resonant december 2013

Download Resonant December 2013

Post on 21-Jan-2016

49 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Verenigingsblad van het Amersfoorts Mannenkoor met in deze editie verslagen van de koorreis naar Frankrijk, nieuws over de CD-opnamen en ervaringen van een projectkoor.

TRANSCRIPT

 • december 2013

 • 2

  AMERSFOORTS MANNENKOOR

  Opgericht 5 juli 1907

  Onderscheiden met de Erepenning van Verdiensten door

  Hare Majesteit Koningin Beatrix

  Lid van het

  Koninklijk Nederlands Zangers Verbond Vereniging Midden Nederland

  Bestuur: Voorzitter: Eltjo Jongsma, Barchman Wuytierslaan 158, 3818 LM Amersfoort 033-4635336 Mail: voorzitter@amersfoortsmannenkoor.nl Secretaris: Kees Olieman, Balistraat 41, 3818 AJ Amersfoort 033-4618186 Mail: caolieman@kpnmail.nl

  2e Secretaris: Eddy van Dijk, Puntenburgerlaan 81H, 3812 CC Amersfoort 033-8885797 Mail: elvdijk@vahoo.co Penningm.: Henny van Eck, Lange Beekstraat 42, 3817 AN Amersfoort 033-4562236 Mail: penningmeester@amersfoortsmannenkoor.nl Betalingen t.n.v. Penningmeester AMK te Amersfoort ABN-AMRO rekeningnummer 55 33 38 455

  Dirigent: Paul Michl Tijssen, Apollo 123, 3769 TC Soesterberg 0346-351570 Mail: paulmichel@pmproducties.nl Archivaris: Ed Schotmans, Amelisweerd 49, 3813 XE, Amersfoort, 033-7522610

  ejschotmans@gmail.com Bibliothecaris Hans Suringa, Zocherpad 42, 3822 TK Amersfoort 033-4551419 Mail: bibliothecaris@amersfoortsmannenkoor.nl Muziek Advies Commissie: Uit de leden: Rob Nobels 033-3013350 (notulist) Fred Nijman 033-4757212 (voorzitter) Hans Suringa 033-4551419 (bibliothecaris) Huib Goudriaan 033-4803082 (lid) Bestuurswege: Eltjo Jongsma 033-4635336

  Ereleden: Ed Servaas sinds 23 juni 1992 Bert Landman sinds 24 april 2011 Rinus Meester sinds 21 februari 2012

  Website: www.amersfoortsmannenkoor.nl Mail: webmaster@amersfoortsmannenkoor.nl

  Oud Papier Actie: Joris Kaspers 033-4722204 Mail: jjkaspers@versatel.nl Redactie Resonant: Samensteller Huib Goudriaan Mail: ahgoudriaan@gmail.com

  Koorrepetitie: Elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.15 uur in De Bron wijk Liendert, Vogelplein 1, hoek Wiekslag/Van Randwijcklaan tel. 033-4728167 Afmelden via: Kees Olieman tel. 06-21502871 Mail: caolieman@kpnmail.nl

 • 3

  Huisvlijt Koorreis

  Voor degenen die t genoegen mogen smaken Voor degenen die zingen zonder maat

  Voor degenen die vluchten voor de taken

  Moeten weten we zullen ze ooit laken!

  Zing Zuip Lach Huil Eet Keet en Bedonder (4x)

  .. en verslik je niet.

  Voor de dames die het leed steeds moeten dragen

  Van dasje jasje hempje en gilet

  Die steeds moeten antwoorden op vragen:

  Was het echt subliem of was het weer eens pet?

  Zing Zuip Lach Huil Eet Keet en Bedonder (4x)

  .. en verslik je niet.

  Inhoudsopgave: Pag.

