rječnik carinskih termina

of 128 /128

Author: rajanda

Post on 23-Jun-2015

953 views

Category:

Documents


11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

AUTOR ZYHDI AXHEMI

ENGLISH - ALBANIAN -SERBIAN VOCABULARY WORDS & IDIOMS FROM THE FIELD OF CUSTOMS SERVICE

VOKABULAR I FJALVE DHE TERMEVE NGA LMI I SHERBIMIT DOGANOR ANGLISHT-SHQIP- SERBISHT

RECENSENT: PROF. DR. PARTIZAN SHUPERKA PROF. DR. MURTEZA SHLLAKU PROF. ABDYL ZHAVELI LEKTYRA: PROF. BURHAN GJERQEKU PROF. ANDREJ SEVER DIZAJNI I BALLINS: FATLUM HALITI TEKNIKA:ECC.I DIPLOMUAR VAHEDIN QERIMI

P A R A T H N J E

Prvoja ime e gjat 3o vjeare dhe dashuria ndaj profesionit t doganierit ishin shkas dhe inspirim pr qasje t prkushtuar t przgjedhjes dhe grumbullimit n nj vend, t termeve, nocioneve, shprehjeve dhe instituteve juridike doganore, tregtis s jashtme dhe t transportit ndrkombtar t mallrave, pa pretendim se e kam prmbyllur kt koleksionim n trsi. N ligjratat q kisha fat t'iu mbaj gjeneratave t reja t doganierve, pos tjerash, ata i kam prgzuar pr pozitn e tyre t rndsishme n organet e administrats shtetrore dhe t privilegjit t tyre, duke u shprehur figurativisht "t ambasadoreve" n kufijt e territorit doganor t Kosovs,kufinj jo t ndarjes, por t afrimit dhe t bashkimit me botn e progresit. Njohja e termeve dhe e shprehjeve nga fusha e ktij trajtimi mendoj q sht imperativ pr sajimin e nj gjuhe profesionale, t kuptueshme dhe decidive, far e prdor ligjdhnsi n hartimin e dispozitave ligjore, por t nj stili t standardizuar q ngrthen n veti specifikat gjuhsore t Kodit doganor si "Legs Specialis" (Ligj Special) dhe t dispozitave t tjera q pasojn. Komunikimi gojor dhe me shkrim me fjalor profesional e t kuptuar mir i jep shrbimit imazhin dhe kulturn e artit gjuhsor. Duke ushtruar punt dhe detyrat, n dokumentacionin q e prcjell mallin, doganiert shpesh ndeshen me terma dhe nocione t panjohura,andaj njohja solide gjuhve t huaja, e sidomos e gjuhs angleze, i eviton barierat procedurale duke mundsuar qarkullimin m t shpejt t vlerave materiale dhe shpirtrore, n njrn an,e n ann tjetr atribuon n afrin e njerzve t racave,kombeve dhe t konfesioneve t tjera. Synim kryesor imi sht q prmes ktij fjalorthi ti paraqes n mnyr sa m besnike idiomat e cekura m lart, si dhe prcaktimin e tyre sa m me vend e autentik. Ktu jan kapur mbi 4ooo fjal e shprehje, duke konsultuar literatur dhe fjalore t ndryshm, nga t cilt do ta veoja at t kolegut tim t vyer, Silvester Varga. sht knaqsia ime t'iu shpreh mirnjohje dhe falendrim kolegeve te puns: Lulzim Rafuns, Arben Spahiut, Blerim Halimit, Dardan Shales dhe Lumnije Ahmetit si dhe birit tim, Virgjil Axhemit, pr prkrahje n literatur, kurajo dhe inspirim. Me gjuh t pastr profesionale, shpresoj q edhe Shrbimi yn i kontribuon nj ik periudhs s rnd t transicionit dhe t afrimit m t shpejt kah Evropa dhe n prgjithsi kah globalizimi. Bota me t vrtet po bhet nj " Fshat i Madh". T gjitha vrejtjet dhe plotsimet e arsyeshme e qllimmira nga lexuesit e nderuar i mirpres, dhe ato do zn vend n ndonj ribotim eventual t mvonshm. Autori

PREFACEMy experience for more than thirty years and the passion for the profession of the customs officer were the reason and inspiration for one dedicated approach on gathering and electing in one place the words, notions and institutional idioms from the field of Customs service, international trade and international transport, not pretending that I have over closed the collection as whole. I had the honor to give lectures to the new generations of the customs officers, except other, I expressed my congratulations for their very important position within the administration and their privilege, figuratively saying to be ambassadors at the borders of Kosova territories, borders which do not separate but bring it close to the civilized world.

The knowledge of terms and idioms from this field of mind treatment which is binding for creating a professional language, decisive and understandable, which is preferred by the authorities on compiling the regulations.That means of a standardized style which over helms within it the language specifics of Custom Code as "Legs Specials" and other dispositions which follow. The oral and writing communication, with a professional vocabulary which is well understood gives to the service the image and the culture of language art. While in works and duties, in the papers by which the goods are followed, the custom officers often meet unknown terms and notions, so a good knowledge of foreign languages and especially of English, excludes the procedural bars enabling quick circulation of spiritual and material values in one side, and at the other confessions. The main aim of this dictionary is to give as more identically as possible the idioms given above, and giving their meaning as authentically as possible. This modest dictionary which in one version of translation contains more than 4000 words and idioms i compiled, consulting different literature and dictionaries from which I can stress the one published by my hard working colleague from this field, Silvester Varga. I must express my appreciation and thanks to my work colleagues: Lulzim Rafuna, Arben Spahiu, Blerim Halimi, Dardan Shala, Lumnije Ahmeti and my son Virgjil Axhemi for their support at the literature field as for encouraging and giving me inspiration. With a clear and professional language I hope our Service gives a small contribution to a difficult transitional period and to an accelerating leaning towards Europe and globalization process. The world is really becoming a Big Village. All the objections and additions from the honored readers are welcome with the aim of completion for an eventual republishing. The Author

ENGLISH abalienation abandon abandon free of expences to the revenue abatement(tax) abbreviation abduct abduction abet abetment abetment in crime ability ability ability of judgement able aboard abolish abolition of a low abolition of free zone aborigines above par abroad absent absolute absolute liability absolute rights absolute decree absolute discharge absolute discretion absolute rent absolute value absolve

SHQIP

SRPSKI

Atjetrsim,shitje braktisje,heqje dor braktisje,(ofert)ne dobi t shtetit pa t drejt n kundrvler paksim,zvoglim,ulje tatimi shkurtes rrmbej rrmbim nxitje,bindje,mbush mendje pjesmarrje pjesmarrje n krim zotsi,aftsi,shkathtsi aftsi,zotsi(juridike) zotsi pr t gjykuar i aft,i zoti n kuvert t anijes,aeroplanit heq,anuloj anuloj ligjin heqje,anulim i zons s lir paraardhs mbi paritet jasht vendit q mungon,jo i pranishm absolut,i prkryer prgjegjsi absolute t drejta absolute aktgjykim i plotfuqishm shkarkim absolut diskrecion i plot rent absolute vler absolute shfajsoj,ndjej,fal otuivanje, prodaja ostavljanje, ustupanje ustupanje u korist drzave bez prava na naknadu umanjivanje (poreza) skraenica kidnapovati kidnapovanje navesti, podstai, sauestvovati sauesnitvo sauesnitvo u zloinu sposobnost, mogunost pravna sposobnost sposobnost rasuivanja sposoban, kadar u prevoznom sredstvu ukidanje, abolicija ukidanje zakona ukidanje slobodne zone starosedeoc iznad pariteta inostranstvo odsutan apsolutan,savren apsolutna odgovornost apsolutna prava punopravna presuda punopravno oslobaanje potpuna diskrecija apsolutna renta apsolutna vrednost opratanje

abstinence abundance of goods abuse abutting acceptance acceptance of the declaration access accession accessory accident accidental accommodation accompany accompanying document accomplice accomplicity(in crime) accomplish accomplished accord accordance compliance according to the law account accountancy,bookkeeping accreditation accrue accuracy accuracy of the particulars of the decelaration acknowledge receipt of acquire acquired right acquisition acquisition of origin

trheqje(vetprmbajtje nga konsumimi i drogs) lepez(asortiment)i gjer i mallrave keqprdorim fqinj,kufitar pranim,miratim pranim i deklarats afrim,qasje,leje afrimi bashkangjitje,shoqrim plotsues,i shtuar,ndihms fatkeqsi,aksident,avari i rastsishm,i papritur prshtatje,marrveshje,ujdi prcjell,shoqroj dokument shoqrues, fletprcjellse ndihms,bashkfajtor pjesmarrje n vepr penale i plotson,i prmbush i kryer pajtohem,dakortohem prmbushje e krkess n pajtim me ligjin llogari,hesap mbajtje e librave afariste(kontimi) akreditim (me,t,i)lidhet,shtohet,kthehet) saktsi prmirsim i shnimeve n deklaratn (doganore) pranim i marrjes fitoj,prvetsoj e drejt e fituar prfitimi,furnizimi prfitimi i statusit t origjins

uzdravanje irok asortiman robe zloupotreba,zlostavljanje komija, graniar prijem, odobrenje prijem deklaracije pristup pristupanje oprema, pribor, prikljuci nezgoda, nesrea, havarija sluajno, neoekivano prilagoavanje, smetaj propratni propratni dokument saradnik, sauesnik sauesnitvo u zloinu ispuniti, ostvariti ostvaren, ispunjen, zavren sporazum, saglasnost udovoljavanje (zahtevu) u skladu sa zakonom raun raunododstvo akreditacija prispeti, gomilati,narastiti preciznost, tanost, ispravnost ispravnost podataka udeklaraciji potvrivanje prijema stei, nabaviti, zadobiti steeno pravo dobijanje, nabavka dobijanje statusa porekla

acquisition of prefential act act in ones own name and on ones own behalf act of God (force major) action action for denial of rights actual exportation actual net weight actually paid acusation charge ad hoc,occasional ad interim(lat.) ad valorem duty add added value addict. addiction dependence additional quota additional security address adjoing the boundary adjudge adjustment administration administration procedures administrative cooperation administrative customs control administrative document administrative formalities administrative inspection administrative law administrative measures

prfitimi i lehtsive preferenciale akt,veprim vepron n emr dhe llogari t vet fuqija madhore akcion,veprim,padi padi pr kontestimin e t drejtave eksportimi real,i vrtet pesha netto reale e paguar realisht(vlera) akuza,ngritje e padis ikohpaskohshm,ndonjher prkohsisht,gjat kohs q dogana sipas vlers shtes,plotsim vlera shtes .i varur(ves i lig) varsi(psh.nga narkotikt) kontingjent plotsues garancioni plotsues adresa prbri kufirit,fqinjsor gjykoj,dnoj rregullim,ndreqje,prshtatje administrat,udhheqje procedura administrative bashkpunim administrativ kontrolli administrativ dokument administrative formalitetet administrative inspektimi administrativ e drejt administrative masa administrative

sticanje preferencijala in, initi, delovati delovati u svoje ime i na svoj racun via sila (prirodna nepogoda) akcija, radnja, delovanje tuba za osporavanje prava stvarni, realni izvoz realna neto teina stvarno plaena (vrednost) podizanje optube za datu priliku, povremeno privremeno carina po vrednosti dodati, dopuniti dodatna vrednost zavistan posveenost zavisnosti dodatna kvota dopunska garancija adresa granii se, pogranini osuditi, doneti presudu podesiti, usaglasiti administracija, uprava upravni postupak administrativna saradnja administrativna carinska kontrola administrativni dokument administrativne propisane forme, administrativna inspekcija administrativni zakon administrativne mere

