Örnek sİstem odasi teknİk Şartnamesİ

of 26 /26
ÖRNEK SİSTEM ODASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Author: others

Post on 01-Nov-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

2.4. Yangna Dayankl Kap ............................................................................................................. 5
2.5. Sistem Odas Duvar Su Yaltm leri ..................................................................................... 6
2.6. Sistem Odas zleme Cam Duvar Yapm ................................................................................. 6
2.7. Sistem Odas Giri Rampas .................................................................................................... 6
2.12 Kablo Geçi Yaltm Uygulamas .............................................................................................. 6
2.13 Menfez Sistemleri ...................................................................................................................... 6
4. ELEKTRK VE PANO ALTYAPISI .................................................................................. 9
5. AYDINLATMA, PRZ VE ENERJ BESLEME SSTEM ................................................ 10
6. HASSAS KONTROLLÜ KLMA ALTYAPISI ................................................................. 10
7. KABNET SSTEMLER ............................................................................................... 13
8. GÜÇ DAITIM SSTEMLER (PDU) VE ENERJ YÖNETM ....................................... 15
9. 3 FAZ GRL 3 FAZ ÇIKILI 20 kVA 30 DAKKA AKÜLÜ KESNTSZ GÜÇ KAYNAI(UPS) ................................................................................................................... 16
10. SSTEM ODASI ZLEME .......................................................................................... 20
11. KABLOLAMA TAVA SSTEMLER ......................................................................... 23
12. ZEMN TOPRAKLAMA SSTEM ............................................................................. 23
13. KABLOLAMA ALT YAPISI ....................................................................................... 24
14. SSTEMLERN TAINMASI ..................................................................................... 26
1. GENEL ARTLAR
1.1. Belirtilen ürün ve hizmetlerin bir bütün olarak çalmas için gerekli her türlü ek donanm ve hizmet Yüklenici Firma tarafndan salanmaldr.
1.2. Firma teknik artnamede bulunmayan ancak sistem odasnn iletim ve yaam alan için gerekli olan donanm ve hizmetleri ek olarak teklif etmelidir.
1.3. Teklifte, sunulan ve ürünlerin (UPS, Klima, PDU, Rack Kabin, gibi ürünlerin ve elektrikle çalacak her türlü cihazn) ayrntl donanm özelliklerininve varsa destekledii yazlmlarn teklif ekinde ayrntl olarak belirtilmesi ve teklif edilen ürüne eklenen yeni bir özellik varsa teklif ekinde sunulmaldr.
1.4. Bütün donanm ürünleri teklifte belirtilirken her türlü yedek parça (yer döemesi ve apartlar, vida, kablo, kanal, izolasyon malzemeleri vb.) özellikleri ile birlikte sunulmaldr.
1.5. Yüklenici Firma çalma srasnda yaplacak olan çalmann Müteri’nn çalmasn engelleyebilecei durumlarda, uygun çalma ortam ve saatleri birlikte karar verilerek yaplacaktr.
1.6. Yüklenici Firma iin bitiminde cihazlarn kullanm ile ilgili olarak Müteri’nn belirleyecei personele yeterli eitimi uygulamal olarak vermekle yükümlüdür.
1.7. Yüklenici Firmalar teklifleri donanmlar halinde ve ilgili donanma ait ekipmanlar birim fiyat olarak detaylandrmaldr.
1.8. Yüklenici Firmalar iin tamam için teklif vermelidirler ve her bir kalemini ayr ayr fiyatlandrmaldrlar.
1.9. Yüklenici Firmalar teklif ettikleri malzemelerin garanti süresi en az 2 (iki) yl olacaktr.
1.10. Proje bünyesinde kullanlacak; tüm ithal ürünlerin CE Belgesine, tüm Yerli Ürünlerin ve Altyap Malzemelerinin CE, TSE ve/veya TSEK belgesine sahip olmalar gerekmektedir.
1.11. Sistem kendisinden beklenilen tüm fonksiyonlar yerine getirecek ekilde iler vaziyette teslim edilecektir
1.12. Teklif edilen tüm cihazlar monte edilmek suretiyle profesyonel tipte bir sistem oluturulacaktr. Sistem senkronizasyonunun ve bütünlüünün salanabilmesi için tüm cihazlar birbirleriyle uyumlu olmaldr. Sistem senkronizasyonu için gerekli olan her türlü ekipmann temininden yüklenici firma sorumlu olup bunun için ayrca bir ücret ödemesi yaplmayacaktr.
2. SSTEM ODASI NAAT LER
2.1. Yükseltilmi Döeme Sistemi Yaplmas:
Kullanlacak malzemenin özellikleri aadaki standartlara uygun olacaktr. Döeme Bitmi Yükseklii: 400 mm Panel Teknik Data Tanm: 600 x 600 mm ebatlarnda ve 32 mm kalnlnda 730 kg/m3 yüksek younluklu sktrlm yonga levha plakalardr. Üst Kaplama Malzemesi: 1,20 mm kalnlnda antistatik Laminat (HPL) kapl
4
Sunta Özellii: Yeil bina konseptine uygun FSC sertifikasna (%100 geri dönüümlü sunta belgesi) sahip olmaldr. Kaplamasz Panel Kalnl: 30 mm Alt yüzey kaplamas: 0.5 mm Galvanize Çelik Panel Yan kenar: 0.45mm kalnlnda sert PVC iletken band ile kapldr. Panel Arl: ~11 kg/adet olacaktr. Yangna Mukavemet: REI 45 dakika Yüzey yanlc: Class 1 ( CSE /RF ) Acustic Yaltm: 38 dB Yük Tama Kapasitesi: UNI 10467 Noktasal Yük Dayanm: 4.0 KN (Kuaksz Sistem ) Yayl Yük Dayanm: 16.00 KN/m² (Kuaksz Sistem ) Emniyet Katsays EN 12825 standardna göre 2 olmaldr. ( Max.2 mm – 2.5mm sehim ) MALZEME LE LGL SUNUMLAR: Yükseltilmi Döeme plakalar 30mm kalnlkta; yük, yangn ve mevcut ortamn snp soumasndan etkilenmemesi için sunta younluunun min.730 kg/m3 olmas art gerekmektedir. Bu sebeple malzemenin teknik özelliklere uygunluunu belgeleyen sertifikalar ve test raporlar teklifle birlikte dareye sunulacaktr. ALT YAPI SSTEM: Tamamen ithal malzeme olup ayaklar M16 tip, yükseklii ayarlanabilir ekilde ve galvanize çeliktir. Ayak kafalarnda ses yaltm ve iletkenlii salayan 3mm kalnlnda siyah kondaktiv polyetilen balklar kullanlr. Ayaklar zemin yapsna uygun yaptrc(Henkel Patex) ile yere sabitlenir. Ayaklar zemine yaptrmak için poliüretan esasl iletkenlii salayan malzeme kullanlr. Ayak yükseklikleri ayarlandktan sonra ayak somunlar dili sabitleyici ile kilitlenir. Ayaklar +/- 1,50cm’den daha az olmayacak ekilde ayarlanabilir olmaldr. Düey tayc somunlar vibrasyona kar kilitli bir mekanizmaya sahiptir. UYGULAMA ve UYULMASI GEREKENLER : —Zemin kuru ve temiz olmaldr. Eer istenirse zemine uygulanacak tozumay önleyici poliüretan esasl Epoxy boya malzemenin ürünün ayaklarn yaptrld malzeme ile birlikte kullanlabilme özelliinin olmasna dikkat edilecektir. —Montaja balamadan önce zeminde kot farkllklar kontrol edilmeli ve tüm kotlama ileri lazerli cihazla yaplmaldr. Panellerin montajndan önce mekanik, elektrik vb.tesisatlarn sistemi, bu tesisatlar uygulayc firma ile koordineli çalarak sistem oluturulacaktr. —Yükseltilmi Döeme Montaj yaplacak mekânda sadece Yükseltilmi Döeme Sistemi ekibi bulunacaktr. Uygulanacak malzemenin ve yaplan içiliin kalitesi açsndan bu gerekmektedir. —Yükseltilmi Döeme montaj sonras mobil duvarlar konulmadan önce test edilmeli ve montaj tamamlandktan 24 saat sonrasna kadar ayaklarn yapmas amacyla üzerinde yürünmemeli ve dier imalatlara balanmamaldr. —Yükseltilmi Döeme Sistemi montajnn tamamlanmasna müteakip mekânn mobilyalandrlmas veya dekorasyonu srasnda üst döeme malzemesini korumak amacyla uygulamaya iveren tarafndan salanacak oluklu mukavva veya baloncuklu naylon örtü ile korunacaktr. Bu ilem montaj sonras malzemenin zarar görmemesi için yaplr. Malzeme su ile veya çok sulu paspas ile temizlenmemeli. Olas su problemlerinde hemen kuru bez ile temizlenmelidir.
2.2. Yangna Dayankl Duvar Yaplmas
2.2.1. Yaplacak olan duvarlar yangna kar 120 dakika dayanml olacaktr.
5
2.2.2. Alçpan bölme duvar uygulamalarnda, duvar C profil aks aralklar en fazla 60 cm olacaktr. Profillerin her iki yüzeyine 2 adet yangna dayankl alçipan levha monte edilecektir. Levhalar arasna 5 cm 50 kg/m3 younluklu kaya yünü serilecektir.
2.2.3. Sac profiller, 0,7 mm kalnlnda daldrma galvaniz olacaktr. 2.2.4. Alçpan montaj, duvara gelen yanal yükler karsnda zayf olan kesitlerin
kuvvetlendirilmesi amacyla, artma sistemi ile yaplmaldr. Bu yöntemle ses ve yangn köprülerinin olumasn da engellenecektir.
2.2.5. Duvar C ve duvar U profilleri birbirlerine perçin makinesi ile perçinlenerek tutturulacaktr. Asla C ve U profiller birbirlerine vidalanmamaldr.
2.2.6. Alçpan derzleri kap kenar profilleri üzerine denk gelmeyecektir. 2.2.7. Boya ilemi öncesinde, kendinden yapkanl file derz band derze düzgün olarak
yaptrlacaktr. 2.2.8. lk kat alç, fugagips bandn üzerine bolca çekilecektir. En az iki saat bekledikten
sonra, ikinci kat fugagips 20 cm geniliinde ve duvar ile hem yüzey olarak uygulanacaktr. Üçüncü kat fugagips yaklak 30 cm geniliinde ve çok ince bir tabaka halinde uygulanacaktr. Son kat kuruduktan sonra hafifçe zmparalanarak boyaya hazr hale getirilecektir. Üç kat su bazl boya yaplacaktr. Boya ilemi sonunda yüzeyde derz aralar fark edilemeyecek ekilde sonlandrlacaktr.
