rhodopsin new data - ??antagonista mor dużych zwierząt agonista kor morph_ 1.000x – w...

Download RHODOPSIN new data - ??antagonista MOR dużych zwierząt agonista KOR morph_ 1.000x – w chirurgii . Miejsce wiązania liganda w receptorach opioidowych

Post on 23-Apr-2018

214 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Leki przeciwzapalne

 • Leki przeciwzapalne

  Niesteroidowe (NSAID non-

  steroidal anti-inflammatory drug)

  Steroidowe

 • Kwas acetylosalicylowy (Aspirin)

  rok odkrycia 1897 (F. Hoffmann), rok wprowadzenia 1899 (Bayer)

  NSAID, przeciwko zapaleniom oraz gorczce

  Leki pochodne: ibuprofen, naproxen, celecoxib

  Struktura molekularna

  Obecna roczna produkcja > 40.000 t

  Nieodwracalna inhibicja cyklooksygenazy (COX) i odwracalna inhibicja PLA2

  Dziaanie przeciwzakrzepowe: inhibicja COX w pytkach krwi

  (John Vane nagroda Nobla 1982 za odkrycie dziaania aspiryny)

  te substancja aktywna

  (nie dziaa na COX)

  aspiryna.sce

  Pierwsze opisane uycie: Hipokrates 500 BC

  wycig z kory wierzby (ac. salix)

 • Dimer COX-1 w bonie z inhibitorem

  rdo: wikipedia 1PTH sce

 • Fosfolipaza A2 dostarcza substratu dla COX

  Wycinanie AA (substrat COX-1)

  z bony komrkowej przez

  fosfolipaz A2 (PLA2)

  PLA2 zanurzona w bonie komrkowej

  1OXR (PLA2 z aspiryn) sce

 • Naproksen

  rok odkrycia lata 70, rok wprowadzenia 1976 (Syntex Co.) NSAID, przeciwko rnym rodzajom blu, agodnym zapaleniom oraz gorczce

  Struktura molekularna

  Poprzednie leki

  - duo efektw ubocznych (w szczeg.

  podranienia gastryczne)

  Strategie bezporednich modyfikacji

  Wynikowe leki

  Naproxen: 2x silniejszy ni Ibuprofen

  i ma duszy 1/2 ~12h IBP-COX1.sce

  r. p.blowe

  (Tylenol)

 • Synteza czynnikw prozapalnych

  Synteza prostaglandyn

  (czynnikw prozapalnych)

  z kwasu arachidonowego

  Miejsce aktywne COX-1:

  A. z substratem (AA) 1DIY

  B. z Ibuprofenem 1EQG

  AA4x sce

 • Przebieg procesw zapalnych

  Synteza czynnikw

  prozapalnych

  z kwasw -6 + glutation (GluCysGly)

  Synteza czynnikw

  przeciwzapalnych

  z kwasw -3

  5-LOX 5-lipoksygenaza

 • Przebieg zapalenia oglnie

  + czynniki transkrypcyjne wielu genw

  prozapalnych w tym COX

 • Celekoksyb

  rok odkrycia lata 1993, rok wprowadzenia 1999 (Pfizer) NSAID, przeciwko ostrym blom, chorobie zwyrodnieniowej staww, zapaleniu staww

  Struktura molekularna Konkurencyjny lek (Merck)

  - wycofany z rynku z powodu 1%

  zagroenia atakiem serca

  Pochodna

  celekoksybu Dziaa tylko na COX-2

  (COX-2 nie wystpuje w

  komrkach odka)

  dziaa tylko w miejscu

  zapalenia

  COX-2 ze

  zwizanym SC-558

  PDB id: 1CX2

  Wiksze miejsce

  aktywne ni w COX-1 inh_COX2.sce, align3

 • Metotreksat

  rok odkrycia lata 1948 (Lederle), rok wprowadzenia 1953 przeciw-metaboliczny / przeciwzapalny / immonosupresant

  w szczeglnoci: artretezm, choroba Crohna, uszczyca (psoriasis)