administrative power administrative temporaire/temporary admission admission admission of goods free of duty admission entry admit goods into warehouse adolescence adulteration advance advance payment advanced freight advertising goods advertisement advertising sample advice advisable advised advisor,adviser advocate affix affiliate affirm affixed affixing marks on goods affixing of customs seals afford affranchise after date after date payment against all risks against all risks ones will age agency

pushteti administrativ karneti ATA(import i prkohshm) leje importimi i mallit pa dogan leje pr hyrje lejon magazinimin e mallit mosh e mitur falsifikim shkoj prpara,avansoj pages avansi transporti i paguar paraprakisht material reklamues shpallje, lajmrim mostrat reklamuese kshill i rekomanduar i informuar kshilldhns avokat ngjis,shtoj filial e bashkangjitur dshmoj vendosja e plombs (plumcs) ngjitja e marks n mallra vendosja e plombes doganore jam n gjendje,i lejoj veti cliroj,shpengoj pas afatit pages e srishme kundr t gjitha rreziqeve kundr t gjitha rreziqeve arbitrarisht mosha agjenci

administrativna vlast ATA karnet (privremeni uvoz) doputenje, prijem, ulazak ulazak robe bez carinjenja dozvola za ulazak odobrava skladitenje robe adolescencija, maloletnost falsifikovanje unapred, avansiram plaanje unapred, transport unapred plaen reklamna roba reklama, oglas reklamni uzorak savet koristan, preporuljiv obaveten savetnik zastupnik dodati,pripojiti pripojiti filijalu, podrnicu tvrditi, svedoiti postavljanje plombe postavljanje oznake na robu postavljanje carinske plombe priutiti, biti situiran osloboditi se nakon roka naknadno plaanje protiv svih rizika protiv svih rizika samovoljno ivotno doba agencija

agenda agent agents commission aggravating circumstance agreed agreement agricultural levies aid aimed air air border air conditioned plant air mail air transport aircraft carrier aircraft components airlaw airlift airline airport airport of destination airport customs office airport of departure airport of entry airport of loading airship airspace alcohol alcohol beverages alcohol by volume alias alibi alienator aliquot all told allow allowance (reduction rabate) almost

rendi i dits zyrtar i agjencis (agjent) provizion i agjentit rrethan rnduese i prcaktuar,i kontraktuar marrveshtje taksa bujqsore ndihm synoj,marr n shnjestr ajror kufi ajror aparat klimatizimi posta me avion transport ajror aeroplan barts pjes t aeroplanit e drejta ajrore bartje ajrore vij ajrore aeroport aeroport destinimi zyra doganore e aeroportit aeroport i nisjes aeroport i hyrjes aeroport i ngarkimit aeroanije hapsir ajrore alkool pije alkoolike sasia e alkooolit n vllim pseudonim prov e mungess person q heq dor nga prona prpjestuar pa mbetje e thn e tr lejon zbritje,rabat thuajse,gati,pr nj qik

dnevni red zastupnik provizija zastupnika oteavajua okolnost odreen, ugovoren ugovor poljoprivredni porez pomo usmeren,nianim vazduni vazduna granica klimatizovano postrojenje avionska pota vazduni saobraaj nosa aviona delovi aviona vazduno pravo vazduni prevoz tereta vazduna linija aerodrom odredini aerodrom carinska kancelarija na aerodromu aerodrom polaska aerodrom ulaska aerodrom utovara avion vazduni prostor alkohol alkoholna pia koliina alkohola u volumu pseudonim alibi lice koje se odrie vlasnitva deljenje bez ostatka sve reeno dozvoliti popust, rabat skoro sve

also alter alternative percentage rules ambassador ambivalent amend amend decision amercement ammunition amnesty among amorphous amortization amortization depreciation amount amount of deducted amount of the guarantee amount of customs duties amount of the premium amount of the quota amount of the refund amplification analysis analytic anatocism animal disease annex,enclosure announce annual tariff quota annulled decision anomaly antedate anticonstitutional anti-dumping antinomian antiquites apparent

edhe,si dhe ndrroj, ndryshoj rregullat alternative t prqindjes ambasador dyvlersi korrigjon,ndryshon korrigjim i vendimit gjob municion ndjes e prgjithshme ndrmjet,pran pa trajt,pa veti, pa rregull amortizim zvoglim i vlers shuma sasi e zvogluar shum e garancionit shum e tagrave doganore shum e premis sasi e kuots shum e kthimit zgjerim,zmadhim analiz analizues kamat mbi kamat smundje t kafshve shtojc lajmroj shpall kuot tarifore vjetore nullim,prishje e vendimit parregullsi,prjashtim daton prpara antikushtetues mas recesive n import kontradiktor,i kundrligjshm antikuitete,sende t vjetra i dukshm,i kjart

takoe menjati, izmeniti alternativna procentualna pravila ambasador dvostruke vrednosti ispraviti, promeniti promenti odluku globa, kazna municija pomilovanje izmeu, bezoblini amortizacija, otplata umanjenje vrednosti iznos iznos umanjenja iznos garancije iznos carinskih dabina iznos premije iznos kvote iznos povraaja pojaanje analiza analitian kamata na kamatu bolesti kod ivotinja dodatak najaviti, objaviti godinja tarifna kvota ukidanje odluke anomalija, nepravilnost datirati unapred protivustavni pootrene mere uvoza protiv moralnog zakona antikvitet, starina oigledno, oevidno

appeal appear appearance appellant appendix applicant application application of highest customs duty apply apply for appoint apportion apportionment,division appraisement estimation appreciate apprehend approval approve approved customs procedure approved export approved import approximate arbitrage arbitrarily arbitration of disputes arbitrary or fictitous value archives area argument(reasoning) arise arm armband army aromatic substances arrangement, measure

kundrshtim duket dukuri ushtrues i kundrshtimit shtojc,aneks parashtrues I krkess krkes,lutje aplikim i takss m t lart doganore ushtroj lutje,krkes drejtohet pr di emroj,caktoj prpjestoj shprndarja vlersimi vlerson dyshoj,friksohem,arrest leje lejon procedura e lejuar doganore eksport i lejuar import i lejuar pak a shum,prafrsisht arbitrazha me vetgjyqsi zgjidhje e kontestit me arbitrazhe vlersim me hamendje ,fiktiv arkiv hapsir ,territor arsyetim,shtjellim ngrihet,del,rrjedh,rezulton arm lenta n krah ushtri,ushtarak lnd,substanc aromatike masat,veprimi

alba, prigovor pojaviti, istupiti pojava podnosilac albe prilog, dodatak podnosilac zahteva prijava, zahtev primena najvie carinske dabine primeniti, podneti zahtev prijaviti se, konkurisati za odrediti, imenovati razdeliti raspodela, podela procena vrednosti proceniti, ceniti privesti,strahovati odobrenje odobriti odobren carinski postupak odobren izvoz odobren uvoz priblino, otprilike arbitraa pristrasno, svojevoljno presuditi u sluaju neslaganja,arbitrirati procena fiktivne vrednosti arhiva oblast, podruje obrazloenje, dokazivanje dii se, podizati oruje oznaka na ramenu, traka vojska aromatina supstanca, mera, akcija

arrears arrest arrestee arrival arrival note arrival records, arrival messages article article in short supply articles imported disassembled or unassembled articles of partnership artificial flavouring ascertain aspect assembling asses assessment assets assistance association assortment assume assurance,insurance assured ATA carnet ATA carnet convention atomic energy,nuclear power atonement attach attach attached attachment attempt attention attest

borxhe t papaguara privim nga liria i privuar nga liria ardhja,kthimi lajmrim pr arritjen paraqitja-paralajmrim i arritjeve nen,paragraf.dispozit artikull q mungon n treg mallra t importuar n gjendje t demontuar t jokomponuar dispozita t kontrats pr shoqri te lir arom artificiale vrtetoj, caktoj kndvshtrim,aspect komponim,bashkim vlersim,logaritje prcaktim i vlers rezervat,stoqet ofrim i ndihms shoqat,lig,organizat zgjedhje,asortiment ngarkohem,marr prsipr,pranoj sigurim i siguruari karneti ATA konventa ATA enerxhi atomike,forc nukleare shlyerje e fajit ngjitje,lidhje prfaqesues,atashe i lidhur(me dike) ngjis,lidh,bashkoj tentim,mundim,prpjekie vrejtje,vmendje,kujdes dshmim

neplaeni dugovi uhapsiti, pritvoriti, odgoda pritvorenik, uhapenik dolazak, povratak objava dolaska podaci, poruke o dolasku lan, stav, propis manjak proizvoda proizvodi uveeni rasklopljeni ili nesastavljeni propisi iz ugovora o slobodnoj asocijaciji vetaka aroma potvrditi, odrediti vid, aspekt sastavljanje, spajanje vrednovati, procenjiti procena vrednosti aktiva, rezerva, sredstva pruianje pomoi udruenje, savez asortiman, izbor preuzeti (kontrolu), zauzeti (stav), pretpostaviti osiguranje osigurani ATA karnet ATA konvencija atomska, nuklearna energija brisanje krivice spojiti, propratiti atae vezan(sa nekim) vezujem,prilaem pokuaj, napad panja, opomena svedoiti, overiti

attestation of eye witnesses attorney attribute attrition attune auction audit audition auditor authenticate,certify,verify authenticated(document) authentication

deklaratat mbi vrojtimet e dshmitarve prokurori cilsi,vecori tretje,ronitje prshtas,pajtoj licitim,shitje publike shqyrtim,kontroll dgjim,prov,selektim revizor,kontrollor vrteton dokument autentik vrtetim,autenticitet

izjava oevica javni tuilac svojstva, karakteristike rastvaranje,odronjavanje prilagoditi, uskladiti licitacija, javna prodaja kontrola,revizija sasluanje, selektiranje revizor, kontrolor potvrditi, overiti autentian dokument potvrda, autentinost verodostojnost i ispravnost transportnih uverenja verodostojnost dokumenta ovlaenje za postupak unutranjeg oplemenjivanja ovlaenje za postupak spoljneg oplemenjivanja ovlastiti, odobriti ovlaeni primalac odobreno unitavanje ovlaeni izvozni predstavnik ovlaeni potpis, verodostojan znak ovlaeni dralac skladita automatska obrada podataka automatski sistem kontrole nezavisne suspenzivne mere pomoni raspolaganje, dostupnost proseni prosena cena proseni trgovinski obim

authenticity and correctness of movement certificates authenticity of document authorization for inward processing procedure authorization to use the autward processing procedure authorize authorized consignee authorized destruction authorized representative of the exporter authorized signature,authentic sign authorized warehouse keeper automatc data processing automated control system autonomous suspensive measures auxiliary availability average average price average volume of trade

autenticiteti dhe korrektsia e ertifikatave t transportit identitet i dokumentave lejim i procedurs s prpunimit t brendshm(aktiv) lejimi i procedurs s prpunimit t jashtm (pasiv) lejoj,miratoj adresanti i pranuar lejimi i asgjsimit prfaqsues i lejuar i eksportimit nnshkrim i verifikuar pronar i autorizuar i depos prpunimi automatik i t dhnave sistemi automatik i kontrollit masa t pavarura suspensive ndihms vler e kapshme mesatare mimi mesatar vllimi mesatar i tregtis

avoid avoidance of law axiom axis axle load azote azure background bacon bacteria bag baggage baggage of travelers baggage, luggage bail balance balance of account balance of account balance sheet footing bales balkan route ball bearing ball race ban bandage bandbox bandit bank bank account bank branch bank commission bank credit bank deposit bank guarantee bank of circulation,bank of issue,central bank bank of deposit

shmangem nga, ruhem nga mosprfillje e ligjit i,e,vrtet bosht ngarkesa e boshtit azot kaltrsi

izbei izbegavanje zakona injenica, osnovno naelo osovina osovinska nosivost azot plavetnilo