2.3. Zemine Epoksi Boya Yaplmas
2.3.1. Beton ve sval yüzeyler toz, kir ve eski boya artklarndan temizlenecektir. 2.3.2. Yüzey temizlii yaplm beton, sva yüzeyler ise toz, kir ve eski boya artklarndan
zmpara veya frça ile temizlenecektir, gerekirse ykanacaktr. 2.3.3. Uygulama frça veya ruo tabanca ile, bir kat astar ve iki kat epoksi boya olarak
yaplacaktr. 2.3.4. Uygulama esnasnda ortam scaklnn 5-20 C aralnda olmasna dikkat edilecektir. 2.3.5. Boya miktar 1. kat için enaz 0,500 kg/m² ve 2. kat için enaz 0,300 kg/m² olacaktr. 2.3.6. Epoksi boya yangna itirak etmeyen özellikte olacaktr. Solvent esasl ürün
kullanlmayacaktr.
YANGIN DAYANIMI : REI 120 ( 120 DAKKA YANGIN DAYANIMLI ) OLMALIDIR.
CAM VE ÖLÇÜSÜ : 67 MM KALINLIINDA 120 DKKA YANGIN DAYANIMLI 300 X 400 MM EBATLARINDA OLMALIDIR.
YANGIN NORMU : UN 9723 & GOST SERTFKALARI OLMALIDIR.
MARKA / MENE : KAPILAR NOVOFERM SCHIEVANO MARKA VEYA MUADL TALYAN MENE L OLMALIDIR.
RENK : KAPI VE KASASI STANDART OLARAK RAL 7035 TOZ BOYALI OLMALIDIR.
KANAT ÖZELLKLER : KANAT KALINLII : 67 MM KAPI SAÇ KALINLII 1 MM ELEKTRO KAYNAKLI OLMALIDIR.
CONTA : GENLEME ÖZELL OLAN ÖZEL YANGIN CONTASILE TÜM KAPI ÇERÇEVES ÇEVRLM OLMALIDIR.
BN PAYI : ÜSTTEN VE YANLARDAN GEN VE MUKAVM 15 MM BNL OLMALIDIR.
SSTEM : Ç PANK BAR DI ISIYA DAYANIKLI SERTFKALI KLTL TOPUZ KOL OLMALIDIR.
KLT KARILII : ADAMS RTE VEYA MUADL MARKA FAL SAFE MODEL ELEKTRK STRKELI KASA OLMALIDIR.
KASA TP : 1,5 MM ET KALINLIINDA GALVANZL ÇELKTEN MAL EDLM KÖE KASA OLMALIDIR.
KLT : KLT KORUMASI 2 KAT ALÇIPAN LE SALANMALIDIR. KLT KISA BAREL VE 3 ADET ANAHTAR SSTEME DAHLDR.
MENTEELER : MENTEE KISIMLARI KANAT SARKMASINI ENGELLEYC EKLDE
6
2.5. Sistem Odas Duvar Su Yaltm leri
Sistem odas duvarlar’nn dardan gelebilecek su szntsna kar duvarlarn su izalasyon ilemlerinin yaplmas iini kapsamaktadr.
2.6. Sistem Odas zleme Cam Duvar Yapm
Sistem odas izlemesi için istenen ebatlarnda darbeye ve sya dayankl 5+5 effaf temperli lamine cam yaplacaktr.
2.7. Sistem Odas Giri Rampas
Kullanlacak olan yük tama rampas üzerine kaymaz bantl ve 1000mmx1200mm boyutlarnda olmaldr. .
2.12 Kablo Geçi Yaltm Uygulamas
Sistem odas içinden geçen enerji kablolar ve bakr kablo geçilerinin FM-200 sisteminin verimli çalmas için hava izalasyon ilerinin yaplmasn kapsamaktadr.
2.13 Menfez Sistemleri
Montaj yaplacak menfez sistemlerinin kaide yüzü ile menfez yüzü arasndaki yükseklik fabrikada monte edilen imlerle ayarlanmaya uygun, zt kanatl damperli olmaldr.
Menfezin aktif ksmnn serbest alan % 60 dan fazla olmaldr.
3. NOVEC 1230 GAZLI SÖNDÜRME SSTEM
3.1. NOVEC-1230 söndürme sistemi alglama ksm, EN54 ve NFPA72 standartlarndan
en az birine uygun olarak tesis edilecektir.
3.2. Silindirlere doldurulacak olan NOVEC-1230, tek üreticisi olan 3M Firmasnn saflik
sertifikasna sahip orijinal NOVEC-1230 olacaktr.
3.3. Her söndürme bölgesi için 3.1 no’lu maddede belirtilen standartlar dorultusunda
yaplacak çalsma sonucunda hesaplanacak sayda dedektör, flasörlü siren, manuel
baslatma butonu, durdurma/bloklama butonu ve gaz bosalm ikaz paneli
kullanlacaktr.
3.4. NOVEC-1230 Gazl Yangn Söndürme Sistemi , “NFPA 2001 Standard on Clean
Agent Fire Extinguishing Systems, 2000 Edition” standartna uygun olarak ve koruma
yaplacak olan her bir mekanda oda içi, varsa asma tavan içi ve yükseltilmis taban alt
7
sekilde tasarlanacaktr.
çizimleri müsteriye verilecektir.
3.6. NOVEC-1230 söndürme sistemi, her söndürme bölgesi için yeterli olacak ve her
söndürme bölgesi için kendi içerisinde çapraz zon alglama yapabilecek kapasitede
alglama zonuna sahip ve her söndürme bölgesi için ayr ayr söndürme yapabilecek
yeterli kapasitede söndürme bölgeli yangn ihbar ve söndürme paneli tarafndan
kontrol edilecektir. Söndürme paneli üzerinde elektrik kesilmelerine kars en az 48
saat aralksz hizmet salayacak akü bulunacaktr.
3.7. Yangn korumas yaplacak hacimler içerisinde yer alan her söndürme bölgesinde,
olas yangn riski halinde aça çkacak ilk ürün dikkate alnarak, yangn alglama
dedektörleri seçilecektir.Her söndürme bölgesindeki, hacimlerin (Ana hacim ayr,
yükseltilmis döseme alt ayr,asma tavan içi ayr ) kendi içerisinde, birbirleri arasnda
çapraz zonlama sistemi ile balanacak dedektörler ile alglama yaplacaktr.
3.8. Söndürme bölgelerinden her hangi birinden bir alglama yapldnda, ilk dedektör
alglamasnn ardndan, o söndürme bölgesini gösteren yangn ihbar sireni çalmaya
baslayacaktr.Çapraz zon kontrol sistemi ile alglama dier ikinci bir dedektör
tarafndan dorulandnda, yine ayn bölgeyi gösteren flasörlü siren çalmaya
baslayacak ve görsel ikaz için flasör yanmaya baslayacaktr.kinci alglama ile birlikte
söndürme paneli geri saym islemine ( tahliye süresi ) baslayacak ve geri saym
tamamlandktan sonra, yangnn algland söndürme bölgesine bal bulunan
NOVEC-1230 sistemi silindiri panel tarafndan aktive edilerek NOVEC-1230 gaznn
hacme bosalmas salanacaktr.
3.9. lk alglamann ardndan ve panelin geri saym süresi tamamlanmadan önce yangna
müdahale edebilecek bir personel, manuel durdurma/bloklama butonuna basarak
NOVEC-1230 söndürme sistemini devreden çkarabilecektir.Sistem manuel olarak
devreden çkartlarak,düsük risk durumunda yangna bir seyyar söndürücü ile manuel
müdahale yaplarak NOVEC-1230 gaznn bosaltlmadan yangnn personel tarafndan
söndürülmesi salanabilecektir.
özelliklerden dolay alglayabilecek ve farkl çalsma prensiplerine sahip;iyonizasyon
ve/veya optik duman dedektörleri, sn (beam) tipi duman dedektörleri, sabit ve/veya
s arts tipi s dedektörleri ve alev dedektörlerinden hangileri gerekli ise; EN54 ve
NFPA72 standartlarndan en az birisine uygun olarak yaplacak çalsma sonucunda
belirlenecek ve yukarda belirtildii üzere sistem yazlmnda çapraz zonlama ile 2 ayr
zon olacak sekilde birbirlerine iliskilendirileceklerdir.Böylelikle, söndürme sisteminin
iki zonundan da alarm sinyali gelmesinden belli bir süre sonra aktive olmas
salanacaktr.Tek bir zondan alarm sinyali gelmesi halinde bu durum bir ön alarm
8
yanls alglamalarda NOVEC-1230 gaznn gereksiz yere bosaltlmas önlenecektir.
3.11. NOVEC-1230 silindirleri , onayl hidrolik hesaplamalar sonucu tesbit edilen ve silindir
su hacminin minimum 0,60 ve maksimum 1,12 kapasitesinde, NFPA ve ISO 14520
standardlar gerei yangn korumas yaplacak hacim ölçülerine göre minimum %4.2
söndürme dizayn konsantrasyonu ile hesaplanarak (kg.arlk birimi ile ) NOVEC-
1230 doldurulacak ve minimum 24.8 bar nitrojen ile basnçlandrlacaktr.
3.12. Sistem, yangn korumas yaplacak hacim için gerekli miktarda NOVEC-1230’ün
depolanaca bir veya birden fazla NOVEC-1230 silindirinden olusacaktr.Birden
fazla silindir bulunan sistemlerde, bir manifold altna maksimum alt adet NOVEC-
1230 silindiri monte edilecek ve bu silindirler ayn hacimde ve içlerine esit miktarda
NOVEC-1230 doldurulmus olacaktr.Silindirlerin valf çks ile manifold balants
arasnda mutlak surette çek-valf ( check-valve) kullanlacaktr.
3.13. NOVEC-1230 silindirleri, Avrupa Birlii ‘nde ve Türkiye ’de yürürlükte bulunan
97/23/EC P.E.D. veya 99/36/EC T.P.E.D. basnçl ekipmanlar direktiflerine uygun
olarak üretilmis, CE veya onayl silindirler olmaldr.
3.14. Silindir içerisinde bulunan NOVEC-1230 miktarna göre söz konusu NOVEC-1230
gazn NFPA ve ISO 14520 standartlarna göre maksimum 10 sn.içerisinde hacme
bosaltacak onayl bir NOVEC-1230 silindir valfi silindire monte edilecektir
3.15. Yangn söndürme panelinden aktarlacak 24 V DC sinyal ile silindir valfini
tetikleyecek onayl bir elektrik solenoid pilot valf, NOVEC-1230 silindir valfine
monte edilecektir.
3.16. Emniyet amac ile NOVEC-1230 silindir valfi üzerine, sistemi gerektiinde manuel
olarak tetiklemek üzere onayl bir manuel pnömatik aktivatör, NOVEC-1230 silindir
valfine monte edilecektir.
3.17. NOVEC-1230 silindiri içerisinde nitrojen basncn izlemek üzere elektrik solenoid
pilot valf üzerinde monte edilmis bir basnç göstergesi ve valfn açlarak gazn sisteme
bosalmasn salayacak, esnek (flexible) aktivasyon hortumlar, sistemi tamamlayc
ekipmanlar olarak kullanlacaktr.
3.18. Tüpler 14 lt., 27 lt., 50 lt.,67 lt., 80 lt., 100 lt., 120 lt., 150 lt., 200 lt., 250 lt., ve 500
lt.’lik kapasitelerde üretilmis olacaktr.Söndürme gaz miktar söndürme mahali
hacmine göre belirlenecektir.