  Amersfoorts Mannenkoor 2

  Inhoud 3

  Huisvlijt Koorreis 3

  Van de Redactie 4

  AMK Activiteitenkalender 4

  Verjaardagen 4

  Parlandito 5

  Houding tijdens het zingen 8

  Aan het einde van het jaar 10

  Wist U dat 10

  AMK-koorreis, maar dan anders 11

  Bedankt 14

  Nieuwsbrief CD-opnamen 15

  Archief: De archivaris vertelt 17

  Intro-Babbel 18

  Het jaar 2013 19

  OPA en 21

  Het Mannenkoor 23

  Zingen in een projectkoor 25

 • 4

  Van de Redactie

  JAARGANG 48 NUMMER 6 december 2013

  Verschijningsschema voor 2013 2014 Nummer 6 1 Kopij tot datum: 01/12 28/01 Verschijndatum: 17/12 11/02

  Informatie

  Afzenders verlenen toestemming voor het redigeren van door hen

  ingediende kopij. Kopij bij voorkeur aan te leveren op formaat A5,

  Lettertype /-grote: Verdana / 10.

  VERJAARDAGEN December

  01 Leo Peeters

  09 Rob Rouwhorst

  31 Jack de Jager

  Januari 2014

  07 Rinse van der Ploeg

  23 Rob van Zanten

  27 Bart van Sluis

  Februari

  08 Rinus Meester

  13 Rob Nobels

  16 Ed Schotmans

  27 Marius Bouwman

  AMK Activiteitenkalender

  Uitgave: 2013

  Pon, Zuiderinslag 2-6 Leusden 13 dec. 2013

  Lisidunahof, Lisidunalaan 18, Leusden 13 dec. 2013

  Nijenstede, Heiligenbergerweg 84, Amersfoort 13 dec. 2013

  Van der Valk, Philipsstraat 18, Leusden 13 dec. 2013

  Kerstconcert, Fonteinkerk, Amersfoort 15 dec. 2013

  Zorgcentrum Euterpe-stede, Euterpeplein 101 17 dec. 2013

  Kerstrondgang 23 dec. 2013

  Uitgave: 2014

  Inloopconcert, De Boogkerk, Watersteeg 2, Afoort 1 febr. 2014

  Algemene Leden Vergadering 18 febr. 2014

 • 5

  Parlandito

  In deze rubriek stellen we u nieuwe AMK-leden voor. De redactie

  denkt dat een interviewtje met nieuwe leden helpt om elkaar een

  beetje te leren kennen.

  De gesprekken worden gevoerd door de journalist/socioloog Cor

  Zanger die, uit bewondering voor de prestaties van ons koor, voor

  dit werk geen honorarium verlangt.

  Deze keer het gesprekje met de bariton Jean-Paul Dorrestein.

  (*)

  Hallo Jean-Paul, hoe wordt jouw achternaam correct geschreven?

  Doe maar met eej ie.

  Waar heb je je eerste schreeuw losgelaten en wanneer was dat?

  Ik ben geboren op 1 juni 1965 in de Emmakliniek in Utrecht. Vol-

  gens mij werd in die tijd zon 30% van alle Utrechters daar gebo-ren. Ik heb dus 37 lentes op mijn teller staan.

  Mogen wij weten wat je beroep is?

  Ja natuurlijk. Ik ben Assurantieadviseur Bedrijven bij de Rabobank

  in Utrecht. In mijn dagelijks werk ondersteun ik een buitendienst-

  man en geef ook direct, telefonisch en in correspondentie, adviezen

  over bedrijfsmatige verzekeringen. Ik werk al tien jaar in de verze-

  keringen, maar pas sinds februari dit jaar hier en het Rabogevoel

  en het leuke team om mij heen zorgen ervoor dat ik het er zeer

  naar mijn zin heb.

  Leuk om te horen dat het je goed gaat, hoe ziet de burgerlijke

  staat eruit?

  Ongehuwd, maar samenwonend en hopeloos verliefd.

  Hoe lang zing je al?

  Ja, eigenlijk pas sinds kort. Op schamele momenten thuis en in de

  auto galmde ik wel eens wat mee. Ik was altijd wel onder de indruk

  van mannenkoren en toen de bewuste advertentie voor het AMK

  eind vorig jaar in de krant stond en ik las dat ervaring niet noodza-

  kelijk was, toen dacht ik: H, nu ga ik het toch wagen!

