revidirana â€‍strategija razvoja opؤ‡ine kakanj 2007 2020 ... revidirana â€‍strategija...

Download Revidirana â€‍Strategija razvoja opؤ‡ine Kakanj 2007 2020 ... Revidirana â€‍Strategija opؤ‡ine Kakanj

Post on 27-Oct-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Revidirana „Strategija općine Kakanj 2007-2020.“ sa novim Akcionim planom za period 2018-2020. godine

  www.kakanj.gov.ba

  Strana 1

  Bosna i Hercegovina PRIJEDLOG

  Federacija Bosne i Hercegovine

  Zeničko-dobojski kanton

  Općina Kakanj

  Revidirana „Strategija razvoja općine Kakanj 2007-2020.“

  sa novim Akcionim planom za period 2018-2020. godine

  Kakanj, juni 2018. godine

 • Revidirana „Strategija općine Kakanj 2007-2020.“ sa novim Akcionim planom za period 2018-2020. godine

  www.kakanj.gov.ba

  Strana 2

  SADRŽAJ:

  1. Uvod ............................................................................................................................................ 4

  1.1. Akteri u procesu ..................................... ......................................................................

  1.2. Metodologija i postupak izrade strategije .....................................................................

  1.3. Izrada revidirane „Strategije razvoja općine Kakanj 2007. – 2020.“ sa novim

  Akcionim planom za period 2018. – 2020. godine .......................................................

  5

  5

  6

  2. Geografske karakteristike i topografski profil općine Kakanj ....................................................... 9

  3. Klima općine Kakanj .................................................................................................................... 11

  4. Stanovništvo i demografija općine Kakanj .................................................................................. 13

  5. Javna uprava općine Kakanj ....................................................................................................... 15

  5.1. Organizacija i struktura javne uprave ............................................................................ 15

  6. Nevladine organizacije kao partner lokalnoj vlasti ...................................................................... 17

  7. Prirodna bogatstva općine Kakanj .............................................................................................. 17

  7.1. Mineralna bogatstva ..................................................................................................... 18

  7.2. Vodeni resursi .............................................................................................................. 18

  7.3. Poljoprivreda ................................................................................................................

  7.3.1. Poljoprivredni resursi................................................................................................

  7.3.2. Biljna proizvodnja.....................................................................................................

  7.3.3. Animalna proizvodnja...............................................................................................

  7.3.4. Podrška poljoprivrednoj proizvodnji........................................................................

  20

  21

  22

  23

  27

  7.4. Šumarstvo ................................................................................................................... 28

  8. Saobraćajna i komunalna infrastruktura ..................................................................................... 30

  8.1. Putna infrastruktura ..................................................................................................... 30

  8.2. Željeznička infrastruktura ............................................................................................. 31

  8.3. Infrastruktura vodovoda i kanalizacije ......................................................................... 31

  8.4. Elektroenergetska mreža na području općine Kakanj ................................................. 32

  8.5. Telekomunikacijska infrastruktura ................................................................................ 34

  8.6. Toplovodna mreža ....................................................................................................... 35

  9. Tržište radne snage .................................................................................................................... 35

  9.1. Nezaposlenost .............................................................................................................. 35

  9.2. Zaposlenost ................................................................................................................... 38

  10. Privreda općine Kakanj ............................................................................................................. 40

  10.1. Procjena trenutne situacije............................................................................................ 40

  10.2. Privredni subjekti .......................................................................................................... 42

  10.3. Poslovno okruženje ...................................................................................................... 44

  10.4. Privredni subjekti i finansijske institucije...................................................................... 44

  10.5. Snabdijevanje vodom, električnom energijom i grijanjem ........................................... 45

  11. Obrazovanje .............................................................................................................................. 46

  12. Kultura i sport ........................................................................................................................... 48

  13. Turizam .................................................................................................................................... 49

  14. Socijalna i zdravstvena zaštita ................................................................................................. 51

  14.1. Socijalna zaštita .......................................................................................................... 51

  14.2. Zdravstvena zaštita ..................................................................................................... 53

  15. Zaštita okoline .......................................................................................................................... 54

  15.1. Postojeće stanje u oblasti okoline................................................................................. 54

  15.2. Kvalitet zraka u općini Kakanj ..................................................................................... 55

  15.3. Kvalitet tla u općini Kakanj ........................................................................................... 59

  15.4. Kvalitet voda u općini Kakanj ....................................................................................... 62

  16. Općina Kakanj u budućnosti ..................................................................................................... 63

  16.1. Vizija općine Kakanj ...............................................................,..................................... 63

  16.2. Strateški ( razvojni ) ciljevi općine Kakanj .................................................................... 63

 • Revidirana „Strategija općine Kakanj 2007-2020.“ sa novim Akcionim planom za period 2018-2020. godine

  www.kakanj.gov.ba

  Strana 3

  16.3. Tabelarni pregled: vizija, razvojni ciljevi, operativni ciljevi i razvojne mjere ................ 64

  Dodatak 1 ........................................................................................................................................ 73

  1. Lista projekata iz Programa kapitalnih investicija............................................................. 73

  1.1. Putevi i ceste ...................................................................................................... 73

  1.2. Vodovod i kanalizacija ........................................................................................ 78

  1.3. Mostovi ............................................................................................................... 82

  1.4. Grijanje i toplifikacija ........................................................................................... 82

  1.5. Javna rasvjeta .................................................................................................... 83

  1.6. Uređenje javnih površina .................................................................................... 86

  1.7. Zaštita okoliša .................................................................................................... 87

  1.8. Obnova škola i obdaništa ................................................................................... 88

  1.9. Konstrukcija i rekonstrukcija ostalih javnih objekata ......................................... 89

  1.10. Sportski sadržaji ......................

Recommended

View more >