3.19. Onayl software hidrolik hesaplamalar sonucu seçilmis çap ve et kalnlklarnda
SCH40 kalite dikissiz çelik çekme NOVEC-1230 datm borular ve dövme
malzemeden imal edilmis Class 3000 fittingsler kullanlarak NOVEC-1230 ün yangn
korumas yaplacak hacme bosalmas salanacaktr. SCH 40 kalite malzeme boru ve
fittings balantlar, standartlar gerei 2 ½” ölçüye kadar pasolu olarak imal edilecek
ve balantlar disli olarak yaplacaktr.2 ½” ölçü üzeri boru ve fittings balantlar ise
pasosuz olup, borulama ve imalat kaynakl olarak gerçeklestirilecektir.
3.20. NOVEC-1230 bosaltma nozülleri, onayl software hidrolik hesaplamalar sonucu
9
seçilmis çaplarda ve miktarlarda, NOVEC-1230’ün yangn korumas yaplacak hacme
dengeli bir sekilde dalmn salayacak ve üzerindeki gaz bosaltma delikleri yine
onayl software hidrolik hesaplamalar sonucu tespit edilmis olacaktr.
3.21. NOVEC-1230 sisteminin tedarik edilecei firma, sistemin bosalmas halinde, 72 saat
içerisinde bedeli mukabilinde bosalan NOVEC-1230 silindirlerini yeniden orijinal
NOVEC-1230 ile doldurarak sistemi aktif hale getirmeyi taahhüt edecektir.
3.22. Silindirlere, NOVEC-1230’ün tek üreticisi olan 3 M firmasnn orijinal saflk
sertifikas ile dolum yaplacak ve doldurulan silindirlerin sertifikalar üzerinde
dolumun yapld 3M NOVEC-1230 tanknn seri numaralar bulunacaktr.
3.23. NOVEC-1230 sisteminin tedarik edilecei firma, gerekli durumlara kars, sistem
üzerinde bulunan komponentlerin temini stoklarndan 72 saat içerisinde bedeli
mukabilinde temin ederek sistemi çalsr duruma getirebileceini taahhüt edecektir
4. ELEKTRK VE PANO ALTYAPISI
4.1. Panolar, TSE ve VDE norm ve standartlarna uygun olarak yaplacaktr.
4.2. IEC 60439 a göre tip test standartlarnda olmal ancak tip test belgesi zorunlu tutulmamaktadr.
4.3. Kullanlacak olan panolar IEC 60529 a göre IP55b koruma snfnda seçilecektir ancak belge zorunlu tutulamamaktadr.
4.4. Proje ve artnamede belirtilen esaslara göre hazrlanm imalat resimlerinin kontrollua onaylatlmasndan sonra imalata geçilecektir.
4.5. Panolar projelerine uygun olarak serbest dikili tipte fabrikasyon modüler sistemde olacak, tüm orijinal aksesuar ve datm parçalar kullanlacaktr.
4.6. Panolara monte edilen bütün cihazlar imalat resimlerine uygun olarak kodlanacak, cihaz terminal numaralar ilgili klemens numaralar ve kodlarna göre etiketlenecektir. Pano üzerinde çk isimlerini belirleyen etiketler ve ak diagram bulunacaktr.
4.7. Baralar elektrolitik bakrdan olacak ve ana bara reçineden mamül ve ksa devre akm tama (dinamik) kapasitesine sahip orijinal izalatörlere tespit edilecektir. Kullanlacak bara ve kablolar standartlara uygun olarak 45°C ortam scaklna, 30°C snmaya göre seçilecektir.
4.8. Pano içinde kullanlan kablolar düzgün bir ekilde plastik kanallar içerisinden , gerektiinde spiral plastik hortum yada kablo çorab yardmyla döenecektir. Cihazlarn iç balantlar H07Z1-K Halogen Free kablolar ile yaplacaktr.
4.9. Panolarda ana baralarla birebir kesitte nötr ve pano gövdesi dorudan irtibatl, bakrdan mamül ve ana bara kesitine uygun ½ kesitte toprak baras bulunacaktr.
4.10. Panolarda akm devrelerinde 4mm², dier yardmc devrelerde 1.5mm²’den düük kablo kullanlmayacaktr.
4.11. Panolarda kullanlacak tüm cihaz ve malzemeler ihale dosyasnda verilen marka listesine uygun olacaktr.
4.12. Panolarda %20 orannda yedek braklacak ve bu alanlar pano amacna uygun nitelikte alter ve dier ekipmanlarn monte edilebilecei türde dizayn edilmi olacaktr.
4.13. Panolar önden kontrol edilebilir tarzda olacak, gerekli sinyal lambalar, kumanda alterleri ve ölçü aletleri kapakta, sigorta, alter, kontaktör v.s. gibi teçhizatlar panolar içinde kalacaktr.
4.14. Panolarn arka taraf göre kolayca sökülüp eriilebilir kapaklar ile teçhiz edilecektir.
4.15. Panolarda 250A’den büyük alter, kontaktör ve sigorta balantlar mutlaka bara ile yaplacaktr.
10
4.16. 100A’e kadar olan çklarda, alterden itibaren kablolar klemenslere tanp balanacaktr. Klemensler markalanacaktr.
4.17. Panolarda besleme ve tüketici kablolarnn alttan girili olacak , kablo tespiti için mesnet eleman panolara monte edilecektir.
4.18. Hareketli kapaklar tek tip anahtarla açlacak, rutubet ve tozdan korunmas için gövde ile kapak arasnda lastik conta bulunacaktr.
4.19. Panolarda akmlara uygun kesitlerde yatay giden sral faz baralar bulunacaktr. Nötr ve toprak baras, panonun alt bölümünde yatay olarak götürülecekdir
4.20. Panolarn üretimi tamamladktan sonra, i yerine getirilmeden yüklenici fabrikasnda fonksiyon testleri Müteri tarafndan yaplacaktr.
4.21. Panolarda nötr, toprak ve fazlar parafudurlarla korunacaktr.
4.22. Pano kapa içinde proje ve emay içine alacak ema gözü bulunacaktr.
4.23. Panolar, mevcut klemens adedinin %20 fazlas kadar klemens takl vaziyette teslim edilecektir.
4.24. Panolarda, ölçü alteleri kumanda butonu, anahtarlar ve sinyal lambalar, hareketli kapak üzerine monte edilecektir.
4.25. Pano kapanda, tabloda gerilim olup olmadn gösteren sinyal lambalar bulunacaktr.
4.26. Kablolara muntazam form verilecek ve kablo montajnda plastik kablo kanallar kullanlacak, tablo techizatlar ve kendisi bir sistem dahilinde etiketlenecektir.
5. AYDINLATMA, PRZ VE ENERJ BESLEME SSTEM
5.1. Aksi belirtilmedikçe linye hatlar en az 2.5 mm2 ve sorti hatlar en az 1,5 mm² olmak üzere, NHXMH tipi, sva alt tesisatta H07Z tipi kablolar kullanlacaktr
5.2. Etan aydnlatma sortilerinde tesisat tamamen antigron malzeme ile yaplacak, armatür ve buatlara kablo girilerinde rakor kullanlacaktr.
5.3. Linye ve sorti hatlar en az 2,5 mm² olmak üzere, NHXMH tipi, sva alt tesisatta H07Z tipi kablolar kullanlacaktr.
5.4. Güvenlik hatlar tüm prizlerde tablolardan prizlere kadar devam edecektir.
5.5. Etan priz sortilerinde tesisat tamamen antigron malzeme ile yaplacak, priz ve buatlara kablo girilerinde rakor kullanlacak, prizler ilgili bölümlerde anlatlan nitelikte ve 16 A'lik olacaktr.
5.6. Sistem odas alan için 4x18 W çift parabolik tridonic balastl armatür kullanlacaktr.
5.7. Mevcut aydnlatmann %30’u emergeny kit sahipi olup, elektrik kesintisi durumunda 2 saat boyunca aydnlatma salayacaktr.
5.8. Tüm armatürlerde ampul balants için kullanlacak ampule uygun duy kullanlacaktr.
5.9. Balastlar elektronik balanst olacaktr.
5.10. Sac gövdeli floresan armatürlerde, gövde en az 0.8mm sacdan mamul, frn boyal olacaktr.
5.11. Reflektör kullanlan armatürlerde, reflektör %99.9 saflkta anodize alüminyumdan imal edilmi olacaktr.
6. HASSAS KONTROLLÜ KLMA ALTYAPISI
6.1. Bilgi lem odalarnda sürekli olarak iklimlendirme yapmak üzere min. soutma kapasitesi belirtilen kapal çevrimli tip, bilgi ilem odalar için hazrlanm klima cihazn ve montajn tanmlayan teknik artnamedir.
11
6.2. Temini ve montaj yaplacak 2 adet kapal çevrimli TEK kompresörlü klima cihazlarnn asgari net duyulur soutma kapasiteleri madde 4.2. de belirtilmitir. ( Yaz : 33ºC (KT)- 24 °C (YT), K –20 °C (KT) artlarnda.)
6.3. Klima cihaznn soutma kompresörleri, evaparatörü, evaparatör fan ve fan motorlar, bütün soutucu boru kontrolleri, kumanda tertibat koruyucu aksam ve dier yardmc parçalar ile nemlendiricisi fabrikada bir kabin içerisinde monte edilecektir. Ayrca R407C gaznn youmasn salayan bir kondenser ünitesi oda dna monte edilecektir. Soutma sistemi iç temizlii yapldktan sonra R407C gazyla arj edilmi ve muayene’den geçirilmi olacaktr.
6.4. Cihazlarda e yalanma kitleri, network kartlar takl olacaktr.
6.5. Cihaz; CE belgesine, Eurovent belgesine, Üretici soutma uygulamalar ve sistemleri için dizayn, konstrüksiyon, test, montaj için gerekli olan ISO 9001 standartna sahip olmaldr ve bu belgenin TURKAK (Türk Akreditasyon kurumu) tarafndan onayl belgeleri firma teklif dosyasna ekleyecektir.
6.6. Kabin; taban ve çerçeve etrafndan profilden mamul iskelet üzerine frn boya ile boyanm panellerden oluacaktr. (Emi az cihaz ÜSTÜNE; üfleme azlar Cihaz ALT ksmna gelecek ekilde dizayn edilecektir.)
6.7. Klima cihaz; kapaklar kolayca sökülüp taklacak ekilde dizayn edilecektir. Elektrik kontrol ksm hava aknn olduu ksmdan ayr bir bölüm içinde bulunacak darda kendine ait bir kapak ile ulam salanacak cihaz çaltrmaya ve bakm yaplmasna imkan vermelidir.
6.8. Klima cihazlar kondens üniteleri hava soutmal tipte ve cihazdan ayr bir yerde monte edilebilecek özellikte split tip olacaktr.
6.9. Nemlendirici; klimalarda mevcut olup sistem odasnda bulunan klima cihaz için buharl tipte min 9,0 kg/h kapasitede olacak ve klima cihaz içerisinde bulunacaktr.
6.10. Klima cihazlar, tam otomatik elektronik kontrollü olan ve gerekli arza alarmlarn verebilen kesintisiz çalma özellikli enerjinin herhangi bir anda kesilip gelmesiyle otomatik olarak tekrar devreye girebilen kapal devre kontrollü salon tipi olacaktr.