Bprapasken,sfond mish derri,proshut mikrobe,bakterie thes,strajc,valixhe plaka personale plaka t udhtarve paketa (bagazh) kaucion bilanc,saldo bilanci pagesor baraspesh e logaris vrtetim mbi gjendjen e bilansit top.rulo,deng transverzala (rruga) ballkanike kushinet me sacma kushinet ndales lidhse,fash kuti e leht pr tesha cub,pirat bank logaria bankare filial i banks provizion i banks kredi bankare pjesmarrja bankare garancioni bankar banka qndrore banka depozitare pozadina,poreklo slanina bakterija vrea, torba, tana lini prtljag lini prtljag putnika lini prtljag, prtljag kaucija bilans, izjednaiti bilans rauna izravnanje rauna potvrda o stanju bilansa denana roba, roba u balama balkanska transverzala kuglini leaj prsten kuglinog leaja zabrana zavoj lak sanduk za robu bandit banka bankovni raun bankarska filijala bankarska provizija bankarski kredit bankarsko uee bankarska garancija centralna banka banka depozita

bank share bank transfer banking data bank-note bankrupt bar(of iron) bar code barbed wire bargain barge bearm barrel barricade barrier barter barter agreement barter transaction barter transaction bases to determine the amount of import duties basic amount basic principle basic producte basic provisions basic regulation basic text basis basis for calculating quotas basket of currencies be processed,undergo processing operations battery bazaar,(charity bazaar) beaker bean beast bee

aksione bankare kalimi i mjeteve pagesore shnimet bankare apoen i paras prej letres(banknot) bankrotim,falimentim shufer hekuri bar-kod,shifr tel me xhemba blerje e lir lundr,maun brum bucele,fuqi prit,penges penges ndrrim mallrash marrveshtje barteri pun me kompenzim afarizm n ndrrim t mallrave baza pr caktimin e shums s tagrave importuese shum themelore parim themelor prodhime bazike masat themelore rregulativa themelore teksti themelor baz,themel baza pr logaritje t kontingjentit shporta valutore kalon n operimet e prpunimit batare,bateri elektrike pazar,treg (shitje bmirse) qelq,got fasule bish,shtaz,kafsh blet

bankarske akcije prenos bankarskih sredstava bankarski zapisi banknota, novanica bankrot, pod steajem gvozdena ipka bar kod bodljikava ica povoljna kupovina dereglija, teretna laa testo bure, bava, mera za zapreminu prepreka barijera, smetnja trampa sporazum o trampi kompenzacioni posao transakcija u trampi osnovica za utvrivanje iznosa uvoznih dabina osnovni iznos osnovni princip osnovni proizvod osnovne mere osnovna ragulativa osnovni tekst osnova, temelj osnova za raunanje kvota valutna korpa prolazi kroz proces obrade akumularor, baterija pijaca, dobrotvorna prodaja aa pasulj zver pela

beef beer beet behaviour beneficiary benefit benefiting countries and territories benefit(derive benefit from customs) best before(end) bilateral agreement bilateral quota bill billo f exchange,draft bill of loading bill of sale,invoice bill of weight bill draft law,proposal binding binding tariff information(bti) biological material biological weapon black market blackmail blank blank cheque

mish gjedhi birra rrep e kuqe qndrim,sjellje i privilegjuari prparsi,dobi shtetet dhe territoret e privilegjuara privilegj doganor afati i prdorimit deri marrveshtje dypalshe ( bilaterale) kontingjent i ndrsjellt,reciprok fletngarkes kambial fletngarkes e anijes fatur e shitjes list,flet e peshs projekt i ligjit obliguese,detyruese informim i obligueshm mbi tarifn doganore materie biologjike arm biologjike treg i zi shantazh i zbrazt,i bardh ek i paplotsuar

govedina pivo repa, eerna repa ponaanje, vladanje privilegovan, povlaen prednost, korist povlaene drave i teritorije carinska povlastica rok upotrebe do... bilateralni sporazum bilateralne kvote tovarni list menica brodska teretnica prodajna faktura, raun teretni list nacrt zakona, predlog obavezujui obavezna informacija o carinskoj tarifi bioloki materijal bioloko oruje siva ekonomija ucena blanko blanko ek ulazak u brod, avion, autobus upravni odbor telo, organ istinski, poten obveznica, stavljen u carinski magacin roba u carinskom magacinu carinski magacin slobodni carinski magacin carinska propratnica

board board of directors body bona fide bond, bonded bonded goods bonded goods warehouse bonded goods free warehouse bond note,transit bond

hyrje n anije,aeroplan,autobus etj. bord (kshill)i drejtorve trup,organ i sinqert,nikoqir i mir letr shtetrore me vler,mall i deponuar mallra n depon doganore depo doganore depo e lir doganore fletudhzimi doganor

border border control border control crossing customs office border formalities border guard border guard obstacles border guard police border guard police service borderline borrow boundary box boycott branch(of business) branch(of business) line, siding brand(trade mark) brand(trade mark) name brand(trade mark) fidelity branded goods brandy Braile letters breadth break of customs seal breach bribery,corruption brigadier general broke broker brokerage bucketshop budged revenues budged budged deficit budged year

kufiri kontroll kufitar zyra e kalimit doganor formalitetet kufitare garda kufitare pengesat kufitare polici kufitare shrbimi policor kufitar vij kufitare huazuar kufiri kuti,ark bojkotim deg e biznesit degzim linje mark,shenj,stigm emrtimi i marks besnikria ndaj shenjs mbrojtse mallra me mark konjak shkres e personave t verbr gjersi heqja me dhun e plombs doganore kundrvajtje mitosje,koruptim gjeneral brigade pa para ndrmjtesues n burs (aksionesh) kompenzim pr ndrmjetsim tregtiz aksionesh t hyra buxhetore buxhet deficit buxhetor vit buxhetor

granica granina kontrola carinska kancelarija za kontrolu na graninom prelazu pogranine propisane forme pogranina straa prepreke za zatitu granice pogranina policija pogranina policijska sluba granina linija pozajmiti granica pregrada, kutija bojkot grana delatnosti razgranata veza marka, zatitni znak ime marke, zatitnog znaka verodostojnost zatitnog znaka proizvodi sa markom rakija, konjak Brajevo pismo irina nasilno ukljanjanje carinske plombe prekriti, krenje podmiivanje, korupcija brigadni general bez para, vorc posrednika na berzi, broker posrednika provizija mala berza budetski prihodi budet deficit budeta budetska godina

budgetary budgetary institution bulk cargo bulk goods bundle bureau,office business business activity business community business co-operation business organization businesstransaction businessman buy,purchase buyer,consumer buying commission by air by land by sea by product

buxhetor organ buxhetor ngarkes me mallra t shkaprderdhur mallra vllimor (gabarit) deng mallrash zyre,shkrimtore pun veprimtari aktivitet afarist bashksi afariste bashkpunim afarist organizim afarist transaksion afarist person afarist blej,blerje blersi provizion i blerjes npr vij ajrore npr tok npr det nus- prodhim

budetski budetska institucija tovar sa rasutom robom kabasta roba denana poiljka biro, kancelarija delatnost poslovna aktivnost poslovna zajednica poslovna saradnja poslovna organizacija poslovna transakcija poslovno lice kupiti kupac kupovna provizija avionski drumski pomorski nus proizvod

Ccabin baggage, luggage cabotage calamity calculate calculate value calculate value calculation calculation of tax calendar year call for payment camouflage cancel cancellation of decision cancellation of decision canon capacity capacity building plaka personale lundrim,kabotazh fatkeqsi brje hesap,kalkulim vler e llogaritur metod e kalkulimit t vlers logaritje,kalkulim kalkulim i taksave viti kalendarik vrejtje pr pages maskim,tebdil nulim,pezullim prishje e vendimit fshirje e garancionit rregull,ligj,kanun kapacitet(I vllimit veprues etj.) ngritje dhe zhvillim i aftsive lini prtljag plovidba, kabotaa nesrea raunanje obraunska vrednost vrednosni obraunski metod obraun obraun poreza kalendarska godina opomena za plaanje preruavanje, kamuflaa ukidanje, otkazivanje ukidanje odluke ukidanje garancije pravilo, zakon, zakonik kapacitet, nadlenost izgradnja potencijala

capital capital assets capital assets capital flow,capital movement capital market capitation captain caption car car accident car insurance cargo manifest carriage charges carriage forward on delivery carriage of goods by air carriage by pipeline carriage of goods by rail carriage of goods by sea carriage of goods on waterways carriage of goods,shipment of goods carrier carrier ,shipper,transporter carrier s risk carrying charges carry,deliver,forward carrying out carton of cigarettes cartel case study case cash and carry cash cash book cash deposit cash flow

pasuri,kapital mjetet prodhuese efikasitet I kapitalit lvizje dhe rrjedhje ose derdhje e kapitalit treg i kapitalit tatim pr person kapiten burgosje arrestim automobil aksidend komunikacioni (trafiku) sigurim i automjetit fletngarkes shpenzimet e transportit pagesa para dorzimit transport ajror transport me tubacion transport hekurudhor i mallrave transport detar i mallrave transport ujor i mallrave transport i mallrave transportues transportues,furnizues n rrezik t transportuesit shpenzimet e transportit transporton kryej,zbatoj boks i cigareve marrevshtje kufizuese shqyrtimi i lndve ngjarje,rast, shtje paguaj dhe bart pages e gatshme defter shpenzimesh deposit me para t gatshme qarkullim monetar

kapital proizvodna sredstva efikasnost kapitala protok, pomeranje kapitala trite kapitala porez po glavi stanovnika kapetan pritvor automobil saobraajna nesrea auto osiguranje tovarni list transportni trokovi plaanje pre preuzimanja vazduni transport prenos cevovodom prevoz robe eleznicom prekomorski prevoz robe slatkovodni prevoz robe prevoz robe prevoznik prevoznik na rizik prevoznika transportni trokovi prevoz obavljati boks cigareta kartel, limitni sporazum razmatranje predmeta predmet, studija, dogaaj plati i nosi gotovinsko plaanje knjiga izdataka gotovinsko deponovanje promet novca

cashier cause cautioner cease to apply ceiling price central administration central bank central customs administration central customs authority certification of authenticity certain certificate certificate of competence certificate of exemption certificate of export certificate of origin certification,verification certify chain chairman chancellor of the exchequer change change money change transfer changeable changing the tariff chapter characteristics of the goods charge charges charges forward charges incurred during transit charging of maximum rate charing,collection charter airline