  Struktura molekularna

  MTX zwizany z DHFR

  (dihydrofolate reductase)

  PDB id: 1RG7

  Metotreksat, nawet w dawkach duo mniejszych ni przeciwko

  nowotworom hamuje namnaanie limfocytw T i czynnikw

  zapalnych jak TNF- i interleukiny-10 MTX.sce

  Kwas foliowy reguluje wzrost, funkcjonowanie i podzia

  komrek

  Jest potrzebny take do budowy DNA: synteza tymidyny

 • Acetaminofen

  rok odkrycia 1873, rok wprowadzenia 1955 (McNeil Lab Johnson&Johnson)

  Inne nazwy: Paracetamol, acetyl-para-aminophenol (APAP) Przeciwblowy, stosowany sam lub z oksykodonem

  morfina

  Struktura molekularna

  Wczeniejsze rodki - efekt uboczny:

  zmniejszaj stenie tlenu we krwi (metabolizowane do acetaminofenu)

  NAPQI toksyczny produkt metabolizmu nadmiaru

  acetaminofenu przez cytochrom P450

  uszkadza wtrob (nieodwracalnie wie glutation)

  Propozycje dziaania:

  (1) blokuje COX-3

  (2) blokuje receptory kanabinoidowe

  (jako pochodna anandamidu: AM404) blokuje COX-1 i COX-2

  morfina

  (agonista OR)

  Oksykodon

  (agonista OR)

  mechanizm synergiczny

  Efekty uboczne podobne do morfiny ale mniej uzalenia

  (anandamid)

  (AM404)

 • Prednizon

  rok odkrycia lata 50, rok wprowadzenia 1955 (Pharmacia and Upjohn) steroid, przeciwzapalny: astma, choroba Crohna, + zapobieganie odrzucaniu przeszczepw

  Struktura molekularna m.in. hamuje fagocytoz

  prolek ( prednizolon)

  Kortyzol b. szeroki zakres dziaania (tzw. hormon stresu)

  Kortyzon kortyzol w wtrobie

  Nagroda Nobla 1950 za odkrycie

  przeciwzapalnego dziaania steroidw

  Zatrzymuje NaCl

  w organizmie

  Lek przeciw

  nadcinieniu

  Efekty uboczne dziaania

  steroidw : np. osteoporoza

  Aktywniejszy analog Prednizonu

  i z duszym czasem ycia

  kortyzol i receptor kortyzolu.sce

  Dziaanie:

  (1) wzrost ekspresji aneksyny-1 (inhibituje PLA2)

  (2) zmniejsza wytwarzanie cytokin

 • Leki dziaajce na receptory

  GPCR

 • Receptory GPCR (G-protein-coupled receptors)

  receptory sprzone z biakiem G

  Kontrola w procesach, m.in. :

  - przekanictwo neuronalne

  - naczyniowo-sercowe

  - system immunologiczny

  - procesy nowotworowe

  Ligandy, m.in. :

  Fotony (widzenie), jony,

  substancje smakowe i zapachowe (zwizki chem.),

  lipidy, neurotransmitery, hormony.

  Ok. 30-50% lekw jest skierowanych na

  receptory GPCR

  Biako G

  (trimer)

 • Modele bony komrkowej

  SingerNicholson model mozaikowy

  Science (1972) Obecny model

  DM Engelman, Nature (2005)

 • Model molekularny pcherzyka endoplazmatycznego

  Obrazy z mikroskopu

  elektronowego

  widok z zewntrz

  widok rozcitego

  pcherzyka

  S.Takimori at al. Cell 2006

 • Dwie znane klasy biaek bonowych

 • Receptory GPCR

  Rodzina A: Rhodopsin-like (znane struktury krystaliczne )

  Rodzina B: Secretin-like (znana struktura kryst. r. glukagonu - 2013)

  Rodzina C: glutaminianowe / feromonowe

  Receptory hormonw: glukagonu, sekretyny, hormonu

  przytarczycy i in.

