Robert Kwiatkowski, Warsaw Stock Exchange @ TMT.Startups'10 Warsaw

Download Robert Kwiatkowski, Warsaw Stock Exchange @ TMT.Startups'10 Warsaw

Post on 22-Oct-2014

1.833 views

Category:

Economy & Finance

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentation of Robert Kwiatkowski, Deputy Director of Market Development Department at the Warsaw Stock Exchange presented at the TMT.Startups'10 Warsaw conference on September 15th, Warsaw, Poland.

TRANSCRIPT

<p>(Microsoft PowerPoint - Robert Kwiatkowski_TMT_15.09.10.ppt [tryb zgodno\234ci])</p> <p>Oferta Giedy Papierw Wartociowych w Warszawie dla modych i innowacyjnych </p> <p>TMT.Startups10 Warsaw</p> <p>15 wrzenia 2010 r.</p> <p>w Warszawie dla modych i innowacyjnych przedsiwzi </p> <p>Gieda Papierw Wartociowych w procesie transformacji polskiej </p> <p>gospodarki </p> <p>Uruchomienie rynku instrumentw pochodnych</p> <p>Kwi 1991 Lis 1994 Sty 1998 Lis 2000 Pa 2003 Maj 2004 Lip 2005 Lis 2006 Sie 2007 Lip 2008 Wrz 2009 </p> <p>Powstanie GPW - uruchomienie rynku akcji </p> <p>Pierwsza zagraniczna spkaGPW najwiksz gied w </p> <p>regionie CEE pod wzgldem kapitalizacji </p> <p>spekPierwszy </p> <p>WSE IPO Partner </p> <p>Wprowadzenie WARSETU</p> <p>Kwi 1991 Lis 1994 Sty 1998 Lis 2000 Pa 2003 Maj 2004 Lip 2005 Lis 2006 Sie 2007 Lip 2008 Wrz 2009 </p> <p>Wyodrbnienie KDPW</p> <p>Wejcie Polski do UE</p> <p>Pierwszy zdalny czonek</p> <p>Uruchomienie rynku </p> <p>NEWCONNECT </p> <p>Uruchomienie CATALYST</p> <p>2</p> <p>RYNEK GWNY GPW Rynek </p> <p>GPWGPW</p> <p>Rynek w trzech wymiarach</p> <p>3</p> <p>RYNEK GWNY GPW(rynek regulowany) </p> <p>Rynek nieregulowany</p> <p>CATALYST</p> <p>NewConnect rdo kapitau dla startupw</p> <p>Emitenci</p> <p> Spki we wczesnym etapie rozwoju</p> <p> Spki dziaajce zwaszcza na </p> <p>innowacyjnym i mao konkurencyjnym </p> <p>rynku, prowadzce dziaalno </p> <p>badawczo-rozwojow</p> <p> Spki akcyjne i komandytowo-akcyjne</p> <p>Status spki publicznej</p> <p>Inwestorzy</p> <p> Inwestorzy indywidualni</p> <p> VC/PE</p> <p>Wyspecjalizowane fundusze zamknite, </p> <p>fundusze asset-management</p> <p> Osoby prywatne posiadajce znaczcy </p> <p>kapita (tzw. Anioowie Biznesu) Spki nastawione na przyspieszony </p> <p>rozwj firmy dziki kapitaowi z </p> <p>NewConnect i efektowi marketingowemu</p> <p>kapita (tzw. Anioowie Biznesu)</p> <p>4</p> <p>Wejcie na NewConnect</p> <p>Rynkowe</p> <p> Oczekiwania inwestorw</p> <p> O kapita konkuruje 160 emitentw obecnych na NC oraz </p> <p>liczne kolejne oferty</p> <p> Czy nasze equity story przekona inwestorw i pokona </p> <p>projekty konkurujce na rynku? </p> <p> Czy wycena akcji w ofercie nada za dynamicznymi </p> <p>zmianami cen akcji na rynku?</p> <p>Aspekty Kryteria</p> <p>Formalne</p> <p> Odpowiedni dokument dopuszczeniowy (dokument </p> <p>informacyjny, memorandum informacyjne, prospekt </p> <p>emisyjny) i zatwierdzenie/kontrola przez waciwy organ </p> <p>(GPW/KNF)</p> <p> Brak ogranicze w zbywalnoci instrumentw </p> <p>finansowych </p> <p>W stosunku do emitenta nie toczy si postpowanie </p> <p>upadociowe lub likwidacyjne (z wyjtkami)</p> <p> Umowa z Autoryzowanym Doradc i Animatorem Rynku</p> <p>zmianami cen akcji na rynku?</p> <p>5</p> <p>Autoryzowany Doradca </p> <p>Firma inwestycyjna lub inny podmiot wiadczcy usugi zwizane z obrotem </p> <p>gospodarczym (m.in.: doradztwo finansowe, prawne, audyt finansowy) wpisany na </p> <p>list Autoryzowanych Doradcw prowadzon przez GPW www.NewConnect.pl</p> <p>Obowizki AD Obowizki AD </p> <p> Wybr spki o odpowiedniej jakoci (weryfikacja spki)</p> <p> Pomoc przy sporzdzeniu dokumentu informacyjnego i Raportu z Oferty Prywatnej (ROP)</p> <p> Monitorowanie postpu prac nad dokumentem informacyjnym i zatwierdzenie go</p> <p>Co najmniej przez 1 rok od debiutu:</p> <p> wspdziaanie z emitentem w zakresie wypeniania przez niego obowizkw informacyjnych na </p> <p>NewConnect</p> <p> doradztwo na rzecz emitenta w zakresie dotyczcym funkcjonowania </p> <p>emitenta na NewConnect </p> <p>6</p> <p>Inwestorzy w obrotach na Newconnect</p> <p> w pierwszym proczu 2010 r. obroty akcjami </p> <p>spek