inkasant,arkatar shkaktoj garantues pushojn s aplikuari mimi m i lart drejtorija qndrore bank qndrore administrat qndrore e doganave autoritet qndror I doganave ertifikat mbi autenticitetin i sigurt,sigurisht vrtetim,ertifikat vertetim mbi aftsin vrtetim mbi prjashtimin ertifikat eksporti ertifikat e origjins vrtetim,verifikim vrteton zingjir,rrjet kryesues,kryetar ministr I financave ndrrim,kmbim para e imt transfer i paras i kmbyeshm ndryshimi n tarif kaptin vecorit ,tiparet e mallrave shprblim,ngarkes shpenzimet shpenzimet n momentin e pranimit shpenzimet gjat transitit shuma m e lart e inkasimit inkasimi,vjelja fluturimi arter

blagajnik uzrokovati garant prestaje da vai najvea cena centralna uprava centralna banka centralna uprava carina centralni carinski organ uverenje o verodostojnosti siguran uverenje, potvrda potvrda o merodavnosti potvrda izuzea potvrda o izvozu potvrda porekla potvrivanje, overavanje potvrditi lanac predsedavajui, predsednik ministar finansija razmena, zamena sitan novac transfer novca razmenljiv izmene u tarifi glava, poglavlje karakteristike robe dunost, naplata takse, naplate trokovi u momentu prijema trokovi tokom prevoza najvei iznos naplate naplata, prikupljanje arter linija

charter party chassis number cheap check on leaving customs territory cheque chemical weapons cheque forgery cease cycle cigarette cigarette smuggling circular capital,working capital circulation turnover circumstance citizen claim claim claim clandestine trade classification classification of goods classification opinion classify clause clear the goods clearance for home use clearance for transit clearance tourist traffic clearance on export,outward clearance clearing client clientele code code number

kontrat pr esimin e anijes numri i shtratit te automjetit i lir kontrolla doganore n dalje eku arm kimike falsifikim i ekut i jap fund,pushoj cikel cigare kontraband,trafikim me cigare kapital qarkullues qarkullim,xhiro rrethan,rast,ndodhi shtetas krkes,pretendim krkon borxhin krkes pr kompensim t dmit trafikim me njerz klasifikim,zgjedhje zgjedhje e mallrave mendimi i klasifikuesve vlerson,klasifikon,przgjedh klauzol,dispozit,nen zhdoganim i mallrave zhdoganimi n import procedura doganore n transit zhdoganimi n qarkullimin e udhtarve zhdoganim n eksport qarkullim me pages jo t gatshme pala,klienti klientela kodi,shifra numri i kodit

ugovor o zakupu broda (aviona) broj asije jeftin carinska kontrola na izlazu ek hemijsko oruje falsifikovanje eka prestati, zakljuiti krug cigareta krijumarenje cigareta obrtni kapital obrt opticaja okolnost, sticaj, dogaaj graanin zahtev,pretenzija potraivati zahtev za naknadu tete ilegalna trgovina klasifikacija, izbor klasifikacija roba miljenje razvrstioca procena, klasifikacija klauzula, propis, lan carinjenje robe uvozno carinjenje carinjenje u tranzitu carinjenje u turistikom saobraaju izvozno carinjenje bezgotovinski platni promet stranka, klijent klijentela kod, ifra broj koda

coin coincidence collect(tax) collision collaborator collateral collection collection aposteriori collection of charges after due collection of duties collection of statistical information colonel combined nomenclature combined tariff nomenclature commerce,trade commercial commercial attach commercial bank commercial contract price commercial counselor commercial credit commercial description of goods commercial document commercial fraud commercial invoice commercial level commercial means of transports commercial policy measures commercial practice commercial vehicle come into force

monedhat metalike bashkndodhje grumbullim,vjelje e taksave konflikt n mes dispozitave bashkpuntor sekondar,i dors s dyt,dytsor mbledhje,grumbullim i paras mbledhje e mvonshme inkasim i mvonshm mbledhja e tagrave doganore mbledhje e informatave statistikore kolonel (officer i lart) emrtim i kombinuar nomenklatura e kombinuar tarifore tregtija tregtar atashe tregtar-perfaqsues bank komerciale mim i kontraktuar tregtar kshilltar n tregti kredi komerciale prshkrimi tregtar I mallrave dokument tregtar mashtrim n tregti fatur komerciale nivel tregtar mjete komerciale t transportit masat n politikn tregtare praksa,prvoja tregtare automjet komercial hyn n fuqi(ligji)

metalni novac sluajnost prikupljane poreza sukob propisa saradnik sekundaran, indirektni prikupljanje naknadno prikupljanje naknadna naplata prikupljanje dabina prikupljanje statistikih informacija pukovnik kombinovana nomenklatura kombinovana tarifska nomenklatura trgovina trgovaki, komercijalan trgovinski predstavnik komercijalna banka trgovinska cena ugovora trgovaki savetnik komercijalni kredit komercijalan opis robe trgovinska isprava trgovinska prevara trgovinska faktura trgovinski nivo komercijalna prevozna sredstva mere u trgovinskoj politici trgovinska praksa komercijalno vozilo stupiti na snagu

commission premium

premia e ndrmjetsuesit

premija provizije

commission percentage commission conveyance conveyance of narcotic drugs commissioner committee committee a crime committee procedure committee on origin commodity commodity exchange commodity loan common(community)custom s procedure common agricultural policy(cap) common border common quota common price system,single price system common transit community community ceiling price community Customs Code community market community processors community product community supervision commutable company comparable compensating products compensation compensation transaction compensation for dellay compensatory interest

prqindja e ndrmjetsuesit n shitblerje komision bartje,transport trafikim me drog ndermjetsues tregtar komision,kshill kryes i krimit komision procedural komiteti pr origjin t mallit mall,artikull malli bursa e mallit kredi mallrash procedura doganore n kuadr t komunitetit evropian politika agrare e BE kufiri i perbashkt kontingjenti i prbashkt sistem unik i cmimeve transitimi i prbashkt bashksia,unioni mime tavan n BE Kodi Doganor i BE Tregu i BE-se prpunuesit n BE prodhimet e BE-s mbikqyrja n BE i nderruar,i krahasuar ndrmarrja i barazuar i krahasuar produktet kompensuese kompensim,reparacion pun kompensuese kompensim pr tejkalim t afatit t drgess kamat kompenzuese

procenat provizije provizija, komisija prevoz krijumarenje droge zastupnik, punomonik komisija, vee izvrilac zloina komisija za postupke komitet za poreklo robe roba, artikal robna berza robni kredit carinski postupak Evropske unije poljoprivredna politika EU opta granica uobiajene kvote jedinstveni, zajedniki sistem cena uobiajeni tranzit zajednica, unija plafonske cene u EU Carinski zakon EU trite EU preraivai EU prizvod EU nadzor EU razmenjljiv, uplatljiv preduzee uporedan, izjednaen dobijeni proizvod kompenzacija, oteta kompenzacioni posao nadoknada za kanjenje zatezna kamata

competence competent authority competent customs office competing goods competition competitive competitive advantage competitive market complainant complainer complaint compliance assessment team compliance risk categories compliance improvement compliance measurement compliance rate comply with(customs formalities) complicity component composition compound compound product comprehend (include) comprehensive participation comprehensive security,general security compromise compulsory insurance compulsory provision security compute computer computer technology computerized customs procedure computerized data base conclude a convention concavo-convex

kompetenc organi kompetent zyra doganore kompetente mall konkurent vrapim,garim konkurues,komparativ prparsi n gar treg komparativ paditsi i ankuari padi,ankes ekipi pr harmonizimin e prmbarimit kategorit e rrezikut te prshtatjet prmirsim i pershtatur matje e prmbarimit shpejtsia e prmbarimit i plotson formalitetet doganore bashkfajsi element i nj trsie trsi e bashkuar i prbr prodhim i gatitur prodhim i prbr,sajuar duke perfshir garancion gjeneral kompromis,ujdi sigurim i obligueshm obligim i paraqitjes s garancionit logaris,numroj kompjuter teknologjia logaritse procedur e kompjuterizuar doganore shnimet kompjuterike lidh marrveshtjen grop-gung

nadlenost nadleni organ nadlena carinska ispostava konkurentna roba konkurencija, takmienje konkuretan, takmiarski konkurentska prednost konkurentno trite tuitelj podnosilac albe alba tim za usaglaavanje izvrenja kategorije rizika kod usaglaavanja poboljanje usaglaavanja mere usaglaavanja stopa usaglaavanja u skladu sa (carinskim propisanim formama) sauesnitvo komponenta kompozicija sloen sloeni proizvod sastavni proizvod sveobuhvatno uestvovanje sveobuhvatna garancija kompromis, slaganje obavezno osiguranje obavezna mera garancije obraunati, brojati raunar raunarska tehnologija kompjuterizovani carinski postupak kompjuterizovana baza podataka postii dogovor udubljen, izdubljen

concealment concentration concept concern concession (working rights) conclusion concord concordat condemnation condensation condition connect confer conduct confidence confirm confirmation confiscate conflict conform conformity conquer consensus of opinion consent consider consist consequence consignee consignment by letter post,letter-post items consignment by parcel post consignment note consignment note,delivery note consignment subjected to customs control consignment transactions consignment shipment consignor constitution

mshefje(e mallit) ntrashje,dendsim mendim,ide ndrmarrje koncesion,leshim mbarim, fund marrveshtje marrveshtje miqsore dnim lngzim n'trashje kondit,kusht lidh,bashkoj dhuroj,fal udhheq,shoqroj besueshmri,secret vrtetoj,konfirmoj vrtetim marrje,konfiskim mospajtim,kundrshtim i prshtatm prshtatje,pajtim sundoj,pushtoj mendim i prbashkt pranim,miratim marr parasysh,prfill prbehet prej pasoj,prfundim pranues i mallit shkres postare paket postare,drges postare fletngarkes fleta e ngarkess derges nn kontrollin doganor drgesa transaktive ngarkesa drgues kushtetut

skrivanje (robe) koncentracija, zgusnue koncept,ideja firma, briga ustupak (radna prava) kraj, zavretak sporazum mirovni sporazum osuivanje, rashodovanje kondenzacija uslov povezati, sjediniti pokloniti, dozvoliti sprovoditi, rukovoditi, ponaanje pouzdanje, poverljivo potvrditi potvrda oduzeti, konfiskovati sukob, protivrenost saobrazno,podesan saobraznost, povinovanje osvojiti, dosei zajedniko miljenje pristanak, odobrenje smatrati, razmatrati sastojati se od posledica, zavretak primalac potansko pismo potanski paket, poiljka tovarni list spisak tovara poiljka pod carinskim nadzorom transakcione poiljke tovar poiljaoc ustav

constitution ,charter,basic legal instrument constitutional constraint,limitation,restrictio n,barrier construction consumable goods consumer consumer basket consumer goods consumer price consumer society consumption consumption tax,excise duty consul contain container load contents continuation sheet continuation sheet of single administrativ document continuing guarantee contract contract of importation contract of carriage contract of guarantee contract of lease contract of purchase contract price contracting party contracting liability contracting obligation contravene contravention contribution contribution to trade facilitation contribut rate control

kushtetut, dokument themelor kushtetues prkufizime,pengesa konstrukt,aparat mall i prshtatshm pr konsum shpenzues,konsumator shporta konzumuese artikuj shpenzues mimi shpenzues bashksi konsumi shpenzimi tatimi n konsum konzull mbajts,ark,kuti ngarkes n kontejner prbrje fletza vijuese faqja BIS e deklarats unike doganore garancion i prhershm kontrat kontrat mbi importimin kontrat mbi transportin kontrat mbi sigurimin kontrat mbi qesimin kontrat mbi blerjen mimi kontraktues pal kontraktuese prgjegjsi kontraktuese obligim kontraktues shkelje ligjore kundrvajtje ndihm,kontribut kontribut pr lehtsimin tregtar shkall e kontributit kontroll