  Dopaminowe, histaminowe, serotoninowe, r.chemokin,

  r.interleukin, opioidowe, canabinoidowe, melatoninowe,

  r. wchowe,

  GABA-B (wice kwas -aminomasowy),

  receptory smakowe

 • Nadrodzina receptorw GPCR ok. 800 typw receptorw

  Receptory glutaminianu

  Podobne do rodopsyny

  Adhezyjne

  Frizzled / smakowe

  Receptory sekretyny

  Nowy podzia na rodziny

  Glutamate

  Rhodopsin like

  Adhesion

  Frizzled / taste

  Secretin

  GRAFS nazwa tego podziau

 • Rodzina (A) - Rhodopsin like

  (zawiera 90% receptorw GPCR)

  Amine

  Peptide

  Hormone protein

  (Rhod)opsin

  Olfactory

  Prostanoid

  Nucleotide-like

  Cannabinoid

  Platelet activating factor

  Gonadotropin-releasing hormone

  Thyrotropin-releasing hormone & Secretagogue

  Melatonin

  Viral

  Lysosphingolipid & LPA (EDG)

  Leukotriene B4 receptor

  Orphans (receptory sieroce tzn. funkcja

  jeszcze nieznana )

 • GPCRs Rhodopsin like peptide

  Angiotensin

  Bombesin

  Bradykinin

  C5a anaphylatoxin

  APJ like

  Fmet-leu-phe

  Interleukin

  Chemokine

  CCK (cholecystokinin)

  Endothelin

  Melanocortin

  Neuropeptide Y

  Neurotensin

  Opioid

  Somatostatin

  Tachykinin

  Vasopressin-like

  Galanin like

  Protease-activated

  Orexin & neuropeptide FF

  Urotensin II

  Adrenomedullin (G10D)

  GPR37 / endothelin B

  Neuromedin U

  Somatostatin- and angiogenin

  peptide

  Allatostatin C / drostatin C

  Dalszy podzia na podtypy:

  () MOR, () DOR, () KOR

 • Drzewo filo-

  genetyczne

  receptorw

  GPCR

  http://gpcr.scripps.edu/

 • Leki dziaajce na receptory GPCR (receptory zwizane z biakiem G)

 • Receptory GPCR - dziaanie

  Budowa receptora

  GPCR (7TM)

  Helisy receptora GPCR s

  prostopade do powierzchni

  bony lipidowej

  Zwizanie liganda powoduje

  zmian ksztatu receptora

 • Receptory GPCR wzmocnienie sygnau

  Budowa biaka G

  (G)

  Po zwizaniu biaka G

  z receptorem nastpuje

  wymiana GDP na GTP

  Podjednostka G aktywuje

  enzym cyklaz adenylanow

  (AC) ktra wytwarza c-AMP

  (przekanik II-rodzaju), ktry z

  kolei aktywuje kanay jonowe.

 • Rodopsyna i proces widzenia

  Enzym fosfodiesteraza (PDE): zmniejsza

  stenie przekanikw II-rodzaju (kanay

  jonowe zamykaj si)

 • TM1

  TM2 TM3

  TM4 TM5

  TM6

  TM7

  H8

  Struktura rodopsyny

  Grupy sacharydowe

  Retinal acuchy

  palmitynowe

  Izomeryzacja cis-trans retinalu

  GPCR.sce

 • Krystaliczne dimery rodopsyny

  TM1 TM1

  H8

  1HZX (2000 r.)

  TM5

  1GZM (2003 r.) monomery antyrwnolege

  TM5

 • Oligomer rodopsyny struktura hierarchiczna

  D. Fotiadis et al., Nature 2003 Obrazy z mikroskopu si atomowych (AFM)

 • Model natywnego oligomeru rodopsyny

  Protein Data Bank, id=1N3M (2003)

 • Rola dimeryzacji w cyklu yciowym receptorw

  GPCR

  S.Terrillon at al. EMBO Rep. 2004

 • Struktury krysta

Recommended

View more >