riigi6igus konspekt

Download Riigi6igus konspekt

Post on 16-Jul-2015

780 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

I OSA: Sissejuhatus..............................................................................................................................3 1 ldist...........................................................................................................................................3 2 Eesti Vabariik.............................................................................................................................4 3 Eesti Vabariigi phiseadus.......................................................................................................10 4 Phiseaduse tlgendamine.......................................................................................................11 II OSA: Phiseaduse alusphimtted.................................................................................................14 5 levaade...................................................................................................................................14 6 Inimvrikus.............................................................................................................................15 7 Vabadus....................................................................................................................................16 8 Vrdsus.....................................................................................................................................16 9 Demokraatia phimte ............................................................................................................17 10 igusriik.................................................................................................................................20 11 Sotsiaalriik..............................................................................................................................23 12 Rahvusriik..............................................................................................................................23 III OSA: Phiigused.........................................................................................................................24 13 Phiiguste ajalugu, miste, liigid ja thtsus iguskorras.....................................................24 14 Phiiguste funktsioonid........................................................................................................27 15 phiiguste kandjad................................................................................................................27 16 phiiguste adressaadid..........................................................................................................29 17 Phiiguste piirklauslid ja piirid............................................................................................29 18 Phiiguste struktuur..............................................................................................................30 19 ldine vabadusphiigus.......................................................................................................32 IV OSA: Riigikorraldusigus.............................................................................................................33 1. Peatkk: ldosa..............................................................................................................................33 20 Sissejuhtaus riigikorraldusiguse mistetesse.......................................................................33 21 Krgemad riigiorganid...........................................................................................................34 2. peatkk: rahvas...............................................................................................................................35 22 Kodakondusus .......................................................................................................................35 24 Rahvahletus ........................................................................................................................36 25 Erakonnad...............................................................................................................................37 3. peatkk: Riigikogu.........................................................................................................................38 26 Riigikogu valimised ja kogunemine......................................................................................38 27 Riigikogu funktsioonid ja pdevus........................................................................................39 28 Riigikogu allorganid, organiosad ja asutused........................................................................39 29 Vabariigi valimiskomisjon.....................................................................................................42 30 Riigikogu tegevusphimte ja tkorraldus..........................................................................43 31 Seadusandlus..........................................................................................................................43 4. Peatkk: Vabariigi Valitsus............................................................................................................44 32 Vabariigi Valitsuse moodustamine........................................................................................44 33 Vabariigi Valitsuse funktsioonid ja pdevus.........................................................................45 34 Vabariigi Valitsuse koosseis ja korraldus..............................................................................45 35 Haldushierarhia.......................................................................................................................46 36 Mrusandlus ja mruse seadusprasus ..............................................................................46 37 Vabariigi Valitsuse vastutus Riigikogu ees ..........................................................................48 5. Peatkk: Kohtud.............................................................................................................................48 38 Kohtunike ametisse nimetamine............................................................................................48 39 Kohtussteem ........................................................................................................................49 40 Kohtu funktsioonid ja pdevus...............................................................................................50 41 Kohtuniku sltumatus.............................................................................................................50 42 Phiseaduslikkuse jrelevalve................................................................................................50 43 Phiseaduslikkuse jrelevalve menetlus................................................................................52 6. Peatkk: Vabariigi President..........................................................................................................53 44 Vabariigi Presidendi valimine................................................................................................53 1

45 Vabariigi Presidendi volitused ja staatus...............................................................................53 46 Vabariigi Presidendi funktsioon ja pdevus..........................................................................54 7. Peatkk: Kontrolli ja jrelevalvet teostavad sltumatud riigiorganid ..........................................55 47 Riigikontroll............................................................................................................................55 48 iguskantsler..........................................................................................................................55

2

I OSA: Sissejuhatus 1 ldist1. Riigiigus kui juriidiline distsipliin. JURIIDILINE DISTSIPLIIN uurib, mis on hel kindlal juhul positiivse igusega kstud, keelatud vi lubatud igusharu on normikogum, mis reguleerib hte elu valdkonda Riigiigus kui avaliku iguse distsipliin. Eraigus (inimene- inimene) horisontaalsed suhted Avalik igus ( inimene) vertikaalsed suhted Mida saab kvalifitseerida eraiguslikuna vi avalik iguslikuna? 1) igussuhteid 2) Normid 3) Toimingud 4) Juriidilised distsipliinid Kuidas piiritleda era ja avalikku igust 2.TEOORIAD a. Huviteooria kelle huvides lhtub sellest, kas igusakt lhtub avalikust- vi erahuvist (Rooma jurist Julianus) igahel on igus elule riik kaitseb isikuid ka ksteise eest Enamik norme arvestab nii era kui ka avalike huvidega. b. Subordinatsiooni e allumisteooria 19. sajandil ettekujutus, et kodanikud on riigi alamad selgus, vabadused piiratud Eraiguses on ka alluvussuhted (koordinatsioonisuhted samal tasandil nt. valdade hisprgivedu c. Subjektiteooria mis ei ole avalik- iguslik (hulka kuuluvad need normid, mis igustavad vi kohustavad riiki vi mnda muud avaliku vimu kandjat) on eraiguslik. (Ei ole eriti hsti rakendatav saksa igusteadlane H.J.Wolff modifitseeritud subjektiteooria --- Avaliku igusliku hulka kuuluvad need normid, mis igustavad vi kohustavad avaliku vimu kandjat kui sellist. Probleem :ebaselge, kuidas kvalifitseerida norme, mis mratlevad ldse avaliku vimu kandja ja mis on avalik vim ldse. Igal teoorial on oma probleemid, ideaalset lahendust ei ole. Subordinatsiooniteooria ja modifitseeritud subjektiteooria kombinatsioon. Artur- Teleid Kliimann iguskord lk 142 jj Ilmar Tammelo Varased td (1939 1943) lk 101 jj 3. AVALIK- JA ERAIGUSLIKUD DISTSIPLIINID a. Avalik iguslikud - Riigiigus - Haldusigus - (rahvusvaheline igus puudutab teist igusmaailma) - Euroopa Liidu igus - Karistusigus - Protsessiigus Eraiguslikud - tsiviiligus vlaigus asjaigus perekonnaigus primisigus - riigus (rihingute ja tehingute) 3

b.

5.

- mittetulundushingute igus 4. RIIGIIGUS, KONSTITUTSIOONIIGUS, PHISEADUSIGUS Riigiiguse esemeks on kik, mis puudutab riiki; kuhu kuuluvad valimisigu