wyniosy 1,3 mld z czyli wicej ni w </p> <p>caym ubiegym roku</p> <p> wzrost indeksu NCIndex od pocztku roku </p> <p>powyej 15%, co jest najwysza stop zwrotu </p> <p>wrd indeksw giedowych</p> <p> w pierwszej poowie 2010 roku udzia zagranicy wynis 1%, krajowych instytucji 7%, za inwestorw indywidualnych 92%;</p> <p> na rynku NewConnect dominuj inwestorzy indywidualni;</p> <p> ich udzia w obrotach od powstania rynku w sierpniu 2007 r. przekracza 90%</p> <p>7</p> <p>wrd indeksw giedowych</p> <p> W 2010 r. (wg stanu na dzie 9.09.) na rynku </p> <p>zadebiutoway akcje 56 spek, a notowanych </p> <p>byo 159 emitentw.</p> <p>Struktura branowa</p> <p>Handel; 21</p> <p>Technologie; 18</p> <p>Budownictwo; </p> <p>17</p> <p>Inne; 51</p> <p>*Stan: 19 sierpnia 2010</p> <p>Inwestycje ; 15Media; </p> <p>15</p> <p>IT; 13</p> <p>Finanse; 10</p> <p>Wypoczynek, 7</p> <p>Dlaczego warto by spk notowan na rynku giedowym? </p> <p> Pozyskanie kapitau Promocja i efekt marketingowy Presti Moliwo pozyskania inwestora strategicznego </p> <p>na korzystnych warunkach</p> <p> Moliwo pozyskania partnera finansowego Moliwo pozyskania partnera finansowego Moliwo budowy grupy kapitaowej Moliwo przejcia spki (w drodze</p> <p>wymiany akcji spek notowanych)</p> <p> Moliwo przeprowadzenia programu motywacyjnego dla pracownikw </p> <p> Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy Sposb wyjcia z inwestycji</p> <p>9</p> <p>Droga spki na GPW - krok po krokuDecyzja wacicieli o wejciu na gied</p> <p>Przeksztacenie w spk akcyjn (jeli funkcjonuje w innej formie prawnej)</p> <p>Uchwaa WZ o zamiarze wprowadzenia akcji do obrotu giedowego i ewentualnej nowej emisji akcji</p> <p>Wybr doradcw</p> <p>Ewentualna </p> <p>restrukturyzacja</p> <p>10</p> <p>Wybr doradcwrestrukturyzacja</p> <p>Sporzdzenie prospektu emisyjnego / dokumentu informacyjnego </p> <p>Plasowanie emisji</p> <p>Rejestracja akcji w KDPW</p> <p>Dopuszczenie papierw wartociowych do notowa na GPW</p> <p>Debiut giedowy</p> <p>Oferta publiczna, czy prywatna?</p> <p>Oferta publiczna (od 100 inwestorw) Oferta prywatna (do maks. 99 inwestorw)</p> <p>Uchwaa WZ o zamiarze wprowadzenia akcji do </p> <p>obrotu w drodze oferty publicznej i ewentualnej nowej </p> <p>emisji akcji</p> <p>Uchwaa WZ o zamiarze wprowadzenia akcji do </p> <p>obrotu w drodze oferty prywatnej </p> <p>Wybr domu maklerskiego i doradcw Wybr Autoryzowanego Doradcy</p> <p>Sporzdzenie publicznego dokumentu informacyjnego </p> <p>(prospekt lub memorandum informacyjne)</p> <p>Sporzdzenie dokumentu informacyjnego</p> <p>(prospekt lub memorandum informacyjne)</p> <p>Zatwierdzenie publicznego dokumentu </p> <p>informacyjnego przez KNF (lub inny europejski organ </p> <p>nadzoru)</p> <p>Przekazanie dokumentu informacyjnego </p> <p>zatwierdzonego przez Autoryzowanego Doradc </p> <p>do GPW</p> <p>11</p> <p>Czas przygotowania od 6 do 9 m-cy, wysze - od oferty prywatnej -koszty przygotowania prospektu emisyjnego i plasowania emisji. </p> <p>Moliwo dotarcia do szerokiego grona inwestorw, a tym samym pozyskania wikszych rodkw. </p> <p>Szybsza i tasza od oferty publicznej (czas przygotowania od 1 do 3 m-cy, relatywnie niskie </p> <p>koszty przygotowania krtkiego, prostego dokumentu informacyjnego), moe poprzedza ofert publiczn </p> <p>(tzw. pre-IPO), umoliwia debiut na rynku NewConnect</p> <p>Obowizki informacyjne </p> <p>Raporty Biece</p> <p>NewConnect obowizki okrelone w Zaczniku Nr 3 do Regulaminu ASO Informacje biece i okresowe </p> <p>12</p> <p>Raporty okresowe (skonsolidowane lub nieskonsolidowane, IFRS)</p> <p>1. Raporty kwartalne (bez audytu)2. Raporty roczne (audytowane)</p> <p>Zasady adu korporacyjnego </p> <p>nieobowizkowe, ale mocno zalecane.