ustav, osnovni dokument ustavno zabrana, ogranienje, sputavanje, prepreka konstrukcija, gradnja potrona roba potroa potroaka korpa potroaki artikli potroaka cena potroako drutvo potronja porez na potronju, akcizna dabina konzul sadrati kontejnerski teret sadraj, sastav dodatni list dodatni list JCI (BIS) stalna garancija ugovor ugovor o uvozu ugovor o prevozu ugovor o osiguranju ugovor o zakupu ugovor o kupovini ugovorna cena ugovorna stranka odgovornost prema ugovoru ugovorna obaveza krenje zakona dejstvovanje protiv, prekraj doprinos doprinos trinim olakicama stepen doprinosa kontrola

control aposteriori of the declaration control based on accounts control by customs authorities control by office of departure control copy control document control of destination of goods control of transit traffic control post control,verification,audit controlled delivery convention conventional duty conversion conversion rate convert,change convertibility conveyed by person copyright core capital corporate tax corporation corpus delicti corrosive correct application of customs legislation corrective amount consignment note cost analysis cost calculation cost effective cost estimate cost incurred cost of insurance

kontroll i srishm i deklarats kontroll i kontabilitetit kontroll nga autoritetet doganore kontrolli n dogan t nisjes ekzemplar i kontrollit dokument i kontrollit kontroll mbi destinimin e mallit kontroll i trafikut transitor vend i kontrollit kontrolli n dogan t nisjes drges e kontrolluar marrveshtje tagrat sipas marrveshtjes ndrrim i monedhs kursi i ndrrimit ndrrimi,kthimi konvertibilitet barten nga personi e drejt e autorit kapital baz tatim i ndrmarrjes korporat prove e pa thyer, flagranc korroziv(materie oksiduese) aplikim i drejt I legjislacionit doganor shum e prmirsimit flet prcjellse analiz e shpenzimeve prllogarija e mimit shpenzim efektiv vlersim i mimit kushtues shpenzimet e paraqitura shpenzimet e sigurimit

naknadna kontrola deklaracije kontrola knjigovodstva kontrola carinskih organa kontrola u carinarnici polaska kontrolni primerak kontrolni dokument kontrola odredita robe kontrola tranzitnog saobraaja kontrolno mesto, punkt kontrola, overa, revizija kontrolisana poiljka sporazum dabine po sporazumu konverzacija kurs razmene konvertovati, promena konvertibilnost preneti po licu autorsko pravo bazni kapital korporacijski porez korporacija na delu, direktan dokaz korozioni pravilna primena carinskog zakonodavstva iznos popravke propratni list analiza trokova proraun trokova efektivni troak predraun trokova nastali trokovi trokovi osiguranja

cost of production cost price cost of preserving goods cost of transport,delivery expenses couchette coach Council for Mutual Economic Assistance-CMEA counselor consideration count count over counter trade,barter trade counterfeit goods,fals goods counterfeit,falsify,forge counterfeit,forged counterfoil countervalue countervailing duty,compensatory duty country benefiting from preferential tariff country of departure country of destination country of issue country of manufacture country of origin country of purchase country of sale country of warehousing country of transit course court court of appeal court of general jurisdiction court of honour court officials court trial

shpenzimet e prodhimit mimi kushtues shpenzimet e ruajtjes s mallit shpenzimet e transportit qerre me krevat keshilli pr ndihm ekonomike reciproke KNER kshilltar prfillje,kujdes numron prllogarit tregtia n baz t ndrrimit t mallrave mallra t falsifikuara falsifikon falsifikim etiketa kundrvlera tagra pr barasvler vendi ndaj t cilit aplikohet shkalla preferenciale e tarifs vendi i nisjes vendi i destinimit vendi i lvrimit vendi i prodhimit vendi i origjins vendi i furnizimit-blerjes vendi i shitjes vendi i magazinimit vendi i tranzitimit drejtim,zhillim gjykat gjyq i apelit-sipas ankess gjyq i jurisdiksionit t prgjithshm gjyq nderi personel gjyqsor process gjyqsor

trokovi proizvodnje cena trokova trokovi uvanja robe trokovi prevoza kuet kola Savet za recipronu ekonomsku pomo savetnik uzimanje u obzir brojati brojanje trgovina na osnovu robne razmene falsifikovana roba falsifikovati falsifikovano etiketa protivrednost dabina za poravnanje zemlja za koju se primenjuju preferencijalne tarife zemlja polaska zemlja odredita zemlja izdavanja zemlja proizvodnje zemlja porekla zemlja kupovine zemlja prodaje zemlja skladitenja zemlja tranzita pravac, razvoj sud apelacioni sud (viestepeni) sud opte jurisdikcije sud asti sudski zvaninici sudski postupak

creation of a mortgage cover of the ATA carnet CPD Carnet(carnet de passage) credible credit credit agreement credit order creditor credit worthiness

krijim i pengut mbules pr karnetin ATA karnet pr udhtar i besuar kredi marrveshtje pr kredi autorizim pr kredi kreditor kredibilitet plaqkat personale t ekuipazhit t anijes ose aeroplanit krim krim kundr njerzimit krim ndrkombtar grup kriminel akt kriminel orvatje e veprs penale rast i krimit kallzim penal kodi penal gjyqi penal e drejta penale prgjegjsia penale shtje penale parashkrim procedura penale inkriminoj,shpall fajtor,dnoj inkriminim i akuzueshm kriz ekonomike shenj dalluese,prov kriminalitet ndrkombtar kundr padi pyetje t kryqzuara kalim kalim i kufirit

stvaranje zaloga obuhvaen ATA karnetom karnet za putnike pouzdan, verodostojan kredit, priznanje sporazum o kreditu ovlaenje za kredit davalac kredita kredibilitet lini baga posade aviona ili broda zloin, kriminal zloin protiv oveanstva meunarodni zloin kriminalna grupa kriminalni in krivini pokuaj krivini sluaj krivina prijava krivini zakon krivini sud krivino pravo krivina odgovornost krivina stvar krivino propisivanje, zastarelost krivini postupak okriviti, osuditi optuba, osuda optuljiv, okrivljiv ekonomska kriza kriterijum, mera meugranini kriminal protiv tuba unakrsno ispitivanje prelaz prelaenje granice

crews effects crime crime against humanity crime of international law criminal gang criminal act criminal attempt criminal case criminal charges criminal code criminal court criminal law criminal liability,responsibility criminal matter criminal prescription criminal proceedings criminate crimination criminative crisis (economic crisis) criterion cross border crime cross action cross examination crossing crossing of frontier

currency currency code currency of invoice currency movements current current account current balance current account credit current assets current value of currency custodian trustee customary practices customs customs duty deferment approval customs nomenclature customs territory with special arrangements customs administration customs administration of the EU member states customs advantage customs agent,customs clearing agent customs and excise warwhouse Customs and Finance Guard

monedh kodi devisor lloji i valuts n fatur luhatje valutore i tanishm,aktual llogari rrjedhse bilanci i llogaris rrjedhse kredija sipas llogaris rrjedhse mjete qarkulluese kursi aktual i valuts prdoruesi i pasuris,i mirbesuari prvoje e zakonshme dogana leje pr shtyerje t pagess s dogans nomenklatura doganore territor doganor me rregulative t vecant administrat doganore administrata doganore e vendeve antare t BE-s prparsi te zhdoganimi deklaruesi doganor-shpediteri magazina doganore dhe e aksizs mbrojtja doganore dhe financiare sistemi i udhzimit juridik n procedurn doganore rruga doganore e lejuar atasheu doganor ankandi doganor organi doganor shpenzimet e zhdoganimit kompensimi pr paraqitje doganore trajtimi doganor

moneta, novanica devizni zakon valuta iz fakture obrt, prenos valuta sadanji, aktualni tekui raun stanje tekueg rauna kredit po tekuem raunu obrtna sredstva vaei devizni kurs poverenik imovine uobiajena praksa carina dozvola za odlaganje plaanja carine carinska nomenklatura carinsko podruje sa posebnom regulativom carinska uprava carinska administracija zemalja lanica EU prednosti kod carinjenja pediter, carinski deklarant carinski i akcizni magacin carinska i finansijska zatita

Customs appeal system customs approved route customs attache customs auction customs authority customs clearance charges customs clearance fee customs clearance,customs treatment

carinski sistem za albe carinski odobren pravac puta carinski atae carinska licitacija carinski organ trokovi carinjenja naknada za carinsko prijavljivanje carinsko postupanje

customs control of use of goods customs control,customs check customs cooperation customs cooperation agreement Customs Cooperation Council customs debt customs declaration customs deposit customs document accompanying the product customs duties of a fiscal nature customs duty assessment customs employee,customs officer customs enforcement customs expert customs formalities customs frontier customs information system customs interest customs investigation office customs laboratory customs legislation customs maritime zone customs mark customs offence customs office of departure customs office of entry customs office of exit customs office of export customs office of loading customs office responsible for warehousing

kontrolli doganor i mallrave t prdorura kontrolli doganor bashkpunimi ndrdoganor marrveshtje pr bashkpunim doganor Kshilli pr bashkpunim doganor borxhi doganor deklarata doganore depoziti n zhdoganim okumenti doganor q percjell prodhimin (mallin) tagrat doganore me karakter tatimor prcaktimi i dogans pdoganier,zyrtar doganor zbatim i ligjit doganor profesionisti doganor formalitetet doganore kufiri doganor sistemi i informimit t shrbimit doganor interesi i dogans zyra e hetuesis doganore laboratoriumi doganor legjislacioni doganor territori doganor n det shenja doganore kundervajtje doganore dogana e nisjes dogana e hyrjes dogana e daljes dogana e eksportit dogana e ngarkess s mallit dogana prgjegjse pr magazinim

carinska kontrola upotrebljavane robe carinska kontrola meucarinska saradnja sporazum o carinskoj saradnji Savet za carinsku saradnju carinski dug carinska deklaracija depozit prilikom carinjenja carinska isprava koja prati robu carinske dabine porekog karaktera odreivanje iznosa carine carinik carinsko sprovoenje zakona carinski strunjak carinske propisane forme carinska linija carinski informacioni sistem carinska kamata kancelarija carinske istrage carinska laboratorija carinsko zakonodavstvo carinska pomorska zona carinski znak carinski prekraj carinarnica odlaska carinarnica dolaska carinarnica izlaza carinarnica izvoza carinarnica utovara carinarnica zaduena za skladitenje

customs penalty customs procedure with economic impact customs revenue,recepteis from customs duties customs school customs seal customs status customs sub-offices customs supervision customs supervision of free zones customs surveillance zone customs tariff customs tariff nomenclature customs tongs customs technique customs territory of the Community customs transit customs valuation method customs valuation procedure customs value for customs purposes customs warehouse customs warehousing procedure daily allowance,per diem damage damaged goods dangerous and contaminated materials damping data records data base date date of arrival

ndshkimet doganore procedura doganore me ndikim n ekonomi t ardhurat (t hyrat) nga dogana shkolla doganore pllombat(plumcet)doganore statusi doganor degt doganore mbikqyrja doganore mbikqyrja doganore n zonn e lir doganore zona e mbikqyrjes doganore tarifa doganore nomenklatura e tarifs doganore danat doganore teknika doganore territori doganor i UE-s transitimi doganor metoda e prcaktimit t vlers,bazs doganore procedura e vlersimit t mallit vlera doganore pr nevoja doganore magazina doganore procedura doganore e magazinimit

carinske kazne carinski postupak sa ekonomskim uticajem prihodi od carine carinska kola carinske plombe carinski status carinske ispostave carinski nadzor carinski nadzor slobodnih zona zona carinskog nadzora carinska tarifa nomenklatura carinske tarife carinska kleta carinska tehnika carinska teritorija EU carinski tranzit metod odreivanja carine postupak odreivanja carine carinska vrednost za carinske potrebe carinski magacin carinski postupak skladitenja dnevnica teta, kvar oteena roba opasni i kontaminirani materijali stimulativne izvozne mere arhiva podataka baza podataka datum vreme dolaska

