reunions tutories

Download Reunions tutories

Post on 14-Aug-2015

35 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. EL CONSELL ESCOLAR
 2. 2. QU S EL CONSELL ESCOLAR? El consell escolar s lrgan de participaci de lacomunitat escolar en el govern del centre
 3. 3. MEMBRES
 4. 4. FUNCIONS1. Participar en lelecci del director del centre.2. Decidir sobre ladmissi dalumnes.3. Conixer la resoluci de conflictes disciplinaris i vetllar perqu es compleixin.4. Proposar mesures i iniciatives per afavorir la convivncia del centre.5. Promoure la conservaci i renovaci de les installacions i lequip escolar.6. Elaborar propostes i informes sobre el funcionament general del centre i la millora de la qualitatde gesti.7. Participar en lanlisi i les avaluacions.8. Aprovar, a proposta del titular el pressupost del centre i el retiment de comptes referit tant a lesassignacions de recursos pblics com a les quantitats percebudes9. Aprovar, a proposta del titular, les decisions pertinents sobre lestructura organitzativa i lesnormes de funcionament del centre
 5. 5. COMISSIONS
 6. 6. COMISSI DE BIBLIOTECA
 7. 7. COMISSI DE DIVERSITAT
 8. 8. COMISSI DE FESTESFESTA DENADALFESTA DE LACASTANYADAFESTA DESANT JORDIFESTA DELCARNESTOLTES
 9. 9. COMISSI DE SORTIDESMES DESCRIPCIOCTUBRE 30 Sortida al Montseny, el Parc Natural de Sant Lloren del Munt i lObac,per tal de poder veure objectes de la tardor les seves caracterstiques isaber-los identificar a la natura. Seguidament agafar coses de la tardor,com sn ara les castanyes, les fulles, fruits de la tardor, bolets.. per tal depoder realitzar un mural i poder treballar en profunditat la tardor.DECEMBRE 1. Fer una sortida a la fira de Sta. Llcia per poder veure els elementsms caracterstics del Nadal per tal de poder agafar idees per decorar lanostra classe. 52. Anar un dia a la muntanya en busca del nostra caga ti. 11FEBRER Desde lapartat de msica, anar a veure un concert a lauditori on ensmostraran diferents sons musicals, instruments, etc. s un concertadaptat a infants dinfantil que comprenen ledat 3-6. 19
 10. 10. MES DESCRIPCIABRIL 1. Fer una sortida al mercat de les flors de Barcelona per poder veurediferents tipus de flors i la varietat de colors que arriben a tenir. Ambaquesta sortida podrem veure les caracterstiques de cada una i tambpodrem treballar els colors.2. Per St. Jordi anar a la llibreria del barri a veure tots el tipus de llibres quehi ha.JUNY Colnies: marxar tres dies a una casa de colnies on amb lajuda demonitors els nens podran gaudir diferents activitats relacionades amb elqu hem estat treballant a classe. El tema principal ser lestiu. Les datesestablertes per fer aquesta sortida ser els dies 12, 13 i 14 de juny.
 11. 11. COMISSI DE MENJADOR
 12. 12. COMISSI ECONMICA
 13. 13. COMISSI DE CONVIVNCIA
 14. 14. COMISSI DINFORMTICA
 15. 15. EQUIP DIRECTIU
 16. 16. QU S L EQUIP DIRECTIU? Lequip directiu s lrgan executiu de govern delscentre, i est format pel director o directora, elsecretari o secretria, el cap o la cap destudis i elcoordinador dinfantil i primria, en cas de que lescolacompti amb aquesta etapa.
 17. 17. MEMBRES
 18. 18. FUNCIONS1. Organitzar el centre i vetllar-ne pel bon funcionament.2. Estudiar, i presentar al claustre i al consell escolar, propostes per fomentar, possibilitar la participacicoordinada de tota la comunitat educativa en la vida del centre i millorar la convivncia al centre.3. Garantir ladopci de mesures necessries per a lexecuci coordinada de les decisions del Consell Escolar i delclaustre en lmbit de les respectives competncies.4. Impulsar els plans de seguretat i emergncia, responsabilitzar-se de lexecuci dels simulacres devacuaci iavaluar-ne les incidncies.5. Impulsar la coordinaci de les diferents etapes.6. Preparar la documentaci per a les reunions del claustre de professors.7. Aprovar la selecci dels materials curriculars i daltres mitjans pedaggics que calgui adoptar en el centre.8. Fomentar la renovaci pedaggica i la formaci permanent dels professors del centre.
 19. 19. REUNIONS I TUTORIESREUNIONS Destinadas a pares Destinadas a mestres:1. De cicle:2. De docncia compartida3. De claustre. Tots dells es reuneixen un cop ala setmana.TUTORIES Reunions de caire mspersonalitzat Dos convocatries:1. Inici de curs2. Final de curs En cas de conflictes es podransollicitar ms duna al llarg deltrimestre.