restytucja przy zastosowaniu powŁoki lateksowej! · broszura informacyjna srf – powŁoka...

of 2 /2
BROSZURA INFORMACYJNA SRF – POWŁOKA LATEKSOWA (SOOT REMOVAL FILM) SKUTECZNA ALTERNATYWA RESTYTUCJA PRZY ZASTOSOWANIU POWŁOKI LATEKSOWEJ! TECHNIKA ODTWORZENIOWA charakteryzująca się nowymi możliwościami. Jest to czyszczenie na sucho ścian, sufitów oraz powierzchni drewnianych przy za- stosowaniu powłoki lateksowej do usuwania sadzy SRF firmy BELFOR. Metoda ta jest regularnie i z pozytywnym skutkiem stosowana przez firmę BELFOR w takich kra- jach jak Belgia, Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Bryta- nia i Polska. SRF jest białą cieczą, która nanoszona jest metodą natryskową na powierzchnie przeznaczone do czyszczenia. Na niedużych powierzchniach SRF może być rozprowadzany przy użyciu miękkiej szczotki lub pędzla. Ze względu na wysoką lepkość i wymagania, co do grubości nanoszonej powłoki, natryskiwanie musi odbywać się za pomocą specjalistycznego urządzenia. BADANIA I ROZWÓJ • „SRF 4 NA“: wysoce zoptymalizowany produkt nie zawierający amoniaku, • „SRF 4 UV NA“: odporny na promieniowanie UV i umożliwiający ściągnięcie warstwy nawet po upływie wielu dni od momentu nałożenia, • SRF – Reduktor przyczepności lub Granulat lateksowy SRG: W przypadku obiektów o dużej wrażliwości na bodźce chemiczne i mechaniczne (malowidła, freski, meble drewniane, itp.) należy domieszać reduktor przyczepności lub nanosić natryskowo wyłącznie bardzo miękki i na wpół zwilżony granulat lateksowy SRG • SRS: Niewielkie powierzchnie można również czyścić gąbką do usuwania sadzy firmy BELFOR

Author: phungdien

Post on 28-Feb-2019

214 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BROSZURA INFORMACYJNA

SRF POWOKA LATEKSOWA (SOOT REMOVAL FILM)

SKUTECZNA ALTERNATYWA RESTYTUCJA PRZY ZASTOSOWANIU POWOKI LATEKSOWEJ!

TECHNIKA ODTWORZENIOWA charakteryzujca si

nowymi moliwociami. Jest to czyszczenie na sucho

cian, sufitw oraz powierzchni drewnianych przy za-

stosowaniu powoki lateksowej do usuwania sadzy SRF

firmy BELFOR. Metoda ta jest regularnie i z pozytywnym

skutkiem stosowana przez firm BELFOR w takich kra-

jach jak Belgia, Niemcy, Francja, Wochy, Wielka Bryta-

nia i Polska. SRF jest bia ciecz, ktra nanoszona jest

metod natryskow na powierzchnie przeznaczone do

czyszczenia. Na nieduych powierzchniach SRF moe

by rozprowadzany przy uyciu mikkiej szczotki lub

pdzla. Ze wzgldu na wysok lepko i wymagania, co

do gruboci nanoszonej powoki, natryskiwanie musi

odbywa si za pomoc specjalistycznego urzdzenia.

BADANIA I ROZWJ

SRF 4 NA: wysoce zoptymalizowany produkt nie

zawierajcy amoniaku,

SRF 4 UV NA: odporny na promieniowanie UV i

umoliwiajcy cignicie warstwy nawet po upywie

wielu dni od momentu naoenia,

SRF Reduktor przyczepnoci lub Granulat lateksowy

SRG: W przypadku obiektw o duej wraliwoci na

bodce chemiczne i mechaniczne (malowida, freski,

meble drewniane, itp.) naley domiesza reduktor

przyczepnoci lub nanosi natryskowo wycznie

bardzo mikki i na wp zwilony granulat lateksowy SRG

SRS: Niewielkie powierzchnie mona rwnie czyci

gbk do usuwania sadzy firmy BELFOR

WIELOLETNIE BADANIA I ROZWJ SRF - TECHNOLOGIA DO RESTYTUCJI SZKD POAROWYCH

PO NANIESIENIU PRODUKTU na czyszczon powierzch-

ni konieczny czas schnicia powoki wynosi na og 24

godziny. Wysze temperatury i intensywna wentylacja

mog skrci czas schnicia, natomiast wysza wilgot-

no powietrza moe przyczyni si do jego wyduenia.

Po cakowitym wyschniciu powoki mona rozpocz

jej usuwanie Skuteczno dziaania czyszczcego uza-

leniona jest zarwno od konkretnej powierzchni jak i

od rodzaju oraz stopnia zanieczyszczenia. Dobre efekty

moliwe s do osignicia w przypadku suchych lub lek-

ko smolistych okopce, przede wszystkim na podoach

takich jak beton, cega, kamie, tynk (zalenie od ziarni-

stoci i struktury), farbach dyspersyjnych, drewnie, two-

rzywach sztucznych oraz metalu.

Tego rodzaju czyszczeniu podda mona rwnie zasa-

do-odporne powierzchnie lakierowane. W wikszoci

przypadkw oczyszczone powierzchnie mona od razu

na nowo bezporednio malowa bez koniecznoci wy-

konywania typowych czynnoci przygotowawczych.

Dodatkowego czyszczenia przed malowaniem wymaga-

j jedynie stare i szczeglnie silne bd gboko wnik-

nite zanieczyszczenia.

Katastrofy nie uznaj adnych przerw - my rwnie ich nie uznajemy

ZALETY

Efektywna i ekologiczna metoda, bezpyowa i

niepozostawiajca zanieczyszcze

Skuteczniejsza ni tradycyjne metody czyszczenia na

sucho, stanowi efektywn alternatyw dla czyszczenia

na mokro lub strumieniowego czyszczenia proszkowego,

Nie powoduje rozmazywania sadzy jak to ma miejsce w

przypadku odkurzania itp.

Proces prawie niewymagajcy uycia wody, ale odkwa-

szajcy powierzchnie

Uniemoliwia dalsze przenikanie kontaminacji czy

chlorkw do powierzchni czy wntrza materiaw

Wysoka wydajno powierzchniowa

Szybka gotowo do uycia; nie wymaga specjalnego

przygotowania

Na og zbdne lub tylko w nielicznych przypadkach

konieczne jest oddzielenie strefy roboczej

Proces praktycznie bezinwazyjny i bez korozyjny

Natychmiastowe powlekanie i bezpyowa utylizacja

substancji szkodliwych (m.in. zarodnikw pleni)

Nadaje si do stosowania w przypadku bardziej wyma-

gajcych obszarw i materiaw, gdzie nie zaleca si

bd zabrania uycia wody

Brak koniecznoci kocowego suszenia cian itp.

Praktycznie brak pynnych odpadw (tylko przy

czyszczeniu sprztu)

Niewielkie iloci staych odpadw preparatu SRF

Przetestowany i zaaprobowany przez francuski

Certyfikacyjny Instytut Materiaw Budowlanych CEBPT

-SOLEN do zastosowa w zakresie restytucji kociow

oraz obiektw zabytkowych

SRF LATEKSOWA POWOKA DO USUWANIA SADZYBROSZURA INFORMACYJNA

BELFOR Polska Sp. z o.o. d 91-358 ul. Zocieniowa 1, T. +48 42 616-12-70 BELFOR - 24h/7 dni w tygodniu, tel. 800-235-367. Mail: [email protected], www.belfor.pl

www.belfor.pl