risk yönetim planı oluşturma

19
RİSK YÖNETİMİ Risk Yönetim Planının 7 Bileşeni

Upload: pem-proje-egitim-merkezi

Post on 05-Dec-2014

1.233 views

Category:

Business


0 download

DESCRIPTION

Risk Yönetim Planı projelerde risklerin tanımlanması ve yönetilmesinin nasıl yapılacağının anlatıldığı yerdir. Bu dokümanda aslında risklerin neler olduğu ve nasıl karşılanacağı yer almaz. Burada Risklerin ve karşılama planlarının tanımlaması için hangi süreç ve araçların kullanılacağı yer alır. Planda bununla birlikte şu bileşenler yer alır;

TRANSCRIPT

Page 1: Risk Yönetim Planı Oluşturma

RİSK YÖNETİMİ Risk Yönetim Planının 7 Bileşeni

Page 2: Risk Yönetim Planı Oluşturma

İÇİNDEKİLER

Giriş Bileşenler:

Rol ve Sorumluluklar

Bütçeleme

Zamanlama

Risk Değerlendirme Kriteri

Eşik Değerler

İletişim

Takip ve Denetim

Sonuç

Page 3: Risk Yönetim Planı Oluşturma

GİRİŞ : Risk Yönetimi

Birçok organizasyonda ve kuruluşta risk konusu organizasyonel yapıyı oluşturmada, sistem, yönetim bileşenleri, süreçler ve prosedürleri oluşturma noktasında kilit rol oynamaktadır. Genel olarak, çevreyi yada insanı hedef alan tehditlerin yada zararların muhtemel kaynaklarının belirmesiyle, risk sorunu ortaya çıkar.

// Page 4

Page 4: Risk Yönetim Planı Oluşturma

Risk Yönetim Planı

Risk Yönetim Planlaması

Giriş

Projelerimiz(özellikle büyük çapta olanlar) büyük ölçüde riskler içerir ve çeşitli faktörlere bağlı tehlikelerle karşı karşıyadır. Risk Yönetim Planı projelerde risklerin tanımlanması ve yönetilmesinin nasıl yapılacağının anlatıldığı yerdir. Bu dokümanda aslında risklerin neler olduğu ve nasıl karşılanacağı yer almaz. Burada Risklerin ve karşılama planlarının tanımlaması için hangi süreç ve araçların kullanılacağı yer alır. Planda bununla birlikte şu bileşenler yer alır;

// Page 5

Page 5: Risk Yönetim Planı Oluşturma

Risk Yönetim Planı

Organizasyonun da kendi hayatı vardır.. Kurumsal organizmanın damarlarından kan hücreleri gibi akarsak, risklerimizi daha iyi görebilir, etkin yönetme şansı yakalayabilir ve hedeflenen başarılara daha kolay şekilde ulaşabiliriz.

• Doğru şekilde oluşturulmuş risk yönetim kültürünü inşa etmek zorundayız. Açık şekilde iletişim kurmalı, tahminlere uyum sağlamalı ve birliği hedeflemeliyiz. Risk Yönetim metodolojisini kullanarak, karar verici mekanizmamızı risk yönetimi ile ilişkilendirerek, risk önleyici-azaltıcı aksiyonları almalı, kurumsal kazancı maksimum seviyede tutmalı ve bunu sürdürülebilir hale getirmeliyiz. Organizasyonun hayatını, yaşam döngüsünü düşündüğümüzde, kurumsal kazanç ve kayıplar bir çok yönden paydaşları, sahipleri, müşterileri, satıcıları tedarikçileri vb. bir çok kişiyi etkiler. Zaman çerçeveleri çok daha dar ve sıkıştırılmıştır. Tek ihtiyaçları, ilgilerine göre düzenlenmiş projeden hedeflenen sonuçları almaktır.

// Page 6

Page 6: Risk Yönetim Planı Oluşturma

VISUAL HERE

BİLEŞEN 1: Rol ve Sorumluluk

Birçok organizasyonda ve kuruluşta risk konusu organizasyonel yapıyı oluşturmada, sistem, yönetim bileşenleri, süreçler ve prosedürleri oluşturma noktasında kilit rol oynamaktadır. Genel olarak, çevreyi yada insanı hedef alan tehditlerin yada zararların muhtemel kaynaklarının belirmesiyle, risk sorunu ortaya çıkar.

// Page 7

Page 7: Risk Yönetim Planı Oluşturma

Risk Yönetim Planı

Rol ve Sorumluluklar

Bu bölümde risk yönetiminde lider ve destekleyici roller belirlenir. Proje takımınız risk yönetim için uzman başka bir kişi atayacak kadar büyük değilse, genellikle Proje yöneticileri tipik olarak risk yönetiminin tamamı için sorumlu kişidir. Eğer gerekirse dışarıdan uzman bir risk yönetim ekibi daha sağlıklı ve önyargısız bir risk analiz ve yönetim süreci yürütülmesini sağlayabilir. Organizasyon içinde, Kurumsal organizmanın diğer damarlarındaki kan akışının nasıl olduğunu, nasıl beslendiğini ve oksijeni ne derece alabildiğini bilmemiz mümkün olmayabilir. Bu noktada Risk Yönetim metodolojisi yapısı ile düşünerek iletişim, görüş ve iş birliği, sorumluluk gibi süreçlere gereken önemi vermeliyiz.