6.11. Klimatize edilecek odadaki cihazlar sabit rutubet ve scaklk derecesi altnda çalmak zorunda olduundan ve yukarda tanmlanan niteliklere haiz klima cihaz gerektiinden konfor tipi vs. cihazlar teklif edilmeyecektir.
6.12. 4. KLMLENDRLECEK SALONDA ARANAN ARTLAR VE CHAZ SOUTMA KAPASTES
stenilenler;
-T = 24 C ± 1 C
-RH= %50 ± %5 RH olacak ekilde cihaz seçimi yaplarak ortam istenen deerlerde tutulacaktr.
6.13. eçilecek cihazn soutma kapasiteleri;
Bilgi ilem odas odas için 1 adet net duyulur 16,4 kw,toplam 17,3 kw’ dan az olmayacaktr.
6.14. Sistemler sabit rutubet ve scaklk derecesi altnda çalmak zorunda olduundan ve yukarda tanmlanan niteliklere haiz klima cihaz gerektiinden, konfor tipi cihazlar teklif edilmeyecektir.
6.15. KOMPRESSÖR:
Kompressör Scroll hermetik tipte olacaktr. Kompressör emme gaz ile soutulacak dahili termik koruyucular ile termik yüklere kar korunacaktr. Kompressör alçak ve yüksek basnç alteri ile korunmu olacak karter stcs ve sistemden kolayca sökülebilen rakorlu emi ve basma valfleri ile donatlacaktr. Kompresörde basnçl yalama sistemi olacaktr. Kompressör titreim önleyici yay izolatörler veya lastik takozlar üzerine monte edilmi olacaktr.
6.16. EVAPARATÖR SERPANTN:
Serpantinler bakr boru üzerine mekanik olarak tesbit edilmi alüminyum plaka geçirilmek sureti ile boru ile kanatçklar arasnda hiçbir boluk kalmayacak ekilde imal edilecektir. Soutma serpantini hava akna az mukavemet gösterecek ekilde tertip edilecektir. Younlaacak suyu toplamak için serpantin altnda galvenize edilmi bir boaltma kab bulunacaktr. Evaparatörde basnç kayb 2-3 psi ve evaparatör kompressör hattnda 1-2 psi limitlerini amayacaktr. Evaparatörde basnç kaybn azaltmak ve soutma verimini arttrmak için soutucunun her devreye datm distrübütörle olacaktr.
12
Serpantinler 300 psi (21 kg/cm²) basnç testine tabi tutulacak ve max soutma verimine sahip olacaktr. Hal sergi odas cihazlarnda muhtemel termal oklara engel olmak bakmndan, cihazn soutma ilemi sonunda evaparatörden çkan souk hava ile ortam scakl arasndaki s fark (dt) az olan sistemler tercih edilecektir.
6.17. KONDENSER VE SERPANTN:
Sistem bir soutma devresinin R407C gazn d hava scakl max. 40 C iken younlatrlabilecek kondenser ile donatlacaktr. 24 C ortam scaknda 33 C d hava scaklnda sistemin sorunsuz çalmasn salayacak güçte olacaktr. Hava soutmal kondenserde sabit younlama basncn salayacak (Oransal kontrollü fan devir ayar) vb. Otomatik kontrol bulunacak; dolaysyla k çalmalarnda ekspansiyon valf önündeki basnç yaz-k sabit tutulacaktr. Kondenserin serpantini ile fan çevresinde koruyucu muhafazas olacak teklif edilen koruyucu muhafaza da aluminyum malzemeden yaplacaktr. Firma teslim aamasnda bu malzemeyi belgelendirecektir. Kondenser kabini titreime ve korozyona dayankl malzemeden üretilmi olacaktr. Son muayeneyi mütakip boaltma, kurutma ve benzeri gerekli koruyucu önlemler alnacaktr. Kondanser kabini d ortam artlarna karn korunakl olan alüminyum malzemeden tekil olacak ve firma bu hususu belgelendirecektir.
6.18. FANLAR:
Evaporator fan geriye eik kanatl direkt akuple, kondenser fan aksiyal tip olacaktr. Kay kasnakl fanlar kabul edilmeyecektir.
Fanlar birbirinden bamsz olarak çalan motorlarla akuple edilecek ve faz korumal olacaktr.Fanlar statik ve dinamik olarak balans edilmi olacaktr. Evaporatör ve kondenser fanlar günde 24 saat sürekli devrede kalacak ve daimi yalamal yatak tipine sahip olacaktr. Fan muhafazas ve yardmc parçalar galvanizlenmi olacaktr. Fan motorlar standart, suya kar tecritli olacak, ünite muhafazas içerisinde olacaktr. Bütün motorlar termik ar yük koruyucularna havi olacak ve manyetik kontaktör ile ikaz edilecektir. ç ünite fan motoru koruma snf min IP44 olacaktr.
6.19. HAVA FLTRELER:
6.20. SOUTUCU KONTROLU:
6.21. Süzücü pislik tutucu: Expanson valfin hemen önüne ve emi hattna birer süzücü yerletirilecektir. Süzücüler, içinde yabanc maddeler toplanmasyla ar basnç düümüne sebep olmayacak uygun ebatta seçilecektir.
6.22. Dryer: Soutucu içindeki rutubeti emmek için kondenser evaporator hattna uygun kapasitede bir adet ‘dryer’ konacaktr.
6.23. Gözetleme cam: Devrede dolaan soutucu miktarnda bir azalma olup olmadnn anlalmas için toplama kab çkna yakn ve valflerden uzak bir yerde gözetleme cam bulunacaktr
6.24. Cihaz tekil eden evaporator, kompresör, kondenser, expansion valf, dryer ve vanalar birbirlerine seri bal bulunduklarndan kapasiteleri birbirine ideer durumda olacaktr. Gerek bu parçalar gerekse fanlardaki kapasite uyumsuzluu, iletmeye verildikten sonra cihaz kapasitesini deitireceinden parçalarn uygun kapasitede seçiminden müteahhit firma sorumlu olacaktr.
6.25. Gerektiinde gaz arj için servis valfi bulunacaktr.
6.26. OTOMATK KONTROLLER:
13
Cihazda kullanlacak asl mikro ilemci kulanm dili Türkçe veya ingilizce olacaktr.
Yüksek alçak scaklk ve bal nem alarmnn hangi deerlerde verilecei mikroilemci üzerinden ayarlanabilecektir. Dier alarmlarda arzann hangi modülde olutuu mikroilemci üzerinde belirtilecektir. Aadaki durumlarda alarm verilecektir.
Yüksek ve alçak scaklk,
Scaklk sensörü arzas,
6.29. Enerji kesintisi halinde, yeniden enerji salandnda cihaz çalmasna otomatik olarak devam edecektir , enerji kesintilerinde mikroilemcinin program silinmeyecektir.
6.30. Klimalarda e yalanma kitleri (rotation kontrol için) bulunacaktr.
6.31. Hassas klima cihazlar üzerinde remote on/off ve arza bilgisi çk bulunacaktr.
6.32. UYGUNLUK :
6.33. 9. TESTLER:
Cihazn görünüm ve yaps. (Gözle muayene)
Cihazn çaltrma kontrolleri.
Voltaj ve frekans kontrolü.
Tkanm filtre.
Termostatik vanann kontrolü.
Selenoid valfin kontrolü.
7. KABNET SSTEMLER
7.1. 19” Datacenter rack kabinet ve aksesuarlarnn üretiminde ISO 9001:2000 veya ISO 9001:2008 kalite güvence sistemi kullanlmaldr.
14
7.2. 19” Datacenter rack kabin sistemleri, EN 61587-1, IEC 60917, IEC60297 standartlarn içeren TSE veya dengi bir kurulu tarafndan verilmi belgeye sahip olmaldr.
7.3. Ölçüler; IEC 60297 standardna uygun olmaldr.
7.4. Barndrma kabinetleri 19” 42U yüksekliinde 600mm geniliinde, 1100mm derinliinde, ön ve arka kapaklar %80 havalandrma kapasitesinde olmaldr.
7.5. Barndrma kabinetlerinde ve network kabinetlerinde derinlii arttrmak ve daha fazla alan kazanmak için bombeli kapak kullanlmaldr. Bombeli kapaklarda havalandrma kapasitesi %80 olmaldr.
7.6. Network kabinetleri 19” 42U yüksekliinde 800mm geniliinde, 1100mm derinliinde, ön ve arka kapaklar %80 havalandrma kapasitesinde olmaldr.
7.7. Network kabinetleri ön bölümünde youn kablolamaya izin verecek yapda olmal ve ön tarafnda dikey plastik kablo düzenleyiciler bulunmaldr.
7.8. Ana ase ve profil yaplar; eksensel (x, y, z) mukavemeti EN 61587-1 /5.2.1 ve 5.2.2, d darbelere dayankll EN 61587-1 / 5.3.3 salayacak ekilde imal ve test edilmi olmaldr. Dinamik yük, titreim ve mekanik darbe (IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27) test sonuçlar TSE veya dengi bir kurulu tarafndan belgelenmi olmaldr.
7.9. Ana profil yaps, çok katl ve kapal ekilde, 1200kg’a kadar yük tama kapasitesine sahip, mekanik mukavemeti yüksek, estetik görünümlü 90 derece aç verilmi ön bükümlü bir yapya sahip olmaldr.
7.10. Kabinetlerin ana profil yaps “U” profil mantnda imal edilmeli ve kaynakl yapda olmaldr.
7.11. Ön ve arka panel; kabin salamln ve mukavemetini arttracak; monoblok eklinde, kaynakl ve profile geçme yapsna sahip olmaldr. Profiller; ön ve arka panele balantl vidal ve/veya kaynakl olarak imal edilmelidir.
7.12. Ön ve arka panel; kabin salamln ve mukavemetini arttracak; monoblok eklinde, kaynakl ve profile geçme yapsna sahip olmaldr. Profiller; ön ve arka panele balantl vidal ve/veya kaynakl olarak imal edilmelidir.
7.13. Kabinler zemine montaj edilebilir bir yapya sahip olmaldr.
7.14. Arka kapak; %80 orannda bal petei yapsnda perfore delikli, 130 derece açlabilir, sökülebilir, kilitlenebilir ve çift kapakl yapya sahip olmaldr.
7.15. Yan kapaklar; koridor içlerine gelen bölmelerde tek kapak vidal yapda, koridor dlarna gelen bölümlerde ise iki bölmeden olumal, d=1000mm derinliinde, tama kolayl salayacak ekilde imal edilmi olmaldr.
7.16. Ön kapak; %80 orannda bal petei yapsnda perfore delikli, 130 derece açlabilir, kilitlenebilir, sökülebilir bir yapya sahip olmaldr.
7.17. 19 inç montaj dikmeleri; önde 2 adet, arkada 2 adet olacak ekilde ve kabinet derinlii boyunca ileri ve geri hareket edebilecek ekilde imal ve montaj edilmi olmaldr.