Dmeditja dmtim,prishje mall i shkatrruar materje t rrezikshme dhe t ndotura masa stimuluese n eksport shnime,t dhna baz e shnimeve,t dhnave data koha e arritjes

date of deposit in the warehouse date of expiry date of transit day not worked p dead line deal debt debt cancellation decision decisive declaim declarant declaration of origin declared goods decline decline gods ,devalved goods declination decrease deduct deem deep-frozen goods defame default on payment defect material defend defensive device defer the date deferred payment deficit definition definitive import degree degree of liberalization delay delete,cancel

data e depozitimit t mallrave n magazin afati i skadimit data e transitimit dit e lir dita e pranimit t deklarats afati I fundit punon,tregton borxh shuarja, shlyrja e borxhit aktvendim,vendim vendim i prer ligjroj prezentuesi i deklarats deklarata mbi origjinn mallrat e deklaruar rnie rnie e vlers s mallrave mospranim zvoglim,ulje,zbritje zbritje e vlers moj,gjykoj mall i ngrir thell prflas,prgojoj heq dor nga pagesa materjal me t meta i dal zot,e mbroj mjet mbrojts fshij afatin shtyerje e pagess munges prcaktim i prer pr nj mendim,nocion import prfundimtar shkalla,lartsija matse niveli i liberalizimit vonoj,shtyej fshiej,nuloj

datum skladitenja robe u skladitu istek roka vreme tranzita slobodan dan datum prijema carinske deklaracije zadnji rok baviti se dug ukidanje duga odluka presudan, odluujui pradavati deklarant (podnosilac deklaracije) deklaracija o poreklu prijavljena roba opadanje (cene) opadanje vrednosti robe odbijanje umanjenje, pad, snienje umanjenje vrednosti ceniti, suditi duboko smrznuta roba klevetati, ogovarati obustava plaanja materijal sa grekom braniti, tititi sredstvo odbrane odloiti datum odloeno plaanje manjak definicija konani izvoz stepen mernih jedinica nivo liberalizacije kanjenje brisati, ponititi

deliberate action delivered free to destination delivered goods delivery delivery transport delivery sheet,transport document delivery terms demand demonstrate denatured alcohol denial denunciation description department departure messages dependent deposit depreciate,lose value depreciation expense depreciation ,devaluation of currency deprivation derate derogation derivation designated destroy under customs control destroyed goods detach a voucher of the TIR Cernet detailed customs control detailed examination of goods detain detection determination of the value

veprim me qllim,i paramenduar franko deri te vendi i destinimit mall i drguar shperndarje,dorzim transporti i dergess dokument transportues kushtet e drgimit krkes tregoj,provoj,sqaroj alkool i denatyralizuar mohim,prgnjeshtrim kallzim,denim prshkrim sektor lajmrim mbi nisjen i varur,i nnshtruar depozit humbje e vlers,devalvim zvoglim i shpenzimeve devalvim i valuts privim nga prona zbres, ul tagrat derogim,anulim nxjerrje,burim,ardhje t prcaktuara,t emruara (mallra) asgjsim(I mallit)nn kontrollin doganor mallra t asgjsuara shkoc fletn nga karneti TIR kontroll n detaje doganore shikimi n detaje i mallrave ndaloj,mbaj (mallrat) zbulim prcaktim i vlers

smiljeno, namerno delo franko do odredita isporuena roba isporuka prevoz isporuke prevozna isprava uslovi isporuke zahtev prikazati denaturisani alkohol poricanje, negiranje optuiti, osuditi opis otsek obavetenje o polasku zavisan, potinjen depozit,deponovanje gubiti vrednost, pojeftiniti umanjenje trokova devalvacija valute oduzimanje prava vlasnitva sniziti smanjiti izvoenje, poreklo odreen imenovan unititi (robu) pod carinskom kontrolom unitena roba otkinuti list sa TIR karneta detaljna carinska kontrola detaljan pregled robe zadrati, zaustaviti (robu) otkrivanje odreivanje vrednosti

devaluation developed country developing country development bank different dimension diplomacy diplomat diplomatic courier diplomatic note diplomatic valise direct costs direct sale direct tax directive director of customs office disappearance discharge discharge(e.g. the guarantee discharge ATA carnet disclose discount discount for payment in advance discover discriminate, distinguish dislocation, disembark dispatch of goods disposal,transfer display displace disposition,provision

zhvlersim vend i zhvilluar vend n zhvillim banka pr zhvillim i ndryshm,tjetr lloj mas, matje diplomaci diplomat kurir diplomatik not diplomatike valixhe diplomatike shpenzimet e drejtperdrejta shitje direkte tatim direkt udhrrefyes,kahie drejtori i dogans humbje, zhdukje shkarkim,zhdetyrim liron (nga garancioni) shkarkon karnetin ATA zbuloj,nxjerr n drit zbritje (rabat) zbritje pr shkak t pagess s avancuar diktoj,zbuloj dalloj,shquaj,spikas shvendos,shkarkoj drges e shpejt percjellje(kalim i t drejts) tregon,shfaq shvendosje(e mallit) dekret,urdhres pabarazi,i paprshtatshm,i papajtueshm dokument kontestues shformim, tretje largsi destilim

podcenjivanje razvijena zemlja zemlja u razvoju banka za razvoj razliit dimenzija diplomatija diplomat diplomatski kurir diplomatska nota diplomatski prtljag neposredni trokovi neposredna prodaja neposredni porez nareenje,uputstvo upravnik carinarnice nestajanje, nestanak istovariti, ispuniti obavezu osloboditi (od garancije) razduiti ATA karnet otkriti, rasvetliti popust, rabat popust na gotovinsko plaanje otkriti, nai isticati, razlikovati premetati, razduiti brzovozna poiljka prenos (prava) izlagati, pokazivati premetanje (robe) ukaz, uredba

disproportion disputed document dissolution distance distillate

nejednakost, nemirenje osporavana isprava rastavljiv, rastvorljiv daljina destilovati

distinguishing sign of the country distribution disturbance,trouble disused divergence diversion, discrepancy diversity of goods divide dividend divisible divulgence Division for human resources document document for circulation documentary credit documents produced documents to be furnished to the customs dock dog training domestic domestic goods domestic economy domestic price domestic procedure donate donated export donor dope double checking system double entry book-keeping double invoicing double taxation double locked customs warehouse double walled suitcase down payment

shenja dalluese,simbol i nj shteti shprndarje penges,jorregullsi i paprdorun ndarje,dyansi ndryshim llojshmri e mallrave ndaj,shprndaj kamat,prpjes e aksionit i pjestueshm prhapje e sekretit Sektor pr resurset njerzore shkres publike dokument pr qarkullim kredi dokumentare dokument i paraqitur dokumente t prezentuara- dogans skele,mol,lima dresur e qenit shtpiak,i vendit mallra vendor ekonomia e vendit mim vendor procedur e vendit fal,dhuroj eksport n baz dhurimi dhuratdhnsi drog sistem i kontrollit t dyfisht regjistrim i dyfisht faturim i dyfisht tatimim i dyfisht depo doganaore me siguri t dyfisht valixhe me mure t dyfishta kapare

simbol zemlje raspodela smetnja, problem neupotrebljiv, zastareo posebnost, dvostranost skretanje, neslaganje razliitost roba podeliti kamata, dividenda deljiv otkrivanje tajne Odsek za kadrovska pitanja javni zapis, isprava isprava za opticaj dokumentarni kredit predoen dokument dokumenta za predoavanje carini dok, pristanite brodova obuka pasa domai domaa roba domaa ekonomija domaa cena domai postupak pokloniti, darivati izvoz po osnovu donacije donator droga sistem dvostruke kontrole dvostruka registracija dvostruko fakturisanje dvostruko oporezivanje carinski magacin sa dvostrukim oebezbeenjem kofer sa duplim zidovima kapara, avans

doubt draft draw draw up drawback of customs duties

dyshoj projekt i planit terhek,nxjerr hartoj,prpiloj rikthim i dogans sistemi i rikthimit t tagrave importuese doganore keqprdorim me drog korrieri i drogs zbulim i drogs aktivitet n zbulim t drogs qen pr zbulim t drogs konfiskim i drogs kontrabandim me drog i varur nga droga kabina e shoferit i dyfisht i dyshimt date e afatizuar n t par(shikuar) mallra dampingu mim dampingu kopje mallra t qndrueshm periudh,kohzgjatje i nnshtrohet obligimit doganor tagrat e aplikuara doganore tagra t importit taks pr evidentim doganor tagrat e normuara me ligj obligimet q dalin nga marrevshtja dogana e paguar privilegj doganor dhe tatimor

sumnjati nacrt plana izvui, reb sastaviti povraaj carinskih dabina sistem povraaja uvoznih dabina zloupotreba narkotika kurir za narkotike otkrivanje narkotika radnja otkrivanja narkotika pas za otkrivanje narkotika zaplena narkotika krijumarenje narkotika ovisnik od narkotika kabina vozaa dvojni sumnjiv, dvosmislen oroeni rok na vienje dampinka roba dampinka cena kopija, duplikat trajna roba trajanje, rok isplate duga podlee carinskoj obavezi vaee carinske dabine dabine i porezi pri uvozu dabine za carinsko evidentiranje dabine propisane zakonom dabine nastale uvogorima plaena carina carinska i poreska povlastica

drawback system drug abuse drug courier drug detection drug detection activity drug detector dog drug seizure drug smuggling drug addict drivers cab dual dubious due date due on demand dumped goods dumping price duplicate durable goods duration dutiable duties applicable, duties chargeable duties and taxes due on importation duties for the customs record duties legally owed duties resulting from conventions duty paid duty and tax-free allowance

duty applicable to third countries duty/tax collection duty/tax and tax-free importation,free admission duty-free duty-free admission duty free allowance duty free entry duty free goods duty free shop earnings,profit easing of frontier formalities e commerce ecological economic economic effect economic activities economic court economic laws economic planning economic policy economic reform economic relations economic stability economic system economic transgression economize edict education effect effective customs law effective legislation effectuate efficiency

tagrat doganore q aplikohen pr vendet e treta vjelja e tagrave leja pr lirim nga tagrat importuese pa dogan mosnnshtrimi i pagess s tagrave n hyrje privilegje doganore hyrja e mallrave pa dogan mallra pa dogane shitore e lir (e mallrave pa dogan)

dabine koje se primenjuju na tree zemlje prikupljanje dabina/poreza dozvola za oslobaanje od uvoznih dabina bez carine osloboeno plaanja carine na ulazu carinske povlastice ulaz robe bez carine bescarinska roba bescarinska prodavnica dobit, profit olakavanje graninih propisanih formi elektronska trgovina ekoloki ekonomino ekonomski efekat ekonomske aktivnosti privredni sud privredni zakoni plansko privreivanje ekonomska politika privredna reforma ekonomski odnosi privredna stabilnost privredni sistem privredni delikt tediti, ekonomisati ukaz obrazovanje dejstvo, uticaj carinski zakon na snazi zakonodavstvo na snazi izvriti, ostvariti efikasnost