Page 8: Risk Yönetim Planı Oluşturma

Hayatımız boyunca yaptığımız çalışmaların başarısı büyük ölçüde iyi bir risk yöneticisi olup olmadığımıza dayanır. Eğer iyi isek, riskleri ve bunun doğuracağı zararları önceden öngörebilir, gerekli önlemleri alabiliriz.

Page 9: Risk Yönetim Planı Oluşturma

BİLEŞEN Bütçeleme

2:

Organizasyon içinde, Kurumsal organizmanın diğer damarlarındaki kan akışının nasıl olduğunu, nasıl beslendiğini ve oksijeni ne derece alabildiğini bilmemiz mümkün olmayabilir. Bu noktada Risk Yönetim metodolojisi yapısı ile düşünerek iletişim, görüş ve iş birliği, sorumluluk gibi süreçlere gereken önemi vermeliyiz. Risk Yönetimi Eğitimleri İçin: http://bit.ly/1lGHcTR

// Page 7

Page 10: Risk Yönetim Planı Oluşturma

Risk Yönetim Planı

Risk yönetimi için gereken bütçe belirtilir. Eğer riskler için ne kadar bütçeye ihtiyaç olduğu bilinemiyorsa, tahmin yöntemlerinin neler olduğu açıklanarak risk bütçesinin oluşturulacağı belirtilir.

nasıl

Bütçeleme

// Page 12

Page 11: Risk Yönetim Planı Oluşturma

Risk Yönetim Planı

Tehlike mi, Risk mi ?

Projelerimiz(özellikle büyük çapta olanlar) büyük ölçüde riskler içerir ve çeşitli faktörlere bağlı tehlikelerle karşı karşıyadır. Proje planlaması yapılır iken, hangi olayların risk, hangilerinin tehlike olarak kabul edileceği sadece proje yöneticisi için değil, projenin tüm bileşenleri için kafalarda soru işaretleri oluşturur. Bu makalede riskler ve tehlikeler arasındaki ayrımı netleştirerek, soru işaretlerini ortadan kaldırmaya çalışacağız.

// Page 13

Page 12: Risk Yönetim Planı Oluşturma

BİLEŞEN Zamanlama

3:

Eğer Organizasyonlar proje kapsamındaki işlerini dikkatlice, etkin ve verimli şekilde planlayıp ekibe delege ederlerse amaçlarına ulaşabilirler

// Page 14

Page 13: Risk Yönetim Planı Oluşturma

Risk Yönetim Planı

Risk yönetimi eylemlerinin ne zaman yapılacağı bilgisi belirtilir. İlk risk analizinin ne zaman yapılacağı, proje yaşam döngüsü boyunca risk değerlendirmelerinin hangi zamanlarda tekrarlanacağı bilgileri yer alır.

•Gün içinde meydana gelen birçok olay işlerimizi olumlu yada olumsuz etkiler. •Kişiler birden fazla işi ayna anda götürmeye çalışırlar ve genellikle başkalarının yardımına ihtiyaç duyarlar.

•Yine “başkaları” içinde durum farklı değildir..

// Page 17

Page 14: Risk Yönetim Planı Oluşturma

BİLEŞEN 4: Risk Değerlendirme Kriterleri

Kalitatif ve kantitatif risk değerlendirmelerinde kullanılacak değerlendirme kriterleri ve puanlama tablolarına yer verilir. Bu tablolara göre hazırlanacak değerlendirme sonuçları kolaylıkla yorumlanabilecektir. Organizasyon içerisinde tutarlı değerlendirmeler için değerlendirme kriterlerinin baştan belirlenmesi gerekir.

// Page 18

Page 15: Risk Yönetim Planı Oluşturma

BİLEŞEN 5: Eşik Değerler

Tüm riskler yerine belirli bir eşik değerin üzerindekiler ile ilgilenmek sıklıkla kullanılan bir yaklaşımdır. Burada proje sponsoru, proje yöneticisi ve müşteri farklı eşik değerlere sahip olabilir. Takımın analizi hangi değere göre yapacağını bilmesi için hedef değerler belirtilmelidir.

// Page 18

Page 16: Risk Yönetim Planı Oluşturma

Kampanyalarımızdan ve Eğitim Takvimlerimizden Haberdar Olmak İçin Tıklayın..

Page 17: Risk Yönetim Planı Oluşturma

BİLEŞEN İletişim

6:

Risk bilgilerinin, karşılama stratejilerinin ve durum bilgilerinin proje boyunca nasıl dokümante edileceği ve

bilgileri iletişimde alır.

yer alacağı yer

// Page 18

Page 18: Risk Yönetim Planı Oluşturma

BİLEŞEN 7: Takip ve Denetim

Risk değerlendirme süreci boyunca hangi kritik bilgilerin takip ve kayıt edileceği bilgileri yer alır. Bu bilgiler hem mevcut hem de gelecek projelere risk değerlendirme konusunda arşiv bilgileri sağlayacak oluşrur.

bilgilerden

// Page 18

Page 19: Risk Yönetim Planı Oluşturma

TEŞEKKÜRLER Proje Eğitim Merkezi

UYUMLU BİR EKİP, DOĞRU PLANLAMA ve RİSK YÖNETİMİ, BÜTÜNLEŞMİŞ BİR KAPSAM, ETKİN İLETİŞİMLE DOĞRU İZLEME ve KONTROL, VERİMLİ-HUZURLU- MUTLU BİR ÇALIŞMA, BAŞARILI ve KAZANÇLI SONUÇLAR İÇİN.

Eğitimlerimiz veya Proje Yönetimi Hakkında

Bilgi Almak İstiyorsanız Bu Adrese Sorularınızı Yöneltin..