7.18. Youn kablolamaya uygun kablo düzenleyici alüminyum kancalar kabinet içerisinde yatayda ve dikeyde her noktada kullanlabilmelidir. Grup prizler, kabinet arka ksmnda gömülmü olarak montaj edilebilmelidir.
7.19. Kabinetler ISO 9227 ve ASTM B 117-85 standartlarn karlayacak ekilde darbelere kar yüksek mukavemeti salayacak ekilde; elektrostatik RAL 9005 Texture Siyah veya RAL 7035 Wrinkle Beyaz toz boya ile boyanmaldr ve test sonuç raporlar belgelenmelidir. Üretici tarafndan gerçekletirilmi test sonuçlar kabul aamasnda dare’ye sunulacaktr.
7.20. Metal yüzeylerde; 80 +/- 5 mikron boya kalnl salanmaldr ve IEC 60068-2-1, IEC 60068-2- 2, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2- 42, IEC 60068-2-43, IEC 60068-2-49, IEC 60068-2-11 göre test edilmi ve sonuçlar TSE tarafndan belgelenmi olmaldr. Kullanlacak toz boya IEC 60707 standardna göre tutumaz, alev iletmez bir yapya sahip olmaldr. TS EN 61587-1 uygunluk belgesi kabul aamasnda dare’ye sunulacaktr.
7.21. Tüm kabinetler: birletirme aparatlar ile istenildiinde kolayca yan yana balanabilme özelliine sahip olmaldr.
15
7.22. Kabinin ön ve arka kapsnda en az üç noktadan kilitlenebilir kollu tip kilit mekanizmas olmaldr. Ayrca mentee sistemi maksimum güvenlii salayabilmek için minimum 3 noktadan çalmaldr.
7.23. Kabin içerisinde ki tüm metal bileenler elektriksel olarak birbirleri ile balantl olmal, IEC 61010-1 / 6.5.1.3 standardna uygun olarak topraklama direnci maksimum 0,1 ohm olmaldr. Teklif edilen ürünlerin bu standard karlayacak ekilde test edilmi ve sonuçlar TSE tarafndan belgelenmi olmaldr. Belge teklif ile birlikte DARE’ ye sunulmaldr.
7.24. Kabinetler IEC 60529 standardnda, IP20 koruma snfnda uygun imal edilmi olmaldr ve konstrüksiyonda herhangi bir deiiklie gerek kalmadan IP20 snfndan IP55 snfna çevrilebilme özelliine sahip olmaldr.
7.25. Kabinetler kurulduunda 19” dikmelerin ön yüzeyleri 1U, 2U, 3U, 4U ve 5U kapama panelleri ile kapatlmaldr.
7.26. Kabinetin üst, alt, yan taraflarnda ki boluklar hava geçirmeyen özellikle özel bir contalama sistemiyle tamamen kapatlmal ve scak hava ile souk havann birbirine karm kesinlikle engellenmelidir.
7.27. Teklif edilen kabinetler Sismik Test; 1000kg. Dinamik yük ile 4. derece deprem kua (zone4 level) Bellcore GR63 NEBS testine dayankl yapda olmaldr. Bu test ile ilgili dokümanlar kurulum aamasnda DARE’ ye sunulmaldr.
8. GÜÇ DAITIM SSTEMLER (PDU) VE ENERJ YÖNETM
8.1. Akll PDU Sistem odasndaki sunucu kabinetleri’nin içine montaj yaplacak ve güç datm için kullanlacaktr. Kabinet montajna uygun olarak “42” U yükseklikte dikey monte edilebilmelidir.
8.2. Akll PDU 1 P+N ve toplam 32A akm çekebilecek kapasitede olmaldr.
8.3. Akll PDU üzerindeki ekran/gösterge ile cihaz üzerinden hattan çekilen akm ve voltaj deerlerini gösterebilmelidir.
8.4. Akll PDU üzerinde en az 20 adet C13, en az 4 adet C19 tip soket olmaldr.
8.5. Akll PDU üzerinde en az 2 adet 16A devre kesici bulunmaldr.
8.6. Akll PDU ünitesine web tarayc(HTML kullanc arayüzü) üzerinden eriilebilmelidir.
8.7. Akll PDU kendi üzerinde Hat (Line) baznda Akm (A), Aktif güç (kW), Görünür güç (kVA), Voltaj (V) ve Enerji tüketimi (kWh) ölçümü yapabilmelidir. Ölçülen bu deerler web eriimi ile uzaktan izlenebilmelidir.
8.8. Akll PDU kendi üzerinde sigorta baznda Akm(A) ölçümü yapabilmelidir. Ölçülen bu deerler web eriimi ile uzaktan izlenebilmelidir.
8.9. Akll PDU’ya yaplacak uzak eriimler için kullanc belirleme ve yetkilendirme yaplabilmeli, istenirse LDAP, RADIUS, Active Directory gibi yetkilendirme uygulamalar ile uyumlu çalabilmelidir.
8.10. Akll PDU’ya yaplacak uzak eriimler IP adresleri baznda kstlanabilir olmal ve cihaza sadece tanml IP adreslerinden/aralndan eriim yaplabilmelidir.
8.11. Akll PDU, HTTP, HTTPS, IPMI, SMASH-CLP, SSH, TELNET ve SNMP v2 ve v3 Protokollerini desteklemelidir.
8.12. Akll PDU’lara TCP/IP üzerinden web tarayc ile yaplacak olan eriimlerde gönderilen/alnan tüm veriler 256 Bit-AES ifreleme metodu ile ifrelenmelidir.
8.13. Akll PDU üzerine kabin içindeki scaklk ve nem deerlerinin ölçülebilecei sensörler balanabilmelidir. Scaklk ve nem durumuna ilikin deerler akll PDU ara yüzünden görülebilmelidir. Sensörlere scaklk ve neme ilikin eik deerler belirlenebilmeli, bu eiklerin altnda veya üstünde olan durumlarda akll PDU e-mail ile alarm verebilmelidir.
16
8.14. Akll PDU’ya, hat (Line) (A, kW, kVA, V, kWh) ve sigorta(A) baznda ölçümlenebilen deerler dorultusunda eik deerler tanmlanabilmeli, bu belirlenen eik deerler aldnda ilgili yerlere mail ile bildirebilmelidir.
8.15. Akll PDU’nun, aygt yazlmlar (firmware) network üzerinden yüklenebilir durumda olmal ve yükleme srasnda güç iletiminde herhangi bir kesinti gereksinimi olmamaldr.
8.16. Akll PDU Merkezi Yönetim Yazlm/Donanm le Entegre çalabilmeli, MYC üzerinden tüm IP PDU’lar kontrol edilebilmelidir.
8.17. Akll PDU sistemi istenildiinde bir enerji yönetim yazlm ile entegre olabilmelidir.
A- ENERJ YÖNETM YAZILIMI
8.18. Enerji yönetim yazlmnn PDU’lardan toplad tüm verileri baka bir platforma aktarabilmek üzere ODBC destei bulunmaldr.
8.19. Akll PDU’lar ve portlar yazlm üzerinden istenildii ekilde gruplanabilmeli, ve bu PDU/Portlar üzerinden alnan veriler sayesinde, tüm veri merkezinin, kabinet srasnn, her bir kabinetin veya her bir cihazn güç tüketim deerleri, saatlik, günlük, haftalk, aylk, yllk veya istenen tarih aralklar için alnabilmelidir.
8.20. Akll PDU’lar üzerine balanabilecek s-nem sensörlerine ait deerlerde enerji yönetim yazlm arayüzünden yönetilebilmeli ve kabinet içi scaklk&nem deerlerine ait grafikler elde edilebilmelidir.
8.21. Akll PDU’larn firmware upgradeleri tek seferde tüm PDU’lar için enerji yönetim yazlm arayüzünden yaplabilmeli ve bu ilemler srasnda herhangi bir güç kesintisi olmamaldr.
8.22. Enerji yönetim yazlmnn PDU’lar üzerinden yapaca veri toplama ilemi skl (pooling interval) bulunduu network’ü yormamas için ayarlanabilir olmaldr.
8.23. Enerji yönetim yazlmnn özel bir donanma ihtiyac olmamal. Fiziksel veya sanal sunucu (WM Ware) üzerine kurulabilmelidir.
8.24. Enerji yönetim yazlm vendor baml olmamal, baka marka/mevcutta kullanlan SNMP destekli PDU’lardan dan veri alabilmelidir.
9. 3 FAZ GRL 3 FAZ ÇIKILI 20 kVA 30 DAKKA AKÜLÜ KESNTSZ GÜÇ KAYNAI(UPS)
9.1. Bu artname 1 adet 20 kVA Kesintisiz Güç Kayna (KGK)’ nn teknik özelliklerini açklamaktadr. KGK, elektrik kaynann kesilmesi ya da bozulmas srasnda kritk yükte kesinti olmakszn ve belirtilen toleranslar içinde otomatik olarak AC gücü salayacaktr. KGK’ nn kullanlaca yerdeki bütün elektrik, çevre ve hacim koullaryla bütünüyle uyumlu olacak ilgili cihaz ve malzemeyi tasarlayacak ve salayacaktr. Bu AC güç kaynann istenilen yüke doru ekilde balanmas için gerekli bütün parçalar kapsayacaktr. KGK herhangi bir kiinin denetimini gerektirmeksizin çalabilecektir.
9.2. Sistemi üreten ve teklif veren kurulular Uluslaras ISO9001 ve ISO14001 standartlarna sahip olduklarn belgelemelidirler.
9.3. Teklif edilen Kesintisiz Güç Kaynaklar firmalarn seri üretimleri olmaldr. Protatip yada artnameye göre modifiye edilmi cihazlar olmamaldr, artnamede istenen özellikler dosya ile birlikte verilen kataloglarda rahatça görülmelidir.
9.4. Teklif edilen sistemler Vektör Kontrol mant ile tasarlanm olmaldr. Bu durum firmann orjinal katalounda kolayca görülmelidir.
17
9.5. Tekliflerde teklif edilen sistem ve donanmn en az 10 yl müddetle tüm parçalarn tedarik edilebilecei açkça taahhüt edilecektir.
9.6. Kesintisiz Güç Kayna ve aküler çalr vaziyette teslim edildii tarihten itibaren 2 (iki) yl süre ile firma garantisi altnda olacaktr.
9.7. Teklif veren firmann Türkiye geneli en az 7 corafi bölgede en az 7 ilde kendisine ait TSE’ den alnm Hizmet yeterlilik belgesine sahip servis istasyonlar olmaldr.
9.8. Teklif veren firmann Sanayi Bakanlndan alnan Bakm Onarm ve Servis Garantisi Yeterlilik Belgesine sahip olmaldr.
9.9. Teklif veren firma teklif etmekte olduu sistemin ayn ve benzeri güçte KGK sisteminin kurduuna ve iletmeye aldna dair referans listesini teklifle birlikte verecektir.
9.10. Teklif veren firma üretici ise üretici olduunu, yetkili satc ise yetkili satc olduunu belgelemek zorundadr.
9.11. Teklif veren firma Türkiye genelinde servis tekilat ile bünyesinde çaltrd teknik personelin listesini vermelidir.
9.12. KGK, montaj ve KGK’ nn cihazlara balanmas firma tarafndan yaplacaktr. Sistem KGK ve cihazlarn balantlar tamamlandktan sonra çalr halde kurulacak olan komisyon tarafndan teslim alnacaktr.