Efitimi thjeshtsimi i formaliteteve kufitare tregti elektronike ekologjik ekonomik,rentabel efekt ekonomik aktivitete ekonomike gjyqi ekonomik ligje ekonomike planifikimi ekonomik politik ekonomike reform ekonomike marredhnie ekonomike stabilitet ekonomik sistem ekonomik delikt ekonomik kursej,ekonomizoj dekret arsimim,edukat rezultat,ndikim ligji i zbatueshm doganor legjislacini i zbatueshm zbatoj prmbush rezultat sasior dhe cilsor

effluvium elaborate elastic electronic electronic data interchange(EDI) electrum elegant goods elevator eligibility elimination elocution embargo emblem emergency provisions emendation emigrant Eminence, Your Emissary emission of money empirical employee employer employment empower,authorize empowered to act as a representative empty enactment enclosed end consumer end product end user,final user endorse, negotiate end use enforceable enforce payment enforced compliance

arom e keqe prpunoj,shtjelloj i shtrirshm i zgjatshm elektronik kmbimi elektronik i t dhnave ar i przier me argjend mallra t hijshme,elegante makin ngritse zgjedhshmri eliminim ligjrim,oratori,gojtari ndalim,penges shenj,nishan,stem masa emergjente (t nevojshme) korrigjim i tekstit mrgimtar Shklqesia,Juaj Prfaqsues (misionar) lshim,nxjerrje e paras hulumtues,krkues t punsuarit pundhnsi punsim autorizon ka akt t prfaqsimit(i autorizuar) i zbrazt,bosh dekret,dispozit,akt ligjor bashkangjitur blersi i fundit produkti final(i fundit) shfrytzuesi i fundit qarkullon,konfirmon prdorim i fundit i zbatueshm marrje e borxhit me dhun ekzekutim me dhun

smrad razraditi elastian, rastegliv elektronski elektronska razmena podataka zlato pomeano sa srebrom elegantna roba lift, elevator podesnost, izbor eliminacija oratorstvo, govornitvo embargo, zabrana amblem, znak mere vanrednog stanja prepravka teksta emigrant, iseljenik Vaa Visosti emisar, poslanik emisija novca empirijski, nauno zaposleni poslodavac zaposlenje ovlaenje, odobrenje ovlaen u svojstvu predstavnika prazan ukaz, propis, odredba,akt priloen, obuhvaen krajnji potroa krajnji proizvod krajnji korisnik potpisati, zakljuiti ugovor krajnja upotreba primenjljiv prinudna isplata prinudno usaglaavanje

enforcement execution,implementation engine engineering enigmatic enhancement border control enquiry ensign ensure that the seals are intact enter goods in the accounts,register goods enter into force entail entered goods,imported goods enterprise entire entitled entitlement entrepreneur entrust entry point entry and exit points entry for warehousing entry into free zone entry into the accounts entry into the Community environmental protection environment-friendly envisage equal opportunities equipped equitable equivalent compensation equivalent goods

ekzekutimi me dhun,implementimi makin,motor,lokomotiv inxhiniering i ndrlikuar,i koklavitur shtim i kontrollit kufitar hetimet flamurtar siguron pacenushmrine e veorive doganore mban evidencn e mallrave hyn n fuqi krkoj,trashegimi mallrat e importuara ndrmarrje,nisijativ mbar,krejt,i tr i autorizuar fitim i t drejts ndrmarrs jap n besim vendkalim n hyrje caku i hyrjes dhe i daljes(n kufi) hyrje pr deponim(t mallit) hyrja n zon t lir(doganore) hyrja n libr t kontabilitetit hyrja n Union (UE) mbrojtja e ambientit jetsor siguri ekologjike parashikoj,marr parasysh mundsit,shanset e njjta pajisur i drejt,i paanshm kompenzim i barasvlers mallra t barasvlershm

prinudno izvrenje, primena motor, lokomotiva inenjering nejasan, zagonetan pojaana pogranina kontrola istraga zastavnik obezbediti da je plomba netaknuta uknjiiti, registrovati robu stupiti na snagu zahtevam, nasledstvo uveena roba preduzee potpun, celokupan ovlaen dobijanje prava preduzima poveriti na uvanje mesto, ispostava ulaska mesta, ispostave ulaska i izlaska ulazak robe u skladitenje ulazak u bescarinsku zonu unos podataka u raunovodstvenu knjigu ulazak u EU zatita ivotne sredine ekoloki ispravan ispitati, predvideti jednake mogunosti opremljen ispravan, nepristrasan nadoknada za poravnanje ekvivalenta roba

equivalent and identical goods erecting erasure error,mistake essential goods essential shape established or resident establishment of Customs Union Eurocustoms European community European Free Trade Association (EFTA) European part of the Community European Union (EU) evade import duties and taxes evasion ex-works invoice price examination of goods excess demand estimate,appraise excess goods excessive supply exceed exchange control,foreign exchange control exchange of diplomatic notes exchange permit exchange transaction exchange control regulation exchange of information exchibition of goods executive excise duty exclusive exclusive right

mallrat e barasvlershm dhe identik ngritje,montim(prpunim) fshirje,shuarje gabim mallra themelor form me rndsi ka selin ose banimin themelimi i Unionit Doganor Eurodogana Komuniteti Europian Shoqata Evropiane e Tregtis s Lir (EFTA) pjes e Unionit Evropian Unioni Evrpian UE ikje nga tagrat e importimit dhe t tatimit fshehje e taksave vlera faturale n hapsirn e fabriks(pariteti) egzaminimi i mallrave-shiqimi krkes prtej mase vlerson mall i teprt ofert e teprt kaloj,tejkaloj,ia dal kontrolla e kmbimit t valuts s huaj shkmbimi i notave diplomatike leje devizore transaksionet devizore normat e kontrollit devizor kmbimi i informative ekspozit mallrash zbatues, prmbarues aksiza i veant i posam e drejt eksluzive

ekvivalenta i ista roba podizanje, montiranje brisanje, nestajanje greka bazina roba osnovni oblik sa seditem ili boravitem osnivanje Carinske unije Eurocarina Evropska zajednica Ekonomski savez slobodne trgovine (EFTA) evropski deo EU Evropska unija izbei uvozne dabine i poreze izbegavanje (plaanja ) fabrika cena na fakturi pregled robe prekomeran zahtev proceniti viak robe prekomerna isporuka (zalihe) premaiti, preterati kontrola zamene strane valute razmena diplomatskih nota devizna dozvola devizne transakcije propisi devizne kontrole razmena podataka izloba robe izvrni, izvrilac akciza ekskluzivan, iskljuiv ekskluzivno pravo

exempt from import duties exemption exemption condition exemption from the obligation to present goods exit from the community exit point exit visa expense,cost expensive experience in the customs domain expert,consultant expire expiry expiry date expiry of the validity of the import licence expiry of validity explanatory notes explanatory notes to the combined nomenclature explain explore explosive expose export export certificate,export licence,export permit export declaration export document export formalities export goods export levy export market export or rexport declaration export preference export price

prjashtim,zhdetyrim nga tagrat importuese prjashtim kusht i prjashtimit i liruar nga obligimi i paraqitjes s mallit dalja,largimi nga UE pika(caku)i daljes viza dalse shpenzime shtrenjt,i shtrenjt prvoj n lmin doganor eksperti,profesionisti pushon validiteti(i dokumentit) kalim(skadim)i afatit afati i skadimit skadim i vlefshmris s lejes s importit kalim afati i vlefshmris shnime me udhzime

izuzeto od uvoznih dabina izuzee uslov izuzea izuzeto od obaveze pokazivanja robe izlazak iz EU izlazni punkt izlazna viza trokovi skupo iskustvo u carinskoj oblasti strunjak, konsultant prestaje zakonitost isprave istek roka datum isteka roka istek vaenja uvozne dozvole istek roka vanosti beleke sa uputstvima beleke uputstava za kombinovanu nomenklaturu objasniti istraiti, eksploziv izloiti izvoz dozvola za izvoz izvozna deklaracija izvozna isprava izvozne propisane forme izvozna roba odreivanje poreza na izvoz izvozno trite deklaracija izvoza ili ponovnog izvoza povlastice kod izvoza izvozna cena

skjarime t nomenklaturs s kombinuar sqaroj,spjegoj,tregoj gjurmoj,hetoj,vezhgoj plass,plcits,ndezs nxjerr n shesh,zbuloj dalje jasht e mallrave vendor leje pr eksportim deklarat eksportuese dokument eksportues formalitetet n eksport mall pr eksport prcaktimi i tatimit n eksport tregu eksportues deklarat eksportuese ose rieksportuese lehtsirat n eksport mimi eksportues

export procedure export prohibition export quota export refund export regime regulations, export provisions export shipment export subsidization, export supsidy

procedura n eksport ndales e eksportit kuota n eksport rikthimi pr shkak t eksportit regjimi eksportues normat ligjore lidhur me eksportin dergesa eksportuese subvencionet eksportuese eksporti prmes tubacioneve(gypave prues) eksportuesi vendi eksportues shteti eksportues antar i UE-s drges urgjente zgjerim,shtrirje,zgjatje shtes,vijim procedura e transitit jasht BE-s borxhi i jashtm tregu i jashtm tregtija e jashtme transiti i jashtm shuarja e borxhit doganor m tepr,m shum shpenzime shtes zbritje e veqant kamat ndshkuese t nxjerra ekstradimi,dorzimi ambasador i jashtzakonshm dhe fuqiplot dshmitar-vrojtues i shtjes

izvozni postupak izvozna zabrana izvozna kvota povraaj radi izvoza izvozni reim izvozni propisi izvozna poiljka izvozne subvencioje

eksportation by pipeline exporter exporting country exporting Member State express parcel extend extension external Community transit procedure external debt,foreign debt external market external trade external transit extinction of the customs debt extra extra charges extra discount extra interest,delayed interest,default interest extracted extradition extraordinary and plenipotentiary ambassador eye witness

izvoz cevovodom izvoznik zemlja izvoza drava izvoznica lan EU ekspresna poiljka produiti, proiriti produetak, odlaganje tranzitni postupak van EU spoljni, inostrani dug spoljno trite spoljna trgovina spoljni tranzit gaenje carinskog duga dodatak, viak dodatni trokovi dodatni popust zatezna kamata izvaeno ekstradicija, predaja vanredni i opunomoeni ambasador svedok, oevidac izmisliti, falsifikovati, napraviti

