riječ života

Download Riječ života

Post on 09-Jan-2016

26 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rije ivota. P rosinac 2010. "Bogu nita nije nemogue" (L k 1,37). - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Rije ivotaProsinac 2010

 • "Bogu nita nije nemogue" (Lk 1,37)

 • Nakon Anelova navjetenja, na pitanje "Kako je to mogue?" , Marija dobiva odgovor: "Bogu nita nije nemogue". Kao dokaz tome navodi se primjer Elizabete, koja je u svojoj starosti zaela sina. Marija je povjerovala i postala Majka Gospodinova.

 • Bog je svemogui. To njegovo ime esto susreemo u Svetom pismu, a koristi se kad se eli izraziti Boja snaga u blagoslivljanju, u prosuivanju i upravljanju tijekom dogaanja, u ostvarivanju njegovih nauma.

 • Postoji samo jedna granica Bojoj svemogunosti, a to je ljudska sloboda. Ona se moe oduprijeti njegovoj volji, inei ovjeka nemonim, a pozvan je biti dionik Boje snage.

 • "Bogu nita nije nemogue" (Lk 1,37)

 • (...) Ova nas reenica otvara bezgraninom povjerenju u ljubav Boga Oca. Ako Bog postoji i ako je njegov bitak Ljubav, potpuno povjerenje u njega logina je posljedica.

 • Sve milosti su u njegovoj moi: vremenite i duhovne, mogue i nemogue. On ih daje onome tko ih moli, ali i onome tko ih ne moli. Evanelje, naime, kae da Otac "ini da sunce izlazi nad dobrima i nad zlima, a od svih nas trai da djelujemo poput njega, istom sveopom ljubavlju, podranom vjerom, jer:

 • Kako ivjeti ovu Rije ivota u svakodnevnom ivotu?"Bogu nita nije nemogue"

 • Svi se mi moramo s vremena na vrijeme suoiti s tekim, bolnim situacijama, kako u naem osobnom ivotu, tako i u odnosu s drugima.

 • Ponekad doivljavamo svu svoju nemo, jer u sebi primjeujemo navezanosti na stvari i na osobe koje nas ine robovima veza od kojih bismo se eljeli osloboditi.

 • esto se naemo pred zidovima ravnodunosti i sebinosti i osjeamo kako posustajemo pred dogaanjima koja kao da nas nadilaze.

 • Upravo u tim trenucima Rije ivota nam moe pomoi. Isus doputa da doivimo svoju nesposobnost, ne zato da nas obeshrabri, nego da nam pomogne bolje razumjeti da "Bogu nita nije nemogue";

 • da nas pripremi doivjeti izvanrednu mo njegove milosti koja se oituje ba kad vidimo da svojim slabim snagama neemo uspjeti.

 • "Bogu nita nije nemogue" (Lk 1,37)

 • Ponavljajui to sebi u najkritinijim trenucima, rije Boja dat e nam snagu koju sadri i na neki emo nain sudjelovati u samoj Bojoj svemogunosti.

 • No, pod jednim uvjetom, a to je da ivimo njegovu volju i da nastojimo oko sebe zraiti ljubav koja je poloena u naa srca. Tako emo biti u skladu sa svemoguom Bojom ljubavlju prema stvorenjima, s onim kojemu je sve mogue, to e pridonijeti ostvarenju njegovih planova nad pojedincima i nad ovjeanstvom.

 • No, postoji jedan poseban trenutak u kojem moemo ivjeti ovu Rije i doivjeti svu njezinu uinkovitost: to je molitva.Isus je rekao da emo dobiti to god zaitemo od Oca u njegovo ime.

 • Pokuajmo zato moliti ono to nam je najvie pri srcu, sa sigurnou da njemu nita nije nemogue: od rjeenja bezizlaznih sluajeva do mira u svijetu; od izljeenja od tekih bolesti do smirivanja obiteljskih i drutvenih sukoba.

 • A ako vie nas bude molilo isto, u punom suglasju po uzajamnoj ljubavi, onda e Isus meu nama moliti Oca te emo, po njegovu obeanju, i primiti.

 • S takvom smo vjerom u Boju svemogunost i njegovu Ljubav i mi jednoga dana molili za N., kako bi tumor otkriven na pretragama "nestao", kao da je to bila greka ili privienje. Tako se i dogodilo.

 • Ovo bezgranino povjerenje koje daje da se osjeamo u rukama Oca kojemu je sve mogue, mora uvijek pratiti dogaaje naega ivota. Nije reeno da emo uvijek primiti to budemo molili.

 • Njegova je svemogunost oinska i koristi je uvijek i samo za dobro svoje djece, znali to oni ili ne. Vano je ivjeti gajei sigurnost da Bogu nita nije nemogue. Tako emo kuati nikad doivljeni mir.

 • Rije ivota, mjeseno izdanje Novog svijeta, asopisa Pokreta FokolaraTekst: Chiara Lubich (12/1999.)Grafika urednica: Anna Lollo u suradni sa don Placido D'Omina (Italija)Ovaj komentar Rijei ivota prevodi se na 96 jezika, te na taj nain dolazi do 14 milijuna osoba u cijelom svijetu, preko tiska, Interneta, radija i televizije - vie informacija na www.fokolar.hrMultimedijalne verzije Rijei ivota potraite na internetskoj stranici www.fokolar.hr/rijeczivotaOva prezentacija prevedena na vie jezika nalazi se na:www.santuariosancalogero.org "Bogu nita nije nemogue" (Lk 1,37)

  **