20kVA KESNTSZ GÜÇ KAYNAI TEKNK ÖZELLKLER
9.13. Kritik yükler inverter tarafndan devaml beslenecektir. Redresör/akü arj sistemi ebekeden güç çekecek ve inverter’e DC güç temin edecektir. Ayn anda da akü’yü arjda tutacaktr. nverter redresörün salad DC gücü temiz ve regüle edilmi AC güce çevirerek statik transfer alteri üzerinden yükü besleyecektir. Statik alter ebekeyi ve inverterin çk deerlerini kontrol ederek otomatik transfer esnasnda(ar yük ve inverter arza durumunda) inverter çknn ve ebekenin senkron olmasn garanti altna alp otomatik transfer esnasnda herhangi bir kesintiye izin vermemelidir.
9.14. Acil Durumda ebeke kesildiinde veya ebeke geriliminin toleranslar dna çktnda kritik yükler inverterden beslenecek ve inverterde herhangi bir alter açp kapamas olmakszn akülerden beslenecektir. ebeke kesilmesinde veya yeniden gelmesinde, kritik yüklerin beslenmesinde hiçbir kesinti olmayacaktr.
9.15. arj Durumunda ebeke tekrar geldiinde redresör/arj grubu inverteri tekrar beslemeye ve akü’yü tekrar arj etmeye balayacaktr. Bu ilemler tamamen otomatik olacak ve kritik yüklerin beslenmesinde herhangi bir kesintiye neden olmayacaktr.
9.16. By-Pass Durumunda UPS bakm istendiinde veya tamir durumunda kritik yükler kesinti olmakszn dier bir kaynaa by-pass edilecektir. By-pass’a geçi elle veya otomatik olacaktr. Yükün by-pass’tan inverter’e tekrar transferi ise UPS’in dier kaynak ile otomatik senkronisazyonu ile olacaktr. Otomatik ve manuel bypass alterleri sistemle bütünleik olmaldr.
9.17. Akü Grubunun Devre D Kalmas Bakm için yalnz akü grubunun devre d braklmas akülerin bir devre kesici vastasyla redresör/arj grubu ve inverterden ayrlmas ile olacaktr. Bu durumda UPS aküsüz fonksiyonunu yapacak ve bu artnamede belirtilen performans kriterlerini salayacaktr.
9.18. Otomatik Akü Testi Otomatik, programlanabilir akü test özellii olmal ve akü testinin olumsuz olmas durumunda sesli görülür alarm vermelidir. Akü testi hiçbir ekilde yükün enerjisiz kalmasn sebep olmamaldr.
9.19. KESNTSZ GÜÇ KAYNAINI OLUTURAN ÜNTELER : STATK REDRESÖR/ARJ EDC , STATK NVERTÖR, STATK VE MANUEL BY-PASS ALTER, AKÜ GRUBU, STATK REDRESÖR/ARJ EDC
18
9.20. IGBT yariletkenden yaplm dorultucu ebekeden ald 3 fazl AC gerilimi DC gerilime çevirerek invertörü tam yükte beslerken akü grubunu tampon arjda tutabilecek yapda olmaldr.
9.21. Dorultucu Akü grubunu arj ederken, akü üreticilerinin optimal arj akm-gerilim karakteristiklerini gözönüne alarak arj etmelidir.
9.22. Dorultucu arj esnasnda akülerin bulunduu ortam ssn dikkate alan, scaklk dengelemeli arj yapabilme özelliinde olmaldr.
9.23. ebeke girii 3 faz + Nötr, AC 400 V + %15, -%25 gerilim ve 50 Hz ± %10 frekans tolerans snrlar içinde kald müddetçe cihaz kesintisiz on-line çalmasna devam edebilmelidir.
9.24. UPS sistemi dengesiz giri gerilimi durumu da dahil olmak üzere çektii hat akmnn toplam
harmonik bozulumu % ITHD 5 ve Giri Güç Faktörü 0.99 olmaldr.
9.25. Akü arj akm limiti, kullanc tarafndan UPS ön panelinden deitirilebilir olmaldr.
9.26. Dorultucu, bakmsz kurun-asit (VRLA) ve NiCd akülerin arj tekniklerini destekler yapda olmaldr.
9.27. Sistem, akü grubu ile DC bara arasnda DC kontrol modülüne sahip olmaldr. Bu modül ile akü grubunun arj, dearj durumlar kontrol edilebilmelidir.
9.28. Dorultucudan veya akü grubundan ald DC gücü regüleli ve her türlü gürültüden arndrlm 3 faz AC güce çevirerek statik transfer devresine aktarmaldr. Çk gücü 30kVA ve çk güç faktörü 0.9 olacaktr.
9.29. Çk gerilimi 230/400 V, 3 faz + N, statik tolerans ± %1, dinamik tolerans ± %6 ve frekans 50/60 Hz± %0,1 aküden çalmada, %1 ebekeye senkron çalrken snrlarn amamaldr.
9.30. % 100 yük darbesinde Çk geriliminin dinamik tölerans ± % 5'i amamaldr. Bu tolerans en çok 20 msn'de ± % 2 snrlarna çekilmelidir.
9.31. Çk gerilimi 3 faz 400 Volt olmal ve istenildiinde kullanc tarafndan ± %5 aralnda ön panelden ayarlanabilir bir yapda olmaldr.
9.32. Tam yükte çk gerilimi toplam harmonik miktar Lineer yüklerde % 1’i, Bilgisayar yüklerinde % 3’ü geçmemelidir.
9.33. Crest faktörü 3:1 olan yükleri beslemelidir.
9.34. nvertörde evirme ilemini yapan elemanlar IGBT olmaldr.
9.35. nvertör tercihen SPWM (Sinusoidal Pulse Width Modulation) veya gelitirilmi PWM özelliinde olmaldr.
9.36. nvertör tam yükte devaml, % 125 yükte asgari 10 dakika, % 150 yükte asgari 1 dakika çalabilmelidir. Bu limitler aldnda ve statik by-pass gerilimi ayarlanan limitler dahilinde ise yükü kesintisiz olarak yardmc kaynaa transfer etmelidir.
9.37. nvertör 40 derece scaklk ve % 90 bal nem deerlerine kadar olan çevresel artlarda kesintisiz olarak çalabilmeli ve anma gücünde bir azalma olmamaldr. Çevre scaklnn azalmas halinde göreceli olarak daha yüksek çk gücü verebilmelidir.
9.38. nvertör çk ksa devrelere kar korunmu olmaldr.
9.39. Frekans Slew rate deeri maksimum 1 Hz/saniye olmaldr.
9.40. nvertörde Eviricide kullanlan IGBT ‘lerin ar s koruma devresi bulunmaldr.
9.41. %100 dengesiz yüklemede faz kaymas en fazla 3 derece olmaldr.
9.42. Herhangi bir sebeble akü grubu devre d olduunda KGK çalmasna devam edebilmelidir.
9.43. nvertör dorultucudan bamsz olarak açlp kapatlabilmelidir.
9.44. Yar iletkenlerden meydana gelen elektronik kontrollü yar iletken bir alter olmal ve UPS'nin normal çalmas durumunda yükü invertörden beslemelidir. Ar yükte, ksa devre durumunda veya invertörde bir arza meydana geldiinde yükü enerji kesintisi olmakszn ebekeye yada yardmc kaynaa aktarmaldr. nvertörde arza geçmi ise yükü tekrar invertöre aktarmaldr. Belirlenen tölerans deeri dnda ise ebekeye transfer ilemini gerçekletirmemelidir.
19
9.45. ebeke 50/60Hz ±%1 ve 3 faz 380V ±%10, (±%5 ile ±%15 arasnda ayarlanabilmelidir) gerilim snrlar içinde olduu sürece invertör çk ile aralarnda otomatik senkronizasyon ve faz kilitlenmesi yapabilmelidir. Aksi durumda invertör kendi dahili osilatörüne kilitlenmelidir. Ayrca kullanc tarafndan kilitlenme toleranslarnda ön panalden deiiklik yapabilecek ekilde imal edilmi olmaldr. Teklif edilen UPS‘nin ayar limitleri ve ayar admlar ayrca belirtilmelidir.
9.46. Statik transfer devresi belirtilen artlarda ebeke veya invertör seçimini otomatik olarak yapabilmelidir. Senkron çalmada, nverter ile ebeke arasndaki transfer kesintisiz yaplabilmelidir.
9.47. Statik By-Pass anahtar % 125 yükte 10 dakika, % 150 yükte 1 dakika süre ile çalabilmelidir.
9.48. UPS ön panelinde ebeke ile invertör çknn Senkron olup olmadn, senkron limit d durumunu ve ar yük durumunu belirten led’ler bulunmaldr.
9.49. Bakm, onarm veya baka sebeplerle UPS'in devre d braklmas istenildiinde yükü ebekeye ya da yardmc kaynaa elle kesintisiz aktarmaldr. Bu anahtar ON durumunda iken UPS kabini içersinde giri terminallerinin dnda hiç bir noktada gerilim bulunmamaldr. Bu anahtar sistemle bütünleik olmaldr.
9.50. Akü grubu 10 yl ömür beklentili, tamamen bakmsz ve gaz çkartmayan tipte ve EUROBAT standartlarna sahip olmaldr.
9.51. Akülerin kutup balar paslanmaz metalden ve çekilecek maksimum akma dayankl olacaktr.
9.52. Akülerin d kutusu tamamen kapal olup açlabilir kapa olmayacak ve d kutu aside, patlamaya ve d darbelere kar dayankl olacaktr.
9.53. Akü grublar tam yükte 30 dakika besleme salamaldr.
9.54. UPS’ler ortam ssna bal olarak arj yapabilen ,akülerin ömrünün uzun olmasn salayan, s Kompanzasyonlu arj Sistemine sahip olmaldr.
9.55. Aküler belirli periyotlarda UPS tarafndan otomatik test yaplabilmeli, bir problem bulunmas halinde yazlm yardmyla kullanc uyarlmal, rapor edilebilmeli ve bu testler UPS‘in güvenli çalmasn etkilememelidir.
9.56. Akü grubu ile UPS arasndaki balant firmaca yaplmal ve gerekli pabuçlu balant kablolar, balant vidalar v.s. firmaca temin edilmelidir.
9.57. Akülerin dearj sonu hücre gerilimi hesaplamalarda 1,65 Volt olarak alnacaktr.
9.58. Akü grubu hesap yöntemini akü imalatçlarndan alnan orijinal akü boalma erilerine dayandrarak vereceklerdir.
9.59. Akü grubu asite kar dayankl boya ile boyanm rengi KGK ile uyumlu raflar üzerinde veya dolap içerisinde verilmelidir.