Ffabricate trilloj,shpif

facilitate fact facts factor factoring factory factory acts factual facultative faculty faculty of law found fair fair minded fairness fall fall in prices false invoice false representation false of surveing false of translation falsification fault favour fee fct(forwarding agents certificate of transport fiction fiction of law fictive fictitious value fight against commercial fraud fight against smuggling figure

lehtsoj,ndihmoj,thjeshtsoj fakt,ngjarje ose vepr e vrtet gjendje faktike shkaktar,shkas,mjet tregti komisionare fabrik,uzin legjislacioni i fabriks faktik fakultativ,i padetyrueshm leje,aftsi,fakultet fakulteti juridik i gjetur,gjindet i drejt,fer i pa-anshm drejtsi rnie,ulje,zbritje rnje e mimeve fatur e rrejshme paraqitje e rrejshme shqyrtim,rishikim i gabuar prkthim i gabuar falsifikim gabim,munges,e met nder,anmbajtje,dobi pages,shprblim vrtetimi i transportit trillim,fiktiv trillim i ligjit i trilluar,jo real,fiktiv vler fiktive luft kundr mashtrimeve tregtare luft kundr kontrabands shifr,form,figur

olakati, pomoi, uprostiti injenica, radnja, dogaaj faktiko, injenino stanje inilac, sredstvo komisiona trgovina fabrika, proizvodna hala fabriki propisi stvarni, injenini fakultativan, neobavezan dozvola, sposobnost, fakultet pravni fakultet ustanoviti poteno, fer nepristrasan pravda pasti, ne uspeti pad cena lana faktura lano predstavljanje pogrena procena pogrean prevod falsifikat greka, kvar, mana naklonost, korist, usluga plaanje, novana nagrada potvrda o prevozu zamiljanje, izmiljotina zakonska fikcija izmiljen, nestvaran, fiktivan fiktivna vrednost borba protiv trgovinskih prevara borba protiv krijumarenja broj, figura

file file and dispose of a case fill in (a form) final station,petrol station filling consumption, final use filling act filling clause filling certificate of origin final date final decision final outcome finality final destination final finance financial financial assistance financial crisis financial liability fitting flag flagrance flexible forbidden forbidden entrance force force majeure foreign foreign trade monopoly for order for personal use foreign customs territory foreign market discount franchise fraudulence

arkivoj vendos nj dokument arkivoj lndn plotson formularin i fundit,prfundimtar stacion i derivateve t nafts konsumi final akti final klauzol prmbyllse ertifikat finale e origjins afati i fundit vendimi prfundimtar rezultati prfundimtar fund,mbarim caku i fundit prodhimi final financon financiar ndihm financiare kriz financiare prgjegjsi financiare prshtatje flamur prov e veprs aty pr aty,flagranc elastik,i prkulur e ndaluar hyrja e ndaluar forc,detyrim forc madhore I huaj,i jashtm monopol i tregtis s jashtme sipas urdhrit pr nevoja personale territori i jashtm doganor zbritje e mimeve n tregun e jashtm prjashtim,lirim,privilegj mashtrim

arhivirati arhivirati predmet popuniti formular zakljuno, konano benzinska pumpa konana upotreba finalni, zavrni akt zavrna klauzula konano uverenje o poreklu krajnji rok konana odluka konani ishod kraj, zavretak konano odredite konaan finansirati finansijski finansijska pomo finansijska kriza finansijska odgovornost odgovarati zastava na delu fleksibilan zabranjeno zabranjen ulaz sila, prinuda, mo via sila strani monopol spoljne trgovine po nareenju, po zapovedi za linu upotrebu inostrano carinsko podruje popust za inostrano trite franiza, povlastica prevara

fragile-handle with care free admission free circulation free customs zone free market free to frontier free trade freight freight train freighter frequency of controls frontier crossing,point,border crossing frontier service frontier zone fraudulent frozen goods fine fire-arms firm first place of destination first aid box first class first country of destination first customs office fiscal warehouse fiscal year fixed assets fixed capital fixed prices flat rate flat-rate clearance flat-rate guarantee flavouring essences flight flood floor price fluctuating rate

kujdes,i thyeshm,i brisht(mbishkrime n ambalazhin e mallrave) hyrje e lir qarkullim i lir zon e lir doganore treg i lir franko-kufiri tregti e lir mimi i trnsportit tren i transportit t mallrave anije mallrash kontrolle t shpeshtuara kalim kufitar shrbim kufitar zon kufitare mashtrues mallra t ngrir gjob arm zjarri firma caku i destinimit t par kutija e ndihms s par klasa e par shteti i destinimit t par dogana e par depoja tatimore viti finansiar mjetet themelore kapital i palvizshm mimet fikse kompensim paushall zhdoganim sipas pozicionit paushall garancioni i zhdoganimit paushall mlmesat linj aeroplani vrshim mimi m i ult kurs i ndryshueshm

osetljivo, rukovati oprezno slobodan ulaz slobodan promet slobodna carinska zona slobodno trite franko granica slobodna trgovina najamnina prevoza transportni voz transportni brod uestalost kontrola granini prelaz granina sluba granina zona obmanjljiv, nepoten smrznuta roba globa vatreno oruje firma prvo mesto odredita kutija za prvu pomo prva klasa, prvoklasan prva odredina zemlja prva carinarnica poresko skladite fiskalna godina fiksna sredstva fiksni kapital fiksne cene paualna nadoknada paualno carinjenje garancija paualnog carinjenja pikantna roba avionska linija poplava najnia cena varijabilni kurs

fluctuation foodstaffs animal origin for instance foreign exchange desk foreign owned formal formal decision formality forward forwarder forwarding forwarding agency forwarding agent forwarding agents commission fcr(forwarding agents certificate of receipt) foundation founding capital fraud route fraudulent practices execute, implement execute an obligation full examination of the goods furnish proof of ones official capacity further processing gang gallon gangster gasbag gem

fluktuim,ndryshim ushqim me origjin t kafshve pr shembull sportel kmbimi pasuri e jashtme formal vendim formal formalitete udhzon transportues transportim agjensioni transportues shpediteri provizioni i shpediterit vrtetim i agjentit t shpedicionit fondacion kapitali themelues rruga kontrabandiste prvoja delikuente ekzekuton zbaton detyrn kontrolla detale e mallit paraqet prova mbi autorizimin zyrtar prpunim i mtejm

promenjljivost, nestalnost hrana ivotinjskog porekla na primer alter menjanice strano vlasnitvo zvanian, formalan zvanina odluka propisane forme uputiti prevoznik prevoz transportno preduzee pediter, carinski zastupnik pediterska provizija potvrda peditera zadubina osnivaki kapital krijumarski put kriminalno iskustvo izvriti, sprovesti izvriti obavezu detaljna kontrola robe pruiti dokaz o zvaninom ovlaenju dalja obrada druina, banda mera za tenost (5 lit) gangster, bandit vazduni balon dragi kamen

Gband,klik,tuf,grup mas e lngjeve(.5lit) hajdut,bandit, balon gasi gur i mueshm

General Agreement on Tariffs and Trade general generalized system of preferences

Marrevshja e prgjithshme mbi tarifn doganore dhe tregtin(GAT) i pergjithshm,gjeneral sistemi i prgjithshm mbi preferencat(lehtsirat)

Opti sporazum o carinskoj tarifi i trgovini opte, general opti sistem o preferencijalima

generation general cargo generator gentleman gesticulation gentlemans agreement gift global quota globalized customs procedure gloss gold-clause goods goods in bulk goods in storage goods allowed to be warehoused goods assortiment goods carried by air

prodhues,riprodhues drgesat n dengje prodhues i rryms,fuqis(gjenerator) zotri,bujar,fisnik gjestikulim marrveshje gojore dhurat kuot globale procedur doganore e globalizuar shnim,prkthim klauzole ari mallra mallra rinfuzo mall i magazinuar mall i lejuar pr magazinim przgjedhje mallrash mallra t transportuar me vij ajrore mallra t transportuar me komunikacion hekurudhor mallra t transportuar me komunikacionin rrugor mallrat e transportuara prmes udhtarve mallra t konfiskuar nga dogana deklarat doganore mallra t paraqitur pr transport mallra n kreun e njejt t tarifs mallra t karakterit komercial mallra me origjin nga vendi i tret mallra n gjendje t ndryshuar mallra n qarkullim t lir mallra t deponuara prkohsisht mallra n tranzitim

proizvoa denane poiljke agregat, generator gospodin gestikulacija usmeni sporazum poklon globalna kvota globalizovani carinski postupak objanjenje, tumaenje zlatna klauzula roba roba u rifuzu uskladitena roba odobreno skladitenje robe asortiman robe prevoz roba vazdunim saobraajem

goods carried by rail goods carried by road goods carried by the passenger goods confiscated at the customs goods declaration goods declared for shipment goods falling under the same tariff heading goods for commercial use goods from third countries goods in altered state goods in free circulation goods in temporary storage goods in transit

prevoz robe eleznicom prevoz robe drumom putnik prenosi robu roba zaplenjena na carini carinska deklaracija roba prijavljena za prevoz , roba za komercijalnu upotrebu roba sa poreklom tree zemlje roba u izmenjenom stanju roba u slobodnom prometu roba u privremenom skladitu roba u tranzitu

goods in unaltered state goods intended for import goods irretrievably lost goods liable to import duties goods not presented to customs goods of similar characteristics goods of Community origin goods originating in a country goods placed in temporary storage goods placed under seal goods placed under suspensive procedure goods platform goods porter foreman goods rejected by the importer released for free circulation goods subject to customs declaration goods subject to customs supervision goods temporarily removed from customs warehouse goods that do not comply the terms of the contract goods to be delivered goods to be exported goods to declare goods under guarantee goods value,value of goods goods wholly obtained or produced in one country

mallra n gjendje t pandryshuar mallra pr qllim t importit mall i humbur i pakompenzuar mall nn obligimin e tagrave importuese mallra t paparaqitura pran dogans mall i veorive t ngjashme mall me prejardhje nga UE mall me origjin vendore mall i vendosur prkohsisht n depo mall i vendosur nn mbikqyrje mall nn procedur suspenzive platforma pr kontrollin e mallit magazionieri mall i kthyer nga importuesi mall i lshuar n qarkullim t lir mallra t cilt i nnshtrohen obligimit t paraqitjes n dogan mallra t vendosur nn mbikqyrje doganore mallra prkohsisht t nxjerrura nga magazina doganore mallrat t cilt nuk i prgjigjen kushteve t kontrats malli i gatshm pr nisje mallra me qllime t eksportit mall pr prezentim malli nn garancion vlera e mallit i tr malli i prodhuar n nj shtet

roba u nepromenjenom stanju roba namenjena uvozu nepovratno izgubljena roba roba podlona uvoznim dabinama roba nepredoena na carini roba sline vrste roba poreklom iz EU roba domaeg porekla privremeno uskladitena roba roba stavljena pod nadzorom roba smetena pod suspenzivnim postupkom platforma za kontrolu robe magacioner uvoznik odbio robu putena u slobodan promet roba koja podlee carinskoj deklaraciji roba koja podlee carinskom nadzoru roba privremeno izneena iz carinskog skladita roba koja ne odgovara ugovorenim uslovima roba za isporuku roba za izvoz roba za prijavu roba pod garancijom vrednost robe roba u potpunosti dobijena ili proizvedena

u jednoj zemlji goods,commodity,merchandi se government agencies green channel, green exit greyhound system gross mass gross weight groupage freight guarantee certificate guarantee office guarantee the identity of goods guaranteed quality guilt guilty handsell hangar harmonized customs tariff system harmful half-finished goods heir have you anything to declare hazardous goods hereditament heading headquarters High Court of Justice hidden goods higher education high risk consignment high value goods holder holder of the customs procedure holder of a right

mall,mall i konsumit t gjer agjencit qeveritare korridori i gjelbrt,dalja e gjelbrt sistemi i nxjerrjes s kontingjenteve masa bruto pesha bruto mallra grumbull n transp. ertifikat e garancionit zyrja e garancioneve garancioni i cilsis (kualitetit) t mallit ku