</p> <p>CASE STUDY - Telestrada</p> <p>Data debiutu: 15.11.2007 Procentowa zmiana kursu na otwarcie + 69%Warto rynkowa: 17 mln z /wg stanu na dzie 8.02.2007/</p> <p>Obroty (w tys. z) Kurs (z) </p> <p>12350</p> <p>Wartosc obrotu w tys. zl Kurs zamknicia</p> <p>Warto rynkowa: 23 mln z /wg stanu na dzie 10.09.2010/</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>6</p> <p>8</p> <p>10</p> <p>0</p> <p>50</p> <p>100</p> <p>150</p> <p>200</p> <p>250</p> <p>300</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>8</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>8</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>8</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>3</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>8</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>4</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>8</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>5</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>8</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>6</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>8</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>7</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>8</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>8</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>8</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>9</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>8</p> <p>-</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>8</p> <p>-</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>8</p> <p>-</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>9</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>9</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>9</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>3</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>9</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>4</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>9</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>5</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>9</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>6</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>9</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>7</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>9</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>8</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>9</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>9</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>9</p> <p>-</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>9</p> <p>-</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>9</p> <p>-</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>3</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>4</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>5</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>6</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>7</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>8</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>13</p> <p>CASE STUDY Orze Opony</p> <p>Data debiutu: 26.05.2008Producent opon Pozyskane rodki na debiucie: blisko 3 mln zEmisje wtrneEmisja obligacji w 2010 r. 7.2600.000 z Warto rynkowa w dniu debiutu: 11 mln zobecnie: 17 mln z /wg stanu na dzie 10.09.2010/</p> <p>14</p> <p>0</p> <p>0,5</p> <p>1</p> <p>1,5</p> <p>2</p> <p>2,5</p> <p>3</p> <p>3,5</p> <p>4</p> <p>4,5</p> <p>-100</p> <p>100</p> <p>300</p> <p>500</p> <p>700</p> <p>900</p> <p>1100</p> <p>1300</p> <p>1500</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>8</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>5</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>7</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>8</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>6</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>7</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>8</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>7</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>7</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>8</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>8</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>7</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>8</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>9</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>7</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>8</p> <p>-</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