9.60. Akülerin üzerinde aada belirtilen yazlar ile iaretlemeler ypranmayacak ve çkmayacak biçimde olacaktr.
9.61. malatç Firma ad,
9.63. 20 C de K10 veya K20 kapasitesi,
9.64. Gerilimi, Ah veya Watt deeri,
9.65. malatç ülke ve standart,
9.66. Kutup balarn belirtir (+) ve (-) iaretleri,
9.67. Teklif edilen sistemin verimi tam yükte %92,5’den büyük olmaldr.
9.68. 1m mesafeden sistemin yayd gürültü ≤50dB(A) olmaldr.
9.69. Sistem, sinyal çklar alnabilmesi için gerilimsiz kontak çklarna sahip olmaldr.
9.70. Sistem ar s korumasna sahip olmaldr.
20
9.71. Teklif editen KGK CE direktiflerinin öngördüü EN 62040-2 EMC standardna sahip olmaldr. Teklif veren firma, teklif ettii KGK’ya ait yetkili laboratuvardan alnm test raporunu teklifle birlikte vermelidir. Teklif edilen KGK “RS” snf RFI filtreye sahip olmaldr.
9.72. Koruma snf IP20 (kap kapalyken IP21 ) olmaldr.
9.73. Kesintisiz Güç Kayna, mikroilemci devreleri ile devre kartlar kolay ulalabilir yerlerde ve arza durumunda kolaylkla deitirilebilir olmaldr.
9.74. Sistem modüler olup, arzalarn giderilmesinde hzllk salamaldr.
9.75. Kesintisiz Güç Kayna darbe genilik modülasyon (PWM) Teknolojisi ve yüksek frekans çalma prensibi ile üretilmi olmal ve sistemin tüm kontrolü en az 16 bitlik mikroilemciler tarafndan yaplmaldr.
9.76. UPS IGBT dorultucu ve evirici katna sahip olmaldr.
9.77. Standart RS232 çk ile bilgisayar'la balant kurulabilmelidir. KGK ile ilgili tüm bilgiler ekrandan izlenebilmelidir. Gerekli yazlm ve donanm KGK ile birlikte verilmelidir.
9.78. Kesintisiz Güç Kayna hzl servis hizmetleri için modem kanal ile hem bir merkezi arayabilmeli hemde uzaktan erierek sisteme müdehale edilebilmelidir. Sistem ile birlikte modem verilmelidir.
9.79. Teklif edilen Kesintisiz Güç Kaynaklar istendiinde ayn güçte ve modelde 8 üniteye kadar balanabilmelidir.
9.80. Teklif edilen sistem SNMP uyumlu olmaldr.
9.81. Kesintisiz Güç Kayna 0 ile + 40 C arasnda sürekli çalabilmeli, Çalma yükseklii 1000 m'ye kadar olmal ve daha yukar seviyelerde sistem, fazla hava sirkülasyonu salamakla çalmaldr.
9.82. Bal nem oran en az %90 olmaldr.
9.83. Sistemin ortama yaymakta olduu s miktar belirtilmelidir. Sistemin salkl çalmas için oluturulmas gereken ortam varsa açklanmaldr.
9.84. Teklif edilen Kesintisiz Güç Kaynaklarnn ön panelinde bir bakta sistemin çalmas ile ilgili bilgileri almak amacyla ledli mimic panel bulunmaldr. Mimic panelin detayl açklamas teklif dosyasnda verilmelidir.
9.85. Sistem için gerekli olan kontrol tular ile dier kontrol edici anahtarlar ön panelde yer almaldr.
9.86. Ön panelde sisteme ait tüm parametrelerin okunmas için LCD göstergeler bulunmaldr. LCD göstergelerden en az giri gerilimi, frekans, akm, çk gerilim, akm ve frekanslar okunmaldr.
9.87. Sistemle ilgili tüm ayarlar ön panelden yaplabilmeli bu sayede ileride olabilecek akü deiikliklerinde kullanc bile sisteme müdahale edebilmelidir.
10. SSTEM ODASI ZLEME
10.1. Cihaz IP (Internet Protocol) tabanl olacaktr. Yerel a üzerinden eriime olanak tanyacak, uygun ayarlamalar yapldnda ve izin verildiinde internet üzerinden de eriim salanacaktr.
10.2. Cihaz ortam izleme, kayt tutma, alarm üretme ve yönetim fonksiyonlarn herhangi bir bilgisayar sistemine baml olmadan yapabilme yeteneine sahip olmaldr.
10.3. Cihaz üzerindeki tüm fonksiyonlar tek bir web arayüzü üzerinden görüntülenebilecektir.
10.4. Ortam izleme cihaz en fazla 1 (bir) U yüksekliinde olacak ve 19” rack kabine monte edilebilecektir
10.5. Cihaz, kendi üzerinde bulunacak ve/veya taklabilecek alglayclar ile s, nem, duman, sarsnt, su basma, kap temas, ebeke gerilimi, ebekeden çekilen akm, ebeke frekans,
21
reaktif, ebekenin cos fi deerini ve harcanan güç miktarn ölçebilme yeteneine sahip olacaktr.
10.6. Sisteme gerektiinde en az 124 adet scaklk, en az 124 adet nem, en az 900 adet kuru kontak balanabilmelidir.
10.7. Scaklk -20 ile +70 derece aralnda 0.1 derece çözünürlükte, en fazla 1 derece hassasiyetle ölçebilmelidir
10.8. Nem %0 ile %100 aralnda %1 RH çözünürlüünde %3 hassasiyetle ölçülebilmelidir.
10.9. Sensörik yapl kablolar aracl ile sv kaçaklarnda en az 5 metre uzunluunda bölgesel tespit yapabilmelidir.
10.10. Gerilim 0-300 Volt aras 1 Volt çözünürlüünde 0,5 Volt hassasiyetiyle ölçebilmelidir
10.11. Akm 0-1000 Amper aras 1 Amper çözünürlükte %1 hassasiyetle ölçebilmelidir,
10.12. Frekans 0-100 Hz aras 1 Hz çözünürlükte 1 Hz hassasiyetle ölçülebilmelidir
10.13. Cihaz UPS, Jeneratör veya hassas klima sistemleri ile tümleik çalabilmelidir. Baland cihazlarn izlemelerini gerçekletirip, alarm durumlarnda tanml kullanclar bilgilendirmelidir.
10.14. SMS veya e-mail alarmlar tam açklayc bilgiye sahip olmaldr. Cihazn bulunduu konum, alarm halindeki sensör, bu sensörün eik deerleri ve alarm oluan deer açkça belirtilmelidir. Alarm ortadan kalkt zaman sensörün normal duruma döndüü mesaj da iletilecektir
10.15. Cihaz alarm durumlarnda sesli arama yaparak, belirli cep telefonlarn veya dahili telefonlar bilgilendirebilmelidir
10.16. Cihazn oluan bir alarm için verdii uyarlarn (SMS, E-posta,sesli arama) yenileme özelliine sahip olacaktr.
10.17. Cihazda eik deer tanmlamas ve bu eik deerler aldnda alarm üretme, iletme ve kontrol özellikleri olacaktr. Cihaz, kullanc tarafndan tanmlanan eik deerleri aldnda SMS veya e-posta ile bu uyarlar a üzerinden tanmlanan bir adrese iletecektir. Cihaz’a ihtiyaç olmas halinde, GPRS protokolü üzerinden haberleme modülü taklabilecektir, bu modül araclyla alarm mesajlarn SMS ve/veya sesli arama olarak GSM ebekesi üzerinden tanmlanm kiilere iletecektir.
10.18. Yukardaki maddede bahsedilen alarm mesajlarnn (SMS, E-posta,sesli arama) hangi sensörden gelenlerinin, hangi kiilere, hangi yollardan (SMS, E-posta,sesli arama) iletilecei kullanc tarafndan ayr ayr tanmlanabilir olacaktr.
10.19. Alarm olutuunda SMS ve sesli arama gönderme ilemi için tanmlanabilir çalma saatleri olmaldr. Böylelikle yalnz çalma saatleri içinde, yalnz çalma saatleri dnda veya tüm zaman dilimlerinde alarm mesajlarnn SMS veya sesli arama yolu ile gönderilmesi seçeneklerinden biri kullanc tarafndan tercih edilebilmelidir.
10.20. Cihaz ayn zamanda eik deerleri tanmlamas özelliiyle beraber eik deerlerinin almas halinde önceden belirlenmi çk fonksiyonlarnn yerine getirilmesi ilevini de yerine getirecektir. Örnek olarak yangn alarm sisteminden gelen bir alarm durumunda klima ünitesi sistem tarafndan otomatik olarak kapatlabilecektir. Tüm alglayclarn alarm durumlar için tüm çk modüllerine buna benzer otomatik yaplandrmalar atanabilmelidir.
10.21. Bir önceki maddede söz edilen alarm halinde çk atamas u iki ekilde yaplabilmelidir:
• Alarm hali olutuunda çk istenen konuma getirilecek, daha sonra alarm hali ortadan kalktnda çk mevcut konumunu koruyacaktr.
• Alarm hali olutuunda çk istenen konuma getirilecek, daha sonra alarm hali ortadan kalktnda çk tekrar eski konumuna döndürülecektir.
10.22. Cihaz SNMP protokolü ile veri çk salayan UPS, klima, jeneratör gibi cihazlardan SNMP protokolü üzerinden veri toplama, alarmlama, arivleme ve yönetme özelliine sahip olmaldr.
10.23. Cihaz Modbus protokolü ile veri çk salayan UPS, klima, jeneratör gibi cihazlardan Modbus protokolü üzerinden veri toplama, alarmlama, arivleme ve yönetme özelliine sahip olmaldr.
22
10.24. Cihaz RS-232 portu ile veri çk salayan UPS, klima, jeneratör gibi cihazlardan RS-232 portu üzerinden veri toplama, alarmlama, arivleme ve yönetme özelliine sahip olmaldr.
10.25. Scaklk, nem, ebekeden çekilen akm, ebeke gerilimi, ebeke frekans, aktif güç, reaktif güç, görünür güç, cos fi ölçümleri üzerinde alt ve üst limit olarak Cihaz’a eik deerleri verilebilecektir.
10.26. Duman, sarsnt, su basma, kap temas sensörleri gibi olay gözlemleyen sensörlerin alarm konfigürasyonunda bu durumlarn olumas halinde alarm vermek için 1sn ayrclnda gecikme süreleri her sensör için ayr ayr olmak üzere- belirlenebilmeli, bu süre dolduu takdirde alarm verilmelidir.
10.27. Cihaz’a balanm tüm alglayclardan gelen ölçüm kaytlar deer ve grafik olarak WEB arayüzü üzerinden izlenebilecektir. Ölçüm kaytlar; sensör konfigürasyonu ile deimekle beraber en kötü durum varsaymnda geçmie doru en az 2 (iki) yl boyunca cihazn hafzasnda saklanacak ve enerji kesintisinde bu kaytlar silinmeyecektir.
10.28. Cihaz üzerinde ariv verilerini saklamak için en az 512mb dahili flash bellee sahip olmaldr.
10.29. Cihaza balanm alglayclardan veya modüllerden herhangi birinin cihazla balants fiziksel olarak kesildiinde alarm üretilecek, tanmlanm kiilere elektronik posta, sesli arama ve SMS gönderilecektir.
