dlaczego warto by spk notowan na rynku giedowym?

Pozyskanie kapitau Promocja i efekt marketingowy Presti Moliwo pozyskania inwestora strategicznego

na korzystnych warunkach

Moliwo pozyskania partnera finansowego Moliwo pozyskania partnera finansowego Moliwo budowy grupy kapitaowej Moliwo przejcia spki (w drodze

wymiany akcji spek notowanych)

Moliwo przeprowadzenia programu motywacyjnego dla pracownikw

Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy Sposb wyjcia z inwestycji

9

Droga spki na GPW - krok po krokuDecyzja wacicieli o wejciu na gied

Przeksztacenie w spk akcyjn (jeli funkcjonuje w innej formie prawnej)

Uchwaa WZ o zamiarze wprowadzenia akcji do obrotu giedowego i ewentualnej nowej emisji akcji

Wybr doradcw

Ewentualna

restrukturyzacja

10

Wybr doradcwrestrukturyzacja

Sporzdzenie prospektu emisyjnego / dokumentu informacyjnego

Plasowanie emisji

Rejestracja akcji w KDPW

Dopuszczenie papierw wartociowych do notowa na GPW

Debiut giedowy

Oferta publiczna, czy prywatna?

Oferta publiczna (od 100 inwestorw) Oferta prywatna (do maks. 99 inwestorw)

Uchwaa WZ o zamiarze wprowadzenia akcji do

obrotu w drodze oferty publicznej i ewentualnej nowej

emisji akcji

Uchwaa WZ o zamiarze wprowadzenia akcji do

obrotu w drodze oferty prywatnej

Wybr domu maklerskiego i doradcw Wybr Autoryzowanego Doradcy

Sporzdzenie publicznego dokumentu informacyjnego

(prospekt lub memorandum informacyjne)

Sporzdzenie dokumentu informacyjnego

(prospekt lub memorandum informacyjne)

Zatwierdzenie publicznego dokumentu

informacyjnego przez KNF (lub inny europejski organ

nadzoru)

Przekazanie dokumentu informacyjnego

zatwierdzonego przez Autoryzowanego Doradc

do GPW

11

Czas przygotowania od 6 do 9 m-cy, wysze - od oferty prywatnej -koszty przygotowania prospektu emisyjnego i plasowania emisji.

Moliwo dotarcia do szerokiego grona inwestorw, a tym samym pozyskania wikszych rodkw.

Szybsza i tasza od oferty publicznej (czas przygotowania od 1 do 3 m-cy, relatywnie niskie

koszty przygotowania krtkiego, prostego dokumentu informacyjnego), moe poprzedza ofert publiczn

(tzw. pre-IPO), umoliwia debiut na rynku NewConnect

Obowizki informacyjne

Raporty Biece

NewConnect obowizki okrelone w Zaczniku Nr 3 do Regulaminu ASO Informacje biece i okresowe

12

Raporty okresowe (skonsolidowane lub nieskonsolidowane, IFRS)

1. Raporty kwartalne (bez audytu)2. Raporty roczne (audytowane)

Zasady adu korporacyjnego

nieobowizkowe, ale mocno zalecane.

CASE STUDY - Telestrada

Data debiutu: 15.11.2007 Procentowa zmiana kursu na otwarcie + 69%Warto rynkowa: 17 mln z /wg stanu na dzie 8.02.2007/

Obroty (w tys. z) Kurs (z)

12350

Wartosc obrotu w tys. zl Kurs zamknicia

Warto rynkowa: 23 mln z /wg stanu na dzie 10.09.2010/

0

2

4

6

8

10

0

50

100

150

200

250

300

2

0

0

8

-

0

1

-

2

5

2

0

0

8

-

0

2

-

2

5

2

0

0

8

-

0

3

-

2

5

2

0

0

8

-

0

4

-

2

5

2

0

0

8

-

0

5

-

2

5

2

0

0

8

-

0

6

-

2

5

2

0

0

8

-

0

7

-

2

5

2

0

0

8

-

0

8

-

2

5

2

0

0

8

-

0

9

-

2

5

2

0

0

8

-

1

0

-

2

5

2

0

0

8

-

1

1

-

2

5

2

0

0

8

-

1

2

-

2

5

2

0

0

9

-

0

1

-

2

5

2

0

0

9

-

0

2

-

2

5

2

0

0

9

-

0

3

-

2

5

2

0

0

9

-

0

4

-

2

5

2

0

0

9

-

0

5

-

2

5

2

0

0

9

-

0

6

-

2

5

2

0

0

9

-

0

7

-

2

5

2

0

0

9

-

0

Recommended

View more >