>7</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>8</p> <p>-</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>7</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>8</p> <p>-</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>7</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>9</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>7</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>9</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>7</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>9</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>3</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>7</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>9</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>4</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>7</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>9</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>5</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>7</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>9</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>6</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>7</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>9</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>7</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>7</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>9</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>8</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>7</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>9</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>9</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>7</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>9</p> <p>-</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>7</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>9</p> <p>-</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>7</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>9</p> <p>-</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>7</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>7</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>7</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>3</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>7</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>4</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>7</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>5</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>7</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>6</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>7</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>7</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>7</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>8</p> <p>-</p> <p>2</p> <p>7</p> <p>2 135</p> <p>Kurs (z)Obroty (w tys. z)</p> <p>Wycena spek uwagi oglne </p> <p> Rynek NewConnect - spki w pocztkowej fazie rozwoju, bez track recordu. Ich </p> <p>atutem jest biznes plan, ktry zostanie wdroony po pozyskaniu kapitau, a nie </p> <p>informacje fundamentalne. Inwestorzy kupuj ludzi, ich know-how, a nie spk, </p> <p>ktra ma niewielki kapita. </p> <p> Wycena metod porwnawcz analiza, czy aktualne wskaniki s nisze czy </p> <p>wysze od przecitnych wskanikw dla spek porwnawczych. Stosunkowo </p> <p>prosty sposb uzyskania wiarygodnej wyceny wartoci akcji, w przypadku modych prosty sposb uzyskania wiarygodnej wyceny wartoci akcji, w przypadku modych </p> <p>spek o innowacyjnej dziaalnoci niemoliwy do wykorzystania.</p> <p> Inwestor to osoba, ktra na og wykorzystuje fundamentalne przesanki.</p> <p> Tanio, czy drogo? Odpowied zawsze bdzie relatywna. </p> <p>15</p> <p>GPW - atwy dostp do informacji </p> <p>www.GPWInfoStrefa.pl</p> <p>www.gpw.pl</p> <p>www.GPWcatalyst.pl 16</p> <p>www.newconnect.pl</p> <p>Robert KwiatkowskiDzia Rozwoju Rynkurobert.kwiatkowski@gpw.pl, tel. 22 537 7098 robert.kwiatkowski@gpw.pl, tel. 22 537 7098 </p> <p>Gieda Papierw Wartociowych w Warszawie SA </p> <p>ul. Ksica 4, 00-498 Warszawa </p> <p>tel. (022) 628 32 32, fax (022) 537 7762</p>