10.30. Cihaz’a en az bir adet RS232, USB veya RJ-45 konsol portundan dorudan eriilebilecektir.
10.31. Cihaz’n uzaktan eriim için, kullanma hazr RJ-45 portlu Ethernet balants olacaktr.
10.32. Uzaktan eriilerek Cihaz’n çalma durumu izlenebilecek, ayarlar deitirilebilecek ve dahili yazlm (firmware) güncellenebilecektir.
10.33. Cihaz’n dahili yazlmnn güncelleme ve yükseltme amaçl yeni sürümleri salayc tarafndan salanacak ve bu i için ücret talep edilmeyecektir.
10.34. Cihaz üzerinde reset tuu bulunacak ve “varsaylan ayarlara” dönmeyi salayacaktr.
10.35. Sensör ve ünitelerin sisteme balanmas için herhangi bir fiziksel etiketleme ilemi gerekmemelidir. Sensör ve modüller sisteme balandnda sisteme web arayüzü veya söz konusu sensör-modül üzerindeki butonlar vastasyla tantlabilmeli, adresleme ilemi arka planda otomatik olarak yaplmaldr. Bu ilemler için yetkili servise ihtiyaç duyulmamaldr.
10.36. Sensör veya modüllere web arayüzü üzerinde istenen isimler verilebilmelidir.
10.37. WEB arayüzü üzerinden alglayclara ait grafikler gösterilebilecek, grafikler istenen tarih aral için çizdirilebilecektir.
10.38. Sistem anlk verilerin veya arivdeki verilerin ek bir donanma gerek duymadan üçüncü parti yazlmlar tarafndan dorudan alnmasna olanak tanmaldr.
10.39. Sistemde izleme, yönetim, konfigürasyon gibi görevlerin tanmland en az 3 (üç) kullanc yetkilendirme düzeyine sahip olmaldr.
10.40. Cihazn dorudan 220V AC giri gerilimine balanamamas halinde gerekli güç kayna cihaz ile birlikte verilmelidir.
10.41. Sistem harici GSM modeme ihtiyaç duymadan, internet balants olduu sürece SMS atabilmelidir.
10.42. Sistem, IP numaras tanml en az 16 cihaza ping atma yöntemi ile cihazlara ulalp ulalamadn kontrol eder gerekirse alarmlar.
10.43. Sisteme çift kademeli eik deerleri tanmlanabilmelidir. Her kademe eik deerinde farkl alarm senaryolar üretilebilmelidir. Örnek: 30 C ilk kademe alarm, 35 C’de ise ikinci kademe alarm gibi.
10.44. Cihaza GPRS ve 3G modem üzerinden eriim salanp, tüm izleme ve yönetim fonksiyonlar gerçekletirilebilmelidir.
10.45. Her bir cihaz en az 4 IP kamera destekleyebilmelidir. Alarm durumlarnda IP kameralarn kayt ve fotoraf çekme ilemlerini tetikleyerek, belirlenen kullanclar e-mail, sms yolu ile bilgilendirmelidir.
23
10.46. En az 4 adet IP kamera, alarm halinde cihaz üzerine fotoraf ve en az 30 saniye süre ile görüntü kayd cihaz üzerinde yaplabilmelidir.
10.47. Harici LCD ekranlar aracl, sisteme tanml sensörlerin verileri izlenebilmeli ve alarm durumlarnda sesli ve görüntülü uyar sinyalleri alnabilmelidir.
10.48. Cihaz alarm durumlarnda en az 16 adet sunucuya shut down komutlar göndermek koulu ile kapatabilmelidir.
10.49. stenildii taktirde cihaza SMS ile uzaktan resetlenme özellii eklenebilmelidir. Yüklenici bunu nasl yapacan açklamaldr.
10.50. Cihaz herhangi bir GSM modeme veya sim karta ihtiyaç duymadan SMS atabilmelidir
10.51. Cihaza proximity kart okuyucu veya numerik keypad taklabilmelidir.
10.52. Cihazn web arayüzüne eriim farkl yetki düzeyleri bulunmaldr. Yaplandrma yetkisine sahip admin kullanc, izleme ve müdahale etme yetkisine sahip izleyici ve yönetici kullanc, sadece izleme yetkisine sahip izleyici kullanc.
10.53. Cihaza eklenecek olan modüller sahada herhangi bir programlaycya ihtiyaç duymakszn adreslenebilmelidir.
10.54. stendiinde cihaz IPV6 protokolünü destekleyecektir.
11. KABLOLAMA TAVA SSTEMLER
11.2. Data ve enerji kablo tavalar ayr bir ekilde döenecektir.
11.3. Tüm kablo tavalar TSE standartlarna uygun malzemeden imal edilmi olacaktr.
11.4. Kanallarn ek, sonlandrma ve muhtelif dönüler için hazr modülleri bulunacaktr.
12. ZEMN TOPRAKLAMA SSTEM
12.2. Topraklama Kafesi çplak bakr sarmal tel ile zgara eklinde oluturulmaldr. Topraklama kafesi üzerinden Kablo tavalar , Akü raf ayaklar , Elektrik panolar gövdeleri vb.. ekipmanlar korumal Sar/Yeil NYAF kablo ile uygun papuç kullanlarak balanmaldr.
24
13.1. BAKIR KABLO
13.2. Kullanlacak kablo Cat.6A standardna uygun olacak ve min. 1200Mhz band geniliini destekleyecektir.
13.3. Kablo iletkeni, çplak ve kat bakr olmaldr.
13.4. Kablo iletkeni 23 AWG ölçüsünde olmaldr.
13.5. Kabloda 4 adet sarmal çiftli olmaldr.
13.6. Kablo dnda klfl IEC 60332-3C spesifikasyonarna uygun olarak Alev Geciktirici ve Sfr Halojen içeren (FRLSZH) özellikte olmaldr..
13.7. Kablo d çap max. 7.70 mm olmaldr.
13.8. Cat6A kablolarn en az çalma scakl -20 + 60C olmaldr. Bu deerler üretici firma kataloglarnda belgelenmelidir.
13.9. Kabloda aada belirlenen özellikler salanmaldr.
Tipik Zayflama (Attenuation) deerleri db/100 m olarak aada belirtilen deerlerden daha büyük olmayacaktr.
31.25 Mhz: 10.0 db/100 m
62.5 Mhz: 14.0 db/100 m
100 Mhz: 18.0db/100 m
250 Mhz: 28.0 dB/100 m
450 Mhz: 39.0 dB/100 m
600 Mhz. 46.0 dB/100 m
1000 Mhz. 57.0 dB/100 m
1200 Mhz. 72.0 dB/100 m
13.10. Tipik Near End Crosstalk (PSNEXT) kayplar -db olarak aada belirtilen deerlerden daha küçük olmayacaktr.
MHz: 93.0 dB
62.5 MHz: 93.0dB
100 MHz: 93.0dB
13.11. Önerilen patch paneller 1U yüksekliinde 24 portlu olacaktr
13.12. Önerilen patch paneller RJ-45 uyumlu modüler paneller olacaktr. Patch panel üzerindeki her bir port ayr ayr taklabilir ve sökülebilir özellikte olacaktr.
13.13. Patch paneller üzerinde kullanlan data portlar ISO/IEC 11801 Ammendment FPDAM2 (2009-04) Cat.6A Komponent spesifikasyonlarna uygun olacaktr. Data portlarnn bu
25
standartlara uygunluu bamsz bir test kuruluu tarafndan (ETL, UL, GHMT, Delta) onaylanm bir rapor ile belgelendirilmelidir.
13.14. Patch Panel üzerinde portlar 6’arl olarak gruplandrmaya yarayan ve önden sökülebilir 6- Portlu bloklar bulunacaktr.
13.15. Her bir 6’l blok üzerinde sökülebilir effaf koruyucu klfl etiket alanlar bulunacaktr.
13.16. 6’l bloklardaki portlara Cat.6A Jak ile birlikte gerektiinde Cat.7, Cat5E ve Fiber Optik Modül taklabilir olacak ve gerektiinde her bir panel üzerinde farkl jak ve modüllerin takl olduu bloklar birbirine entegre edilebilecektir.
13.17. Patch Panellerin arkasnda, kablonun arln tayacak ve düzenlemesini kolaylatracak ekilde arka düzenleyici monte edilmi olacaktr. Kablo düzenleyicisinin üzerinde, kablo ba kullanmadan kablolar sabitleyecek ve kolayca sökülüp taklmasn salayacak kablo tutucular bulunacaktr.
13.18. Patch panel üzerindeki portlarn arka balants 110 tip bloklardan oluacaktr. 110 Bloklarn kontaklar, kontak bölgesinde min. 1.27 micron kalnlnda altn, lehim bölgesinde min. 3.81 micron kalnlnda kalay kapl olacaktr.
13.19. Kablonun, panele sonlandrlmas srasnda, kablonun sarmal-çiftlerini, burgu orann bozmadan, ayn anda sonlandran ve ayn anda kesen, bir sonlandrma aleti Kullanlacaktr. Panel üzerindeki kontak bloklara zarar vermesini önlemek amacyla sonlandrma ilemi çakma aleti ile yaplmayacaktr.
13.20. Sistem performansnn bata ve sonda ayn olmasn salamak amacyla patch panelin teknik özellikleri, kullanc tarafndaki data prizi ile ayn olmaldr.
13.21. Patch paneller 19-inch kabine monte tip ve metal çerçeveli olacaktr.
13.22. Panel üzerindeki ve paneller arasndaki patch cord balantlar, sa ve sol yöndeki dikey organizerlar aracl ile gerçekletirilecek, paneller aras ara geçi için her bir 6U’luk Patch Panel grubu altna bir adet 2U’luk organizer taklacaktr.
13.23. DATA CAT6A PATCH KABLOLAR
13.24. Kullanlacak Patch kablolar ISO/IEC 11801 Ammendment FPDAM2 (2009-04) Cat.6A Komponent spesifikasyonlarna uygun olacaktr. Data portlarnn bu standartlara uygunluu bamsz bir test kuruluu tarafndan (ETL, UL, GHMT, Delta) onaylanm bir rapor ile belgelendirilmelidir.
13.25. Patch kablolar RJ-45 konektör ve 26 AWG çok kll(esnek) kablodan meydana gelmi olacaktr. D klf max. 60 mm olacaktr.
13.26. Patch kablolarn konektörlerin, kontak bölgesinde min. 1.27 micron kalnlnda altn kapl olacaktr.
13.27. Kablolamann youn olduu yerlerde, patch kablolarn kolay taklp sökülebilmesi için, patch kablo ucundaki konektörler ince tip boot/plug yapsnda olmal, birbirine komu patch kablolar takp sökerken, dier patch kablolar etkilenmemelidir.
13.28. Patch kablolar fabrikasyon üretimi olacaktr.
13.29. ETKETLEME
13.30. Patch panel balantlar yaplrken her iki uç da (kablo ve patch panel üzerinde) ayn formatta etiketlenecektir.
13.31. Kablolama sisteminin numaralanmas açk ve izlenmesi kolay bir sistemle yaplacak ve kalc olarak iaretlenecektir.
13.32. Numaralandrma sistemi Bilgi lem Dairesi Bakanlna 2(iki) nüsha olarak raporlanacaktr.
26