 • 6

  Voor die tijd had ik niets anders met muziek dan dat ik graag

  naar muziek luister. Van hard rock tot heerlijke jazz, van Jarre en

  Erykah Badu tot en met de Blues Estafette.

  Dat is heel breed, hoe past daar het AMK repertoire in?

  Ik heb er niet zoveel verstand van, maar het bevalt me dat er

  zoveel verschillende soorten stukken in zitten.

  Heb je altijd al bij een koor gewild en hoe kom je zo bij het AMK

  verzeild?

  Ik woon vlak bij de plek waar het AMK met PVO het nieuwjaars-

  concert gedaan hebben. Ik heb dat concert beluisterd op de ach-

  terste rij, samen met leden van een Soesterkoor. Zij hebben ge-

  probeerd mij naar hun koor te halen, maar ik wilde naar het

  Amersfoorts Mannenkoor.

  Wat heb je nog voor andere hobbys? Mijn zoon van zes, daar maak ik graag tijd voor vrij. Ik ben graag

  buiten om te fietsen en te wandelen. Helaas heb ik geen tuin

  meer.

  Hoe voel je je thuis bij ons?

  Ik moet mijn plek nog een beetje vinden. Dat heeft ook te maken

  met mijn vak, ik ben heel actief in het bijhouden van vakkennis

  want de veranderingen houden niet op. Het afgelopen half jaar

  had ik precies op dinsdagavond cursussen. Het is nu eigenlijk

  voor het eerst dat ik kan zeggen dat ik elke dinsdag kan komen.

  En ik merk dat ik dan ook een stuk lekkerder in mijn vel zit. Het

  meedoen geeft een goed gevoel en ik heb dan wat minder kleffe

  handjes.

  Voel je je een beetje opgenomen bij het koor?

  Ja, wat dat betreft staat de groep daar open voor, maar je moet

  natuurlijk ook zelf een beetje je best ervoor doen. En er actief

  mee bezig zijn.

  Nu je zon tijdje hebt meegedraaid krijg je dan zo langzaamaan ambities?

  Ja, ik ben een ambitieus mens maar ik moet me dan toch een

  beetje inhouden.

 • 7

  Waarom?

  Ja, ik wil hier echt een stukje ontspanning in vinden en ik pro-

  beer een balans te vinden tussen inspanning en ontspanning. Ik

  vind het prachtig als ik aan het concours zou kunnen meedoen,

  maar als straks zou blijken dat ik het net effe niet zuiver of niet

  lekker doe, dan zal ik dat mezelf niet kwalijk nemen. Ik doe erg

  mijn best, maar er komt een hoop op een nieuweling af zoals

  tempo, toonhoogte, de aanwijzingen etc.

  Nou, als ik je zo hoor, dan weet ik zeker dat je met jouw instel-

  ling lekker mee gaat doen op dat concours?

  Daar ga ik eigenlijk vanuit, want die ambitie heb ik dus wel ge-

  woon staan. Ik ga ervoor. Ik vind het heerlijk als ik hier om

  kwart over tien lekker leeg wegga, soms loop ik dan twee da-

  gen daarna nog steeds de muziek te neurin. Vorige week

  stond ik zelfs s morgens op het perron nog O, Hoffnung, Rettung te doen. Ik vind dat wel passen bij de NS!

  Je ziet jezelf dus nog wel lang bij het AMK blijven?

  Ja, dat is wel mijn uitgangspunt.

  Jean Paul, bedankt voor het interviewtje. Leuk dat je aan de

  groep voorgesteld hebt. Nog veel plezier vanavond met de

  repetitie..

  Cor Zanger

  (*) Het kan verkeren!

  Bij het ter perse gaan van dit nummer van Resonant bereikte

  ons het bericht dat Jean-Paul zijn partiturenmap heeft ingele-

  verd en daa

Recommended

View more >